fonds perdus krzyżówka andate co to jest
AZA co znaczy asinus ad lyram krzyżówka alonż co to jest areopag słownik all men are created equal.

Znaczenie słowa, wyrazu na A

 • Znaczenie Perdus Fonds A Co znaczy à fonds perdus fr., na utraty, na przepadłe; (wypłata) bez widoków na odzyskanie pieniędzy a. otrzymanie innego ekwiwalentu
 • Znaczenie Amb Krzyżówka AMB(I)- w złożeniach: oba; obu-; por. amfi-. Etym. - ?Xac. amb(i)- 'obu-; obustronnie; wokół
 • Znaczenie andate a letto Don Basilio Co to jest andate a letto, Don Basilio! wł., idź do łóżka, Don Bazylio! Etym. - z opery Rossiniego (Cyrulik sewilski, 2, 4) 1816 r
 • Znaczenie Dagewesen Schon Alles Słownik już było. Etym. - ze sztuki Uriel Acosta (1846 r.) pisarza nm. Karola Gutzkowa (1811-78); słowa osoby dramatu, XVII-wiecznego rabina
 • Znaczenie Awangarda Czym jest ubezpieczający od czoła kolumnę w marszu (por. ariergarda); przen. ekipa ludzi torujących nowe drogi, wskazujących nowe kierunki w sztuce
 • Znaczenie Hoc Ad Co oznacza ad hoc ?Xac., [wym. ...hok] doraźnie, specjalnie w tym celu, bez zamiaru szerszego, ogólniejszego wykorzystania czy użytkowania
 • Znaczenie Homerus Dormitat Aliquando Tłumaczenie aliquando dormitat Homerus zobacz quandoque dodatek dormitat
 • Znaczenie Irato Ab Przykłady ab irato ?Xac., w gniewie, w afekcie
 • Znaczenie Arboretum Definicja plantacja, szkółka drzew i krzewów. Etym. - ?Xac. 'miejsce zadrzewione, plantacja drzew' z arbor 'drzewo
 • Znaczenie auch ich war in Arkadien geboren Encyklopedia ja urodziłem się w Arkadii; por. Arkadia. Etym. - z Schillera (start wiersza Resignation 'Rezygnacja
 • Znaczenie Apokalipsa Jak działa przyszłości; księga apokryficzna, pisana pod pseudonimem poprzez Żydów a. inicjalnych chrześcijan (od około r. 200 przed naszą erą do około
 • Znaczenie Arkabuz Czy jest broń palna piechoty XV-XVI w. zwana także hakownicą od haka, zaczepionego o wbity w ziemię wspornik, zapewniający lufie stateczność przy
 • Znaczenie Romae Moenia Altae Pojęcie altae moenia Romae ?Xac., mury wyniosłej Romy (jest to Rzymu). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 17
 • Znaczenie Amidyzm Wyjaśnienie obiecujący wyznawcom odrodzenie w raju i zbawienie dzięki wierze. Etym. - jap. Amida z sanskr. Amitābha 'Budda mahajański czczony jako
 • Znaczenie Alikant Opis alikant dawn. hiszpańskie wino czerwone. Etym. - od nazwy miasta Alicante w płd.-wsch. Hiszpanii
 • Znaczenie Pari Al Informacje al pari wł., (dosł. na równi) kurs walut a. papierów wartościowych zgodny z ich wartością nominalną; por. parytet
 • Znaczenie Algolagnia Znaczenie doznawanie rozkoszy płciowej przy zadawaniu a. odczuwaniu bólu; por. masochizm; sadyzm. Etym. - zobacz -alg-; gr. lagneiá 'rozkosz
 • Znaczenie Anoreksja Co znaczy anorexia nervosa) med. jadłowstręt psychiczny, patologiczny brak apetytu z przyczyn psychicznych (gł. u dziewcząt), któremu zazw
 • Znaczenie Arabeska Krzyżówka symetrycznym, stylizowany na motywach roślinnych i geom., wzorowany na sztuce arabskiej a. antycznej; krótki utwór muz. o subtelnych
 • Znaczenie Ruch Anabatyczny Co to jest anabatyczny ruch - wstępujący ruch powietrza. Etym. - gr. anabatikós 'potrafiący się wspinać' od anabaínein 'wnosić się; wdrapać się
 • Znaczenie Agregat Słownik połączenie niejednorodnych części (poprzez agregację); techn. zespół łącznie pracujących maszyn; log. zestaw (w sensie kolektywnym). Etym
 • Znaczenie Bleu Au Czym jest au bleu fr., (ryba) na niebiesko; (mięso) półsurowe; por. saignant
 • Znaczenie Amplifikacja Co oznacza rozszerzanie; wzbogacanie; podwyższanie a. obniżanie rangi opisywanego zjawiska dzięki odpowiednich środków językowych. amplituda
 • Znaczenie Amnion Tłumaczenie cienka przezroczysta błona płodowa okrywająca bezpośrednio płód kręgowców. amniotyczne jajo wyposażone w układ błon płodowych i twardą
 • Znaczenie Anulować Przykłady kasować, znieść, cofnąć, uchylić. Etym. - późn.z łaciny annulare 'unicestwić'; zobacz ad-; ?Xac. nullus 'żaden'; ne 'nie'; ullus
 • Znaczenie Exemplum Ad Definicja sięgać) do źródeł. ad finem ?Xac., do końca. ad extremum ?Xac., na koniec, na ostatek, wreszcie, ostatecznie
 • Znaczenie Andragogika Encyklopedia dorosłych. android automat naśladujący ruchy człowieka. androfobia wstręt do mężczyzn. androcentryzm podkreślanie, akcentowanie, wysuwanie
 • Znaczenie Aliteracja Jak działa głoski najpierw (a. wewnątrz) kilku wyrazów wiersza a. zdania, dla efektu artystycznego. Etym. - zobacz ad-; ?Xac. littera, zobacz
 • Znaczenie Curiae Amicus Czy jest sądu) bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, wykorzystywana radą prawną sądowi w okresie rozprawy. amicus Plato
 • Znaczenie Taceas Ut Accipis Pojęcie accipis, ut taceas ?Xac., płacą ci za to, abyś milczał. Etym. - z Marcjalista (Epigramy, 1, 95
 • Znaczenie Aktyn Wyjaśnienie promieniotwóRCZY, Tabl. 1. aktynowce chem. ekipa (rodzina) ciężkich promieniotwórczych pierwiastków: aktyn, tor, protaktyn, uran, neptun
 • Znaczenie Antikol Opis antikol zobacz antabus
 • Znaczenie Anihilacja Informacje cząstka-antycząstka zamienia się w inne cząstki elementarne; dawn. zniweczenie, unieważnienie. Etym. - późn.z łaciny annihilatio
 • Znaczenie Honorable Amende Znaczenie publiczne przyznanie się do winy; odwołanie oszczerstwa; pokuta kościelna. Etym. - fr. 'jw.'; amende 'grzywna; kara (pieniężna)' od amender
 • Znaczenie a propos de bottes Co znaczy na temat butów; bez związku z tematem, nie na temat; por. dywagacja. Etym. - komediopisarz fr. Jean François Regnard (1655-1709) w komedii
 • Znaczenie Akupunktura Krzyżówka leczenia (zwł. gośćca, nerwobólów, zapaleń), polegająca na wbijaniu złotych a. srebrnych igieł do tkanki podskórnej w ustalonych punktach
 • Znaczenie Aschermittwoch Co to jest Aschermittwoch zobacz Ash Wednesday
 • Znaczenie Argot Słownik argot fr. [wym. argo] żargon; gwara środowiskowa, zwł. miejska; por. slang
 • Znaczenie Attycki Czym jest smakiem estetycznym, Attykę okresu klasycznego a. jej gł. miasto - Ateny; prosty, powściągliwy, wytworny; (sól attycka) połączenie
 • Znaczenie Part A Co oznacza à part fr., [wym. a pa:r] oddzielnie, osobno; na bok; na uboczu; niezależnie od, prócz
 • Znaczenie Acheiropita Tłumaczenie sztuce chrześc. - obraz z wyobrażeniem głowy Chrystusa, zazw. późnobizantyjski, uważany późn. za powstały w sposób cudowny; zobacz
 • Znaczenie Amyl Przykłady amylazy, diastazy, biol. enzymy rozkładające wielocukry (skrobię i glikogen) na cukry o mniejszych cząsteczkach (dekstryny i maltozę). Etym
 • Znaczenie Alleluja Definicja alleluja przyśpiew radosny w liturgii, zwł. w momencie wielkanocnym. Etym. - hebr. hallelū-Jāh 'chwalcie Boga
 • Znaczenie Akcyjny Encyklopedia akcyjny w odniesieniu akcji; dorywczy, doraźny. Etym. - zobacz akcja
 • Znaczenie Abonament Jak działa abonowanie, otrzymywanie czegoś (na przykład książek w czytelni, bibliotece) a. użytkowanie czegoś (na przykład telefonu, RTV, środków
 • Znaczenie Antiqua Ars Czy jest hist. muz. moment około 1160-1290, związany z działalnością szkoły paryskiej (szkoły Notre Dame), moment rozkwitu polifonii organalnej (zwł
 • Znaczenie Alopecja Pojęcie alopecja łysienie. Etym. - ?Xac. alopecia 'jw.' z gr. alōpekía 'liszaj, parch u lisów' od alōpēks 'lis
 • Znaczenie Abakus Wyjaśnienie głowicy kolumny, wspierająca arcHITRAW, Tabl. 27; mat. abak, prymitywne liczydło ręczne z kulkami przesuwanymi w wyżłobieniach (w staroż
 • Znaczenie Ankier Opis wzmacniający przedmioty konstrukcyjne budowli; przest. wychwyt (kotwiczny), część systemu zegarka regulująca równomierność jego chodu
 • Znaczenie a la bonne heure Informacje wyrażający zadowolenie, aprobatę, chętne przyzwolenie. à la derobée fr., ukradkiem, po kryjomu. à la carte fr., [wym. alakart] dosł. wg
 • Znaczenie Lampa Aladyna Znaczenie spełniający wszelakie życzenia posiadacza. Etym. - arab. Aladdin, syn krawca Mustafy, chłopiec, który zyskał lampę cudowną afrykańskiego
 • Znaczenie Graecas Kalendas Ad Co znaczy nigdy (odłożyć coś). Etym. - ?Xac. '(dosł. na greckie kalendy) nigdy', bo gr. kalendy nie istniały; wg Swetoniusza (Boski August, 87
 • Znaczenie Wiek Astrei Krzyżówka ludzkości), mityczne czasy powszechnej niewinności i sprawiedliwości. Etym. - gr. (Díkē) Astraía, ?Xac. Astraea ('gwiezdna'); raczej lit
 • Znaczenie Asceza Co to jest życia zmierzający, poprzez wyrzeczenie się przyjemności i umartwianie ciała, do doskonalenia się w cnocie. ascetyczny. asceta. Etym. - gr
 • Znaczenie a bon entendeur salut Słownik à bon entendeur salut fr., kto zrozumiał, niech korzysta; mądrej głowie dość dwie słowie; por. dictum sapienti sat est
 • Znaczenie Autodydakta Czym jest przest. samokształcenie. autoerotyzm zobacz narcyzm. autokefalia niezależność krajowej prawosławnej organizacji kościelnej od
 • Znaczenie Fou Amour Co oznacza amour fou fr., szalona miłość
 • Znaczenie Ahimsa Tłumaczenie buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania istot żywych, wykonywana także poprzez Gandhiego jako polit.-społ. doktryna niestosowania
 • Znaczenie Antonimia Przykłady antonimy para wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych (na przykład dobry - niedobry; dzień - noc; kochać - nienawidzić); por. synonimy. Etym
 • Znaczenie Ametyst Definicja półszlachetny, przezroczysty, fioletowy a. purpurowoczerwony. Etym. - gr. améthystos 'środek przeciw upiciu się; ametyst (bo przypisywano
 • Znaczenie aux grands maux les grands remedes Encyklopedia aux grands maux les grands remèdes fr., w ciężkich sytuacjach (potrzebne są) gwałtowne środki
 • Znaczenie Afrikaans Jak działa urzędowy (w okolicy z angielskiego:) język Republiki Płd. Afryki powstały na bazie dialektów hol. XVII w. Etym. - afrik. 'afrykański' z
 • Znaczenie Arena Czy jest plac, otoczony miejscami dla widzów, na którym odbywają się popisy cyrkowe a. walki byków; przen. teren (działania), widownia (zdarzeń
 • Znaczenie Ancestralny Pojęcie właściwy przodkom. Etym. - śrdw.fr. ancestrel 'jw.' od ancestre 'przodek' z ?Xac. antecessor 'poprzednik' z antecedere 'poprzedzać'; zobacz
 • Znaczenie ad maiora natus sum Wyjaśnienie ad maiora natus sum ?Xac., jestem stworzony do wyższych rzeczy (spraw). Etym. - św. Stanisław Kostka, 1566-7 r
 • Znaczenie Alfanumeryczny Opis alfanumeryczny w techn. obliczeniowej - literowy a. cyfrowy. Etym. - skr. od alfa(betyczny) + numeryczny
 • Znaczenie Allerheiligen Informacje Allerheiligen zobacz Toussaint
 • Znaczenie accipite et comedite hoc est corpus meum Znaczenie meum ?Xac., (bierzcie i jedzcie), tj. ciało moje. Etym. - Wulgata (Ew. wg Mat., 26, 26); Jezus do uczniów w okresie Ostatniej Wieczerzy
 • Znaczenie Fe Da Auto Co znaczy publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenia wyroku; wykonanie wyroku, zwł. poprzez spalenie na stosie heretyka a
 • Znaczenie Deco Art Krzyżówka sztuce dekoracyjnej powstały w latach 20. XX w., dominujący w 30., przeżywający nową falę zainteresowania w późnych latach 60. i
 • Znaczenie Abrazja Co to jest przypływów na wybrzeże; por. erozja. Etym. - śrdw.z łaciny abrasio 'odskrobywanie' z ?Xac. abradere 'odskrobać'; zobacz ab-; radere
 • Znaczenie Terrier Aberdeen Słownik terier szkocki o krótkich nogach, sztywnej i długiej sierści, potężnych szczękach i dużej głowie z małymi sterczącymi uszami. Etym. - - od
 • Znaczenie Rebours A Czym jest à (a. au) rebours fr., na opak, na wspak, na odwrót; wstecz
 • Znaczenie Controlee Appellation Co oznacza skontrolowana'; nazwa gatunków wina francuskiego, których pochodzenie od winogron rosnących w ustalonych regionach państwie jest urzędowo
 • Znaczenie Achromatyczny Tłumaczenie achromatyczny opt. (układ) nie dający rozszczepienia na barwy widma, bezbarwny. Etym. - gr. achrōmatos 'bezbarwny'; zobacz a-; chrom
 • Znaczenie Allonim Przykłady ukrywa się pod nazwiskiem innej, rzeczywistej, żyjącej osoby; dzieło opublikowane pod nazwiskiem osoby nie będącej autorem. Etym. - fr
 • Znaczenie Arch Definicja główny; przewyższający innych; pierwszy w okresie, startowy; pierwotny. Etym. - późn.z łaciny arch- i ?Xac. archi- 'jw.' z gr. arch
 • Znaczenie Asyriologia Encyklopedia duchową i materialną ludów Mezopotamii (Sumerów, Babilończyków i Asyryjczyków), opierając się na zabytków archeol., zwł. tabliczek
 • Znaczenie Aktyw Jak działa organizacji polit. a. społ., aktywistów. czynny aktywny, energiczny; działający; chem. zdolny do reakcji chem. aktywizacja wzmożenie
 • Znaczenie Adam Czy jest praojciec) Adam - natura ludzka nie dająca się zmienić, ani poprawić. 2. o meblach w późnym XVIII-wiecznym stylu z angielskiego
 • Znaczenie Perennius Aere Pojęcie aere perennius zobacz exegi monumentum
 • Znaczenie Awokado Wyjaśnienie wdzięczna, jadalny owoc różnych amer. drzew tropikalnych, zwł. odmian hodowlanych, pochodzących z Ogromnych Antyli, Gwatemali i Meksyku
 • Znaczenie Aprobata Opis przyzwolenie, zgoda, zatwierdzenie (por. sankcja); pochwała. Etym. - ?Xac. approbatus p.p. od approbare 'potwierdzać; dowodzić'; zobacz ad
 • Znaczenie Armeria Informacje armeria n.z łaciny, bot. zawciąg
 • Znaczenie Ablegier Znaczenie ablegier ogrod. odkład; por. aplegier(ek). Etym. - nm. Ableger 'jw.' od ablegen 'złożyć; zdjąć'; ab- 'od-'; legen 'kłaść
 • Znaczenie Apostolorum Limina Ad Co znaczy ad limina apostolorum ?Xac., do progów apostolskich; (podróż sprawozdawcza biskupa; pot. wszelka pielgrzymka) do Rzymu
 • Znaczenie Applepie Krzyżówka dosł. 'szarlotka (kruche ciasto z jabłkami)'; przen. coś, co ma typowo amerykańskie cechy, co niesie w sobie tradycyjne amer. wartości
 • Znaczenie Adonis Co to jest młodzieniec (por. Apollo); bot. miłek. Etym. - w mit. gr. imię młodzieńca (gr. Ádōnis), w którego urodzie zakochała się bogini Afrodyta a
 • Znaczenie Anemon Słownik anemon bot. zawilec. Etym. - gr. anemōnē 'jw
 • Znaczenie Dowód Apagogiczny Czym jest twierdzenia, oparty na udowodnionej fałszywości twierdzenia przeciwnego. Etym. - gr. aapagōgē 'dosł. odprowadzenie; jw.'; zobacz apo
 • Znaczenie Armalkolit Co oznacza księżycowy złożony z żelaza, magnezu i tytanu, znaleziony w skałach przywiezionych z Księżyca poprzez załogę Apolla 11. Etym. - (1971
 • Znaczenie Amor Tłumaczenie por. Kupido. amory miłostki, zalecanki, flirt. amorek zobacz putto. Etym. - ?Xac. amor 'miłość; bóg miłości (gr. Eros; por. erotyczny)' od
 • Znaczenie Abandon Przykłady zrzeczenie się poprzez ubezpieczonego własności ubezpieczonej (statku a. ładunku) na rzecz zakładu ubezpieczeń. Etym. - gr. 'porzucenie
 • Znaczenie Administracja Definicja zawiadywania, kierowania; ogół organów zajmujących się zarządzaniem; zarząd, personel kierowniczy; (a. państwowa) wykonawcze władze
 • Znaczenie Arcy Encyklopedia wybitnie; największy; pierwszy rangą, kluczowy; archi-; na przykład arcyzabawny - bardzo z., arcymistrz - mistrz nad mistrze; arcybiskup
 • Znaczenie Vista A Jak działa a vista wł., (wykonanie utworu z nut) bez przygotowania; (a) prima vista; por. ad aperturam libri
 • Znaczenie Asyndeton Czy jest połączone z innymi bezpośrednio, bez pomocy spójnika; wypowiedzenie bezspójnikowe, asyndetyczne. Etym. - gr. asýndetos 'nie związany
 • Znaczenie a planta pedis usque ad verticem eius Pojęcie Xac., od podeszwy stopy do głowy jego; od stóp do głów. Etym. - z Wulgaty (Hiob, 2, 7); por. Izajasz, 1, 6
 • Znaczenie Amebiaza Wyjaśnienie pełzakowica, czerwonka pełzakowa, med. zakaźna dolegliwość pasożytnicza człowieka, powodowana poprzez pierwotniaka - pełzaka (amebę
 • Znaczenie Affenpinscher Opis znana od XVII w. rasa miniaturowych psów silnie zbudowanych, przypominających kształtem teriera, o małych, sterczących uszach, wypukłych
 • Znaczenie Auspicje Informacje dobrymi, niedobrymi) auspicjami - pod (niezłą, niedobrą) wróżbą; por. omen; pod (czyimiś) auspicjami - pod (czyjąś) opieką, zwierzchnictwem
 • Znaczenie Archiwolta Znaczenie profilowane czoło arkady, pokrywające) łuk konstrukcyjny w zwieńczeniu portalów romańskich i gotyckich. Etym. - wł. archivolto 'jw.' ze st
 • Znaczenie Aja Co znaczy aja w Indiach - ind. niańka, wykorzystywana (z angielskiego: ayah). Etym. - hindi ājā, āja z port. aia 'guwernantka; niańka; pokojówka
 • Znaczenie Afereza Krzyżówka głosek najpierw wyrazu; por. synkopa. Etym. - późn.z łaciny aphaeresis 'jw.' z gr. aphaíresis 'dosł. zabranie; jw.' od aphaireín 'zabierać
 • Znaczenie Amorficzny Co to jest ustalonych kształtów; (słowo) pozbawiony form gramatycznych; (ciało fiz.) nie mające budowy krystalicznej. Etym. - gr. ámorphos
 • Znaczenie Anafilaksja Słownik uczulenie organizmu wywołane ponownym wprowadzeniem antygenu. Etym. - zobacz ana-; gr. phýlaksis 'czuwanie' od phylássein 'strzec, chronić
 • Znaczenie Giorno A Czym jest a giorno wł., [wym. a dżorno], (oświetlony) jak w dzień
 • Znaczenie Antychryst Co oznacza Chrystusa, mający się pojawić przed nadchodzącym końcem świata i powtórnym przyjściem Zbawiciela (por. chiliazm, millennium; Biblia, Apok
 • Znaczenie Akrobacja Tłumaczenie samolotem figur wyższego pilotażu; (cyrkowa) produkcje art. gimnastyków cyrkowych. akrobata linoskoczek, ekwilibrysta, gimnastyk cyrkowy
 • Znaczenie Ama Przykłady ama jap., japońska kobieta-nurek, pracująca zazw. bez sprzętu nurkowego
 • Znaczenie Aurypigment Definicja cytrynowożółty, stosowany do produkcji arszeniku i w farbiarstwie. Etym. - ?Xac. aurum, zobacz aureola; pigment; nazwa od dawnego, błędnego
 • Znaczenie Unguem Ad Encyklopedia paznokcia; dokładnie, skrupulatnie, starannie (wykonany). ad valorem ?Xac., wg wartości (na przykład oclić). ad usum Delphini zobacz in
 • Znaczenie a Daniel come to judgement Jak działa angielskiego:, Daniel przyszedł nas rozsądzić!; zobacz Daniel. Etym. - z Szekspira (Kupiec wenecki, 4, 1); Szajlok o Porcji
 • Znaczenie Apologeta Czy jest w II-IV w. n.e.). apopleksja insult, udar mózgu, krwotok mózgowy. apologia obrona kwestie, zasady a. osoby; usprawiedliwienie; pochwała
 • Znaczenie Ignorantiam Ad Pojęcie ad ignorantiam zobacz argumentum
 • Znaczenie all games all nations Wyjaśnienie wszystkie sporty - wszystkie narody', "geografia sportowa" igrzysk olimpijskich, zasada sformułowana poprzez Pierre de
 • Znaczenie Anadyomene Opis Anadyomene jeden z przydomków AfRODYTY (Tabl. 30); por. Kallipygos. Etym. - gr. anadyoménē 'dosł. wynurzająca się z morza
 • Znaczenie Aklamacja Informacje wniosku, uchwały poprzez aklamację) - jednomyślnie, bez głosowania, oklaskami. Etym. - ?Xac. acclamatio 'okrzyk' od acclamare 'wykrzykiwać
 • Znaczenie A Znaczenie A- (przed samogł. AN-) w złożeniach: nie-; bez-; przeczenie; brak; zobacz ab-; ad-. Etym. - gr. a-, an- 'jw
 • Znaczenie Apolita Co znaczy apolita zobacz apatryda. Etym. - gr. ápolis 'bezdomny'; zobacz a-; pólis, zobacz polityka
 • Znaczenie Aksjologia Krzyżówka ogólna) teoria wartości(owania). aksjomat log. twierdzenie (mechanizmu dedukcyjnego) przyjęte bez dowodu; pop. pewnik, prawda oczywista
 • Znaczenie Aula Co to jest reprezentacyjna sala wykładowa. Etym. - ?Xac. 'siedziba cesarska, dwór' z gr. aulē 'dziedziniec wewn. w domu mieszkalnym
 • Znaczenie Asmodeusz Słownik rozbijający małżeństwa i zawiązujący relacje nieprawne. Etym. - pers. aēszma 'gniew'; daēwa 'demon'. Imię gł. demona w apokryfach (Księga
 • Znaczenie Antrop Czym jest człowiek. antropoid małpa człekokształtna (szympans, goryl, orangutan). antroponimia dział onomastyki obejmujący badanie nazw osobowych
 • Znaczenie Aurora Co oznacza Aurory" wystrzał) znak początku walki rewolucyjnej, nowej epoki społ. Etym. - ?Xac. aurora (gr. ēōs) 'zorza poranna' i jej uosobienie
 • Znaczenie Antypka Tłumaczenie antypka bot. wiśnia wonna; cybuch, laska i tym podobne zrobione z drewna tej wiśni. Etym. - ros. antípka z tur. antep 'wiśnia
 • Znaczenie Ale Przykłady lecz z angielskiego: [wym. ejl] silnie chmielone, silne, jasne piwo z angielskiego: górnej fermentacji; por. stout
 • Znaczenie Amf Definicja AMF(I)- w złożeniach: wokół; obustronnie; obu rodzajów; obu-; por. ambi-. Etym. - gr. amphí 'wokół'; ámphō 'oba
 • Znaczenie a mensa et toro Encyklopedia a mensa et toro ?Xac., od stołu i łoża; zobacz separatio
 • Znaczenie Aktualizacja Jak działa odniesieniu współczesności; będący na czasie; bieżący; aktualnie istotny. Etym. - późn.z łaciny actualis 'aktywny; praktyczny' od ?Xac
 • Znaczenie Amfiktionia Czy jest miast-krajów, zawarty w celu ochrony centralnej świątyni (szczególnie czczonego bóstwa, na przykład Apollina w Delfach) a. innego miejsca
 • Znaczenie Amusegueule Pojęcie bawigęba, pop. kanapki, suche ciasteczka, solone migdały, oliwki i tak dalej, podawane wspólnie z apéritifem na przyjęciu
 • Znaczenie Absces Wyjaśnienie abscessus 'ustępujący, odchodzący; jw.' od abscedere 'odstępować, uchodzić (także o "humorach", które uchodzą jakoby z ciała
 • Znaczenie Admass Opis intensywna, natarczywa reklama poprzez media masowe w celu pobudzania obrotów handlowych, wywierająca szkodliwy wpływ na kulturę
 • Znaczenie Argał Informacje argol, argał, mong., wysuszony nawóz wielbłądzi a. bydlęcy, stosowany jako opał, zwł. w Azji Środkowej
 • Znaczenie Abrogacja Znaczenie uchylenie ustawy, regulaminu prawnego, wyroku. Etym. - ?Xac. abrogatio 'odwołanie' z abrogare 'znieść, odwołać (ustawę)'; zobacz ab
 • Znaczenie Abulia Co znaczy niedostatek woli, niemożność podejmowania decyzji i urzeczywistnienia zamierzeń. Etym. - gr. aboulía 'niestanowczość'; zobacz a-; -boulia
 • Znaczenie Adsorpcja Krzyżówka adsorpcja powierzchniowe zagęszczanie się substancji na granicy dwu faz (na przykład stałej i gazowej). Etym. - zobacz ad-; absorpcja
 • Znaczenie Akr Co to jest rolnictwie państw anglosaskich (4046,9 m 2). Etym. - z angielskiego: acre 'nazwa dawnych miar powierzchni, opartych w przybliżeniu na
 • Znaczenie Alasz Słownik przyprawiany gorzkimi migdałami, korzeniem dzięgla, anyżkiem i skórką pomarańczową. Etym. - od nazwy miejscowości Allasch pod Rygą, gdzie
 • Znaczenie Alkoran Czym jest Alkoran zobacz Koran
 • Znaczenie Amazonka Co oznacza ducha; por. hic mulier; długa, szeroka, fałdzista suknia o obcisłym staniku, noszona dawn. poprzez kobiety do jazdy wierzchem; dawn
 • Znaczenie Syne Lang Auld Tłumaczenie oulängzajn] dosł. ongiś, dawnymi laty; dobre dawne czasy. Etym. - tytuł starej pieśni szkockiej, w ostatniej wersji ułożonej (1788 r
 • Znaczenie Ambicja Przykłady chęć jak najlepszego jej spożytkowania; aspiracje, marzenie osiągnięcia wyższej pozycji i prestiżu społ., sukcesów, powodzenia, sławy
 • Znaczenie Awidia Definicja niewiedza' w buddyzmie - niewiedza o Czterech Szlachetnych Prawdach (których znajomość i spełnienie chroni przed transmigracją dusz) i o
