encyklopedia illo tempore co to jest
ENCYKLOPEDIA Ab Illo Tempore, Ażur, Alkazar, Aplomb, Artis Sola Domina Necessitas, Atelier.

Znaczenie słowa, wyrazu na A

 • Znaczenie Neutrality Armed Co to jest zbrojna neutralność. Etym. - prezydent USA T. Woodrow Wilson (1856-1924) w orędziu do Kongresu z 26 II 1917
 • Znaczenie Almemar Definicja podwyższenie ze stołem i świecznikami, wykorzystywane jako miejsce czytania Tory i mównica. Etym. - hebr. almēmār z arab. al-minbar
 • Znaczenie Bas A Co znaczy à bas! fr., precz (z kim, z czymś
 • Znaczenie Asysta Słownik współobecne, pomagające; poczet, świta; eskorta. asystentura stanowisko asystenta; praktyka zawodowa absolwentów nie wszystkich szkół
 • Znaczenie Angelologia Znaczenie zajmujący się naturą, przeznaczeniem, teorią aniołów. Etym. - gr. ángelos 'poseł; wysłannik; zwiastun; anioł'; zobacz log-; -log
 • Znaczenie Anomalia Czym jest ogólnej reguły, od normy. anomalny niepoprawny; anormalny. Etym. - gr. anōmalía 'nierówność' od anōmalos 'nierówny; nieregularny
 • Znaczenie Asekuracja Co oznacza ubezpieczeniowa; zabezpieczenie; zabezpieczenie się (w alpinistyce). asekuranctwo wykonywanie pracy w sposób umożliwiający uchylenie się od
 • Znaczenie Ana Krzyżówka ANA- (przed samogł. AN-) w złożeniach: w górę; w tył; znów, na nowo; por. re-. Etym. - gr. aná 'na(d), w górę
 • Znaczenie Zarathustra Sprach Also Najlepszy Also sprach Zarathustra nm., Tako rzecze Zaratustra; zobacz zoroastryzm. Etym. - tytuł pracy (1883-91) F. W. Nietzschego
 • Znaczenie Anafilaksja Przykłady uczulenie organizmu wywołane ponownym wprowadzeniem antygenu. Etym. - zobacz ana-; gr. phýlaksis 'czuwanie' od phylássein 'strzec, chronić
 • Znaczenie Angio Encyklopedia krwionośne a. limfatyczne; ogrod. nasiennik; por. flebo-. Etym. - gr. angeíon zdrobn. od ángos 'naczynie; urna
 • Znaczenie Auslese Jak działa Auslese wino najprzedniejsze, z wybranych gron. Etym. - nm. 'selekcja, wybór; jw.' od auslesen 'wybierać, sortować
 • Znaczenie Aer Czy jest atmosfera; powietrzny; oddechowy; gaz; lotniczy. aerodynamika dział mechaniki obejmujący zagadnienia przepływu gazów i sił występujących w
 • Znaczenie Centre Arts Pojęcie arts centre z angielskiego:, 'ośrodek sztuk', w Anglii, od 1945, dom kultury
 • Znaczenie Ambiopia Wyjaśnienie widzenie w konsekwencji nierównomiernej pracy odpowiednich par mięśni ocznych. Etym. - zobacz amb(i)-; -opia od gr. ōps, zobacz miopia
 • Znaczenie Anachronizm Opis wydarzeń hist., pojęć, osób w okresie, gdzie nie mogły istnieć; błąd w chronologii; niezgodność z duchem epoki; przeżytek; por. archaizm
 • Znaczenie au pied de la lettre Informacje au pied de la lettre fr., dosłownie, literalnie
 • Znaczenie Yorick Poor Alas Co to jest biedny Jorik! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 5, 1); słowa, które wypowiada Hamlet na widok dobytej z ziemi czaszki swego przyjaciela
 • Znaczenie Assoluta Definicja gwiaza opery a. baletu). Etym. - wł. 'jw. r.ż. od assoluto 'absolutny; zupełny' z ?Xac. absolutus, zobacz absolucja
 • Znaczenie Askarydy Co znaczy pasożytujące w przewodzie pokarmowym człowieka, ssaków i ptaków, wywołujące chorobę askarydozę, glistnicę. Etym. - gr. askarís dpn
 • Znaczenie Abditorium Słownik abditorium Kośc rz.kat. skrzynia na relikwie. Etym. - późn.z łaciny od ?Xac. abdere 'ukrywać; chować
 • Znaczenie Alopata Znaczenie alopatia termin użyty poprzez S. Hahnemanna (zobacz homeopatia) na ustalenie metod leczniczych przeciwnych metodom homeopatii; postępowanie
 • Znaczenie Amonity Czym jest spiralnej muszli zewn. (o średnicy od 1 cm do 2 m) występująca od okresu dewońskiego do kreDOWEGO; Tabl. 7. Etym. - n.z łaciny ammonites
 • Znaczenie Adwent Co oznacza obejmujący cztery tygodnie przed świętem Bożego Narodzenia. adwentysta wyznawca Kościoła, głoszącego bliskie ponowne przyjście Chrystusa
 • Znaczenie Anakonda Krzyżówka dusicieli z rodz. boa, żyjący w okolicach tropikalnych Ameryki Płd. Etym. - (?) z syng. henakandajā '(dosł. piorunowa łodyga) pyton
 • Znaczenie Arkabuz Najlepszy broń palna piechoty XV-XVI w. zwana także hakownicą od haka, zaczepionego o wbity w ziemię wspornik, zapewniający lufie stateczność przy
 • Znaczenie Propriis Volat Alis Przykłady alis volat propriis ?Xac., lata na własnych skrzydłach, o własnych siłach (także dewiza stanu Oregon, USA
 • Znaczenie Man Young Angry Encyklopedia Gniewny młodzian. Etym. - tytuł książki (1951 r.) pisarza z angielskiego: Leslie Paula (ur. 1905 r.); w l.mn. (A. Y. Men) - nazwa nadawana
 • Znaczenie Abrazja Jak działa przypływów na wybrzeże; por. erozja. Etym. - śrdw.z łaciny abrasio 'odskrobywanie' z ?Xac. abradere 'odskrobać'; zobacz ab-; radere
 • Znaczenie Administracja Czy jest zawiadywania, kierowania; ogół organów zajmujących się zarządzaniem; zarząd, personel kierowniczy; (a. państwowa) wykonawcze władze
 • Znaczenie Alg Pojęcie ALG-, -ALGIA, ALGO- w złożeniach: ból; cierpienie; med. bolesność. Etym. - gr. álgos 'ból', por. analgezja; newralgia; nostalgia
 • Znaczenie Arms and the Man Wyjaśnienie Żołnierz i bohater. Etym. - tytuł sztuki (1894 r.; wyst. pol. 1904) G.B. Shawa; tł. dosł. 'Broń i męża (opiewam)' wg Eneidy Wergiliusza
 • Znaczenie Reakcja Aha Opis aha! reakcja zobacz reakcja aha
 • Znaczenie Apasz Informacje chuligan, zwł. paryski. Etym. - fr. apache 'włóczęga; złoczyńca nocny' od nazwy Apaczów, plemion indiańskich płd.zach. Ameryki Płn
 • Znaczenie Asygnacja Co to jest zlecenie wypłaty; kwit kasowy a. magazynowy; przest. banknot, pieniądz papierowy. asygnować przydzielać na coś pewną sumę; zlecić wypłatę
 • Znaczenie Anagnoryzm Definicja wydarzenie (a. rozwiązanie intrygi) w dramacie klasycznym: gł. bohater dowiaduje się, kim jest faktycznie (a. kim jest jakaś inna postać
 • Znaczenie Angstrem Co znaczy jednej dziesięciomilionowej części milimetra, użytkowana zazw. do wyrażania długości fal (na przykład światła). Etym. - od nazwiska fizyka
 • Znaczenie ab uno disce omnes Słownik uno...) ?Xac., po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 65); słowa Eneasza
 • Znaczenie Ameba Znaczenie jednokomórkowiec (wymiar do 0,1 mm), poruszający się dzięki nibynóżek, wypustek plazmatycznych; przen. człowiek chwiejny, niezdecydowany
 • Znaczenie Res Alia Czym jest alia res ?Xac., (lecz to już jest) inna historia; por. but that is another story. Etym. - z Terencjusza (Eunuch, 361
 • Znaczenie Asteizm Co oznacza będący przejawem zdolności konwersacji i obycia w towarzystwie. Etym. - fr. astéisme z gr. asteíos 'miejski; wykształcony, dowcipny
 • Znaczenie Atlant Krzyżówka odniesieniu O. Atlantyckiego; polit. w odniesieniu krajów NATO (z angielskiego: North Atlantic Treaty Organization 'Paktu Płn
 • Znaczenie Directe Action Najlepszy action directe fr., polit., ekon. bezpośrednia (gwałtowna) interwencja
 • Znaczenie Pięta Achillesowa Przykłady Achillesa ścięgno - anat. końcowe ścięgno mięśnia trójgłowego łydki, mające przyczep na guzie piętowym. Etym. - mit. gr. Achilles (gr
 • Znaczenie Agar Encyklopedia otrzymywany z krasnorostów mórz jap. i chiń., stosowany gł. do przygotowywania stałych pożywek w mikrobiologii i do galaret, produktów
 • Znaczenie all games all nations Jak działa wszystkie sporty - wszystkie narody', "geografia sportowa" igrzysk olimpijskich, zasada sformułowana poprzez Pierre de
 • Znaczenie Arkadia Czy jest spokoju, idyllicznej, sielankowej szczęśliwości, beztroski (por. Arcades ambo; auch ich war in Arkadien...; et in Arcadia ego). Etym. - w
 • Znaczenie Ablucja Pojęcie kat. obmycie rytualne palców, kielicha przed mszą, w trakcie niej, po komunii i tym podobne; (w l.mn.) żart. (u)mycie się. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Anamneza Wyjaśnienie dowiadywanie się przed zbadaniem pacjenta o jego choroby, historię dolegliwości (por. katamneza); filoz. przypomnienie sobie poprzez dusze
 • Znaczenie Apogeum Opis orbity (toru) Księżyca a. sztucznych satelitów; por. perigeum; przen. pkt. najwyższy, szczyt (na przykład rozwoju); por. zenit. Etym. - n.z
 • Znaczenie ad augusta per angusta Informacje ogromnych (osiągnięć) poprzez wąskie (trudne, kręte dróżki); por. per aspera... Etym. - z Wiktora Hugo (Hernani, 4); hasło spiskowców
 • Znaczenie A Midsummer Nights Dream Co to jest A) Midsummer Night's Dream z angielskiego:, Sen nocy letniej. Etym. - tytuł komedii (około 1595 r.; wystaw. pol. 1872) Szekspira
 • Znaczenie Aliquid Amari Definicja amari aliquid ?Xac., coś gorzkiego; lekko gorzki smak
 • Znaczenie Albedo Co znaczy odbitego do ilości promieniowania padającego, określający umiejętność odbijania promieniowania poprzez daną powierzchnię (na przykład
 • Znaczenie Ankieter Słownik ankieter socjol. pracownik zbierający od respondentów odpowiedzi a. dane ankietowe. Etym. - fr. enquéteur 'jw.' od enquéte, zobacz ankieta
 • Znaczenie Ataksja Znaczenie zaburzenie ich koordynacji, wywołane uszkodzeniem móżdżku a. tylnych szlaków rdzenia. Etym. - gr. ataksía 'nieład; niezdyscyplinowanie
 • Znaczenie a la guerre comme a la guerre Czym jest wojnie, jak na wojnie; trzeba się dostosować nawet do przykrych okoliczności. à la jardinière fr., (zupa) jarzynowa; (mięso) garnirowane
 • Znaczenie a wy druzja kak ni sadities wsjo w muzykanty nie godities Co oznacza muzykanty nie godities' ros., a wy, przyjaciele, jakkolwiek siadacie, na muzykantów się nie zdacie. Etym. - z bajki Kwartet Kryłowa; Słowik
 • Znaczenie Armagnac Krzyżówka francuski napój alkoholowy otrzymywany poprzez destylację wina, podobny do koniaku. Etym. - nazwa dawnej prowincji fr. (Gaskonia
 • Znaczenie Aryman Najlepszy mazdaizm) lider zastępów złych duchów, bóg zła i ciemności, kłamstwa i zniszczenia; por. Ormuzd. Etym. - pers. Ahriman 'jw.' ze st. irań
 • Znaczenie Apeiron Przykłady nieskończona, wieczna, bezkształtna pramateria, będąca elementarnym tworzywem (por. arche) przyrody (wg filozofa gr. Anaksymandra z Miletu
 • Znaczenie Albertyn Encyklopedia Franciszka. Etym. - od imienia brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który założył to zebranie w r. 1888 w Krakowie w celu prowadzenia
 • Znaczenie Aids Jak działa angielskiego: nazwy Acquired Immune Deficiency Syndrome 'kupiony zespół niewydolności immunologicznej' (niedoboru odporności), med. zanik
 • Znaczenie Alegoria Czy jest sztuce) prawd a. uogólnień o ludzkim postępowaniu a. doświadczeniu dzięki symbolicznych, fikcyjnych postaci, działań, a również całej
 • Znaczenie Archonci Pojęcie wybierani dorocznie (po r. 683 przed naszą erą) w liczbie dziewięciu; por. bazylika. Etym. - gr. árchōn l.poj. 'archont' od árchein 'być
 • Znaczenie Awitaminozy Wyjaśnienie awitaminozy dolegliwości spowodowane brakiem, przeważnie zaś niedoborem witamin w organizmie (hipowitaminozy). Etym. - zobacz a-; witaminy
 • Znaczenie Interim Ad Opis ad interim ?Xac. tymczasowy, chwilowy; (istotny a. funkcjonujący) tymczasowo
 • Znaczenie Anakolut Informacje dla zbliżenia tekstu do mowy pot.) odstąpienie od logicznej a. składniowej ciągłości w zdaniu. Etym. - gr. anakólouthos 'pozbawiony
 • Znaczenie Taceas Ut Accipis Co to jest accipis, ut taceas ?Xac., płacą ci za to, abyś milczał. Etym. - z Marcjalista (Epigramy, 1, 95
 • Znaczenie Cano Virumque Arma Definicja arma virumque cano ?Xac., broń i męża opiewam. Etym. - start Eneidy Wergiliusza
 • Znaczenie Słoneczny Zegar Analemmatyczny Co znaczy kalibrowaną podziałką w kształcie cyfry 8, na której adekwatnie (dla danego dnia w roku) ustawiony pręt (a. osoba) cieniem swym wskazuje
 • Znaczenie Aforystyczny Słownik aforyzm zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filoz. i tym podobne, maksyma, sentencja, "złota myśl" (por. gnoma; bon mot
 • Znaczenie Sally Aunt Znaczenie łatwy cel krytyki a. napaści. Etym. - z angielskiego: od nazwy gry Aunt Sally 'Ciocia S.', gdzie rzuca się kijkami a. piłkami w figurkę
 • Znaczenie Archi Czym jest instrumenty smyczkowe (w orkiestrze symfonicznej). Etym. - wł. 'jw.' l.mn. od arco 'łuk; kabłąk; sklepienie; smyczek' z ?Xac. arcus, zobacz
 • Znaczenie Diaboli Advocatus Co oznacza obrońca kwestie niesłusznej a. złej (niekiedy: pragnący zmusić stronników kwestie słusznej do zmobilizowania najlepszych argumentów). Etym
 • Znaczenie Autosugestia Krzyżówka siebie samego. autotrofizm biol. samożywność, budowanie związków organicznych z najprostszych składników - wody, soli mineralnych i
 • Znaczenie Arche Najlepszy praelement, z którego rozwinęła się przyroda; obiekt rozpoczynający serię rzeczy a. zjawisk (por. apeiron); prazasada. archeologia
 • Znaczenie Amfora Przykłady dwóch pionowych uchwytach i wąskiej szyjce, zwężone u dołu, regularnie zdobione techniką czarno- a. czerwonofigurową. Etym. - ?Xac. amphora
 • Znaczenie Adam Encyklopedia praojciec) Adam - natura ludzka nie dająca się zmienić, ani poprawić. 2. o meblach w późnym XVIII-wiecznym stylu z angielskiego
 • Znaczenie Movebo Acheronta Jak działa Acheronta movebo zobacz flectere si nequeo
 • Znaczenie Ajtiologia Czy jest ajtiologia zobacz etiologia
 • Znaczenie Rock Acid Pojęcie acid rock odmiana muzyki rozrywkowej o charakterze psychodelicznym. Etym. - z angielskiego: acid 'kwas'; zobacz rock
 • Znaczenie Admiralicja Wyjaśnienie ministerstwo) marynarki woj., floty (na przykład w Anglii); gmach admiralicji; korpus admirałów, najwyższych oficerów marynarki woj. Etym
 • Znaczenie Awaria Opis uszkodzenie maszyny, aparatu, urządzenia, pojazdu. Etym. - arab. awārija 'dobra uszkodzone' l.mn. od awār 'szkoda
 • Znaczenie Antrykot Informacje górki cielęcej, biegnących wzdłuż kręgosłupa po stronie grzbietu; bity kotlet z tego mięsa. Etym. - fr. entrecôte 'dosł. międzyżebrówka; jw
 • Znaczenie Aizkolaris Co to jest aizkolaris gra baskijska - zawody w rąbaniu drzewa
 • Znaczenie Anapest Definicja wierszowa o dwóch sylabach krótkich a. nieakcentowanych i trzeciej długiej a. akcentowanej (Č Č ľ). Etym. - gr. (dáktylos) anápaistos
 • Znaczenie apres nous le deluge Co znaczy hucznie i wesoło,) a po nas (choćby) potop! Etym. - przypisywane markizie de Pompadour (1720-64), faworycie Ludwika XV
 • Znaczenie Gratin Au Słownik au gratin fr., zapiekany (o potrawie), zwł. pokryty tartą bułką, masłem, serem, po czym zapiekany
 • Znaczenie Akceleracja Znaczenie porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie dzieci i młodzieży w następnych
 • Znaczenie Autożyro Czym jest z nie napędzanym poziomym śmigłem nośnym, wyposażony w oddzielne śmigło pędne; por. helikopter. Etym. - Autogiro, nazwa handl.; zobacz aut
 • Znaczenie Adaptacja Co oznacza przystosowanie do innego użytku; biol. przystosowanie organizmów pośrodku ich rozwoju ewolucyjnego do zmienionych warunków środowiska
 • Znaczenie Condita Urbe Ab Krzyżówka Xac., od (roku) założenia miasta. Etym. - tzn. Rzymu, a więc od początku ery rzymskiej, jest to roku 753 przed naszą erą (tytuł historii
 • Znaczenie Capite A Najlepszy a capite zobacz akapit. a capite ad calcem ?Xac., od głowy do obuwia; od stóp do głów; w całości, całkiem
 • Znaczenie Amarant Przykłady amarant kolor czerwonofioletowy; bot. szarłat. Etym. - gr. amárantos 'nieśmiertelny; nie więdnący'; zobacz a-; maraínein 'więdnąć, niszczeć
 • Znaczenie Akcyza Encyklopedia artykułów spożywczych, użytkowych a. usług wliczany w ich cenę; urząd pobierający ten podatek. Etym. - śrdw.z łaciny accisia 'podatek' z
 • Znaczenie Afiliacja Jak działa poprzez pośrednie ogniwa; dawn. przyjęcie do rodziny, herbu, loży masońskiej; podłączenie. Etym. - śrdw.z łaciny affiliatio 'usynowienie
 • Znaczenie Amontillado Czy jest amontillado rodzaj białego, wytrawnego jerezu. Etym. - hiszp.; a- zobacz ad-; montilla 'jw.', od nazwy miasta w Hiszpanii
 • Znaczenie Apretura Pojęcie tkanin, skór i tym podobne poprzez wykorzystywanie różnych mechanizmów technologicznych i nasycanie apretami, substancjami zmiękczającymi
 • Znaczenie Ametyst Wyjaśnienie półszlachetny, przezroczysty, fioletowy a. purpurowoczerwony. Etym. - gr. améthystos 'środek przeciw upiciu się; ametyst (bo przypisywano
 • Znaczenie Apraksja Opis niezdolność do wykonywania (precyzyjniejszych) czynności celowych. Etym. - gr. apraksía 'bezczynność'; zobacz a-; práksis, zobacz
 • Znaczenie Replay Action Informacje z angielskiego:, dosł. 'odtworzenie akcji', odtworzenie dzięki magnetowidu głownych momentów meczu a. in. zawodów sport. albo in. wydarzeń
 • Znaczenie Apanaże Co to jest uposażenie, dochody członków domu panującego nadane im poprzez monarchę a. organ ustawodawczy; przest. zasiłki, kapitał na utrzymanie. Etym
 • Znaczenie Dai Ao Definicja żeński w Wietnamie, złożony z sukienki ze stojącym kołnierzykiem, przeciętej od dołu do pasa z obu boków, i szerokich, piżamowych spodni
 • Znaczenie Epha Autos Co znaczy to) powiedział; por. ipse dixit. Etym. - Pitagorejczycy mówili o swym mistrzu (Pitagorasie) "sam" (autós), co wykpiwa Arystofanes
 • Znaczenie Ausweis Słownik czasów okupacji nm. 1939-45) zaświadczenie (z miejsca pracy, o inwalidztwie i tym podobne), mogące dać pewne szanse zwolnienia z robót
 • Znaczenie Absynt Znaczenie absynt nalewka spirytusowa na ziołach aromatycznych, piołunówka. Etym. - fr. absinthe 'piołun; absynt' z gr. apsinthion 'piołun
 • Znaczenie Aparthotel Czym jest mieszkaniami, sprzedawanymi prywatnym osobom jako inwestorom, lecz wynajmowanymi i obsługiwanymi jako apartamenty hotelowe w okresach
 • Znaczenie accipite et comedite hoc est corpus meum Co oznacza meum ?Xac., (bierzcie i jedzcie), tj. ciało moje. Etym. - Wulgata (Ew. wg Mat., 26, 26); Jezus do uczniów w okresie Ostatniej Wieczerzy
 • Znaczenie Akcydens Krzyżówka przypadkowa, nieistotna właściwość rzeczy (por. atrybut; substancja); drobne roboty drukarskie (poza książkami i gazetami), prace
 • Znaczenie Unguem Ad Najlepszy paznokcia; dokładnie, skrupulatnie, starannie (wykonany). ad valorem ?Xac., wg wartości (na przykład oclić). ad usum Delphini zobacz in
 • Znaczenie Aswad Al Alhadżar Przykłady największa świętość muzułm., złożony aktualnie z kilku kamieni spojonych srebrną obręczą, wmurowany we wsch. narożnik świątyni Kaaba w
 • Znaczenie Arteria Encyklopedia przelotowa aleja, szosa, istotny szlak wodny (arterie komunikacyjne). arterioskleroza med. miażdżyca tętnic. Etym. - gr. artería 'tchawica
 • Znaczenie Anion Jak działa ekipa atomów o ujemnym ładunku elektr.; por. kation. Etym. - gr. r.nij. od aniōn p.pr. od aniénai 'iść w górę'; zobacz ana-; iénai 'iść
 • Znaczenie a posse ad esse Czy jest a posse ad esse ?Xac., od możliwości do rzeczywistości
 • Znaczenie Band Star All Pojęcie All Star Band z angielskiego:, [wym. o:l...] orkiestra jazzowa złożona z solistów (dosł. z samych gwiazd
 • Znaczenie Akwilon Wyjaśnienie wsch.); por. bora. Etym. - ?Xac. aquilo dpn. aquilonis 'jw.; bóstwo uosabiające ten wiatr (gr. Boreasz
 • Znaczenie Amnezja Opis amnezja med. niepamięć; chorobliwe osłabienie a. strata pamięci. Etym. - gr. amnēsía 'niepamięć'; por. mnemo
 • Znaczenie Flores Temporis Alieni Informacje alieni temporis flores ?Xac., kwiaty minionej epoki, minionego czasu
 • Znaczenie Anchois Co to jest mn. -vies) z angielskiego:, [wym. änczewi (-wiz)]; rybka, sardela, zwł. w konserwch, ostro przyprawiona. Etym. - hiszp. ancho(v)a 'sardela
 • Znaczenie Augustianin Definicja reguły św. Augustyna. Etym. - Zakon powstały w r. 1244, oparty na regule ułożonej w XII w. opierając się na pism św. Augustyna (354-430
 • Znaczenie La A Co znaczy à la na sposób, w rodzaju (w zwrotach wziętych z jęz. fr.). Etym. - fr. skrót od à la mode, à la maniere 'na sposób
 • Znaczenie Ajer Słownik ajer bot. tatarak. Etym. - ukr. z tur. agyr
 • Znaczenie Part A Znaczenie à part fr., [wym. a pa:r] oddzielnie, osobno; na bok; na uboczu; niezależnie od, prócz
 • Znaczenie Asyndeton Czym jest połączone z innymi bezpośrednio, bez pomocy spójnika; wypowiedzenie bezspójnikowe, asyndetyczne. Etym. - gr. asýndetos 'nie związany
 • Znaczenie aurea prima sata est aetas Co oznacza aurea prima sata est aetas ?Xac., złoty był ów pierwszy wiek. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 89
 • Znaczenie Ashab Krzyżówka Proroka, zwolennicy Mahometa, którzy mieli z nim choćby całkiem przelotny kontakt; jako naoczni świadkowie są głównym źródłem hadisu
 • Znaczenie Awersja Najlepszy abominacja, obrzydzenie. Etym. - późn.z łaciny aversio 'wstręt' z ?Xac. 'odwrócenie się' od avertere 'odwracać'; a(b)- 'od-'; vertere
 • Znaczenie Alikant Przykłady alikant dawn. hiszpańskie wino czerwone. Etym. - od nazwy miasta Alicante w płd.-wsch. Hiszpanii
 • Znaczenie Aoryst Encyklopedia gramatyce gr., sanskr., staropolskiej). Etym. - gr. aóristos 'nieokreślony (zwł. w przeciwieństwie od innych form czasu przeszłego
 • Znaczenie Alkoran Jak działa Alkoran zobacz Koran
 • Znaczenie Anima Czy jest archetyp zawarty w zbiorowej nieświadomości człowieka, symbolizujący żeńską część jego natury; odziedziczone zbiorowe wyobrażenie kobiety
 • Znaczenie Abc Pojęcie ABC skrót terminu: atomowe, biologiczne i chemiczne (środki bojowe). Etym. - zobacz atom; biologia; chemia
 • Znaczenie Fait Au Wyjaśnienie au fait fr., (być) obeznany (z czym); (przystąpić) do rzeczy, do działania, do wykonania
 • Znaczenie Annos Multos Ad Opis ad multos annos ?Xac., (życzenie) wielu lat życia. ad nauseam ?Xac. (aż) do mdłości, do obrzydzenia; por. usque ad nauseam
 • Znaczenie aux grands maux les grands remedes Informacje aux grands maux les grands remèdes fr., w ciężkich sytuacjach (potrzebne są) gwałtowne środki
 • Znaczenie au demeurant le meilleur fils du monde Co to jest fr., a oprócz tego idealny chłopak w świecie. Etym. - z Clémenta Marota (Au Roy), 1538 r.; po wyliczeniu przywar i przewinień służącego
 • Znaczenie Alkowa Definicja większego pomieszczenia: komnata, izdebka, bez okna, przeznaczoną na łoże; od XIX w. wnęka, nisza sypialniana. Etym. - fr. alcôve z hiszp
 • Znaczenie Epoka Augustiańska Co znaczy zwana także "złotym wiekiem" lit. rz. (za panowania cesarza rz. Oktawiana Augusta 27 przed naszą erą-14 n.e.) poprzez analogię
 • Znaczenie Astygmatyzm Słownik wada (aberracja) soczewek, powodująca nieostrość obrazu; nieostre widzenie w wyniku zniekształcenia rogówki oka; por. anastygmat. Etym
 • Znaczenie Adoptować Znaczenie przysposobić, usynowić, dokonać adoptacji a. adopcji, przysposobienia. Etym. - ?Xac. adop(ta)tio 'adop(ta)cja' z adoptare 'wybrać
 • Znaczenie Astenia Czym jest czynnościowa organizmu wynikająca z wiotkiej (astenicznej) budowy ciała. astenik zobacz leptosomatyk. astenosfera względnie plastyczna
