związek banków polskich co to jest
Co oznacza Związek Banków Polskich (ZBP): i samorządową organizacją banków. Fundamentalnym zadaniem.

Czy przydatne?

Definicja Związek Banków Polskich (ZBP)

Definicja z ang. Polish Bank Association (ZBP), z niem. Polnisch und Giroverband (ZBP).

Co to znaczy: Związek Banków Polskich jest dobrowolną i samorządową organizacją banków. Fundamentalnym zadaniem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku. Do zadań Związku należy zwłaszcza: tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego przez współdziałanie z organami Państwa, organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej, a takze podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących obszar bankowy. Związek powstał w 1989 r

Czym jest Związek Banków Polskich (ZBP znaczenie w Słownik na Z .