 • Znaczenie Arlekin Encyklopedia czarnej masce, odziana w pstry ubiór zszyty z kolorowych trójkątów a. rombów; jedna z głównych ról męskich wł. commedia dell'arte, sługa
 • Znaczenie Antigura Jak działa cebuli, pomidorów, z dodatkiem tymianku i pietruszki. Etym. - od nazwy wyspy w archipelagu Wysp Podwietrznych na Morzu Karaibskim
 • Znaczenie Hominem Ad Czy jest ad hominem zobacz argumentum
 • Znaczenie Coelorum Regina Ave Pojęcie Królowo niebios. Etym. - antyfona maryjna z XI-XII w., jedna z czterech odmawianych od 2 II do środy Wielkiego Tygodnia
 • Znaczenie Analekta Wyjaśnienie jednego a. kilku autorów, wyposażony w noty źródłowe; wypisy dla celów dydaktyczno-naukowych. Etym. - gr. 'rzeczy wybrane' od analégein
 • Znaczenie Arogancja Opis zarozumiałość, połączona z lekceważeniem innych, z impertynenckim, zuchwałym zachowaniem się. arogant. Etym. - ?Xac. arrogantia
 • Znaczenie Appendix Informacje wyrostek robaczkowy jelita ślepego. appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego. Etym. - ?Xac. appendix dpn. appendicis 'wisiorek; bonus
 • Znaczenie Apodyktyczny Znaczenie nie znoszący sprzeciwu, arbitralny; stanowczy; filoz. sąd logicznie niezbędny (oczywisty a. wynikający z przesłanek); por. (log
 • Znaczenie A Farewell to Arms Co znaczy Pożegnanie z bronią. Etym. - tytuł powieści (1929) pisarza amer. Ernesta Hemingwaya (1898-1961), której tematem jest tragedia i zniszczenie
 • Znaczenie Arrierepensee Krzyżówka arrière-pensée fr., [wym. arier pãse] ukryty zamierzenie, intencja; zatajona myśl, zastrzeżenie myślowe
 • Znaczenie Mater Alma Co to jest wyższej uczelni, zwł. uniwersytetu. Etym. - ?Xac. 'matka karmicielka (o takich boginiach jak Ceres, Cybele)'; alma r.ż. od almus 'odżywczy
 • Znaczenie As Słownik kolorze; przen. mistrz, "gwiazda", wirtuoz, arcymajster, prymus. Etym. - fr. 'jeden pkt. (oczko, jedynka) w grze w kości, w
 • Znaczenie Auf Flugeln des Gesanges Czym jest Auf Flügeln des Gesanges nm., Na skrzydłach pieśni. Etym. - tytuł pieśni Heinego
 • Znaczenie Akcent Co oznacza wyróżnienie sylaby w wyrazie a. w zestroju akcentowym (a. wyrazu w zdaniu) dzięki przycisku, intonacji a. iloczasu; por. prozodia; muz
 • Znaczenie Frei Macht Arbeit Tłumaczenie Arbeit macht frei nm., robota czyni (człowieka) wolnym. Etym. - napis na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu
 • Znaczenie Asauł Przykłady oficerski (odpowiadający stopniowi namiestnika w pol. husarii) w wojskach kozackich do 1917 r.; zastępca atamana koszowego u Kozaków
 • Znaczenie Aut Definicja sam; automatyczny, samoczynny; samoregulujący się; w odniesieniu tego samego osobnika, wywołany a. wytworzony poprzez siebie samego
 • Znaczenie Absolwent Encyklopedia kurs, uczelnię; por. absolutorium. Etym. - ?Xac. absolvens dpn. absolventis p.pr. od absolvere, zobacz absolucja
 • Znaczenie Agapant Jak działa filoz. miłość niebiańska (przeciwstawiana ziemskiej, Erosowi); pierw. chrześc. wspólny posiłek spożywany na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
 • Znaczenie Vocem Ad Czy jest ad vocem ?Xac., co się tyczy; w kwestii
 • Znaczenie Ad Pojęcie ruch ku czemu; bonus, uzupełnienie; bliskość; start działania. Etym. - ?Xac. 'jw.'; ac- przed c, q; af- przed f; ag- przed g; al- przed l
 • Znaczenie Armada Wyjaśnienie flota wysłana poprzez Filipa II hiszpańskiego przeciw Anglii w 1588 r. (hiszpańska, "niezwyciężona" A.) armatura osprzęt
 • Znaczenie Fait Au Opis au fait fr., (być) obeznany (z czym); (przystąpić) do rzeczy, do działania, do wykonania
 • Znaczenie Akcja Informacje czynność; zbiorowe wystąpienie, zespołowe przedsięwzięcie, impreza; walka, bitwa; fabuła, wątek, treść utworu lit., filmu; papier
 • Znaczenie Couleuvres Des Avaler Znaczenie avaler des couleuvres fr., (dosł. 'połykać żmije') znosić przykrości, afronty, zniewagi
 • Znaczenie Amfibrach Co znaczy z których środkowa długa a. akcentowana, pozostałe krótkie a. nieakcentowane (Č ľ Č). Etym. - gr. amphíbrachys 'krótki z obu stron
 • Znaczenie Verbum Audiendum Ad Krzyżówka ad audiendum verbum ?Xac., (dosł. dla usłyszenia słowa); (wezwanie) do wysłuchania reprymendy, admonicji, napomnienia
 • Znaczenie Anoda Co to jest odbiornika energii elektr., dodatnia a. połączona ze źródłem dodatniego potencjału elektr. Etym. - gr. ánodos 'droga w górę'; zobacz ana
 • Znaczenie Anizo Słownik anizotropia fiz. występowanie różnych własności fiz. danego ośrodka (gł. ciał krystalicznych) w różnych kierunkach (na przykład inna
 • Znaczenie Angina Czym jest podniebieniowych i gardła; (a. pectoris) dławica piersiowa, dusznica boląca, zaburzenia w dopływie krwi do mięśnia sercowego wskutek zmian
 • Znaczenie Arsenał Co oznacza arsenał, cekhauz, zbrojownia, składnica broni. Etym. - wł. arsenale 'jw.' z arab. dār sinā'a 'dwór a. dom przemysłu, manufaktury
 • Znaczenie Tabby Aunt Tłumaczenie angielskiego:, 'Ciocia T.', slang. pogard., kobieta, która nie popiera ruchu wyzwolenia kobiet; zobacz Women's Liberation Movement
 • Znaczenie Stajnia Augiasza Przykłady zaniedbana, zapuszczona, zachwaszczona, w bezładzie, rozgardiaszu, nierządzie a. brudach moralnych, którą trzeba nadludzkim wysiłkiem
 • Znaczenie Povera Arte Definicja sztuki, gdzie nie przedstawia się samego dzieła bezpośrednio, lecz ukazuje się je z drugiej ręki przy udziale zdjęć, map, rysunków a. opisu
 • Znaczenie Aspekt Encyklopedia wzgląd, ujęcie, perspektywa; postać, widok, wygląd, przejaw; wg astrologów - wzajemne położenie gwiazd i planet, na którego podstawie
 • Znaczenie Appetitost Jak działa appetitost miękki ser duński z kwaśnej maślanki. Etym. - duń. od appetit 'apetyt'; ost 'ser
 • Znaczenie Asynchron Czy jest asynchron video. rozmijanie się dźwięku z obrazem. asynchroniczny niejednoczesny. Etym. - zobacz a-; synchro
 • Znaczenie Home Go Ami Pojęcie przyjacielu, wracaj do domu! Etym. - napisy na murach domów po 2. wojnie świat. w wielu państwach, skierowane do żołnierzy amerykańskich
 • Znaczenie Aglutynacja Wyjaśnienie sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek (bakterii, pierwotniaków, krwinek) pod wpływem zlepników (aglutynin); językozn. luźny
 • Znaczenie Confusionis Annus Opis zamieszania, 46 r. przed naszą erą, kiedy przy juliańskiej reformie kalendarza dodano 67 dni. annus mirabilis ?Xac., cudowny, osobliwy rok
 • Znaczenie Akcesja Informacje materiału wpływającego do biblioteki; sygnatura (akcesyjna) na książce; akces. Etym. - ?Xac. accessio 'zbliżenie; przyrost; wzrost' od
 • Znaczenie Anastygmat Znaczenie usuwający astygmatyzm i inne aberracje; obiektyw fot. wysokiej jakości, pozbawiony wad optycznych. Etym. - an- zobacz a-; astygmatyzm
 • Znaczenie Angażować Co znaczy zawierać z kim umowę o pracę (na przykład z aktorem); por. engagement; (a. się) godzić się, umawiać się o pracę; zobowiązać się, wmieszać
 • Znaczenie Aswad Al Alhadżar Krzyżówka największa świętość muzułm., złożony aktualnie z kilku kamieni spojonych srebrną obręczą, wmurowany we wsch. narożnik świątyni Kaaba w
 • Znaczenie Azot Co to jest bezwonny, bezbarwny, niepalny, gł. składnik (około 3/4) powietrza. azotniak nawóz mineralny, cyjanamid wapnia, otrzymywany sztucznie
 • Znaczenie Adynata Słownik humorystyczne oparte na nonsensie i dlatego rozśmieszające (por. Miles gloriosus, Münchhausen, Schlaraffenland). Etym. - gr. adýnatos
 • Znaczenie Spółgłoska Alweolarna Czym jest spółgłoska dziąsłowa (na przykład sz, ż, cz, dż). Etym. - z angielskiego: alveolar 'jw.' z ?Xac. alveolus zdrobn. od alveus 'jama
 • Znaczenie Aegikranion Co oznacza obiekt dekoracyjny w kształcie koziej (a. baraniej) czaszki, zazw. na ołtarzach bóstw urodzaju; por. bukranion. Etym. - gr. aíks dpn
 • Znaczenie Aspiracja Tłumaczenie marzenie (dopięcia celu, dobicia się czego), ambicja; jęz. przydech. aspirata jęz. spółgłoska przydechowa. aspirantura forma
 • Znaczenie Marche Bon A Przykłady à bon marché fr., niedrogo
 • Znaczenie Antiroman Definicja anti-roman zobacz nouveau roman. Etym. - tytuł parodii romansu pasterskiego (1627 r.) Charlesa Sorela
 • Znaczenie Aojdowie Encyklopedia przedhomerowej Grecji opiewali na dworach możnych panów, przy dźwiękach formingi czy kitary, gesty bohaterów; por. bard. Etym. - gr. aoidós
 • Znaczenie Ariergarda Jak działa ubezpieczający od tyłu kolumnę w marszu; por. awangarda. Etym. - fr. arrière-garde 'straż tylna'; arrière 'wojsk. tyły; żegl. rufa'; zobacz
 • Znaczenie Arnika Czy jest arnika (górska) bot. kupalnik górski, "pomórnik". Etym. - n.z łaciny arnica 'jw
 • Znaczenie Spectatores Ad Pojęcie ad spectatores ?Xac., teatr. do widzów, a nie do współaktorów skierowane słowa (wskazówka reżysera
 • Znaczenie Aproksymacja Wyjaśnienie sposób przybliżony; mat. przybliżanie, zastępowanie we wzorach jakichś wielkości innymi, prostszymi, dogodniejszymi; konstruowanie ciągu
 • Znaczenie Antabus Opis działanie alkoholu, użytkowany przy leczeniu alkoholików. Etym. - zobacz anty-; ?Xac. abusus 'nadużycie'; zobacz ab-; usus
 • Znaczenie Argon Informacje szlachetny, helowiec. Etym. - gr. argón r.nij. od argós 'bezczynny; bezwładny' bez zaangażowania'; zobacz a-; érgon, zobacz erg 1
 • Znaczenie Action Affirmative Znaczenie dosł. 'akcja upewniająca', zespół praw amer. pochodzących z lat 60. XX w., mających ułatwić upośledzonym warstwom społ. (Murzynom
 • Znaczenie Day Saints All Co znaczy All Saints Day z angielskiego:, zobacz Toussaint
 • Znaczenie Leones Ad Krzyżówka ad leones ?Xac., lwom (rzucić na pożarcie
 • Znaczenie Augmentatyw Co to jest przykład flacha od flaszka). Etym. - śrdw.z łaciny augmentativum 'coś, co zwiększa' z późn.z łaciny augmentare 'pomnażać; rozmnażać' od
 • Znaczenie Assoluta Słownik gwiaza opery a. baletu). Etym. - wł. 'jw. r.ż. od assoluto 'absolutny; zupełny' z ?Xac. absolutus, zobacz absolucja
 • Znaczenie Apostrof Czym jest przecinka nad wierszem, oddzielający końcówki nie wszystkich wyrazów obcych (na przykład Rabelais'go, Comte'owi) a. zastępujący wyrzuconą
 • Znaczenie Autoklaw Co oznacza metalowy do naparzania (pod powiększonym ciśnieniem) materiału, w celu podniesienia jego własności wytrzymałościowych a. wyjałowienia go
 • Znaczenie Apoteoza Tłumaczenie bóstwo (gr. hērōs, ?Xac. divus); ubóstwienie; idealizacja, gloryfikacja; przest. teatr. uroczysta scena końcowa, żywy obraz. Etym. - gr
 • Znaczenie Tergo A Przykłady ułożony w porządku alfabetycznym nie pierwszych, lecz ostatnich liter wyrazów (na przykład a, ba, baba, nadbaba... wzwyż, czyż, krzyż, na
 • Znaczenie Atelier Definicja plastyka (malarza, rzeźbiarza, grafika i tym podobne), fotograf(ik)a; pomieszczenie, gdzie się realizuje filmy; por. studio. Etym. - fr
 • Znaczenie Almagest Encyklopedia traktatów na temat jakiejś gałęzi wiedzy. Etym. - śrdw.z łaciny almageste od arab. al-madżusti z gr. mégistē (sýntaksis) 'ogromna
 • Znaczenie Azalia Jak działa Etym. - n.z łaciny azalea 'jw.' z gr. r.ż. od adzaléos 'suchy'; od mniemania, Iż roślina udaje się dobrze na suchym gruncie
 • Znaczenie Areka Czy jest kateszowa, żuwnia, żuwipalma malajska; zobacz betel; zobacz katechu. Etym. - n.z łaciny areca 'rodzaj palm' z port. 'palma betelowa', z
 • Znaczenie Gogo A Pojęcie à gogo fr., pod dostatkiem, w bród, w obfitości, do woli
 • Znaczenie Conto A Wyjaśnienie a conto wł., [wym. a konto] na poczet, na rachunek należności
 • Znaczenie Alchemia Opis usiłowała dokonać przemiany metali nieszlachetnych w złoto, zmieniając proporcje czterech tak zwany fundamentalnych przedmiotów (ognia
 • Znaczenie Alias Informacje recte; vulgo; vel; kryptonim; nom de guerre, pseud.). alienacja wyobcowanie; filoz. przypadek, gdzie wytwory społ. współdziałania ludzi
 • Znaczenie Ante Znaczenie poprzedzający; poprzedni niż; do przodu; prze-; przed (w miejscu a. czasie). ante bellum ?Xac., przed wojną. ante litteram ?Xac., zobacz
 • Znaczenie Asymetria Co znaczy asymetryczny niesymetryczny. Etym. - gr. asymmetría 'niewspółmierność; nieproporcjonalność'; zobacz a-; symetria
 • Znaczenie Ambit Krzyżówka krużganek, wąskie przejście obiegające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego arkadami a. murem. Etym. - ?Xac. ambitus 'okrążenie, obwód
 • Znaczenie Azyma Co to jest niesolony); maca; Kośc. rz.kat. chleb przaśny stosowany do konsekracji w eucharystii. Etym. - późn.z łaciny z ?Xac. r.nij. l.mn. od azymus
 • Znaczenie Crumenam Ad Słownik ad crumenam zobacz argumentum
 • Znaczenie Akselbanty Czym jest ramieniu poprzez generałów, oficerów sztabu gen., adiutantów, żandarmów i tym podobne w nie wszystkich państwach. Etym. - nm. Achselband
 • Znaczenie Alta Acqua Co oznacza acqua alta wł. dosł. 'wysoka woda', zwł. o częstych powodziach zatapiających historyczne śródmieście Wenecji
 • Znaczenie ave Imperator morituri te salutant Tłumaczenie Xac., witaj, Cezarze, pozdrawiają cię idący na Zgon. Etym. - ze Swetoniusza (Boski Klaudiusz, 21); pozdrowienie gladiatorów wkraczających
 • Znaczenie Allplayall Przykłady angielskiego:, dosł. 'wszyscy grają ze wszystkimi', (1968) turniej, gdzie każdy uczestnik gra ze wszystkimi innymi (amer. z angielskiego
 • Znaczenie Amikoszoneria Definicja amikoszoneria nadmierna, rażąca poufałość. Etym. - fr. ami 'przyjaciel' z ?Xac. amicus 'jp.'; fr. cochon 'świnia
 • Znaczenie Apartheid Encyklopedia rasowa; polityka separowania i dyskryminacji polit.-ekonomicznej Afrykanów i innych "kolorowych" w Republice Płd. Afryki, mająca
 • Znaczenie Ab Jak działa AB- w złożeniach: od-; (ruch) od (czegoś); oddzielenie (się); nieobecność; różnica. Etym. - ?Xac. ab 'od'; por. antabus
 • Znaczenie Abort Czy jest skrobanka. Etym. - ?Xac. abortus 'płód przedwcześnie wydany, nieżywy' od aboriri 'zniknąć; poronić'; zobacz ab-; oriri, zobacz Orient
 • Znaczenie Apretura Pojęcie tkanin, skór i tym podobne poprzez wykorzystywanie różnych mechanizmów technologicznych i nasycanie apretami, substancjami zmiękczającymi
 • Znaczenie Propos A Wyjaśnienie à propos fr., [wym. a propo] (powiedzieć co) przy sposobności, przez wzgląd na (tym) tematem, notabene; w samą porę, adekwatnie
 • Znaczenie Anemogamia Opis anemogamia, wiatropylność, bot. zapylanie kwiatów przy udziale wiatru (jak u większości traw i drzew leśnych). Etym. - zobacz anemo-; -gamia
 • Znaczenie Atmosferium Informacje na zasadzie pokrewnej planetarium, wykorzystywane do naśladowania zjawisk atmosferycznych i meteorologicznych. Etym. - zobacz atmosfera
 • Znaczenie Acetylen Znaczenie otrzymywany poprzez działanie wody na karbid, istotny surowiec przemysłu chem. (kauczuk syntet.), służy do spawania metali, niekiedy
 • Znaczenie a łarczik prosto otkrywałsja Co znaczy skrzynka otwierała się jak najzwyczajniej (tł. St. Kaczkowskiego); łatwo się było domyślić, nie trzeba się było mądrzyć. Etym. - z Kryłowa
 • Znaczenie Condita Urbe Ab Krzyżówka Xac., od (roku) założenia miasta. Etym. - tzn. Rzymu, a więc od początku ery rzymskiej, jest to roku 753 przed naszą erą (tytuł historii
 • Znaczenie Fabula Est Acta Co to jest acta est fabula ?Xac., sztuka jest odegrana, skończona; por. finita la commedia
 • Znaczenie Principium Iove Ab Słownik ab Iove principium ?Xac., start od Jowisza, jest to (rozpoczynać) od kwestie a. osoby najważniejszej. Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 3, 60
 • Znaczenie Abrazo Czym jest Ameryce ?Xac. forma witania się (mężczyzn). Etym. - hiszp. 'uścisk, objęcie'; a- zobacz ad-; brazo, zobacz bracero
 • Znaczenie Alpaga Co oznacza długiej, cienkiej sierści; lekka tkanina z wełny tej lamy; błyszcząca tkanina o osnowie bawełnianej i wełnianym wątku. 2. przest. nowe
 • Znaczenie Afazja Tłumaczenie umiejętności mówienia a. rozumienia mowy wywołana uszkodzeniem nie wszystkich okolic mózgu; por. agrafia. Etym. - gr. aphasía 'niemota
 • Znaczenie Antyklina Przykłady fałdu; por. synklina. antykoncepcyjne środki - zapobiegające zajściu w ciążę. Etym. - zobacz anty-; -klin- z gr. klínein, zobacz kliniczna
 • Znaczenie Directe Action Definicja action directe fr., polit., ekon. bezpośrednia (gwałtowna) interwencja
 • Znaczenie Anoksemia Encyklopedia anoksja med. niedobór tlenu w tkankach; głód tlenowy organizmu. Etym. - zobacz an-; oks(y)-; -emia; bio
 • Znaczenie Arete Jak działa doskonałość; męstwo; sprawność, dzielność; cnota; por. sophrosyne. Etym. - gr. 'jw.' od aréskein 'naprawiać; zadowolić; podobać się
 • Znaczenie Porteur Au Czy jest au porteur fr., na okaziciela
 • Znaczenie Autor Pojęcie autoryzacja pozwolenie autora na publikację, przekład, wystawienie, reprodukcję, adaptację dzieła. autorytet prestiż, powaga, wpływ
 • Znaczenie albo lapillo notare diem Wyjaśnienie zaznaczyć dzień białym kamykiem jako dzień szczęśliwy (odpowiednio z obyczajem starorzymskim); por. nigro notanda
 • Znaczenie Ajatollah Opis ajatollah lider religijny szyitów w Iranie. Etym. - n.pers. z arab., dosł. 'symbol Boga
 • Znaczenie amicus certus in re incerta cernitur Informacje Xac., pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu. Etym. - z Cycerona (Laelius, 17, 64), jako cytat z poety rz. Enniusza (239-169
 • Znaczenie Apasz Znaczenie chuligan, zwł. paryski. Etym. - fr. apache 'włóczęga; złoczyńca nocny' od nazwy Apaczów, plemion indiańskich płd.zach. Ameryki Płn
 • Znaczenie Alfons Co znaczy alfons przest. utrzymanek prostytutki; sutener. Etym. - od imienia bohatera sztuki (Monsieur Alphonse; 1873 r.) Aleksandra Dumasa-syna
 • Znaczenie Adwersarz Krzyżówka Xac. adversarius 'przeciwnik' od adverter 'obracać ku czemu; po-, przestrzegać'; zobacz ad-; vertere, zobacz wersja; por. awers
 • Znaczenie Akanie Co to jest dialektach płd. i w jęz. białorus. - wymawianie w sylabach nieakcentowanych samogłoski a zamiast etymologicznego i ortograficznego o, na
 • Znaczenie Imperii Arcana Słownik arcana imperii ?Xac., tajniki władzy, rządzenia, rządu; tajemnice państwowe; zobacz arkana
 • Znaczenie Antologia Czym jest lit. jednego a. wielu autorów (zwł. z określonego okresu lit. a. zakresu tematycznego); wypisy. Etym. - gr. anthologia 'zbieranie kwiatów
 • Znaczenie Antonomazja Co oznacza opierający na zastąpieniu imienia pospolitego własnym a. odwrotnie (na przykład Goliat zamiast olbrzym; mały rycerz zamiast Wołodyjowski
 • Znaczenie Ananiasz Tłumaczenie Ananiasz kłamca. Etym. - wg Biblii (Dzieje Ap., 5, 3-5
 • Znaczenie Antycypacja Przykłady zakładanie czegoś jeszcze nie istniejącego; pogląd jeszcze nie udowodniony, lecz słuszny i znajdujący potem własne potwierdzenie; por. a
 • Znaczenie Affidavit Definicja urzędowe, pisemne oświadczenie pod przysięgą Etym. - z angielskiego: 'jw.' ze śrdw.z łaciny 'on przysiągł' 3. os. l.poj. czasu przeszłego
 • Znaczenie Ankieter Encyklopedia ankieter socjol. pracownik zbierający od respondentów odpowiedzi a. dane ankietowe. Etym. - fr. enquéteur 'jw.' od enquéte, zobacz ankieta
 • Znaczenie Asymilacja Jak działa z sobą głosek w słowach); upodobnienie się (pod względem narod.), przyswojenie sobie (kultury, cech innego narodu); przyswojenie
 • Znaczenie Conditae Urbis Anno Czy jest anno urbis conditae zobacz ab urbe
 • Znaczenie Antylogia Pojęcie antylogia zobacz oksymoron. Etym. - gr. antilogía 'sprzeczka; sprzeczność'; zobacz anty-; log-; -log
 • Znaczenie Arszyn Wyjaśnienie arszyn dawn. ros. miara długości (od około 71 do 81 cm), dzieląca się na 12 werszków. Etym. - ros. arszín 'jw.' z tur
 • Znaczenie Dinitie Achats Opis giełdowe osób mających dostęp do poufnych informacji dzięki "przeciekom" a. uprawianemu zawodowi; z angielskiego: insider
 • Znaczenie Apozjopeza Informacje niedokończenie myśli (w mowie a. piśmie), zazwyczaj poprzez urwanie zdania i rozpoczęcie nowego; zobacz quos ego! Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Ambaje Znaczenie niedorzeczności, mrzonki. Etym. - ?Xac. ambages 'manowiec; wybiegi; dwuznacznik'; zobacz amb(i)-; -ages od agere, zobacz agencja
 • Znaczenie Aleksandryt Co znaczy stosowany w jubilerstwie, przezroczysta odmiana chryzoberylu, zielona w świetle dziennym, przybiera w świetle sztucznym barwę czerwoną
 • Znaczenie Wonderland In Alice Krzyżówka dosł. Alicja w krainie czarów; osoba znajdująca się w nowym, nieznanym, egzotycznym, fantastycznym otoczeniu. Etym. - podręcznik dla dzieci
 • Znaczenie Azyl Co to jest prawo, zwł. schronienie udzielone poprzez kraj cudzoziemcom, ściganym poprzez rząd innego państwie za przestępstwa polit.; przen
 • Znaczenie Armageddon Słownik walka, bitwa pomiędzy siłami dobra i zła; przen. ogromna, krwawa, wyniszczająca obie strony wojna. Etym. - późn.łac z gr. Har Magedōn 'góra
 • Znaczenie Ant Czym jest ANT-) w złożeniach: przeciw (fizycznie a. moralnie); opozycyjny, wrogi, rywalizujący; nie-; przeciwległy, odwrotny; (o lekach i tym
 • Znaczenie Archa Co oznacza Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z ?Xac. -arches, -archus od gr. -archēs, -archos 'jp.'; por. archi-; por. patriarcha
 • Znaczenie Atopia Tłumaczenie spontaniczna, postać alergii o predyspozycji dziedzicznej, długim okresie uczulenia, wywołująca obrzęki, dychawicę oskrzelową, gorączkę
 • Znaczenie Annuntiatio Przykłady poselstwo archanioła Gabriela do Marii Panny, Iż zostanie matką Jezusa (25 III). Etym. - ?Xac. od annuntiare 'oznajmiać
 • Znaczenie Apotropaiczny Definicja pierwotnych wierzeń własności magiczne, broniący przed niedobrymi duchami, klęskami, chorobami, odpędzający zło. apotropaizm magia obronna
 • Znaczenie Akceleracja Encyklopedia porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie dzieci i młodzieży w następnych
 • Znaczenie Letuve A Jak działa à l'étuvé fr., (potrawa duszona a. gotowana) na parze
 • Znaczenie Akbar Allah Czy jest Allah akbar arab., Bóg jest wszechmocny
 • Znaczenie Angstrem Pojęcie jednej dziesięciomilionowej części milimetra, użytkowana zazw. do wyrażania długości fal (na przykład światła). Etym. - od nazwiska fizyka
 • Znaczenie Omen Absit Wyjaśnienie absit omen ?Xac., oby nie w niedobrą godzinę, na psa urok; por. mala avi
 • Znaczenie Ana Opis ANA- (przed samogł. AN-) w złożeniach: w górę; w tył; znów, na nowo; por. re-. Etym. - gr. aná 'na(d), w górę
 • Znaczenie Noire Afrique Informacje Afrique noire zobacz l'Afrique noire
 • Znaczenie Arkana Znaczenie tajne; trudno dostępne, skryte metody mistrzów (rzemiosła, sztuki). Etym. - ?Xac. arcanum (l.mn. arcana) r.nij. od arcanus 'zamknięty
 • Znaczenie Anegdota Co znaczy charakterystyczna historyjka, powiastka (aktualna a. historyczna), dykteryjka, facecja; "kawał", "wic"; lit. fabuła
