norma loquendi indyferencja co to jest
Ileus co znaczy ils ne passeront pas krzyżówka irritabis crabrones co to jest Ituriela włócznia.

Znaczenie słowa, wyrazu na I

 • Znaczenie ius et norma loquendi Co znaczy słów wyszłych z użycia zmartwychwstanie, niemało dziś ulubionych zginie, jeżeli tak zechce zwyczaj językowy, jedyna wyrocznia), reguła i
 • Znaczenie Indyferencja Krzyżówka indyferentyzm obojętność jako postawa intelektualna w relacji ds. polit., relig., społ., moralnych i tak dalej indyferentny bez
 • Znaczenie Idylla Co to jest spokojne, pogodne, szczęśliwe (zwł. wiejskie) życie bez konfliktów; sielanka; niczym nie zmącona miłość. idylliczny. Etym. - ?Xac. idyllium
 • Znaczenie il faut souffrir pour etre belle Słownik trzeba cierpieć, aby być ?Xadną (odnosi się to do dobrowolnie znoszonych, aczkolwiek przykrych zabiegów kosmetycznych
 • Znaczenie Inwit Czym jest inwit pierwsze wyjście kartą w grze. Etym. - ?Xac. invitare 'zapraszać
 • Znaczenie Trading Insider Co oznacza insider trading zobacz achats d'initié
 • Znaczenie Impaktowy Tłumaczenie w wyniku uderzenia (meteorytu), kolizji, wstrząsu. Etym. - z angielskiego: impact 'uderzenie; wstrząs' z ?Xac. impactus, p.p. od impingere
 • Znaczenie Ir Przykłady ir- zobacz in
 • Znaczenie Nubibus In Definicja in nubibus ?Xac., dosł. 'w obłokach'; mgliście, niepewnie; mglisty, niepewny, problematyczny
 • Znaczenie Idol Encyklopedia bałwan (pogański), bożyszcze; (w l.mn.) filoz. (u Fr. Bacona) "ułudy umysłu", złudzenia poznawcze. idolatria bałwochwalstwo. Etym
 • Znaczenie is fecit cui prodest Jak działa is fecit cui prodest ?Xac., prawn. uczynił ten, komu to przyniosło korzyść; por. cui prodest
 • Znaczenie Caur Du Intermittences Czy jest les) intermittences du caur fr., wahania serca. Etym. - z Marcela Prousta (Sodoma i Gomora 2, 1), 1922 r., tł. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 • Znaczenie Infima Pojęcie infima w dawnych szkołach w Polsce - najniższa klasa. infimus uczeń infimy. Etym. - ?Xac. infimus (-ma) 'najniższy (-sza
 • Znaczenie Idio Wyjaśnienie oddzielny; swoisty, odmienny; utworzony samodzielnie; powstający wewnątrz. idiofony muz. instrumenty perkusyjne (gdzie źródłem dźwięku jest
 • Znaczenie Idy Opis miesiąca (w marcu, maju, lipcu i październiku - 15. dzień); por. kalendy. Etym. - ?Xac. idus 'jw.'. Idus Martiae - 'Idy marca', szczególnie
 • Znaczenie Instant Informacje angielskiego: - (kawa, herbata, kakao i tak dalej) błyskawiczne, momentalne - ekstrakt gotowy do natychmiastowego użytku po zalaniu
 • Znaczenie Magistri Verba In Znaczenie in verba magistri zobacz iurare in verba
 • Znaczenie Ignorabimus Et Ignoramus Co znaczy wiemy i nie będziemy wiedzieć (formuła nierozwiązywalności zagadki świata, zakreślająca granice wiedzy ludzkiej
 • Znaczenie Pectore Imo Krzyżówka imo pectore ?Xac., z głębi serca. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 11, 377
 • Znaczenie Ikon Co to jest wizerunek. ikonoklasta obrazoburca. ikonologia w dawn. teorii sztuki - edukacja o treści i symbolice dzieł plast. ikonodul czciciel obrazów
 • Znaczenie Inter Słownik INTER- w złożeniach: pomiędzy-, śród-; wzajemny, współ-; wewnątrz-. Etym. - ?Xac. 'pomiędzy; przy; na; wpośród
 • Znaczenie Idea Czym jest myśli (poznania), definicja, wyobrażenie; myśl przewodnia, twórcza; kluczowa tendencja utworu; pomysł, koncepcja; definicja abstrakcyjne
 • Znaczenie Blanco In Co oznacza formularz, weksel, pełnomocnictwo i tym podobne); por. blankiet. Etym. - wł. (spółka) in bianco '(podpis) in blanco'; in 'w; na'; bianco
 • Znaczenie Intermedium Tłumaczenie dialogowa, baletowa a. muz. pomiędzy aktami sztuki, opery poważnej; interludium; intermezzo. intermezzo krótki, nastrojowy fragment
 • Znaczenie Iliacos intra muros peccatur et extra Przykłady Xac., grzeszy się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz murów (trojańskich); przen. obie strony są nie bez winy (plamy, błędu). Etym. - z
 • Znaczenie i ja jewo ljagnuł Definicja kopnąłem; por. coup de pied de l'âne. Etym. - z Kryłowa (Lisica i osioł; 1825 r.); Osioł chwali się, Iż kopnął zniedołężniałego Lwa, przed
 • Znaczenie Buying Impulse Encyklopedia amer. z angielskiego:, kupowanie impulsywne, bez zwracania uwagi na wydatek, jakość i przydatność zakupionych produktów, pod wpływem
 • Znaczenie Interpelacja Jak działa a. polityki ministra a. rządu w formie zapytania postawionego poprzez członka parlamentu (interpelanta), które pociąga za sobą wymóg
 • Znaczenie Tempore Illo Czy jest in) illo tempore ?Xac., w owym czasie; niegdyś
 • Znaczenie Intercyza Pojęcie przedślubny, umowa majątkowa pomiędzy małżonkami. Etym. - śrdw.z łaciny intercisa 'rozstrzygnięcie' od ?Xac. intercisio 'rozcięcie' z
 • Znaczenie Incest Wyjaśnienie pomiędzy osobami, którym obowiązujące prawo a. obyczaj tego obcowania (a. małżeństwa) zabrania z racji na zbyt bliskie pokrewieństwo
 • Znaczenie infandum regina iubes renovare dolorem Opis dolorem ?Xac., każesz mi, królowo, rozdrapywać bolące rany (odnawiać niewypowiedziany ból); żart. ostrzeżenia wstępne opowiadającego. Etym
 • Znaczenie Inbred Informacje krewniaczy, dobór i łączenie do rozrodu spokrewnionych z sobą zwierząt hodowlanych. Etym. - z angielskiego: inbreeding 'jw.' z rzecz
 • Znaczenie Ivg Znaczenie IVG skr. ?Xac. Interruptio Voluntaris Graviditatem med. 'dobrowolne przerwanie ciąży
 • Znaczenie il ny a que le premier pas qui coute Co znaczy fr., tylko pierwszy krok jest trudny. Etym. - odpowiedź pisarki fr., markizy du Deffand (1697-1780), kardynałowi de Polignac (1661-1742
 • Znaczenie ipsa sua melior fama Krzyżówka ipsa sua melior fama ?Xac., (jestem) lepszy od swej reputacji; por. ich bin besser... Etym. - z Owidiusza (Listy z Pontu, 1, 2, 143) 12 r
 • Znaczenie Inkub Co to jest demon niewolący kobiety w okresie snu; koszmar senny; por. sukkub(us). inkubacja med. moment wylęgania się dolegliwości (do chwili
 • Znaczenie Inkrustacja Słownik powierzchni elementów kamieniami, metalem, kością słoniową, masą perłową i tak dalej, użytkowana (zwł. w staroż. i okresie renesansu) w
 • Znaczenie Il est leve voici le jour sanglant Czym jest Oto dziś dzień krwi i chwały (tł. Karola Sienkiewicza; muz. Karola Kurpińskiego). Etym. - start pieśni o stworzeniu 1831 r. La Varsovienne
 • Znaczenie Indos Co oznacza weksla, czeku na inną osobę; por. żyro. indosant osoba przekazująca weksel, czek innej osobie; por. żyrant. indosat(ariusz) osoba, na rzecz
 • Znaczenie Triplo In Tłumaczenie in triplo ?Xac., potrójnie
 • Znaczenie ingrata patria ne ossa quidem habebis Przykłady Xac., niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości. Etym. - przypisywane Scypionowi Afrykańskiemu, wodzowi rz. (236-184
 • Znaczenie Intarsja Definicja elementów drewnianych ornamentami z kawałków różnych gat. drewna (mozaiką z forniru), użytkowana (zwł. w staroż., okresie renesansu i XVIII
 • Znaczenie Indywidualista Encyklopedia się indywidualizmem, niezależnością w poglądach, odrębnością, oryginalnością, potrzebą swobody myślenia i postępowania w sposób odbiegający
 • Znaczenie Iberoamerykański Jak działa pochodzący z) Ameryki Łacińskiej. iberyjski w odniesieniu Półwyspu Pirenejskiego a. jego mieszkańców (Hiszpanów, Portugalczyków, Basków
 • Znaczenie il y a des juges a Berlin Czy jest jeszcze) sędziowie w Berlinie; przen. jeszcze prawo góruje nad samowolą władców (regularnie iron.). Etym. - parafr. z poet. opowieści
 • Znaczenie Inka Pojęcie podbojem państwie poprzez Hiszpanów; członek królewskiego rodu Inków. Etym. - jęz. keczua 'władca; książę; mężczyzna krwi królewskiej
 • Znaczenie Dubio In Wyjaśnienie in dubio (pro reo) ?Xac., prawn. w sytuacji wątpliwym (należy orzec na korzyść oskarżonego
 • Znaczenie Instygator Opis judziciel, podszczuwacz; hist. oskarżyciel publ., prokurator królewski. instygować dawn. podjudzać; hist. oskarżać przed sądem. Etym
 • Znaczenie il faut parmi le monde une vertu traitable Informacje traitable fr., w naszym świecie potrzebna jest cnota ugodowa. Etym. - z Moliera (Mizantrop, 1, 1); słowa Filinta
 • Znaczenie Interdykt Znaczenie nałożona na osoby a. terytorium, zakazująca przyjmowania pewnych sakramentów i odprawiania nie wszystkich czynności kultu relig.; por
 • Znaczenie izbawi Bog i nas ot etakich sudiej Co znaczy izbawi Bog i nas ot etakich sudiej! ros., zachowaj nas, Boże, od takich sędziów! Etym. - z Kryłowa (Osioł i słowik
 • Znaczenie Inv Krzyżówka skomponował, wynalazł) w dawn. grafice na rycinach przed nazwiskiem autora, gdy zawodowy rytownik sztychował rysunek na płycie metalowej a
 • Znaczenie Innigkeit Co to jest intymność, szczerość, ciepło uczucia, zwł. jako właściwość muzyki a. jej wykonania. Etym. - nm 'serdeczność; zażyłość, intymność' od innig
 • Znaczenie Impas Słownik kontynuować (posuwać do przodu; rozwijać) działania (pracy, twórczości; rokowań) bez nowych impulsów (środków, sił; pomysłów; ustępstw
 • Znaczenie Loty Ikarowe Czym jest szaleńcze na to, by mogły się nie skończyć katastrofą. Etym. - gr. Íkaros 'Ikar mit. gr., syn Dedala (Daídalos), wzbił się zbyt wysoko w
 • Znaczenie Day Independence Co oznacza indipendens dej] dosł. 'Dzień Niepodległości', Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca), przypadające w rocznicę jej
 • Znaczenie Inferencyjny Tłumaczenie wydedukowany. Etym. - śrdw.z łaciny inferentia 'wnioskowanie' od ?Xac. inferre 'wnieść; atakować; wejść; wprowadzić; wywołać; dedukować