 • Znaczenie Ancestralny Co oznacza właściwy przodkom. Etym. - śrdw.fr. ancestrel 'jw.' od ancestre 'przodek' z ?Xac. antecessor 'poprzednik' z antecedere 'poprzedzać'; zobacz
 • Znaczenie Anabioza Krzyżówka życia, do stanu normalnego, po przejściowym zapadnięciu w) stan pozornej Zgonu w wyniku zamarznięcia a. wyschnięcia. Etym. - gr. anabíōsis
 • Znaczenie Askari Najlepszy korpusu piechoty, stanowiącego straż przyboczną sułtana Maroka; w XIX i XX w. żołnierze wł. i nm. wojsk kolonialnych, rekrutowani z
 • Znaczenie Odmiana Andromedy Przykłady wirusa a. innego mikroorganizmu, którego przypadkowe rozprzestrzenienie się z jakiegoś laboratorium mogłoby spowodować katastrofalne
 • Znaczenie Areopag Encyklopedia najdawniejsza porada państwowa złożona z byłych archontów (areopagitów), posiadająca (do V w. przed naszą erą) najwyższą władzę sądowniczą
 • Znaczenie Afro Jak działa nastroszona fryzura z mocno skręconych włosów, pierw. wzorowana na uczesaniu pop. w nie wszystkich okolicach Afryki. Afro-beat z
 • Znaczenie Angostura Czy jest amer. drzewa, stosowana dawniej jako lek przy tropikalnych zaburzeniach żołądkowych i przeciwszkorbutowy, dziś gł. do wyrobu gorzkich
 • Znaczenie Alpaga Pojęcie długiej, cienkiej sierści; lekka tkanina z wełny tej lamy; błyszcząca tkanina o osnowie bawełnianej i wełnianym wątku. 2. przest. nowe
 • Znaczenie Amebiaza Wyjaśnienie pełzakowica, czerwonka pełzakowa, med. zakaźna dolegliwość pasożytnicza człowieka, powodowana poprzez pierwotniaka - pełzaka (amebę
 • Znaczenie Fames Sacra Auri Opis auri sacra fames! ?Xac., przeklęta żądza złota! Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 3, 57
 • Znaczenie aliud est celare aliud tacere Informacje aliud est celare, aliud tacere ?Xac., prawn. co innego jest ukrywać, a co innego milczeć
 • Znaczenie Bmv Assumptio Co to jest Assumptio BMV ?Xac., Wniebowzięcie NMP (nm. Mariä Himmelfahrt; fr. l'Assomption), 15 VIII
 • Znaczenie Antikol Definicja antikol zobacz antabus
 • Znaczenie Syne Lang Auld Co znaczy oulängzajn] dosł. ongiś, dawnymi laty; dobre dawne czasy. Etym. - tytuł starej pieśni szkockiej, w ostatniej wersji ułożonej (1788 r
 • Znaczenie Asymilacja Słownik z sobą głosek w słowach); upodobnienie się (pod względem narod.), przyswojenie sobie (kultury, cech innego narodu); przyswojenie
 • Znaczenie Asynchron Znaczenie asynchron video. rozmijanie się dźwięku z obrazem. asynchroniczny niejednoczesny. Etym. - zobacz a-; synchro
 • Znaczenie Admiracja Czym jest admirować przest. podziwiać, uwielbiać. Etym. - ?Xac. admiratio 'podziw' od admirari 'podziwiać'; zobacz ad-; mirari, zobacz miraż
 • Znaczenie Akrobacja Co oznacza samolotem figur wyższego pilotażu; (cyrkowa) produkcje art. gimnastyków cyrkowych. akrobata linoskoczek, ekwilibrysta, gimnastyk cyrkowy
 • Znaczenie Allerseelentag Krzyżówka Allerseelentag zobacz All Souls Day
 • Znaczenie Marche Bon A Najlepszy à bon marché fr., niedrogo
 • Znaczenie Antipasto Przykłady hors d'oeuvre. Etym. - wł. 'jw.'; zobacz ante-; pasto 'posiłek; danie; pokarm' z ?Xac. pastus 'pożywienie; pasza' z p.p. od pascere 'pasać
 • Znaczenie Alfons Encyklopedia alfons przest. utrzymanek prostytutki; sutener. Etym. - od imienia bohatera sztuki (Monsieur Alphonse; 1873 r.) Aleksandra Dumasa-syna
 • Znaczenie Wednesday Ash Jak działa Ash Wednesday z angielskiego:, środa popielcowa, Popielec, wstępna środa (nm. Aschermittwoch; fr. Mercredi de Cendrers
 • Znaczenie Anormalny Czy jest anormalny nienormalny, niepoprawny, anomalny. Etym. - śrdw.z łaciny anormalis 'jw.'; zobacz a-; norma
 • Znaczenie a bon entendeur salut Pojęcie à bon entendeur salut fr., kto zrozumiał, niech korzysta; mądrej głowie dość dwie słowie; por. dictum sapienti sat est
 • Znaczenie Appendix Wyjaśnienie wyrostek robaczkowy jelita ślepego. appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego. Etym. - ?Xac. appendix dpn. appendicis 'wisiorek; bonus
 • Znaczenie Argot Opis argot fr. [wym. argo] żargon; gwara środowiskowa, zwł. miejska; por. slang
 • Znaczenie Amidy Informacje amoniaku, gdzie jeden atom wodoru amoniaku jest zastąpiony resztą kwasową. Etym. - am(oniak); -id z gr. eídos 'postać
 • Znaczenie Aulos Co to jest muz. staroż. Grecji, cylindryczna piszczałka z podwójnym stroikiem, zbliżona do szałamai, oboju (auleci grali równocześnie na 2
 • Znaczenie alls well that ends well Definicja angielskiego:, przysł. wszystko dobre, co się dobrze kończy; por. happy end. Etym. - także tytuł komedii Szekspira (1602 r
 • Znaczenie Giorno A Co znaczy a giorno wł., [wym. a dżorno], (oświetlony) jak w dzień
 • Znaczenie Awangarda Słownik ubezpieczający od czoła kolumnę w marszu (por. ariergarda); przen. ekipa ludzi torujących nowe drogi, wskazujących nowe kierunki w sztuce
 • Znaczenie andate a letto Don Basilio Znaczenie andate a letto, Don Basilio! wł., idź do łóżka, Don Bazylio! Etym. - z opery Rossiniego (Cyrulik sewilski, 2, 4) 1816 r
 • Znaczenie Areometr Czym jest areometr densymetr, przyrząd do pomiaru gęstości cieczy. Etym. - gr. araiós 'cienki, rzadki'; zobacz -metr
 • Znaczenie Akro Co oznacza szczyt; wierzchołek; najwyższy pkt.; wysokość; anat. kończyna. Etym. - gr. akrós 'krańcowy; najwyższy; w najwyższym stopniu zewnętrzny
 • Znaczenie amicus usque ad aras Krzyżówka do progu ołtarza (ofiarnego); przyjaciel, z którym się zgadzamy tylko na tematy świeckie; interpretowane także jako: przyjaciel gotów do
 • Znaczenie ars auro gemmisque prior Najlepszy cenniejsza niż złoto i (drogie) kamienie. Etym. - napis na ołtarzu Henryka z Blois, biskupa Winchesteru (około 1150 r.); wersja skrócona
 • Znaczenie Agada Przykłady Egiptu czytana w 1. i 2. wieczór święta Paschy; część Talmudu powstała w II-IV w., złożona z legend, przypowieści, alegorii i sentencji
 • Znaczenie Awatar Encyklopedia wcielenie (inkarnacja) w kształt doczesny, gł. w hinduizmie, o zwierzęcych i ludzkich wcieleniach boga Wisznu; wcielenie innej osoby
 • Znaczenie Akt Jak działa przykład rozpaczy); dokument urzędowy, prawny, notarialny; część utworu scenicznego; nagie ciało ludzkie jako temat w malarstwie a. rzeźbie
 • Znaczenie Autocross Czy jest krótkiej, okrężnej trasie begnącej w trudnym terenie. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; auto(mobil); cross 'przeprawiać się; przejeżdżać
 • Znaczenie Affenpinscher Pojęcie znana od XVII w. rasa miniaturowych psów silnie zbudowanych, przypominających kształtem teriera, o małych, sterczących uszach, wypukłych
 • Znaczenie Arbeitslust Wyjaśnienie niepohamowana) ochota, chęć do pracy (uważana za cechę nm.). Etym. - nm. 'chęć do pracy'; Arbeit 'robota'; Lust 'chęć, ochota; radość
 • Znaczenie Archi Opis pierwotny; pra-; startowy. archidiecezja prowincja kośc., na której czele stoi arcybiskup. archi(je)rej patriarcha, (arcy)biskup Kośc. gr
 • Znaczenie Armageddon Informacje walka, bitwa pomiędzy siłami dobra i zła; przen. ogromna, krwawa, wyniszczająca obie strony wojna. Etym. - późn.łac z gr. Har Magedōn 'góra
 • Znaczenie Anuria Co to jest anuria med. bezmocz, zaprzestanie wytwarzania moczu w nerkach. Etym. - n.z łaciny; zobacz a- (an-); uria z gr. oúron, zobacz urografia
 • Znaczenie Anepigraf Definicja anepigraf pismo a. dzieło sztuki bez tytułu. Etym. - gr. anepígraphos 'bez napisu'; zobacz ana-; epigraf
 • Znaczenie Acetylen Co znaczy otrzymywany poprzez działanie wody na karbid, istotny surowiec przemysłu chem. (kauczuk syntet.), służy do spawania metali, niekiedy
 • Znaczenie Aneuryna Słownik aneuryna zobacz tiamina. Etym. - n.z łaciny aneurin; zobacz a-; neur
 • Znaczenie Alija Znaczenie alija hebr., emigracja żydowska do Izraela; por. olim
 • Znaczenie Anizo Czym jest anizotropia fiz. występowanie różnych własności fiz. danego ośrodka (gł. ciał krystalicznych) w różnych kierunkach (na przykład inna
 • Znaczenie Vitae Aqua Co oznacza aqua vitae zobacz okowita
 • Znaczenie Apatryda Krzyżówka nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa. Etym. - gr. ápatris dpn. apátridos 'pozbawiony ojczyzny'; zobacz a-; patēr, zobacz
 • Znaczenie Austeria Najlepszy gospoda, szynk. Etym. - wł. osteria 'jadłodajnia; mała oberża' od oste 'oberżysta' z ?Xac. hospes, zobacz hospicjum
 • Znaczenie Autsajder Przykłady autsajder zobacz outsider
 • Znaczenie Anatocyzm Encyklopedia obliczone od sumy z odsetkami z ubiegłego okresu; pobieranie odsetek od odsetek. Etym. - g. anatokísmós; zobacz ana-; tokísmós 'lichwa' od
 • Znaczenie Afera Jak działa szalbierstwo, szwindel; nieładna kwestia, skandal; por. panama. aferzysta szalbierz, oszust szukający zysku w przedsięwzięciach
 • Znaczenie Abonament Czy jest abonowanie, otrzymywanie czegoś (na przykład książek w czytelni, bibliotece) a. użytkowanie czegoś (na przykład telefonu, RTV, środków
 • Znaczenie Marzenia Alnaszara Pojęcie niedźwiedziu (a już ją sprzedają); zamki na lodzie. Etym. - w Baśniach z 1001 nocy piąty brat golibrody inwestuje wszystkie własne kapitał
 • Znaczenie Akwaforta Wyjaśnienie graficzna powielania rycin wykonanych na pokrytej woskiem płycie miedzianej, trawionej w dalszym ciągu kwasem azotowym; ryciny (odbitki
 • Znaczenie Meliores Ambo Opis ambo meliores ?Xac., obaj lepsi; wart Pac pałaca, a pałac Paca (por. Arcades ambo; par nobile fratrum
 • Znaczenie Problem Archimedesowy Informacje Archimedesowy problem - niezmiernie trudny do rozwiązania, skomplikowany, zawiły. Etym. - z Cycerona (Do Attyka, 12, 4) około 46 r. p.n.e
 • Znaczenie Apotropaiczny Co to jest pierwotnych wierzeń własności magiczne, broniący przed niedobrymi duchami, klęskami, chorobami, odpędzający zło. apotropaizm magia obronna
 • Znaczenie Aleksandryn Definicja 12-zgłoskowy jambiczny z akcentem na zgłosce szóstej i średniówką po niej. Etym. - fr. alexandrin 'jw.', od śrdw.fr. poematu bohaterskiego
 • Znaczenie Fourchette La A Co znaczy furszet] śniadanie, na które podano zimne mięsa a. wędliny. Etym. - fr. 'jw.'; fourchette 'widelec' ze zdrobn. od fourche 'widły' z ?Xac
 • Znaczenie Arba Słownik ciągniony poprzez konie a. woły, stosowany dawn. poprzez koczowników Azji Śr. i Turcji; wóz czterokołowy do przewozu ziarna na Ukrainie i
 • Znaczenie Apozycja Znaczenie rzeczownikowa. Etym. - późn.z łaciny apositio 'przydawanie' z ?Xac. appositus p.p. od apponere 'przydawać; podawać
 • Znaczenie Alwar Czym jest stosowany w dawn. szkołach europ. (usunięty ze szkół polskich poprzez Komisję Nauki Narodowej). Etym. - od nazwiska autora De institutione
 • Znaczenie Arrierepensee Co oznacza arrière-pensée fr., [wym. arier pãse] ukryty zamierzenie, intencja; zatajona myśl, zastrzeżenie myślowe
 • Znaczenie Dinitie Achats Krzyżówka giełdowe osób mających dostęp do poufnych informacji dzięki "przeciekom" a. uprawianemu zawodowi; z angielskiego: insider
 • Znaczenie Afrodyzjak Najlepszy roślina, lek i tak dalej) pobudzający a. wzmagający popęd płciowy. Etym. - n.z łaciny z gr. aphrodisiakós 'kamień mający pobudzać
 • Znaczenie Aficionado Przykłady entuzjastyczny zwolennik (zwł. jakiejś gałęzi sportu), miłośnik, amator (na przykład kinoman, meloman, bibliofil), adept, zapaleniec. Etym
 • Znaczenie Antiqua Ars Encyklopedia hist. muz. moment około 1160-1290, związany z działalnością szkoły paryskiej (szkoły Notre Dame), moment rozkwitu polifonii organalnej (zwł
 • Znaczenie a thing of beauty is a joy for ever Jak działa a thing of beauty is a joy for ever z angielskiego:, rzecz piękna jest radością wieczną. Etym. - z Johna Keatsa (Endymion, 1), 1818 r
 • Znaczenie Asortyment Czy jest które produkuje zakład pracy a. sprzedaje jednostka handlowa) a. świadczonych poprzez przedsiębiorstwo usług, realizowanych robót. Etym
 • Znaczenie Aleksandryt Pojęcie stosowany w jubilerstwie, przezroczysta odmiana chryzoberylu, zielona w świetle dziennym, przybiera w świetle sztucznym barwę czerwoną
 • Znaczenie a łarczik prosto otkrywałsja Wyjaśnienie skrzynka otwierała się jak najzwyczajniej (tł. St. Kaczkowskiego); łatwo się było domyślić, nie trzeba się było mądrzyć. Etym. - z Kryłowa
 • Znaczenie Agelasta Opis szczerze śmiać ani uśmiechać; człowiek bez poczucia humoru. Etym. - fr. agelaste 'jw.', słowo ukuty poprzez François Rabelais'go; zobacz a
 • Znaczenie Deliberandum Ad Informacje ad deliberandum ?Xac., do rozważenia, do rozpatrzenia
 • Znaczenie Addio Co to jest addio bądź zdrów, do widzenia, żegnaj(cie). Etym. - wł. 'jw.' od a Dio 'z Bogiem'; a, zobacz ad-; Dio 'Bóg' z ?Xac. deus, zobacz deizm
 • Znaczenie Admonicja Definicja reprymenda. Etym. - ?Xac. admonitio 'ostrzeżenie' od admonēre 'napominać; ostrzegać'; zobacz ad-; monēre, zobacz monit
 • Znaczenie Antymon Co znaczy antymon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - śrdw.z łaciny antimonium 'jw
 • Znaczenie Analog Słownik zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech pomiędzy odmiennymi skądinąd obiektami, zjawiskami; odpowiednik, rzecz podobna
 • Znaczenie Vale Atque Ave Znaczenie ave atque vale ?Xac., witaj (więc) i żegnaj (zarazem). Etym. - z Katullusa (Pieśni, 101
 • Znaczenie Antypka Czym jest antypka bot. wiśnia wonna; cybuch, laska i tym podobne zrobione z drewna tej wiśni. Etym. - ros. antípka z tur. antep 'wiśnia
 • Znaczenie Adiutant Co oznacza przydzielony do osobistej dyspozycji wyższego dowódcy; (a. przyboczny) przydzielony do osoby głowy państwa. Etym. - ?Xac. adiutans dpn
 • Znaczenie Angleterre est une nation Krzyżówka Angleterre est une nation... zobacz l'Angleterre est
 • Znaczenie Albigensi Najlepszy albigensi sekta w Kośc. kat. działająca w płd. Francji (Tuluza, Albi) w XI-XIII w. Etym. - od nazwy miasta Albi (płd. Francja
 • Znaczenie Courtois Amour Przykłady amour courtois fr., miłość dworna, śrdw. konwencja społ. i lit., gdzie miłość przybiera formy niemal feudalne; zobacz Frauendienst
 • Znaczenie Angaria Encyklopedia środków transportowych państwa neutralnego w celu zniszczenia ich a. zastosowania poprzez kraj wojujące; embargo. Etym. - późn.z łaciny 'jw
 • Znaczenie Areał Jak działa rolnych; biol. region, zasięg występowania gatunków, rodzin, rzędów i tak dalej Etym. - ?Xac. area 'plac; klepisko; boisko'; por. ar
 • Znaczenie Hoc Ad Czy jest ad hoc ?Xac., [wym. ...hok] doraźnie, specjalnie w tym celu, bez zamiaru szerszego, ogólniejszego wykorzystania czy użytkowania
 • Znaczenie Antytrynitarze Pojęcie trójosobowości Boga, nie uznający bóstwa Chrystusa; w Polsce (XVI-XVII w.) lewy odłam reformacji - bracia polscy, arianie, socynianie
 • Znaczenie Annuntiatio Wyjaśnienie poselstwo archanioła Gabriela do Marii Panny, Iż zostanie matką Jezusa (25 III). Etym. - ?Xac. od annuntiare 'oznajmiać
 • Znaczenie Abstynent Opis powstrzymujący się od czegoś, zwł. od picia alkoholu, palenia tytoniu; zwolennik abstynencji, wstrzemięźliwości. Etym. - ?Xac. abstinentia
 • Znaczenie Adat Informacje zamieszkanego poprzez muzułmanów; prawo zwyczajowe, tradycyjny, niepisany kodeks regulujący relacje społ., ekon. i polit. pomiędzy
 • Znaczenie Fresco Al Co to jest al fresco regularnie spotykane zamiast a fresco
 • Znaczenie Ouvert Livre A Definicja à livre ouvert fr., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania; por. ad aperturam libri
 • Znaczenie Auf Flugeln des Gesanges Co znaczy Auf Flügeln des Gesanges nm., Na skrzydłach pieśni. Etym. - tytuł pieśni Heinego
 • Znaczenie Antyklimaks Słownik antyklimaks fig. ret. nagłe przejście w mowie a. piśmie od wzniosłości do śmieszności, pospolitości, banału. Etym. - zobacz anty-; klimaks
 • Znaczenie Akcept Znaczenie zapłaty określonej sumy pieniędzy (por. czek; weksel). akceptacja akcept; zgoda, zatwierdzenie, aprobata, przyjęcie, uznanie czego. Etym
 • Znaczenie Alumn Czym jest duchownego; wychowanek, uczeń bezpłatnie kształcony i utrzymywany poprzez szkołę (XVII-XVIII w.). Etym. - ?Xac. alumnus 'wychowanek' od
 • Znaczenie Algol Co oznacza wyrażania obszernej klasy mechanizmów numerycznych, automatycznie tłumaczących te mechanizmy na kody wewnętrzne maszyn cyfrowych (ustalony
 • Znaczenie Nić Ariadny Krzyżówka wybrnięcia z beznadziejnie zawikłanej sytuacji. Etym. - w mit. gr. Ariádnē córka Minosa, króla Krety, siostra Fedry, potem żona Dionizosa
 • Znaczenie Antydatowanie Najlepszy pisma datą wcześniejszą od faktycznej, a. gazety, pisma - późniejszą; postdatowanie. Etym. - -anty- zobacz ante
 • Znaczenie Nouveau Art Przykłady art nouveau [wym. a:r nuwo:] fr., 'nowa sztuka' zobacz (le) style moderne
 • Znaczenie Kto Sudji A Encyklopedia sędziowie? (por. quis custodiet ipsos custodes?). Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 2, 5); słowa Czackiego
 • Znaczenie Artefakt Jak działa ozdoba) będący dziełem (a. noszący ślady) pracy ludzkiej (w przeciwieństwie od elementów naturalnych); psychol. sztuczny twór sposoby
 • Znaczenie Terrier Airedale Czy jest eedejl terje] ogromny terier o twardej i sztywnej, czarnobrunatnej sierści; por. teriery. Etym. - od nazwy miejscowości Airedale w
 • Znaczenie Alabaster Pojęcie odmiana gipsu, zazw. biała i przeświecająca (lecz niekiedy żółta, czerwona a. szara) użytkowana od staroż. jako materiał rzeźbiarski. Etym
 • Znaczenie Akacja Wyjaśnienie dwumasztowy z ożaglowaniem rejowym. 2. bot. rodzaj z rodz. mimozowatych obejmujący kilkaset drzew i krzewów strefy (pod)zwrotnikowej, zwł
 • Znaczenie Spółgłoska Alweolarna Opis spółgłoska dziąsłowa (na przykład sz, ż, cz, dż). Etym. - z angielskiego: alveolar 'jw.' z ?Xac. alveolus zdrobn. od alveus 'jama
 • Znaczenie Asymetria Informacje asymetryczny niesymetryczny. Etym. - gr. asymmetría 'niewspółmierność; nieproporcjonalność'; zobacz a-; symetria
 • Znaczenie Ansambl Co to jest teatr., w operze; przest. zespół aktorów a. muzyków; dawn. harmonia, zestrojenie składników dzieła art. Etym. - fr. ensemble 'wspólnie
 • Znaczenie Aneroid Definicja do pomiaru ciśnienia atmosferycznego; por. manometr. Etym. - fr. anēroïde 'jw.'; zobacz a-; gr. nearós 'młodzieńczy; świeży; wilgotny
 • Znaczenie Aldyny Co znaczy i wł., między innymi pierwsze wydania Arystofanesa, Arystotelesa, Demostenesa, Plutarcha, Platona drukowane poprzez Aldusa Manutiusa (stąd
 • Znaczenie Anastygmat Słownik usuwający astygmatyzm i inne aberracje; obiektyw fot. wysokiej jakości, pozbawiony wad optycznych. Etym. - an- zobacz a-; astygmatyzm
 • Znaczenie Anulować Znaczenie kasować, znieść, cofnąć, uchylić. Etym. - późn.z łaciny annulare 'unicestwić'; zobacz ad-; ?Xac. nullus 'żaden'; ne 'nie'; ullus
 • Znaczenie Contrario A Czym jest a contrario ?Xac., przeciwnie
 • Znaczenie Annasz Co oznacza chodzić, wędrować, błąkać się bezskutecznie) od jednej instancji do drugiej. Etym. - wg Biblii (Ew. wg Jana, 18, 24); Annasz i Kaifasz
 • Znaczenie Ampelografia Krzyżówka ampelografia edukacja o winorośli. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; gr. ámpelos 'winna latorośl'; zobacz -graf
 • Znaczenie Apolog Najlepszy a. wierszem, spokrewniona z bajką i przypowieścią, niosąca naukę moralną, lecz posługująca się raczej postaciami prostodusznych ludzi niż
 • Znaczenie Afront Przykłady afront uchybienie, ubliżenie, zniewaga, obelga. Etym. - fr. affront 'jw.; hańba'; zobacz ad-; ?Xac. frons, zobacz fronton
 • Znaczenie Róg Amaltei Encyklopedia atrybut Plutosa i Dionizosa jako patronów płodności ziemi, bogactwa, obfitości (gr. kēras Amaltheías, ?Xac. cornu copiae), pierw. stale
 • Znaczenie a la bonne heure Jak działa wyrażający zadowolenie, aprobatę, chętne przyzwolenie. à la derobée fr., ukradkiem, po kryjomu. à la carte fr., [wym. alakart] dosł. wg
 • Znaczenie Attache Czy jest stopniem urzędnik dypl. zatrudniony w poselstwie a. ambasadzie jako specjalista (wojskowy, prasowy, kulturalny, handl. i tym podobne
 • Znaczenie Ambra Pojęcie kaszalota (potwala), użytkowana w przemyśle perfumeryjnym, jako utrwalacz zapachu (por. olbrot; spermacet). Etym. - śrdw.z łaciny ambra
 • Znaczenie Archiwolta Wyjaśnienie profilowane czoło arkady, pokrywające) łuk konstrukcyjny w zwieńczeniu portalów romańskich i gotyckich. Etym. - wł. archivolto 'jw.' ze st
 • Znaczenie All Opis odmienny; obcy; forma izotermiczna, pokrewna; odmiana; trans-; (por. auto-; homeo-). Etym. - gr. állos 'inny'; por. alopata; alergia
 • Znaczenie Achondroplazja Informacje płodowa, najczęstsza powód karłowatości, dziedziczna wada rozwojowa polegająca na braku komórek chrząstkowych długich kości kończyn, który
 • Znaczenie Antabus Co to jest działanie alkoholu, użytkowany przy leczeniu alkoholików. Etym. - zobacz anty-; ?Xac. abusus 'nadużycie'; zobacz ab-; usus
 • Znaczenie Ankier Definicja wzmacniający przedmioty konstrukcyjne budowli; przest. wychwyt (kotwiczny), część systemu zegarka regulująca równomierność jego chodu
 • Znaczenie Admass Co znaczy intensywna, natarczywa reklama poprzez media masowe w celu pobudzania obrotów handlowych, wywierająca szkodliwy wpływ na kulturę
 • Znaczenie Azyl Słownik prawo, zwł. schronienie udzielone poprzez kraj cudzoziemcom, ściganym poprzez rząd innego państwie za przestępstwa polit.; przen
 • Znaczenie Aparycja Znaczenie dawn. zjawienie się, ukazanie się. Etym. - późn.z łaciny apparitio 'ukazanie się; epifania' z ?Xac. apparēre 'zjawiać się'; ap- zobacz ad
 • Znaczenie Atrium Czym jest środkowa izba bez okien w domu rz., z czworobocznym otworem (kompluwium) w pułapie i basenem na wodę deszczową (impluwium) pod nim; w
 • Znaczenie Alme Co oznacza alme arab., zawodowa muzykantka egipska
 • Znaczenie Ablegier Krzyżówka ablegier ogrod. odkład; por. aplegier(ek). Etym. - nm. Ableger 'jw.' od ablegen 'złożyć; zdjąć'; ab- 'od-'; legen 'kłaść
 • Znaczenie Agrawacja Najlepszy wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących objawów dolegliwości poprzez pacjenta (nerwicowe a. umyślne); dawn. uciemiężenie, ucisk. Etym
 • Znaczenie Garnett Alf Przykłady robotnika brytyjskiego, który regularnie reaguje na wydarzenia w życiu społ. w sposób faryzeuszowski i fanatyczny, a w migawkowych
 • Znaczenie Artel Encyklopedia zarobkowych spółdzielni pracy, dobrowolnych zrzeszeń chłopów, rzemieślników a. innych drobnych wytwórców w Rosji carskiej i w byłym ZSRR
 • Znaczenie Aster Jak działa astr(o)-. asterysk symbol graficzny w kształcie gwiazdki (*), stosowany jako odsyłacz a. inny symbol umowny. asteroidy zobacz planetoidy
 • Znaczenie Lyram Ad Asinus Czy jest przy lutni; (pasuje jak) wół do karety. asinus asinorum ?Xac., osioł nad osły; osioł kwadratowy (do kwadratu). asinus inter simias ?Xac
 • Znaczenie Tergo A Pojęcie ułożony w porządku alfabetycznym nie pierwszych, lecz ostatnich liter wyrazów (na przykład a, ba, baba, nadbaba... wzwyż, czyż, krzyż, na