 • Znaczenie Stella Maris Ave Krzyżówka Ave, maris Stella ?Xac., Witaj, Gwiazdo morza. Etym. - start hymnu z IX w. ku czci Matki Boskiej
 • Znaczenie Antyk Co to jest rz.; zabytkowe dzieło sztuki (zwł. mebel, porcelana, obraz i tym podobne). antyczny odnoszący się do starożytności gr.-rz.; zabytkowy
 • Znaczenie Agrement Słownik państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa; (por. akredytowanie; persona non grata). Etym. - fr. 'zezwolenie' od
 • Znaczenie Altowiolinista Czym jest altowiolista, altowiolinista, muz. grający na altówce. Etym. - wł. alto, zobacz alt; viola
 • Znaczenie Arytmia Co oznacza arytmia nierytmiczność; med. niemiarowość tętna. Etym. - gr. arrhythmía 'brak rytmu' od árrhythmos 'nierytmiczny'; zobacz a-; rytmika
 • Znaczenie Temporis Fures Amici Tłumaczenie to złodzieje (naszego) czasu. Etym. - maksyma cytowana poprzez Francisa Bacona jako "porada dla młodych studentów"
 • Znaczenie Algorytm Przykłady program obliczenia, mechanicznego rozwiązywania danego typowego zadania mat.; rozszerz. zaprogramowany zespół metod opartych na
 • Znaczenie Agar Definicja otrzymywany z krasnorostów mórz jap. i chiń., stosowany gł. do przygotowywania stałych pożywek w mikrobiologii i do galaret, produktów
 • Znaczenie Ambra Encyklopedia kaszalota (potwala), użytkowana w przemyśle perfumeryjnym, jako utrwalacz zapachu (por. olbrot; spermacet). Etym. - śrdw.z łaciny ambra
 • Znaczenie Ambulans Jak działa pomocy leczniczo-profilaktycznej; auto do przewożenia chorych i rannych; karetka pogotowia; auto do transportu i rozwożenia poczty
 • Znaczenie Agogika Czy jest tempa i rytmu utworu wprowadzone poprzez wykonawcę, którym towarzyszyć także mogą zmiany dynamiki. Etym. - nm. Agōgik 'jw.' (termin H
 • Znaczenie Asybilacja Pojęcie elementu szczeliny w końcowej fazie artykulacji spółgłoski zwartej, czego skutkiem było na przykład przekształcanie klasycznego ?Xac. k
 • Znaczenie Angostura Wyjaśnienie amer. drzewa, stosowana dawniej jako lek przy tropikalnych zaburzeniach żołądkowych i przeciwszkorbutowy, dziś gł. do wyrobu gorzkich
 • Znaczenie Augustianin Opis reguły św. Augustyna. Etym. - Zakon powstały w r. 1244, oparty na regule ułożonej w XII w. opierając się na pism św. Augustyna (354-430
 • Znaczenie Ailant Informacje łaciny Ailanthus 'jw.' z jęz. mieszkańców wyspy Ambon (na Molukkach) ai lanto dosł. 'drzewo niebiańskie; jw
 • Znaczenie Aryjczyk Znaczenie ojczystym jest jeden z jęz. aryjskich. aryjski w odniesieniu (a. należący do) jednego z (a. kilku) języków indoeuropejskiej ekipy
 • Znaczenie Naturel Au Co znaczy au naturel fr., [wym. o natürel] (o potrawach i napojach) w stanie naturalnym, bez sosów i przypraw; (o ludziach, żart.) nago
 • Znaczenie Automedon Krzyżówka Automedon woźnica. Etym. - u Homera (Iliada 16, 148; 17, 459; 24, 574) zręczny woźnica Achillesa
 • Znaczenie Alwar Co to jest stosowany w dawn. szkołach europ. (usunięty ze szkół polskich poprzez Komisję Nauki Narodowej). Etym. - od nazwiska autora De institutione
 • Znaczenie Amortyzacja Słownik się wartości budynków, urządzeń, w wyniku zużycia; okresowe odpisywanie sum, odpowiadających temu zmniejszeniu się wartości; łagodzenie
 • Znaczenie Band Star All Czym jest All Star Band z angielskiego:, [wym. o:l...] orkiestra jazzowa złożona z solistów (dosł. z samych gwiazd
 • Znaczenie Auszpik Co oznacza auszpik mięso a. ryba w galarecie. Etym. - fr. aspic 'żmija; jw.' z gr. aspís 'żmija
 • Znaczenie Aberracja Tłumaczenie nienormalność (umysłu); wada soczewki, obiektywu, zniekształcająca a. zacierająca obraz; pozorne odchylenie położenia gwiazd w wyniku ruchu
 • Znaczenie La A Przykłady à la na sposób, w rodzaju (w zwrotach wziętych z jęz. fr.). Etym. - fr. skrót od à la mode, à la maniere 'na sposób
 • Znaczenie Autyzm Definicja myślenie oderwane od rzeczywistości; zamknięcie się w sobie, połączone z rozluźnieniem zdrowego relacji do otoczenia, występujące w
 • Znaczenie Interim Ad Encyklopedia ad interim ?Xac. tymczasowy, chwilowy; (istotny a. funkcjonujący) tymczasowo
 • Znaczenie Antymetabola Jak działa wypowiedź, której część druga w odmiennym porządku, innych formach gram., funkcjach składniowych, a nieraz i przeciwnym znaczeniu powtarza
 • Znaczenie Annasz Czy jest chodzić, wędrować, błąkać się bezskutecznie) od jednej instancji do drugiej. Etym. - wg Biblii (Ew. wg Jana, 18, 24); Annasz i Kaifasz
 • Znaczenie Amok Pojęcie amok malaj., napad morderczego szału, obłędnej furii
 • Znaczenie Paignion Theou Anthropos Wyjaśnienie boże igrzysko. Etym. - przypisywane Synezjuszowi z Cyreny, około 370-około 413 r.; tł. wg Jana Kochanowskiego (Fraszka 3, 76
 • Znaczenie Bmv Assumptio Opis Assumptio BMV ?Xac., Wniebowzięcie NMP (nm. Mariä Himmelfahrt; fr. l'Assomption), 15 VIII
 • Znaczenie Anchois Informacje mn. -vies) z angielskiego:, [wym. änczewi (-wiz)]; rybka, sardela, zwł. w konserwch, ostro przyprawiona. Etym. - hiszp. ancho(v)a 'sardela
 • Znaczenie Artysta Znaczenie artystowski stawiający formę dzieła sztuki nad treścią. artystyczny estetyczny, piękny, kunsztowny; związany ze sztuką, dziełem sztuki a
 • Znaczenie Aldyny Co znaczy i wł., między innymi pierwsze wydania Arystofanesa, Arystotelesa, Demostenesa, Plutarcha, Platona drukowane poprzez Aldusa Manutiusa (stąd
 • Znaczenie a thing of beauty is a joy for ever Krzyżówka a thing of beauty is a joy for ever z angielskiego:, rzecz piękna jest radością wieczną. Etym. - z Johna Keatsa (Endymion, 1), 1818 r
 • Znaczenie Akrybia Co to jest ścisłość, zwł. jako właściwość zawodowa filologa. Etym. - gr. akríbeia 'dokładność; oszczędność; doskonałość' od akribēs 'ścisły; pasujący
 • Znaczenie Symbolicum Animal Słownik animal symbolicum ?Xac. zwierzę symbolizujące. Etym. - z Ernsta Cassirera (Esej o człowieku 1, 2), 1944 r
 • Znaczenie Ate Czym jest zaślepienie, prowadzące człowieka do zguby; por. menos. Etym. - gr. átē 'zaślepienie; występek; kara; nieszczęście; mit. gr. córka Zeusa
 • Znaczenie Abstrakt Co oznacza dokumentu; filoz. powszechnik, abstrakcja. Etym. - z angielskiego: abstract 'streszczenie; abstrakcja' z ?Xac. abstractio
 • Znaczenie Amanuensis Tłumaczenie amanuensis kopista, przepisywacz, skryba; piszący pod dyktando. Etym. - ?Xac. 'jw.'; a- zobacz ab-; manus, zobacz manuał
 • Znaczenie Anagram Przykłady przestawienie liter a. sylab innego wyrazu a. zdania (na przykład tyran - narty); por. palindrom. Etym. - zobacz ana-; -gram
 • Znaczenie Arba Definicja ciągniony poprzez konie a. woły, stosowany dawn. poprzez koczowników Azji Śr. i Turcji; wóz czterokołowy do przewozu ziarna na Ukrainie i
 • Znaczenie Aids Encyklopedia angielskiego: nazwy Acquired Immune Deficiency Syndrome 'kupiony zespół niewydolności immunologicznej' (niedoboru odporności), med. zanik
 • Znaczenie Almanach Jak działa określonej dziedziny edukacji a. sztuki; corocznie ukazujący się zestaw informacji różnego rodzaju, zwł. o faktach, wydarzeniach lat
 • Znaczenie Absorbent Czy jest absorbująca. absorbować chem., fiz. pochłaniać, wiązać chemicznie; zajmować, interesować, pochłaniać uwagę, zaprzątać czas. absorpcja
 • Znaczenie Agonia Pojęcie konanie. agonothetes w staroż. Grecji - organizator zawodów publ.; sędzia na zawodach publ. agonistyka w staroż. Grecji: współzawodnictwo w
 • Znaczenie Sally Aunt Wyjaśnienie łatwy cel krytyki a. napaści. Etym. - z angielskiego: od nazwy gry Aunt Sally 'Ciocia S.', gdzie rzuca się kijkami a. piłkami w figurkę
 • Znaczenie Anlagen Opis późniejszego rozwoju, rudyment, zwł. nagromadzenie komórek płodu rozpoczynające w sposób widoczny postęp jakiegoś organu a. kończyny. Etym
 • Znaczenie Algol Informacje wyrażania obszernej klasy mechanizmów numerycznych, automatycznie tłumaczących te mechanizmy na kody wewnętrzne maszyn cyfrowych (ustalony
 • Znaczenie Alert Znaczenie obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, zaburzeń magnetycznych i tym podobne; stan pogotowia do wykonania ustalonych działań
 • Znaczenie Amikt Co znaczy amikt zobacz humerał. Etym. - śrdw.z łaciny amictus od ?Xac. 'płaszcz' z p.p. od amicire 'okryć, przyodziać
 • Znaczenie Perfuma Akustyczna Krzyżówka dla ucha dźwięki, którymi zagłusza się cichsze od niego, lecz dokuczliwe hałasy (na przykład dźwięki sonaty Beethovena z płyty gramofonowej
 • Znaczenie Abnegacja Co to jest się. abnegat człowiek nie dbający o korzyści, wygody, przyjemności, powierzchowność; flejtuch, niechluj, brudas. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Plures Ad Abiit Słownik abiit ad plures ?Xac., przyłączył się do większości (jest to umarł). Etym. - z Petroniusza (Uczta Trymalchiona, 42, 5
 • Znaczenie Ridet Angulus Czym jest angulus ridet ?Xac., ten zakątek uśmiecha się (do mnie), uśmiecha mi się. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 6, 13); o Tarencie
 • Znaczenie Andron Co oznacza andron część staroż. domu gr. przeznaczoną dla mężczyzn; zobacz gineceum. Etym. - zobacz andro
 • Znaczenie a Waska słuszajet da jest Tłumaczenie a Was'ka słuszajet da jest ros., a Maciek słucha i żre (tł. Stanisława Kaczkowskiego). Etym. - z Kryłowa (Kot i kucharz
 • Znaczenie Coeptis Annuit Przykłady życzliwie na nasze przedsięwzięcie. Etym. - z Eneidy, 9, 625 Wergiliusza; użyte jako dewiza ogromnej pieczęci USA
 • Znaczenie Afro Definicja nastroszona fryzura z mocno skręconych włosów, pierw. wzorowana na uczesaniu pop. w nie wszystkich okolicach Afryki. Afro-beat z
 • Znaczenie Allemande Encyklopedia wieczny taniec dworski rozwinięty we Francji z nm. tańca lud.; w formie stylizowanej w klasycznych suitach J.S. Bacha i G.F. Händla. Etym
 • Znaczenie Imparo Ancora Jak działa ancora imparo wł., wciąż się jeszcze uczę; por. wiek żywi, wiek uczis'... Etym. - ulubione jakoby powiedzenie Michała Anioła
 • Znaczenie Ananke Czy jest użytek, fatum; por. mojra. Etym. - gr. anánkē 'to, co ma być, konieczność, użytek', również gr. mit. bogini, uosobienie konieczności
 • Znaczenie Akomodacja Pojęcie nastawność soczewki oka, zdarzenie przystosowania układu optycznego oka do wyraźnego widzenia. Etym. - ?Xac. accommodatio 'przystosowanie
 • Znaczenie Aster Wyjaśnienie astr(o)-. asterysk symbol graficzny w kształcie gwiazdki (*), stosowany jako odsyłacz a. inny symbol umowny. asteroidy zobacz planetoidy
 • Znaczenie Olej Arachidowy Opis jadalny otrzymywany z arachidów, orzeszków ziemnych. Etym. - n.z łaciny arachis dpn. arachidis 'jw.' z (?) gr.arakís zdrobn. od árachos
 • Znaczenie All Informacje odmienny; obcy; forma izotermiczna, pokrewna; odmiana; trans-; (por. auto-; homeo-). Etym. - gr. állos 'inny'; por. alopata; alergia
 • Znaczenie Angaria Znaczenie środków transportowych państwa neutralnego w celu zniszczenia ich a. zastosowania poprzez kraj wojujące; embargo. Etym. - późn.z łaciny 'jw
 • Znaczenie Nue Ame Co znaczy L') âme nue fr., Naga dusza. Etym. - tytuł cyklu wierszy (1885 r.) Edmonda Haraucourta (1857-1941 r.); częste u Stanisława Przybyszewskiego
 • Znaczenie Antrakt Krzyżówka scenicznego (sztuki, opery), częściami koncertu i tym podobne; epizod instrumentalny realizowany pomiędzy aktami opery, baletu i tym
 • Znaczenie Akces Co to jest udziału w czym. akcesoria dodatkowe składniki wyposażenia, przybory niezbędne, lecz nie będące częścią składową struktury, maszyny i tym
 • Znaczenie ah la belle chose de savoir quelque chose Słownik chose! fr., doprawdy, jak to miło coś umieć! (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - z Moliera (Mieszczanin szlachcicem, 2, 6); pan Jourdain
 • Znaczenie Amentes Amantes Czym jest jak) szaleńcy. Etym. - parafr. z Plauta (Kupiec, Prolog, 81) a. Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 3, 13
 • Znaczenie An der schonen blauen Donau Co oznacza pięknym modrym Dunajem. Etym. - tytuł pierwszego śpiewanego walca (1867 r.) Jana Straussa mł. (1825-99); tekst wg wiersza An der Donau
 • Znaczenie Ażur Tłumaczenie dekoracyjnym) układem otworów a. spleciona w siatkę; techn., pot. odpad powstający przy wycinaniu na prasie. ażurowy przebity gęsto i
 • Znaczenie Alegat Przykłady dokument. Etym. - ?Xac. allegatus, p.p. od allegare 'posyłać; cytować; przytaczać'; zobacz ad-; legare, zobacz legacja
 • Znaczenie Atut Definicja który bije pozostałe w danej grze; przen. (okoliczności, walne argumenty dające) szanse, możliwości zwycięstwa, przewagi, powodzenia. Etym
 • Znaczenie Ataraksja Encyklopedia równowaga ducha wobec zdarzeń zewn., a zwł. przeciwności losu (por. epikurejczyk; stoicyzm). ataraktyki farm. tak zwany "małe
 • Znaczenie Anemo Jak działa ANEMO- w złożeniach: wiatr; med. inhalacja. Etym. - gr. ánemos 'wiatr
 • Znaczenie Agrafia Czy jest w konsekwencji uszkodzenia odpowiednich ośrodków mózgowych; por. afazja. Etym. - n.z łaciny agraphia; zobacz a-; -graf
 • Znaczenie Aplauz Pojęcie aprobata. Etym. - ?Xac. applausus p.p. od applaudere 'bić; klaskać; pochwalać'; zobacz ad-; plaudere, zobacz eksplozja
 • Znaczenie Andabata Wyjaśnienie andabata ?Xac., staroż. gladiator rz. walczący na ślepo w hełmie zakrywającym oczy
 • Znaczenie a change came oer the spirit of my dream Opis dream z angielskiego:, tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia. Etym. - z Byrona (The Dream), 1816; wolny przekład Adama Mickiewicza
 • Znaczenie Adherent Informacje poplecznik. adhezja przyleganie, przyczepność. adhezyjny mechanizm - prawn. powództwo cywilne w procesie karnym. adhezyjna umowa - gdzie
 • Znaczenie Armeleutegeruch Znaczenie Armeleutegeruch nm., odór biedoty. Etym. - z Nietzschego (Wiedza radosna 5, 349), 1882 r
 • Znaczenie Akademia Co znaczy uczelni; organizacja, towarzystwo zrzeszające najwybitniejszych przedstawicieli edukacji a. sztuki; uroczyste zgromadzenie dla uczczenia
 • Znaczenie Acta Ad Krzyżówka ad acta ?Xac., [wym. ad akta] (kwestia odłożona) do akt, pomiędzy kwestie załatwione, którymi dłużej zajmować się nie trzeba
 • Znaczenie Arak Co to jest poprzez fermentację soku palmowego albo melasy, wytwarzany w płd.-wsch. Azji. Etym. - arab. 'słodki sok; napój alkoholowy
 • Znaczenie Aligator Słownik żyjących w Chinach i, do niedawna, w dorzeczu Missisippi (w stanie dzikim wytępiony, hodowany w fermach). Etym. - hiszp. el lagarto
 • Znaczenie Centre Arts Czym jest arts centre z angielskiego:, 'ośrodek sztuk', w Anglii, od 1945, dom kultury
 • Znaczenie Ambiwalencja Co oznacza dwuwartościowość uczuć; psychol. doznawanie równocześnie sprzecznych uczuć i chęci w relacji do tych samych osób, elementów a. sytuacji
 • Znaczenie Antrykot Tłumaczenie górki cielęcej, biegnących wzdłuż kręgosłupa po stronie grzbietu; bity kotlet z tego mięsa. Etym. - fr. entrecôte 'dosł. międzyżebrówka; jw
 • Znaczenie alls well that ends well Przykłady angielskiego:, przysł. wszystko dobre, co się dobrze kończy; por. happy end. Etym. - także tytuł komedii Szekspira (1602 r
 • Znaczenie Jane Aunt Definicja angielskiego: slang., dosł. 'ciotka Janina', w Kościele murzyńskim - ciepłe ustalenie gorliwej uczestniczki nabożeństw, "siostry"
 • Znaczenie all the news thats fit to print Encyklopedia angielskiego:, wszystkie informacje nadające się do druku (dewiza dziennika New York Times); (niekiedy iron., z uwagi na elastyczność
 • Znaczenie Auł Jak działa Kirgizów, Turkmenów i nie wszystkich innych środkowoazjatyckich, dawniej koczowniczo-pasterskich plemion. Etym. - tur. 'osada, osiedle
 • Znaczenie Areometr Czy jest areometr densymetr, przyrząd do pomiaru gęstości cieczy. Etym. - gr. araiós 'cienki, rzadki'; zobacz -metr
 • Znaczenie Fresco Al Pojęcie al fresco regularnie spotykane zamiast a fresco
 • Znaczenie Inquirendum Melius Ad Wyjaśnienie ad melius inquirendum ?Xac., po bliższym, dokładniejszym zbadaniu
 • Znaczenie Albuminy Opis zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli (na przykład białko jaja kurzego, osocza krwi, mleka). Etym
 • Znaczenie Payment Accommodation Informacje dosł. 'opłata grzecznościowa', umyślne zawyżenie rachunku o sumę, którą przedstawiciel (agent, reprezentant) odbiorcy towaru chowa sobie do
 • Znaczenie artis sola domina necessitas Znaczenie artis sola domina necessitas ?Xac., potrzeba (jest) jedyną władczynią Sztuki
 • Znaczenie Acedia Co znaczy obojętność; lenistwo zapowiadające degrengoladę. Etym. - gr. akēdía, akedeía, 'beztroska'; zobacz a-; kēdos 'troska
 • Znaczenie A Midsummer Nights Dream Krzyżówka A) Midsummer Night's Dream z angielskiego:, Sen nocy letniej. Etym. - tytuł komedii (około 1595 r.; wystaw. pol. 1872) Szekspira
 • Znaczenie Altruizm Co to jest innych ludzi, nie kierująca się interesem własnym, sobkostwem, egoizmem. altruista. Etym. - fr. altruiste 'altruista' i altruisme
 • Znaczenie Aseptyka Słownik niszczenie drobnoustrojów w jakimś środowisku, zabezpieczające przed zakażeniem. aseptyczny. Etym. - zobacz a-; septyczny
 • Znaczenie alieni appetens sui profusus Czym jest alieni appetens, sui profusus ?Xac., żądny cudzego (dobra), trwoniący własne. Etym. - ze Sprzysiężenia Katyliny, 5 Salustiusza
 • Znaczenie Abbe Co oznacza abbé francuski opat, fr. ksiądz. Etym. - fr. 'opat; ksiądz' z późn.z łaciny abbas, zobacz opactwo
 • Znaczenie Apostolat Tłumaczenie apostolstwo działalność apostolska, posłannictwo, misja. apostoł każdy z 12 uczniów Jezusa; propagator, krzewiciel chrześcijaństwa, (przen
 • Znaczenie Aleksandryn Przykłady 12-zgłoskowy jambiczny z akcentem na zgłosce szóstej i średniówką po niej. Etym. - fr. alexandrin 'jw.', od śrdw.fr. poematu bohaterskiego
 • Znaczenie Archiwistyka Definicja zestaw dokumentów, pism, akt nieaktualnych już, lecz wartych zachowania; miejsce, budynek, gdzie się je przechowuje; organizacja zajmująca
 • Znaczenie Contrario A Encyklopedia a contrario ?Xac., przeciwnie
 • Znaczenie Agora Jak działa staroż. Grecji; miejsce obrad takiego zebrania, gł. plac, rynek; por. forum. agorafobia chorobliwa obawa (otwartej) przestrzeni, zaburzenie
 • Znaczenie Aluminium Czy jest aluminium chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, glin (zwł. technicznie czysty). Etym. - n.z łaciny z ?Xac. alumen dpn. aluminis 'ałun
 • Znaczenie Secco Al Pojęcie al secco wł., [wym. ...sekko] (dosł. na sucho) metoda malarstwa ściennego na wyschniętym tynku; por. a fresco
 • Znaczenie aufgeschoben ist nicht aufgehoben Wyjaśnienie aufgeschoben ist nicht aufgehoben nm., co się odwlecze, to nie uciecze
 • Znaczenie Fames Sacra Auri Opis auri sacra fames! ?Xac., przeklęta żądza złota! Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 3, 57
 • Znaczenie Adiutant Informacje przydzielony do osobistej dyspozycji wyższego dowódcy; (a. przyboczny) przydzielony do osoby głowy państwa. Etym. - ?Xac. adiutans dpn
 • Znaczenie aut vincere aut mori Znaczenie zwyciężyć, lub umrzeć. Etym. - napis na pieczęci Konfederacji Barskiej (1768 r.); wg okrzyku admirała spartańskiego Kallikratidasa w
 • Znaczenie Anons Co znaczy anonsować zapowiadać, obwieszczać czyjeś przybycie. Etym. - fr. annonce 'ogłoszenie; zapowiedź' od annoncer '(o)głosić; zapowiadać' z ?Xac
 • Znaczenie Patres Ad Krzyżówka tamten świat; na łono Abrahama. ad publicandam ?Xac., do opublikowania, obwieszczenia. ad referendum ?Xac., do zreferowania, do zdania
 • Znaczenie a la guerre comme a la guerre Co to jest wojnie, jak na wojnie; trzeba się dostosować nawet do przykrych okoliczności. à la jardinière fr., (zupa) jarzynowa; (mięso) garnirowane
 • Znaczenie Iuvat Fortuna Audentes Słownik fortuna sprzyja; por. fortes... Etym. - zamiast audentes regularnie: audaces; z Wergiliusza (Eneida, 10, 284
 • Znaczenie Autożyro Czym jest z nie napędzanym poziomym śmigłem nośnym, wyposażony w oddzielne śmigło pędne; por. helikopter. Etym. - Autogiro, nazwa handl.; zobacz aut
 • Znaczenie Amourpropre Co oznacza amour-propre fr., miłość swoja, próżność
 • Znaczenie Adrenalina Tłumaczenie rdzeń nadnerczy, przyspieszający i wzmacniający pracę serca, zwężający naczynia krwionośne. Etym. - zobacz ad-; ?Xac. renalis 'nerkowy' od
 • Znaczenie Akrolit Przykłady więcej materiałów (na przykład ciało z marmuru, ubiór z drewna a. brązu); por. chryzelefantyna. akronim słowo sztucznie utworzony z
 • Znaczenie Arpeggio Definicja wykonywania współbrzmień akordowych opierający na następnym szybkim następstwie dźwięków, zazw. od najniższego do najwyższego składnika
 • Znaczenie Aphelium Encyklopedia odsłoneczny, najodleglejszy od Słońca pkt. orbity (toru) planety a. komety; por. perihelium. Etym. - n.z łaciny; zobacz apo-; helio
 • Znaczenie Au dessus de la melee Jak działa walką; z dala od walki (od życia społecznego, od udziału w rewolucji). Etym. - tytuł serii artykułów Romain Rollanda w Journal de Genève
 • Znaczenie Akropol Czy jest wzgórze warowne, cytadela, ośrodek kultu relig. (jak na przykład w Atenach). Etym. - gr. akrópolis 'górne miasto; jw.'; zobacz akro-; pólis
 • Znaczenie Admiracja Pojęcie admirować przest. podziwiać, uwielbiać. Etym. - ?Xac. admiratio 'podziw' od admirari 'podziwiać'; zobacz ad-; mirari, zobacz miraż
 • Znaczenie Cappella A Wyjaśnienie chóralny) bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów. Etym. - wł. 'na sposób kościelny'; cappella 'kaplica
 • Znaczenie Alopata Opis alopatia termin użyty poprzez S. Hahnemanna (zobacz homeopatia) na ustalenie metod leczniczych przeciwnych metodom homeopatii; postępowanie
 • Znaczenie Arhat Informacje buddyzmie - osoba doskonała, która wejrzała w prawdziwą naturę istnienia, wyzwoliła się z więzów pożądań, osiągnęła nirwanę i nie odrodzi
 • Znaczenie Afrodyzjak Znaczenie roślina, lek i tak dalej) pobudzający a. wzmagający popęd płciowy. Etym. - n.z łaciny z gr. aphrodisiakós 'kamień mający pobudzać
 • Znaczenie Courtois Amour Co znaczy amour courtois fr., miłość dworna, śrdw. konwencja społ. i lit., gdzie miłość przybiera formy niemal feudalne; zobacz Frauendienst
 • Znaczenie achtundachtzig Professoren Vaterland du bist verloren Krzyżówka du bist verloren nm., 88 profesorów, ojczyzno, jesteś zgubiona. Etym. - "Deutsche Rundschau" z 1901 r. o parlamencie frankfurckim
 • Znaczenie Adyton Co to jest którego miały dostęp tylko osoby bezpośrednio powiązane z kultem; część świątyni gr., gdzie mieściła się wyrocznia. Etym. - gr. r.nij. od
 • Znaczenie Alembik Słownik wódka przepalanka. Etym. - śrdw.z łaciny alembicum 'destylator' z arab. al-anbik 'jp.' od późn.gr. àmbiks 'jp.' z gr. 'garnuszek z
 • Znaczenie Atencja Czym jest respekt, poważanie; dawn. uwaga, baczenie. Etym. - ?Xac. attentio 'uwaga' od attendere 'napinać; natężać uwagę'; zobacz ad-; tendere