 • Znaczenie Delphini Usum In Przykłady przeznaczenie Delfina, jest to fr. następcy tronu; (publikacja) okrojona, ocenzurowana, przykrojona na doraźny przeznaczenie, uprzyzwoicona
 • Znaczenie Impromptu Definicja muz., na instrument solo (zazwyczaj fortepian), o kontrastujących tematach, regularnie w 3-częściowej formie pieśni (Schubert, Chopin
 • Znaczenie Istm Encyklopedia istm(us) geogr. międzymorze, przesmyk (zwł. Koryncki, ?Xączący Peloponez z Grecją Śr.). Etym. - ?Xac. isthmus 'jw.' z gr. isthmós 'jw
 • Znaczenie Inhibicja Jak działa jakiegoś procesu w organizmie; psych. powstrzymywanie się od działań wynikających ze spontanicznych popędów, podniet, skłonności
 • Znaczenie Implozja Czy jest naczynia próżniowego (na przykład lampy kineskopowej) poprzez wtłoczenie do wewnątrz, wywołane różnicą ciśnień; (1969) psychol. leczenie
 • Znaczenie its a long way to Tipperary Pojęcie angielskiego:, daleka jest droga do Tipperary, (przen.) do domu rodzinnego, do celu, do kresu trudów i tym podobne Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Impast Wyjaśnienie wypukłe nałożenie farby pędzlem a. szpachlą dla oddania efektów światła a. wzbogacenia faktury; farba w ten sposób nałożona. Etym. - wł
 • Znaczenie im Anfang war die Tat Opis im Anfang war die Tat! nm., najpierw był gest! (por. in principio erat verbum). Etym. - z Goethego (Faust, cz. 1, sc. 3
 • Znaczenie Iudicabo Vestras Iustitias Informacje sprawiedliwość waszą sądzić będę. Etym. - napis na ścianie sali sądowej trybunałów w dawn. Polsce; trawestacja Wulgaty (Psalm 75, 2): cum
 • Znaczenie Dignitatem Infra Znaczenie infra dignitatem ?Xac., poniżej (czyjejś) godności
 • Znaczenie Ichtio Co znaczy edukacja o rybach. ichtiozaur rybojaszczur, morski gad kopalny żyjący od środkowego triasu do górnej KREDY (Tabl. 7), przypominający
 • Znaczenie Infra Krzyżówka niższy (na skali i tym podobne); dolny; gorszy; po-, późniejszy; śród-, wewnątrz-: na przykład infraczerwone promienie - podczerwone
 • Znaczenie Improwizacja Co to jest dokonana na poczekaniu, bez przygotowania; mowa, utwór muz. a. lit., przekład powstały bez przygotowania; wykonanie czegoś na poczekaniu
 • Znaczenie Inspekty Słownik oszklone płytkie skrzynie z regulacją temp., do uprawy rozsady a. nowalii. Etym. - nm. Mistbeet (l.poj.) 'jw.'; Mist 'nawóz'; Beet
 • Znaczenie Partibus In Czym jest państwie niewiernych; przen. w otoczeniu wrogim ideologicznie, nieprzychylnym, nieżyczliwym; (i.p.) tytuł biskupów nie mających własnej
 • Znaczenie Inwar Co oznacza dokładnych, o współczynniku liniowej rozszerzalności cieplnej ok. 0, 000001 cm na 1°C w zwyczajnych temperaturach, zawierająca około 36
 • Znaczenie Intencja Tłumaczenie motyw działania; myśl przewodnia, chęć, marzenie. intendent kierownik działu gosp. instytucji; zarządca gmachu; zarządzający intendenturą
 • Znaczenie Octavo In Przykłady in octavo [wym. ...oktawo] ósemka, format książki wielkości 1/8 arkusza; por. plano. Etym. - ?Xac.; zobacz in- 2; oktawa
 • Znaczenie Introdukcja Definicja część utworu muz., lit., dawn. wprowadzenie na nowy teren, urząd i tak dalej Etym. - ?Xac. introductio 'wprowadzenie' od introducere
 • Znaczenie Heel Iron Encyklopedia stopa (dosł. pięta). Etym. - tytuł powieści fantastycznej (1907, wyd. pol. 1923) pisarza amer. Jacka Londona (1876-1916), będącej wizją
 • Znaczenie Impotent Jak działa impotencję, niemoc płciową. Etym. - ?Xac. impotentia 'brak panowania nad sobą' od impotens dpn. impotentis 'bezsilny; niepohamowany
 • Znaczenie Interkom Czy jest wewnętrznej dzięki mikrofonów i głośników (na przykład pomiędzy studiami, obsługą i biurami RTV). Etym. - z angielskiego: intercom skr. od
 • Znaczenie in principio erat verbum Pojęcie in principio erat verbum ?Xac., najpierw było wyraz; por. im Anfang war die Tat! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 1
 • Znaczenie Intuicja Wyjaśnienie mechanizm bezpośredniego uzyskiwania wiedzy a. pewności w jakiejś sprawie bez rozumowania a. wnioskowania. intuicjonizm doktryna
 • Znaczenie Interlinia Opis stosowana do odstępów pomiędzy wierszami (zobacz justunek); odstęp pomiędzy wierszami tekstu. Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie in der Beschrankung zeigt sich erst der Meister Informacje Meister nm., w zakreślonych granicach (tematu a. formy) ukazuje się dopiero kunszt mistrza. Etym. - z Goethego (sonet z prologu Co
 • Znaczenie Inserat Znaczenie Etym. - ?Xac. 'niech włączy, wstawi (uwaga umieszczana na aktach; por. ad acta)' od inserere 'wstawić; włączać'; zobacz in- 2; serere
 • Znaczenie Inwolucja Co znaczy zarządów w historii rodowej organizmów (por. ewolucja); pomniejszenie się narządu do normalnych wymiarów (na przykład po chorobie
 • Znaczenie Imaginacja Krzyżówka umiejętność wyobrażania, art. tworzenia; urojenie, produkt wyobraźni. imago postać dojrzała owadów, powstała po przebyciu stadiów
 • Znaczenie Restituere Integrum In Co to jest przywrócić do poprzedniego stanu prawnego. Etym. - z Cycerona (Pro Cluentio, 36, 98), Cezara (Wojna dom., 3, 1) i in
 • Znaczenie Interfolium Słownik kartka wklejona poprzez introligatora pomiędzy dwie zadrukowane stronice książki. interfoliowany egzemplarz książki - gdzie, w procesie
 • Znaczenie Inwalida Czym jest częściowo umiejętności do pracy na skutek kalectwa a. straty zdrowia. Etym. - ?Xac. invalidus 'słaby, bezsilny, chory'; zobacz in- 1
 • Znaczenie Inwigilacja Co oznacza dyskretna, systematyczna obserwacja kogoś poprzez organa policyjne a. poprzez detektywów prywatnych. Etym. - ?Xac. invigilare 'czuwać nad
 • Znaczenie Stew Irish Tłumaczenie duszona z ziemniakami i cebulą w gęstym sosie. Irish wolfhound z angielskiego:, 'wilczur irl.', największy ze wszystkich psów ogar
 • Znaczenie Inspiracja Przykłady poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestia. inspirator sprawca moralny; tata (lider) duchowy; ten, kto zachęca, podszeptuje, inspiruje
 • Znaczenie Ismael Definicja społeczeństwem; wyrzutek, wyjęty spod prawa, banita; człowiek postronny. Etym. - z Biblii (Gen., 16, 12); anioł mówi do Agary: "Otoś
 • Znaczenie Import Encyklopedia kapitałów, usług; por. eksport. importer osoba, przedsiębiorstwo, kraj, które importuje. Etym. - ?Xac. importare 'wwozić'; im- zobacz in- 2
 • Znaczenie Ippon Jak działa ippon jap., dosł. 'pkt.'; zdobycie całego punktu w dżudo, odpowiednik nokautu w boksie
 • Znaczenie ira furor brevis est Czy jest ira furor brevis est ?Xac., gniew jest krótkotrwałym obłędem. Etym. - z Horacego (Listy, 2, 62
 • Znaczenie Iniekcja Pojęcie iniektor, inżektor, smoczek przy kotłach parowych; wtryskiwacz w silnikach spalinowych. Etym. - ?Xac. iniectio 'wrzucanie' od in(i)icere
 • Znaczenie Il Wyjaśnienie il- zobacz in
 • Znaczenie Absentia In Opis aequali iure melior est conditio possidentis ?Xac., prawn. przy równych prawach lepsza jest przypadek posiadającego. in aeternum ?Xac
 • Znaczenie il faut cultiver notre jardin Informacje trzeba uprawiać nasz ogródek, jest to zajmować się własnymi swoimi sprawami. Etym. - z Woltera (Kandyd, a więc optymizm; 1759 r.); ostatnie
 • Znaczenie Indeks Znaczenie skorowidz, lista terminów (nauk.), haseł, nazw(isk) i tym podobne, umieszczony zazw. na końcu książki; książeczka studenta do wpisywania
 • Znaczenie Interferencja Co znaczy się dwóch a. więcej fal, prowadzące do wzmocnienia a. osłabienia fali wypadkowej. interferon biol. proteina przeciwwirusowa produkowana
 • Znaczenie i wieriowoczka w dorogie prigoditsja Krzyżówka i wieriowoczka w dorogie prigoditsja ros., i postronek przyda się w drodze. Etym. - z Gogola (Rewizor, 4, 10); słowa Osipa
 • Znaczenie Veritas Vino In Co to jest in vino veritas ?Xac. (z gr.), w winie prawda, jest to wino rozwiązuje język, pijany zdradza swe tajemnice
 • Znaczenie Interlingua Słownik międzynarodowy, oparty na łacinie pozbawionej fleksji (stąd pierwotna nazwa: Latino sine flexione), stworzony poprzez matematyka wł
 • Znaczenie Inderweltsein Czym jest In-der-Welt-sein nm., bycie w świecie. Etym. - z Martina Heideggera (Bycie i czas, Einleitung II, 5, § 99), 1927 r
 • Znaczenie Inca Co oznacza inca zobacz inka
 • Znaczenie Introwersja Tłumaczenie w sobie, wyłącznego interesowania się swoimi myślami i uczuciami, lubowania się w nich, z czym łączy się regularnie rozluźnienie kontaktu z
 • Znaczenie in sudore vultus tui vesceris pane Przykłady in sudore vultus tui vesceris pane ?Xac., w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba. Etym. - z Wulgaty (Gen., 3, 19
 • Znaczenie Infarctus Definicja infarctus ?Xac., med. infarkt, zawał
 • Znaczenie Inwazja Encyklopedia cudze terytorium w celu przywłaszczenia go a. złupienia; przen. najście, najazd, wtargnięcie (pasożytów, zarazków; petentów, turystów
 • Znaczenie Imprimis Jak działa imprimis szczególnie, nade wszystko, w pierwszej kolejności. Etym. - ?Xac. 'jw.' od in primis 'jp.'; zobacz in- 2; primus, zobacz prym
 • Znaczenie Insekt Czy jest owadobójcze. Etym. - ?Xac. insectum 'owad (dosł. nacięty, nasiekany)' od insecare 'narozcinać' (por. dezynsekcja); zobacz in- 2; secare
 • Znaczenie Immatrykulacja Pojęcie poczet studentów wyższej uczelni; uroczystość przyjęcia nowych studentów na 1 rok studiów. Etym. - śrdw.z łaciny immatriculare 'wciągnąć do
 • Znaczenie Inkantacja Wyjaśnienie recytowane zaklinanie, czarowanie wg jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału. Etym. - późn.z łaciny incantatio 'czarowanie' od ?Xac