 • Znaczenie Postęp Arytmetyczny Wyjaśnienie każda liczba jest większa od poprzedniej o pewną stałą rozmiar, na przykład 1, 7, 13, 19, 25... arytmometr najprostsza ręczna maszyna do
 • Znaczenie Ruch Anabatyczny Opis anabatyczny ruch - wstępujący ruch powietrza. Etym. - gr. anabatikós 'potrafiący się wspinać' od anabaínein 'wnosić się; wdrapać się
 • Znaczenie Amidyzm Informacje obiecujący wyznawcom odrodzenie w raju i zbawienie dzięki wierze. Etym. - jap. Amida z sanskr. Amitābha 'Budda mahajański czczony jako
 • Znaczenie Afryt Co to jest afryt, efryt, ifryt w wierzeniach muzułm. okrutny demon, niedobry duch. Etym. - arab. ifrit 'jw
 • Znaczenie Almukantar Definicja niebieskim równoległy do horyzontu, ?Xączący wszystkie punkty na niebie mające tę samą wysokość. Etym. - arab. almukantarāth 'zegar
 • Znaczenie Temporis Fures Amici Co znaczy to złodzieje (naszego) czasu. Etym. - maksyma cytowana poprzez Francisa Bacona jako "porada dla młodych studentów"
 • Znaczenie Tofana Acqua Słownik śmiertelna trucizna. Etym. - Tofana, trucicielka neapolitańska (zm. 1730 r.), wynalazczyni trucizny bez barwy i zapachu, zwanej poprzez nią
 • Znaczenie Alpenhorn Znaczenie instrument dęty - prosta a. zawinięta drewniana rura długości do 4 m (podobna do huculskiej trombity, dawn. mazowieckiej ligawki a
 • Znaczenie Adherent Czym jest poplecznik. adhezja przyleganie, przyczepność. adhezyjny mechanizm - prawn. powództwo cywilne w procesie karnym. adhezyjna umowa - gdzie
 • Znaczenie Regime Ancien Co oznacza dawny mechanizm rządów; stary ład; dawny, feudalny ustrój; por. reżim. Etym. - 'dawny rząd', a więc mechanizm rządów i hierarchia socjalna
 • Znaczenie Gelos Asbestos Krzyżówka bogów i bohaterów); por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada, 1, 599; Odyseja, 8, 326; 20, 346
 • Znaczenie Aplika Najlepszy empire'u; małe lustro przyścienne z drewnianą, malowaną a. złoconą ramką rokokową. aplikacja wzór z materiału naszytego dla ozdoby na tło
 • Znaczenie Age Przykłady czwarty wiek, starość. deuxième âge fr., drugi wiek, młodość. premier âge fr., pierwszy wiek, dzieciństwo. troisième âge fr., trzeci wiek
 • Znaczenie Autosomy Encyklopedia autosomy chromosomy identyczne u obu płci; por. allosomy. Etym. - zobacz aut(o)-; -som(a
 • Znaczenie Pair Au Jak działa pari, po cenie nominalnej: (o umowie, porozumieniu, układzie pomiędzy dwiema stronami) uregulowany, spłacony, skwitowany, wyrównany
 • Znaczenie ars est celare artem Czy jest bazuje na ukryciu (wysiłków) sztuki. ars longa, vita brevis zobacz vita brevis... ars simia naturae ?Xac. plast. sztuka małpująca naturę
 • Znaczenie Autyzm Pojęcie myślenie oderwane od rzeczywistości; zamknięcie się w sobie, połączone z rozluźnieniem zdrowego relacji do otoczenia, występujące w
 • Znaczenie Payment Accommodation Wyjaśnienie dosł. 'opłata grzecznościowa', umyślne zawyżenie rachunku o sumę, którą przedstawiciel (agent, reprezentant) odbiorcy towaru chowa sobie do
 • Znaczenie Adieu Opis adieu [wym. adiö:] przest. bądź zdrów; żegnaj(cie). Etym. - fr. 'jw.'; a- z à 'do', zobacz ad-; Dieu 'Bóg' z ?Xac. deus, zobacz deizm
 • Znaczenie Akapit Informacje nowego wiersza; wiersz startowy takiego ustępu tekstu, zazwyczaj wcięty, wiersz akapitowy; por. a linea. Etym. - ?Xac. a capite 'od
 • Znaczenie Amikt Co to jest amikt zobacz humerał. Etym. - śrdw.z łaciny amictus od ?Xac. 'płaszcz' z p.p. od amicire 'okryć, przyodziać
 • Znaczenie Aflaston Definicja aflaston zob
 • Znaczenie Aloha Co znaczy aloha (hawajski) miłość, przyjaźń; delikatność, takt; stosowane jako powitanie i pożegnanie na Hawajach
 • Znaczenie Herba In Anguis Słownik anguis in herba zobacz latet anguis
 • Znaczenie Amikoszoneria Znaczenie amikoszoneria nadmierna, rażąca poufałość. Etym. - fr. ami 'przyjaciel' z ?Xac. amicus 'jp.'; fr. cochon 'świnia
 • Znaczenie aut Caesar aut nihil Czym jest aut Caesar aut nihil ?Xac., lub (być) Cezarem, lub nikim. Etym. - dewiza Cezara Borgii, wł. polityka doby odrodzenia (około 1475-1507
 • Znaczenie A la recherche du temps perdu Co oznacza poszukiwaniu straconego czasu (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - ogólny tytuł wielotomowego cyklu powieściowego (1913-27) pisarza fr. Marcela
 • Znaczenie ave Imperator morituri te salutant Krzyżówka Xac., witaj, Cezarze, pozdrawiają cię idący na Zgon. Etym. - ze Swetoniusza (Boski Klaudiusz, 21); pozdrowienie gladiatorów wkraczających
 • Znaczenie Anorak Najlepszy eskimoski z futra, skóry a. płótna, z wszytym kapturem (i kieszeniami). Etym. - grenlandzki esk. ánorâq 'jw
 • Znaczenie Abstrakt Przykłady dokumentu; filoz. powszechnik, abstrakcja. Etym. - z angielskiego: abstract 'streszczenie; abstrakcja' z ?Xac. abstractio
 • Znaczenie Day Souls All Encyklopedia Zaduszki, Dzień Zaduszny', 1 listopada, przypomnienie wszystkich wiernych zmarłych; dzień przeznaczony modlitwie za dusze cierpiących w
 • Znaczenie Antylogia Jak działa antylogia zobacz oksymoron. Etym. - gr. antilogía 'sprzeczka; sprzeczność'; zobacz anty-; log-; -log
 • Znaczenie Absurdum Ad Czy jest rozumowanie doprowadzone) do niedorzeczności, do punktu, gdzie (jego) fałszywość staje się oczywista; por. reductio
 • Znaczenie Adoracja Pojęcie Kośc. rz.kat. latria; ceremonia oddawania czci boskiej. adorator wielbiciel. adorować. Etym. - ?Xac. adoratio 'ubóstwianie' z adorare
 • Znaczenie Adhortacja Wyjaśnienie adhortacja przest. upomnienie, zachęta. Etym. - ?Xac. adhortatio 'jw.' od adhortari 'napominać, zachęcać'; zobacz ad-; hortari 'jp
 • Znaczenie Astroarcheologia Opis archeoastronomia. astrochemia (1973) edukacja o chem. budowie ciał niebieskich i in. obiektów przestrzeni kosmicznej. Etym. - zobacz astr(o
 • Znaczenie Alod Informacje własność wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych (w przeciwieństwie od lenna). alodialny dziedziczny, rodowy, nie lenny. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Algorytm Co to jest program obliczenia, mechanicznego rozwiązywania danego typowego zadania mat.; rozszerz. zaprogramowany zespół metod opartych na
 • Znaczenie Abolicja Definicja umorzenia postępowania karnego w stos. do pewnych kategorii przestępstw a. przestępców; por. amnestia. abolicjonizm ruch społ. domagający
 • Znaczenie Abbe Co znaczy abbé francuski opat, fr. ksiądz. Etym. - fr. 'opat; ksiądz' z późn.z łaciny abbas, zobacz opactwo
 • Znaczenie Dream American Słownik amer. pragnienie (senne)', pop. slogan, hasło wyrażające ideały demokracji, równości i wolności, na których budowano USA; amerykański
 • Znaczenie Informel Art Znaczenie nieformalny kierunek sztuki współczesnej, eksperymentujący najróżnorodniejszymi materiałami (drewno, piasek, szkło, odpadki i tym podobne
 • Znaczenie Achitofel Czym jest przyjaciel. Etym. - por. Biblia (2. Sam., 17, 15-23); A. był doradcą króla Dawida, przyłączył się jednak do jego zbuntowanego syna
 • Znaczenie a sczastie było tak wozmożno tak blizko Co oznacza blizko! ros., a szczęście było tak dostępne, tak blisko! Etym. - z Puszkina (Eugeniusz Oniegin 6, 47), 1833 r
 • Znaczenie Animozja Krzyżówka nieprzyjaźń. animusz zapał, fantazja, werwa, energia; rezon, kontenans; kuraż, brawura, odwaga. Etym. - ?Xac. animōsus 'odważny; pełen
 • Znaczenie Atou Najlepszy ATOU akronim ?Xac. Adoptio Per Transferationem Ovulum in Utero 'odopcja poprzez przeniesienie zarodka do macicy'; por. FIVETE
 • Znaczenie Ambasada Przykłady dyplomatycznej przedstawicielstwo państwowe; jego lokal, gmach; dawn. misja, poruczenie, zlecenie. ambasador. Etym. - fr. ambassade
 • Znaczenie ach mein lieber Augustin Encyklopedia ach, mein lieber Augustin zobacz o du, lieber Augustin
 • Znaczenie A Streetcar Named Desire Jak działa angielskiego:, Tramwaj zwany pożądaniem. Etym. - tytuł sztuki (1947) pisarza amer. Tennessee Williamsa (1911-83), dziejącej się we fr
 • Znaczenie Alikwoty Czy jest tony harmoniczne, współbrzmiące z tonem zasadniczym, lecz znacząco słabsze; drgania układów częściowych w układach drgających. Etym. - śrdw
 • Znaczenie Anatomia Pojęcie budowie organizmów żywych. anatom(iczny). Etym. - gr. anatomē 'sekcja (zwłok)' od anatémnein 'pociąć'; zobacz ana-; -tom
 • Znaczenie Antarktyda Wyjaśnienie stały) wokół Bieguna Południowego. Antarktyka region polarny i subpolarny półkuli płd., w którego centrum leży Antarktyda; por. arktyczny
 • Znaczenie Adagium Opis adagium ?Xac., dawn. przysłowie
 • Znaczenie Andragogika Informacje dorosłych. android automat naśladujący ruchy człowieka. androfobia wstręt do mężczyzn. androcentryzm podkreślanie, akcentowanie, wysuwanie
 • Znaczenie Aut Co to jest boiska a kortu; przestrzeń poza polem gry. Etym. - z angielskiego: out 'wy-; na zewnątrz; poza; jw.'; por. blekaut; outsider
 • Znaczenie Aeger Definicja bryt. - urlop chorobowy. aegrotat ?Xac., dosł. 'jest chory', na uniwersytetach bryt. Etym. - zaświadczenie lekarskie stwierdzające, Iż
 • Znaczenie Perfuma Akustyczna Co znaczy dla ucha dźwięki, którymi zagłusza się cichsze od niego, lecz dokuczliwe hałasy (na przykład dźwięki sonaty Beethovena z płyty gramofonowej
 • Znaczenie Asybilacja Słownik elementu szczeliny w końcowej fazie artykulacji spółgłoski zwartej, czego skutkiem było na przykład przekształcanie klasycznego ?Xac. k
 • Znaczenie Patres Ad Znaczenie tamten świat; na łono Abrahama. ad publicandam ?Xac., do opublikowania, obwieszczenia. ad referendum ?Xac., do zreferowania, do zdania
 • Znaczenie Stella Maris Ave Czym jest Ave, maris Stella ?Xac., Witaj, Gwiazdo morza. Etym. - start hymnu z IX w. ku czci Matki Boskiej
 • Znaczenie Leones Ad Co oznacza ad leones ?Xac., lwom (rzucić na pożarcie
 • Znaczenie Autokracja Krzyżówka nieograniczona, absolutna, nie kontrolowana, skupiona w rękach autokraty, jednostki rządzącej samowładnie; por. dyktator. Etym. - gr
 • Znaczenie Felix Arabia Najlepszy Arabia Felix ?Xac., Arabia Szczęśliwa. Etym. - st.rz. nazwa żyznej, płd.-zach. części Półwyspu Arabskiego
 • Znaczenie a ruse ruse et demi Przykłady à rusé, rusé et demi fr., na (przechytrzenie) spryciarza (trzeba) półtora spryciarza
 • Znaczenie Automedon Encyklopedia Automedon woźnica. Etym. - u Homera (Iliada 16, 148; 17, 459; 24, 574) zręczny woźnica Achillesa
 • Znaczenie Perdus Fonds A Jak działa à fonds perdus fr., na utraty, na przepadłe; (wypłata) bez widoków na odzyskanie pieniędzy a. otrzymanie innego ekwiwalentu
 • Znaczenie Afrykata Czy jest afrykata jęz. spółgłoska zwarto-szczelinowa, na przykład ć. Etym. - ?Xac. affricatus, p.p. od affricare 'pocierać
 • Znaczenie Autostrada Pojęcie nawierzchni ulepszonej, przepołowiona wzdłuż dla rozdzielenia obu kierunków ruchu, z wytyczonymi pasami dla różnych prędkości pojazdów, ze
 • Znaczenie apparent rari nantes in gurgite vasto Wyjaśnienie Xac., gdzieniegdzie widać ich, jak pływają po bezkresnej głębinie. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 118
 • Znaczenie Adnotacja Opis notatka; krótka wiadomość (na przykład bibliograficzna). ad notam ?Xac., do informacje (przyjąć). Etym. - ?Xac. adnotatio, annotatio 'uwaga
 • Znaczenie Ant Informacje ANT-) w złożeniach: przeciw (fizycznie a. moralnie); opozycyjny, wrogi, rywalizujący; nie-; przeciwległy, odwrotny; (o lekach i tym
 • Znaczenie Anamorfoza Co to jest dająca zniekształcony wizerunek przedstawianego przedmiotu, gdy patrzy się z normalnego punktu widzenia, lecz zniekształcenie znika i
 • Znaczenie Akcyjny Definicja akcyjny w odniesieniu akcji; dorywczy, doraźny. Etym. - zobacz akcja
 • Znaczenie Agat Co znaczy różnobarwnie wstęgowany, twardy, stosowany do wyrobu moździerzyków, pryzmatów do wag dokładnych i łożysk. Etym. - fr. agate 'jw.' z gr
 • Znaczenie Apokryf Słownik nieautentyczny; falsyfikat; (l.mn.) księgi biblijne, nie włączone do kanonu (spisu) ksiąg autentycznych poprzez Kościół rz.kat., Żydów a
 • Znaczenie Activite Znaczenie z happeningu akcje o przebiegu zaplanowanym, akcje-zabawy, akcje-metafory, akcje-prowokacje pokrewne sztuce kontestacyjnej, modne na
 • Znaczenie Fond Au Czym jest au fond fr., w gruncie rzeczy, w istocie
 • Znaczenie Imperii Arcana Co oznacza arcana imperii ?Xac., tajniki władzy, rządzenia, rządu; tajemnice państwowe; zobacz arkana
 • Znaczenie Areka Krzyżówka kateszowa, żuwnia, żuwipalma malajska; zobacz betel; zobacz katechu. Etym. - n.z łaciny areca 'rodzaj palm' z port. 'palma betelowa', z
 • Znaczenie Priori A Najlepszy względu log.; (poznanie) z wyjątkiem doświadczenia, przed doświadczeniem; intuicyjnie; poprzez dedukcję; dawn. (wnioskowanie) z przyczyn o
 • Znaczenie Posteriori A Przykłady log.); (poznanie) opierając się na doświadczenia, po doświadczeniu; opierając się na faktów; poprzez indukcję; dawn. (wnioskowanie) ze
 • Znaczenie Ambrozjanie Encyklopedia duszpasterskie zebranie księży świeckich zał. w 1578 r. poprzez św. Karola Boromeusza. ambrozjańskie hymny pieśni ?Xac. ułożone poprzez św
 • Znaczenie Aparat Jak działa spełniający określone zadania, lecz nie przetwarzający ani nie wytwarzający energii mech.; biol. narząd (zespół narządów) spełniający pewne
 • Znaczenie Ambliopia Czy jest upośledzenie wzroku z różnych przyczyn. Etym. - gr. amblyōpía 'zmętnienie wzroku'; amblys 'tępy'; -opía od ōps, zobacz -opsja
 • Znaczenie A Pojęcie A- (przed samogł. AN-) w złożeniach: nie-; bez-; przeczenie; brak; zobacz ab-; ad-. Etym. - gr. a-, an- 'jw
 • Znaczenie Airbus Wyjaśnienie samolot odrzutowy do przewożenia pasażerów na krótkie a. średnie odległości. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; air- 'powietrzny'; zobacz bus
 • Znaczenie Antycyklon Opis atmosferyczny o charakterze wyżu barycznego (ciśnienie wzrasta od peryferii ku środkowi), wywołujący spadek zachmurzenia. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Auftakt Informacje ruch dyrygenta wprowadzający orkiestrę do gry tak, by zaczęła idaalnie wspólnie i we właściwej pulsacji rytmicznej. Etym. - nm. 'muz. 'jw
 • Znaczenie Adyton Co to jest którego miały dostęp tylko osoby bezpośrednio powiązane z kultem; część świątyni gr., gdzie mieściła się wyrocznia. Etym. - gr. r.nij. od
 • Znaczenie Deucalione A Definicja Deukaliona, od czasów potopu; por. post diluvium; Iove nondum barbato; consule Planco. Etym. - z Luciliusa (Satyry, 6, 284) około 123 przed
 • Znaczenie Aszkenazim Co znaczy Żydów środkowo- i wschodnioeuropejskich, pośród których powstał w X w. język żyd. (por. jidysz; Sefardyjczycy). Etym. - hebr. Aszkenāzi l
 • Znaczenie Amalgamat Słownik amalgamat ortęć, stop rtęci z innym metalem; przen. mieszanina, zlepek, konglomerat, stop. Etym. - śrdw.z łaciny amalgama 'jw
 • Znaczenie Artretyzm Znaczenie por. chiragra; podagra). ARTR(O)- w złożeniach: anat. staw. Etym. - gr. arthrítis 'artretyzm' od árthron 'staw, przegub
 • Znaczenie Apsaras Czym jest potem śpiewaczki i tancerki zamieszkujące niebo Indry, partnerki gandharwów, muzykantów niebiańskich, dostarczające rozkoszy zmysłowych
 • Znaczenie Anastrofa Co oznacza porządku wyrazów dla efektu retor. a. powtórzenie wyrazów w porządku odwróconym. Etym. - gr. anastrophē 'odwrócenie'; zobacz ana-; strofa
 • Znaczenie Amelia Krzyżówka amelia med. wrodzony brak rąk a. nóg. Etym. - (1973) zobacz a-; gr. mélos 'kończyny, kończyna
 • Znaczenie Abort Najlepszy skrobanka. Etym. - ?Xac. abortus 'płód przedwcześnie wydany, nieżywy' od aboriri 'zniknąć; poronić'; zobacz ab-; oriri, zobacz Orient
 • Znaczenie Nota Absque Przykłady absque nota ?Xac., bibl. (książki) bez oznaczenia (roku i miejsca wydania
 • Znaczenie Adept Encyklopedia sztuce, zawodzie); wyznawca (sekty), zwolennik (doktryny, kierunku filoz., partii); wtajemniczony. Etym. - śrdw.z łaciny adeptus
 • Znaczenie Akbar Allah Jak działa Allah akbar arab., Bóg jest wszechmocny
 • Znaczenie Apoftegmat Czy jest pouczająca; zwięzłe, wyraziste, trafne powiedzenie (por. bon mot; aforyzm). Etym. - gr. apóphtegma 'wypowiedź; sentencjonalna odpowiedź
 • Znaczenie Abrewiacja Pojęcie piśmie. abrewiatury mechanizm skrótów stosowanych w grafice staroż. i śrdw.; muz. skróty notacyjne w nutach. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Anomia Wyjaśnienie rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania; przypadek, gdzie normy moralne a. wzorce zachowania się są nieobecne, niejasne a. są z
 • Znaczenie Abdykacja Opis rezygnacja z władzy monarszej. Etym. - ?Xac. abdicatio 'wypędzenie, złożenie urzędu, dymisja' od abdicare 'wypędzić; wyzuć; zrzec się
 • Znaczenie Akw Informacje AKW(A)-, AKWE-, AKWI- w złożeniach: woda; wodo-; wodny. Etym. - ?Xac. aqua dpn. aquae 'woda'; por. okowita
 • Znaczenie Almagest Co to jest traktatów na temat jakiejś gałęzi wiedzy. Etym. - śrdw.z łaciny almageste od arab. al-madżusti z gr. mégistē (sýntaksis) 'ogromna
 • Znaczenie Amore celeste e mondano Definicja niebiańska i ziemska. Etym. - nadany nareszcie XVII w. tytuł obrazu Tycjana, który zwano wcześniej Wenus bliźniaczą (1512-15 r., Gal
 • Znaczenie Addenda Co znaczy addenda przypisy, bonusy, załączniki. Etym. - ?Xac. l.mn. r.nij. od addendus, gerundivum od addere 'dodawać
 • Znaczenie Akant Słownik ogromnych, kolczastych liściach, rosnących w stepach i pustyniach Azji i na wybrzeżach M. Śródziemnego; rzeźbiony motyw dekoracyjny w
 • Znaczenie Andabata Znaczenie andabata ?Xac., staroż. gladiator rz. walczący na ślepo w hełmie zakrywającym oczy
 • Znaczenie Graecas Calendas Ad Czym jest ad Calendas Graecas zobacz ad Kalendas
 • Znaczenie Grecque La A Co oznacza à la grecque fr., dosł. 'po grecku', (potrawa) gotowana w oliwie z ziołami i sokiem cytrynowym a. z octem
 • Znaczenie Ambiwalencja Krzyżówka dwuwartościowość uczuć; psychol. doznawanie równocześnie sprzecznych uczuć i chęci w relacji do tych samych osób, elementów a. sytuacji
 • Znaczenie Frei Macht Arbeit Najlepszy Arbeit macht frei nm., robota czyni (człowieka) wolnym. Etym. - napis na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu
 • Znaczenie Pari Al Przykłady al pari wł., (dosł. na równi) kurs walut a. papierów wartościowych zgodny z ich wartością nominalną; por. parytet
 • Znaczenie Romae Moenia Altae Encyklopedia altae moenia Romae ?Xac., mury wyniosłej Romy (jest to Rzymu). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 17
 • Znaczenie ab equis ad asinos Jak działa ab equis ad asinos ?Xac., z koni na osły; z deszczu pod rynnę
 • Znaczenie Aspiracja Czy jest marzenie (dopięcia celu, dobicia się czego), ambicja; jęz. przydech. aspirata jęz. spółgłoska przydechowa. aspirantura forma
 • Znaczenie Azot Pojęcie bezwonny, bezbarwny, niepalny, gł. składnik (około 3/4) powietrza. azotniak nawóz mineralny, cyjanamid wapnia, otrzymywany sztucznie
 • Znaczenie Discretion A Wyjaśnienie à discretion fr., [wym. a diskresja] dowolnie, do własnego uznania; por. dyskrecjonalny
 • Znaczenie Achterpik Opis żegl. wodoszczelna komora zderzeniowa na rufie statku; por. forpik. achtersztag, aftersztag, żegl. lina mocująca maszt, biegnąca od topu do
 • Znaczenie Antiroman Informacje anti-roman zobacz nouveau roman. Etym. - tytuł parodii romansu pasterskiego (1627 r.) Charlesa Sorela
 • Znaczenie Anihilacja Co to jest cząstka-antycząstka zamienia się w inne cząstki elementarne; dawn. zniweczenie, unieważnienie. Etym. - późn.z łaciny annihilatio
 • Znaczenie Aza Definicja AZA w złożeniach: enzym; substancja rozkładająca. Etym. - fr. (diast)ase, zobacz diastazy; por. amylazy
 • Znaczenie Ataman Co znaczy wojsk.-polit.-adm.) naczelnik osiedli kozackich; hist. (a. koszowy, siczowy) dowódca, hetman Kozaków zaporoskich. Etym. - ukr. atamán 'jw
 • Znaczenie Aphelium Słownik odsłoneczny, najodleglejszy od Słońca pkt. orbity (toru) planety a. komety; por. perihelium. Etym. - n.z łaciny; zobacz apo-; helio
 • Znaczenie Awiacja Znaczenie przest. lotniskowiec. awionetka mały samolot sport. a. turystyczny. Etym. - fr. avion 'samolot', avionette 'awionetka' i aviation
 • Znaczenie Home At Czym jest at home z angielskiego:, [wym. ethoum] dosł. w domu; w ojczyźnie; (na zawiadomieniach): przyjmuje, gotów na przyjęcie gości
 • Znaczenie Aeracja Co oznacza wentylacja pomieszczeń. aerozole układy koloidowe powstające poprzez rozproszenie ciał stałych a. cieczy w ośrodku gazowym (mgła, dym, pył
 • Znaczenie Applepie Krzyżówka dosł. 'szarlotka (kruche ciasto z jabłkami)'; przen. coś, co ma typowo amerykańskie cechy, co niesie w sobie tradycyjne amer. wartości
 • Znaczenie agnosco veteris vestigia flammae Najlepszy znów czuję iskrę dawnego płomienia. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 23); w tł. Dantego; conosco i segni dell'antica fiamma (Piekło, 30
 • Znaczenie Autobiografia Przykłady autochton rdzenny mieszkaniec państwie a. obszaru; tuziemiec, tubylec, krajowiec. autochtoniczny pochodzenia miejscowego. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Alphonse and Gaston routine Encyklopedia angielskiego: 'procedura Alfonsa i Gastona', gdy dwaj ludzie ceremonialnie przepuszczają się wzajem u wejścia; przen. gdy obie strony
 • Znaczenie Amorficzny Jak działa ustalonych kształtów; (słowo) pozbawiony form gramatycznych; (ciało fiz.) nie mające budowy krystalicznej. Etym. - gr. ámorphos
 • Znaczenie Admor Czy jest poprzez chasydów na oznaczenie cadyka. Etym. - akronim hebr. wyrazów znacznych: 'nasz pan, nauczyciel i mistrz
 • Znaczenie Ariergarda Pojęcie ubezpieczający od tyłu kolumnę w marszu; por. awangarda. Etym. - fr. arrière-garde 'straż tylna'; arrière 'wojsk. tyły; żegl. rufa'; zobacz
 • Znaczenie Anatema Wyjaśnienie ceremonialna ekskomunika. Etym. - gr. anáthēma 'rzecz poświęcona; oddana (złu); przeklęta'; zobacz ana-; ttithénai, zobacz teza; por
 • Znaczenie Amfilada Opis połączonych ze sobą przejściami na jednej osi, na przestrzał. Etym. - fr. enfilade 'przestrzał, amfilada' od enfiler 'nawlekać; przebić
 • Znaczenie Anabaptysta Informacje jednej z sekt protestanckich stworzonych w XVI w., uznających chrzest tylko dorosłych. Etym. - zobacz ana-; baptysta
 • Znaczenie actio libera in causa sed non in eventu Co to jest Xac., dosł. działanie wolne w przyczynie, lecz nie w momencie popełnienia czynu; prawn. umyślne wprawienie się w stan niepoczytalności a
 • Znaczenie Asymptota Definicja odległość od danej krzywej nieograniczenie maleje stosunkowo przedłużania obu linii. asymptotyczny. Etym. - gr. asymptōtos 'nie stykający
 • Znaczenie Amfibolia Co znaczy dwuznaczność, niejasność wypowiedzi; zdanie, wyrażenie złożone, które można rozmaicie interpretować z uwagi na dwuznaczność konstrukcji