 • Znaczenie Azymut Co oznacza jakiegoś punktu na Ziemi a. sferze niebieskiej względem stron świata. Etym. - arab. as-sumūt 'jw.' l.mn. od as-samt 'droga; kierunek', por
 • Znaczenie Awersja Tłumaczenie abominacja, obrzydzenie. Etym. - późn.z łaciny aversio 'wstręt' z ?Xac. 'odwrócenie się' od avertere 'odwracać'; a(b)- 'od-'; vertere
 • Znaczenie Asfodel Przykłady mit. gr.) po których przechadzają się cienie zmarłych w świecie podziemnym; por. Elizejskie pola. Etym. - gr. asphódelos 'u Homera
 • Znaczenie Aura Definicja atmosfera, nastrój, klimat (wokół osób, rzeczy, spraw, zwł. produkowanych poprzez nie, emanujący z nich); med. stan neuropsychiczny przed
 • Znaczenie Aprosze Encyklopedia zygzakowate rowy, którymi oblegający podkradali się pod mury twierdzy, chronieni częściowo przed ogniem oblężonych. Etym. - fr. approches
 • Znaczenie Akw Jak działa AKW(A)-, AKWE-, AKWI- w złożeniach: woda; wodo-; wodny. Etym. - ?Xac. aqua dpn. aquae 'woda'; por. okowita
 • Znaczenie andere Stadtchen andere Madchen Czy jest andere Städtchen, andere Mädchen nm., inne miasta, inne dziewczęta. Etym. - ze Śpiewnika dla twórców nm. (1833 r.) Alberta Schlippenbacha
 • Znaczenie Aonidy Pojęcie 30. Etym. - od nazwy Aonii, części Beocji, gdzie mieścił się Helikon i źródło Hippokrene (por. Pegaz), będącej wg mit. gr. siedzibą Muz
 • Znaczenie Nić Ariadny Wyjaśnienie wybrnięcia z beznadziejnie zawikłanej sytuacji. Etym. - w mit. gr. Ariádnē córka Minosa, króla Krety, siostra Fedry, potem żona Dionizosa
 • Znaczenie Analiza Opis składniki, przedmioty; badanie poszczególnych cech, właściwości zjawiska a. przedmiotu; por. synteza. analityczny. Etym. - gr. análysis
 • Znaczenie amor che muove il sole e laltre stelle Informacje stelle wł., miłość, która porusza Słońce i inne gwiazdy. Etym. - z Dantego (ostatni wers Boskiej Komedii, Raj, 33, 145
 • Znaczenie all my possessions for a moment of time Znaczenie z angielskiego:, wszystkie moje posiadłości za (jeszcze) jedną chwilę (życia). Etym. - ostatnie słowa królowej z angielskiego: Elżbiety I
 • Znaczenie Agamia Co znaczy nie tworzące stałych par; por. mono-, poligamia. Etym. - gr. agamía 'celibat' od ágamos 'nieżonaty'; zobacz a-; gámos, zobacz -gam
 • Znaczenie Ar Krzyżówka ar jednostka miary powierzchni (=100 m2) w systemie metrycznym. Etym. - fr. are 'jw.' z ?Xac. area, zobacz areał
 • Znaczenie Abraham Co to jest żart. umrzeć. Etym. - z Biblii (Ew. wg Łuk., 16, 22) o Łazarzu; hebr. Abraham 'imię (etymologii niepewnej
 • Znaczenie Althing Słownik Althing(i) isl., parlament Islandii
 • Znaczenie Mail Air Czym jest Etym. - z angielskiego: 'jw.'; air 'powietrze' z gr. aēr, zobacz aero-; z angielskiego: mail 'poczta
 • Znaczenie Aid Co oznacza AID inicjały wyrazów z angielskiego:: artificial insemination aby donor 'sztuczne zapłodnienie poprzez dawcę' (1966); por. AIH
 • Znaczenie Sacramentales Autos Tłumaczenie jednoaktówki sakramentalne', rodzaj dramatu hiszp. alegoryczno-mitologiczno-religijnego, uprawiany w XVI i XVII w., wystawiany w
 • Znaczenie Asfiksja Przykłady zaburzenie oddychania, zazw. w wyniku niedomogi krążenia, powodujące anoksję i nadmierną liczba dwutlenku węgla we krwi. Etym. - gr
 • Znaczenie Abonowanie Definicja abonowanie zobacz abonament
 • Znaczenie Aport Encyklopedia aportowanie (o psie:) przynoszenie na rozkaz upolowanej zwierzyny a. rzuconych elementów. Etym. - ?Xac. apportare 'przynosić'; zobacz ad
 • Znaczenie Anapest Jak działa wierszowa o dwóch sylabach krótkich a. nieakcentowanych i trzeciej długiej a. akcentowanej (Č Č ľ). Etym. - gr. (dáktylos) anápaistos
 • Znaczenie Artretyzm Czy jest por. chiragra; podagra). ARTR(O)- w złożeniach: anat. staw. Etym. - gr. arthrítis 'artretyzm' od árthron 'staw, przegub
 • Znaczenie Anomia Pojęcie rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania; przypadek, gdzie normy moralne a. wzorce zachowania się są nieobecne, niejasne a. są z
 • Znaczenie Antipasto Wyjaśnienie hors d'oeuvre. Etym. - wł. 'jw.'; zobacz ante-; pasto 'posiłek; danie; pokarm' z ?Xac. pastus 'pożywienie; pasza' z p.p. od pascere 'pasać
 • Znaczenie Aer Opis atmosfera; powietrzny; oddechowy; gaz; lotniczy. aerodynamika dział mechaniki obejmujący zagadnienia przepływu gazów i sił występujących w
 • Znaczenie Agrege Informacje uniwersytetów fr., bel. i in., nadawany kandydatowi na nauczyciela licealnego a. profesora, wykładowcę, na pewnych wydziałach wyższych
 • Znaczenie Dominium Absolutum Znaczenie nieograniczona władza; ustalenie, którym szlachta piętnowała dążenie królów do wzmocnienia władzy monarszej w Polsce XVI-XVIII w
 • Znaczenie Alotrop Co znaczy jakiejś substancji, zwł. pierwiastka, w różnych postaciach, jak na przykład węgla w formie diamentu i grafitu; por. polimorfizm. Etym
 • Znaczenie Aikido Krzyżówka składająca się z szeregu chwytów i pchnięć, wymagająca ogromnej koncentracji i harmonijnego współdziałania ruchów ciała, wywodząca się ze
 • Znaczenie ars est celare artem Co to jest bazuje na ukryciu (wysiłków) sztuki. ars longa, vita brevis zobacz vita brevis... ars simia naturae ?Xac. plast. sztuka małpująca naturę
 • Znaczenie Admiralicja Słownik ministerstwo) marynarki woj., floty (na przykład w Anglii); gmach admiralicji; korpus admirałów, najwyższych oficerów marynarki woj. Etym
 • Znaczenie Dies Alcyonei Czym jest zimorodków; dni spokoju i ciszy; czas pogodny i szczęśliwy. Etym. - tł. z Arystofanesa (Ptaki, w 1594); 14 dni stałej, pięknej pogody w
 • Znaczenie Alloplastyka Co oznacza polegająca na wszczepieniu wkładek z tworzywa sztucznego a. metalu na miejsce uszkodzonych tkanek a. narządów. Etym. - zobacz alo
 • Znaczenie Akrostych Tłumaczenie sylaby a. wyrazy) następnych wersów tworzą słowo a. szereg wyrazów. Etym. - gr. akrostichís 'jw.'; zobacz akro-; -stichis od stíchos
 • Znaczenie Afgani Przykłady afgani waluta afgańska (=100 pul). Etym. - afg. (pusztu) afghani 'afgański; jw
 • Znaczenie Anorak Definicja eskimoski z futra, skóry a. płótna, z wszytym kapturem (i kieszeniami). Etym. - grenlandzki esk. ánorâq 'jw
 • Znaczenie Antagonista Encyklopedia działający przeciwstawnie; oponent, przeciwnik; rywal; wróg. antagonistyczny. antagonizm wzajemna wrogość, sprzeczność, przeciwstawność sił
 • Znaczenie Aleksyna Jak działa aleksyna zobacz komplement
 • Znaczenie Addenda Czy jest addenda przypisy, bonusy, załączniki. Etym. - ?Xac. l.mn. r.nij. od addendus, gerundivum od addere 'dodawać
 • Znaczenie Akson Pojęcie nerwowej. aksonometria perspektywa równoległa: dział geom. wykreślnej, zajmujący się metodami przedstawiania figur przestrzennych na
 • Znaczenie Anekumena Wyjaśnienie świata. Etym. - gr., wg pojęć staroż. Greków obszary położone na płn. (jako zbyt chłodne) i na płd. (jako zbyt gorące) od basenu Morza
 • Znaczenie Akcydens Opis przypadkowa, nieistotna właściwość rzeczy (por. atrybut; substancja); drobne roboty drukarskie (poza książkami i gazetami), prace
 • Znaczenie Aklimatyzacja Informacje aklimatyzacja przystosowanie się do zmienionych warunków środowiska, zwł. klimatycznych. aklimatyzować (się). Etym. - zobacz ad-; klimat
 • Znaczenie Libri Aperturam Ad Znaczenie Xac., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania (por. à livre ouvert; a vista; ex promptu; ex
 • Znaczenie Aggiornamento Co znaczy odroczenie, odłożenie na inny termin; zaktualizowanie, uwspółcześnienie, modernizcja; polityka unowocześniania a. udoskonalania doktryn i
 • Znaczenie Amarant Krzyżówka amarant kolor czerwonofioletowy; bot. szarłat. Etym. - gr. amárantos 'nieśmiertelny; nie więdnący'; zobacz a-; maraínein 'więdnąć, niszczeć
 • Znaczenie Alteracja Co to jest składowych dźwięków akordu dzięki znaków podwyższających a. obniżających (krzyżyków a. bemoli); dawn. frasunek, strapienie; wzburzenie
 • Znaczenie Man Young Angry Słownik Gniewny młodzian. Etym. - tytuł książki (1951 r.) pisarza z angielskiego: Leslie Paula (ur. 1905 r.); w l.mn. (A. Y. Men) - nazwa nadawana
 • Znaczenie Akwilon Czym jest wsch.); por. bora. Etym. - ?Xac. aquilo dpn. aquilonis 'jw.; bóstwo uosabiające ten wiatr (gr. Boreasz
 • Znaczenie Antymon Co oznacza antymon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - śrdw.z łaciny antimonium 'jw
 • Znaczenie Aedicula Tłumaczenie staroż., archit. kapliczka z frontonem wspartym na kolumnach a. pilastrach; śrdw. schemat budowli. Etym. - ?Xac. zdrobn. od aedes
 • Znaczenie Autsajder Przykłady autsajder zobacz outsider
 • Znaczenie Anastatyczny Definicja sposób kopiowania (reprodukcji) starych druków poprzez przenoszenie ich dzięki kwasów na kamień litograficzny a. blachę cynkową dla
 • Znaczenie Anżelika Encyklopedia litworu, dzięki zawartości olejków eterycznych stosowany w lecznictwie i do wyrobu wódek i likierów; smażone w cukrze ogonki liści
 • Znaczenie Arywista Jak działa który świeżo zyskał dorobek a. stanowisko; dorobkiewicz; por. nuworysz. Etym. - fr. arriviste 'jw.' od arriver 'przybić do brzegu; przybyć
 • Znaczenie Abordaż Czy jest z nieprzyjacielskim dla zdobycia go w walce wręcz. Etym. - fr. abordage 'jw.' od aborder 'zbliżyć się, zaczepić; uderzyć na okręt
 • Znaczenie Akme Pojęcie akme gr., szczyt, najwyższy pkt., rozrost, dojrzałość, kulminacja, przesilenie
 • Znaczenie Agencja Wyjaśnienie instytucji, przedsiębiorstwa, państwa; filia; (a. prasowa, publicystyczna, telegraficzna, fotograficzna) zbierająca i rozpowszechniająca
 • Znaczenie Apanaże Opis uposażenie, dochody członków domu panującego nadane im poprzez monarchę a. organ ustawodawczy; przest. zasiłki, kapitał na utrzymanie. Etym
 • Znaczenie Ateista Informacje w istnienie Boga a. bogów, zwolennik ateizmu, poglądu odrzucającego wiarę w Boga i przeczącego istnieniu wszelkich sił nadprzyrodzonych
 • Znaczenie Amfibia Znaczenie auto a. czołg mogący poruszać się na lądzie i na wodzie; samolot mogący lądować i wodować. Etym. - gr. amphíbios 'wiodący podwójne życie
 • Znaczenie Arbeitslust Co znaczy niepohamowana) ochota, chęć do pracy (uważana za cechę nm.). Etym. - nm. 'chęć do pracy'; Arbeit 'robota'; Lust 'chęć, ochota; radość
 • Znaczenie Agrariusz Krzyżówka partii polit. właścicieli ziemskich, rolników. agrarny rolniczy, rolny. Etym. - ?Xac. agrarius 'rolny' od ager dpn. agri 'rola, grunt
 • Znaczenie A Streetcar Named Desire Co to jest angielskiego:, Tramwaj zwany pożądaniem. Etym. - tytuł sztuki (1947) pisarza amer. Tennessee Williamsa (1911-83), dziejącej się we fr
 • Znaczenie Rock Acid Słownik acid rock odmiana muzyki rozrywkowej o charakterze psychodelicznym. Etym. - z angielskiego: acid 'kwas'; zobacz rock
 • Znaczenie Adiudykacja Czym jest przyznająca prawo własności. Etym. - późn.z łaciny adiudicatio 'jw.' od adiudicare 'przysądzać'; zobacz ad-; judykatura
 • Znaczenie Achtel Co oznacza achtel dawn. ósma część beczki, miara cieczy i ciał sypkich; beczułka. Etym. - nm. Achtel 'ósma część' od ach '8
 • Znaczenie Arianie Tłumaczenie polscy, zobacz antytrynitarze. arianizm kierunek w teologii chrześc. zapoczątkowany poprzez kapłana aleksandryjskiego Ariusza (około 256
 • Znaczenie Arka Przykłady w okresie Potopu; (a. przymierza) hist. drewniana, pozłacana, zdobiona święta skrzynia, będąca obiektem czci relig. Żydów (por. Biblia, Ex
 • Znaczenie Amalgamat Definicja amalgamat ortęć, stop rtęci z innym metalem; przen. mieszanina, zlepek, konglomerat, stop. Etym. - śrdw.z łaciny amalgama 'jw
 • Znaczenie Apolog Encyklopedia a. wierszem, spokrewniona z bajką i przypowieścią, niosąca naukę moralną, lecz posługująca się raczej postaciami prostodusznych ludzi niż
 • Znaczenie Day Souls All Jak działa Zaduszki, Dzień Zaduszny', 1 listopada, przypomnienie wszystkich wiernych zmarłych; dzień przeznaczony modlitwie za dusze cierpiących w
 • Znaczenie Airbus Czy jest samolot odrzutowy do przewożenia pasażerów na krótkie a. średnie odległości. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; air- 'powietrzny'; zobacz bus
 • Znaczenie Argental Pojęcie srebro, stop miedzi, niklu i cynku, z wyglądu przypominający srebro, stosowany do wyrobu sztućców, galanterii metalowej i tym podobne Etym
 • Znaczenie Lib Ad Wyjaśnienie ilości, bez ograniczeń; ile dusza zapragnie; muz., teatr. do zmiany a. opuszczenia, wg uznania wykonawcy, aktora
 • Znaczenie Fresco A Opis a fresco wł. [wym. a fresko] (dosł. na świeżym); metoda malarstwa ściennego na świeżym, jeszcze wilgotnym tynku (por. fresk; al secco
 • Znaczenie Apokryf Informacje nieautentyczny; falsyfikat; (l.mn.) księgi biblijne, nie włączone do kanonu (spisu) ksiąg autentycznych poprzez Kościół rz.kat., Żydów a
 • Znaczenie Aidememoire Znaczenie dyplomatyczna, przesyłana dla powtórzenia a. uzupełnienia pisemnie oświadczenia ustnego a. przeprowadzonej rozmowy; por. memorandum. Etym
 • Znaczenie Atou Co znaczy ATOU akronim ?Xac. Adoptio Per Transferationem Ovulum in Utero 'odopcja poprzez przeniesienie zarodka do macicy'; por. FIVETE
 • Znaczenie Achitofel Krzyżówka przyjaciel. Etym. - por. Biblia (2. Sam., 17, 15-23); A. był doradcą króla Dawida, przyłączył się jednak do jego zbuntowanego syna
 • Znaczenie Anestetyk Co to jest anestezjolog doktor zajmujący się wszystkimi czynnościami związanymi ze znieczuleniem operowanego pacjenta. anestezja med. znieczulenie
 • Znaczenie Kto Sudji A Słownik sędziowie? (por. quis custodiet ipsos custodes?). Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 2, 5); słowa Czackiego
 • Znaczenie Deliberandum Ad Czym jest ad deliberandum ?Xac., do rozważenia, do rozpatrzenia
 • Znaczenie Anschluss Co oznacza podłączenie Austrii do Niemiec. Etym. - nm. 'przy-, dołączenie; styczność; załącznik' od anschliessen 'przykuć; przyłączyć; przylegać'; an
 • Znaczenie Amore celeste e mondano Tłumaczenie niebiańska i ziemska. Etym. - nadany nareszcie XVII w. tytuł obrazu Tycjana, który zwano wcześniej Wenus bliźniaczą (1512-15 r., Gal
 • Znaczenie Aśrama Przykłady przebywa znany guru wspólnie z uczniami; cztery najlepsze fazy, na które dzieli się żywot "dwakroć zrodzonego" Hindusa
 • Znaczenie audacter calumniare semper aliquid haeret Definicja audacter calumniare, semper aliquid haeret ?Xac., szkalujcie śmiało, zawsze coś przylgnie; por. calomniez, calomniez
 • Znaczenie Argus Encyklopedia czujne, baczne, podejrzliwe; por. cerber. Etym. - ?Xac. forma gr. Árgos, nazwy stuokiego olbrzyma, któremu Hera, zazdrosna żona Zeusa
 • Znaczenie Gelos Asbestos Jak działa bogów i bohaterów); por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada, 1, 599; Odyseja, 8, 326; 20, 346
 • Znaczenie Antycyklon Czy jest atmosferyczny o charakterze wyżu barycznego (ciśnienie wzrasta od peryferii ku środkowi), wywołujący spadek zachmurzenia. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Język Aramejski Pojęcie momencie największego rozprzestrzenienia (300 przed naszą erą-600 n.e.) ogólny język całej Azji Przedniej. Etym. - hebr. Arām 'dawna nazwa
 • Znaczenie Asortyment Wyjaśnienie które produkuje zakład pracy a. sprzedaje jednostka handlowa) a. świadczonych poprzez przedsiębiorstwo usług, realizowanych robót. Etym
 • Znaczenie Albedo Opis odbitego do ilości promieniowania padającego, określający umiejętność odbijania promieniowania poprzez daną powierzchnię (na przykład
 • Znaczenie Limine A Informacje z miejsca, bez dyskusji (odrzucić). à l'improviste fr., [a lęprowist] niespodzianie, znienacka. a linea ?Xac., od (początku) linijki, od
 • Znaczenie Appelativum Znaczenie appelativum rodzaj pseudonimu, gdzie użyto wyrazu a. wyrazów pospolitych (na przykład Obserwator, Stary żołnierz
 • Znaczenie amicus usque ad aras Co znaczy do progu ołtarza (ofiarnego); przyjaciel, z którym się zgadzamy tylko na tematy świeckie; interpretowane także jako: przyjaciel gotów do
 • Znaczenie Archipelag Krzyżówka dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb człowieka; edukacja i sztuka projektowania i wznoszenia budowli
 • Znaczenie Asonans Co to jest nieprecyzyjny, opierający tylko na zgodności samogłosek; por. konsonans. Etym. - fr. assonance 'jw.' z ?Xac. assonare 'odbrzmiewać
 • Znaczenie Aplika Słownik empire'u; małe lustro przyścienne z drewnianą, malowaną a. złoconą ramką rokokową. aplikacja wzór z materiału naszytego dla ozdoby na tło
 • Znaczenie Vitae Aqua Czym jest aqua vitae zobacz okowita
 • Znaczenie Terrier Airedale Co oznacza eedejl terje] ogromny terier o twardej i sztywnej, czarnobrunatnej sierści; por. teriery. Etym. - od nazwy miejscowości Airedale w
 • Znaczenie Atto Tłumaczenie ATTO- w złożeniach: kwintylionowa część jednostki podstawowej (10-18) w systemie metrycznym. Etym. - (1973) z duń. atten '18
 • Znaczenie Aneroid Przykłady do pomiaru ciśnienia atmosferycznego; por. manometr. Etym. - fr. anēroïde 'jw.'; zobacz a-; gr. nearós 'młodzieńczy; świeży; wilgotny
 • Znaczenie Adiabatyczny Definicja zamiany ciepła z otoczeniem. Etym. - gr. adiábatos 'nie do przebycia'; zobacz a-; diábatos 'do przebycia' od diabaínein, zobacz diabetyk
 • Znaczenie Apolliński Encyklopedia się do) boga Apollina; harmonijny, umiarkowany, powściągliwy, racjonalny; por. dionizyjski. Apollo mężczyzna nadzwyczajnie piękny, o
 • Znaczenie Agal Jak działa agal zobacz kufia
 • Znaczenie Aoryst Czy jest gramatyce gr., sanskr., staropolskiej). Etym. - gr. aóristos 'nieokreślony (zwł. w przeciwieństwie od innych form czasu przeszłego
 • Znaczenie Ambrazura Pojęcie miejscu umocnionym, obwarowanym, opancerzonym. Etym. - fr. embrasure 'wnęka, framuga; strzelnica w murze' z przest. embraser 'rozszerzać
 • Znaczenie Arbiter Wyjaśnienie sędzia sportowy. arbiter elegantiarum ?Xac., znawca, autorytet w kwestiach dobrego smaku, tonu. arbitraż postępowanie rozjemcze; sąd
 • Znaczenie Askari Opis korpusu piechoty, stanowiącego straż przyboczną sułtana Maroka; w XIX i XX w. żołnierze wł. i nm. wojsk kolonialnych, rekrutowani z
 • Znaczenie Atmosfera Informacje Ziemię (por. geosfery) i nie wszystkie ciała nieb.; powietrze; przen. nastrój, ton, klimat psych., panujący w jakimś środowisku, miejscu i
 • Znaczenie Animozja Znaczenie nieprzyjaźń. animusz zapał, fantazja, werwa, energia; rezon, kontenans; kuraż, brawura, odwaga. Etym. - ?Xac. animōsus 'odważny; pełen
 • Znaczenie Automat Co znaczy uruchomieniu wykonuje samoczynnie określony cykl czynności; por. robot; pot. pistolet maszynowy. automatyzm psychol. wykonywanie czynności
 • Znaczenie Anatocyzm Krzyżówka obliczone od sumy z odsetkami z ubiegłego okresu; pobieranie odsetek od odsetek. Etym. - g. anatokísmós; zobacz ana-; tokísmós 'lichwa' od
 • Znaczenie Agnostyk Co to jest idealistycznego poglądu filoz., negującego (częściowo) sposobność poznania świata i rządzących nim praw, związków przyczynowych, natury
 • Znaczenie Akcyza Słownik artykułów spożywczych, użytkowych a. usług wliczany w ich cenę; urząd pobierający ten podatek. Etym. - śrdw.z łaciny accisia 'podatek' z
 • Znaczenie Alme Czym jest alme arab., zawodowa muzykantka egipska
 • Znaczenie Wostorg Administratiwnyj Co oznacza delektowanie się, upajanie się, napawanie się własną władzą. Etym. - z Dostojewskiego (Biesy, cz. 1, 2, 4) 1871 r
 • Znaczenie Caecus Amor Tłumaczenie Amor caecus ?Xac., miłość (jest) ślepa. Etym. - oparte na Prawach 5, 4, 731 Platona
 • Znaczenie Annalista Przykłady annałów, roczników, kronik. Etym. - ?Xac. (libri) annāles '(księgi) doroczne; kroniki', l.mn. od annalis 'roczny' z annus 'rok'; por
 • Znaczenie Aranjuez Definicja Aranjuez [wym. aranchuef] zobacz die schönen Tage in Aranjuez... Etym. - miasto w śr. Hiszpanii
 • Znaczenie Agnozja Encyklopedia strata umiejętności rozpoznawania znanych elementów, zwł. dzięki wzroku, słuchu i dotyku, zazw. jako skutek uszkodzenia mózgu. Etym. - gr
 • Znaczenie Anormalny Jak działa anormalny nienormalny, niepoprawny, anomalny. Etym. - śrdw.z łaciny anormalis 'jw.'; zobacz a-; norma
 • Znaczenie Anatema Czy jest ceremonialna ekskomunika. Etym. - gr. anáthēma 'rzecz poświęcona; oddana (złu); przeklęta'; zobacz ana-; ttithénai, zobacz teza; por
 • Znaczenie Antytrynitarze Pojęcie trójosobowości Boga, nie uznający bóstwa Chrystusa; w Polsce (XVI-XVII w.) lewy odłam reformacji - bracia polscy, arianie, socynianie
 • Znaczenie Wednesday Ash Wyjaśnienie Ash Wednesday z angielskiego:, środa popielcowa, Popielec, wstępna środa (nm. Aschermittwoch; fr. Mercredi de Cendrers
 • Znaczenie Anti Opis odtrutka. Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr. antídoton '(dosł. dany przeciw) lek' z antididónai 'dawać w zamian; dać jako odtrutkę'; zobacz anty
 • Znaczenie Suae Aetatis Informacje aetatis suae (XVI) ?Xac., w wieku lat (szesnastu
 • Znaczenie Adiunkt Znaczenie pracownika naukowego (wyższy od starszego asystenta), posiadającego już tytuł doktora; tytuł służbowy w nie wszystkich zawodach (jak
 • Znaczenie Asumpt Co znaczy pochop, podnieta, zachęta, impuls, bodziec, przyczyna, pretekst, okazja. Etym. - ?Xac. assumptus p.p. od assumere 'wziąć; adoptować
 • Znaczenie Lotion Aftershave Krzyżówka after-shave lotion [wym. szejw] z angielskiego:, płyn po goleniu; zobacz lotion
 • Znaczenie Aprowizacja Co to jest państwie) w żywność, zwł. w okresach trudności gospodarczych, ograniczeń, reglamentacji środków żywnościowych. Etym. - zobacz ad-; prowizja
 • Znaczenie Ambrozjanie Słownik duszpasterskie zebranie księży świeckich zał. w 1578 r. poprzez św. Karola Boromeusza. ambrozjańskie hymny pieśni ?Xac. ułożone poprzez św
 • Znaczenie Ajtiologia Czym jest ajtiologia zobacz etiologia
 • Znaczenie Anachronizm Co oznacza wydarzeń hist., pojęć, osób w okresie, gdzie nie mogły istnieć; błąd w chronologii; niezgodność z duchem epoki; przeżytek; por. archaizm
 • Znaczenie Adamici Tłumaczenie Afryce w II w., w Austrii i na Węgrzech w XIII w., w Sabaudii w XIV w., w Czechach i na Morawach od XV aż do XIX w.) pragnących powrotu do
 • Znaczenie Antytetyczny Przykłady antytetyczny przeciwstawny. antyteza synonim, kontrast; twierdzenie przeciwstawne innemu (tezie); por. triada. Etym. - zobacz anty-; teza
 • Znaczenie Cheval A Definicja kolumna żołnierzy maszerująca) po obu stronach drogi a. rzeki; (w rulecie - kwota umieszczona) na linii dzielącej sąsiadujące ze sobą
 • Znaczenie Anaerobioza Encyklopedia życie w środowisku nie zawierającym wolnego tlenu. anaerob(iont)y, anoksybionty, zool. beztlenowce, organizmy mogące żyć w środowisku
 • Znaczenie Archaizm Jak działa archaizm przestarzała, wyszła z użycia forma jęz.; por. anachronizm
 • Znaczenie Alkierz Czy jest dworków i pałaców XVI-XIX w. wydzielony wyraźnie narożnik budynku, kryty zazw. osobnym dachem; dawn. boczny pokoik, regularnie narożny