 • Znaczenie il faut mourir en brave Opis il faut mourir en brave fr., trzeba umrzeć odważnie. Etym. - książę Józef Poniatowski w okresie bitwy pod Lipskiem 19 X 1813 r
 • Znaczenie Terrorem In Informacje in terrorem ?Xac., jako ostrzeżenie
 • Znaczenie Indykator Znaczenie indykator chem. parametr. Etym. - późn.z łaciny indicator 'wskazywacz' od indicare, zobacz indeks
 • Znaczenie Islam Co znaczy wiara w Allaha jako jedynego Boga i w jego proroka, Mahometa (por. hidżra; Koran). Etym. - arab. 'poddanie się (woli Boga)' od aslama
 • Znaczenie Il servitore di due padroni Krzyżówka dwóch panów. Etym. - komedia (1753 r.) Carla Goldoniego; tytuł wg Wulgaty (Ew. wg Mat. 6, 24); Nemo potest duobus dominis servire 'Nikt nie
 • Znaczenie Induna Co to jest induna lider a. radca ludu afrykańskiego, zwł. Zulusów. Etym. - jęz. zulu in-duna 'urzędnik rządowy
 • Znaczenie Intrada Słownik suit (XVI-XVII w.), zazwyczaj w tempie marsza. intratny zyskowny, popłatny, dochodowy, rentowny, lukratywny. intrata przest. dochód; zysk
 • Znaczenie Iryd Czym jest użytkowany gł. jako stop z platyną. irys bot. kosaciec; cukierek śmietankowy. Etym. - gr. iris dpn. iridos 'tęcza; mit. posłanka bogów
 • Znaczenie in nova fert animus mutatas dicere formas corpora Co oznacza formas corpora ?Xac., w nową postać zmienione chcę opiewać ciała (tł. B. Kicińskiego). Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 1), 7 r
 • Znaczenie Ichabod Tłumaczenie utraconą chwałą. Etym. - hebr. īchābhōdh 'niesława; hańba'; w Biblii (1. ks. Samuel., 4, 19-22) synowa Helego, umierając nazywa swego nowo
 • Znaczenie Iterb Przykłady iterb chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich, por. lantanowce. Etym. - od miasta Ytterby w Szwecji; por. erb
 • Znaczenie Est Id Definicja id est ?Xac., tj., to oznacza
 • Znaczenie Interwał Encyklopedia okresie a. przestrzeni pomiędzy zjawiskami a. punktami; muz. odległość pomiędzy dwoma dźwiękami współbrzmiącymi (i. harmoniczny) a
 • Znaczenie Idżma Jak działa powszechna i zupełna zgoda społeczności muzułm., zwł. uczonych (zobacz ulama), na jakąś zasadę islamu, trzecie z czterech źródeł
 • Znaczenie Vitro In Czy jest badanie tkanek, rozwoju zarodka i tak dalej) poza żywym organizmem, w probówce a. innym otoczeniu sztucznym. in vivo n.z łaciny, dosł. 'na
 • Znaczenie Ignorancja Pojęcie nieuctwo. ignorować celowo, świadomie nie zauważać; nie brać pod uwagę, lekceważyć. ignorant nieuk. Etym. - ?Xac. ignorantia 'niewiedza' od
 • Znaczenie Intaglio Wyjaśnienie Etym. - wł. 'jw.'; gemma rzeźbiona wklęsło od intagliare 'rytować, żłobić'; zobacz in- 2; późn. ?Xac. taliare 'ciąć
 • Znaczenie ich bin der Geist der stets verneint Opis ich bin der Geist, der stets verneint nm., jestem duchem wiecznego przeczenia. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Pracownia); Mefistofeles
 • Znaczenie Wy Na Idu Informacje wyruszam przeciw wam. Etym. - Światosław Igorowicz, książę kijowski (około 940-972), syn Igora Starego i Olgi, ruszył w r. 972 na Bułgarów
 • Znaczenie Inkwizycja Znaczenie powołana około 1215 r. poprzez papiestwo dla tępienia herezji, sprawowana gł. poprzez dominikanów, stosująca tortury i palenie skazanych na
 • Znaczenie Ichneumon Co znaczy faraonów", ssak drapieżny, występujący w płn. Afryce, Palestynie, Azji Mniejszej (w staroż. Egipcie czczony jako rzekomy pożeracz
 • Znaczenie Intonacja Krzyżówka jedną osobę śpiewu zbiorowego; muz. stopień precyzji w osiąganiu właściwej wysokości dźwięków, na przykład w śpiewie, na instrumentach
 • Znaczenie Invandrare Co to jest odpowiednik nm. Gastarbeiter), pracownik, który imigrował do Szwecji w momencie braku rąk do pracy, w poszukiwaniu zajęcia i w miarę
 • Znaczenie Honorem In Słownik in honorem ?Xac., na cześć
 • Znaczenie Idem Czym jest jak w pozycji bezpośrednio poprzedzającej; ta sama, co poprzednio, pozycja bibliograficzna, ten sam autor, tytuł i tym podobne idem per
 • Znaczenie Interview Co oznacza prasowy (a. RTV). Etym. - z angielskiego: 'spotkanie; rozmowa; wywiad dziennikarski' ze śr.fr. entrevue r.ż. p.p. od (s')entrevoir
 • Znaczenie Isagoga Tłumaczenie przygotowawcza (zwł. do studiów biblijnych); por. propedeutyka. Etym. - ?Xac. z gr. eisagōgē 'wprowadzenie' z eiságein 'wprowadzać'; eis
 • Znaczenie Inula Przykłady długoletnich Starego Świata, z rodz. złożonych, liczący prawie sto gatunków; z gatunków rosnących w Polsce azjatycki oman ogromny hoduje
 • Znaczenie Dabondance Indigestion Definicja indigestion d'abondance fr., ekon. niestrawność z nadmiaru (dóbr na przesyconym rynku
 • Znaczenie Izolacja Encyklopedia otoczenia, odseparowanie; stan odosobnienia; materiał (jego powłoka, warstwa) nie przewodzący ciepła, prądu elektr.; izolator, niedobry
 • Znaczenie it tolls for thee Jak działa tolls; it tolls for thee z angielskiego:, nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon, (ponieważ zawsze) tobie bije; por. For Whom the Bell
 • Znaczenie Ibn Czy jest ibn arab., (a. ben) syn (w imionach arab
 • Znaczenie Barbato Nondum Iove Pojęcie Jowisz zapuścił brodę (jest to bardzo dawno); por. a Deucalione. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 15) około 120 r
 • Znaczenie Internacjonalistyczny Wyjaśnienie internacjonalizmu. internacjonalny międzynarodowy. internacjonalizm dążenie do równouprawnienia, współpracy i przyjaźni wszystkich narodów
 • Znaczenie Introit Opis mszy. Etym. - śrdw.z łaciny introitus ('śpiew na) wejście (kapłana)' z ?Xac. 'wejście' z p.p. od introire 'wchodzić'; zobacz intro-; ire
 • Znaczenie Inkaust Informacje inkaust dawn. atrament. Etym. - gr. énkaustos 'malowany gorącymi farbami woskowymi, enkaustyką'; en- 'w; na'; zobacz kaustyczny
 • Znaczenie Imperfectum Znaczenie czas przeszły niedokonany. Etym. - ?Xac. r.nij. od imperfectus 'niedokonany; niedoskonały'; im- zobacz in- 1; zobacz perfectum
 • Znaczenie Ikebana Co znaczy bukieciarstwa jap., sztuki układania kwiatów (i in. części roślin) w kompozycje, na przykład w stylu rikka (abstrakcyjny, linearny, 7-11
 • Znaczenie i skuczno i grustno i niekomu ruku podat Krzyżówka podat' ros., i nudno, i smutno, i nie ma komu podać ręki. Etym. - z Lermontowa (I nudno, i smutno) 1840 r
 • Znaczenie Fecit Ipse Co to jest w okolicy podpisu twórcy). ipso facto ?Xac., tym samym; jako naturalny wynik faktu a. czynu. ipso iure ?Xac., legalnie, z mocy regulaminu
 • Znaczenie Intra Słownik INTRA- w złożeniach: śród-, wewnątrz-; pomiędzy warstwami; w trakcie; pod-; zobacz intro-. Etym. - ?Xac. intra 'wewnątrz
 • Znaczenie Intelsat Czym jest Telecommunications Satellite (Consortium), z angielskiego:, 'międzynar. zjednoczenie telekomunikacji satelitarnej', nazwa organizacji
 • Znaczenie Nascendi Statu In Co oznacza w stanie powstawania (dosł. rodzenia się). in statu pupillari ?Xac., prawn. pod kuratelą (zwł. o nieletnich). in statu quo (ante
 • Znaczenie Impertynencja Tłumaczenie zuchwalstwo, grubiaństwo; zniewaga, obelga. impertynent zuchwalec, grubianin, arogant. Etym. - późn.z łaciny impertinens 'nie należący (do
 • Znaczenie Favorem In Przykłady in favorem ?Xac., na korzyść (czyjąś
 • Znaczenie Dusz Czełowieczeskich Inżyniery Definicja inżynierowie dusz ludzkich (jest to pisarze). Etym. - I. W. Stalin o pisarzach radzieckich 26 X 1932 na spotkaniu z literatami u Gorkiego
 • Znaczenie Promptu In Encyklopedia natychmiast; por. impromptu. in (puris) naturalibus ?Xac., w stanie (kompletnie) naturalnym, nago. in propria persona ?Xac., we własnej
 • Znaczenie Indemnizacja Jak działa i strat. Etym. - ?Xac. indemnis 'nieuszkodzony'; zobacz in- 1; damnum 'utrata, szkoda; grzywna'; por. kondemnata
 • Znaczenie Folio In Czy jest in folio ?Xac., w formacie arkusza raz złożonego; zobacz folio
 • Znaczenie Saeculorum Saecula In Pojęcie in saecula saeculorum ?Xac., na wieki wieków. Etym. - z Wulgaty (List św. Pawła do Galatów, 1, 5 i in
 • Znaczenie Intabulacja Wyjaśnienie intabulacja przest. prawn. wpisanie do księgi wieczystej (hipotecznej, gruntowej). Etym. - zobacz in- 2; ?Xac. tabula zobacz tabula rasa
 • Znaczenie Ido Opis zreformowane esperanto), przygotowany w 1908 r. we Francji poprzez de Beaufronta i Couturata. Etym. - 'potomek' z gr. -idēs 'przyrostek
 • Znaczenie Summer Indian Informacje indiańskie lato', babie lato, ciepłe i pogodne dni wczesnej jesieni; nm. Altweibersommer; hiszp. el veranillo de San Martin; Francuzi
 • Znaczenie Inkoherencja Znaczenie inkoherencja brak koherencji; med. rozkojarzenie. Etym. - zobacz in- 2; koherencja
 • Znaczenie Infamia Co znaczy pozbawienia czci i ochrony prawnej; przen. hańba; gest haniebny, nikczemny. infamis dawn., prawn. skazany na utratę czci i praw; przen
 • Znaczenie Interpolacja Krzyżówka tekstu wyrazów, zwrotów, zdań, których pierwotnie nie zawierał; (przybliżone) oblicze, oszacowanie wartości (zwł. funkcji mat
 • Znaczenie Inkaso Co to jest pieniężnych, na zlecenie osoby trzeciej, poprzez inkasenta a. drogą wyliczenia bankowego. inkasować. Etym. - wł. incasso 'inkaso; utarg
 • Znaczenie in my minds eye Horatio Słownik angielskiego:, przed oczami mojej duszy, Horacy. Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 2); odpowiedź Hamleta na zapytanie, gdzie widzi swego
 • Znaczenie Romana Interpretatio Czym jest rzymska; utożsamianie obcych, celt. i germ. bóstw z rzymskimi. Etym. - Długosz około 1460 r. próbował nawet uczynić to z bóstwami
 • Znaczenie Ilustracja Co oznacza malarskie uzupełnienie a. objaśnienie tekstu; obrazek, rycina; (i. muzyczna) tło, podkład muz. filmu, sztuki teatr., słuchowiska, programu