 • Znaczenie adhuc sub iudice lis est Słownik iudice lis est ?Xac., (gramatycy wiodą z sobą spór, i) rzecz jest dotąd nie rozstrzygnięta; edukacja nie wypowiedziała się jeszcze
 • Znaczenie Arnika Znaczenie arnika (górska) bot. kupalnik górski, "pomórnik". Etym. - n.z łaciny arnica 'jw
 • Znaczenie Abonowanie Czym jest abonowanie zobacz abonament
 • Znaczenie Afereza Co oznacza głosek najpierw wyrazu; por. synkopa. Etym. - późn.z łaciny aphaeresis 'jw.' z gr. aphaíresis 'dosł. zabranie; jw.' od aphaireín 'zabierać
 • Znaczenie Abominacja Krzyżówka Etym. - późn.z łaciny abominatio 'jw.' od abominari 'odżegnywać się od czegoś jako od złej wróżby; nie cierpieć'; zobacz ab-; ominari
 • Znaczenie Eundem Ad Najlepszy uniwersytet, do jakiejś instytucji, organizacji) na ten sam (stopień w hierarchii), z tą samą rangą, na to samo stanowisko, jakie nowo
 • Znaczenie Aspekt Przykłady wzgląd, ujęcie, perspektywa; postać, widok, wygląd, przejaw; wg astrologów - wzajemne położenie gwiazd i planet, na którego podstawie
 • Znaczenie Choroba Addisona Encyklopedia przewlekła niewydolność nadnerczy. Etym. - od nazwiska Thomasa Addisona (1739-1860), lekarza z angielskiego:, który opisał tę chorobę w
 • Znaczenie Analekta Jak działa jednego a. kilku autorów, wyposażony w noty źródłowe; wypisy dla celów dydaktyczno-naukowych. Etym. - gr. 'rzeczy wybrane' od analégein
 • Znaczenie Akord Czy jest przynajmniej trzech) dźwięków różnej wysokości, dobranych wg zasad harmonii. akordeon klawiszowy dęty instrument muz. z miechem; por. bajan
 • Znaczenie Awidia Pojęcie niewiedza' w buddyzmie - niewiedza o Czterech Szlachetnych Prawdach (których znajomość i spełnienie chroni przed transmigracją dusz) i o
 • Znaczenie Antycypacja Wyjaśnienie zakładanie czegoś jeszcze nie istniejącego; pogląd jeszcze nie udowodniony, lecz słuszny i znajdujący potem własne potwierdzenie; por. a
 • Znaczenie Argus Opis czujne, baczne, podejrzliwe; por. cerber. Etym. - ?Xac. forma gr. Árgos, nazwy stuokiego olbrzyma, któremu Hera, zazdrosna żona Zeusa
 • Znaczenie Akupunktura Informacje leczenia (zwł. gośćca, nerwobólów, zapaleń), polegająca na wbijaniu złotych a. srebrnych igieł do tkanki podskórnej w ustalonych punktach
 • Znaczenie Ate Co to jest zaślepienie, prowadzące człowieka do zguby; por. menos. Etym. - gr. átē 'zaślepienie; występek; kara; nieszczęście; mit. gr. córka Zeusa
 • Znaczenie Abrazo Definicja Ameryce ?Xac. forma witania się (mężczyzn). Etym. - hiszp. 'uścisk, objęcie'; a- zobacz ad-; brazo, zobacz bracero
 • Znaczenie Amfibia Co znaczy auto a. czołg mogący poruszać się na lądzie i na wodzie; samolot mogący lądować i wodować. Etym. - gr. amphíbios 'wiodący podwójne życie
 • Znaczenie Achates Słownik Achates zobacz fidus Achates
 • Znaczenie Aport Znaczenie aportowanie (o psie:) przynoszenie na rozkaz upolowanej zwierzyny a. rzuconych elementów. Etym. - ?Xac. apportare 'przynosić'; zobacz ad
 • Znaczenie Adiectivum Czym jest adiectivum ?Xac., gram. przymiotnik
 • Znaczenie Aktualizacja Co oznacza odniesieniu współczesności; będący na czasie; bieżący; aktualnie istotny. Etym. - późn.z łaciny actualis 'aktywny; praktyczny' od ?Xac
 • Znaczenie Appelativum Krzyżówka appelativum rodzaj pseudonimu, gdzie użyto wyrazu a. wyrazów pospolitych (na przykład Obserwator, Stary żołnierz
 • Znaczenie Atrapa Najlepszy psujących się towarów), "ślepe" (puste wewnątrz) opakowanie, umieszczane dla reklamy w witrynie sklepu, na targach i tym podobne
 • Znaczenie Antydot Przykłady ret. użycie słów w sensie odwrotnym do ich powszechnie przyjętego znaczenia dla uzyskania efektu humorystycznego a. ironicznego. antygeny
 • Znaczenie Aszraf Encyklopedia aszraf zobacz szeryf 1
 • Znaczenie Algebra Jak działa gł. badaniem własności działań realizowanych na liczbach i zachodzących pomiędzy liczbami związków i poszukiwaniem liczb spełniających
 • Znaczenie Autodydakta Czy jest przest. samokształcenie. autoerotyzm zobacz narcyzm. autokefalia niezależność krajowej prawosławnej organizacji kościelnej od
 • Znaczenie Olej Arachidowy Pojęcie jadalny otrzymywany z arachidów, orzeszków ziemnych. Etym. - n.z łaciny arachis dpn. arachidis 'jw.' z (?) gr.arakís zdrobn. od árachos
 • Znaczenie Atencja Wyjaśnienie respekt, poważanie; dawn. uwaga, baczenie. Etym. - ?Xac. attentio 'uwaga' od attendere 'napinać; natężać uwagę'; zobacz ad-; tendere
 • Znaczenie Armistycjum Opis broni. Etym. - n.z łaciny armistitium 'jw.' z ?Xac. arma, zobacz armada; -stitium od status, zobacz status
 • Znaczenie Aralia Informacje aralia n.z łaciny bot., dzięgława
 • Znaczenie Audiencja Co to jest posłuchanie, udzielone poprzez osobę na wysokim stanowisku (dostojnika, dygnitarza.) audiologia edukacja o słuchu. audytorium sala
 • Znaczenie Armada Definicja flota wysłana poprzez Filipa II hiszpańskiego przeciw Anglii w 1588 r. (hiszpańska, "niezwyciężona" A.) armatura osprzęt
 • Znaczenie Asonans Co znaczy nieprecyzyjny, opierający tylko na zgodności samogłosek; por. konsonans. Etym. - fr. assonance 'jw.' z ?Xac. assonare 'odbrzmiewać
 • Znaczenie Couleuvres Des Avaler Słownik avaler des couleuvres fr., (dosł. 'połykać żmije') znosić przykrości, afronty, zniewagi
 • Znaczenie Aplauz Znaczenie aprobata. Etym. - ?Xac. applausus p.p. od applaudere 'bić; klaskać; pochwalać'; zobacz ad-; plaudere, zobacz eksplozja
 • Znaczenie Adwersarz Czym jest Xac. adversarius 'przeciwnik' od adverter 'obracać ku czemu; po-, przestrzegać'; zobacz ad-; vertere, zobacz wersja; por. awers
 • Znaczenie Almanach Co oznacza określonej dziedziny edukacji a. sztuki; corocznie ukazujący się zestaw informacji różnego rodzaju, zwł. o faktach, wydarzeniach lat
 • Znaczenie Appeasement Krzyżówka zaspokajania (żądań) potencjalnego agresora; polityka jednostronnych ustępstw, czynionych pozbawionemu skrupułów przeciwnikowi; por
 • Znaczenie Asyriologia Najlepszy duchową i materialną ludów Mezopotamii (Sumerów, Babilończyków i Asyryjczyków), opierając się na zabytków archeol., zwł. tabliczek
 • Znaczenie Aria Przykłady orkiestry; krótki utwór instrumentalny o charakterze śpiewnym. ariet(t)a (zdrobn.) mała, krótka aria, o prostszej budowie. Etym. - wł
 • Znaczenie Baculum Ad Encyklopedia ad baculum zobacz argumentum
 • Znaczenie Atest Jak działa jakość dostarczonego materiału (zazw. surowca); atestacja, atestat przest. świadectwo, poświadczenie. Etym. - późn.z łaciny attestatio
 • Znaczenie Astat Czy jest promieniotwórczy. Etym. - gr. ástatos 'nietrwały, niestały' zobacz a-; statós 'stojący' od histánai, zobacz statyczny
 • Znaczenie Autoklaw Pojęcie metalowy do naparzania (pod powiększonym ciśnieniem) materiału, w celu podniesienia jego własności wytrzymałościowych a. wyjałowienia go
 • Znaczenie Suae Aetatis Wyjaśnienie aetatis suae (XVI) ?Xac., w wieku lat (szesnastu
 • Znaczenie Autocasco Opis samochodu od wypadku, kradzieży i tak dalej Etym. - z auto(mobil) i hiszp. casco 'kask; ubezpieczenie środka transportu na wypadek rozbicia
 • Znaczenie Absolwent Informacje kurs, uczelnię; por. absolutorium. Etym. - ?Xac. absolvens dpn. absolventis p.pr. od absolvere, zobacz absolucja
 • Znaczenie Aidedecamp Co to jest aide-de-camp [wym. e:d dö kã] fr., adiutant
 • Znaczenie Arka Definicja w okresie Potopu; (a. przymierza) hist. drewniana, pozłacana, zdobiona święta skrzynia, będąca obiektem czci relig. Żydów (por. Biblia, Ex
 • Znaczenie Akwedukt Co znaczy doprowadzający wodę ze źródeł górskich, zwł. w staroż. i śrdw., przewodami (na mostach i wiaduktach), którymi woda płynęła na zasadzie
 • Znaczenie Akwatorium Słownik odpowiednik terenu); w portach: reda, awanport, baseny i kanały portowe. Etym. - zobacz akwa- (tak jak "teren" od ?Xac. terra
 • Znaczenie Aukcja Znaczenie niestandardowych, jak wełna, futra, skóry surowe, herbata, ryby; por. licytacja. Etym. - ?Xac. auctio '(dosł. zwiększenie) licytacja' od
 • Znaczenie Allonim Czym jest ukrywa się pod nazwiskiem innej, rzeczywistej, żyjącej osoby; dzieło opublikowane pod nazwiskiem osoby nie będącej autorem. Etym. - fr
 • Znaczenie Alkermes Co oznacza roślina, której jagód używano dawn. do barwienia win; zool. owad czerwiec; dawn. barwnik czerwony z owadów czerwców a. z soku jagód
 • Znaczenie Spectatores Ad Krzyżówka ad spectatores ?Xac., teatr. do widzów, a nie do współaktorów skierowane słowa (wskazówka reżysera
 • Znaczenie Principium Iove Ab Najlepszy ab Iove principium ?Xac., start od Jowisza, jest to (rozpoczynać) od kwestie a. osoby najważniejszej. Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 3, 60
 • Znaczenie Anlagen Przykłady późniejszego rozwoju, rudyment, zwł. nagromadzenie komórek płodu rozpoczynające w sposób widoczny postęp jakiegoś organu a. kończyny. Etym
 • Znaczenie Annalista Encyklopedia annałów, roczników, kronik. Etym. - ?Xac. (libri) annāles '(księgi) doroczne; kroniki', l.mn. od annalis 'roczny' z annus 'rok'; por
 • Znaczenie Antychryst Jak działa Chrystusa, mający się pojawić przed nadchodzącym końcem świata i powtórnym przyjściem Zbawiciela (por. chiliazm, millennium; Biblia, Apok
 • Znaczenie Argument Czy jest dowodu, twierdzenie mające uzasadnić a. obalić tezę. argumentum baculinum zobacz argumentum ad baculum. argumentacja zespół argumentów
 • Znaczenie Stajnia Augiasza Pojęcie zaniedbana, zapuszczona, zachwaszczona, w bezładzie, rozgardiaszu, nierządzie a. brudach moralnych, którą trzeba nadludzkim wysiłkiem
 • Znaczenie Akrolit Wyjaśnienie więcej materiałów (na przykład ciało z marmuru, ubiór z drewna a. brązu); por. chryzelefantyna. akronim słowo sztucznie utworzony z
 • Znaczenie Ahaswer Opis legendy, skazany na ustawiczną tułaczkę, bo nie pozwolił, by Chrystus w drodze na Golgotę odpoczął u jego drzwi. Etym. - Achaszwerosz hebr
 • Znaczenie Verbe Du Alchimie Informacje Etym. - utwór Arthura Rimbauda zawarty w tomie Saison en enfer; 'Sezon w piekle' (zobacz); tytuł przejęty (1951) poprzez Jana
 • Znaczenie Absurd Co to jest lit., filoz. termin określający absurdalność a. bezcelowość kondycji ludzkiej z egzystencjalnego punktu widzenia i przez wzgląd na
 • Znaczenie Captandum Ad Definicja przypodobania się pospólstwu, dla zabawienia tłumu (regularnie o argumentach odwołujących się gł. do uczuć); por. captatio benevolentiae
 • Znaczenie Povera Arte Co znaczy sztuki, gdzie nie przedstawia się samego dzieła bezpośrednio, lecz ukazuje się je z drugiej ręki przy udziale zdjęć, map, rysunków a. opisu
 • Znaczenie Adynata Słownik humorystyczne oparte na nonsensie i dlatego rozśmieszające (por. Miles gloriosus, Münchhausen, Schlaraffenland). Etym. - gr. adýnatos
 • Znaczenie a poem should not mean but be Znaczenie angielskiego:, wiersz nie powinien znaczyć, lecz być. Etym. - z Archibalda MacLeisha (Streets in the Moon. Ars poetica), 1926 r
 • Znaczenie Agrement Czym jest państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa; (por. akredytowanie; persona non grata). Etym. - fr. 'zezwolenie' od
 • Znaczenie Antyklina Co oznacza fałdu; por. synklina. antykoncepcyjne środki - zapobiegające zajściu w ciążę. Etym. - zobacz anty-; -klin- z gr. klínein, zobacz kliniczna
 • Znaczenie Astr Krzyżówka niebo, kosmos; astronomiczny; astrologiczny; por. aster(o)-. astracja tworzenie się nowych gwiazd. astralny gwiezdny; zaświatowy, mistyczny
 • Znaczenie a planta pedis usque ad verticem eius Najlepszy Xac., od podeszwy stopy do głowy jego; od stóp do głów. Etym. - z Wulgaty (Hiob, 2, 7); por. Izajasz, 1, 6
 • Znaczenie Armila Przykłady sfera - starożytny przyrząd do wyznaczania współrzędnych astronomicznych stosowany do XVI w. (także poprzez Kopernika); odmianą jego było
 • Znaczenie Atv Encyklopedia Vehicle 'wóz terenowy', auto trój- a. czterokołowy o słabym silniku i sporych, sprężystych oponach, poświęcony do jazdy w nierównym
 • Znaczenie Agora Jak działa staroż. Grecji; miejsce obrad takiego zebrania, gł. plac, rynek; por. forum. agorafobia chorobliwa obawa (otwartej) przestrzeni, zaburzenie
 • Znaczenie Astma Czy jest przejawiająca się napadami duszności wydechowej, będąca następstwem uczulenia (alergii). Etym. - gr. ásthma 'zadyszka, sapanie; dychawica
 • Znaczenie Arsen Pojęcie arsen chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - ?Xac. arsenicum 'arszenik
 • Znaczenie Krzewiasta Amorfa Wyjaśnienie amorfa krzewiasta bot. indygowiec krzewiasty. Etym. - n.z łaciny amorpha z gr. ámorphos 'bezkształtny
 • Znaczenie Deco Art Opis sztuce dekoracyjnej powstały w latach 20. XX w., dominujący w 30., przeżywający nową falę zainteresowania w późnych latach 60. i
 • Znaczenie amor che muove il sole e laltre stelle Informacje stelle wł., miłość, która porusza Słońce i inne gwiazdy. Etym. - z Dantego (ostatni wers Boskiej Komedii, Raj, 33, 145
 • Znaczenie Alta Acqua Co to jest acqua alta wł. dosł. 'wysoka woda', zwł. o częstych powodziach zatapiających historyczne śródmieście Wenecji
 • Znaczenie Apoteoza Definicja bóstwo (gr. hērōs, ?Xac. divus); ubóstwienie; idealizacja, gloryfikacja; przest. teatr. uroczysta scena końcowa, żywy obraz. Etym. - gr
 • Znaczenie ad maiorem Dei gloriam Co znaczy ad maiorem Dei gloriam ?Xac., na większą chwałę bożą. Etym. - dewiza artysty zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli (1491-1556
 • Znaczenie Ażio Słownik ażio(taż) zobacz agio
 • Znaczenie Fine Al Znaczenie al fine wł., muz. do końca utworu; zobacz da capo
 • Znaczenie Aberracja Czym jest nienormalność (umysłu); wada soczewki, obiektywu, zniekształcająca a. zacierająca obraz; pozorne odchylenie położenia gwiazd w wyniku ruchu
 • Znaczenie Antyk Co oznacza rz.; zabytkowe dzieło sztuki (zwł. mebel, porcelana, obraz i tym podobne). antyczny odnoszący się do starożytności gr.-rz.; zabytkowy
 • Znaczenie Abulia Krzyżówka niedostatek woli, niemożność podejmowania decyzji i urzeczywistnienia zamierzeń. Etym. - gr. aboulía 'niestanowczość'; zobacz a-; -boulia
 • Znaczenie Ahimsa Najlepszy buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania istot żywych, wykonywana także poprzez Gandhiego jako polit.-społ. doktryna niestosowania
 • Znaczenie Arabeska Przykłady symetrycznym, stylizowany na motywach roślinnych i geom., wzorowany na sztuce arabskiej a. antycznej; krótki utwór muz. o subtelnych
 • Znaczenie Apodyktyczny Encyklopedia nie znoszący sprzeciwu, arbitralny; stanowczy; filoz. sąd logicznie niezbędny (oczywisty a. wynikający z przesłanek); por. (log
 • Znaczenie Clos Huis A Jak działa à huis clos fr., [wym. a üi klo] przy drzwiach zamkniętych, bez wstępu dla publiczności
 • Znaczenie Ar Czy jest ar jednostka miary powierzchni (=100 m2) w systemie metrycznym. Etym. - fr. are 'jw.' z ?Xac. area, zobacz areał
 • Znaczenie Anilana Pojęcie anilana nazwa handl. włókien syntetycznych z poliakrylonitrylu; por. orlon
 • Znaczenie Alleluja Wyjaśnienie alleluja przyśpiew radosny w liturgii, zwł. w momencie wielkanocnym. Etym. - hebr. hallelū-Jāh 'chwalcie Boga
 • Znaczenie Antymetabola Opis wypowiedź, której część druga w odmiennym porządku, innych formach gram., funkcjach składniowych, a nieraz i przeciwnym znaczeniu powtarza
 • Znaczenie Annominacja Informacje polegająca na zestawieniu wyrazów o pokrewnym brzmieniu, a innym znaczeniu; por. paronomazja. Etym. - ?Xac. annominatio, agnominatio 'jw
 • Znaczenie Pittore Sono Anchio Co to jest malarzem. Etym. - okrzyk, jaki miał wydać Correggio w okresie pobytu w Bolonii, stanąwszy przed obrazem Rafaela (Św. Cecylia
 • Znaczenie Amfiktionia Definicja miast-krajów, zawarty w celu ochrony centralnej świątyni (szczególnie czczonego bóstwa, na przykład Apollina w Delfach) a. innego miejsca
 • Znaczenie Automat Co znaczy uruchomieniu wykonuje samoczynnie określony cykl czynności; por. robot; pot. pistolet maszynowy. automatyzm psychol. wykonywanie czynności
 • Znaczenie Adidasy Słownik adidasy (młodzieżowe) obuwie sportowe. Etym. - od nazwy handl. Adidas
 • Znaczenie Akselbanty Znaczenie ramieniu poprzez generałów, oficerów sztabu gen., adiutantów, żandarmów i tym podobne w nie wszystkich państwach. Etym. - nm. Achselband
 • Znaczenie Awiz Czym jest o wysłaniu a. nadejściu przekazu, weksla, pieniędzy, towaru i tym podobne 2. mały okręt wojenny do służby patrolowej i pomocniczej. Etym
 • Znaczenie Alias Co oznacza recte; vulgo; vel; kryptonim; nom de guerre, pseud.). alienacja wyobcowanie; filoz. przypadek, gdzie wytwory społ. współdziałania ludzi
 • Znaczenie Alchemia Krzyżówka usiłowała dokonać przemiany metali nieszlachetnych w złoto, zmieniając proporcje czterech tak zwany fundamentalnych przedmiotów (ognia
 • Znaczenie amis des mes amis Najlepszy amis des mes amis zobacz les amis des mes amis
 • Znaczenie Affidavit Przykłady urzędowe, pisemne oświadczenie pod przysięgą Etym. - z angielskiego: 'jw.' ze śrdw.z łaciny 'on przysiągł' 3. os. l.poj. czasu przeszłego
 • Znaczenie Alteracja Encyklopedia składowych dźwięków akordu dzięki znaków podwyższających a. obniżających (krzyżyków a. bemoli); dawn. frasunek, strapienie; wzburzenie
 • Znaczenie Arystydes Jak działa dostojny mąż stanu o poglądach umiarkowanych i nieposzlakowanej uczciwości. Etym. - od imienia polityka i wodza ateńskiego (około 540 przed
 • Znaczenie Wiek Astrei Czy jest ludzkości), mityczne czasy powszechnej niewinności i sprawiedliwości. Etym. - gr. (Díkē) Astraía, ?Xac. Astraea ('gwiezdna'); raczej lit
 • Znaczenie alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis Pojęcie Gleichnis nm., wszystko, co przemija, jest tylko wizerunkiem. Etym. - z Goethego (Faust, cz. II, akt 5, Góry i przepaści, na końcu
 • Znaczenie Asparagus Wyjaśnienie asparagus bot. szparag. Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr
 • Znaczenie Achromatyczny Opis achromatyczny opt. (układ) nie dający rozszczepienia na barwy widma, bezbarwny. Etym. - gr. achrōmatos 'bezbarwny'; zobacz a-; chrom
 • Znaczenie ah la belle chose de savoir quelque chose Informacje chose! fr., doprawdy, jak to miło coś umieć! (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - z Moliera (Mieszczanin szlachcicem, 2, 6); pan Jourdain
 • Znaczenie Avgolemono Co to jest jajkami i cytryną; sos z jajkami i cytryną stosowany do różnych gr. potraw. Etym. - n.gr. 'jw.'; avgó 'jajko'; lemóni 'cytryna
 • Znaczenie a change came oer the spirit of my dream Definicja dream z angielskiego:, tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia. Etym. - z Byrona (The Dream), 1816; wolny przekład Adama Mickiewicza
 • Znaczenie aqui se habla espanol Co znaczy aqui) se habla español hiszp., (tutaj) mówi się po hiszpańsku; por. English spoken
 • Znaczenie amour est enfant de boheme Słownik l') amour est enfant de bohème fr., (ponieważ) miłość to cygańskie dziecię. Etym. - z habanery z 1. aktu opery Carmen (1875 r.) Bizeta
 • Znaczenie alieni appetens sui profusus Znaczenie alieni appetens, sui profusus ?Xac., żądny cudzego (dobra), trwoniący własne. Etym. - ze Sprzysiężenia Katyliny, 5 Salustiusza
 • Znaczenie Alembik Czym jest wódka przepalanka. Etym. - śrdw.z łaciny alembicum 'destylator' z arab. al-anbik 'jp.' od późn.gr. àmbiks 'jp.' z gr. 'garnuszek z
 • Znaczenie Aleksandr Makiedonskij gieroj no zaczem że stulja łomat Co oznacza zaczem Iż stulja łomat'? ros., Aleksander Macedoński był (niewątpliwie) bohaterem, ale po cóż łamać krzesła? (tł. J. Tuwima). Etym. - z
 • Znaczenie Agnat Krzyżówka tacie, po mieczu; osoba wchodząca do rodziny poprzez adopcję a. małżeństwo; por. enat, kognat. Etym. - ?Xac. agnatus 'krewny po tacie a
 • Znaczenie Ajent Najlepszy ajent, agent, przedstawiciel, komisant, dziś zwł. w handlu i gastronomii. ajentura. Etym. - ?Xac. agens dpn. agentis, zobacz agent
 • Znaczenie Amusegueule Przykłady bawigęba, pop. kanapki, suche ciasteczka, solone migdały, oliwki i tak dalej, podawane wspólnie z apéritifem na przyjęciu
 • Znaczenie Atopia Encyklopedia spontaniczna, postać alergii o predyspozycji dziedzicznej, długim okresie uczulenia, wywołująca obrzęki, dychawicę oskrzelową, gorączkę
 • Znaczenie Amazonka Jak działa ducha; por. hic mulier; długa, szeroka, fałdzista suknia o obcisłym staniku, noszona dawn. poprzez kobiety do jazdy wierzchem; dawn
 • Znaczenie Dowód Apagogiczny Czy jest twierdzenia, oparty na udowodnionej fałszywości twierdzenia przeciwnego. Etym. - gr. aapagōgē 'dosł. odprowadzenie; jw.'; zobacz apo
 • Znaczenie Anarchia Pojęcie dezorganizacja, bezhołowie, zamęt, rozprzężenie, bezplanowość, żywiołowość (produkcji). anarchiczny samowolny, niezdyscyplinowany
 • Znaczenie Aleksjanie Wyjaśnienie XIV w., oparte na regule augustiańskiej; do czasu wzniesienia kościoła św. Aleksego w Akwizgranie aleksjan nazywano biednymi braćmi
 • Znaczenie Absyda Opis wieloboczna część bazyliki, kościoła, zazwyczaj zawierająca ołtarz gł., przeważnie zamykająca prezbiterium; (linia apsyd) astr. prosta
 • Znaczenie Amulet Informacje przypisywano magiczną moc chronienia noszącej go osoby od czarów, nieszczęść i chorób (por. fetysz; maskot(k)a; talizman). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Arbalet Co to jest arbalet hist. kusza. Etym. - fr. arbalète z późn.z łaciny arcoballista, arcuballista; arcu- od ?Xac. arcus 'łuk'; zobacz balista
 • Znaczenie Ansa Definicja ansa niechęć, animozja; uraza, pretensja. Etym. - ?Xac. 'to, za co można ująć (rękojeść; ucho; rączka); przyczyna, okazja, możliwość
 • Znaczenie Aurypigment Co znaczy cytrynowożółty, stosowany do produkcji arszeniku i w farbiarstwie. Etym. - ?Xac. aurum, zobacz aureola; pigment; nazwa od dawnego, błędnego
 • Znaczenie Antinous Słownik męskiej. Etym. - nadzwyczajnie piękny młodzieniec cesarza rz. Hadriana; wg twierdzenia Hadriana utonął w Nilu (r. 130 n.e.), wg innych dał
 • Znaczenie Awers Znaczenie medalu; wierzchnia, prawa strona tkaniny, haftu; właściwa, przeznaczoną do oglądania strona obrazu, rysunku; por. rewers. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Cappella A Czym jest chóralny) bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów. Etym. - wł. 'na sposób kościelny'; cappella 'kaplica
 • Znaczenie Asafetyda Co oznacza gumożywica pozyskiwana z korzeni i kłączy zapaliczki lekarskiej, stosowana dawn. jako środek uspokajający, dziś na Wschodzie jako przyprawa
 • Znaczenie Aklimatyzacja Krzyżówka aklimatyzacja przystosowanie się do zmienionych warunków środowiska, zwł. klimatycznych. aklimatyzować (się). Etym. - zobacz ad-; klimat
 • Znaczenie Akrostych Najlepszy sylaby a. wyrazy) następnych wersów tworzą słowo a. szereg wyrazów. Etym. - gr. akrostichís 'jw.'; zobacz akro-; -stichis od stíchos