 • Znaczenie Alians Pojęcie aliancki. aliaż stop, mieszanina metali. aliant sprzymierzeniec, sojusznik. Etym. - fr. alliance 'związek małż.; sojusz' i alliage 'stop
 • Znaczenie Alpenhorn Wyjaśnienie instrument dęty - prosta a. zawinięta drewniana rura długości do 4 m (podobna do huculskiej trombity, dawn. mazowieckiej ligawki a
 • Znaczenie Aplomb Opis nieskrępowanie, swada, rezon; kuraż; tupet. Etym. - fr. 'kierunek pionowy (uzyskany dzięki pionu, ołowianki); równowaga; pewność siebie'; à
 • Znaczenie Aneuryna Informacje aneuryna zobacz tiamina. Etym. - n.z łaciny aneurin; zobacz a-; neur
 • Znaczenie Propriis Volat Alis Znaczenie alis volat propriis ?Xac., lata na własnych skrzydłach, o własnych siłach (także dewiza stanu Oregon, USA
 • Znaczenie Christi Ascensio Co znaczy Wniebowstąpienie Pańskie, święto przypadające w czwartek 40 dnia po Wielkanocy (nm. Christi Himmelfahrt; fr. l'Ascension
 • Znaczenie Asocjacja Krzyżówka kojarzenie wyobrażeń, z których jedno przywołuje na myśl drugie; chem. łączenie się cząsteczek w większe zespoły. asocjacjonizm kierunek
 • Znaczenie Antyseptyka Co to jest antyseptyka odkażanie ran dzięki chem. środków bakteriobójczych, antyseptycznych, antyseptyków. Etym. - zobacz anty-; septyczny
 • Znaczenie Assegai Słownik z twardego drzewa, o żelaznym ostrzu, stosowana poprzez plemiona płd.afrykańskie. Etym. - arab. az-zaghāja 'berberyjska; jw
 • Znaczenie Abisalny Czym jest odniesieniu głębin oceanu (poniżej 1000 m); (por. bentos; litoral; nerytyczny; pelagial). Etym. - śrdw.z łaciny abyssalis 'bezdenny' z gr
 • Znaczenie Epoka Augustiańska Co oznacza zwana także "złotym wiekiem" lit. rz. (za panowania cesarza rz. Oktawiana Augusta 27 przed naszą erą-14 n.e.) poprzez analogię
 • Znaczenie Addio Tłumaczenie addio bądź zdrów, do widzenia, żegnaj(cie). Etym. - wł. 'jw.' od a Dio 'z Bogiem'; a, zobacz ad-; Dio 'Bóg' z ?Xac. deus, zobacz deizm
 • Znaczenie aliud est celare aliud tacere Przykłady aliud est celare, aliud tacere ?Xac., prawn. co innego jest ukrywać, a co innego milczeć
 • Znaczenie Aidedecamp Definicja aide-de-camp [wym. e:d dö kã] fr., adiutant
 • Znaczenie Abstrahować Encyklopedia kwestie na rzecz innych, nie uwzględniać czego. abstrakcjonizm tendencja w plastyce XX w. przeciwna przedstawianiu rzeczy i ludzi; sztuka
 • Znaczenie Tofana Acqua Jak działa śmiertelna trucizna. Etym. - Tofana, trucicielka neapolitańska (zm. 1730 r.), wynalazczyni trucizny bez barwy i zapachu, zwanej poprzez nią
 • Znaczenie Apraksja Czy jest niezdolność do wykonywania (precyzyjniejszych) czynności celowych. Etym. - gr. apraksía 'bezczynność'; zobacz a-; práksis, zobacz
 • Znaczenie Choroba Alzheimera Pojęcie degeneracyjna atakująca czołowe i skroniowe płaty mózgu, przejawiająca się postępującym otępieniem, upośledzeniem pamięci, osłabieniem
 • Znaczenie Ataman Wyjaśnienie wojsk.-polit.-adm.) naczelnik osiedli kozackich; hist. (a. koszowy, siczowy) dowódca, hetman Kozaków zaporoskich. Etym. - ukr. atamán 'jw
 • Znaczenie Admor Opis poprzez chasydów na oznaczenie cadyka. Etym. - akronim hebr. wyrazów znacznych: 'nasz pan, nauczyciel i mistrz
 • Znaczenie Allosomy Informacje płciowe, różne u osobników męskich i ?Xeńskich, u samców i samic; por. autosomy. Etym. - zobacz alo-; -som(a
 • Znaczenie Alkad Znaczenie wsiach i okręgach hiszp. (sołtys, wójt, burmistrz, sędzia). Etym. - hiszp. alcalde 'jw.' z arab. al-kādi 'sędzia', od kadā 'sądzić'; por
 • Znaczenie Anonim Co znaczy autor; bezimienny utwór; list bez podpisu; por. incognito. anonimowy. Etym. - gr. anōnymos 'bezimienny' an- zobacz a-; zobacz -onim
 • Znaczenie Vista Prima A Krzyżówka a prima vista zobacz a vista
 • Znaczenie Alpinarium Co to jest wysokogórskich. alpinista sportowiec uprawiający wspinaczkę wysokogórską (alpinistykę, alpinizm, w Polsce - taternictwo); miłośnik i
 • Znaczenie aj Moska znat ona silna czto łajet na słona Słownik na słona! ros., aj, Mopsik malusi! skoro szczeka na słonia, jak mocny być musi! (tł. Charix). Etym. - z Kryłowa (Słoń i Mopsik
 • Znaczenie Camenae Alterna Amant Czym jest śpiew urozmaicony (dosł. realizowany na przemian, tzn. poprzez dwóch pasterzy); por. variatio delectat. Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 3
 • Znaczenie Róg Amaltei Co oznacza atrybut Plutosa i Dionizosa jako patronów płodności ziemi, bogactwa, obfitości (gr. kēras Amaltheías, ?Xac. cornu copiae), pierw. stale
 • Znaczenie Cano Virumque Arma Tłumaczenie arma virumque cano ?Xac., broń i męża opiewam. Etym. - start Eneidy Wergiliusza
 • Znaczenie Posteriori A Przykłady log.); (poznanie) opierając się na doświadczenia, po doświadczeniu; opierając się na faktów; poprzez indukcję; dawn. (wnioskowanie) ze
 • Znaczenie Ashab Definicja Proroka, zwolennicy Mahometa, którzy mieli z nim choćby całkiem przelotny kontakt; jako naoczni świadkowie są głównym źródłem hadisu
 • Znaczenie apres nous le deluge Encyklopedia hucznie i wesoło,) a po nas (choćby) potop! Etym. - przypisywane markizie de Pompadour (1720-64), faworycie Ludwika XV
 • Znaczenie Postęp Arytmetyczny Jak działa każda liczba jest większa od poprzedniej o pewną stałą rozmiar, na przykład 1, 7, 13, 19, 25... arytmometr najprostsza ręczna maszyna do
 • Znaczenie Ahaswer Czy jest legendy, skazany na ustawiczną tułaczkę, bo nie pozwolił, by Chrystus w drodze na Golgotę odpoczął u jego drzwi. Etym. - Achaszwerosz hebr
 • Znaczenie Maria Ave Pojęcie Mario, zdrowaś Mario, pierwsze słowa i nazwa modlitwy zwanej także Pozdrowieniem Anielskim. Etym. - z Wulgaty, Ew. wg Łuk. 1, 28
 • Znaczenie Regime Ancien Wyjaśnienie dawny mechanizm rządów; stary ład; dawny, feudalny ustrój; por. reżim. Etym. - 'dawny rząd', a więc mechanizm rządów i hierarchia socjalna
 • Znaczenie Home At Opis at home z angielskiego:, [wym. ethoum] dosł. w domu; w ojczyźnie; (na zawiadomieniach): przyjmuje, gotów na przyjęcie gości
 • Znaczenie Anepigraf Informacje anepigraf pismo a. dzieło sztuki bez tytułu. Etym. - gr. anepígraphos 'bez napisu'; zobacz ana-; epigraf
 • Znaczenie Ambasada Znaczenie dyplomatycznej przedstawicielstwo państwowe; jego lokal, gmach; dawn. misja, poruczenie, zlecenie. ambasador. Etym. - fr. ambassade
 • Znaczenie Ansa Co znaczy ansa niechęć, animozja; uraza, pretensja. Etym. - ?Xac. 'to, za co można ująć (rękojeść; ucho; rączka); przyczyna, okazja, możliwość
 • Znaczenie Aga Krzyżówka Turcji; tytuł, godność (także relig.) u wschodnich mahometan. Etym. - tur. 'król; pan; naczelnik (dawn. janczarów
 • Znaczenie Angelisme Co to jest marzenie niepokalanej czystości; postawa polegająca na odmowie akceptacji przykrej rzeczywistości, bądź ze wstydu, bądź poprzez naiwność
 • Znaczenie Age Słownik czwarty wiek, starość. deuxième âge fr., drugi wiek, młodość. premier âge fr., pierwszy wiek, dzieciństwo. troisième âge fr., trzeci wiek
 • Znaczenie a tale of the times of old Czym jest angielskiego:, opowieść z dawnych czasów! Etym. - Jamesa Macphersona (Pieśni Osjana), 1760-63 r.; u Aleksandra Puszkina (Rusłan i Ludmiła
 • Znaczenie Adept Co oznacza sztuce, zawodzie); wyznawca (sekty), zwolennik (doktryny, kierunku filoz., partii); wtajemniczony. Etym. - śrdw.z łaciny adeptus
 • Znaczenie Verbe Du Alchimie Tłumaczenie Etym. - utwór Arthura Rimbauda zawarty w tomie Saison en enfer; 'Sezon w piekle' (zobacz); tytuł przejęty (1951) poprzez Jana
 • Znaczenie Abderyta Przykłady por. beocki. Etym. - gr. abdēritēs 'mieszkaniec Abdery (miasta portowego w Tracji)'; jej mieszkańcy (mimo Iż była ojczyzną Demokryta
 • Znaczenie Allerseelentag Definicja Allerseelentag zobacz All Souls Day
 • Znaczenie Alkaliczny Encyklopedia zawierający alkalia, wodorotlenki metali alkalicznych; silne zasady, ługi; tlenki i węglany tych metali; por. potasowce. alkaloidy zasadowe
 • Znaczenie Apogeum Jak działa orbity (toru) Księżyca a. sztucznych satelitów; por. perigeum; przen. pkt. najwyższy, szczyt (na przykład rozwoju); por. zenit. Etym. - n.z
 • Znaczenie Awiacja Czy jest przest. lotniskowiec. awionetka mały samolot sport. a. turystyczny. Etym. - fr. avion 'samolot', avionette 'awionetka' i aviation
 • Znaczenie Atonalność Pojęcie zależności poszczególnych dźwięków i akordów od dźwięku centralnego, tak zwany toniki, pierwszego tonu (stopnia) gamy; równouprawnienie i
 • Znaczenie Abolicja Wyjaśnienie umorzenia postępowania karnego w stos. do pewnych kategorii przestępstw a. przestępców; por. amnestia. abolicjonizm ruch społ. domagający
 • Znaczenie Ausweis Opis czasów okupacji nm. 1939-45) zaświadczenie (z miejsca pracy, o inwalidztwie i tym podobne), mogące dać pewne szanse zwolnienia z robót
 • Znaczenie Amidah Informacje amidah, amidot hebr., dosł. 'stojąc', błogosławieństwo odmawiane w postawie stojącej, znajdujące się w gł. części codziennej żyd. liturgii
 • Znaczenie Akwaforta Znaczenie graficzna powielania rycin wykonanych na pokrytej woskiem płycie miedzianej, trawionej w dalszym ciągu kwasem azotowym; ryciny (odbitki
 • Znaczenie Achterpik Co znaczy żegl. wodoszczelna komora zderzeniowa na rufie statku; por. forpik. achtersztag, aftersztag, żegl. lina mocująca maszt, biegnąca od topu do
 • Znaczenie Amper Krzyżówka amper fiz. jednostka natężenia prądu elektr. Etym. - ku czci fizyka i matematyka fr. André Marie Ampère (1775-1836
 • Znaczenie autres temps autres moeurs Co to jest autres temps, autres moeurs fr., inne czasy, inne obyczaje
 • Znaczenie Astygmatyzm Słownik wada (aberracja) soczewek, powodująca nieostrość obrazu; nieostre widzenie w wyniku zniekształcenia rogówki oka; por. anastygmat. Etym
 • Znaczenie a posse ad esse Czym jest a posse ad esse ?Xac., od możliwości do rzeczywistości
 • Znaczenie a sczastie było tak wozmożno tak blizko Co oznacza blizko! ros., a szczęście było tak dostępne, tak blisko! Etym. - z Puszkina (Eugeniusz Oniegin 6, 47), 1833 r
 • Znaczenie Aukso Tłumaczenie wzrastanie; wzmaganie się; przyspieszenie; pobudzenie. auksyny hormony wzrostowe roślin produkowane w stożkach wzrostu pędów i korzeni
 • Znaczenie Debet Animam Przykłady swą) duszę; zadłużony po uszy. animatyzm, preanimizm teoria antropologa z angielskiego: R.R. Maretta (1866-1943) głosząca, Iż pierwotnym
 • Znaczenie Alislam Arkana Definicja arkan al-Islam arab. 'filary islamu', pięć obowiązków każdego muzułmanina: szahadah, salat, zakat, saum i hadż
 • Znaczenie Asysta Encyklopedia współobecne, pomagające; poczet, świta; eskorta. asystentura stanowisko asystenta; praktyka zawodowa absolwentów nie wszystkich szkół
 • Znaczenie Atawizm Jak działa wzgl. jednej a. kilku cech do poprzednich form rozwojowych, od dawna już nie dziedziczonych. Etym. - ?Xac. atavus 'przodek
 • Znaczenie Deux A Czy jest à deux fr., [wym. a dö:] we dwoje, sam na sam
 • Znaczenie Brut Art Pojęcie surowa', plast. sztuka surowa, niechlujna, prymitywna, dziwaczna, realizowana poprzez chorych psychicznie albo dzieci, lub mazana na murach
 • Znaczenie Astroarcheologia Wyjaśnienie archeoastronomia. astrochemia (1973) edukacja o chem. budowie ciał niebieskich i in. obiektów przestrzeni kosmicznej. Etym. - zobacz astr(o
 • Znaczenie Adat Opis zamieszkanego poprzez muzułmanów; prawo zwyczajowe, tradycyjny, niepisany kodeks regulujący relacje społ., ekon. i polit. pomiędzy
 • Znaczenie a tort et a travers Informacje nieopatrznie, niebacznie. à tout prix fr., za wszelaką cenę; por. coûte que coûte. à tout seigneur tout honneur fr., każdemu podług zasługi
 • Znaczenie Aubade Znaczenie powitanie poranka; koncert dany pod czyimś oknem, o brzasku; pieśń a. poemat kochanków rozstających się o świcie; muzyka na porannych
 • Znaczenie Dei Agnus Co znaczy Agnus Dei ?Xac., baranek boży (jest to Chrystus); start modlitwy odmawianej w okresie mszy. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 29
 • Znaczenie Akompaniament Krzyżówka uzupełniająca partia instrumentalna towarzysząca melodii, wykonywanej poprzez głos solowy, chór a. instrument muz. akompaniator
 • Znaczenie Abc Co to jest ABC skrót terminu: atomowe, biologiczne i chemiczne (środki bojowe). Etym. - zobacz atom; biologia; chemia
 • Znaczenie Odmiana Andromedy Słownik wirusa a. innego mikroorganizmu, którego przypadkowe rozprzestrzenienie się z jakiegoś laboratorium mogłoby spowodować katastrofalne
 • Znaczenie Alod Czym jest własność wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych (w przeciwieństwie od lenna). alodialny dziedziczny, rodowy, nie lenny. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Absencja Co oznacza pracy (usprawiedliwiona a. nie). absentować się być nieobecnym; uchylać się od czego. absens carens ?Xac., nieobecny traci, jest
 • Znaczenie Oculos Ad Tłumaczenie ad oculos ?Xac., [wym. około..] naocznie
 • Znaczenie Abiturient Przykłady średnią; maturzysta. Etym. - śrdw.z łaciny abituriens dpn. abiturientis 'mający odejść' z ?Xac. abitus 'odjazd, oddalenie się
 • Znaczenie Liczba Avogadra Definicja cząsteczek zawarta w molu dowolnej substancji chem. a. liczba atomów w gramoatomie dowolnego pierwiastka. Avogadra prawo (a. hipoteza) fiz
 • Znaczenie Ambrozja Encyklopedia nektar; przen. przysmak, specjał, delicje, frykasy. Etym. - gr. ambrosía 'niesmiertelność, pokarm nieśmiertelnych (bogów)' od ámbrotos
 • Znaczenie Aperitif Jak działa we Francji) przed posiłkiem, jakoby dla pobudzenia apetytu. Etym. - fr. 'pierw. med. otwierający pory; jw.' ze śrdw.z łaciny aperitivus
 • Znaczenie Akustyczny Czy jest posiadający niezłą akustykę, nie powodujący zakłóceń i zniekształceń dźwięków. akustyka fiz. edukacja o dźwięku i rozchodzeniu się fal
 • Znaczenie Angio Pojęcie krwionośne a. limfatyczne; ogrod. nasiennik; por. flebo-. Etym. - gr. angeíon zdrobn. od ángos 'naczynie; urna
 • Znaczenie Ambalaż Wyjaśnienie pakowanie; wydatki opakowania. Etym. - fr. emballage 'jw.' od emballer 'zapakować'; em- zobacz en-; balle 'paka; bela (towaru
 • Znaczenie A la recherche du temps perdu Opis poszukiwaniu straconego czasu (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - ogólny tytuł wielotomowego cyklu powieściowego (1913-27) pisarza fr. Marcela
 • Znaczenie Arkan Informacje pętlą, uwiązany do siodła, stosowany poprzez ludy pasterskie i koczownicze do chwytania zwierzyny, koni, bydła i ludzi; lasso tatarsko
 • Znaczenie Ouvert Livre A Znaczenie à livre ouvert fr., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania; por. ad aperturam libri
 • Znaczenie adhuc sub iudice lis est Co znaczy iudice lis est ?Xac., (gramatycy wiodą z sobą spór, i) rzecz jest dotąd nie rozstrzygnięta; edukacja nie wypowiedziała się jeszcze
 • Znaczenie Arche Krzyżówka praelement, z którego rozwinęła się przyroda; obiekt rozpoczynający serię rzeczy a. zjawisk (por. apeiron); prazasada. archeologia
 • Znaczenie Libro Aperto Co to jest aperto libro zobacz ad aperturam libri
 • Znaczenie Antarktyda Słownik stały) wokół Bieguna Południowego. Antarktyka region polarny i subpolarny półkuli płd., w którego centrum leży Antarktyda; por. arktyczny
 • Znaczenie Prima Alla Czym jest sposób malowania (zwł. w technice olejnej) bezpośredni, błyskawiczny, bez podmalowania i zazw. bez przygotowania rysunku (użytkowany od
 • Znaczenie Alba Co oznacza sięgająca do kostek, noszona poprzez księży pod ornatem. alba lux ?Xac., białe, blade światło (brzasku, świtu). Etym. - śrdw.z łaciny 'jw
 • Znaczenie all the worlds a stage Tłumaczenie all the world's a stage zobacz mundus universus
 • Znaczenie Arachnologia Przykłady się badaniem pajęczaków. Etym. - gr. aráchnē 'pająk; mit. gr. Arachne, tkaczka i hafciarka lidyjska, która wyzwała Atenę do
 • Znaczenie Admonicja Definicja reprymenda. Etym. - ?Xac. admonitio 'ostrzeżenie' od admonēre 'napominać; ostrzegać'; zobacz ad-; monēre, zobacz monit
 • Znaczenie Arbalet Encyklopedia arbalet hist. kusza. Etym. - fr. arbalète z późn.z łaciny arcoballista, arcuballista; arcu- od ?Xac. arcus 'łuk'; zobacz balista
 • Znaczenie Artefakt Jak działa ozdoba) będący dziełem (a. noszący ślady) pracy ludzkiej (w przeciwieństwie od elementów naturalnych); psychol. sztuczny twór sposoby
 • Znaczenie Absynt Czy jest absynt nalewka spirytusowa na ziołach aromatycznych, piołunówka. Etym. - fr. absinthe 'piołun; absynt' z gr. apsinthion 'piołun
 • Znaczenie Aparycja Pojęcie dawn. zjawienie się, ukazanie się. Etym. - późn.z łaciny apparitio 'ukazanie się; epifania' z ?Xac. apparēre 'zjawiać się'; ap- zobacz ad
 • Znaczenie Aneks Wyjaśnienie uzupełniający tekst książki), suplement; por. appendix; przybudówka. aneksja zabór, zagarnięcie przemocą (części) terytorium innego państwa
 • Znaczenie aut bibat aut abeat Opis aut bibat aut abeat ?Xac., niech pije, lub niech się wynosi; por. odi memorem... Etym. - z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie, 5, 41
 • Znaczenie Anakolut Informacje dla zbliżenia tekstu do mowy pot.) odstąpienie od logicznej a. składniowej ciągłości w zdaniu. Etym. - gr. anakólouthos 'pozbawiony
 • Znaczenie Aglomeracja Znaczenie się, zlewanie się, stapianie się; zespół miejski, skupienie zabudowy; zabudowany i uzbrojony urządzeniami komunalnymi teren miasta (por
 • Znaczenie Akrofobia Co znaczy obawa towarzysząca przebywaniu w miejscach otwartych o stromym spadku. Etym. - n.z łaciny acrophobia 'jw.'; zobacz akro-; fobia
 • Znaczenie Antykwa Krzyżówka na napisach ?Xac., pismo łatwe (w odróżnieniu do kursywy). antykwariusz kierownik, właściciel antykwariatu, antykwarni, sklepu z antykami
 • Znaczenie Amulet Co to jest przypisywano magiczną moc chronienia noszącej go osoby od czarów, nieszczęść i chorób (por. fetysz; maskot(k)a; talizman). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Anilana Słownik anilana nazwa handl. włókien syntetycznych z poliakrylonitrylu; por. orlon
 • Znaczenie Annominacja Czym jest polegająca na zestawieniu wyrazów o pokrewnym brzmieniu, a innym znaczeniu; por. paronomazja. Etym. - ?Xac. annominatio, agnominatio 'jw
 • Znaczenie Anakreontyk Co oznacza miłosnej a. biesiadnej, opiewający radość życia, nawiązujący do stylu liryka gr. Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. przed naszą erą
 • Znaczenie Akant Tłumaczenie ogromnych, kolczastych liściach, rosnących w stepach i pustyniach Azji i na wybrzeżach M. Śródziemnego; rzeźbiony motyw dekoracyjny w
 • Znaczenie amor patriae nostra lex Przykłady amor patriae nostra lex ?Xac., miłość ojczyzny naszym prawem. Etym. - napis na frontonie Biblioteki Krasińskich w Warszawie
 • Znaczenie Audiencja Definicja posłuchanie, udzielone poprzez osobę na wysokim stanowisku (dostojnika, dygnitarza.) audiologia edukacja o słuchu. audytorium sala
 • Znaczenie Appeasement Encyklopedia zaspokajania (żądań) potencjalnego agresora; polityka jednostronnych ustępstw, czynionych pozbawionemu skrupułów przeciwnikowi; por
 • Znaczenie Akt Jak działa przykład rozpaczy); dokument urzędowy, prawny, notarialny; część utworu scenicznego; nagie ciało ludzkie jako temat w malarstwie a. rzeźbie
 • Znaczenie Aliquid Amari Czy jest amari aliquid ?Xac., coś gorzkiego; lekko gorzki smak
 • Znaczenie Apeks Pojęcie języka; astr. pkt. na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca i Układu Słonecznego względem określonej ekipy gwiazd. Etym
 • Znaczenie abusus non tollit usum Wyjaśnienie abusus non tollit usum ?Xac., nadużycie nie niweczy prawa do właściwego użycia
 • Znaczenie Adagium Opis adagium ?Xac., dawn. przysłowie
 • Znaczenie Autocasco Informacje samochodu od wypadku, kradzieży i tak dalej Etym. - z auto(mobil) i hiszp. casco 'kask; ubezpieczenie środka transportu na wypadek rozbicia
 • Znaczenie Amidy Znaczenie amoniaku, gdzie jeden atom wodoru amoniaku jest zastąpiony resztą kwasową. Etym. - am(oniak); -id z gr. eídos 'postać
 • Znaczenie Adoptować Co znaczy przysposobić, usynowić, dokonać adoptacji a. adopcji, przysposobienia. Etym. - ?Xac. adop(ta)tio 'adop(ta)cja' z adoptare 'wybrać
 • Znaczenie Agronom Krzyżówka zakresie agronomii, teoretycznej i praktycznej edukacji o gospodarstwie rolnym. agrotechnika metoda uprawy kultur rolnych. Etym. - gr
 • Znaczenie Antybiotyki Co to jest produkowane poprzez drobnoustroje (zwł. pewne bakterie i pleśnie) a. pozyskiwane syntetycznie, mogące zabijać bakterie chorobotwórcze a
 • Znaczenie Zarathustra Sprach Also Słownik Also sprach Zarathustra nm., Tako rzecze Zaratustra; zobacz zoroastryzm. Etym. - tytuł pracy (1883-91) F. W. Nietzschego
 • Znaczenie Dream American Czym jest amer. pragnienie (senne)', pop. slogan, hasło wyrażające ideały demokracji, równości i wolności, na których budowano USA; amerykański
 • Znaczenie Ażio Co oznacza ażio(taż) zobacz agio
 • Znaczenie Albanizacja Tłumaczenie jakiegoś państwie i wynikłe z niej zubożenie kult. i gosp. Etym. - od nazwy Albanii, uprawiającej w latach 1961-90 taką politykę; na wzór
 • Znaczenie Agelasta Przykłady szczerze śmiać ani uśmiechać; człowiek bez poczucia humoru. Etym. - fr. agelaste 'jw.', słowo ukuty poprzez François Rabelais'go; zobacz a
 • Znaczenie Autobiografia Definicja autochton rdzenny mieszkaniec państwie a. obszaru; tuziemiec, tubylec, krajowiec. autochtoniczny pochodzenia miejscowego. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Afryt Encyklopedia afryt, efryt, ifryt w wierzeniach muzułm. okrutny demon, niedobry duch. Etym. - arab. ifrit 'jw
 • Znaczenie Anarchia Jak działa dezorganizacja, bezhołowie, zamęt, rozprzężenie, bezplanowość, żywiołowość (produkcji). anarchiczny samowolny, niezdyscyplinowany
 • Znaczenie au demeurant le meilleur fils du monde Czy jest fr., a oprócz tego idealny chłopak w świecie. Etym. - z Clémenta Marota (Au Roy), 1538 r.; po wyliczeniu przywar i przewinień służącego
 • Znaczenie Afonia Pojęcie afonia med. brak głosu, strata głosu. Etym. - gr. aphōnia 'niemota'; zobacz a-; -fon(ia
 • Znaczenie Aorta Wyjaśnienie odprowadzająca u człowieka krew z lewej komory serca do tętnic obwodowych; por. arteria. Etym. - gr. aortē 'rzecz podniesiona, zawieszona
 • Znaczenie accusare nemo se debet Opis accusare nemo se debet ?Xac., nikt może oskarżać siebie samego
 • Znaczenie Austeria Informacje gospoda, szynk. Etym. - wł. osteria 'jadłodajnia; mała oberża' od oste 'oberżysta' z ?Xac. hospes, zobacz hospicjum
 • Znaczenie Autostrada Znaczenie nawierzchni ulepszonej, przepołowiona wzdłuż dla rozdzielenia obu kierunków ruchu, z wytyczonymi pasami dla różnych prędkości pojazdów, ze
 • Znaczenie Grecque La A Co znaczy à la grecque fr., dosł. 'po grecku', (potrawa) gotowana w oliwie z ziołami i sokiem cytrynowym a. z octem