 • Znaczenie Libertas Et Imperium Tłumaczenie wolność. Etym. - hasło polit. (z r. 1879) premiera z angielskiego: Benjamina Disraeliego, lorda Beaconsfield (1804-81); parafr. z Tacyta
 • Znaczenie Impluwium Przykłady impluwium zobacz atrium. Etym. - ?Xac. impluvium 'jw.'; im- zobacz in- 2; -pluvium od pluere 'padać (o deszczu
 • Znaczenie Inkunabuł Definicja wydrukowana przed 1501 r. Etym. - ?Xac. incunabula (l.mn.) 'powijaki; kołyska; pochodzenie; miejsce urodzenia'; zobacz in- 2; cunae
 • Znaczenie Irygacja Encyklopedia uprawnych; med. przepłukiwanie dzięki irygatora. Etym. - ?Xac. irrigatio 'polewanie; skrapianie' od irrigare 'nawadniać; zwilżać'; ir
 • Znaczenie Iettatura Jak działa iettatura wł., wg wierzeń lud. - niedobry urok, jest to przynoszący nieszczęście; por. malocchio
 • Znaczenie ils nont rien appris ni rien oublie Czy jest niczego się nie nauczyli i niczego nie zapomnieli. Etym. - przypisywane Talleyrandowi; również generałowi Dumouriez (1739-1823) o
 • Znaczenie Ingerencja Pojęcie ingerencja mieszanie się do czegoś, wtrącanie się; wpływ na co. Etym. - ?Xac. ingerere 'wprowadzać; nalegać'; zobacz in- 2; gerundium
 • Znaczenie Praetium Iustum Wyjaśnienie sprawiedliwa (wg pojęć późn.śrdw.). ius utendi ?Xac., prawo do bezpłatnego i niezyskownego używania czyjejś własności bez naruszania jej
 • Znaczenie Immun Opis zwolniony od czego; chroniony, strzeżony; odporność, uodpornienie. immunologiczna bariera - reakcja organizmu na transplantację, polegająca
 • Znaczenie Introjekcja Informacje przyjmowanie od środowiska wzorców, ideałów i norm kulturowych, kształtowanie się extra-ego; por. internalizacja. Etym. - zobacz intro
 • Znaczenie Inri Znaczenie Nazarenus Rex Iudaeorum 'Jezus Nazarejczyk Władca Żydowski', na zwoju (a. tabliczce) przybitym do krzyża nad głową Jezusa. Etym. - (Ew. wg
 • Znaczenie Gewagt Habs Ich Co znaczy ich hab's gewagt! nm., odważyłem się na to. Etym. - z Urlicha von Hutten, 1488-1523 passim
 • Znaczenie Incomunicado Krzyżówka bez możności porozumienia się z kimkolwiek; w izolatce, pojedynce, celi jednoosobowej. Etym. - hiszp. 'jw.' z p.p. od incomunicar
 • Znaczenie Immanentny Co to jest tkwiący w czym, właściwy z natury danemu zjawisku, nie wynikający z działania czynników zewn., por. transcendentny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Impregnacja Słownik materiałów wieloma substancjami chem. w celu konserwacji, uodpornienia na wilgoć, kurczenie się, bakterie gnilne, ogień i tak dalej Etym
 • Znaczenie It Cant Happen Here Czym jest To się u nas stać nie może. Etym. - powieść antyfaszystowska (1935 r.) pisarza amer. Sinclaira Lewisa (1885-1951
 • Znaczenie Excusat Facti Ignorantia Co oznacza nieznajomość faktu jest usprawiedliwieniem. ignorantia legis excusat neminem ?Xac., prawn. nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo
 • Znaczenie Inklinacja Tłumaczenie sympatia, pociąg do kogo; fiz. kąt nachylenia, nachylenie. Etym. - ?Xac. inclinatio 'nachylenie' od inclinare 'nakłaniać; naginać
 • Znaczenie in magnis et voluisse sat est Przykłady rzeczach ogromnych wystarczy (zasługą jest) choćby chcieć, jest to mieć wolę i chęć ich spełnienia. Etym. - z Propercjusza, 2, 10, 6
 • Znaczenie Infekcja Definicja zaraźliwy, zakaźny. Etym. - późn.z łaciny infectio 'zbrukanie, zakażenie' od inficere 'plamić, brukać; zarażać', por. dezynfekcja; zobacz
 • Znaczenie iurare in verba magistri Encyklopedia iurare in) verba magistri ?Xac., (przysięgać na) słowa mistrza; por. ipse dixit. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 1, 14
 • Znaczenie Omnium Instar Jak działa instar omnium ?Xac., jak wszyscy; jak każdy inny. Etym. - z Cycerona
 • Znaczenie Ipekakuana Czy jest narastający w Brazylii i Kolumbii, z którego korzeni otrzymuje się środek wykrztuśny i wymiotny. Etym. - port. ipecacuanha 'jw.' z jęz
 • Znaczenie Inteligencja Pojęcie rozumienia, kojarzenia; pojętność, bystrość; umiejętność znajdowania właściwych, celowych reakcji na nowe zadania i warunki życia
 • Znaczenie Crucis Instantiae Wyjaśnienie instantiae crucis ?Xac., przykłady-drogowskazy (rozstrzygające w rozumowaniu). Etym. - z Francisa Bacona (Novum organum 2, 36), 1620 r
 • Znaczenie indocti discant et ament meminisse periti Opis periti ?Xac., laicy niech się (stąd) uczą, znawcy niech cieszą się wspomnieniem. Etym. - motto Skrótu chronologicznego historii Francji
 • Znaczenie Italiki Informacje italiki druk. kursywa humanistyczna. Etym. - fr. italique 'kursywa' od italien 'włoski' z wł. italiano
 • Znaczenie Impresa Znaczenie sentencja, maksyma. impreza przedsięwzięcie (zazw. jednokrotne) z udziałem publiczności (widowisko, zawody sport., zabawa, koncert
 • Znaczenie Intro Co znaczy INTRO- w złożeniach: w (co), do wnętrza (czegoś); wewnątrz-; zobacz intra-. Etym. - ?Xac. intro 'do wewnątrz
 • Znaczenie Sztuczna Inseminacja Krzyżówka sztuczne zapładnianie. Etym. - ?Xac. inseminare 'zasiewać'; zobacz in- 2; seminare 'zapładniać; siać' od semen, zobacz seminarium
 • Znaczenie Imbroglio Co to jest imbroglio wł., [wym. imbrolio] zagmatwanie, zawikłanie (lit. intrygi); złączenie dwu tematów muz. o różnym takcie
 • Znaczenie Inhalacja Słownik a. rozpylonych roztworów leków z inhalatorów, aparatów do rozpylania, w inhalatorach, salach zaopatrzonych w inhalatory. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Impedancja Czym jest elektr., akustycznych, mech.). impedimenta, impedymenta prawn. przeszkody w zawarciu małżeństwa. Etym. - fr. impédance 'jw.' i ?Xac
 • Znaczenie ich kenne meine Pappenheimer Co oznacza znam swoich Pappenheimerów (jest to moich dzielnych kirasjerów z pułku Pappenheima); przen., żart., iron. znam swoich ludzi, wiem, ile są
 • Znaczenie Ineffabile Est Individuum Tłumaczenie individuum est ineffabile ?Xac., to, co jednostkowe, jest niewypowiedzialne. Etym. - formuła scholastyki śrdw
 • Znaczenie Igloo Przykłady Eskimosów z darni, drzewa a. kamienia albo, jeżeli prowizoryczny, z bloków ubitego śniegu, ustawionych w kształcie kopuły. Etym. - z
 • Znaczenie Iros Definicja Iros żebrak, włóczęga, nędzarz. Etym. - z Homera (Odyseja, 18); postać żebraka Arnajosa o przezwisku Iros (goniec
 • Znaczenie Igumen Encyklopedia chrześc. Kościołach wsch.). Etym. - ros. igúmien, ukr. ihúmen 'jw.' z gr. hēgoúmenos 'kierujący' od hēgeisthai, zobacz hegemonia
 • Znaczenie iz iskry wozgoritsja płamia Jak działa iskry płomień rozgorzeje. Etym. - z napisanego na zesłaniu wiersza ros. poety-dekabrysty Aleksandra I. Odojewskiego (1802-39) Odpowiedź na
 • Znaczenie Iluzja Czy jest iluzoryczny, iluzyjny pozorny, złudny, nierealny, zwodniczy, fikcyjny. iluzjonizm malarstwo iluzjonistyczne (wywołujące złudzenie, Iż
 • Znaczenie Vacuo In Pojęcie in vacuo ?Xac., w próżni
 • Znaczenie Informacja Wyjaśnienie rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat; pouczenie, powiadomienie, zakomunikowanie o czymś; dane; pokój, okienko, stanowisko, gdzie
 • Znaczenie Indagacja Opis się; badanie kogo. indagować. Etym. - ?Xac. indagare 'śledzić, szperać, badać' od indago 'badanie, śledztwo
 • Znaczenie Inwersja Informacje wartości przedmiotów, faz procesu i tak dalej; przestawnia, odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu, przestawienie ich; meteor
 • Znaczenie Imponować Znaczenie impost(a), nasadnik, arch. płyta a. blok kamienny, umieszczone pomiędzy głowicą podpory (kolumny, filaru) a nasadą sklepienia albo łuku
 • Znaczenie Paratus Utrumque In Co znaczy in utrumque paratus ?Xac., opracowany na obie możliwości; na wszelaką ewentualność. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 61
 • Znaczenie Koń Izabelowaty Krzyżówka maści brunatnożółtej, płowej. Etym. - fr. (couleur) isabelle 'jw.'; Isabelle fr. imię ?Xeńskie; couleur 'kolor' z ?Xac. color, por
 • Znaczenie Iunctim Co to jest prawn. łączność, to co łączy kwestie, rzeczy; wspólność; por. dysjunkcja. Etym. - ?Xac. 'wspólnie, łącznie' od iungere 'sprzęgać; łączyć
 • Znaczenie Indygenat Słownik cudzoziemcowi obywatelstwa państwie, gdzie przebywa; przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi szlachectwa polskiego; nadanie szlachectwa
 • Znaczenie Dixit Ipse Czym jest powiedział (por. autos epha; dictum; iurare in verba...). Etym. - Cyceron (O naturze bogów, 1, 5, 10) nie pochwala zwyczaju pitagorejczyków
 • Znaczenie Ihram Co oznacza znajduje się muzułmanin w okresie pielgrzymki do Mekki; ceremonialnie prosty, biały bawełniany ubiór pielgrzyma
 • Znaczenie Impet Tłumaczenie raptus, pasjonat, człowiek impetyczny przest. popędliwy, porywczy, gwałtowny, wybuchowy, impulsywny. Etym. - ?Xac. impetus 'atak, napaść
 • Znaczenie Innuendo Przykłady innuendo ?Xac., mglista aluzja do czegoś; insynuacja; ukryta przymówka; zamaskowana wycieczka osobista
 • Znaczenie Pauperis Forma In Definicja in forma pauperis ?Xac., prawn. w charakterze ubogiego, nie ponoszącego wydatków i opłat
 • Znaczenie Imagizm Encyklopedia Brytanii i USA w latach 1910-18, przeciwstawiający się romantyzmowi i abstrakcyjnemu idealizmowi i kierunkom współczesnym, odrzucającym
 • Znaczenie Labores Ad Iuniores Jak działa iuniores ad labores ?Xac., młodsi do roboty
 • Znaczenie Item Czy jest item ?Xac., również, także. ite, missa est ?Xac., Kośc. rz.kat. idźcie, msza jest (skończona); słowa kończące mszę
 • Znaczenie Intromisja Pojęcie wprowadzenie w posiadanie (a. na urząd) w sposób formalny, oficjalny. Etym. - śrdw.z łaciny intromissio 'zawładnięcie' od ?Xac