 • Znaczenie Arena Przykłady plac, otoczony miejscami dla widzów, na którym odbywają się popisy cyrkowe a. walki byków; przen. teren (działania), widownia (zdarzeń
 • Znaczenie Ale Encyklopedia lecz z angielskiego: [wym. ejl] silnie chmielone, silne, jasne piwo z angielskiego: górnej fermentacji; por. stout
 • Znaczenie Bunker Archie Jak działa odpowiednik Alfa Garnetta. Etym. - (1972) od nazwiska postaci telewizyjnej, której rolę grał aktor amer. Carroll O'Connor w serialu
 • Znaczenie alea vina Venus per quae sum factus egenus Czy jest alea, vina, Venus (per quae sum factus egenus) śrdw.z łaciny, hazard, wino i kobiety (które zrobiły mnie żebrakiem
 • Znaczenie Inquirendum Melius Ad Pojęcie ad melius inquirendum ?Xac., po bliższym, dokładniejszym zbadaniu
 • Znaczenie Akson Wyjaśnienie nerwowej. aksonometria perspektywa równoległa: dział geom. wykreślnej, zajmujący się metodami przedstawiania figur przestrzennych na
 • Znaczenie Ampex Opis ampex zobacz magnetowid. Etym. - amer. nazwa handl
 • Znaczenie Ridet Angulus Informacje angulus ridet ?Xac., ten zakątek uśmiecha się (do mnie), uśmiecha mi się. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 6, 13); o Tarencie
 • Znaczenie all the worlds a stage Co to jest all the world's a stage zobacz mundus universus
 • Znaczenie Archiwistyka Definicja zestaw dokumentów, pism, akt nieaktualnych już, lecz wartych zachowania; miejsce, budynek, gdzie się je przechowuje; organizacja zajmująca
 • Znaczenie auch ich war in Arkadien geboren Co znaczy ja urodziłem się w Arkadii; por. Arkadia. Etym. - z Schillera (start wiersza Resignation 'Rezygnacja
 • Znaczenie Anemogamia Słownik anemogamia, wiatropylność, bot. zapylanie kwiatów przy udziale wiatru (jak u większości traw i drzew leśnych). Etym. - zobacz anemo-; -gamia
 • Znaczenie Porteur Au Znaczenie au porteur fr., na okaziciela
 • Znaczenie Armeria Czym jest armeria n.z łaciny, bot. zawciąg
 • Znaczenie Analfabeta Co oznacza potrafiący czytać ani pisać; przen. ignorant, nieuk, profan, partacz. analfabetyzm. Etym. - gr. analphabētos 'nie znający abecadła'; an
 • Znaczenie Ananke Krzyżówka użytek, fatum; por. mojra. Etym. - gr. anánkē 'to, co ma być, konieczność, użytek', również gr. mit. bogini, uosobienie konieczności
 • Znaczenie Auksztota Najlepszy tak zwany górnej, w przeciwstawieniu do Żmudzi (litew. Żomojten od żemas 'niski'). Etym. - litew. Auksztote od áuksztas 'wysoki
 • Znaczenie Angażować Przykłady zawierać z kim umowę o pracę (na przykład z aktorem); por. engagement; (a. się) godzić się, umawiać się o pracę; zobowiązać się, wmieszać
 • Znaczenie Atmosfera Encyklopedia Ziemię (por. geosfery) i nie wszystkie ciała nieb.; powietrze; przen. nastrój, ton, klimat psych., panujący w jakimś środowisku, miejscu i
 • Znaczenie Ad Jak działa ruch ku czemu; bonus, uzupełnienie; bliskość; start działania. Etym. - ?Xac. 'jw.'; ac- przed c, q; af- przed f; ag- przed g; al- przed l
 • Znaczenie Azymut Czy jest jakiegoś punktu na Ziemi a. sferze niebieskiej względem stron świata. Etym. - arab. as-sumūt 'jw.' l.mn. od as-samt 'droga; kierunek', por
 • Znaczenie allons enfants de la patrie Pojęcie przodu, dzieci ojczyzny! Etym. - start ułożonej i skomponowanej w nocy 24/25 kwietnia 1792 r. w Strasburgu poprzez fr. kapitana saperów
 • Znaczenie Atonalność Wyjaśnienie zależności poszczególnych dźwięków i akordów od dźwięku centralnego, tak zwany toniki, pierwszego tonu (stopnia) gamy; równouprawnienie i
 • Znaczenie Akonit Opis akonit bot. tojad. Etym. - ?Xac. aconitum 'jw.' z gr. akóniton 'jp
 • Znaczenie Antrop Informacje człowiek. antropoid małpa człekokształtna (szympans, goryl, orangutan). antroponimia dział onomastyki obejmujący badanie nazw osobowych
 • Znaczenie Ajmak Co to jest ajmak mong., jednostka podziału adm.-terytorialnego w Mongolii
 • Znaczenie Ataraksja Definicja równowaga ducha wobec zdarzeń zewn., a zwł. przeciwności losu (por. epikurejczyk; stoicyzm). ataraktyki farm. tak zwany "małe
 • Znaczenie Libro Aperto Co znaczy aperto libro zobacz ad aperturam libri
 • Znaczenie autres temps autres moeurs Słownik autres temps, autres moeurs fr., inne czasy, inne obyczaje
 • Znaczenie Alkaliczny Znaczenie zawierający alkalia, wodorotlenki metali alkalicznych; silne zasady, ługi; tlenki i węglany tych metali; por. potasowce. alkaloidy zasadowe
 • Znaczenie Aminy Czym jest pochodne amoniaku, gdzie 1, 2 a. 3 atomy wodoru zastąpione są rodnikami aromatycznymi a. tłuszczowymi. Etym. - am(oniak
 • Znaczenie Atrofia Co oznacza Etym. - gr. atrophía 'brak pożywienia' od átrophos 'nieodżywiony'; zobacz a- 'nie'; trophós 'żywiciel; mamka' z tréphein, zobacz troficzny
 • Znaczenie a Daniel come to judgement Krzyżówka angielskiego:, Daniel przyszedł nas rozsądzić!; zobacz Daniel. Etym. - z Szekspira (Kupiec wenecki, 4, 1); Szajlok o Porcji
 • Znaczenie Dei Agnus Najlepszy Agnus Dei ?Xac., baranek boży (jest to Chrystus); start modlitwy odmawianej w okresie mszy. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 29
 • Znaczenie Lampa Aladyna Przykłady spełniający wszelakie życzenia posiadacza. Etym. - arab. Aladdin, syn krawca Mustafy, chłopiec, który zyskał lampę cudowną afrykańskiego
 • Znaczenie Mentem Servare Aequam Encyklopedia aequam servare mentem ?Xac., (pamiętaj) zachowywać równowagę duchową (w trudnych przypadkach). Etym. - wg Pieśni 2, 3, 1 Horacego
 • Znaczenie Akompaniament Jak działa uzupełniająca partia instrumentalna towarzysząca melodii, wykonywanej poprzez głos solowy, chór a. instrument muz. akompaniator
 • Znaczenie Society Affluent Czy jest äfluent sesajety] socjol. społeczeństwo zamożne, zasobne, mające obfitość dóbr. Etym. - podręcznik (1958 r.) Johna K. Galbraitha
 • Znaczenie Anonim Pojęcie autor; bezimienny utwór; list bez podpisu; por. incognito. anonimowy. Etym. - gr. anōnymos 'bezimienny' an- zobacz a-; zobacz -onim
 • Znaczenie Apatia Wyjaśnienie podniet, brak zainteresowań i skłonności (w konsekwencji znużenia psych. a. fiz. albo w pewnych chorobach psych.); nieczułość
 • Znaczenie all my possessions for a moment of time Opis z angielskiego:, wszystkie moje posiadłości za (jeszcze) jedną chwilę (życia). Etym. - ostatnie słowa królowej z angielskiego: Elżbiety I
 • Znaczenie Dominium Absolutum Informacje nieograniczona władza; ustalenie, którym szlachta piętnowała dążenie królów do wzmocnienia władzy monarszej w Polsce XVI-XVIII w
 • Znaczenie Arenda Co to jest młyna, sadu i tym podobne) arendowanie. arendarz dawn. dzierżawca; karczmarz, szynkarz. Etym. - śrdw.z łaciny arendare 'dzierżawić'; zobacz
 • Znaczenie Tetigisti Rem Acu Definicja acu rem tetigisti ?Xac., dotknąłeś rzeczy igłą, jest to trafiłeś w sens
 • Znaczenie Arszyn Co znaczy arszyn dawn. ros. miara długości (od około 71 do 81 cm), dzieląca się na 12 werszków. Etym. - ros. arszín 'jw.' z tur
 • Znaczenie audiatur et altera pars Słownik wysłuchać również drugiej (przeciwnej) strony (przed wydaniem sądu, orzeczenia). Etym. - wg Seneki (Medea, 2, 2, 199) z gr
 • Znaczenie aufgeschoben ist nicht aufgehoben Znaczenie aufgeschoben ist nicht aufgehoben nm., co się odwlecze, to nie uciecze
 • Znaczenie Sauvette La A Czym jest à la sauvette fr., pospiesznie; potajemnie, ukradkiem
 • Znaczenie Artysta Co oznacza artystowski stawiający formę dzieła sztuki nad treścią. artystyczny estetyczny, piękny, kunsztowny; związany ze sztuką, dziełem sztuki a
 • Znaczenie Auteur Krzyżówka krytyce video. termin oznaczający reżysera filmowego odpowiadającego za całą koncepcję filmu, będącego także autorem scenariusza i
 • Znaczenie Satana Apage Najlepszy apage, Satana! ?Xac., idź precz, szatanie!; por. vade retro... Etym. - tł. z gr. (hýpage sataná
 • Znaczenie Amfibrach Przykłady z których środkowa długa a. akcentowana, pozostałe krótkie a. nieakcentowane (Č ľ Č). Etym. - gr. amphíbrachys 'krótki z obu stron
 • Znaczenie Agonia Encyklopedia konanie. agonothetes w staroż. Grecji - organizator zawodów publ.; sędzia na zawodach publ. agonistyka w staroż. Grecji: współzawodnictwo w
 • Znaczenie Aih Jak działa AIH inicjały wyrazów z angielskiego:: artificial insemination aby husband 'sztuczne zapłodnienie poprzez małżonka' (1966); por. AID
 • Znaczenie Antologia Czy jest lit. jednego a. wielu autorów (zwł. z określonego okresu lit. a. zakresu tematycznego); wypisy. Etym. - gr. anthologia 'zbieranie kwiatów
 • Znaczenie Anagram Pojęcie przestawienie liter a. sylab innego wyrazu a. zdania (na przykład tyran - narty); por. palindrom. Etym. - zobacz ana-; -gram
 • Znaczenie Arywista Wyjaśnienie który świeżo zyskał dorobek a. stanowisko; dorobkiewicz; por. nuworysz. Etym. - fr. arriviste 'jw.' od arriver 'przybić do brzegu; przybyć
 • Znaczenie Arrondissement Opis arrondissement [wym. arądismã] okrąg, dzielnica (Paryża), pow. we Francji. Etym. - fr. 'jw.' od rond, zobacz rondo
 • Znaczenie Assegai Informacje z twardego drzewa, o żelaznym ostrzu, stosowana poprzez plemiona płd.afrykańskie. Etym. - arab. az-zaghāja 'berberyjska; jw
 • Znaczenie Omen Absit Co to jest absit omen ?Xac., oby nie w niedobrą godzinę, na psa urok; por. mala avi
 • Znaczenie Apechou Kai Anechou Definicja anechou kai apechou gr., zobacz sustine et abstine
 • Znaczenie Atom Co znaczy złożony z dodatnio naładowanego jądra (por. neutron; proton) i z powłok ujemnie naładowanych elektronów. atomarium sala a. budynek
 • Znaczenie Amoralny Słownik amoralny niemoralny, obcy moralności, pozbawiony zasad moralnych. Etym. - zobacz a-; moralny
 • Znaczenie Aikido Znaczenie składająca się z szeregu chwytów i pchnięć, wymagająca ogromnej koncentracji i harmonijnego współdziałania ruchów ciała, wywodząca się ze
 • Znaczenie Asmodeusz Czym jest rozbijający małżeństwa i zawiązujący relacje nieprawne. Etym. - pers. aēszma 'gniew'; daēwa 'demon'. Imię gł. demona w apokryfach (Księga
 • Znaczenie Apokalipsa Co oznacza przyszłości; księga apokryficzna, pisana pod pseudonimem poprzez Żydów a. inicjalnych chrześcijan (od około r. 200 przed naszą erą do około
 • Znaczenie Analgezja Krzyżówka analgezja med. niewrażliwość na ból; znieczulenie. Etym. - gr. analgesía 'jw.'; an- zobacz a-; zobacz -alg
 • Znaczenie Alt Najlepszy chłopięcy; pop. śpiewaczka o głosie altowym; nazwa nie wszystkich instrumentów o podobnej skali głosu. altówka instrument smyczkowy nieco
 • Znaczenie Alkierz Przykłady dworków i pałaców XVI-XIX w. wydzielony wyraźnie narożnik budynku, kryty zazw. osobnym dachem; dawn. boczny pokoik, regularnie narożny
 • Znaczenie Ampla Encyklopedia wisząca na łańcuchach, przesłaniająca i łagodząca światło lampy. ampułka szklana zasklepiona banieczka z lekiem do zastrzyku, płynem do
 • Znaczenie Ananiasz Jak działa Ananiasz kłamca. Etym. - wg Biblii (Dzieje Ap., 5, 3-5
 • Znaczenie Adermina Czy jest adermina zobacz pirydoksyna. Etym. - zobacz a-; -derma
 • Znaczenie Analiza Pojęcie składniki, przedmioty; badanie poszczególnych cech, właściwości zjawiska a. przedmiotu; por. synteza. analityczny. Etym. - gr. análysis
 • Znaczenie Brut Art Wyjaśnienie surowa', plast. sztuka surowa, niechlujna, prymitywna, dziwaczna, realizowana poprzez chorych psychicznie albo dzieci, lub mazana na murach
 • Znaczenie Agamia Opis nie tworzące stałych par; por. mono-, poligamia. Etym. - gr. agamía 'celibat' od ágamos 'nieżonaty'; zobacz a-; gámos, zobacz -gam
 • Znaczenie Terrier Aberdeen Informacje terier szkocki o krótkich nogach, sztywnej i długiej sierści, potężnych szczękach i dużej głowie z małymi sterczącymi uszami. Etym. - - od
 • Znaczenie Augurowie Co to jest się za arbitrów, autorytet, wyrocznię w jakiejś dziedzinie. Etym. - ?Xac. augures (l.poj. augur) 'starorzymscy kapłani w najdawn. czasach
 • Znaczenie Anakreontyk Definicja miłosnej a. biesiadnej, opiewający radość życia, nawiązujący do stylu liryka gr. Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. przed naszą erą
 • Znaczenie Infinitum Ad Co znaczy ad infinitum ?Xac., do nieskończoności; bez przerwy, bez granic
 • Znaczenie Akropol Słownik wzgórze warowne, cytadela, ośrodek kultu relig. (jak na przykład w Atenach). Etym. - gr. akrópolis 'górne miasto; jw.'; zobacz akro-; pólis
 • Znaczenie Aglutynacja Znaczenie sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek (bakterii, pierwotniaków, krwinek) pod wpływem zlepników (aglutynin); językozn. luźny
 • Znaczenie Antyszambrowanie Czym jest wyczekiwanie w przedpokojach, poczekalniach na audiencję, posłuchanie, rozmowę z osobami ustosunkowanymi, wpływowymi. Etym. - fr. faire
 • Znaczenie Jour A Co oznacza à jour fr., [wym. a żu:r] (księgowość, statystyka i tym podobne, prowadzone) na bieżąco, dziennie bieżący, bez zaległości
 • Znaczenie Apo Krzyżówka od); oddzielony, oddzielny; chem. utworzony (z), związany (z). Etym. - gr. apó 'od'; niekiedy ap- przed samogł. i przed h; por. bodega
 • Znaczenie Est Iacta Alea Najlepszy aleatoryczny por. stochastyczny. aleatoryzm typ nowoczesnej konstrukcji dzieła muz., zakładający, w granicach wyznaczonych poprzez
 • Znaczenie Abisalny Przykłady odniesieniu głębin oceanu (poniżej 1000 m); (por. bentos; litoral; nerytyczny; pelagial). Etym. - śrdw.z łaciny abyssalis 'bezdenny' z gr
 • Znaczenie Auskultacja Encyklopedia wewnętrznych pacjenta (gł. płuc i serca); por. fonendoskop, stetoskop. Etym. - ?Xac. auscultatio 'nasłuchiwanie' od auscultare 'słuchać
 • Znaczenie Alians Jak działa aliancki. aliaż stop, mieszanina metali. aliant sprzymierzeniec, sojusznik. Etym. - fr. alliance 'związek małż.; sojusz' i alliage 'stop
 • Znaczenie Enchantee Ame Czy jest L') Ame enchantée fr., Dusza zaczarowana. Etym. - tytuł powieści-rzeki (1922-27) pisarza fr. Romain Rollanda
 • Znaczenie Aglomeracja Pojęcie się, zlewanie się, stapianie się; zespół miejski, skupienie zabudowy; zabudowany i uzbrojony urządzeniami komunalnymi teren miasta (por
 • Znaczenie Fabula Est Acta Wyjaśnienie acta est fabula ?Xac., sztuka jest odegrana, skończona; por. finita la commedia
 • Znaczenie Curiae Amicus Opis sądu) bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, wykorzystywana radą prawną sądowi w okresie rozprawy. amicus Plato
 • Znaczenie Alfanumeryczny Informacje alfanumeryczny w techn. obliczeniowej - literowy a. cyfrowy. Etym. - skr. od alfa(betyczny) + numeryczny
 • Znaczenie Asauł Co to jest oficerski (odpowiadający stopniowi namiestnika w pol. husarii) w wojskach kozackich do 1917 r.; zastępca atamana koszowego u Kozaków
 • Znaczenie Autopia Definicja okolica zorganizowana wyłącznie ku pożytkowi kierowców i samochodów, bez uwzględnienia żadnych innych środków transportu i z całkowitym
 • Znaczenie Alba Co znaczy sięgająca do kostek, noszona poprzez księży pod ornatem. alba lux ?Xac., białe, blade światło (brzasku, świtu). Etym. - śrdw.z łaciny 'jw
 • Znaczenie Arktyczny Słownik polarny (por. Antarktyda; bora; hiperboreje; septentrionalny; ultima Thule). Arktyka region obejmujący Morze Arktyczne wspólnie z
 • Znaczenie Anglaise Znaczenie włosów, lok; koń rasy z angielskiego:, angielczyk; (anglaise [wym. angle:z]) nazwa tańców w takcie parzystym (rzadziej trójdzielnym
 • Znaczenie Aga Czym jest Turcji; tytuł, godność (także relig.) u wschodnich mahometan. Etym. - tur. 'król; pan; naczelnik (dawn. janczarów
 • Znaczenie Aperitif Co oznacza we Francji) przed posiłkiem, jakoby dla pobudzenia apetytu. Etym. - fr. 'pierw. med. otwierający pory; jw.' ze śrdw.z łaciny aperitivus
 • Znaczenie Agal Krzyżówka agal zobacz kufia
 • Znaczenie Akustyczny Najlepszy posiadający niezłą akustykę, nie powodujący zakłóceń i zniekształceń dźwięków. akustyka fiz. edukacja o dźwięku i rozchodzeniu się fal
 • Znaczenie Afelium Przykłady afelium zobacz aphelium
 • Znaczenie Absorbent Encyklopedia absorbująca. absorbować chem., fiz. pochłaniać, wiązać chemicznie; zajmować, interesować, pochłaniać uwagę, zaprzątać czas. absorpcja
 • Znaczenie Archipelag Jak działa dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb człowieka; edukacja i sztuka projektowania i wznoszenia budowli
 • Znaczenie Anadyomene Czy jest Anadyomene jeden z przydomków AfRODYTY (Tabl. 30); por. Kallipygos. Etym. - gr. anadyoménē 'dosł. wynurzająca się z morza
 • Znaczenie Au dessus de la melee Pojęcie walką; z dala od walki (od życia społecznego, od udziału w rewolucji). Etym. - tytuł serii artykułów Romain Rollanda w Journal de Genève
 • Znaczenie Agencja Wyjaśnienie instytucji, przedsiębiorstwa, państwa; filia; (a. prasowa, publicystyczna, telegraficzna, fotograficzna) zbierająca i rozpowszechniająca
 • Znaczenie Aggiornamento Opis odroczenie, odłożenie na inny termin; zaktualizowanie, uwspółcześnienie, modernizcja; polityka unowocześniania a. udoskonalania doktryn i
 • Znaczenie Agrafia Informacje w konsekwencji uszkodzenia odpowiednich ośrodków mózgowych; por. afazja. Etym. - n.z łaciny agraphia; zobacz a-; -graf
 • Znaczenie Plures Ad Abiit Co to jest abiit ad plures ?Xac., przyłączył się do większości (jest to umarł). Etym. - z Petroniusza (Uczta Trymalchiona, 42, 5
 • Znaczenie Amper Definicja amper fiz. jednostka natężenia prądu elektr. Etym. - ku czci fizyka i matematyka fr. André Marie Ampère (1775-1836
 • Znaczenie Aschermittwoch Co znaczy Aschermittwoch zobacz Ash Wednesday
 • Znaczenie Ajnsztajn Słownik ajnsztajn zobacz einstein
 • Znaczenie a fructibus eorum cognoscetis eos Znaczenie a fructibus eorum cognoscetis eos ?Xac., z owoców ich poznacie je. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 15 i 20
 • Znaczenie Amf Czym jest AMF(I)- w złożeniach: wokół; obustronnie; obu rodzajów; obu-; por. ambi-. Etym. - gr. amphí 'wokół'; ámphō 'oba
 • Znaczenie Anschluss Co oznacza podłączenie Austrii do Niemiec. Etym. - nm. 'przy-, dołączenie; styczność; załącznik' od anschliessen 'przykuć; przyłączyć; przylegać'; an
 • Znaczenie Arkada Krzyżówka zwornikiem, wsparte na dwóch słupach (kolumnach, filarach). Etym. - fr. arcade 'jw.' z wł. arcata 'jw.' od arco 'łuk' z ?Xac. arcus 'jp
 • Znaczenie Asesor Najlepszy spełniający czasowo czynności sędziego a. prokuratora; hist. członek sądu sejmowego, nadwornego a. marszałkowskiego. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Panton Metron Anthropos Przykłady miarą wszechrzeczy. Etym. - maksyma Protagorasa (około 450 przed naszą erą); por. Diogenes Laertius (Protagoras, 9, 8, 51
 • Znaczenie Aprowizacja Encyklopedia państwie) w żywność, zwł. w okresach trudności gospodarczych, ograniczeń, reglamentacji środków żywnościowych. Etym. - zobacz ad-; prowizja
 • Znaczenie Andron Jak działa andron część staroż. domu gr. przeznaczoną dla mężczyzn; zobacz gineceum. Etym. - zobacz andro
 • Znaczenie Altocumulus Czy jest kłębiaste. altostratus meteor. chmury średnie warstwowe. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. altus, zobacz alt; zobacz cumulus; stratus
 • Znaczenie Aidememoire Pojęcie dyplomatyczna, przesyłana dla powtórzenia a. uzupełnienia pisemnie oświadczenia ustnego a. przeprowadzonej rozmowy; por. memorandum. Etym
 • Znaczenie Autoserwis Wyjaśnienie grzecznościowe podwiezienie po drodze samochodem pieszego podróżnego a. turysty na zasygnalizowaną poprzez niego prośbę; (w Polsce
 • Znaczenie Antrakt Opis scenicznego (sztuki, opery), częściami koncertu i tym podobne; epizod instrumentalny realizowany pomiędzy aktami opery, baletu i tym
 • Znaczenie Algoncka Informacje proterozoik. Etym. - z angielskiego:, kanad. fr. Algonquin a. Algonkin 'indiańska rodzina językowa; ekipa plemion Indian Ameryki Płn
 • Znaczenie Camenae Alterna Amant Co to jest śpiew urozmaicony (dosł. realizowany na przemian, tzn. poprzez dwóch pasterzy); por. variatio delectat. Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 3
 • Znaczenie Alfa Definicja astr. oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy w danym gwiazdozbiorze; bot. halfa, ostnica, (a. włókno) esparto; (a. i omega) start i koniec
 • Znaczenie A Farewell to Arms Co znaczy Pożegnanie z bronią. Etym. - tytuł powieści (1929) pisarza amer. Ernesta Hemingwaya (1898-1961), której tematem jest tragedia i zniszczenie
 • Znaczenie Asfiksja Słownik zaburzenie oddychania, zazw. w wyniku niedomogi krążenia, powodujące anoksję i nadmierną liczba dwutlenku węgla we krwi. Etym. - gr
 • Znaczenie Ananim Znaczenie ananim lit. pseud. utworzony poprzez napisanie prawdziwego nazwiska na odwrót. Etym. - zobacz ana-; -onim; anonim
 • Znaczenie Libri Aperturam Ad Czym jest Xac., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania (por. à livre ouvert; a vista; ex promptu; ex
 • Znaczenie Apolliński Co oznacza się do) boga Apollina; harmonijny, umiarkowany, powściągliwy, racjonalny; por. dionizyjski. Apollo mężczyzna nadzwyczajnie piękny, o
 • Znaczenie aut bibat aut abeat Krzyżówka aut bibat aut abeat ?Xac., niech pije, lub niech się wynosi; por. odi memorem... Etym. - z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie, 5, 41
 • Znaczenie Symbolicum Animal Najlepszy animal symbolicum ?Xac. zwierzę symbolizujące. Etym. - z Ernsta Cassirera (Esej o człowieku 1, 2), 1944 r
 • Znaczenie Abiudykacja Przykłady odmawiająca przyznania praw własności. abiuracja publiczne wyparcie się swoich dotychczasowych zapatrywań. Etym. - zobacz ab-; ?Xac
 • Znaczenie Araukaria Encyklopedia araukaria bot. igława. Etym. - od nazwy prowincji Arauco w Chile
 • Znaczenie Albanizacja Jak działa jakiegoś państwie i wynikłe z niej zubożenie kult. i gosp. Etym. - od nazwy Albanii, uprawiającej w latach 1961-90 taką politykę; na wzór
 • Znaczenie Abnegacja Czy jest się. abnegat człowiek nie dbający o korzyści, wygody, przyjemności, powierzchowność; flejtuch, niechluj, brudas. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Antonimia Pojęcie antonimy para wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych (na przykład dobry - niedobry; dzień - noc; kochać - nienawidzić); por. synonimy. Etym
 • Znaczenie Atrakcja Wyjaśnienie przyciąga, interesuje, zwł. większą liczbę ludzi; sensacja; urozmaicenie, rozrywka, przyjemność. atrakcyjny nęcący, pociągający
 • Znaczenie Stars All Opis wszystkie gwiazdy; zespół gwiazd', kolekcja najlepszych zawodników różnych drużyn sporządzone poprzez dziennikarzy, trenerów a
 • Znaczenie Amourpropre Informacje amour-propre fr., miłość swoja, próżność
 • Znaczenie Amnion Co to jest cienka przezroczysta błona płodowa okrywająca bezpośrednio płód kręgowców. amniotyczne jajo wyposażone w układ błon płodowych i twardą
