pieniądza zasoby co to jest
Co oznacza Zasoby pieniądza: zidentyfikowanych form pieniądza posiadanych poprzez ludność w danym.

Czy przydatne?

Definicja Zasoby pieniądza

Definicja z ang. resources money, z niem. Ressourcen Geld.

Co to znaczy: To jest suma wszystkich zidentyfikowanych form pieniądza posiadanych poprzez ludność w danym momencie. W zależności od stopnia ich płynności, odznacza się trzy typy zasobów pieniądza: 1) zasób M1, obejmujący całość zasobów pieniądza papierowego (banknotów) i monet posiadanych poprzez ludność i wartość rachunków bankowych płatnych na każde żądanie, 2) zasób M2, określający rozmiar siły nabywczej ludności, w którego skład wchodzi zasób M1, a również rachunki oszczędnościowe, rachunki terminowe i certyfikaty depozytowe o małej wartości (do stawki określonej poprzez bank centralny danego państwie), 3) zasób M3, będący zasobem M2 zwiększonym o rachunki terminowe o sporych wartościach

Czym jest Zasoby pieniądza znaczenie w Słownik na Z .