 • Znaczenie It Wyjaśnienie IT z angielskiego:, zobacz telematyka
 • Znaczenie Impuls Opis przewodzony wzdłuż włókna nerwowego a. mięśniowego; fiz. przebieg b. krótkotrwałej wielkości fiz. (na przykład napięcia elektr.); popęd do
 • Znaczenie Unda Irremeabilis Informacje irremeabilis unda ?Xac., fala, od której nie ma powrotu; Zgon. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 425); o Styksie
 • Znaczenie Immortels Znaczenie immortels zobacz quarante immortels
 • Znaczenie Impeachment Co znaczy z angielskiego: i amer. - postawienie poprzez parlament w stan oskarżenia wysokiego urzędnika władzy wykonawczej, na przykład ministra
 • Znaczenie Legis Fraudem In Krzyżówka in fraudem legis ?Xac., z obejściem prawa (ustawy
 • Znaczenie Situ In Co to jest in situ ?Xac., w (naturalnym, prawidłowym, pierwotnym) miejscu, położeniu
 • Znaczenie Ibidem Słownik ibidem (w skr. ibid., ib.) ?Xac., tamże
 • Znaczenie Itr Czym jest itr chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzysty metal. Etym. - od nazwy miasta Ytterby w Szwecji; por. erb
 • Znaczenie Indolencja Co oznacza niezaradność, nieporadność; ślmazarność; bierność. indolentny niezdarny; niemrawy, zobojętniały. Etym. - ?Xac. indolentia 'nieczułość na
 • Znaczenie Ilot Tłumaczenie ilot(a) zobacz helota
 • Znaczenie Interfon Przykłady telefonicznego poprzez głośniki w obrębie budynku, instytucji i tak dalej Etym. - zobacz inter-; -fon
 • Znaczenie Imputować Definicja pomawiać, obwiniać, posądzać o co. Etym. - ?Xac. imputare '(po)rachować, przyznać, przydać co komu'; im- zobacz in- 2; putare, zobacz
 • Znaczenie Irbis Encyklopedia irbis ros., zool. śnieżna pantera, białawoszara, plamista, występująca w górach Azji Środkowej
 • Znaczenie Italia fara da se Jak działa L') Italia farà da sé wł., Włochy same sobie dadzą radę. Etym. - dewiza rewolucji wł. 1849 r
 • Znaczenie Res Medias In Czy jest in medias res ?Xac., (przystąpienie od razu) do sedna kwestie, do rzeczy; por. ab ovo. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 148
 • Znaczenie Fatuus Ignis Pojęcie ignis fatuus ?Xac., omyłkowy ognik
 • Znaczenie Niepomniaszczij Iwan Wyjaśnienie Niepamiętający. Etym. - w Rosji carskiej schwytani zbiegli katorżnicy, ukrywając własną przeszłość, nie zdradzali swego prawdziwego imienia
 • Znaczenie Itinerarium Opis itinerarium plan, dziennik, opis podróży. Etym. - z późn.z łaciny 'plan podróży' z ?Xac. iter dpn. itineris 'droga; (długi) marsz; podróż
 • Znaczenie Inro Informacje inro jap., japońska szkatułka z laki na leki
 • Znaczenie Imperializm Znaczenie stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych
 • Znaczenie Indoktrynacja Co znaczy zorganizowane wpajanie jakichś przekonań, poglądów, idei; por. brainwashing. Etym. - z angielskiego: indoctrination 'szkolenie, jw.' od
 • Znaczenie Izm Krzyżówka mechanizm, teoria, kierunek art. Etym. - od ich nazw kończących się na -izm (fr. -isme; ?Xac. -isma, -ismus; gr. -isma; ismos
 • Znaczenie Indygo Co to jest barwnik, znany w staroż., otrzymywany dawn. z liści indygowca farbierskiego, rośliny tropikalnej, dziś - syntetyczny. Etym. - hiszp. indigo
 • Znaczenie Cupido Nulla Ignoti Słownik ignoti nulla cupido ?Xac., nieznane nie nęci. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 3, 397
 • Znaczenie Infirmeria Czym jest klasztorach, szkołach, koszarach). Etym. - fr. infirmerie 'sala dla chorych' od infirme 'słab(owit)y, ułomny' z ?Xac. infirmus 'słaby
 • Znaczenie Internalizacja Co oznacza przyswajanie sobie, w momencie rozwoju, świadomie a. nieświadomie, norm, wartości, poglądów, zasad społ., zahamowań, motywów działania
 • Znaczenie Irredenta Tłumaczenie połączenia w jednym kraju ziem o ludności zachowującej mowę i obyczaje państwie macierzystego; (i. włoska) - ruch polit. we Włoszech w XIX
 • Znaczenie im wunderschonen Monat Mai Przykłady cudownym miesiącu maju (gdy wszystkie pąki się otwierają, miłość rozkwita w mym sercu). Etym. - z Heinego (Lyrisches Intermezzo, 1 i 9
 • Znaczenie Infiks Definicja słowotwórcza występująca w rdzeniu wyrazu w nie wszystkich formach gram.; por. afiks. Etym. - ?Xac. infixus p.p. od infigere 'wbijać
 • Znaczenie In Encyklopedia w (co), wewnątrz; do, ku, na; por. en-. Etym. - ?Xac. 1. 'przeczenie'. 2. 'jw. 2; wzmocnienie'. Zazwyczaj przed głoską l wymienia się w il
 • Znaczenie inter spem et metum Jak działa inter spem et metum ?Xac., pomiędzy nadzieją a obawą
 • Znaczenie Itacyzm Czy jest itacyzm jęz. wymawianie gr. litery ēta (Tabl. 40) jako i; por. jotacyzm. Etym. - modyfikacja gr. ēta
 • Znaczenie Perdues Illusions Pojęcie Les) Illusions perdues fr., Stracone złudzenia. Etym. - ogólny tytuł cyklu trzech opowieści (1837-43) Balzaka
 • Znaczenie Inwestor Wyjaśnienie dokonywające inwestycji. inwestycje nakłady pieniężne na (roz)budowę środków trwałych; elementy będące rezultatem inwestycji. inwestować
 • Znaczenie Iaido Opis iaido japońska forma szermierki na szable lekko zagięte u końca. Etym. - jap., z iai 'wyciągnięcie miecza', do 'droga
 • Znaczenie Języki Indoeuropejskie Informacje języków typu fleksyjnego rozpowszechniona w całej niemal Europie (i częściach świata skolonizowanych poprzez Europejczyków od końca XV w
 • Znaczenie iSantiago y a ellos Znaczenie ¡Santiago y a ellos! hiszp., Święty Jakub i na nich! Etym. - hiszp. zawołanie bitewne, zwł. konkwistadorów (XV-XVI w
 • Znaczenie Ineksprymable Co znaczy żart. kalesony. Etym. - fr. inexprimable 'niewyrażalny, niewysłowiony'; zobacz in- 1; fr. exprimer 'wyrażać' z ?Xac. exprimere, zobacz
 • Znaczenie Inozyt Krzyżówka związek organiczny zaliczany do witamin z gatunku B, rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt; użytkowany w miażdżycy i chorobach
 • Znaczenie ici on parle francais Co to jest ici) on parle français fr., [wym. (isi:) ąparl frsãe] (tutaj) mówi się po francusku; por. English spoken
 • Znaczenie Inspicjent Słownik nad przebiegiem spektaklu, przedstawienia, od strony organizacyjno-techn. Etym. - ?Xac. inspiciens dpn. inspicientis p.pr. od inspicere
 • Znaczenie impossible nest pas un mot francais Czym jest quot;niemożliwe" - to nie po francusku. Etym. - parafraza ustępu z listu Napoleona I do gen. Lemarois, komendanta Magdeburga, 9
 • Znaczenie Deo Ignoto Co oznacza ignoto Deo ?Xac., nieznanemu Bogu. Etym. - z Wulgaty (Dzieje Ap., 17, 23
 • Znaczenie Inszallah Tłumaczenie inszallah w imię boże, z boską pomocą, w imię Allaha. Etym. - arab. in szā'llāh 'jw.' użyte jako wykrzyknik
 • Znaczenie in sieben Sprachen schweigen Przykłady milczeć w siedmiu językach. Etym. - Friedrich August Wolf (1759-1824) o tym, co potrafi August Immanuel Bekker, filolog klasyczny (1785
 • Znaczenie Maiorum Imagines Definicja przodków'; staroż. woskowe maski pośmiertne członków rodziny rz., przechowywane w domowych armariach wspólnie z opisem zasług zmarłego
 • Znaczenie Ikt Encyklopedia iloczasowym akcent metryczny (niezależny od akcentu wyrazowego); arsa, mocna sylaba w stopie wierszowej; med. nagły atak dolegliwości, zwł
 • Znaczenie Inflacja Jak działa i w miarę błyskawiczny ogólny przyrost cen, regularnie na skutek zwiększenia się liczby pieniędzy w obiegu w relacji do liczby towarów i
 • Znaczenie Nicht Grolle Ich Czy jest ich grolle nicht nm., nie ronię łez; nie gniewam się (aczkolwiek serce pęka...). Etym. - z Heinego (Lyrisches Intermezzo, 18
 • Znaczenie Ichor Pojęcie ichor gr., mit. gr. ciecz eteryczna, płynąca w żyłach bogów zamiast krwi; krew bogów; por. nektar
 • Znaczenie ich bin besser als mein Ruf Wyjaśnienie lepszy od swojej reputacji; por. ipsa sua melior fama. Etym. - z Schillera (Maria Stuart, 3, 4) 1801 r.; por. u Beaumarchais'go (Wesele
 • Znaczenie in terram fluentem lacte et melle Opis Xac., do ziemi... opływającej mlekiem i miodem, jest to do krainy żyznej; do Ziemi Obiecanej; por. terra repromissionis. Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Interieur Informacje terytorium położone w głębi państwie, daleko od ośrodków cywilizacji, przemysłu, daleko od wybrzeża morskiego, portów (zwł. w Ameryce Płd
 • Znaczenie Incompatibilia Znaczenie inkom...] w dawn. Polsce - zakaz łącznego sprawowania ustalonych urzędów; zakaz łączenia mandatu poselskiego z pewnymi funkcjami publ. a
 • Znaczenie Infinitivus Co znaczy Etym. - późn.z łaciny z ?Xac. infinitus 'nieskończony'; zobacz in- 1; finitus p.p. od finire 'ograniczać; kończyć' od finis zobacz finish
 • Znaczenie Czasowniki Inchoatywne Krzyżówka wyrażające zapoczątkowanie czynności a. stanu (na przykład wyruszyć, rozmarzyć się, zestarzeć się). Etym. - późn.z łaciny inchoativum l.poj
 • Znaczenie il y a fagots et fagots Co to jest i wiązki (drewek); jest różnica pomiędzy wyrobem a wyrobem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie. Etym. - z Moliera
 • Znaczenie Intelekt Słownik przeciwieństwie od uczucia, woli, zmysłów), suma umiejętności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka. intelektualista człowiek
 • Znaczenie Infratest Czym jest bezstronną organizację ankieta pośród reprezentacyjnej ekipy odbiorców RTV, mająca stwierdzić stopień (a. zmiany w) popularności jakiejś
 • Znaczenie Iryzacja Co oznacza na przykład na bańce mydlanej, macicy perłowej, plamie oleju na wodzie) powstałe w konsekwencji interferencji światła białego; por. lustr
 • Znaczenie Itis Tłumaczenie ITIS przyrostek ?Xac., z gr., w złożeniach: med. dolegliwość (zwł. zapalna) określonej części ciała, na przykład appendicitis