 • Znaczenie Aurora Definicja Aurory" wystrzał) znak początku walki rewolucyjnej, nowej epoki społ. Etym. - ?Xac. aurora (gr. ēōs) 'zorza poranna' i jej uosobienie
 • Znaczenie Lettre La Avant Co znaczy zaopatrzeniem (ryciny, fotografii) w wyjaśniający podpis; przen. przed powstaniem terminu; zanim rzecz a. definicja dostały swą nazwę
 • Znaczenie Ovo Ab Słownik Ewy. Etym. - ?Xac. 'od jaja.' Horacy (Sztuka poetycka, 147), sławi Homera, Iż nie zaczął Iliady "od jaja" Ledy, z którego wykluła
 • Znaczenie aidetoi le ciel taidera Znaczenie sobie, a niebo tobie pomoże. Etym. - z bajki Le chartier embourbé (1668 r.) Jeana de la Fontaine'a; myśl z gr. bajki Herakles i woźnica
 • Znaczenie Allosomy Czym jest płciowe, różne u osobników męskich i ?Xeńskich, u samców i samic; por. autosomy. Etym. - zobacz alo-; -som(a
 • Znaczenie Autor Co oznacza autoryzacja pozwolenie autora na publikację, przekład, wystawienie, reprodukcję, adaptację dzieła. autorytet prestiż, powaga, wpływ
 • Znaczenie Agio Krzyżówka dewiz, obligacji, akcji i tym podobne powyżej ich wartość nominalną, będąca, w okolicy spadku kursu poniżej wartości nominalnej (wł
 • Znaczenie Akcesja Najlepszy materiału wpływającego do biblioteki; sygnatura (akcesyjna) na książce; akces. Etym. - ?Xac. accessio 'zbliżenie; przyrost; wzrost' od
 • Znaczenie Aspiryna Przykłady acetylosalicylowy, środek przeciw gorączce, bólom i gośćcowi. Etym. - nm. Aspirin 'jw.' nazwa handl.: a(cetyl) + n.z łaciny Spir(aeaulmaria
 • Znaczenie Albinos Encyklopedia dotknięta albinizmem, bielactwem, brakiem a. niedoborem barwnika w skórze, włosach, sierści, upierzeniu, tęczówce oka (u roślin - brakiem
 • Znaczenie Abakus Jak działa głowicy kolumny, wspierająca arcHITRAW, Tabl. 27; mat. abak, prymitywne liczydło ręczne z kulkami przesuwanymi w wyżłobieniach (w staroż
 • Znaczenie Analeptyki Czy jest użytkowane w stanach wyczerpania, depresji, przy zatruciach alkoholem, barbituranami i tak dalej, pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Etym
 • Znaczenie Aspazja Pojęcie wykształcona, nieprzeciętnej inteligencji. Etym. - Aspazja z Miletu (V w. przed naszą erą), kochanka, potem żona Peryklesa, dla swej urody
 • Znaczenie asperges me hyssopo et mundabor Wyjaśnienie lavabis me, et extra nivem dealbabor ?Xac., pokropisz mnie hizopem, a będę czysty; obmyjesz mnie i powyżej śnieg bielszy się stanę. Etym
 • Znaczenie Afonia Opis afonia med. brak głosu, strata głosu. Etym. - gr. aphōnia 'niemota'; zobacz a-; -fon(ia
 • Znaczenie Secco Al Informacje al secco wł., [wym. ...sekko] (dosł. na sucho) metoda malarstwa ściennego na wyschniętym tynku; por. a fresco
 • Znaczenie Popularis Aura Co to jest atmosfera, klimat popularności, rozgłosu (nietrwałego, błyskawicznie przemijającego). Etym. - z Cycerona (O orzeczeniu haruspików, 20, 43
 • Znaczenie Naturel Au Definicja au naturel fr., [wym. o natürel] (o potrawach i napojach) w stanie naturalnym, bez sosów i przypraw; (o ludziach, żart.) nago
 • Znaczenie Rebours A Co znaczy à (a. au) rebours fr., na opak, na wspak, na odwrót; wstecz
 • Znaczenie accusare nemo se debet Słownik accusare nemo se debet ?Xac., nikt może oskarżać siebie samego
 • Znaczenie Letuve A Znaczenie à l'étuvé fr., (potrawa duszona a. gotowana) na parze
 • Znaczenie Aprosze Czym jest zygzakowate rowy, którymi oblegający podkradali się pod mury twierdzy, chronieni częściowo przed ogniem oblężonych. Etym. - fr. approches
 • Znaczenie all the news thats fit to print Co oznacza angielskiego:, wszystkie informacje nadające się do druku (dewiza dziennika New York Times); (niekiedy iron., z uwagi na elastyczność
 • Znaczenie Algi Krzyżówka algi glony, wodorosty. Etym. - ?Xac. alga l.mn. algae 'mech, porost morski
 • Znaczenie Amentes Amantes Najlepszy jak) szaleńcy. Etym. - parafr. z Plauta (Kupiec, Prolog, 81) a. Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 3, 13
 • Znaczenie Abordaż Przykłady z nieprzyjacielskim dla zdobycia go w walce wręcz. Etym. - fr. abordage 'jw.' od aborder 'zbliżyć się, zaczepić; uderzyć na okręt
 • Znaczenie Hakodesz Aron Encyklopedia Aron Hakodesz, Aron Kodesz, hebr., 'święta arka', szafa ołtarzowa w synagodze (bożnicy) wykorzystywana do przechowywania rodałów
 • Znaczenie Apeks Jak działa języka; astr. pkt. na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca i Układu Słonecznego względem określonej ekipy gwiazd. Etym
 • Znaczenie Aleksja Czy jest czytania, wrodzona a. nabyta skutkiem uszkodzenia lewej półkuli mózgu, "ślepota słowna"; por. afazja. Etym. - n.z łaciny 'jw
 • Znaczenie Dente Al Pojęcie al dente wł., dosł. 'na ząb', potrawa nie nazbyt miękka
 • Znaczenie Badania Antydopingowe Wyjaśnienie zawodników w trakcie zawodów sport. dla wykrycia ewentualnej obecności środków dopingowych w materiale biologicznym. Etym. - zobacz anty
 • Znaczenie Alastor Opis mściciel zamordowanego; mit. gr. duch (bóstwo) pomsty za zbrodnię. Etym. - gr. alástor (daimōn) 'duch zemsty (z łaciny genius ultor)'; por
 • Znaczenie Agnozja Informacje strata umiejętności rozpoznawania znanych elementów, zwł. dzięki wzroku, słuchu i dotyku, zazw. jako skutek uszkodzenia mózgu. Etym. - gr
 • Znaczenie Herbes Fines Aux Co to jest aux fines herbes [wym. o:finzerb] (dania) przyprawione aromatycznymi ziołami
 • Znaczenie Aid Definicja AID inicjały wyrazów z angielskiego:: artificial insemination aby donor 'sztuczne zapłodnienie poprzez dawcę' (1966); por. AIH
 • Znaczenie Wostorg Administratiwnyj Co znaczy delektowanie się, upajanie się, napawanie się własną władzą. Etym. - z Dostojewskiego (Biesy, cz. 1, 2, 4) 1871 r
 • Znaczenie Akatyst Słownik Wsch. Kościoła Ortodoksyjnego śpiewanych na stojąco ku czci Chrystusa, Matki Boskiej a. jednego ze świętych
 • Znaczenie Oculos Ad Znaczenie ad oculos ?Xac., [wym. około..] naocznie
 • Znaczenie Addytywny Czym jest składników, sumą ich treści; por. leksykalizacja. Etym. - późn.z łaciny additivus 'dodający' z ?Xac. additus p.p. od addere 'dodawać
 • Znaczenie Vista A Co oznacza a vista wł., (wykonanie utworu z nut) bez przygotowania; (a) prima vista; por. ad aperturam libri
 • Znaczenie Autentyczny Krzyżówka oryginalny, nie podrobiony, wiarygodny. Etym. - gr. authentikós 'gwarantowany' od authéntēs 'sprawca; morderca'; zobacz aut-; -hentēs
 • Znaczenie aj Moska znat ona silna czto łajet na słona Najlepszy na słona! ros., aj, Mopsik malusi! skoro szczeka na słonia, jak mocny być musi! (tł. Charix). Etym. - z Kryłowa (Słoń i Mopsik
 • Znaczenie Adiunkt Przykłady pracownika naukowego (wyższy od starszego asystenta), posiadającego już tytuł doktora; tytuł służbowy w nie wszystkich zawodach (jak
 • Znaczenie Antykwa Encyklopedia na napisach ?Xac., pismo łatwe (w odróżnieniu do kursywy). antykwariusz kierownik, właściciel antykwariatu, antykwarni, sklepu z antykami
 • Znaczenie Atut Jak działa który bije pozostałe w danej grze; przen. (okoliczności, walne argumenty dające) szanse, możliwości zwycięstwa, przewagi, powodzenia. Etym
 • Znaczenie Gogo A Czy jest à gogo fr., pod dostatkiem, w bród, w obfitości, do woli
 • Znaczenie Hominem Ad Pojęcie ad hominem zobacz argumentum
 • Znaczenie Conditae Urbis Anno Wyjaśnienie anno urbis conditae zobacz ab urbe
 • Znaczenie Prima Alla Opis sposób malowania (zwł. w technice olejnej) bezpośredni, błyskawiczny, bez podmalowania i zazw. bez przygotowania rysunku (użytkowany od
 • Znaczenie achtundachtzig Professoren Vaterland du bist verloren Informacje du bist verloren nm., 88 profesorów, ojczyzno, jesteś zgubiona. Etym. - "Deutsche Rundschau" z 1901 r. o parlamencie frankfurckim
 • Znaczenie Ambaje Co to jest niedorzeczności, mrzonki. Etym. - ?Xac. ambages 'manowiec; wybiegi; dwuznacznik'; zobacz amb(i)-; -ages od agere, zobacz agencja
 • Znaczenie Adiabatyczny Definicja zamiany ciepła z otoczeniem. Etym. - gr. adiábatos 'nie do przebycia'; zobacz a-; diábatos 'do przebycia' od diabaínein, zobacz diabetyk
 • Znaczenie Advocaat Co znaczy jajek, cukru z wanilią i kawą. Etym. - hol. skr. od advocatenborrel; advocaat 'adwokat'; borrel 'napój'; od łagodzącego wpływu na gardła
 • Znaczenie Arachnologia Słownik się badaniem pajęczaków. Etym. - gr. aráchnē 'pająk; mit. gr. Arachne, tkaczka i hafciarka lidyjska, która wyzwała Atenę do
 • Znaczenie Depositum Ad Znaczenie ad depositum ?Xac., do przechowania, na przechowanie
 • Znaczenie Armalkolit Czym jest księżycowy złożony z żelaza, magnezu i tytanu, znaleziony w skałach przywiezionych z Księżyca poprzez załogę Apolla 11. Etym. - (1971
 • Znaczenie Amb Co oznacza AMB(I)- w złożeniach: oba; obu-; por. amfi-. Etym. - ?Xac. amb(i)- 'obu-; obustronnie; wokół
 • Znaczenie Conto A Krzyżówka a conto wł., [wym. a konto] na poczet, na rachunek należności
 • Znaczenie Citoyens Arms Aux Najlepszy aux arms, citoyens! fr., obywatele, do broni! Etym. - z Marsylianki; zobacz allons enfants
 • Znaczenie Ana Przykłady własnym tworzy r.nij. l.mn.) wiadomości, zwł. anegdotyczne, bibliograficzne, komentarze, varia o osobie, miejscowości, państwie (na
 • Znaczenie Ajatollah Encyklopedia ajatollah lider religijny szyitów w Iranie. Etym. - n.pers. z arab., dosł. 'symbol Boga
 • Znaczenie Arat Jak działa pozostający w relacji feudalnej zależności od ogromnych właścicieli ziemskich. Etym. - mong. 'jw.; hodowca bydła
 • Znaczenie Anaglif Czy jest cyzelatorska, zwł. na dzbanach, pucharach i tym podobne; plast. gra świateł i cieni sprawiająca złudzenie reliefu; fotografia a. projekcja
 • Znaczenie Aksjologia Pojęcie ogólna) teoria wartości(owania). aksjomat log. twierdzenie (mechanizmu dedukcyjnego) przyjęte bez dowodu; pop. pewnik, prawda oczywista
 • Znaczenie Vocem Ad Wyjaśnienie ad vocem ?Xac., co się tyczy; w kwestii
 • Znaczenie Angelisme Opis marzenie niepokalanej czystości; postawa polegająca na odmowie akceptacji przykrej rzeczywistości, bądź ze wstydu, bądź poprzez naiwność
 • Znaczenie Adiudykacja Informacje przyznająca prawo własności. Etym. - późn.z łaciny adiudicatio 'jw.' od adiudicare 'przysądzać'; zobacz ad-; judykatura
 • Znaczenie A noir E blanc I rouge U vert O bleu voyelles Co to jest bleu, voyelles fr., samogłoski: A czarne, E białe, I czerwone, U zielone, O niebieskie. Etym. - z sonetu Voyelles ("Samogłoski"
 • Znaczenie Albion Definicja Etym. - ?Xac. Albion 'Britannia'. Perfidny Albion - hasło z czasów Rewolucji Fr., wyrażające rozczarowanie republikańskich Francuzów na
 • Znaczenie Azan Co znaczy azan arab., w islamie - wezwanie do modlitwy ogłaszane poprzez muezzina z minaretu 5 razy na dzień
 • Znaczenie Debet Animam Słownik swą) duszę; zadłużony po uszy. animatyzm, preanimizm teoria antropologa z angielskiego: R.R. Maretta (1866-1943) głosząca, Iż pierwotnym
 • Znaczenie Crumenam Ad Znaczenie ad crumenam zobacz argumentum
 • Znaczenie Antechbetyzm Czym jest antechbetyzm analfabetyzm techniczny, zwł. u humanistów. Etym. - słowo an(alfa)betyzm z sylabą tech(niczny) wstawioną na miejsce alfa
 • Znaczenie Acta Ad Co oznacza ad acta ?Xac., [wym. ad akta] (kwestia odłożona) do akt, pomiędzy kwestie załatwione, którymi dłużej zajmować się nie trzeba
 • Znaczenie Apozjopeza Krzyżówka niedokończenie myśli (w mowie a. piśmie), zazwyczaj poprzez urwanie zdania i rozpoczęcie nowego; zobacz quos ego! Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Aspidistra Najlepszy aspidistra bot. przestrojona. Etym. - n.z łaciny z gr. aspís dpn. áspidos 'tarcza
 • Znaczenie Confusionis Annus Przykłady zamieszania, 46 r. przed naszą erą, kiedy przy juliańskiej reformie kalendarza dodano 67 dni. annus mirabilis ?Xac., cudowny, osobliwy rok
 • Znaczenie Austral Encyklopedia australopiteki ekipa kopalnych małp człekokształtnych, opisana opierając się na szczątków kostnych, znalezionych w pokładach
 • Znaczenie Ante Jak działa poprzedzający; poprzedni niż; do przodu; prze-; przed (w miejscu a. czasie). ante bellum ?Xac., przed wojną. ante litteram ?Xac., zobacz
 • Znaczenie Agregat Czy jest połączenie niejednorodnych części (poprzez agregację); techn. zespół łącznie pracujących maszyn; log. zestaw (w sensie kolektywnym). Etym
 • Znaczenie Agrege Pojęcie uniwersytetów fr., bel. i in., nadawany kandydatowi na nauczyciela licealnego a. profesora, wykładowcę, na pewnych wydziałach wyższych
 • Znaczenie Choroba Alzheimera Wyjaśnienie degeneracyjna atakująca czołowe i skroniowe płaty mózgu, przejawiająca się postępującym otępieniem, upośledzeniem pamięci, osłabieniem
 • Znaczenie Sous A Opis automatyczna, której system uruchamia się poprzez wrzucenie w otwór monety; nie wszystkie z tych automatów dają, po wrzuceniu kwoty, pewną
 • Znaczenie Hinc Ab Informacje ab hinc ?Xac., od zaraz; od tego miejsca. ab hodierno ?Xac., od dziś. ab hoc et ab hac ?Xac., o tym i owym; tak i siak; trzy po trzy
 • Znaczenie Coeptis Annuit Co to jest życzliwie na nasze przedsięwzięcie. Etym. - z Eneidy, 9, 625 Wergiliusza; użyte jako dewiza ogromnej pieczęci USA
 • Znaczenie Afazja Definicja umiejętności mówienia a. rozumienia mowy wywołana uszkodzeniem nie wszystkich okolic mózgu; por. agrafia. Etym. - gr. aphasía 'niemota
 • Znaczenie Ambit Co znaczy krużganek, wąskie przejście obiegające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego arkadami a. murem. Etym. - ?Xac. ambitus 'okrążenie, obwód
 • Znaczenie Mediocritas Aurea Słownik umiarkowanie; idealna pośrednia droga pomiędzy skrajnościami; por. juste milieu. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 10, 5
 • Znaczenie Lib Ad Znaczenie ilości, bez ograniczeń; ile dusza zapragnie; muz., teatr. do zmiany a. opuszczenia, wg uznania wykonawcy, aktora
 • Znaczenie Aperturismo Czym jest demokratyzacji życia politycznego w Hiszpanii po Zgonu generała Franco. Etym. - hiszp. od aperturo 'otwarcie
 • Znaczenie Apartament Co oznacza reprezentacyjny "numer" w hotelu; (zwł. w l.mn.) luksusowo urządzone, obszerne mieszkanie. Etym. - fr. appartement '(większe
 • Znaczenie Nue Ame Krzyżówka L') âme nue fr., Naga dusza. Etym. - tytuł cyklu wierszy (1885 r.) Edmonda Haraucourta (1857-1941 r.); częste u Stanisława Przybyszewskiego
 • Znaczenie Atropina Najlepszy innymi z pokrzyku wilczej jagody (Atropa belladonna), użytkowany jako środek przeciw skurczom przewodu pokarmowego i astmie, a również do
 • Znaczenie Antytetyczny Przykłady antytetyczny przeciwstawny. antyteza synonim, kontrast; twierdzenie przeciwstawne innemu (tezie); por. triada. Etym. - zobacz anty-; teza
 • Znaczenie Ameryk Encyklopedia otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od nazwy kontynentu: Ameryka; ta zaś od imienia podróżnika i kartografa wł. Amerigo Vespucci
 • Znaczenie Atmosferium Jak działa na zasadzie pokrewnej planetarium, wykorzystywane do naśladowania zjawisk atmosferycznych i meteorologicznych. Etym. - zobacz atmosfera
 • Znaczenie Aojdowie Czy jest przedhomerowej Grecji opiewali na dworach możnych panów, przy dźwiękach formingi czy kitary, gesty bohaterów; por. bard. Etym. - gr. aoidós
 • Znaczenie Bleu Au Pojęcie au bleu fr., (ryba) na niebiesko; (mięso) półsurowe; por. saignant
 • Znaczenie Agogika Wyjaśnienie tempa i rytmu utworu wprowadzone poprzez wykonawcę, którym towarzyszyć także mogą zmiany dynamiki. Etym. - nm. Agōgik 'jw.' (termin H
 • Znaczenie Absencja Opis pracy (usprawiedliwiona a. nie). absentować się być nieobecnym; uchylać się od czego. absens carens ?Xac., nieobecny traci, jest
 • Znaczenie Abandon Informacje zrzeczenie się poprzez ubezpieczonego własności ubezpieczonej (statku a. ładunku) na rzecz zakładu ubezpieczeń. Etym. - gr. 'porzucenie
 • Znaczenie Aliteracja Co to jest głoski najpierw (a. wewnątrz) kilku wyrazów wiersza a. zdania, dla efektu artystycznego. Etym. - zobacz ad-; ?Xac. littera, zobacz
 • Znaczenie Akredytowanie Definicja udzielenie przedstawicielowi dypl. pełnomocnictwa do pełnienia funkcji; por. agrément. akredytywa ekon. otwarcie poprzez bank kredytu na
 • Znaczenie Adekwatny Co znaczy przystosowany, ściśle dopasowany. Etym. - ?Xac. addaequatus p.p. od adaequare 'zrównać'; zobacz ad-; aequare 'równać' od aequus, zobacz
 • Znaczenie Haeret Aliquid Słownik aliquid haeret zobacz audacter caluminare
 • Znaczenie Attycki Znaczenie smakiem estetycznym, Attykę okresu klasycznego a. jej gł. miasto - Ateny; prosty, powściągliwy, wytworny; (sól attycka) połączenie
 • Znaczenie Ambrazura Czym jest miejscu umocnionym, obwarowanym, opancerzonym. Etym. - fr. embrasure 'wnęka, framuga; strzelnica w murze' z przest. embraser 'rozszerzać
 • Znaczenie Astragal Co oznacza stylizowanych liści, wałków, perełek, pryzmatycznych paciorków i tak dalej, występujący w malarstwie, rzemiośle art. i archit. (na przykład
 • Znaczenie Amfitrion Krzyżówka fundator (przyjęcia). Etym. - gr. Amphitryōn mit. władca Teb, mąż Alkmeny; Zeus przybrawszy jego postać spłodził z Alkmeną Heraklesa
 • Znaczenie Amidah Najlepszy amidah, amidot hebr., dosł. 'stojąc', błogosławieństwo odmawiane w postawie stojącej, znajdujące się w gł. części codziennej żyd. liturgii
 • Znaczenie An der schonen blauen Donau Przykłady pięknym modrym Dunajem. Etym. - tytuł pierwszego śpiewanego walca (1867 r.) Jana Straussa mł. (1825-99); tekst wg wiersza An der Donau
 • Znaczenie Astika Encyklopedia wszelka szkoła myślenia akceptująca autorytet Wed i kastową strukturę społ., gdzie najwyższe miejsce zajmują bramini (kapłani); por
 • Znaczenie all men are created equal Jak działa angielskiego:, wszyscy ludzie rodzą się równi. Etym. - z Thomasa Jeffersona (Projekt Deklaracji Niepodległości USA
 • Znaczenie Liberales Artes Czy jest śrdw. 7 nauk świeckich, stanowiących wstęp do studiów wyższych; stopień niższy (trivium, szkoła trywialna): gramatyka, retoryka, dialektyka
 • Znaczenie a Waska słuszajet da jest Pojęcie a Was'ka słuszajet da jest ros., a Maciek słucha i żre (tł. Stanisława Kaczkowskiego). Etym. - z Kryłowa (Kot i kucharz
 • Znaczenie Aprobata Wyjaśnienie przyzwolenie, zgoda, zatwierdzenie (por. sankcja); pochwała. Etym. - ?Xac. approbatus p.p. od approbare 'potwierdzać; dowodzić'; zobacz ad
 • Znaczenie Appetitost Opis appetitost miękki ser duński z kwaśnej maślanki. Etym. - duń. od appetit 'apetyt'; ost 'ser
 • Znaczenie Amyl Informacje amylazy, diastazy, biol. enzymy rozkładające wielocukry (skrobię i glikogen) na cukry o mniejszych cząsteczkach (dekstryny i maltozę). Etym
 • Znaczenie Alkad Co to jest wsiach i okręgach hiszp. (sołtys, wójt, burmistrz, sędzia). Etym. - hiszp. alcalde 'jw.' z arab. al-kādi 'sędzia', od kadā 'sądzić'; por
 • Znaczenie Allerheiligen Definicja Allerheiligen zobacz Toussaint
 • Znaczenie Astrachan Co znaczy włosową z przędzy moher a. z włókien sztucznych, podobna do futra jagnięcego, stosowana na płaszcze damskie imitujące futra. Etym. - od
 • Znaczenie Accusativus Słownik accusativus tromtadraticus ?Xac. makaroniczna, gram., żart. biernik tromtadracki, użyty błędnie zamiast poprawnego dopełniacza (na przykład
 • Znaczenie Akmeizm Znaczenie 1912-22, zainicjowany poprzez Nikołaja S. Gumilowa, jedna z odmian neoklasycyzmu, głosząca odejście od symbolizmu z jego mistycyzmem
 • Znaczenie Autonomia Czym jest samostanowienie; (pół) suwerenność. autonomiczny układ nerwowy - fizj. wegetatywny, trzewny, regulujący czynności narządów wewn.; por
 • Znaczenie Wonderland In Alice Co oznacza dosł. Alicja w krainie czarów; osoba znajdująca się w nowym, nieznanym, egzotycznym, fantastycznym otoczeniu. Etym. - podręcznik dla dzieci
 • Znaczenie Akumulacja Krzyżówka nagromadzenie się (osadów); ekon. gromadzenie środków z części dochodu narod. nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji
 • Znaczenie Ambalaż Najlepszy pakowanie; wydatki opakowania. Etym. - fr. emballage 'jw.' od emballer 'zapakować'; em- zobacz en-; balle 'paka; bela (towaru
 • Znaczenie Anyżówka Przykłady na owocach anyż(k)u, stosowany jako składnik koktajli lub napój po obiedzie. Etym. - gr. anison 'anyż(ek
 • Znaczenie Anilina Encyklopedia oleista ciecz wykorzystywana do wyrobu barwników syntetycznych, leków i in. związków; istotny surowiec przemysłu chem. Etym. - port. anil
 • Znaczenie Althing Jak działa Althing(i) isl., parlament Islandii
 • Znaczenie Vista Prima A Czy jest a prima vista zobacz a vista
 • Znaczenie Apokopa Pojęcie głosek na końcu wyrazu; por. synkopa. Etym. - gr. apokopē 'dosł. odcięcie' od apokóptein 'odcinać'; zobacz apo-; kóptein 'uderzać; odcinać
 • Znaczenie Mail Air Wyjaśnienie Etym. - z angielskiego: 'jw.'; air 'powietrze' z gr. aēr, zobacz aero-; z angielskiego: mail 'poczta
 • Znaczenie Aseptyka Opis niszczenie drobnoustrojów w jakimś środowisku, zabezpieczające przed zakażeniem. aseptyczny. Etym. - zobacz a-; septyczny
 • Znaczenie Atto Informacje ATTO- w złożeniach: kwintylionowa część jednostki podstawowej (10-18) w systemie metrycznym. Etym. - (1973) z duń. atten '18
 • Znaczenie Andaluzja Co to jest tekst dramatyczny) budząca w zespole teatru obawy, Iż może być notarialnie prześladowana, zatrzymana poprzez cenzurę, nie dopuszczona do
 • Znaczenie Allplayall Definicja angielskiego:, dosł. 'wszyscy grają ze wszystkimi', (1968) turniej, gdzie każdy uczestnik gra ze wszystkimi innymi (amer. z angielskiego
 • Znaczenie Journey Sentimental A Co znaczy Podróż sentymentalna. Etym. - skrót tytułu (pełny tytuł: A Sentimental Journey through France and Italy) dzieła (1768) pisarza z
 • Znaczenie Akwizytor Słownik zajmujący się akwizycją, pozyskiwaniem nabywców, zbieraniem zamówień a. zawieraniem umów o wykonanie usług (ubezpieczenia, ogłoszenia
 • Znaczenie Aorta Znaczenie odprowadzająca u człowieka krew z lewej komory serca do tętnic obwodowych; por. arteria. Etym. - gr. aortē 'rzecz podniesiona, zawieszona
 • Znaczenie Rock Art Czym jest użytkuje przedmioty muzyki tradycyjnej a. klasycznej, zwł. w stylu instrumentacji. Etym. - amer. z angielskiego: (1972); art. 'sztuka
 • Znaczenie Arkana Co oznacza tajne; trudno dostępne, skryte metody mistrzów (rzemiosła, sztuki). Etym. - ?Xac. arcanum (l.mn. arcana) r.nij. od arcanus 'zamknięty
 • Znaczenie Ataszat Krzyżówka ataszat zobacz attaché
 • Znaczenie aut vincere aut mori Najlepszy zwyciężyć, lub umrzeć. Etym. - napis na pieczęci Konfederacji Barskiej (1768 r.); wg okrzyku admirała spartańskiego Kallikratidasa w
 • Znaczenie Right All Przykłady all right z angielskiego:, [wym. o:l rajt] dosł. wszystko w porządku; dobrze; idealnie; zgoda; w porządku; por. okay
 • Znaczenie Arenga Encyklopedia palma, rosnąca w Azji płd.-wschodniej, z której soku otrzymuje się wino palmowe i cukier, a ze skrobi w rdzeniu pnia - sago. Etym. - n.z