 • Znaczenie Aeracja Krzyżówka wentylacja pomieszczeń. aerozole układy koloidowe powstające poprzez rozproszenie ciał stałych a. cieczy w ośrodku gazowym (mgła, dym, pył
 • Znaczenie Aspazja Co to jest wykształcona, nieprzeciętnej inteligencji. Etym. - Aspazja z Miletu (V w. przed naszą erą), kochanka, potem żona Peryklesa, dla swej urody
 • Znaczenie aurea prima sata est aetas Słownik aurea prima sata est aetas ?Xac., złoty był ów pierwszy wiek. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 89
 • Znaczenie Mundi Anima Czym jest psychē tou kósmou). Etym. - u Szekspira (Sonet 107): The prophetic soul of the wide world, dreaming on things to come ("Prorocza dusza
 • Znaczenie Aleksjanie Co oznacza XIV w., oparte na regule augustiańskiej; do czasu wzniesienia kościoła św. Aleksego w Akwizgranie aleksjan nazywano biednymi braćmi
 • Znaczenie Anagnoryzm Tłumaczenie wydarzenie (a. rozwiązanie intrygi) w dramacie klasycznym: gł. bohater dowiaduje się, kim jest faktycznie (a. kim jest jakaś inna postać
 • Znaczenie Adnotacja Przykłady notatka; krótka wiadomość (na przykład bibliograficzna). ad notam ?Xac., do informacje (przyjąć). Etym. - ?Xac. adnotatio, annotatio 'uwaga
 • Znaczenie Alabaster Definicja odmiana gipsu, zazw. biała i przeświecająca (lecz niekiedy żółta, czerwona a. szara) użytkowana od staroż. jako materiał rzeźbiarski. Etym
 • Znaczenie Angelologia Encyklopedia zajmujący się naturą, przeznaczeniem, teorią aniołów. Etym. - gr. ángelos 'poseł; wysłannik; zwiastun; anioł'; zobacz log-; -log
 • Znaczenie Aminy Jak działa pochodne amoniaku, gdzie 1, 2 a. 3 atomy wodoru zastąpione są rodnikami aromatycznymi a. tłuszczowymi. Etym. - am(oniak
 • Znaczenie Alija Czy jest alija hebr., emigracja żydowska do Izraela; por. olim
 • Znaczenie Choroba Addisona Pojęcie przewlekła niewydolność nadnerczy. Etym. - od nazwiska Thomasa Addisona (1739-1860), lekarza z angielskiego:, który opisał tę chorobę w
 • Znaczenie ab equis ad asinos Wyjaśnienie ab equis ad asinos ?Xac., z koni na osły; z deszczu pod rynnę
 • Znaczenie Jour A Opis à jour fr., [wym. a żu:r] (księgowość, statystyka i tym podobne, prowadzone) na bieżąco, dziennie bieżący, bez zaległości
 • Znaczenie Ambo Arcades Informacje Arkadyjczykami (czyli potrafią śpiewać), jest to obaj są skłonni do złośliwych psot, obaj warci siebie; (por. ambo meliores; Arkadia). Etym
 • Znaczenie Almemar Znaczenie podwyższenie ze stołem i świecznikami, wykorzystywane jako miejsce czytania Tory i mównica. Etym. - hebr. almēmār z arab. al-minbar
 • Znaczenie Tempore Illo Ab Co znaczy intestato ?Xac., prawn. (dziedziczenie) bez testamentu, ustawowe. ab initio ?Xac., od początku. ab incunabulis ?Xac., od kolebki, od
 • Znaczenie Pittore Sono Anchio Krzyżówka malarzem. Etym. - okrzyk, jaki miał wydać Correggio w okresie pobytu w Bolonii, stanąwszy przed obrazem Rafaela (Św. Cecylia
 • Znaczenie Almukantar Co to jest niebieskim równoległy do horyzontu, ?Xączący wszystkie punkty na niebie mające tę samą wysokość. Etym. - arab. almukantarāth 'zegar
 • Znaczenie Aulos Słownik muz. staroż. Grecji, cylindryczna piszczałka z podwójnym stroikiem, zbliżona do szałamai, oboju (auleci grali równocześnie na 2
 • Znaczenie Abdykacja Czym jest rezygnacja z władzy monarszej. Etym. - ?Xac. abdicatio 'wypędzenie, złożenie urzędu, dymisja' od abdicare 'wypędzić; wyzuć; zrzec się
 • Znaczenie Albigensi Co oznacza albigensi sekta w Kośc. kat. działająca w płd. Francji (Tuluza, Albi) w XI-XIII w. Etym. - od nazwy miasta Albi (płd. Francja
 • Znaczenie Amelia Tłumaczenie amelia med. wrodzony brak rąk a. nóg. Etym. - (1973) zobacz a-; gr. mélos 'kończyny, kończyna
 • Znaczenie Agnat Przykłady tacie, po mieczu; osoba wchodząca do rodziny poprzez adopcję a. małżeństwo; por. enat, kognat. Etym. - ?Xac. agnatus 'krewny po tacie a
 • Znaczenie Anemia Definicja hemoglobiny i krwinek czerwonych we krwi. Etym. - gr. anhaimía 'bezkrwistość'; an- zobacz a-; zobacz -emia
 • Znaczenie Akumulacja Encyklopedia nagromadzenie się (osadów); ekon. gromadzenie środków z części dochodu narod. nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji
 • Znaczenie Apel Jak działa sprawdzanie obecności na zbiórce. apelacja odwołanie się do wyższych instancji o ponowne rozpatrzenie kwestie; wyższa instancja
 • Znaczenie Agat Czy jest różnobarwnie wstęgowany, twardy, stosowany do wyrobu moździerzyków, pryzmatów do wag dokładnych i łożysk. Etym. - fr. agate 'jw.' z gr
 • Znaczenie Atom Pojęcie złożony z dodatnio naładowanego jądra (por. neutron; proton) i z powłok ujemnie naładowanych elektronów. atomarium sala a. budynek
 • Znaczenie Addytywny Wyjaśnienie składników, sumą ich treści; por. leksykalizacja. Etym. - późn.z łaciny additivus 'dodający' z ?Xac. additus p.p. od addere 'dodawać
 • Znaczenie Autosugestia Opis siebie samego. autotrofizm biol. samożywność, budowanie związków organicznych z najprostszych składników - wody, soli mineralnych i
 • Znaczenie Adidasy Informacje adidasy (młodzieżowe) obuwie sportowe. Etym. - od nazwy handl. Adidas
 • Znaczenie Afirmacja Znaczenie aprobata. afirmatywa przest. w głosowaniu: symbol zgody, poparcia (biała gałka); por. negatywa. Etym. - ?Xac. affirmatio 'potwierdzenie
 • Znaczenie Replay Action Co znaczy z angielskiego:, dosł. 'odtworzenie akcji', odtworzenie dzięki magnetowidu głownych momentów meczu a. in. zawodów sport. albo in. wydarzeń
 • Znaczenie Achates Krzyżówka Achates zobacz fidus Achates
 • Znaczenie Autentyczny Co to jest oryginalny, nie podrobiony, wiarygodny. Etym. - gr. authentikós 'gwarantowany' od authéntēs 'sprawca; morderca'; zobacz aut-; -hentēs
 • Znaczenie Atol Słownik pierścień raf koralowych, otaczający lagunę (wewn. przestrzeń wodną). Etym. - jęz. mieszkańców Malediwów (O. Indyjski) atolu 'jw
 • Znaczenie Afront Czym jest afront uchybienie, ubliżenie, zniewaga, obelga. Etym. - fr. affront 'jw.; hańba'; zobacz ad-; ?Xac. frons, zobacz fronton
 • Znaczenie Outrance A Co oznacza à outrance fr., do ostateczności, do ostatka
 • Znaczenie Affreux Tłumaczenie żołdzie któregoś z krajów afrykańskich. Etym. - fr. 'okropny, potworny; (około 1960) jw.' z aluzją do wyrazu africain
 • Znaczenie Anabaptysta Przykłady jednej z sekt protestanckich stworzonych w XVI w., uznających chrzest tylko dorosłych. Etym. - zobacz ana-; baptysta
 • Znaczenie Astma Definicja przejawiająca się napadami duszności wydechowej, będąca następstwem uczulenia (alergii). Etym. - gr. ásthma 'zadyszka, sapanie; dychawica
 • Znaczenie Antydatowanie Encyklopedia pisma datą wcześniejszą od faktycznej, a. gazety, pisma - późniejszą; postdatowanie. Etym. - -anty- zobacz ante
 • Znaczenie Alkowa Jak działa większego pomieszczenia: komnata, izdebka, bez okna, przeznaczoną na łoże; od XIX w. wnęka, nisza sypialniana. Etym. - fr. alcôve z hiszp
 • Znaczenie Apoftegmat Czy jest pouczająca; zwięzłe, wyraziste, trafne powiedzenie (por. bon mot; aforyzm). Etym. - gr. apóphtegma 'wypowiedź; sentencjonalna odpowiedź
 • Znaczenie Herba In Anguis Pojęcie anguis in herba zobacz latet anguis
 • Znaczenie Ampex Wyjaśnienie ampex zobacz magnetowid. Etym. - amer. nazwa handl
 • Znaczenie Aralia Opis aralia n.z łaciny bot., dzięgława
 • Znaczenie Apeiron Informacje nieskończona, wieczna, bezkształtna pramateria, będąca elementarnym tworzywem (por. arche) przyrody (wg filozofa gr. Anaksymandra z Miletu
 • Znaczenie Asafetyda Znaczenie gumożywica pozyskiwana z korzeni i kłączy zapaliczki lekarskiej, stosowana dawn. jako środek uspokajający, dziś na Wschodzie jako przyprawa
 • Znaczenie Arrondissement Co znaczy arrondissement [wym. arądismã] okrąg, dzielnica (Paryża), pow. we Francji. Etym. - fr. 'jw.' od rond, zobacz rondo
 • Znaczenie Antyszambrowanie Krzyżówka wyczekiwanie w przedpokojach, poczekalniach na audiencję, posłuchanie, rozmowę z osobami ustosunkowanymi, wpływowymi. Etym. - fr. faire
 • Znaczenie Alimenty Co to jest osoby niezdolnej do utrzymania się swoimi siłami, obejmujące kapitał, świadczenia w naturze, a również wydatki wychowania dzieci i opieki
 • Znaczenie Adieu Słownik adieu [wym. adiö:] przest. bądź zdrów; żegnaj(cie). Etym. - fr. 'jw.'; a- z à 'do', zobacz ad-; Dieu 'Bóg' z ?Xac. deus, zobacz deizm
 • Znaczenie Ajent Czym jest ajent, agent, przedstawiciel, komisant, dziś zwł. w handlu i gastronomii. ajentura. Etym. - ?Xac. agens dpn. agentis, zobacz agent
 • Znaczenie Autocross Co oznacza krótkiej, okrężnej trasie begnącej w trudnym terenie. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; auto(mobil); cross 'przeprawiać się; przejeżdżać
 • Znaczenie Auksztota Tłumaczenie tak zwany górnej, w przeciwstawieniu do Żmudzi (litew. Żomojten od żemas 'niski'). Etym. - litew. Auksztote od áuksztas 'wysoki
 • Znaczenie Afera Przykłady szalbierstwo, szwindel; nieładna kwestia, skandal; por. panama. aferzysta szalbierz, oszust szukający zysku w przedsięwzięciach
 • Znaczenie Abdominalny Definicja abdominalny brzuszny. Etym. - ?Xac. abdomen dpn. abdominis 'brzuch
 • Znaczenie Astrachan Encyklopedia włosową z przędzy moher a. z włókien sztucznych, podobna do futra jagnięcego, stosowana na płaszcze damskie imitujące futra. Etym. - od
 • Znaczenie Archi Jak działa pierwotny; pra-; startowy. archidiecezja prowincja kośc., na której czele stoi arcybiskup. archi(je)rej patriarcha, (arcy)biskup Kośc. gr
 • Znaczenie Arras Czy jest ścienna naśladująca obraz z wyobrażeniami scen biblijnych, mit., zwierząt, krajobrazów, wyrabiana techniką gobelinową w średniowieczu i do
 • Znaczenie Currente Anno Pojęcie anno aetatis suae (na przykład XLV) ?Xac., w (45.) roku swego życia (dawn. napisy na nagrobkach, portretach). Anno Domini (skr. A.D.) w
 • Znaczenie As you like it Wyjaśnienie As you like it z angielskiego:, Jak wam się podoba. Etym. - tytuł komedii (1600 r.; wyst. pol. 1880) Szekspira
 • Znaczenie Aria Opis orkiestry; krótki utwór instrumentalny o charakterze śpiewnym. ariet(t)a (zdrobn.) mała, krótka aria, o prostszej budowie. Etym. - wł
 • Znaczenie Algebra Informacje gł. badaniem własności działań realizowanych na liczbach i zachodzących pomiędzy liczbami związków i poszukiwaniem liczb spełniających
 • Znaczenie Aukcja Znaczenie niestandardowych, jak wełna, futra, skóry surowe, herbata, ryby; por. licytacja. Etym. - ?Xac. auctio '(dosł. zwiększenie) licytacja' od
 • Znaczenie Fourchette La A Co znaczy furszet] śniadanie, na które podano zimne mięsa a. wędliny. Etym. - fr. 'jw.'; fourchette 'widelec' ze zdrobn. od fourche 'widły' z ?Xac
 • Znaczenie Akcept Krzyżówka zapłaty określonej sumy pieniędzy (por. czek; weksel). akceptacja akcept; zgoda, zatwierdzenie, aprobata, przyjęcie, uznanie czego. Etym
 • Znaczenie Akord Co to jest przynajmniej trzech) dźwięków różnej wysokości, dobranych wg zasad harmonii. akordeon klawiszowy dęty instrument muz. z miechem; por. bajan
 • Znaczenie Sauvette La A Słownik à la sauvette fr., pospiesznie; potajemnie, ukradkiem
 • Znaczenie Arms and the Man Czym jest Żołnierz i bohater. Etym. - tytuł sztuki (1894 r.; wyst. pol. 1904) G.B. Shawa; tł. dosł. 'Broń i męża (opiewam)' wg Eneidy Wergiliusza
 • Znaczenie Argument Co oznacza dowodu, twierdzenie mające uzasadnić a. obalić tezę. argumentum baculinum zobacz argumentum ad baculum. argumentacja zespół argumentów
 • Znaczenie Mentem Servare Aequam Tłumaczenie aequam servare mentem ?Xac., (pamiętaj) zachowywać równowagę duchową (w trudnych przypadkach). Etym. - wg Pieśni 2, 3, 1 Horacego
 • Znaczenie Agio Przykłady dewiz, obligacji, akcji i tym podobne powyżej ich wartość nominalną, będąca, w okolicy spadku kursu poniżej wartości nominalnej (wł
 • Znaczenie Akseroftol Definicja przeciwinfekcyjna). Etym. - zobacz a-; gr. ksērophthalmía 'kseroftalmia, suchość rogówki oka'; zobacz ksero-; oftalm
 • Znaczenie Aperturismo Encyklopedia demokratyzacji życia politycznego w Hiszpanii po Zgonu generała Franco. Etym. - hiszp. od aperturo 'otwarcie
 • Znaczenie Arai Jak działa arai gr., w literaturze st.gr. wiersz przeklinający kogoś, urągający, złorzeczący komuś, por. dirae
 • Znaczenie apparent rari nantes in gurgite vasto Czy jest Xac., gdzieniegdzie widać ich, jak pływają po bezkresnej głębinie. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 118
 • Znaczenie Arat Pojęcie pozostający w relacji feudalnej zależności od ogromnych właścicieli ziemskich. Etym. - mong. 'jw.; hodowca bydła
 • Znaczenie Azan Wyjaśnienie azan arab., w islamie - wezwanie do modlitwy ogłaszane poprzez muezzina z minaretu 5 razy na dzień
 • Znaczenie Akwedukt Opis doprowadzający wodę ze źródeł górskich, zwł. w staroż. i śrdw., przewodami (na mostach i wiaduktach), którymi woda płynęła na zasadzie
 • Znaczenie Captandum Ad Informacje przypodobania się pospólstwu, dla zabawienia tłumu (regularnie o argumentach odwołujących się gł. do uczuć); por. captatio benevolentiae
 • Znaczenie Amonity Znaczenie spiralnej muszli zewn. (o średnicy od 1 cm do 2 m) występująca od okresu dewońskiego do kreDOWEGO; Tabl. 7. Etym. - n.z łaciny ammonites
 • Znaczenie Anaglif Co znaczy cyzelatorska, zwł. na dzbanach, pucharach i tym podobne; plast. gra świateł i cieni sprawiająca złudzenie reliefu; fotografia a. projekcja
 • Znaczenie Dente Al Krzyżówka al dente wł., dosł. 'na ząb', potrawa nie nazbyt miękka
 • Znaczenie Aioli Co to jest rodzaj majonezu, mocno przyprawiony czosnkiem, podawany zazw. do ryby. Etym. - fr. (1965) z prowans. ai 'czosnek' i oli 'oliwa
 • Znaczenie Ajer Słownik ajer bot. tatarak. Etym. - ukr. z tur. agyr
 • Znaczenie Mediocritas Aurea Czym jest umiarkowanie; idealna pośrednia droga pomiędzy skrajnościami; por. juste milieu. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 10, 5
 • Znaczenie Informel Art Co oznacza nieformalny kierunek sztuki współczesnej, eksperymentujący najróżnorodniejszymi materiałami (drewno, piasek, szkło, odpadki i tym podobne
 • Znaczenie Alegoria Tłumaczenie sztuce) prawd a. uogólnień o ludzkim postępowaniu a. doświadczeniu dzięki symbolicznych, fikcyjnych postaci, działań, a również całej
 • Znaczenie Amnestia Przykłady łaski opierający na całkowitym a. częściowym darowaniu orzeczonych już kar za pewne przestępstwa popełnione przed ustaloną datą
 • Znaczenie Courant Au Definicja zaznajomiony na bieżąco, stale (z aktualnymi tendencjami, z postępem wydarzeń, z modą i tym podobne); (być) obeznany (z czym precyzyjnie
 • Znaczenie Ambiopia Encyklopedia widzenie w konsekwencji nierównomiernej pracy odpowiednich par mięśni ocznych. Etym. - zobacz amb(i)-; -opia od gr. ōps, zobacz miopia
 • Znaczenie Akatyst Jak działa Wsch. Kościoła Ortodoksyjnego śpiewanych na stojąco ku czci Chrystusa, Matki Boskiej a. jednego ze świętych
 • Znaczenie Awaria Czy jest uszkodzenie maszyny, aparatu, urządzenia, pojazdu. Etym. - arab. awārija 'dobra uszkodzone' l.mn. od awār 'szkoda
 • Znaczenie Alraune Pojęcie alraune zobacz mandragora. Etym. - nm. Alraun(e) bot. 'mandragora; pokrzyk'; od st.g.nm. imienia ?Xeńskiego
 • Znaczenie Awiz Wyjaśnienie o wysłaniu a. nadejściu przekazu, weksla, pieniędzy, towaru i tym podobne 2. mały okręt wojenny do służby patrolowej i pomocniczej. Etym
 • Znaczenie Afiks Opis wyrazu, występująca przed rdzeniem (prefiks, przedrostek), po nim (sufiks, przyrostek) a. wewnątrz niego (infiks, wrostek). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ajnsztajn Informacje ajnsztajn zobacz einstein
 • Znaczenie Atrakcja Znaczenie przyciąga, interesuje, zwł. większą liczbę ludzi; sensacja; urozmaicenie, rozrywka, przyjemność. atrakcyjny nęcący, pociągający
 • Znaczenie Aneuryzma Co znaczy rozszerzenie tętnicy wywołane zwyrodnieniem jej ścian. Etym. - gr. aneúrysma 'otwarcie; rozepchnięcie'; zobacz ana-; eurýs, zobacz eury
 • Znaczenie Meliores Ambo Krzyżówka ambo meliores ?Xac., obaj lepsi; wart Pac pałaca, a pałac Paca (por. Arcades ambo; par nobile fratrum
 • Znaczenie Activite Co to jest z happeningu akcje o przebiegu zaplanowanym, akcje-zabawy, akcje-metafory, akcje-prowokacje pokrewne sztuce kontestacyjnej, modne na
 • Znaczenie Bunker Archie Słownik odpowiednik Alfa Garnetta. Etym. - (1972) od nazwiska postaci telewizyjnej, której rolę grał aktor amer. Carroll O'Connor w serialu
 • Znaczenie Aranżowanie Czym jest arrangement fr., [wym. arãżmã], aranż(acja), rozpisanie na określony zespół (instrumentalny a. wokalny) utworu muz., przeznaczonego w
 • Znaczenie Problem Archimedesowy Co oznacza Archimedesowy problem - niezmiernie trudny do rozwiązania, skomplikowany, zawiły. Etym. - z Cycerona (Do Attyka, 12, 4) około 46 r. p.n.e
 • Znaczenie Amatoria Ars Tłumaczenie Ars amatoria ?Xac., sztuka kochania. Etym. - tytuł żart.-dydaktycznego poematu Owidiusza; znany również jako Ars amandi
 • Znaczenie Amnezja Przykłady amnezja med. niepamięć; chorobliwe osłabienie a. strata pamięci. Etym. - gr. amnēsía 'niepamięć'; por. mnemo
 • Znaczenie Antynomia Definicja rozumowanie (dowód) z pozoru prawidłowe, lecz prowadzące do sprzeczności; sprzeczność pomiędzy dwoma równie uzasadnionymi twierdzeniami
 • Znaczenie Akredytowanie Encyklopedia udzielenie przedstawicielowi dypl. pełnomocnictwa do pełnienia funkcji; por. agrément. akredytywa ekon. otwarcie poprzez bank kredytu na
 • Znaczenie Anakonda Jak działa dusicieli z rodz. boa, żyjący w okolicach tropikalnych Ameryki Płd. Etym. - (?) z syng. henakandajā '(dosł. piorunowa łodyga) pyton
 • Znaczenie Afiliacja Czy jest poprzez pośrednie ogniwa; dawn. przyjęcie do rodziny, herbu, loży masońskiej; podłączenie. Etym. - śrdw.z łaciny affiliatio 'usynowienie
 • Znaczenie Anilina Pojęcie oleista ciecz wykorzystywana do wyrobu barwników syntetycznych, leków i in. związków; istotny surowiec przemysłu chem. Etym. - port. anil
 • Znaczenie Atrofia Wyjaśnienie Etym. - gr. atrophía 'brak pożywienia' od átrophos 'nieodżywiony'; zobacz a- 'nie'; trophós 'żywiciel; mamka' z tréphein, zobacz troficzny
 • Znaczenie Deucalione A Opis Deukaliona, od czasów potopu; por. post diluvium; Iove nondum barbato; consule Planco. Etym. - z Luciliusa (Satyry, 6, 284) około 123 przed
 • Znaczenie Asymptota Informacje odległość od danej krzywej nieograniczenie maleje stosunkowo przedłużania obu linii. asymptotyczny. Etym. - gr. asymptōtos 'nie stykający
 • Znaczenie au bout de son latin Znaczenie au bout de son latin fr., (być) u kresu swej znajomości łaciny; u kresu swej wiedzy
 • Znaczenie Dai Ao Co znaczy żeński w Wietnamie, złożony z sukienki ze stojącym kołnierzykiem, przeciętej od dołu do pasa z obu boków, i szerokich, piżamowych spodni
 • Znaczenie Amfora Krzyżówka dwóch pionowych uchwytach i wąskiej szyjce, zwężone u dołu, regularnie zdobione techniką czarno- a. czerwonofigurową. Etym. - ?Xac. amphora
 • Znaczenie Abominacja Co to jest Etym. - późn.z łaciny abominatio 'jw.' od abominari 'odżegnywać się od czegoś jako od złej wróżby; nie cierpieć'; zobacz ab-; ominari
 • Znaczenie Fine Al Słownik al fine wł., muz. do końca utworu; zobacz da capo
 • Znaczenie Arenda Czym jest młyna, sadu i tym podobne) arendowanie. arendarz dawn. dzierżawca; karczmarz, szynkarz. Etym. - śrdw.z łaciny arendare 'dzierżawić'; zobacz
 • Znaczenie Anion Co oznacza ekipa atomów o ujemnym ładunku elektr.; por. kation. Etym. - gr. r.nij. od aniōn p.pr. od aniénai 'iść w górę'; zobacz ana-; iénai 'iść
 • Znaczenie Infinitum Ad Tłumaczenie ad infinitum ?Xac., do nieskończoności; bez przerwy, bez granic
 • Znaczenie Adermina Przykłady adermina zobacz pirydoksyna. Etym. - zobacz a-; -derma
 • Znaczenie Atlant Definicja odniesieniu O. Atlantyckiego; polit. w odniesieniu krajów NATO (z angielskiego: North Atlantic Treaty Organization 'Paktu Płn
 • Znaczenie Right All Encyklopedia all right z angielskiego:, [wym. o:l rajt] dosł. wszystko w porządku; dobrze; idealnie; zgoda; w porządku; por. okay
 • Znaczenie Ad Jak działa A.D. zobacz Anno Domini
 • Znaczenie Discretion A Czy jest à discretion fr., [wym. a diskresja] dowolnie, do własnego uznania; por. dyskrecjonalny
 • Znaczenie Archonci Pojęcie wybierani dorocznie (po r. 683 przed naszą erą) w liczbie dziewięciu; por. bazylika. Etym. - gr. árchōn l.poj. 'archont' od árchein 'być
 • Znaczenie a poem should not mean but be Wyjaśnienie angielskiego:, wiersz nie powinien znaczyć, lecz być. Etym. - z Archibalda MacLeisha (Streets in the Moon. Ars poetica), 1926 r
 • Znaczenie Analog Opis zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech pomiędzy odmiennymi skądinąd obiektami, zjawiskami; odpowiednik, rzecz podobna
 • Znaczenie Akmeizm Informacje 1912-22, zainicjowany poprzez Nikołaja S. Gumilowa, jedna z odmian neoklasycyzmu, głosząca odejście od symbolizmu z jego mistycyzmem
 • Znaczenie Clos Huis A Znaczenie à huis clos fr., [wym. a üi klo] przy drzwiach zamkniętych, bez wstępu dla publiczności
 • Znaczenie Algoncka Co znaczy proterozoik. Etym. - z angielskiego:, kanad. fr. Algonquin a. Algonkin 'indiańska rodzina językowa; ekipa plemion Indian Ameryki Płn
 • Znaczenie a fructibus eorum cognoscetis eos Krzyżówka a fructibus eorum cognoscetis eos ?Xac., z owoców ich poznacie je. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 15 i 20
 • Znaczenie Kwas Askorbinowy Co to jest askorbinowy kwas - wit. C, czynnik przeciwgnilcowy (przeciwszkorbutowy). Etym. - zobacz a-; śrdw.z łaciny scorbutus 'gnilec
 • Znaczenie Absolucja Słownik grzechów (w okresie spowiedzi); zdjęcie kar kośc.; udzielenie odpustu zupełnego umierającemu. absolutne zero, zero bezwzględne, fiz. zero w
 • Znaczenie Antechbetyzm Czym jest antechbetyzm analfabetyzm techniczny, zwł. u humanistów. Etym. - słowo an(alfa)betyzm z sylabą tech(niczny) wstawioną na miejsce alfa
 • Znaczenie Asygnacja Co oznacza zlecenie wypłaty; kwit kasowy a. magazynowy; przest. banknot, pieniądz papierowy. asygnować przydzielać na coś pewną sumę; zlecić wypłatę
 • Znaczenie Pięta Achillesowa Tłumaczenie Achillesa ścięgno - anat. końcowe ścięgno mięśnia trójgłowego łydki, mające przyczep na guzie piętowym. Etym. - mit. gr. Achilles (gr
 • Znaczenie Annos Multos Ad Przykłady ad multos annos ?Xac., (życzenie) wielu lat życia. ad nauseam ?Xac. (aż) do mdłości, do obrzydzenia; por. usque ad nauseam
 • Znaczenie Ambliopia Definicja upośledzenie wzroku z różnych przyczyn. Etym. - gr. amblyōpía 'zmętnienie wzroku'; amblys 'tępy'; -opía od ōps, zobacz -opsja
 • Znaczenie Awers Encyklopedia medalu; wierzchnia, prawa strona tkaniny, haftu; właściwa, przeznaczoną do oglądania strona obrazu, rysunku; por. rewers. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ankieta Jak działa zadawanie pytań; badanie różnych dziedzin życia, zagadnień, poglądów, recenzji publ. dzięki pytań zadawanych określonej ekipie osób a