 • Znaczenie Genio Indulge Przykłady indulge genio ?Xac., daj (swemu) geniuszowi szansę. Etym. - z Persjusza (Satyry, 5, 151); por. Erazm (Adagia, 2, 4, 74
 • Znaczenie Inauguracja Definicja zapoczątkowanie, rozpoczęcie czego. inaugurować. Etym. - ?Xac. inauguratio 'rozpoczęcie; poświęcenie' od inaugurare 'brać wieszczbę, wróżyć
 • Znaczenie Inedita Encyklopedia życia pisarza), pozostałe w rękopisach, nie opublikowane; por. oeuvre posthume. Etym. - n.z łaciny z ?Xac. r.nij. od ineditus 'nie wydany
 • Znaczenie Indicativus Jak działa indicativus gram. tryb oznajmiający. Etym. - ?Xac. od indicare zobacz indeks
 • Znaczenie Fruendi Ius Czy jest czyjejś własności bez naruszania jej substancji. ius Romanum ?Xac., prawo rzymskie. ius gentium ?Xac., prawo narodów, międzynarodowe. ius
 • Znaczenie ich weiss nicht was soll es bedeuten Pojęcie ich weiss nicht was soll es bedeuten nm., nie wiem, co to ma znaczyć (iż jestem taki smutny). Etym. - z Heinego (Heimkehr, 2, Lorelei
 • Znaczenie Pecus Servum Imitatores Wyjaśnienie imitatores, servum pecus! zobacz o imitatores
 • Znaczenie Instrukcja Opis postępowania (adm., techn. i tym podobne), zazw. pisemnie; (precyzyjne) pouczenie, wskazówka; polecenie, zarządzenie. instruktywny
 • Znaczenie Ipsacja Informacje ipsacja zobacz masturbacja. ipsofon samoczynnie nagrywający magnetofon telefoniczny. Etym. - z ?Xac. ipse 'sam; osobiście'; zobacz -fon
 • Znaczenie iam proximus ardet Ucalegon Znaczenie pali się u sąsiada Ukalegona; przen. niebezpieczeństwo tuż, tuż, u naszych drzwi; por. Hannibal ad portas. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2
 • Znaczenie il ny a plus denfants Co znaczy il n'y a plus d'enfants! zobacz ah, il n'y a plus
 • Znaczenie Service Intelligence Krzyżówka Intelligence Service z angielskiego:, [wym. intelidżens sö:wis] brytyjska służba wywiadu i kontrwywiadu
 • Znaczenie Instynkt Co to jest wykonywania pewnych stereotypowych, nie wyuczonych, mniej a. bardziej skomplikowanych czynności swoistych dla danego gatunku i ważnych dla
 • Znaczenie Nuce In Słownik przen. w formie lapidarnej, zwartej; krótko i węzłowato. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 7, 21, 85): "Cyceron opowiada o
 • Znaczenie Ivf Czym jest angielskiego:: In Vitro Fertilization 'zapłodnienie w probówce', poza żywym organizmem; zobacz in vitro; por. AID
 • Znaczenie Inkrutowiny Co oznacza inkrutowiny, osiedliny, przyjęcie z okoliczności wprowadzenia się do nowego mieszkania (ros. nowosjélie). Etym. - lit. ikurtuves 'jw
 • Znaczenie Clausis Ianuis Tłumaczenie ianuis clausis ?Xac., przy zamkniętych drzwiach
 • Znaczenie Illuminati Przykłady uczone, oczytane (a. podające się za takie). Etym. - wł. l.mn. 'jw.' z n.z łaciny, z ?Xac. r.m. l.mn. od illuminatus p.p. od illuminare
 • Znaczenie Ind Definicja ind chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - od dwóch indygowo-niebieskich linii w widmie pierwiastka; zobacz indygo
 • Znaczenie Izokefalia Encyklopedia śrdw. tendencja do umieszczania na jednym poziomie głów wszystkich przedstawionych postaci. Etym. - zobacz izo-; -cefal(o
 • Znaczenie Ferroque Igni Jak działa igni ferroque zobacz ferro et igni
 • Znaczenie Inwektywa Czy jest obrażający zarzut. Etym. - późn.z łaciny investivus 'łający' z ?Xac. invehere 'wnosić; wjeżdżać; łajać, złorzeczyć'; zobacz in- 2; vehere
 • Znaczenie il ny a plus de Pyrenees Pojęcie przestały istnieć. Etym. - słowa przypisywane poprzez Woltera (Siècle de Louis XIV, r. 28) Ludwikowi XIV, który miał je powiedzieć z
 • Znaczenie Ideolog Wyjaśnienie określonej ideologii. ideowiec człowiek idei, nie oglądający się na swoje korzyści, ideowy, wierny, oddany idei. ideologia całokształt idei
 • Znaczenie Iluminacja Opis inicjały i miniatury rękopisów śrdw. iluminować rzęsiście oświetlać; zdobić rękopisy. iluminator świetlik, bulaj, okrągłe okienko
 • Znaczenie Insygnia Informacje dostojeństwa, stanu, urzędu, zasług (królewskie: korona, berło i jabłko; papieskie: tiara i klucze; biskupie: mitra i pastorał); (por
 • Znaczenie Inti Znaczenie inti hiszp., waluta Peru od 1985 r
 • Znaczenie Iperyt Co znaczy musztardowo-chrzanowym. Etym. - fr. ypérite 'jw.', od miejscowości Ypres w płn.-zach. Belgii, gdzie był stosowany po raz pierwszy poprzez
 • Znaczenie Irradiacja Krzyżówka promieniowanie pobudzenia; fiz. złudzenie optyczne, sprawiające, Iż elementy jasne a. błyszczące wydają się na ciemnym tle większe; (i
 • Znaczenie Inskrypcja Co to jest trwałym materiale (kamień, metal) na nagrobkach, tablicach, monetach i tak dalej Etym. - ?Xac. inscriptio 'pisanie; napis na monumencie
 • Znaczenie Incognito Słownik końji...] nie dając się poznać; pod przybranym nazwiskiem; skrycie, tajnie, nieoficjalnie; zatajenie swojej tożsamości; por. anonim. Etym
 • Znaczenie Implicite Czym jest domyślnie, w sposób uwikłany; por. explicite. implikacja ustalenie relacji logicznego: "jeśli..., to..." (moment warunkowy
 • Znaczenie Imperativus Co oznacza czasownika). imperator cesarz. imperatyw nakaz, reguła, norma moralna; (i. kategoryczny) wg Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie
 • Znaczenie Isei Tłumaczenie w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - amer. z angielskiego: z jap. dosł. 'pierwsze pokolenie'; is 'pierwszy'; sei zobacz nisei
 • Znaczenie Vulnus Immedicabile Przykłady immedicabile vulnus ?Xac., nieuleczalna rana; również przen. psych. Etym. - z Metamorfoz 1, 190, Owidiusza
 • Znaczenie Integracja Definicja tworzenia całości z części a. włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społ. integralny
 • Znaczenie Inercja Encyklopedia niechęć do ruchu, wysiłku, czynu, zmian. inercyjny. Etym. - ?Xac. inertia 'niezdarność; próżniactwo; lenistwo' od iners 'niezgrabny
 • Znaczenie Ityfallus Jak działa ityfallus plast. wzwiedziony fallus. Etym. - n.z łaciny ithyphallus 'jw.' z gr. ithýphallos 'jp.' od ithýs 'prosty'; zobacz falliczny
 • Znaczenie Parentis Loco In Czy jest in loco parentis ?Xac., prawn. w miejsce rodzica; pełniący wymagania ojca a. matki
 • Znaczenie Isdn Pojęcie Services Digital Network 'zintegrowana sieć służb cyfrowych', łącząca urządzenia takie jak komputer z telefonem, wideofonem, telewizorem
 • Znaczenie Imprinting Wyjaśnienie szczególny typ nabywania trwałych reakcji (schematów zachowania się) we inicjalnym, b. krótkim okresie życia (Konrad Lorenz, 1935 r
 • Znaczenie incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim Opis Charybdim ?Xac., wpadasz na Scyllę chcąc ominąć Charybdę; wpadasz z deszczu pod rynnę; por. Scylla i Charybda. Etym. - z Gaultiera z Lille
 • Znaczenie Inclusive Informacje inclusive ?Xac., włącznie
 • Znaczenie Strength Is Ignorance Znaczenie Ignorance is Strength zobacz War is Peace
 • Znaczenie Infrastruktura Co znaczy przedsiębiorstwa i instytucje usługowe nieodzownie potrzebne do właściwego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki (i
 • Znaczenie Intoksykacja Krzyżówka intoksykacja med. zatrucie. Etym. - zobacz in- 2; toksyczny
 • Znaczenie Vigilantium Insomnia Co to jest insomnia vigilantium ?Xac., sny na jawie. Etym. - Grzegorz z Sanoka (1406-77) o scholastyce śrdw
 • Znaczenie Insynuować Słownik podsuwać myśli krzywdzące kogoś; umyślnie budzić podejrzenia; imputować, wmawiać, sugerować. insynuacja. Etym. - ?Xac. (se) insinuare
 • Znaczenie Inwencja Czym jest art.; nazwa różnych utworów muz. XVI-XVIII w. inwentaryzacja przeprowadzenie spisu inwentarza z natury; rejestracja opisowa zabytków
 • Znaczenie Irofa Co oznacza układzie znaków w przeciwieństwie od układu naukowego opartego na sanskrycie. Etym. - jap. od i+ro+ha, jej pierwsze trzy sylaby
 • Znaczenie ich kann nicht anders Tłumaczenie ich kann nicht anders nm., nie mogę odmiennie (postąpić, uczynić). Etym. - (?) Marcin Luter w przemówieniu na sejmie wormackim 18 IV 1521
 • Znaczenie Instalacja Przykłady wykorzystywanych do przewodzenia sygnałów, czynnika energetycznego, produktów odpadowych i tak dalej w budynkach; zmontowanie urządzeń
 • Znaczenie Imażynizm Definicja 1919-24 wyłoniony z futuryzmu, pod wpływem anglosaskich imagistów (zobacz imagizm) uważający obraz za fundamentalny obiekt literaturze
 • Znaczenie ich singe wie der Vogel singt Encyklopedia ich singe wie der Vogel singt nm., śpiewam, jak śpiewa ptak. Etym. - z Goethego (Śpiewak), 1783 r
 • Znaczenie Inkomodować Jak działa niewygodę, przeszkadzać; trudzić. Etym. - ?Xac. incommodare 'jw.' od incommodus 'niewygodny, nieprzyjemny'; zobacz in- 1; commodus
 • Znaczenie Toto In Czy jest in toto ?Xac., kompletnie
 • Znaczenie Interwencja Pojęcie sprawę; wywieranie wpływu na kogo w jakiejś sprawie w celu osiągnięcia określonego efektu (na przykład zmiany decyzji); starania, zabiegi z
 • Znaczenie Introspekcja Wyjaśnienie analizowanie własnych mechanizmów psych.; samoobserwacja. Etym. - ?Xac. introspectus p.p. od introspicere 'wglądać'; zobacz intro-; specere
 • Znaczenie Interpretacja Opis wytłumaczenie, komentowanie czegoś; sposób odtworzenia, wykonania utworu muz., zagrania roli poprzez aktora. Etym. - ?Xac. interpretatio
 • Znaczenie Irracjonalizm Informacje idealistyczne, negujące wartość obiektywnego poznania naukowego, któremu przeciwstawiają poznanie pozarozumowe, intuicję, instynkt
 • Znaczenie Infiltracja Znaczenie przesiąkanie (płynów, przen. wpływów). Etym. - zobacz in- 2; śrdw.z łaciny filtrare 'filtrować (poprzez filc wełniany, pilśń, wojłok)' od