 • Znaczenie Artezyjskie Jak działa głębinowe, zamknięte pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi, będące pod ciśnieniem hydrostatycznym; (a. źródło) naturalny wypływ wód
 • Znaczenie Aubade Czy jest powitanie poranka; koncert dany pod czyimś oknem, o brzasku; pieśń a. poemat kochanków rozstających się o świcie; muzyka na porannych
 • Znaczenie Amnestia Pojęcie łaski opierający na całkowitym a. częściowym darowaniu orzeczonych już kar za pewne przestępstwa popełnione przed ustaloną datą
 • Znaczenie Caecus Amor Wyjaśnienie Amor caecus ?Xac., miłość (jest) ślepa. Etym. - oparte na Prawach 5, 4, 731 Platona
 • Znaczenie Akrofobia Opis obawa towarzysząca przebywaniu w miejscach otwartych o stromym spadku. Etym. - n.z łaciny acrophobia 'jw.'; zobacz akro-; fobia
 • Znaczenie Foederis Arca Informacje arca foederis ?Xac., arka przymierza. Etym. - wg Wulgaty; zobacz arka (przymierza
 • Znaczenie a horse a horse my kingdom for a horse Co to jest a horse! a horse! my kingdom for a horse! z angielskiego:, konia! konia! moje królestwo za konia! Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 5, 4
 • Znaczenie Sacramentales Autos Definicja jednoaktówki sakramentalne', rodzaj dramatu hiszp. alegoryczno-mitologiczno-religijnego, uprawiany w XVI i XVII w., wystawiany w
 • Znaczenie Apostolorum Limina Ad Co znaczy ad limina apostolorum ?Xac., do progów apostolskich; (podróż sprawozdawcza biskupa; pot. wszelka pielgrzymka) do Rzymu
 • Znaczenie Apolita Słownik apolita zobacz apatryda. Etym. - gr. ápolis 'bezdomny'; zobacz a-; pólis, zobacz polityka
 • Znaczenie Mater Alma Znaczenie wyższej uczelni, zwł. uniwersytetu. Etym. - ?Xac. 'matka karmicielka (o takich boginiach jak Ceres, Cybele)'; alma r.ż. od almus 'odżywczy
 • Znaczenie a cat may look at the king Czym jest angielskiego:, i kotu wolno patrzeć na króla; nawet najnędzniejszy z poddanych ma pewne minimum uprawnień
 • Znaczenie audacter calumniare semper aliquid haeret Co oznacza audacter calumniare, semper aliquid haeret ?Xac., szkalujcie śmiało, zawsze coś przylgnie; por. calomniez, calomniez
 • Znaczenie Altembas Krzyżówka altembas dawn. złotogłów, odmiana brokatu z przewagą koloru złotego. Etym. - tur. altyn 'złoto' + bez 'płótno
 • Znaczenie Adonis Najlepszy młodzieniec (por. Apollo); bot. miłek. Etym. - w mit. gr. imię młodzieńca (gr. Ádōnis), w którego urodzie zakochała się bogini Afrodyta a
 • Znaczenie Arianie Przykłady polscy, zobacz antytrynitarze. arianizm kierunek w teologii chrześc. zapoczątkowany poprzez kapłana aleksandryjskiego Ariusza (około 256
 • Znaczenie Amanuensis Encyklopedia amanuensis kopista, przepisywacz, skryba; piszący pod dyktando. Etym. - ?Xac. 'jw.'; a- zobacz ab-; manus, zobacz manuał
 • Znaczenie Ablacja Jak działa poprzez deszcze powierzchniowej warstwy zwietrzeliny a. gleby; por. erozja; geol. (lodowcowa) topnienie lodowców w wyniku działania energii
 • Znaczenie Strofa Alcejska Czy jest złożona z dwóch wierszy 11-zgłoskowych, jednego 9-zgłoskowego i jednego 10-zgłoskowego, powstała w literaturze lesbijskiej (około r. 600
 • Znaczenie Asertoryczny Pojęcie log. (sąd a.) sąd stwierdzający fakt faktyczny bez przytaczania dowodów; por. apodyktyczny. Etym. - późn.z łaciny assertorius
 • Znaczenie Aluminium Wyjaśnienie aluminium chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, glin (zwł. technicznie czysty). Etym. - n.z łaciny z ?Xac. alumen dpn. aluminis 'ałun
 • Znaczenie Archaiczny Opis pochodzący z odległych epok; przestarzały; (era a-a) archaik, najstarsza era w dziejach ZIEMI, Tabl. 7. archaizacja nadawanie (dziełu
 • Znaczenie Aryjczyk Informacje ojczystym jest jeden z jęz. aryjskich. aryjski w odniesieniu (a. należący do) jednego z (a. kilku) języków indoeuropejskiej ekipy
 • Znaczenie Asenizacja Co to jest nieczystości, fekaliów z miast i osiedli; przest. poprawa warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich. Etym. - fr. assainir 'uzdrowić
 • Znaczenie Armida Definicja kobieta lekkich obyczajów; (ogrody Armidy) piękne, czarodziejskie ogrody. Etym. - postać czarodziejki, uwodzicielki bohaterów, z Jerozolimy
 • Znaczenie Abiogeneza Co znaczy abiogeneza biol. samorództwo. abiogenny samorodny. abiotyczny ekol. nieożywiony. Etym. - zobacz a-; bio-; geneza
 • Znaczenie Aspersja Słownik święconą w niedzielę przed sumą. Etym. - ?Xac. aspersio 'pokropienie' od aspersus p.p. od aspergere, adspergere 'skrapiać'; zobacz ad
 • Znaczenie Aura Znaczenie atmosfera, nastrój, klimat (wokół osób, rzeczy, spraw, zwł. produkowanych poprzez nie, emanujący z nich); med. stan neuropsychiczny przed
 • Znaczenie Aedicula Czym jest staroż., archit. kapliczka z frontonem wspartym na kolumnach a. pilastrach; śrdw. schemat budowli. Etym. - ?Xac. zdrobn. od aedes
 • Znaczenie Akces Co oznacza udziału w czym. akcesoria dodatkowe składniki wyposażenia, przybory niezbędne, lecz nie będące częścią składową struktury, maszyny i tym
 • Znaczenie Alraune Krzyżówka alraune zobacz mandragora. Etym. - nm. Alraun(e) bot. 'mandragora; pokrzyk'; od st.g.nm. imienia ?Xeńskiego
 • Znaczenie Archa Najlepszy Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z ?Xac. -arches, -archus od gr. -archēs, -archos 'jp.'; por. archi-; por. patriarcha
 • Znaczenie Currente Anno Przykłady anno aetatis suae (na przykład XLV) ?Xac., w (45.) roku swego życia (dawn. napisy na nagrobkach, portretach). Anno Domini (skr. A.D.) w
 • Znaczenie Alergany Encyklopedia alergii). alergia med. uczulenie; nienormalna, chorobliwa reakcja organizmu (na przykład pokrzywka, obrzęki, katar) na działanie pewnych
 • Znaczenie Achtel Jak działa achtel dawn. ósma część beczki, miara cieczy i ciał sypkich; beczułka. Etym. - nm. Achtel 'ósma część' od ach '8
 • Znaczenie Adiafora Czy jest obojętna, ani dobra, ani zła; rytuał, ceremoniał relig., będący sprawą indywidualnego sumienia, jako ani zabroniony, ani nakazany poprzez
 • Znaczenie Atman Pojęcie osobowości ludzkiej, jaźń nie zmieniająca się w cyklu reinkarnacji (zobacz metempsychoza; samsara). Etym. - sanskr. 'tchnienie; jaźń; dusza
 • Znaczenie Aja Wyjaśnienie aja w Indiach - ind. niańka, wykorzystywana (z angielskiego: ayah). Etym. - hindi ājā, āja z port. aia 'guwernantka; niańka; pokojówka
 • Znaczenie Aktyw Opis organizacji polit. a. społ., aktywistów. czynny aktywny, energiczny; działający; chem. zdolny do reakcji chem. aktywizacja wzmożenie
 • Znaczenie Ambo Arcades Informacje Arkadyjczykami (czyli potrafią śpiewać), jest to obaj są skłonni do złośliwych psot, obaj warci siebie; (por. ambo meliores; Arkadia). Etym
 • Znaczenie As Co to jest kolorze; przen. mistrz, "gwiazda", wirtuoz, arcymajster, prymus. Etym. - fr. 'jeden pkt. (oczko, jedynka) w grze w kości, w
 • Znaczenie Arlekin Definicja czarnej masce, odziana w pstry ubiór zszyty z kolorowych trójkątów a. rombów; jedna z głównych ról męskich wł. commedia dell'arte, sługa
 • Znaczenie amicus certus in re incerta cernitur Co znaczy Xac., pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu. Etym. - z Cycerona (Laelius, 17, 64), jako cytat z poety rz. Enniusza (239-169
 • Znaczenie Perennius Aere Słownik aere perennius zobacz exegi monumentum
 • Znaczenie Algolagnia Znaczenie doznawanie rozkoszy płciowej przy zadawaniu a. odczuwaniu bólu; por. masochizm; sadyzm. Etym. - zobacz -alg-; gr. lagneiá 'rozkosz
 • Znaczenie Aporema Czym jest dopuszczająca dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia. aporia staroż. filoz. trudność w rozumowaniu, z pozoru nie dająca się przezwyciężyć. Etym
 • Znaczenie Paignion Theou Anthropos Co oznacza boże igrzysko. Etym. - przypisywane Synezjuszowi z Cyreny, około 370-około 413 r.; tł. wg Jana Kochanowskiego (Fraszka 3, 76
 • Znaczenie andere Stadtchen andere Madchen Krzyżówka andere Städtchen, andere Mädchen nm., inne miasta, inne dziewczęta. Etym. - ze Śpiewnika dla twórców nm. (1833 r.) Alberta Schlippenbacha
 • Znaczenie Aioli Najlepszy rodzaj majonezu, mocno przyprawiony czosnkiem, podawany zazw. do ryby. Etym. - fr. (1965) z prowans. ai 'czosnek' i oli 'oliwa
 • Znaczenie Graecas Kalendas Ad Przykłady nigdy (odłożyć coś). Etym. - ?Xac. '(dosł. na greckie kalendy) nigdy', bo gr. kalendy nie istniały; wg Swetoniusza (Boski August, 87
 • Znaczenie Asfodel Encyklopedia mit. gr.) po których przechadzają się cienie zmarłych w świecie podziemnym; por. Elizejskie pola. Etym. - gr. asphódelos 'u Homera
 • Znaczenie Afirmacja Jak działa aprobata. afirmatywa przest. w głosowaniu: symbol zgody, poparcia (biała gałka); por. negatywa. Etym. - ?Xac. affirmatio 'potwierdzenie
 • Znaczenie Anachoreta Czy jest spędzający chwilę na kontemplacji i umartwieniach; samotnik, odludek. Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z późn.gr. anachōrētēs 'jp.' od
 • Znaczenie Autoliza Pojęcie samotrawienie zamierających a. obumarłych komórek i tkanek, jeden z pośmiertnych, rozkładowych mechanizmów organizmu. Etym. - zobacz aut
 • Znaczenie ad maiora natus sum Wyjaśnienie ad maiora natus sum ?Xac., jestem stworzony do wyższych rzeczy (spraw). Etym. - św. Stanisław Kostka, 1566-7 r
 • Znaczenie Alpinarium Opis wysokogórskich. alpinista sportowiec uprawiający wspinaczkę wysokogórską (alpinistykę, alpinizm, w Polsce - taternictwo); miłośnik i
 • Znaczenie Liczba Avogadra Informacje cząsteczek zawarta w molu dowolnej substancji chem. a. liczba atomów w gramoatomie dowolnego pierwiastka. Avogadra prawo (a. hipoteza) fiz
 • Znaczenie Abdominalny Co to jest abdominalny brzuszny. Etym. - ?Xac. abdomen dpn. abdominis 'brzuch
 • Znaczenie Aplegier Definicja aplegier(ek) ogrod. odkład; przen. latorośl, nowy potomek. Etym. - nm. Ableger, zobacz ablegier
 • Znaczenie Atol Co znaczy pierścień raf koralowych, otaczający lagunę (wewn. przestrzeń wodną). Etym. - jęz. mieszkańców Malediwów (O. Indyjski) atolu 'jw
 • Znaczenie alia tentanda via est Słownik alia tentanda via est ?Xac., trzeba spróbować innej drogi, znajdź inny sposób
 • Znaczenie Tabby Aunt Znaczenie angielskiego:, 'Ciocia T.', slang. pogard., kobieta, która nie popiera ruchu wyzwolenia kobiet; zobacz Women's Liberation Movement
 • Znaczenie Arcy Czym jest wybitnie; największy; pierwszy rangą, kluczowy; archi-; na przykład arcyzabawny - bardzo z., arcymistrz - mistrz nad mistrze; arcybiskup
 • Znaczenie Aluzja Co oznacza jasne dla adresatów) napomknienie o kimś, o czymś; potrącenie o jakąś sprawę dzięki przenośni, nie wprost; przytyk, docinek; przymówka
 • Znaczenie Akomodacja Krzyżówka nastawność soczewki oka, zdarzenie przystosowania układu optycznego oka do wyraźnego widzenia. Etym. - ?Xac. accommodatio 'przystosowanie
 • Znaczenie Fe Da Auto Najlepszy publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenia wyroku; wykonanie wyroku, zwł. poprzez spalenie na stosie heretyka a
 • Znaczenie Anaerobioza Przykłady życie w środowisku nie zawierającym wolnego tlenu. anaerob(iont)y, anoksybionty, zool. beztlenowce, organizmy mogące żyć w środowisku
 • Znaczenie Arogancja Encyklopedia zarozumiałość, połączona z lekceważeniem innych, z impertynenckim, zuchwałym zachowaniem się. arogant. Etym. - ?Xac. arrogantia
 • Znaczenie Courant Au Jak działa zaznajomiony na bieżąco, stale (z aktualnymi tendencjami, z postępem wydarzeń, z modą i tym podobne); (być) obeznany (z czym precyzyjnie
 • Znaczenie Akr Czy jest rolnictwie państw anglosaskich (4046,9 m 2). Etym. - z angielskiego: acre 'nazwa dawnych miar powierzchni, opartych w przybliżeniu na
 • Znaczenie Ansztalt Pojęcie ansztalt pop. żart. zakład, lokal; organizacja. Etym. - nm. Anstalt 'jw.; urządzenie; zarządzenie' od anstellen 'zarządzić; urządzić
 • Znaczenie Afrikaans Wyjaśnienie urzędowy (w okolicy z angielskiego:) język Republiki Płd. Afryki powstały na bazie dialektów hol. XVII w. Etym. - afrik. 'afrykański' z
 • Znaczenie Abderyta Opis por. beocki. Etym. - gr. abdēritēs 'mieszkaniec Abdery (miasta portowego w Tracji)'; jej mieszkańcy (mimo Iż była ojczyzną Demokryta
 • Znaczenie Affreux Informacje żołdzie któregoś z krajów afrykańskich. Etym. - fr. 'okropny, potworny; (około 1960) jw.' z aluzją do wyrazu africain
 • Znaczenie Auszpik Co to jest auszpik mięso a. ryba w galarecie. Etym. - fr. aspic 'żmija; jw.' z gr. aspís 'żmija
 • Znaczenie Aut Definicja sam; automatyczny, samoczynny; samoregulujący się; w odniesieniu tego samego osobnika, wywołany a. wytworzony poprzez siebie samego
 • Znaczenie Noire Afrique Co znaczy Afrique noire zobacz l'Afrique noire
 • Znaczenie Anti Słownik odtrutka. Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr. antídoton '(dosł. dany przeciw) lek' z antididónai 'dawać w zamian; dać jako odtrutkę'; zobacz anty
 • Znaczenie Argał Znaczenie argol, argał, mong., wysuszony nawóz wielbłądzi a. bydlęcy, stosowany jako opał, zwł. w Azji Środkowej
 • Znaczenie Język Aramejski Czym jest momencie największego rozprzestrzenienia (300 przed naszą erą-600 n.e.) ogólny język całej Azji Przedniej. Etym. - hebr. Arām 'dawna nazwa
 • Znaczenie Alimenty Co oznacza osoby niezdolnej do utrzymania się swoimi siłami, obejmujące kapitał, świadczenia w naturze, a również wydatki wychowania dzieci i opieki
 • Znaczenie Christi Ascensio Krzyżówka Wniebowstąpienie Pańskie, święto przypadające w czwartek 40 dnia po Wielkanocy (nm. Christi Himmelfahrt; fr. l'Ascension
 • Znaczenie Acedia Najlepszy obojętność; lenistwo zapowiadające degrengoladę. Etym. - gr. akēdía, akedeía, 'beztroska'; zobacz a-; kēdos 'troska
 • Znaczenie a tale of the times of old Przykłady angielskiego:, opowieść z dawnych czasów! Etym. - Jamesa Macphersona (Pieśni Osjana), 1760-63 r.; u Aleksandra Puszkina (Rusłan i Ludmiła
 • Znaczenie Amatoria Ars Encyklopedia Ars amatoria ?Xac., sztuka kochania. Etym. - tytuł żart.-dydaktycznego poematu Owidiusza; znany również jako Ars amandi
 • Znaczenie Arhat Jak działa buddyzmie - osoba doskonała, która wejrzała w prawdziwą naturę istnienia, wyzwoliła się z więzów pożądań, osiągnęła nirwanę i nie odrodzi
 • Znaczenie ah il ny plus denfants Czy jest nie ma już dzieci (w dzisiejszych czasach)! Etym. - z Moliera (Chory z urojenia, 2, 11); westchnienie Argana
 • Znaczenie Sterydy Anaboliczne Pojęcie anaboliczne sterydy zobacz sterydy anaboliczne. anabolizm zobacz metabolizm
 • Znaczenie Anekumena Wyjaśnienie świata. Etym. - gr., wg pojęć staroż. Greków obszary położone na płn. (jako zbyt chłodne) i na płd. (jako zbyt gorące) od basenu Morza
 • Znaczenie Akademia Opis uczelni; organizacja, towarzystwo zrzeszające najwybitniejszych przedstawicieli edukacji a. sztuki; uroczyste zgromadzenie dla uczczenia
 • Znaczenie Abrakadabra Informacje plątanina; zawiłe brednie. Etym. - późn.z łaciny zaklęcie, formuła, umieszczana także na amuletach, której przypisywano moc magiczną u
 • Znaczenie Auspicje Co to jest dobrymi, niedobrymi) auspicjami - pod (niezłą, niedobrą) wróżbą; por. omen; pod (czyimiś) auspicjami - pod (czyjąś) opieką, zwierzchnictwem
 • Znaczenie Dagewesen Schon Alles Definicja już było. Etym. - ze sztuki Uriel Acosta (1846 r.) pisarza nm. Karola Gutzkowa (1811-78); słowa osoby dramatu, XVII-wiecznego rabina
 • Znaczenie Arete Co znaczy doskonałość; męstwo; sprawność, dzielność; cnota; por. sophrosyne. Etym. - gr. 'jw.' od aréskein 'naprawiać; zadowolić; podobać się
 • Znaczenie Arsenał Słownik arsenał, cekhauz, zbrojownia, składnica broni. Etym. - wł. arsenale 'jw.' z arab. dār sinā'a 'dwór a. dom przemysłu, manufaktury
 • Znaczenie Ateista Znaczenie w istnienie Boga a. bogów, zwolennik ateizmu, poglądu odrzucającego wiarę w Boga i przeczącego istnieniu wszelkich sił nadprzyrodzonych
 • Znaczenie Albuminy Czym jest zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli (na przykład białko jaja kurzego, osocza krwi, mleka). Etym
 • Znaczenie Agitacja Co oznacza jednania zwolenników dla jakiejś kwestie, idei, poglądu. agitator. Etym. - ?Xac. agitator 'poganiacz' od agitare 'poganiać; poruszać
 • Znaczenie Abbozzo Krzyżówka szkicowy zarys dzieła sztuki, pierwszy, przybliżony, pobieżny zarys obrazu na płótnie, z grubsza obrobiony poprzez rzeźbiarza blok kamienia
 • Znaczenie Aonidy Najlepszy 30. Etym. - od nazwy Aonii, części Beocji, gdzie mieścił się Helikon i źródło Hippokrene (por. Pegaz), będącej wg mit. gr. siedzibą Muz
 • Znaczenie Dies Alcyonei Przykłady zimorodków; dni spokoju i ciszy; czas pogodny i szczęśliwy. Etym. - tł. z Arystofanesa (Ptaki, w 1594); 14 dni stałej, pięknej pogody w
 • Znaczenie Arak Encyklopedia poprzez fermentację soku palmowego albo melasy, wytwarzany w płd.-wsch. Azji. Etym. - arab. 'słodki sok; napój alkoholowy
 • Znaczenie Asana Jak działa w indyjskim systemie filozoficznym joga - nieruchoma pozycja ciała przyjęta w celu wyzwolenia umysłu od zwracania uwagi na funkcje
 • Znaczenie Angora Czy jest długiej, delikatnej sierści; moher. Etym. - prawdop. przekład nm. Angorakaninchen a. fr. lapin angora 'królik', od poglądu, Iż zwierzę
 • Znaczenie Absolucja Pojęcie grzechów (w okresie spowiedzi); zdjęcie kar kośc.; udzielenie odpustu zupełnego umierającemu. absolutne zero, zero bezwzględne, fiz. zero w
 • Znaczenie albo lapillo notare diem Wyjaśnienie zaznaczyć dzień białym kamykiem jako dzień szczęśliwy (odpowiednio z obyczajem starorzymskim); por. nigro notanda
 • Znaczenie Ab Opis AB- w złożeniach: od-; (ruch) od (czegoś); oddzielenie (się); nieobecność; różnica. Etym. - ?Xac. ab 'od'; por. antabus
 • Znaczenie Astrofizyka Informacje budowie ciał niebieskich. astrolabium stosowany przed XVIII w. aparat do mierzenia kątów, do wyznaczania położenia ciał nieb., poprzednik
 • Znaczenie Alloplastyka Co to jest polegająca na wszczepieniu wkładek z tworzywa sztucznego a. metalu na miejsce uszkodzonych tkanek a. narządów. Etym. - zobacz alo
 • Znaczenie Agrariusz Definicja partii polit. właścicieli ziemskich, rolników. agrarny rolniczy, rolny. Etym. - ?Xac. agrarius 'rolny' od ager dpn. agri 'rola, grunt
 • Znaczenie Acheiropita Co znaczy sztuce chrześc. - obraz z wyobrażeniem głowy Chrystusa, zazw. późnobizantyjski, uważany późn. za powstały w sposób cudowny; zobacz
 • Znaczenie Amputacja Słownik usuwanie jakiejś części ciała, narządu. Etym. - ?Xac.amputatio 'obcięcie' od amputare 'obcinać; przycinać'; am-, amb- 'wokół', por. ambi
 • Znaczenie Antyseptyka Znaczenie antyseptyka odkażanie ran dzięki chem. środków bakteriobójczych, antyseptycznych, antyseptyków. Etym. - zobacz anty-; septyczny
 • Znaczenie Ama Czym jest ama jap., japońska kobieta-nurek, pracująca zazw. bez sprzętu nurkowego
 • Znaczenie Apostata Co oznacza zaprzaniec, renegat. apostazja odszczepieństwo; Kośc. rz.kat. całkowite odstępstwo wyznawcy od wiary (a fide), księdza od kapłaństwa (ab
 • Znaczenie Aula Krzyżówka reprezentacyjna sala wykładowa. Etym. - ?Xac. 'siedziba cesarska, dwór' z gr. aulē 'dziedziniec wewn. w domu mieszkalnym
 • Znaczenie Antonomazja Najlepszy opierający na zastąpieniu imienia pospolitego własnym a. odwrotnie (na przykład Goliat zamiast olbrzym; mały rycerz zamiast Wołodyjowski
 • Znaczenie Asumpt Przykłady pochop, podnieta, zachęta, impuls, bodziec, przyczyna, pretekst, okazja. Etym. - ?Xac. assumptus p.p. od assumere 'wziąć; adoptować
 • Znaczenie Alislam Arkana Encyklopedia arkan al-Islam arab. 'filary islamu', pięć obowiązków każdego muzułmanina: szahadah, salat, zakat, saum i hadż
 • Znaczenie Awokado Jak działa wdzięczna, jadalny owoc różnych amer. drzew tropikalnych, zwł. odmian hodowlanych, pochodzących z Ogromnych Antyli, Gwatemali i Meksyku
 • Znaczenie Affirmatim Czy jest affirmatim ?Xac., twierdząco
 • Znaczenie Amok Pojęcie amok malaj., napad morderczego szału, obłędnej furii
 • Znaczenie Absces Wyjaśnienie abscessus 'ustępujący, odchodzący; jw.' od abscedere 'odstępować, uchodzić (także o "humorach", które uchodzą jakoby z ciała
 • Znaczenie Adiustować Opis pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym, dokonać adiustacji. Etym. - zobacz ad-; justować
 • Znaczenie Alokucja Informacje perora, zwł. o charakterze napomnienia a. wezwania do dobrych uczynków; przemówienie papieża na konsystorzu, niekiedy w dalszym ciągu
 • Znaczenie Iuvat Fortuna Audentes Co to jest fortuna sprzyja; por. fortes... Etym. - zamiast audentes regularnie: audaces; z Wergiliusza (Eneida, 10, 284
 • Znaczenie Akcjonariat Definicja gdzie pracownicy przedsiębiorstwa są zbiorowym właścicielem części jego akcji. Etym. - fr. actionnariat 'jw.' od action 'akcja' z ?Xac
 • Znaczenie Artykulacja Co znaczy płaszczyzny; zgryz; ruchy i układ narządów mowy konieczne do wymówienia danej głoski; muz. sposób wydobywania następujących po sobie a
 • Znaczenie Aranjuez Słownik Aranjuez [wym. aranchuef] zobacz die schönen Tage in Aranjuez... Etym. - miasto w śr. Hiszpanii
 • Znaczenie Adrenalina Znaczenie rdzeń nadnerczy, przyspieszający i wzmacniający pracę serca, zwężający naczynia krwionośne. Etym. - zobacz ad-; ?Xac. renalis 'nerkowy' od
 • Znaczenie Altruizm Czym jest innych ludzi, nie kierująca się interesem własnym, sobkostwem, egoizmem. altruista. Etym. - fr. altruiste 'altruista' i altruisme
 • Znaczenie Trouve Art Co oznacza znaleziona', dzieło nie ukształtowane poprzez artystę, lecz ukazane w tej postaci, w jakiej je znalazł, co najwyżej lekko adaptowane dla
 • Znaczenie Aranżowanie Krzyżówka arrangement fr., [wym. arãżmã], aranż(acja), rozpisanie na określony zespół (instrumentalny a. wokalny) utworu muz., przeznaczonego w
 • Znaczenie Adamici Najlepszy Afryce w II w., w Austrii i na Węgrzech w XIII w., w Sabaudii w XIV w., w Czechach i na Morawach od XV aż do XIX w.) pragnących powrotu do
 • Znaczenie Gratuit Acte Przykłady acte gratuit zobacz l'acte gratuit
 • Znaczenie Irato Ab Encyklopedia ab irato ?Xac., w gniewie, w afekcie
 • Znaczenie Controlee Appellation Jak działa skontrolowana'; nazwa gatunków wina francuskiego, których pochodzenie od winogron rosnących w ustalonych regionach państwie jest urzędowo
 • Znaczenie Aleksyna Czy jest aleksyna zobacz komplement
 • Znaczenie Limine A Pojęcie z miejsca, bez dyskusji (odrzucić). à l'improviste fr., [a lęprowist] niespodzianie, znienacka. a linea ?Xac., od (początku) linijki, od
 • Znaczenie Aborygeni Wyjaśnienie rdzenna; tuziemcy, tubylcy, krajowcy; autochtoni. Etym. - ?Xac. aborigines 'pierwsi mieszkańcy, założyciele państwie' prawdop. od ab
 • Znaczenie Antigura Opis cebuli, pomidorów, z dodatkiem tymianku i pietruszki. Etym. - od nazwy wyspy w archipelagu Wysp Podwietrznych na Morzu Karaibskim