 • Znaczenie Absurd Czy jest lit., filoz. termin określający absurdalność a. bezcelowość kondycji ludzkiej z egzystencjalnego punktu widzenia i przez wzgląd na
 • Znaczenie Apercepcja Pojęcie postrzegania, poznawania i przyswajania sobie nowych wyobrażeń, wiążący treść nowych postrzeżeń z dotychczasowym osobistym doświadczeniem i
 • Znaczenie Arystydes Wyjaśnienie dostojny mąż stanu o poglądach umiarkowanych i nieposzlakowanej uczciwości. Etym. - od imienia polityka i wodza ateńskiego (około 540 przed
 • Znaczenie Afekt Opis wzruszenie, uniesienie; emocje, uczucie spowodowane radością, przestrachem, gniewem i tym podobne; przest. uczucie, miłość, skłonność
 • Znaczenie aut Caesar aut nihil Informacje aut Caesar aut nihil ?Xac., lub (być) Cezarem, lub nikim. Etym. - dewiza Cezara Borgii, wł. polityka doby odrodzenia (około 1475-1507
 • Znaczenie Askarydy Znaczenie pasożytujące w przewodzie pokarmowym człowieka, ssaków i ptaków, wywołujące chorobę askarydozę, glistnicę. Etym. - gr. askarís dpn
 • Znaczenie Absurdum Ad Co znaczy rozumowanie doprowadzone) do niedorzeczności, do punktu, gdzie (jego) fałszywość staje się oczywista; por. reductio
 • Znaczenie Hakodesz Aron Krzyżówka Aron Hakodesz, Aron Kodesz, hebr., 'święta arka', szafa ołtarzowa w synagodze (bożnicy) wykorzystywana do przechowywania rodałów
 • Znaczenie Astat Co to jest promieniotwórczy. Etym. - gr. ástatos 'nietrwały, niestały' zobacz a-; statós 'stojący' od histánai, zobacz statyczny
 • Znaczenie aqui se habla espanol Słownik aqui) se habla español hiszp., (tutaj) mówi się po hiszpańsku; por. English spoken
 • Znaczenie Adiectivum Czym jest adiectivum ?Xac., gram. przymiotnik
 • Znaczenie a horse a horse my kingdom for a horse Co oznacza a horse! a horse! my kingdom for a horse! z angielskiego:, konia! konia! moje królestwo za konia! Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 5, 4
 • Znaczenie Alkazar Tłumaczenie pochodzenia mauretańskiego w miastach hiszp. (zwł. w Sewilli, Segowii, Toledo); por. kreml. Etym. - hiszp. alcázar 'zamek książęcy; kasztel
 • Znaczenie Baculum Ad Przykłady ad baculum zobacz argumentum
 • Znaczenie Apartament Definicja reprezentacyjny "numer" w hotelu; (zwł. w l.mn.) luksusowo urządzone, obszerne mieszkanie. Etym. - fr. appartement '(większe
 • Znaczenie Analeptyki Encyklopedia użytkowane w stanach wyczerpania, depresji, przy zatruciach alkoholem, barbituranami i tak dalej, pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Etym
 • Znaczenie Armida Jak działa kobieta lekkich obyczajów; (ogrody Armidy) piękne, czarodziejskie ogrody. Etym. - postać czarodziejki, uwodzicielki bohaterów, z Jerozolimy
 • Znaczenie Aficionado Czy jest entuzjastyczny zwolennik (zwł. jakiejś gałęzi sportu), miłośnik, amator (na przykład kinoman, meloman, bibliofil), adept, zapaleniec. Etym
 • Znaczenie Ablacja Pojęcie poprzez deszcze powierzchniowej warstwy zwietrzeliny a. gleby; por. erozja; geol. (lodowcowa) topnienie lodowców w wyniku działania energii
 • Znaczenie Abditorium Wyjaśnienie abditorium Kośc rz.kat. skrzynia na relikwie. Etym. - późn.z łaciny od ?Xac. abdere 'ukrywać; chować
 • Znaczenie Movebo Acheronta Opis Acheronta movebo zobacz flectere si nequeo
 • Znaczenie au pied de la lettre Informacje au pied de la lettre fr., dosłownie, literalnie
 • Znaczenie Adekwatny Znaczenie przystosowany, ściśle dopasowany. Etym. - ?Xac. addaequatus p.p. od adaequare 'zrównać'; zobacz ad-; aequare 'równać' od aequus, zobacz
 • Znaczenie Antyklimaks Co znaczy antyklimaks fig. ret. nagłe przejście w mowie a. piśmie od wzniosłości do śmieszności, pospolitości, banału. Etym. - zobacz anty-; klimaks
 • Znaczenie Auslese Krzyżówka Auslese wino najprzedniejsze, z wybranych gron. Etym. - nm. 'selekcja, wybór; jw.' od auslesen 'wybierać, sortować
 • Znaczenie Amfibolia Co to jest dwuznaczność, niejasność wypowiedzi; zdanie, wyrażenie złożone, które można rozmaicie interpretować z uwagi na dwuznaczność konstrukcji
 • Znaczenie Aryman Słownik mazdaizm) lider zastępów złych duchów, bóg zła i ciemności, kłamstwa i zniszczenia; por. Ormuzd. Etym. - pers. Ahriman 'jw.' ze st. irań
 • Znaczenie Amontillado Czym jest amontillado rodzaj białego, wytrawnego jerezu. Etym. - hiszp.; a- zobacz ad-; montilla 'jw.', od nazwy miasta w Hiszpanii
 • Znaczenie Aszraf Co oznacza aszraf zobacz szeryf 1
 • Znaczenie Gratin Au Tłumaczenie au gratin fr., zapiekany (o potrawie), zwł. pokryty tartą bułką, masłem, serem, po czym zapiekany
 • Znaczenie Amputacja Przykłady usuwanie jakiejś części ciała, narządu. Etym. - ?Xac.amputatio 'obcięcie' od amputare 'obcinać; przycinać'; am-, amb- 'wokół', por. ambi
 • Znaczenie Afelium Definicja afelium zobacz aphelium
 • Znaczenie Andaluzja Encyklopedia tekst dramatyczny) budząca w zespole teatru obawy, Iż może być notarialnie prześladowana, zatrzymana poprzez cenzurę, nie dopuszczona do
 • Znaczenie Aleksja Jak działa czytania, wrodzona a. nabyta skutkiem uszkodzenia lewej półkuli mózgu, "ślepota słowna"; por. afazja. Etym. - n.z łaciny 'jw
 • Znaczenie Bas A Czy jest à bas! fr., precz (z kim, z czymś
 • Znaczenie Artel Pojęcie zarobkowych spółdzielni pracy, dobrowolnych zrzeszeń chłopów, rzemieślników a. innych drobnych wytwórców w Rosji carskiej i w byłym ZSRR
 • Znaczenie Albertyn Wyjaśnienie Franciszka. Etym. - od imienia brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który założył to zebranie w r. 1888 w Krakowie w celu prowadzenia
 • Znaczenie Tetigisti Rem Acu Opis acu rem tetigisti ?Xac., dotknąłeś rzeczy igłą, jest to trafiłeś w sens
 • Znaczenie Ananim Informacje ananim lit. pseud. utworzony poprzez napisanie prawdziwego nazwiska na odwrót. Etym. - zobacz ana-; -onim; anonim
 • Znaczenie Akacja Znaczenie dwumasztowy z ożaglowaniem rejowym. 2. bot. rodzaj z rodz. mimozowatych obejmujący kilkaset drzew i krzewów strefy (pod)zwrotnikowej, zwł
 • Znaczenie Alokucja Co znaczy perora, zwł. o charakterze napomnienia a. wezwania do dobrych uczynków; przemówienie papieża na konsystorzu, niekiedy w dalszym ciągu
 • Znaczenie Akcjonariat Krzyżówka gdzie pracownicy przedsiębiorstwa są zbiorowym właścicielem części jego akcji. Etym. - fr. actionnariat 'jw.' od action 'akcja' z ?Xac
 • Znaczenie ab uno disce omnes Co to jest uno...) ?Xac., po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 65); słowa Eneasza
 • Znaczenie actio libera in causa sed non in eventu Słownik Xac., dosł. działanie wolne w przyczynie, lecz nie w momencie popełnienia czynu; prawn. umyślne wprawienie się w stan niepoczytalności a
 • Znaczenie Asteizm Czym jest będący przejawem zdolności konwersacji i obycia w towarzystwie. Etym. - fr. astéisme z gr. asteíos 'miejski; wykształcony, dowcipny
 • Znaczenie Auftakt Co oznacza ruch dyrygenta wprowadzający orkiestrę do gry tak, by zaczęła idaalnie wspólnie i we właściwej pulsacji rytmicznej. Etym. - nm. 'muz. 'jw
 • Znaczenie Flores Temporis Alieni Tłumaczenie alieni temporis flores ?Xac., kwiaty minionej epoki, minionego czasu
 • Znaczenie Artykulacja Przykłady płaszczyzny; zgryz; ruchy i układ narządów mowy konieczne do wymówienia danej głoski; muz. sposób wydobywania następujących po sobie a
 • Znaczenie Alg Definicja ALG-, -ALGIA, ALGO- w złożeniach: ból; cierpienie; med. bolesność. Etym. - gr. álgos 'ból', por. analgezja; newralgia; nostalgia
 • Znaczenie Adiustować Encyklopedia pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym, dokonać adiustacji. Etym. - zobacz ad-; justować
 • Znaczenie Akapit Jak działa nowego wiersza; wiersz startowy takiego ustępu tekstu, zazwyczaj wcięty, wiersz akapitowy; por. a linea. Etym. - ?Xac. a capite 'od
 • Znaczenie Arktyczny Czy jest polarny (por. Antarktyda; bora; hiperboreje; septentrionalny; ultima Thule). Arktyka region obejmujący Morze Arktyczne wspólnie z
 • Znaczenie Atv Pojęcie Vehicle 'wóz terenowy', auto trój- a. czterokołowy o słabym silniku i sporych, sprężystych oponach, poświęcony do jazdy w nierównym
 • Znaczenie Algi Wyjaśnienie algi glony, wodorosty. Etym. - ?Xac. alga l.mn. algae 'mech, porost morski
 • Znaczenie Auskultacja Opis wewnętrznych pacjenta (gł. płuc i serca); por. fonendoskop, stetoskop. Etym. - ?Xac. auscultatio 'nasłuchiwanie' od auscultare 'słuchać
 • Znaczenie Autoliza Informacje samotrawienie zamierających a. obumarłych komórek i tkanek, jeden z pośmiertnych, rozkładowych mechanizmów organizmu. Etym. - zobacz aut
 • Znaczenie Apo Znaczenie od); oddzielony, oddzielny; chem. utworzony (z), związany (z). Etym. - gr. apó 'od'; niekiedy ap- przed samogł. i przed h; por. bodega
 • Znaczenie Adhortacja Co znaczy adhortacja przest. upomnienie, zachęta. Etym. - ?Xac. adhortatio 'jw.' od adhortari 'napominać, zachęcać'; zobacz ad-; hortari 'jp
 • Znaczenie Neutrality Armed Krzyżówka zbrojna neutralność. Etym. - prezydent USA T. Woodrow Wilson (1856-1924) w orędziu do Kongresu z 26 II 1917
 • Znaczenie Atropina Co to jest innymi z pokrzyku wilczej jagody (Atropa belladonna), użytkowany jako środek przeciw skurczom przewodu pokarmowego i astmie, a również do
 • Znaczenie Armagnac Słownik francuski napój alkoholowy otrzymywany poprzez destylację wina, podobny do koniaku. Etym. - nazwa dawnej prowincji fr. (Gaskonia
 • Znaczenie Austral Czym jest australopiteki ekipa kopalnych małp człekokształtnych, opisana opierając się na szczątków kostnych, znalezionych w pokładach
 • Znaczenie Stars All Co oznacza wszystkie gwiazdy; zespół gwiazd', kolekcja najlepszych zawodników różnych drużyn sporządzone poprzez dziennikarzy, trenerów a
 • Znaczenie Alt Tłumaczenie chłopięcy; pop. śpiewaczka o głosie altowym; nazwa nie wszystkich instrumentów o podobnej skali głosu. altówka instrument smyczkowy nieco
 • Znaczenie Ansztalt Przykłady ansztalt pop. żart. zakład, lokal; organizacja. Etym. - nm. Anstalt 'jw.; urządzenie; zarządzenie' od anstellen 'zarządzić; urządzić
 • Znaczenie Astr Definicja niebo, kosmos; astronomiczny; astrologiczny; por. aster(o)-. astracja tworzenie się nowych gwiazd. astralny gwiezdny; zaświatowy, mistyczny
 • Znaczenie Aborygeni Encyklopedia rdzenna; tuziemcy, tubylcy, krajowcy; autochtoni. Etym. - ?Xac. aborigines 'pierwsi mieszkańcy, założyciele państwie' prawdop. od ab
 • Znaczenie Strofa Alcejska Jak działa złożona z dwóch wierszy 11-zgłoskowych, jednego 9-zgłoskowego i jednego 10-zgłoskowego, powstała w literaturze lesbijskiej (około r. 600
 • Znaczenie Awatar Czy jest wcielenie (inkarnacja) w kształt doczesny, gł. w hinduizmie, o zwierzęcych i ludzkich wcieleniach boga Wisznu; wcielenie innej osoby
 • Znaczenie Atrybut Pojęcie cecha; filoz. nieodłączna, podstawowa właściwość przedmiotu, zjawiska (por. akcydens); plast. godło, znak funkcji przedstawionej osoby
 • Znaczenie Akwatorium Wyjaśnienie odpowiednik terenu); w portach: reda, awanport, baseny i kanały portowe. Etym. - zobacz akwa- (tak jak "teren" od ?Xac. terra
 • Znaczenie Felix Arabia Opis Arabia Felix ?Xac., Arabia Szczęśliwa. Etym. - st.rz. nazwa żyznej, płd.-zach. części Półwyspu Arabskiego
 • Znaczenie Aut Informacje boiska a kortu; przestrzeń poza polem gry. Etym. - z angielskiego: out 'wy-; na zewnątrz; poza; jw.'; por. blekaut; outsider
 • Znaczenie Vale Atque Ave Znaczenie ave atque vale ?Xac., witaj (więc) i żegnaj (zarazem). Etym. - z Katullusa (Pieśni, 101
 • Znaczenie Analfabeta Co znaczy potrafiący czytać ani pisać; przen. ignorant, nieuk, profan, partacz. analfabetyzm. Etym. - gr. analphabētos 'nie znający abecadła'; an
 • Znaczenie Anabioza Krzyżówka życia, do stanu normalnego, po przejściowym zapadnięciu w) stan pozornej Zgonu w wyniku zamarznięcia a. wyschnięcia. Etym. - gr. anabíōsis
 • Znaczenie Yorick Poor Alas Co to jest biedny Jorik! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 5, 1); słowa, które wypowiada Hamlet na widok dobytej z ziemi czaszki swego przyjaciela
 • Znaczenie Absyda Słownik wieloboczna część bazyliki, kościoła, zazwyczaj zawierająca ołtarz gł., przeważnie zamykająca prezbiterium; (linia apsyd) astr. prosta
 • Znaczenie Depositum Ad Czym jest ad depositum ?Xac., do przechowania, na przechowanie
 • Znaczenie Armistycjum Co oznacza broni. Etym. - n.z łaciny armistitium 'jw.' z ?Xac. arma, zobacz armada; -stitium od status, zobacz status
 • Znaczenie Ablucja Tłumaczenie kat. obmycie rytualne palców, kielicha przed mszą, w trakcie niej, po komunii i tym podobne; (w l.mn.) żart. (u)mycie się. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Albion Przykłady Etym. - ?Xac. Albion 'Britannia'. Perfidny Albion - hasło z czasów Rewolucji Fr., wyrażające rozczarowanie republikańskich Francuzów na
 • Znaczenie a cat may look at the king Definicja angielskiego:, i kotu wolno patrzeć na króla; nawet najnędzniejszy z poddanych ma pewne minimum uprawnień
 • Znaczenie ach mein lieber Augustin Encyklopedia ach, mein lieber Augustin zobacz o du, lieber Augustin
 • Znaczenie Abenteuerroman Jak działa przykład W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza); fr. roman d'aventure. Etym. - nm. 'jw.'; Abenteuer 'przygoda'; Roman 'powieść
 • Znaczenie Anachoreta Czy jest spędzający chwilę na kontemplacji i umartwieniach; samotnik, odludek. Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z późn.gr. anachōrētēs 'jp.' od
 • Znaczenie Aloha Pojęcie aloha (hawajski) miłość, przyjaźń; delikatność, takt; stosowane jako powitanie i pożegnanie na Hawajach
 • Znaczenie Apsaras Wyjaśnienie potem śpiewaczki i tancerki zamieszkujące niebo Indry, partnerki gandharwów, muzykantów niebiańskich, dostarczające rozkoszy zmysłowych
 • Znaczenie Capite A Opis a capite zobacz akapit. a capite ad calcem ?Xac., od głowy do obuwia; od stóp do głów; w całości, całkiem
 • Znaczenie Anafora Informacje tego samego wyrazu a. zwrotu najpierw kilku następnych zdań, wersów, strof; por. symploke. Etym. - zobacz ana-; -for(a
 • Znaczenie Amaretto Znaczenie gorzkimi migdałami; włoski likier o smaku migdałowym. Etym. - wł. zdrobn. od amaro 'gorzki', z ?Xac. amarus 'jp
 • Znaczenie Asenizacja Co znaczy nieczystości, fekaliów z miast i osiedli; przest. poprawa warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich. Etym. - fr. assainir 'uzdrowić
 • Znaczenie Apatryda Krzyżówka nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa. Etym. - gr. ápatris dpn. apátridos 'pozbawiony ojczyzny'; zobacz a-; patēr, zobacz
 • Znaczenie Aspersja Co to jest święconą w niedzielę przed sumą. Etym. - ?Xac. aspersio 'pokropienie' od aspersus p.p. od aspergere, adspergere 'skrapiać'; zobacz ad
 • Znaczenie Amfiteatr Słownik półkola, ze sceną (teatr gr.), a. w kształcie koła albo elipsy, z areną (cyrk rzymski do walk gladiatorów, dzikich zwierząt), z miejscami
 • Znaczenie Aflaston Czym jest aflaston zob
 • Znaczenie Anima Co oznacza archetyp zawarty w zbiorowej nieświadomości człowieka, symbolizujący żeńską część jego natury; odziedziczone zbiorowe wyobrażenie kobiety
 • Znaczenie Arenga Tłumaczenie palma, rosnąca w Azji płd.-wschodniej, z której soku otrzymuje się wino palmowe i cukier, a ze skrobi w rdzeniu pnia - sago. Etym. - n.z
 • Znaczenie Abrakadabra Przykłady plątanina; zawiłe brednie. Etym. - późn.z łaciny zaklęcie, formuła, umieszczana także na amuletach, której przypisywano moc magiczną u
 • Znaczenie Est Iacta Alea Definicja aleatoryczny por. stochastyczny. aleatoryzm typ nowoczesnej konstrukcji dzieła muz., zakładający, w granicach wyznaczonych poprzez
 • Znaczenie Atest Encyklopedia jakość dostarczonego materiału (zazw. surowca); atestacja, atestat przest. świadectwo, poświadczenie. Etym. - późn.z łaciny attestatio
 • Znaczenie Astika Jak działa wszelka szkoła myślenia akceptująca autorytet Wed i kastową strukturę społ., gdzie najwyższe miejsce zajmują bramini (kapłani); por
 • Znaczenie Atrapa Czy jest psujących się towarów), "ślepe" (puste wewnątrz) opakowanie, umieszczane dla reklamy w witrynie sklepu, na targach i tym podobne
 • Znaczenie Attache Pojęcie stopniem urzędnik dypl. zatrudniony w poselstwie a. ambasadzie jako specjalista (wojskowy, prasowy, kulturalny, handl. i tym podobne
 • Znaczenie Aszkenazim Wyjaśnienie Żydów środkowo- i wschodnioeuropejskich, pośród których powstał w X w. język żyd. (por. jidysz; Sefardyjczycy). Etym. - hebr. Aszkenāzi l
 • Znaczenie Reakcja Aha Opis aha! reakcja zobacz reakcja aha
 • Znaczenie Avgolemono Informacje jajkami i cytryną; sos z jajkami i cytryną stosowany do różnych gr. potraw. Etym. - n.gr. 'jw.'; avgó 'jajko'; lemóni 'cytryna
 • Znaczenie a ruse ruse et demi Znaczenie à rusé, rusé et demi fr., na (przechytrzenie) spryciarza (trzeba) półtora spryciarza
 • Znaczenie Asekuracja Co znaczy ubezpieczeniowa; zabezpieczenie; zabezpieczenie się (w alpinistyce). asekuranctwo wykonywanie pracy w sposób umożliwiający uchylenie się od
 • Znaczenie Haeret Aliquid Krzyżówka aliquid haeret zobacz audacter caluminare
 • Znaczenie Affirmatim Co to jest affirmatim ?Xac., twierdząco
 • Znaczenie Aut Aut Słownik aut - aut ?Xac., lub - lub
 • Znaczenie Słoneczny Zegar Analemmatyczny Czym jest kalibrowaną podziałką w kształcie cyfry 8, na której adekwatnie (dla danego dnia w roku) ustawiony pręt (a. osoba) cieniem swym wskazuje
 • Znaczenie Anomalia Co oznacza ogólnej reguły, od normy. anomalny niepoprawny; anormalny. Etym. - gr. anōmalía 'nierówność' od anōmalos 'nierówny; nieregularny
 • Znaczenie Aeger Tłumaczenie bryt. - urlop chorobowy. aegrotat ?Xac., dosł. 'jest chory', na uniwersytetach bryt. Etym. - zaświadczenie lekarskie stwierdzające, Iż
 • Znaczenie ah il ny plus denfants Przykłady nie ma już dzieci (w dzisiejszych czasach)! Etym. - z Moliera (Chory z urojenia, 2, 11); westchnienie Argana
 • Znaczenie amour est enfant de boheme Definicja l') amour est enfant de bohème fr., (ponieważ) miłość to cygańskie dziecię. Etym. - z habanery z 1. aktu opery Carmen (1875 r.) Bizeta
 • Znaczenie Atman Encyklopedia osobowości ludzkiej, jaźń nie zmieniająca się w cyklu reinkarnacji (zobacz metempsychoza; samsara). Etym. - sanskr. 'tchnienie; jaźń; dusza
 • Znaczenie Artezyjskie Jak działa głębinowe, zamknięte pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi, będące pod ciśnieniem hydrostatycznym; (a. źródło) naturalny wypływ wód
 • Znaczenie Angleterre est une nation Czy jest Angleterre est une nation... zobacz l'Angleterre est
 • Znaczenie Astenia Pojęcie czynnościowa organizmu wynikająca z wiotkiej (astenicznej) budowy ciała. astenik zobacz leptosomatyk. astenosfera względnie plastyczna
 • Znaczenie Autoserwis Wyjaśnienie grzecznościowe podwiezienie po drodze samochodem pieszego podróżnego a. turysty na zasygnalizowaną poprzez niego prośbę; (w Polsce
 • Znaczenie Asertoryczny Opis log. (sąd a.) sąd stwierdzający fakt faktyczny bez przytaczania dowodów; por. apodyktyczny. Etym. - późn.z łaciny assertorius
 • Znaczenie Abbozzo Informacje szkicowy zarys dzieła sztuki, pierwszy, przybliżony, pobieżny zarys obrazu na płótnie, z grubsza obrobiony poprzez rzeźbiarza blok kamienia
 • Znaczenie Aluzja Znaczenie jasne dla adresatów) napomknienie o kimś, o czymś; potrącenie o jakąś sprawę dzięki przenośni, nie wprost; przytyk, docinek; przymówka
 • Znaczenie Asenterunek Co znaczy wojska, branka. Etym. - nm. Assentierung 'aprobata; uznanie kogo za zdatnego do wojska' od assentieren 'aprobować; uznać za zdatnego do
 • Znaczenie Advocaat Krzyżówka jajek, cukru z wanilią i kawą. Etym. - hol. skr. od advocatenborrel; advocaat 'adwokat'; borrel 'napój'; od łagodzącego wpływu na gardła
 • Znaczenie Alkermes Co to jest roślina, której jagód używano dawn. do barwienia win; zool. owad czerwiec; dawn. barwnik czerwony z owadów czerwców a. z soku jagód
 • Znaczenie Diaboli Advocatus Słownik obrońca kwestie niesłusznej a. złej (niekiedy: pragnący zmusić stronników kwestie słusznej do zmobilizowania najlepszych argumentów). Etym
 • Znaczenie Adideacja Czym jest wyrazu poprzez skojarzenie z innym podobnym; zdarzenie wtórnego zaliczania pewnych słów do obcej im rodziny wyrazowej bez zmiany ich formy
 • Znaczenie Abiudykacja Co oznacza odmawiająca przyznania praw własności. abiuracja publiczne wyparcie się swoich dotychczasowych zapatrywań. Etym. - zobacz ab-; ?Xac
 • Znaczenie Ampla Tłumaczenie wisząca na łańcuchach, przesłaniająca i łagodząca światło lampy. ampułka szklana zasklepiona banieczka z lekiem do zastrzyku, płynem do
 • Znaczenie Achondroplazja Przykłady płodowa, najczęstsza powód karłowatości, dziedziczna wada rozwojowa polegająca na braku komórek chrząstkowych długich kości kończyn, który
 • Znaczenie Anamorfoza Definicja dająca zniekształcony wizerunek przedstawianego przedmiotu, gdy patrzy się z normalnego punktu widzenia, lecz zniekształcenie znika i
 • Znaczenie Satana Apage Encyklopedia apage, Satana! ?Xac., idź precz, szatanie!; por. vade retro... Etym. - tł. z gr. (hýpage sataná
 • Znaczenie Aspidistra Jak działa aspidistra bot. przestrojona. Etym. - n.z łaciny z gr. aspís dpn. áspidos 'tarcza
 • Znaczenie Painting Action Czy jest angielskiego:, dosł. 'malarstwo gestu' bezpośredni, instynktowny, agresywny gatunek malarstwa z lat 50. XX w., gdzie "czyn"
 • Znaczenie Minelli Modum Ad Pojęcie zawierające dosłowne, ogłupiające uczniów, przekłady z klasyków gr. i rz.) na sposób Minelliego; por. pons asinorum. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Asesor Wyjaśnienie spełniający czasowo czynności sędziego a. prokuratora; hist. członek sądu sejmowego, nadwornego a. marszałkowskiego. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Autokracja Opis nieograniczona, absolutna, nie kontrolowana, skupiona w rękach autokraty, jednostki rządzącej samowładnie; por. dyktator. Etym. - gr
 • Znaczenie Nota Absque Informacje absque nota ?Xac., bibl. (książki) bez oznaczenia (roku i miejsca wydania
 • Znaczenie Archaiczny Znaczenie pochodzący z odległych epok; przestarzały; (era a-a) archaik, najstarsza era w dziejach ZIEMI, Tabl. 7. archaizacja nadawanie (dziełu
 • Znaczenie Abstynent Co znaczy powstrzymujący się od czegoś, zwł. od picia alkoholu, palenia tytoniu; zwolennik abstynencji, wstrzemięźliwości. Etym. - ?Xac. abstinentia
 • Znaczenie alia tentanda via est Krzyżówka alia tentanda via est ?Xac., trzeba spróbować innej drogi, znajdź inny sposób
 • Znaczenie Epha Autos Co to jest to) powiedział; por. ipse dixit. Etym. - Pitagorejczycy mówili o swym mistrzu (Pitagorasie) "sam" (autós), co wykpiwa Arystofanes