 • Znaczenie Interlokutor Co znaczy interlokutor rozmówca. Etym. - ?Xac. interlocutus p.p. od interloqui 'wmieszać się w rozmowę'; zobacz inter-; loqui, zobacz lokucja
 • Znaczenie Infant Krzyżówka księżniczek) domu królewskiego w Hiszpanii i Portugalii. infantylny przen. dziecięco naiwny, niepoważny. infanteria dawn. piechota
 • Znaczenie Izometria Co to jest nie zmieniające wzajemnych odległości punktów figury, na przykład obrót. izotropia fiz. charakterystyczna właściwość ośrodka (gł. ciał
 • Znaczenie Imbecyl Słownik niedorozwinięty umysłowo. imbecylizm nieporadność umysłowa; por. oligofrenia. Etym. - ?Xac. imbecillus 'słaby (na umyśle
 • Znaczenie Interiekcja Czym jest część mowy), na przykład oj! hej! bęc! (i. właściwa), przebóg! biada! do przodu! (i. pochodna, wtórna, związana pochodzeniem z inną częścią
 • Znaczenie Interglacjał Co oznacza cieplejszego a. suchszego klimatu pomiędzy glacjałami, moment zanikania lodowców i podnoszenia się poziomu mórz. Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie Interliga Tłumaczenie interliga sport. mechanizm rozgrywek w piłce nożnej pomiędzy przodującymi zespołami kilku państw. Etym. - zobacz inter-; liga
 • Znaczenie Izo Przykłady IZO- w złożeniach: jednakowy, równy; jednorodny; jednolity; izomer określonego typu; por. hom(o)-. Etym. - gr. isos 'równy'; por. anizo
 • Znaczenie il y a des longeurs Definicja dłużyzny. Etym. - poeta fr. pochodzenia wł. Antoine Rivarol (1752-1801), autor sentencji i maksym, mówił tak, ilekroć pytano go o zdanie
 • Znaczenie Ideesforces Encyklopedia idées-forces fr., idee-siły. Etym. - z Alfreda Fouillée, 1838-1912, passim
 • Znaczenie Ib Jak działa ib. zobacz ibidem
 • Znaczenie inopem me copia fecit Czy jest inopem me copia fecit ?Xac., obfitość czyni mnie biedakiem. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 3, 466), 7 r
 • Znaczenie Intestat Pojęcie sporządziwszy ważnego testamentu. Etym. - ?Xac. intestatus 'jw.'; zobacz in- 1; testatus p.p. od testari zobacz testament
 • Znaczenie Ingrediencje Wyjaśnienie domieszki, przyprawy. ingres uroczystość przybycia nowego biskupa do diecezji; hist. uroczysty wjazd, obrządek objęcia władzy poprzez
 • Znaczenie Infernalny Opis łaciny infernalis 'jw.' od infernus 'piekło' ?Xac. 'niższy; leżący poniżej; kraina zmarłych'; wł. Inferno ("Piekło") 1. część
 • Znaczenie Effectu In Informacje in effectu ?Xac., wskutek; w rzeczywistości. in effigie ?Xac., śrdw. (wykonać wyrok) na wizerunku (zbiegłego a. zmarłego przestępcy
 • Znaczenie Inscenizacja Znaczenie dramatycznych na scenie; interpretacja art. tekstu dramatycznego na scenie teatru. inscenizator reżyser. Etym. - zobacz in- 2; scenariusz
 • Znaczenie Bajildi Imam Co znaczy imam bajildi tur., potrawa turecka z bakłażanów, cebuli, pomidorów i czosnku
 • Znaczenie Im Krzyżówka im- zobacz in
 • Znaczenie Memoriam In Co to jest in memoriam ?Xac., ku pamięci, na pamiątkę. in minus ?Xac., na niekorzyść; na zniżkę
 • Znaczenie in der Kunst ist das Beste gut genug Słownik w sztuce (to, co) idealne jest (ledwie) wystarczające. Etym. - z Goethego (Italienische Reise "Podróż do Włoch") 1813-17
 • Znaczenie Fixe Idee Czym jest idée fixe fr., natrętna myśl, pomysł stale zaprzątający umysł; chorobliwe opanowanie psychiki poprzez nawracającą myśl, ideę prześladowczą
 • Znaczenie Im Westen nichts Neues Co oznacza Zachodzie bez zmian. Etym. - tytuł powieści antywojennej (1929 r.) pisarza nm. Ericha Marii Remarque'a (1898-1970); zwyczajna formuła nm
 • Znaczenie Ischias Tłumaczenie kulszowa, zapalenie nerwu kulszowego, (dawn.) scyjatyka. Etym. - gr. 'jw.' z ischíon 'staw biodrowy; biodro
 • Znaczenie Slave Improductivite Przykłady improductivité slave fr., słowiańska nieproduktywność. Etym. - z Henryka Sienkiewicza (Bez dogmatu, Rzym, 10 stycznia), 1891 r
 • Znaczenie Immersja Definicja niebieskiego poprzez drugie a. wejście w jego cień; fiz. wprowadzenie cieczy (zwł. olejku cedrowego) pomiędzy obiektyw mikroskopu a
 • Znaczenie Ironia Encyklopedia zawarta w pozornej aprobacie; lekki sarkazm, ujęty w wypowiedź, której zamierzony sedno jest odwrotnością dosłownego znaczenia słów. Etym
 • Znaczenie Influenca Jak działa influenza 'wpływ; grypa' ze śrdw.z łaciny influentia 'wpływ' (wpływowi gwiazd przypisywano powstawanie epidemii) z ?Xac. influere 'wpływać
 • Znaczenie Infuzja Czy jest kropelkowy); dawn. napar. infuzyjne płyny - med. środki krwiozastępcze, użytkowane w lecznictwie do uzupełniania ubytków krwi. Etym
 • Znaczenie Izomery Pojęcie o jednakowym składzie atomowym, lecz o różnej budowie. Etym. - gr. isomerēs 'równo podzielony'; zobacz izo-; méros 'część; udział'; por
 • Znaczenie Insurekcja Wyjaśnienie zwł. i. kościuszkowska w 1794 r.). Etym. - późn.z łaciny insurectio 'stworzenie' z ?Xac. insurgere 'powstawać przeciw komu, buntować się
 • Znaczenie Sanctitatis Odore In Opis żart. (umrzeć) w zapachu świętości: z reputacją (renomą; w glorii) osoby świętej. Etym. - słodki a. balsamiczny zapach (fr. odeur de
 • Znaczenie Intruz Informacje nieproszony, niepożądany. Etym. - ?Xac. intrusus p.p. od intrudere 'wepchnąć, wcisnąć'; zobacz in- 2; trudere 'pchać
 • Znaczenie Koło Iksjona Znaczenie cierpienie bez kresu. Etym. - w mit. gr. Iksíōn, władca Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został
 • Znaczenie Inkryminować Co znaczy posądzać, oskarżać (kogo - o co). Etym. - późn.z łaciny incriminare 'obwiniać'; zobacz in- 2; ?Xac. crimen dpn. criminis, zobacz
 • Znaczenie Infuła Krzyżówka trakcie spełniania czynności liturgicznych. infułat prałat posiadający przywilej noszenia infuły. Etym. - ?Xac. infula 'biało-czerwona
 • Znaczenie Incipit Co to jest wyrazy utworu. Etym. - ?Xac. 'rozpoczyna (się)' od incipere 'rozpoczynać'; zobacz in- 2; -cipere od capere, zobacz antycypacja
 • Znaczenie Iatra Słownik specjalista w jakiejś dziedzinie). -IATRIA w złoż.: edukacja o pewnych chorobach, sposoby ich leczenia. -IATRYCZNY w złoż.: w odniesieniu
 • Znaczenie Quarto In Czym jest in quarto [wym. ... kwarto] czwórka, format książki wielkości 1/4 arkusza; por. plano. Etym. - ?Xac.; zobacz in- 2; kwart
 • Znaczenie Quotient Intelligence Co oznacza angielskiego:, [wym. intelidżens kuouszent (ajkju:)] iloraz inteligencji; potencjalne umiejętności człowieka, zmierzone specjalnie w tym
 • Znaczenie Interna Tłumaczenie wewnętrznych; oddział chorób wewn. w szpitalu; por. internista. Etym. - ?Xac. r.ż. od internus 'wewnętrzny'; zobacz inter
 • Znaczenie Inkongruencja Przykłady nieodpowiedniość; brak kongruencji, brak harmonii; niedorzeczność. Etym. - późn.z łaciny incongruentia 'niestosowność'; zobacz in- 2
 • Znaczenie is pater est quem nuptiae demonstrant Definicja Xac., prawn. ojcem jest ten, kogo wskazuje (legalne) małżeństwo; dziecko, nawet nie poczęte w małżeństwie, ma za ojca - w braku dowodu
 • Znaczenie Concreto In Encyklopedia sytuacji, w rzeczywistym przypadku; por. in abstracto. in contumaciam ?Xac., (wyrok wydany zaocznie) wobec niestawienia się (pozwanego
 • Znaczenie I will make yon shorter by a head Jak działa angielskiego:, skrócę cię o głowę. Etym. - jedno z ulubionych powiedzeń królowej z angielskiego: Elżbiety I
 • Znaczenie Instytucja Czy jest działający w jakiejś dziedzinie; zespół norm prawnych a. obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia; organizacja
 • Znaczenie Insularny Pojęcie produkowany w trzustce (poprzez wysepki Langerhansa), regulujący przemianę węglowodorów w organizmie. Etym. - ?Xac. insularis 'wyspiarski
 • Znaczenie Informel Wyjaśnienie artyści nie przedstawiający obrazu rzeczywistości, lecz wyrażający tylko stany, wrażenia, spowodowane w nich poprzez jej widok; ich dzieła
 • Znaczenie Inspekcja Opis działalności; dawn. nadzór; organizacja nadzorująca, kontrolująca, inspektorat, urząd nadzorczy. inspektor. Etym. - ?Xac. inspectio
 • Znaczenie Inkluz Informacje siła dobroczynna zawarta w jakimś przedmiocie (amulecie, monecie i tak dalej); śrdw. asceta zamykający się na całe życie w celi
 • Znaczenie inter arma silent Musae Znaczenie inter arma silent Musae ?Xac., w okresie wojny milczą Muzy, tzn. twórczość art. schodzi na dalszy plan; por. silent leges
 • Znaczenie Interludium Co znaczy instrumentalna pomiędzy częściami większego utworu (na przykład suity); lit. intermedium; por. intermezzo. Etym. - zobacz inter-; ?Xac
 • Znaczenie Rifiuto Gran Il Krzyżówka Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 3, 60); aluzja (?) do Celestyna V, który, obrany w 1294 r. papieżem, abdykował po pięciu
 • Znaczenie Izoleksa Co to jest wyznaczająca granice zasięgu terytorialnego jakiegoś wyrazu jako elementu słownikowego. Etym. - zobacz izo-; gr. léksis, zobacz leksyka
 • Znaczenie Imam Słownik duchowny muzułm.; prorok i lider relig. szyitów; kalif, lider duchowny i świecki islamu; tytuł nie wszystkich książąt muzułm. na Wschodzie
 • Znaczenie Natura In Czym jest in natura ?Xac., (spłacić dług) w naturze (w towarach
 • Znaczenie Ismailijah Co oznacza najaktywniejsza jako ruch relig.-polit. od IX do XIII w., gł. przy udziale swych podsekt: fatymidów, karmatian i asasynów
 • Znaczenie Infrakcja Tłumaczenie czegoś, zwł. prawa. Etym. - ?Xac. infractio 'złamanie' od infringere 'potłuc, (po)łamać; zniszczyć'; zobacz in- 2; frakcja
 • Znaczenie Identyczny Przykłady jednakowy. identyfikować, stwierdzać, rozpoznawać, ustalać tożsamość, utożsamiać. identyfikacja określenie, stwierdzenie tożsamości