 • Znaczenie Adideacja Informacje wyrazu poprzez skojarzenie z innym podobnym; zdarzenie wtórnego zaliczania pewnych słów do obcej im rodziny wyrazowej bez zmiany ich formy
 • Znaczenie a tort et a travers Co to jest nieopatrznie, niebacznie. à tout prix fr., za wszelaką cenę; por. coûte que coûte. à tout seigneur tout honneur fr., każdemu podług zasługi
 • Znaczenie Archaizm Definicja archaizm przestarzała, wyszła z użycia forma jęz.; por. anachronizm
 • Znaczenie Abiturient Co znaczy średnią; maturzysta. Etym. - śrdw.z łaciny abituriens dpn. abiturientis 'mający odejść' z ?Xac. abitus 'odjazd, oddalenie się
 • Znaczenie Anafora Słownik tego samego wyrazu a. zwrotu najpierw kilku następnych zdań, wersów, strof; por. symploke. Etym. - zobacz ana-; -for(a
 • Znaczenie Aproksymacja Znaczenie sposób przybliżony; mat. przybliżanie, zastępowanie we wzorach jakichś wielkości innymi, prostszymi, dogodniejszymi; konstruowanie ciągu
 • Znaczenie Imparo Ancora Czym jest ancora imparo wł., wciąż się jeszcze uczę; por. wiek żywi, wiek uczis'... Etym. - ulubione jakoby powiedzenie Michała Anioła
 • Znaczenie Alasz Co oznacza przyprawiany gorzkimi migdałami, korzeniem dzięgla, anyżkiem i skórką pomarańczową. Etym. - od nazwy miejscowości Allasch pod Rygą, gdzie
 • Znaczenie Ailant Krzyżówka łaciny Ailanthus 'jw.' z jęz. mieszkańców wyspy Ambon (na Molukkach) ai lanto dosł. 'drzewo niebiańskie; jw
 • Znaczenie Analny Najlepszy analny anat., psychol. odbytniczy, odbytowy, odbytnicowy. Etym. - ?Xac. anus dpn. ani 'anat. odbyt
 • Znaczenie Apostrof Przykłady przecinka nad wierszem, oddzielający końcówki nie wszystkich wyrazów obcych (na przykład Rabelais'go, Comte'owi) a. zastępujący wyrzuconą
 • Znaczenie Armeleutegeruch Encyklopedia Armeleutegeruch nm., odór biedoty. Etym. - z Nietzschego (Wiedza radosna 5, 349), 1882 r
 • Znaczenie Painting Action Jak działa angielskiego:, dosł. 'malarstwo gestu' bezpośredni, instynktowny, agresywny gatunek malarstwa z lat 50. XX w., gdzie "czyn"
 • Znaczenie Antagonista Czy jest działający przeciwstawnie; oponent, przeciwnik; rywal; wróg. antagonistyczny. antagonizm wzajemna wrogość, sprzeczność, przeciwstawność sił
 • Znaczenie Alonż Pojęcie innych kart, zagięta, po rozłożeniu widoczna w okresie czytania, zawierająca mapy, tablice i tym podobne; przedłużacz; kartka doklejona do
 • Znaczenie Aut Aut Wyjaśnienie aut - aut ?Xac., lub - lub
 • Znaczenie Antynomia Opis rozumowanie (dowód) z pozoru prawidłowe, lecz prowadzące do sprzeczności; sprzeczność pomiędzy dwoma równie uzasadnionymi twierdzeniami
 • Znaczenie Anoda Informacje odbiornika energii elektr., dodatnia a. połączona ze źródłem dodatniego potencjału elektr. Etym. - gr. ánodos 'droga w górę'; zobacz ana
 • Znaczenie Asenterunek Co to jest wojska, branka. Etym. - nm. Assentierung 'aprobata; uznanie kogo za zdatnego do wojska' od assentieren 'aprobować; uznać za zdatnego do
 • Znaczenie Maria Ave Definicja Mario, zdrowaś Mario, pierwsze słowa i nazwa modlitwy zwanej także Pozdrowieniem Anielskim. Etym. - z Wulgaty, Ew. wg Łuk. 1, 28
 • Znaczenie Afiks Co znaczy wyrazu, występująca przed rdzeniem (prefiks, przedrostek), po nim (sufiks, przyrostek) a. wewnątrz niego (infiks, wrostek). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Day Saints All Słownik All Saints Day z angielskiego:, zobacz Toussaint
 • Znaczenie Abstrahować Znaczenie kwestie na rzecz innych, nie uwzględniać czego. abstrakcjonizm tendencja w plastyce XX w. przeciwna przedstawianiu rzeczy i ludzi; sztuka
 • Znaczenie Anemia Czym jest hemoglobiny i krwinek czerwonych we krwi. Etym. - gr. anhaimía 'bezkrwistość'; an- zobacz a-; zobacz -emia
 • Znaczenie Apostolat Co oznacza apostolstwo działalność apostolska, posłannictwo, misja. apostoł każdy z 12 uczniów Jezusa; propagator, krzewiciel chrześcijaństwa, (przen
 • Znaczenie Adsorpcja Krzyżówka adsorpcja powierzchniowe zagęszczanie się substancji na granicy dwu faz (na przykład stałej i gazowej). Etym. - zobacz ad-; absorpcja
 • Znaczenie Anons Najlepszy anonsować zapowiadać, obwieszczać czyjeś przybycie. Etym. - fr. annonce 'ogłoszenie; zapowiedź' od annoncer '(o)głosić; zapowiadać' z ?Xac
 • Znaczenie Asceza Przykłady życia zmierzający, poprzez wyrzeczenie się przyjemności i umartwianie ciała, do doskonalenia się w cnocie. ascetyczny. asceta. Etym. - gr
 • Znaczenie Amplifikacja Encyklopedia rozszerzanie; wzbogacanie; podwyższanie a. obniżanie rangi opisywanego zjawiska dzięki odpowiednich środków językowych. amplituda
 • Znaczenie Altowiolinista Jak działa altowiolista, altowiolinista, muz. grający na altówce. Etym. - wł. alto, zobacz alt; viola
 • Znaczenie Akme Czy jest akme gr., szczyt, najwyższy pkt., rozrost, dojrzałość, kulminacja, przesilenie
 • Znaczenie Atrybut Pojęcie cecha; filoz. nieodłączna, podstawowa właściwość przedmiotu, zjawiska (por. akcydens); plast. godło, znak funkcji przedstawionej osoby
 • Znaczenie Allemande Wyjaśnienie wieczny taniec dworski rozwinięty we Francji z nm. tańca lud.; w formie stylizowanej w klasycznych suitach J.S. Bacha i G.F. Händla. Etym
 • Znaczenie Jane Aunt Opis angielskiego: slang., dosł. 'ciotka Janina', w Kościele murzyńskim - ciepłe ustalenie gorliwej uczestniczki nabożeństw, "siostry"
 • Znaczenie a propos de bottes Informacje na temat butów; bez związku z tematem, nie na temat; por. dywagacja. Etym. - komediopisarz fr. Jean François Regnard (1655-1709) w komedii
 • Znaczenie Anegdota Co to jest charakterystyczna historyjka, powiastka (aktualna a. historyczna), dykteryjka, facecja; "kawał", "wic"; lit. fabuła
 • Znaczenie Amortyzacja Definicja się wartości budynków, urządzeń, w wyniku zużycia; okresowe odpisywanie sum, odpowiadających temu zmniejszeniu się wartości; łagodzenie
 • Znaczenie Azalia Co znaczy Etym. - n.z łaciny azalea 'jw.' z gr. r.ż. od adzaléos 'suchy'; od mniemania, Iż roślina udaje się dobrze na suchym gruncie
 • Znaczenie Fou Amour Słownik amour fou fr., szalona miłość
 • Znaczenie Asocjacja Znaczenie kojarzenie wyobrażeń, z których jedno przywołuje na myśl drugie; chem. łączenie się cząsteczek w większe zespoły. asocjacjonizm kierunek
 • Znaczenie Akolita Czym jest tak zwany święceń niższych; przen. pomocnik; zwolennik. Etym. - gr. akólouthos 'towarzyszący'; por. anakolut
 • Znaczenie Ambicja Co oznacza chęć jak najlepszego jej spożytkowania; aspiracje, marzenie osiągnięcia wyższej pozycji i prestiżu społ., sukcesów, powodzenia, sławy
 • Znaczenie Alotrop Krzyżówka jakiejś substancji, zwł. pierwiastka, w różnych postaciach, jak na przykład węgla w formie diamentu i grafitu; por. polimorfizm. Etym
 • Znaczenie Arystokracja Najlepszy wysoka szlachta rodowa; najwyższa warstwa społ. w ustroju niewolniczym i feud., zaznaczona dziedzicznymi tytułami i przywilejami
 • Znaczenie Aegikranion Przykłady obiekt dekoracyjny w kształcie koziej (a. baraniej) czaszki, zazw. na ołtarzach bóstw urodzaju; por. bukranion. Etym. - gr. aíks dpn
 • Znaczenie Apercepcja Encyklopedia postrzegania, poznawania i przyswajania sobie nowych wyobrażeń, wiążący treść nowych postrzeżeń z dotychczasowym osobistym doświadczeniem i
 • Znaczenie Point A Jak działa à point fr., w odpowiednim (dobrym) momencie; (mięso) nie nazbyt dosmażone (dopieczone
 • Znaczenie Afgani Czy jest afgani waluta afgańska (=100 pul). Etym. - afg. (pusztu) afghani 'afgański; jw
 • Znaczenie Akcent Pojęcie wyróżnienie sylaby w wyrazie a. w zestroju akcentowym (a. wyrazu w zdaniu) dzięki przycisku, intonacji a. iloczasu; por. prozodia; muz
 • Znaczenie As you like it Wyjaśnienie As you like it z angielskiego:, Jak wam się podoba. Etym. - tytuł komedii (1600 r.; wyst. pol. 1880) Szekspira
 • Znaczenie Lotion Aftershave Opis after-shave lotion [wym. szejw] z angielskiego:, płyn po goleniu; zobacz lotion
 • Znaczenie Arboretum Informacje plantacja, szkółka drzew i krzewów. Etym. - ?Xac. 'miejsce zadrzewione, plantacja drzew' z arbor 'drzewo
 • Znaczenie Aneks Co to jest uzupełniający tekst książki), suplement; por. appendix; przybudówka. aneksja zabór, zagarnięcie przemocą (części) terytorium innego państwa
 • Znaczenie Alert Definicja obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, zaburzeń magnetycznych i tym podobne; stan pogotowia do wykonania ustalonych działań
 • Znaczenie Propos A Co znaczy à propos fr., [wym. a propo] (powiedzieć co) przy sposobności, przez wzgląd na (tym) tematem, notabene; w samą porę, adekwatnie
 • Znaczenie Akrybia Słownik ścisłość, zwł. jako właściwość zawodowa filologa. Etym. - gr. akríbeia 'dokładność; oszczędność; doskonałość' od akribēs 'ścisły; pasujący
 • Znaczenie Agapant Znaczenie filoz. miłość niebiańska (przeciwstawiana ziemskiej, Erosowi); pierw. chrześc. wspólny posiłek spożywany na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
 • Znaczenie Anoksemia Czym jest anoksja med. niedobór tlenu w tkankach; głód tlenowy organizmu. Etym. - zobacz an-; oks(y)-; -emia; bio
 • Znaczenie Agronom Co oznacza zakresie agronomii, teoretycznej i praktycznej edukacji o gospodarstwie rolnym. agrotechnika metoda uprawy kultur rolnych. Etym. - gr
 • Znaczenie Anestetyk Krzyżówka anestezjolog doktor zajmujący się wszystkimi czynnościami związanymi ze znieczuleniem operowanego pacjenta. anestezja med. znieczulenie
 • Znaczenie Amor Najlepszy por. Kupido. amory miłostki, zalecanki, flirt. amorek zobacz putto. Etym. - ?Xac. amor 'miłość; bóg miłości (gr. Eros; por. erotyczny)' od
 • Znaczenie Theologiae Ancilla Przykłady ancilla theologiae ?Xac., (filozofia) służebnica teologii (wg św. Piotra Damianiego, 1007-72
 • Znaczenie Aureola Encyklopedia świetlisty owal, krąg, otok wokół postaci bóstw i świętych (regularnie utożsamiany z nimbem); por. mandorla; obwódka blasku, obrzeże
 • Znaczenie amor patriae nostra lex Jak działa amor patriae nostra lex ?Xac., miłość ojczyzny naszym prawem. Etym. - napis na frontonie Biblioteki Krasińskich w Warszawie
 • Znaczenie Apel Czy jest sprawdzanie obecności na zbiórce. apelacja odwołanie się do wyższych instancji o ponowne rozpatrzenie kwestie; wyższa instancja
 • Znaczenie Ancylostomiaza Pojęcie dolegliwość górnicza", na którą cierpi około 450 mln ludzi, spowodowana poprzez tęgoryjca dwunastniczego z rodz. nicieni, który
 • Znaczenie Verbum Audiendum Ad Wyjaśnienie ad audiendum verbum ?Xac., (dosł. dla usłyszenia słowa); (wezwanie) do wysłuchania reprymendy, admonicji, napomnienia
 • Znaczenie Alegat Opis dokument. Etym. - ?Xac. allegatus, p.p. od allegare 'posyłać; cytować; przytaczać'; zobacz ad-; legare, zobacz legacja
 • Znaczenie Anoreksja Informacje anorexia nervosa) med. jadłowstręt psychiczny, patologiczny brak apetytu z przyczyn psychicznych (gł. u dziewcząt), któremu zazw
 • Znaczenie Exemplum Ad Co to jest sięgać) do źródeł. ad finem ?Xac., do końca. ad extremum ?Xac., na koniec, na ostatek, wreszcie, ostatecznie
 • Znaczenie Homerus Dormitat Aliquando Definicja aliquando dormitat Homerus zobacz quandoque dodatek dormitat
 • Znaczenie Argental Co znaczy srebro, stop miedzi, niklu i cynku, z wyglądu przypominający srebro, stosowany do wyrobu sztućców, galanterii metalowej i tym podobne Etym
 • Znaczenie Adverbium Słownik adverbium ?Xac., gram. przysłówek
 • Znaczenie Arpeggio Znaczenie wykonywania współbrzmień akordowych opierający na następnym szybkim następstwie dźwięków, zazw. od najniższego do najwyższego składnika
 • Znaczenie Ambulans Czym jest pomocy leczniczo-profilaktycznej; auto do przewożenia chorych i rannych; karetka pogotowia; auto do transportu i rozwożenia poczty
 • Znaczenie Agnostyk Co oznacza idealistycznego poglądu filoz., negującego (częściowo) sposobność poznania świata i rządzących nim praw, związków przyczynowych, natury
 • Znaczenie Arytmia Krzyżówka arytmia nierytmiczność; med. niemiarowość tętna. Etym. - gr. arrhythmía 'brak rytmu' od árrhythmos 'nierytmiczny'; zobacz a-; rytmika
 • Znaczenie Augmentatyw Najlepszy przykład flacha od flaszka). Etym. - śrdw.z łaciny augmentativum 'coś, co zwiększa' z późn.z łaciny augmentare 'pomnażać; rozmnażać' od
 • Znaczenie Antybiotyki Przykłady produkowane poprzez drobnoustroje (zwł. pewne bakterie i pleśnie) a. pozyskiwane syntetycznie, mogące zabijać bakterie chorobotwórcze a
 • Znaczenie Azyma Encyklopedia niesolony); maca; Kośc. rz.kat. chleb przaśny stosowany do konsekracji w eucharystii. Etym. - późn.z łaciny z ?Xac. r.nij. l.mn. od azymus
 • Znaczenie Abraham Jak działa żart. umrzeć. Etym. - z Biblii (Ew. wg Łuk., 16, 22) o Łazarzu; hebr. Abraham 'imię (etymologii niepewnej
 • Znaczenie Ambrozja Czy jest nektar; przen. przysmak, specjał, delicje, frykasy. Etym. - gr. ambrosía 'niesmiertelność, pokarm nieśmiertelnych (bogów)' od ámbrotos
 • Znaczenie Ankieta Pojęcie zadawanie pytań; badanie różnych dziedzin życia, zagadnień, poglądów, recenzji publ. dzięki pytań zadawanych określonej ekipie osób a
 • Znaczenie Ignorantiam Ad Wyjaśnienie ad ignorantiam zobacz argumentum
 • Znaczenie Kwas Askorbinowy Opis askorbinowy kwas - wit. C, czynnik przeciwgnilcowy (przeciwszkorbutowy). Etym. - zobacz a-; śrdw.z łaciny scorbutus 'gnilec
 • Znaczenie Anemo Informacje ANEMO- w złożeniach: wiatr; med. inhalacja. Etym. - gr. ánemos 'wiatr
 • Znaczenie Aklamacja Co to jest wniosku, uchwały poprzez aklamację) - jednomyślnie, bez głosowania, oklaskami. Etym. - ?Xac. acclamatio 'okrzyk' od acclamare 'wykrzykiwać
 • Znaczenie Mundi Anima Definicja psychē tou kósmou). Etym. - u Szekspira (Sonet 107): The prophetic soul of the wide world, dreaming on things to come ("Prorocza dusza
 • Znaczenie Amaretto Co znaczy gorzkimi migdałami; włoski likier o smaku migdałowym. Etym. - wł. zdrobn. od amaro 'gorzki', z ?Xac. amarus 'jp
 • Znaczenie Amfiteatr Słownik półkola, ze sceną (teatr gr.), a. w kształcie koła albo elipsy, z areną (cyrk rzymski do walk gladiatorów, dzikich zwierząt), z miejscami
 • Znaczenie Matrimonii Vinculo A Znaczenie a vinculo matrimonii ?Xac., prawn., dosł. (uwolnienie) z więzi małżeńskiej; unieważnienie małżeństwa na skutek pokrewieństwa, bigamii itp
 • Znaczenie Anastatyczny Czym jest sposób kopiowania (reprodukcji) starych druków poprzez przenoszenie ich dzięki kwasów na kamień litograficzny a. blachę cynkową dla
 • Znaczenie abusus non tollit usum Co oznacza abusus non tollit usum ?Xac., nadużycie nie niweczy prawa do właściwego użycia
 • Znaczenie Aktyn Krzyżówka promieniotwóRCZY, Tabl. 1. aktynowce chem. ekipa (rodzina) ciężkich promieniotwórczych pierwiastków: aktyn, tor, protaktyn, uran, neptun
 • Znaczenie Aluwium Najlepszy aluwia) napływy rzeczne, osady żwiru, piasku i mułu, naniesione poprzez rzekę. aluwialny naniesiony, nawarstwiony, powstały z osadów
 • Znaczenie Anżelika Przykłady litworu, dzięki zawartości olejków eterycznych stosowany w lecznictwie i do wyrobu wódek i likierów; smażone w cukrze ogonki liści
 • Znaczenie Argon Encyklopedia szlachetny, helowiec. Etym. - gr. argón r.nij. od argós 'bezczynny; bezwładny' bez zaangażowania'; zobacz a-; érgon, zobacz erg 1
 • Znaczenie Arbiter Jak działa sędzia sportowy. arbiter elegantiarum ?Xac., znawca, autorytet w kwestiach dobrego smaku, tonu. arbitraż postępowanie rozjemcze; sąd
 • Znaczenie Auł Czy jest Kirgizów, Turkmenów i nie wszystkich innych środkowoazjatyckich, dawniej koczowniczo-pasterskich plemion. Etym. - tur. 'osada, osiedle
 • Znaczenie Apologeta Pojęcie w II-IV w. n.e.). apopleksja insult, udar mózgu, krwotok mózgowy. apologia obrona kwestie, zasady a. osoby; usprawiedliwienie; pochwała
 • Znaczenie Anadiploza Wyjaśnienie anadiploza, palilogia, fig. ret. powtórzenie najpierw zdania ostatniego wyrazu poprzedniego zdania. Etym. - gr. adadíplōsis 'powtórzenie
 • Znaczenie Akanie Opis dialektach płd. i w jęz. białorus. - wymawianie w sylabach nieakcentowanych samogłoski a zamiast etymologicznego i ortograficznego o, na
 • Znaczenie Abenteuerroman Informacje przykład W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza); fr. roman d'aventure. Etym. - nm. 'jw.'; Abenteuer 'przygoda'; Roman 'powieść
 • Znaczenie Akcja Co to jest czynność; zbiorowe wystąpienie, zespołowe przedsięwzięcie, impreza; walka, bitwa; fabuła, wątek, treść utworu lit., filmu; papier
 • Znaczenie Anemon Definicja anemon bot. zawilec. Etym. - gr. anemōnē 'jw
 • Znaczenie a mensa et toro Co znaczy a mensa et toro ?Xac., od stołu i łoża; zobacz separatio
 • Znaczenie au bout de son latin Słownik au bout de son latin fr., (być) u kresu swej znajomości łaciny; u kresu swej wiedzy
 • Znaczenie Ad Znaczenie A.D. zobacz Anno Domini
 • Znaczenie Agresja Czym jest na drugie; psychol. postawa agresywna. agresywny napadający, zaborczy; napastliwy, zaczepny. agresor napastnik. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Afekt Co oznacza wzruszenie, uniesienie; emocje, uczucie spowodowane radością, przestrachem, gniewem i tym podobne; przest. uczucie, miłość, skłonność
 • Znaczenie Aukso Krzyżówka wzrastanie; wzmaganie się; przyspieszenie; pobudzenie. auksyny hormony wzrostowe roślin produkowane w stożkach wzrostu pędów i korzeni
 • Znaczenie Arch Najlepszy główny; przewyższający innych; pierwszy w okresie, startowy; pierwotny. Etym. - późn.z łaciny arch- i ?Xac. archi- 'jw.' z gr. arch
 • Znaczenie Atawizm Przykłady wzgl. jednej a. kilku cech do poprzednich form rozwojowych, od dawna już nie dziedziczonych. Etym. - ?Xac. atavus 'przodek
 • Znaczenie Angina Encyklopedia podniebieniowych i gardła; (a. pectoris) dławica piersiowa, dusznica boląca, zaburzenia w dopływie krwi do mięśnia sercowego wskutek zmian
 • Znaczenie Cheval A Jak działa kolumna żołnierzy maszerująca) po obu stronach drogi a. rzeki; (w rulecie - kwota umieszczona) na linii dzielącej sąsiadujące ze sobą
 • Znaczenie Akseroftol Czy jest przeciwinfekcyjna). Etym. - zobacz a-; gr. ksērophthalmía 'kseroftalmia, suchość rogówki oka'; zobacz ksero-; oftalm
 • Znaczenie Coelorum Regina Ave Pojęcie Królowo niebios. Etym. - antyfona maryjna z XI-XII w., jedna z czterech odmawianych od 2 II do środy Wielkiego Tygodnia
 • Znaczenie Fortiori A Wyjaśnienie a fortiori ?Xac., tym bardziej, tym słuszniej, tym niewątpliwiej, z tym mocniejszą racją
 • Znaczenie Apartheid Opis rasowa; polityka separowania i dyskryminacji polit.-ekonomicznej Afrykanów i innych "kolorowych" w Republice Płd. Afryki, mająca
 • Znaczenie Honorable Amende Informacje publiczne przyznanie się do winy; odwołanie oszczerstwa; pokuta kościelna. Etym. - fr. 'jw.'; amende 'grzywna; kara (pieniężna)' od amender
 • Znaczenie Aśrama Co to jest przebywa znany guru wspólnie z uczniami; cztery najlepsze fazy, na które dzieli się żywot "dwakroć zrodzonego" Hindusa
 • Znaczenie Outrance A Definicja à outrance fr., do ostateczności, do ostatka
 • Znaczenie Akroterion Co znaczy dekoracyjny motyw rzeźbiarski (na przykład palmeta, woluta, liść akantu, waza, popiersie) wieńczący wierzchołek i boczne narożniki frontonu
 • Znaczenie Aneuryzma Słownik rozszerzenie tętnicy wywołane zwyrodnieniem jej ścian. Etym. - gr. aneúrysma 'otwarcie; rozepchnięcie'; zobacz ana-; eurýs, zobacz eury
 • Znaczenie Arkan Znaczenie pętlą, uwiązany do siodła, stosowany poprzez ludy pasterskie i koczownicze do chwytania zwierzyny, koni, bydła i ludzi; lasso tatarsko
 • Znaczenie Fresco A Czym jest a fresco wł. [wym. a fresko] (dosł. na świeżym); metoda malarstwa ściennego na świeżym, jeszcze wilgotnym tynku (por. fresk; al secco
 • Znaczenie Arras Co oznacza ścienna naśladująca obraz z wyobrażeniami scen biblijnych, mit., zwierząt, krajobrazów, wyrabiana techniką gobelinową w średniowieczu i do
 • Znaczenie Attitudes Anglosaxon Krzyżówka Anglosaskie pozy. Etym. - tytuł satyrycznej powieści (1956) pisarza z angielskiego: Angusa Wilsona (ur. 1913) o różnych odmianach prawdy i
 • Znaczenie Abrogacja Najlepszy uchylenie ustawy, regulaminu prawnego, wyroku. Etym. - ?Xac. abrogatio 'odwołanie' z abrogare 'znieść, odwołać (ustawę)'; zobacz ab
 • Znaczenie Aryk Przykłady aryk w Turkiestanie: kanał nawadniający. Etym. - ros. arýk 'jw.' z tur. 'jp
 • Znaczenie Aligator Encyklopedia żyjących w Chinach i, do niedawna, w dorzeczu Missisippi (w stanie dzikim wytępiony, hodowany w fermach). Etym. - hiszp. el lagarto
 • Znaczenie Home Go Ami Jak działa przyjacielu, wracaj do domu! Etym. - napisy na murach domów po 2. wojnie świat. w wielu państwach, skierowane do żołnierzy amerykańskich
 • Znaczenie Arai Czy jest arai gr., w literaturze st.gr. wiersz przeklinający kogoś, urągający, złorzeczący komuś, por. dirae
 • Znaczenie Minelli Modum Ad Pojęcie zawierające dosłowne, ogłupiające uczniów, przekłady z klasyków gr. i rz.) na sposób Minelliego; por. pons asinorum. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Alopecja Wyjaśnienie alopecja łysienie. Etym. - ?Xac. alopecia 'jw.' z gr. alōpekía 'liszaj, parch u lisów' od alōpēks 'lis
 • Znaczenie Deux A Opis à deux fr., [wym. a dö:] we dwoje, sam na sam
 • Znaczenie Action Affirmative Informacje dosł. 'akcja upewniająca', zespół praw amer. pochodzących z lat 60. XX w., mających ułatwić upośledzonym warstwom społ. (Murzynom
 • Znaczenie Atelier Co to jest plastyka (malarza, rzeźbiarza, grafika i tym podobne), fotograf(ik)a; pomieszczenie, gdzie się realizuje filmy; por. studio. Etym. - fr
 • Znaczenie artis sola domina necessitas Definicja artis sola domina necessitas ?Xac., potrzeba (jest) jedyną władczynią Sztuki
 • Znaczenie Aplomb Co znaczy nieskrępowanie, swada, rezon; kuraż; tupet. Etym. - fr. 'kierunek pionowy (uzyskany dzięki pionu, ołowianki); równowaga; pewność siebie'; à
 • Znaczenie Alkazar Słownik pochodzenia mauretańskiego w miastach hiszp. (zwł. w Sewilli, Segowii, Toledo); por. kreml. Etym. - hiszp. alcázar 'zamek książęcy; kasztel
 • Znaczenie Ażur Znaczenie dekoracyjnym) układem otworów a. spleciona w siatkę; techn., pot. odpad powstający przy wycinaniu na prasie. ażurowy przebity gęsto i
 • Znaczenie Tempore Illo Ab Czym jest intestato ?Xac., prawn. (dziedziczenie) bez testamentu, ustawowe. ab initio ?Xac., od początku. ab incunabulis ?Xac., od kolebki, od

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie ENCYKLOPEDIA Ab Illo Tempore, Ażur, Alkazar, Aplomb, Artis Sola Domina Necessitas, Atelier, Affirmative Action, A Deux, Alopecja, Ad Modum Minelli, Arai, Ami Go Home co to jest.

Słownik Encyklopedia Ab Illo Tempore, Ażur, Alkazar, Aplomb, Artis Sola Domina co to znaczy.