 • Znaczenie Anastrofa Słownik porządku wyrazów dla efektu retor. a. powtórzenie wyrazów w porządku odwróconym. Etym. - gr. anastrophē 'odwrócenie'; zobacz ana-; strofa
 • Znaczenie Abiogeneza Czym jest abiogeneza biol. samorództwo. abiogenny samorodny. abiotyczny ekol. nieożywiony. Etym. - zobacz a-; bio-; geneza
 • Znaczenie asperges me hyssopo et mundabor Co oznacza lavabis me, et extra nivem dealbabor ?Xac., pokropisz mnie hizopem, a będę czysty; obmyjesz mnie i powyżej śnieg bielszy się stanę. Etym
 • Znaczenie Amfilada Tłumaczenie połączonych ze sobą przejściami na jednej osi, na przestrzał. Etym. - fr. enfilade 'przestrzał, amfilada' od enfiler 'nawlekać; przebić
 • Znaczenie Rock Art Przykłady użytkuje przedmioty muzyki tradycyjnej a. klasycznej, zwł. w stylu instrumentacji. Etym. - amer. z angielskiego: (1972); art. 'sztuka
 • Znaczenie Alumn Definicja duchownego; wychowanek, uczeń bezpłatnie kształcony i utrzymywany poprzez szkołę (XVII-XVIII w.). Etym. - ?Xac. alumnus 'wychowanek' od
 • Znaczenie alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis Encyklopedia Gleichnis nm., wszystko, co przemija, jest tylko wizerunkiem. Etym. - z Goethego (Faust, cz. II, akt 5, Góry i przepaści, na końcu
 • Znaczenie Citoyens Arms Aux Jak działa aux arms, citoyens! fr., obywatele, do broni! Etym. - z Marsylianki; zobacz allons enfants
 • Znaczenie Autopia Czy jest okolica zorganizowana wyłącznie ku pożytkowi kierowców i samochodów, bez uwzględnienia żadnych innych środków transportu i z całkowitym
 • Znaczenie Attitudes Anglosaxon Pojęcie Anglosaskie pozy. Etym. - tytuł satyrycznej powieści (1956) pisarza z angielskiego: Angusa Wilsona (ur. 1913) o różnych odmianach prawdy i
 • Znaczenie Apostata Wyjaśnienie zaprzaniec, renegat. apostazja odszczepieństwo; Kośc. rz.kat. całkowite odstępstwo wyznawcy od wiary (a fide), księdza od kapłaństwa (ab
 • Znaczenie Priori A Opis względu log.; (poznanie) z wyjątkiem doświadczenia, przed doświadczeniem; intuicyjnie; poprzez dedukcję; dawn. (wnioskowanie) z przyczyn o
 • Znaczenie Adaptacja Informacje przystosowanie do innego użytku; biol. przystosowanie organizmów pośrodku ich rozwoju ewolucyjnego do zmienionych warunków środowiska
 • Znaczenie Fortiori A Znaczenie a fortiori ?Xac., tym bardziej, tym słuszniej, tym niewątpliwiej, z tym mocniejszą racją
 • Znaczenie Asparagus Co znaczy asparagus bot. szparag. Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr
 • Znaczenie Analny Krzyżówka analny anat., psychol. odbytniczy, odbytowy, odbytnicowy. Etym. - ?Xac. anus dpn. ani 'anat. odbyt
 • Znaczenie Nouveau Art Co to jest art nouveau [wym. a:r nuwo:] fr., 'nowa sztuka' zobacz (le) style moderne
 • Znaczenie Augurowie Słownik się za arbitrów, autorytet, wyrocznię w jakiejś dziedzinie. Etym. - ?Xac. augures (l.poj. augur) 'starorzymscy kapłani w najdawn. czasach
 • Znaczenie Arsen Czym jest arsen chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - ?Xac. arsenicum 'arszenik
 • Znaczenie Ampelografia Co oznacza ampelografia edukacja o winorośli. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; gr. ámpelos 'winna latorośl'; zobacz -graf
 • Znaczenie Agitacja Tłumaczenie jednania zwolenników dla jakiejś kwestie, idei, poglądu. agitator. Etym. - ?Xac. agitator 'poganiacz' od agitare 'poganiać; poruszać
 • Znaczenie Ovo Ab Przykłady Ewy. Etym. - ?Xac. 'od jaja.' Horacy (Sztuka poetycka, 147), sławi Homera, Iż nie zaczął Iliady "od jaja" Ledy, z którego wykluła
 • Znaczenie Agrawacja Definicja wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących objawów dolegliwości poprzez pacjenta (nerwicowe a. umyślne); dawn. uciemiężenie, ucisk. Etym
 • Znaczenie Apatia Encyklopedia podniet, brak zainteresowań i skłonności (w konsekwencji znużenia psych. a. fiz. albo w pewnych chorobach psych.); nieczułość
 • Znaczenie ars auro gemmisque prior Jak działa cenniejsza niż złoto i (drogie) kamienie. Etym. - napis na ołtarzu Henryka z Blois, biskupa Winchesteru (około 1150 r.); wersja skrócona
 • Znaczenie a wy druzja kak ni sadities wsjo w muzykanty nie godities Czy jest muzykanty nie godities' ros., a wy, przyjaciele, jakkolwiek siadacie, na muzykantów się nie zdacie. Etym. - z bajki Kwartet Kryłowa; Słowik
 • Znaczenie Analgezja Pojęcie analgezja med. niewrażliwość na ból; znieczulenie. Etym. - gr. analgesía 'jw.'; an- zobacz a-; zobacz -alg
 • Znaczenie Panton Metron Anthropos Wyjaśnienie miarą wszechrzeczy. Etym. - maksyma Protagorasa (około 450 przed naszą erą); por. Diogenes Laertius (Protagoras, 9, 8, 51
 • Znaczenie Aryk Opis aryk w Turkiestanie: kanał nawadniający. Etym. - ros. arýk 'jw.' z tur. 'jp
 • Znaczenie amis des mes amis Informacje amis des mes amis zobacz les amis des mes amis
 • Znaczenie Adverbium Znaczenie adverbium ?Xac., gram. przysłówek
 • Znaczenie Altembas Co znaczy altembas dawn. złotogłów, odmiana brokatu z przewagą koloru złotego. Etym. - tur. altyn 'złoto' + bez 'płótno
 • Znaczenie Sterydy Anaboliczne Krzyżówka anaboliczne sterydy zobacz sterydy anaboliczne. anabolizm zobacz metabolizm
 • Znaczenie Alphonse and Gaston routine Co to jest angielskiego: 'procedura Alfonsa i Gastona', gdy dwaj ludzie ceremonialnie przepuszczają się wzajem u wejścia; przen. gdy obie strony
 • Znaczenie Auteur Słownik krytyce video. termin oznaczający reżysera filmowego odpowiadającego za całą koncepcję filmu, będącego także autorem scenariusza i
 • Znaczenie agnosco veteris vestigia flammae Czym jest znów czuję iskrę dawnego płomienia. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 23); w tł. Dantego; conosco i segni dell'antica fiamma (Piekło, 30
 • Znaczenie Autonomia Co oznacza samostanowienie; (pół) suwerenność. autonomiczny układ nerwowy - fizj. wegetatywny, trzewny, regulujący czynności narządów wewn.; por
 • Znaczenie Eundem Ad Tłumaczenie uniwersytet, do jakiejś instytucji, organizacji) na ten sam (stopień w hierarchii), z tą samą rangą, na to samo stanowisko, jakie nowo
 • Znaczenie Res Alia Przykłady alia res ?Xac., (lecz to już jest) inna historia; por. but that is another story. Etym. - z Terencjusza (Eunuch, 361
 • Znaczenie Anadiploza Definicja anadiploza, palilogia, fig. ret. powtórzenie najpierw zdania ostatniego wyrazu poprzedniego zdania. Etym. - gr. adadíplōsis 'powtórzenie
 • Znaczenie Foederis Arca Encyklopedia arca foederis ?Xac., arka przymierza. Etym. - wg Wulgaty; zobacz arka (przymierza
 • Znaczenie Lettre La Avant Jak działa zaopatrzeniem (ryciny, fotografii) w wyjaśniający podpis; przen. przed powstaniem terminu; zanim rzecz a. definicja dostały swą nazwę
 • Znaczenie Theologiae Ancilla Czy jest ancilla theologiae ?Xac., (filozofia) służebnica teologii (wg św. Piotra Damianiego, 1007-72
 • Znaczenie Marzenia Alnaszara Pojęcie niedźwiedziu (a już ją sprzedają); zamki na lodzie. Etym. - w Baśniach z 1001 nocy piąty brat golibrody inwestuje wszystkie własne kapitał
 • Znaczenie Ansambl Wyjaśnienie teatr., w operze; przest. zespół aktorów a. muzyków; dawn. harmonia, zestrojenie składników dzieła art. Etym. - fr. ensemble 'wspólnie
 • Znaczenie Arteria Opis przelotowa aleja, szosa, istotny szlak wodny (arterie komunikacyjne). arterioskleroza med. miażdżyca tętnic. Etym. - gr. artería 'tchawica
 • Znaczenie Aureola Informacje świetlisty owal, krąg, otok wokół postaci bóstw i świętych (regularnie utożsamiany z nimbem); por. mandorla; obwódka blasku, obrzeże
 • Znaczenie Astrofizyka Znaczenie budowie ciał niebieskich. astrolabium stosowany przed XVIII w. aparat do mierzenia kątów, do wyznaczania położenia ciał nieb., poprzednik
 • Znaczenie Arkadia Co znaczy spokoju, idyllicznej, sielankowej szczęśliwości, beztroski (por. Arcades ambo; auch ich war in Arkadien...; et in Arcadia ego). Etym. - w
 • Znaczenie Aizkolaris Krzyżówka aizkolaris gra baskijska - zawody w rąbaniu drzewa
 • Znaczenie Society Affluent Co to jest äfluent sesajety] socjol. społeczeństwo zamożne, zasobne, mające obfitość dóbr. Etym. - podręcznik (1958 r.) Johna K. Galbraitha
 • Znaczenie Anglaise Słownik włosów, lok; koń rasy z angielskiego:, angielczyk; (anglaise [wym. angle:z]) nazwa tańców w takcie parzystym (rzadziej trójdzielnym
 • Znaczenie allons enfants de la patrie Czym jest przodu, dzieci ojczyzny! Etym. - start ułożonej i skomponowanej w nocy 24/25 kwietnia 1792 r. w Strasburgu poprzez fr. kapitana saperów
 • Znaczenie Aparat Co oznacza spełniający określone zadania, lecz nie przetwarzający ani nie wytwarzający energii mech.; biol. narząd (zespół narządów) spełniający pewne
 • Znaczenie Gratuit Acte Tłumaczenie acte gratuit zobacz l'acte gratuit
 • Znaczenie Angora Przykłady długiej, delikatnej sierści; moher. Etym. - prawdop. przekład nm. Angorakaninchen a. fr. lapin angora 'królik', od poglądu, Iż zwierzę
 • Znaczenie Araukaria Definicja araukaria bot. igława. Etym. - od nazwy prowincji Arauco w Chile
 • Znaczenie Akolita Encyklopedia tak zwany święceń niższych; przen. pomocnik; zwolennik. Etym. - gr. akólouthos 'towarzyszący'; por. anakolut
 • Znaczenie Matrimonii Vinculo A Jak działa a vinculo matrimonii ?Xac., prawn., dosł. (uwolnienie) z więzi małżeńskiej; unieważnienie małżeństwa na skutek pokrewieństwa, bigamii itp
 • Znaczenie Areał Czy jest rolnych; biol. region, zasięg występowania gatunków, rodzin, rzędów i tak dalej Etym. - ?Xac. area 'plac; klepisko; boisko'; por. ar
 • Znaczenie Apokopa Pojęcie głosek na końcu wyrazu; por. synkopa. Etym. - gr. apokopē 'dosł. odcięcie' od apokóptein 'odcinać'; zobacz apo-; kóptein 'uderzać; odcinać
 • Znaczenie Akwizytor Wyjaśnienie zajmujący się akwizycją, pozyskiwaniem nabywców, zbieraniem zamówień a. zawieraniem umów o wykonanie usług (ubezpieczenia, ogłoszenia
 • Znaczenie Abrewiacja Opis piśmie. abrewiatury mechanizm skrótów stosowanych w grafice staroż. i śrdw.; muz. skróty notacyjne w nutach. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Autosomy Informacje autosomy chromosomy identyczne u obu płci; por. allosomy. Etym. - zobacz aut(o)-; -som(a
 • Znaczenie ad maiorem Dei gloriam Znaczenie ad maiorem Dei gloriam ?Xac., na większą chwałę bożą. Etym. - dewiza artysty zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli (1491-1556
 • Znaczenie ad augusta per angusta Co znaczy ogromnych (osiągnięć) poprzez wąskie (trudne, kręte dróżki); por. per aspera... Etym. - z Wiktora Hugo (Hernani, 4); hasło spiskowców
 • Znaczenie Amfitrion Krzyżówka fundator (przyjęcia). Etym. - gr. Amphitryōn mit. władca Teb, mąż Alkmeny; Zeus przybrawszy jego postać spłodził z Alkmeną Heraklesa
 • Znaczenie alea vina Venus per quae sum factus egenus Co to jest alea, vina, Venus (per quae sum factus egenus) śrdw.z łaciny, hazard, wino i kobiety (które zrobiły mnie żebrakiem
 • Znaczenie Altocumulus Słownik kłębiaste. altostratus meteor. chmury średnie warstwowe. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. altus, zobacz alt; zobacz cumulus; stratus
 • Znaczenie Akroterion Czym jest dekoracyjny motyw rzeźbiarski (na przykład palmeta, woluta, liść akantu, waza, popiersie) wieńczący wierzchołek i boczne narożniki frontonu
 • Znaczenie Hinc Ab Co oznacza ab hinc ?Xac., od zaraz; od tego miejsca. ab hodierno ?Xac., od dziś. ab hoc et ab hac ?Xac., o tym i owym; tak i siak; trzy po trzy
 • Znaczenie Ataksja Tłumaczenie zaburzenie ich koordynacji, wywołane uszkodzeniem móżdżku a. tylnych szlaków rdzenia. Etym. - gr. ataksía 'nieład; niezdyscyplinowanie
 • Znaczenie Adoracja Przykłady Kośc. rz.kat. latria; ceremonia oddawania czci boskiej. adorator wielbiciel. adorować. Etym. - ?Xac. adoratio 'ubóstwianie' z adorare
 • Znaczenie Armila Definicja sfera - starożytny przyrząd do wyznaczania współrzędnych astronomicznych stosowany do XVI w. (także poprzez Kopernika); odmianą jego było
 • Znaczenie Ameryk Encyklopedia otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od nazwy kontynentu: Ameryka; ta zaś od imienia podróżnika i kartografa wł. Amerigo Vespucci
 • Znaczenie Herbes Fines Aux Jak działa aux fines herbes [wym. o:finzerb] (dania) przyprawione aromatycznymi ziołami
 • Znaczenie Alfa Czy jest astr. oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy w danym gwiazdozbiorze; bot. halfa, ostnica, (a. włókno) esparto; (a. i omega) start i koniec
 • Znaczenie Aleksandr Makiedonskij gieroj no zaczem że stulja łomat Pojęcie zaczem Iż stulja łomat'? ros., Aleksander Macedoński był (niewątpliwie) bohaterem, ale po cóż łamać krzesła? (tł. J. Tuwima). Etym. - z
 • Znaczenie Anyżówka Wyjaśnienie na owocach anyż(k)u, stosowany jako składnik koktajli lub napój po obiedzie. Etym. - gr. anison 'anyż(ek
 • Znaczenie Accusativus Opis accusativus tromtadraticus ?Xac. makaroniczna, gram., żart. biernik tromtadracki, użyty błędnie zamiast poprawnego dopełniacza (na przykład
 • Znaczenie Aih Informacje AIH inicjały wyrazów z angielskiego:: artificial insemination aby husband 'sztuczne zapłodnienie poprzez małżonka' (1966); por. AID
 • Znaczenie Graecas Calendas Ad Znaczenie ad Calendas Graecas zobacz ad Kalendas
 • Znaczenie Adwent Co znaczy obejmujący cztery tygodnie przed świętem Bożego Narodzenia. adwentysta wyznawca Kościoła, głoszącego bliskie ponowne przyjście Chrystusa
 • Znaczenie Ameba Krzyżówka jednokomórkowiec (wymiar do 0,1 mm), poruszający się dzięki nibynóżek, wypustek plazmatycznych; przen. człowiek chwiejny, niezdecydowany
 • Znaczenie Atrium Co to jest środkowa izba bez okien w domu rz., z czworobocznym otworem (kompluwium) w pułapie i basenem na wodę deszczową (impluwium) pod nim; w
 • Znaczenie Afrykata Słownik afrykata jęz. spółgłoska zwarto-szczelinowa, na przykład ć. Etym. - ?Xac. affricatus, p.p. od affricare 'pocierać
 • Znaczenie Ana Czym jest własnym tworzy r.nij. l.mn.) wiadomości, zwł. anegdotyczne, bibliograficzne, komentarze, varia o osobie, miejscowości, państwie (na
 • Znaczenie Anuria Co oznacza anuria med. bezmocz, zaprzestanie wytwarzania moczu w nerkach. Etym. - n.z łaciny; zobacz a- (an-); uria z gr. oúron, zobacz urografia
 • Znaczenie Enchantee Ame Tłumaczenie L') Ame enchantée fr., Dusza zaczarowana. Etym. - tytuł powieści-rzeki (1922-27) pisarza fr. Romain Rollanda
 • Znaczenie Fond Au Przykłady au fond fr., w gruncie rzeczy, w istocie
 • Znaczenie Aluwium Definicja aluwia) napływy rzeczne, osady żwiru, piasku i mułu, naniesione poprzez rzekę. aluwialny naniesiony, nawarstwiony, powstały z osadów
 • Znaczenie Astragal Encyklopedia stylizowanych liści, wałków, perełek, pryzmatycznych paciorków i tak dalej, występujący w malarstwie, rzemiośle art. i archit. (na przykład
 • Znaczenie audiatur et altera pars Jak działa wysłuchać również drugiej (przeciwnej) strony (przed wydaniem sądu, orzeczenia). Etym. - wg Seneki (Medea, 2, 2, 199) z gr
 • Znaczenie Point A Czy jest à point fr., w odpowiednim (dobrym) momencie; (mięso) nie nazbyt dosmażone (dopieczone
 • Znaczenie Antinous Pojęcie męskiej. Etym. - nadzwyczajnie piękny młodzieniec cesarza rz. Hadriana; wg twierdzenia Hadriana utonął w Nilu (r. 130 n.e.), wg innych dał
 • Znaczenie Ajmak Wyjaśnienie ajmak mong., jednostka podziału adm.-terytorialnego w Mongolii
 • Znaczenie Aporema Opis dopuszczająca dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia. aporia staroż. filoz. trudność w rozumowaniu, z pozoru nie dająca się przezwyciężyć. Etym
 • Znaczenie Adiafora Informacje obojętna, ani dobra, ani zła; rytuał, ceremoniał relig., będący sprawą indywidualnego sumienia, jako ani zabroniony, ani nakazany poprzez
 • Znaczenie Alikwoty Znaczenie tony harmoniczne, współbrzmiące z tonem zasadniczym, lecz znacząco słabsze; drgania układów częściowych w układach drgających. Etym. - śrdw
 • Znaczenie Pair Au Co znaczy pari, po cenie nominalnej: (o umowie, porozumieniu, układzie pomiędzy dwiema stronami) uregulowany, spłacony, skwitowany, wyrównany
 • Znaczenie Aplegier Krzyżówka aplegier(ek) ogrod. odkład; przen. latorośl, nowy potomek. Etym. - nm. Ableger, zobacz ablegier
 • Znaczenie Agresja Co to jest na drugie; psychol. postawa agresywna. agresywny napadający, zaborczy; napastliwy, zaczepny. agresor napastnik. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Anamneza Słownik dowiadywanie się przed zbadaniem pacjenta o jego choroby, historię dolegliwości (por. katamneza); filoz. przypomnienie sobie poprzez dusze
 • Znaczenie Archi Czym jest instrumenty smyczkowe (w orkiestrze symfonicznej). Etym. - wł. 'jw.' l.mn. od arco 'łuk; kabłąk; sklepienie; smyczek' z ?Xac. arcus, zobacz
 • Znaczenie Badania Antydopingowe Co oznacza zawodników w trakcie zawodów sport. dla wykrycia ewentualnej obecności środków dopingowych w materiale biologicznym. Etym. - zobacz anty
 • Znaczenie Anatomia Tłumaczenie budowie organizmów żywych. anatom(iczny). Etym. - gr. anatomē 'sekcja (zwłok)' od anatémnein 'pociąć'; zobacz ana-; -tom
 • Znaczenie Arkada Przykłady zwornikiem, wsparte na dwóch słupach (kolumnach, filarach). Etym. - fr. arcade 'jw.' z wł. arcata 'jw.' od arco 'łuk' z ?Xac. arcus 'jp
 • Znaczenie Trouve Art Definicja znaleziona', dzieło nie ukształtowane poprzez artystę, lecz ukazane w tej postaci, w jakiej je znalazł, co najwyżej lekko adaptowane dla
 • Znaczenie Garnett Alf Encyklopedia robotnika brytyjskiego, który regularnie reaguje na wydarzenia w życiu społ. w sposób faryzeuszowski i fanatyczny, a w migawkowych
 • Znaczenie Akonit Jak działa akonit bot. tojad. Etym. - ?Xac. aconitum 'jw.' z gr. akóniton 'jp
 • Znaczenie Aforystyczny Czy jest aforyzm zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filoz. i tym podobne, maksyma, sentencja, "złota myśl" (por. gnoma; bon mot
 • Znaczenie Apozycja Pojęcie rzeczownikowa. Etym. - późn.z łaciny apositio 'przydawanie' z ?Xac. appositus p.p. od apponere 'przydawać; podawać
 • Znaczenie Amoralny Wyjaśnienie amoralny niemoralny, obcy moralności, pozbawiony zasad moralnych. Etym. - zobacz a-; moralny
 • Znaczenie Liberales Artes Opis śrdw. 7 nauk świeckich, stanowiących wstęp do studiów wyższych; stopień niższy (trivium, szkoła trywialna): gramatyka, retoryka, dialektyka
 • Znaczenie A noir E blanc I rouge U vert O bleu voyelles Informacje bleu, voyelles fr., samogłoski: A czarne, E białe, I czerwone, U zielone, O niebieskie. Etym. - z sonetu Voyelles ("Samogłoski"
 • Znaczenie Journey Sentimental A Znaczenie Podróż sentymentalna. Etym. - skrót tytułu (pełny tytuł: A Sentimental Journey through France and Italy) dzieła (1768) pisarza z
 • Znaczenie Alergany Co znaczy alergii). alergia med. uczulenie; nienormalna, chorobliwa reakcja organizmu (na przykład pokrzywka, obrzęki, katar) na działanie pewnych
 • Znaczenie Arystokracja Krzyżówka wysoka szlachta rodowa; najwyższa warstwa społ. w ustroju niewolniczym i feud., zaznaczona dziedzicznymi tytułami i przywilejami
 • Znaczenie Krzewiasta Amorfa Co to jest amorfa krzewiasta bot. indygowiec krzewiasty. Etym. - n.z łaciny amorpha z gr. ámorphos 'bezkształtny
 • Znaczenie Antydot Słownik ret. użycie słów w sensie odwrotnym do ich powszechnie przyjętego znaczenia dla uzyskania efektu humorystycznego a. ironicznego. antygeny
 • Znaczenie Agada Czym jest Egiptu czytana w 1. i 2. wieczór święta Paschy; część Talmudu powstała w II-IV w., złożona z legend, przypowieści, alegorii i sentencji
 • Znaczenie aidetoi le ciel taidera Co oznacza sobie, a niebo tobie pomoże. Etym. - z bajki Le chartier embourbé (1668 r.) Jeana de la Fontaine'a; myśl z gr. bajki Herakles i woźnica
 • Znaczenie Asana Tłumaczenie w indyjskim systemie filozoficznym joga - nieruchoma pozycja ciała przyjęta w celu wyzwolenia umysłu od zwracania uwagi na funkcje
 • Znaczenie Aparthotel Przykłady mieszkaniami, sprzedawanymi prywatnym osobom jako inwestorom, lecz wynajmowanymi i obsługiwanymi jako apartamenty hotelowe w okresach
 • Znaczenie Aspiryna Definicja acetylosalicylowy, środek przeciw gorączce, bólom i gośćcowi. Etym. - nm. Aspirin 'jw.' nazwa handl.: a(cetyl) + n.z łaciny Spir(aeaulmaria
 • Znaczenie Sous A Encyklopedia automatyczna, której system uruchamia się poprzez wrzucenie w otwór monety; nie wszystkie z tych automatów dają, po wrzuceniu kwoty, pewną
 • Znaczenie Alastor Jak działa mściciel zamordowanego; mit. gr. duch (bóstwo) pomsty za zbrodnię. Etym. - gr. alástor (daimōn) 'duch zemsty (z łaciny genius ultor)'; por
 • Znaczenie Albinos Czy jest dotknięta albinizmem, bielactwem, brakiem a. niedoborem barwnika w skórze, włosach, sierści, upierzeniu, tęczówce oka (u roślin - brakiem
 • Znaczenie Akro Pojęcie szczyt; wierzchołek; najwyższy pkt.; wysokość; anat. kończyna. Etym. - gr. akrós 'krańcowy; najwyższy; w najwyższym stopniu zewnętrzny
 • Znaczenie Apechou Kai Anechou Wyjaśnienie anechou kai apechou gr., zobacz sustine et abstine
 • Znaczenie Ancylostomiaza Opis dolegliwość górnicza", na którą cierpi około 450 mln ludzi, spowodowana poprzez tęgoryjca dwunastniczego z rodz. nicieni, który
 • Znaczenie Awitaminozy Informacje awitaminozy dolegliwości spowodowane brakiem, przeważnie zaś niedoborem witamin w organizmie (hipowitaminozy). Etym. - zobacz a-; witaminy
 • Znaczenie Popularis Aura Znaczenie atmosfera, klimat popularności, rozgłosu (nietrwałego, błyskawicznie przemijającego). Etym. - z Cycerona (O orzeczeniu haruspików, 20, 43
 • Znaczenie Ataszat Co znaczy ataszat zobacz attaché
 • Znaczenie all men are created equal Krzyżówka angielskiego:, wszyscy ludzie rodzą się równi. Etym. - z Thomasa Jeffersona (Projekt Deklaracji Niepodległości USA
 • Znaczenie Areopag Co to jest najdawniejsza porada państwowa złożona z byłych archontów (areopagitów), posiadająca (do V w. przed naszą erą) najwyższą władzę sądowniczą
 • Znaczenie Alonż Słownik innych kart, zagięta, po rozłożeniu widoczna w okresie czytania, zawierająca mapy, tablice i tym podobne; przedłużacz; kartka doklejona do
 • Znaczenie Lyram Ad Asinus Czym jest przy lutni; (pasuje jak) wół do karety. asinus asinorum ?Xac., osioł nad osły; osioł kwadratowy (do kwadratu). asinus inter simias ?Xac
 • Znaczenie Aza Co oznacza AZA w złożeniach: enzym; substancja rozkładająca. Etym. - fr. (diast)ase, zobacz diastazy; por. amylazy

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie AZA co znaczy asinus ad lyram krzyżówka alonż co to jest areopag słownik all men are created equal czym jest ataszat co oznacza aura popularis tłumaczenie. co to jest.

Słownik A fonds perdus co znaczy AMB krzyżówka andate a letto Don Basilio co co to znaczy.