 • Znaczenie Żurawie Ibykusa Definicja świadkowie zbrodni. Etym. - na gr. poecie lirycznym Ibykusie (VI w. przed naszą erą) popełniono wg legendy mord, którego świadkiem był
 • Znaczenie Industrializacja Encyklopedia wprowadzenie wielkoprzemysłowej techniki do gospodarki państwie. industrialny przemysłowy. Etym. - ?Xac. industria 'pilność; czynność
 • Znaczenie Iteracja Jak działa z każdorazowym przekształceniem w analogiczny sposób); mat. następne powtórzenie danej operacji odniesione do rezultatu poprzedniego jej
 • Znaczenie Introcepcja Czy jest introcepcja psychol. przyjmowanie od otoczenia postaw, norm, poglądów i tak dalej; por. internalizacja. Etym. - zobacz intro-; (re)cepcja
 • Znaczenie Duplo In Pojęcie in duplo ?Xac., dwukrotnie
 • Znaczenie Inwokacja Wyjaśnienie pomoc, o natchnienie do Muz, bóstw, na wstępie epopei; liturgiczne wezwanie do modlitwy. Etym. - ?Xac. invocatio 'wezwanie; błaganie' od
 • Znaczenie Brevi In Opis wyrazach. incerta pro nullis habentur ?Xac. prawn. niepewne nie liczy się. in caducum parietem inclinare ?Xac., podpierać walącą się
 • Znaczenie iam seges est ubi Troia fuit Informacje teraz są pola (uprawne) tam, gdzie (niegdyś) była Troja; por. fuimus Troes... Etym. - z Owidiusza (Heroidy, 1, 53
 • Znaczenie Improperia Znaczenie odmawiane a. śpiewane w Ogromny Piątek w okresie tak zwany adoracji krzyża; w XVI w. opracowania wielogłosowe (Palestrina; T.L. de Victoria
 • Znaczenie Imponderabilia Co znaczy dające się zważyć, zmierzyć, precyzyjnie określić, mogące jednak oddziaływać, mieć znaczenie, wpływ. Etym. - n.z łaciny im- zobacz in- 1
 • Znaczenie in hoc signo vinces Krzyżówka znakiem zwyciężysz. Etym. - wg teologa i historyka kościoła Euzebiusza z Cezarei, około 263-około 340, (Życie Konstantyna, 1, 28) cesarz rz
 • Znaczenie Animi Impos Co to jest impos animi ?Xac., słaby na umyśle. Etym. - z Plauta (Bacchides, Menaechmi i tak dalej
 • Znaczenie Gremio In Słownik in gremio ?Xac., dosł. 'w łonie', zbiorowo, razem, w komplecie (por. in corpore; gremialny
 • Znaczenie Interregnum Czym jest sprawujący najwyższą władzę w kraju w momencie bezkrólewia (w Polsce 1573-1764 - prymas). Etym. - ?Xac., zobacz inter-; regnum 'panowanie
 • Znaczenie Inkarnacja Co oznacza ucieleśnienie bóstwa; por. awatar. inkarnatka bot. koniczyna krwistoczerwona a. szkarłatna. Etym. - późn.z łaciny incarnatio 'jw.' i
 • Znaczenie Infibulacja Tłumaczenie a. klamry do genitaliów (do labia maiora dziewcząt a. do napletka chłopców), by uniemożliwić spółkowanie, użytkowane dawn. w Nubii
 • Znaczenie Ironsides Przykłady Cromwella czasu z angielskiego: wojny domowej 1644-60, złożona z wolnych kmieci, słynna z bojowości, dyscypliny i świadomości ideowej. Etym
 • Znaczenie Impresja Definicja krótki, nastrojowy utwór lit., muz. impresjonista. impresjonizm kierunek art., gł. w malarstwie (lecz także w lit. i muz
 • Znaczenie Id Encyklopedia z poziomów osobowości ludzkiej: zestaw nieświadomych, prymitywnych impulsów, których niekontrolowane działanie doprowadzić aby musiało
 • Znaczenie Il ne faut jurer de rien Jak działa Il ne faut jurer de rien fr., Nie trzeba się zarzekać (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - tytuł komedii (1836 r.) A. de Musseta
 • Znaczenie Pismo Ideograficzne Czy jest całe wyrazy dzięki znaków, ideogramów, reprezentujących definicje, a nie głoski. Etym. - zobacz idea; -graf-; -gram
 • Znaczenie Suspenso In Pojęcie in suspenso ?Xac., w zawieszeniu
 • Znaczenie Interklub Wyjaśnienie Interklub klub międzynarodowy; org. międzyklubowa. Etym. - zobacz inter-; klub
 • Znaczenie Innowacja Opis rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma. Etym. - późn.z łaciny innovatio 'odnowienie' od ?Xac. innovare 'odnawiać'; zobacz in- 2; novare
 • Znaczenie Flagranti In Informacje na gorącym (uczynku schwytany); por. flagrante delicto. Etym. - z Kodeksu Justyniana (r. 529); por. corpus iuris
 • Znaczenie Manibus Illotis Znaczenie illotis manibus ?Xac., z nie umytymi rękami; bez należytego przygotowania
 • Znaczenie Interwizja Co znaczy programów TV 8 krajów europejskich (Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i byłego ZSRR). Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie Librorum Index Krzyżówka Index librorum zobacz indeks
 • Znaczenie Ignotum Per Ignotum Co to jest tłumaczyć, określać) nieznane poprzez nieznane; względny błąd log. w definiowaniu, opierający na objaśnianiu definicje definiownego
 • Znaczenie Igdrasil Słownik ogromne drzewo świata", legendarny, wiecznie zielony jesion, obejmujący konarami niebo, a korzeniami ziemię i podziemny świat umarłych
 • Znaczenie Indulgencja Czym jest przebaczenie, pobłażliwość; odpust. indult Kośc. rz.kat. przywilej papieski, zezwalający jakiejś osobie (a. osobom) na odstąpienie od
 • Znaczenie Interpunkcja Co oznacza przestankowych; zasad przestankowania; znaki pisarskie. Etym. - ?Xac. interpunctio 'jw.'; zobacz inter-; punkcja
 • Znaczenie Inkwilinizm Tłumaczenie zwierzęta jednego gatunku (inkwiliny) mieszkają w gniazdach a. norach innego gatunku. Etym. - ?Xac. inquilinus 'dzierżawca; lokator
 • Znaczenie inde irae et lacrymae Przykłady inde irae et lacrymae ?Xac., stąd gniew i łzy; por. hinc illae lacrymae! Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 168
 • Znaczenie Est Alea Iacta Definicja zobacz Rubikon. Etym. - ze Swetoniusza (Boski Juliusz, 32); ?Xac. wyjaśnienie gr. słów Cezara; anerrhíphtō kýbos (z Menandra) 'kostka
 • Znaczenie it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing Encyklopedia sound and fury, signifying nothing z angielskiego:, (życie) to jest opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, (ale) nic nie znacząca
 • Znaczenie Esse In Jak działa por. in posse. in extremis ?Xac., w ostatecznej konieczności; med. w agonii, w momencie konania; por. in articulo mortis. in extenso ?Xac
 • Znaczenie Inkrecja Czy jest produkowanych poprzez gruczoły) do krwiobiegu wprost, bez pośrednictwa przewodów; por. ekskrecja. inkrety zobacz hormony. Etym. - zobacz in
 • Znaczenie Ihs Pojęcie Jezusa. Etym. - późn.z łaciny IHS, IHC z gr. ogromnych liter iota, eta i sigma (Tabl. 40); skr. od Iēsoús 'Jezus
 • Znaczenie Spe In Wyjaśnienie in spe w przyszłości; spodziewany. Etym. - ?Xac. dosł. 'w nadziei; jw.' zobacz in- 2; spes, zobacz desperacja
 • Znaczenie Isra Opis isrā arab., w islamie - podróż Mahometa z Mekki do Jerozolimy, odbyta, wg tradycji, pośrodku jednej nocy
 • Znaczenie Iubilo Dulci In Informacje in dulci iubilo ?Xac., w słodkiej radości; hulaszczo. Etym. - start kolędy z XIV w
 • Znaczenie Intronizacja Znaczenie objęcie urzędu poprzez papieża a. biskupa; por. detronizacja. intronizować. Etym. - śrdw.z łaciny inthronizatio 'jw.' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Iguana Co znaczy nadrzewna Ameryki tropikalnej, o długości do 1,8 m. iguanodon ogromny, roślinożerny gad kopalny pod rząd dinozaurów, żyjący we inicjalnym
 • Znaczenie Il faut quune porte soit ouverte ou fermee Krzyżówka fermée fr., Trzeba, by drzwi były lub otwarte, lub zamknięte; jedno z dwojga, trzeciego wyjścia nie ma. Etym. - tytuł komedii (1845 r
 • Znaczenie Irredenta Italia Co to jest Italia irredenta zobacz irredenta
 • Znaczenie Inicjacja Słownik większa, ozdobna) początkowa litera tekstu, rozdziału; (l.mn.) pierwsze litery imienia i nazwiska. inicjatywa bodziec do działania
 • Znaczenie Intifada Czym jest intifada arab. dosł. 'odrzucenie', stworzenie, bunt
 • Znaczenie Inherentny Co oznacza strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze, w określonych obyczajach; nieodłączny od. Etym. - ?Xac. inhaerens dpn. inhaerentis p
 • Znaczenie Imitacja Tłumaczenie element tańszy, gorszy, naśladujący element kosztowniejszy, lepszy; muz. metoda kompozytorska, zwł. w utworach polifonicznych (na przykład
 • Znaczenie Intymny Przykłady intymny ściśle osobisty; poufny, tajny; bliski; zażyły. Etym. - ?Xac. intimus 'wewnętrzny; jw
 • Znaczenie Inkorporacja Definicja całości; zgromadzenie (różnych regulaminów prawn.); wcielenie, podłączenie (terytoriów). Etym. - późn.z łaciny incorporatio 'wcielenie
 • Znaczenie Incydent Encyklopedia incydentalny uboczny, nawiasowy, przypadkowy, okolicznościowy. Etym. - ?Xac. incidens dpn. incidentis p.pr. od incidere 'zdarzać się
 • Znaczenie Interdyscyplinarny Jak działa udziałem a. współpracą dwu a. więcej dyscyplin naukowych, gałęzi wiedzy. Etym. - zobacz inter-; dyscyplina
 • Znaczenie Gratiam In Czy jest in gratiam ?Xac., na skutek, z racji (na
 • Znaczenie Inlet Pojęcie gładzona, stosowana na wsypy pościelowe. Etym. - nm. Inlett 'jw.' z angielskiego inlet 'wlot; zatoczka; wstawka (z materiału); wpustka (u
 • Znaczenie Caduco Iure Wyjaśnienie podstawy prawnej. ius dispositivum ?Xac., regulaminy prawa obowiązujące względnie (w braku odmiennej woli stron). ius albanagii śrdw.z
 • Znaczenie Minerva Invita Opis Minerwy, jest to bez talentu, bez natchnienia; por. lucernam olet. Etym. - na przykład z Cycerona (O powinnościach, 1, 31, 110; Ad fam., 3
 • Znaczenie Imigracja Informacje osiedlającej się na stałe w jakimś państwie; ogół imigrantów, przybyszów cudzoziemskich osiadłych na stałe; por. migracja. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Interpol Znaczenie kryminalnej. Etym. - skr. od fr. (Organisation) Inter(nationale de) Pol(lice Criminelle) 'Międzynarod. Org. Policji Kryminalnej'; zał. w
 • Znaczenie Implantacja Co znaczy implantacja med. wszczepianie. Etym. - zobacz in- 2; plantacja
 • Znaczenie Il Maestro di color che sanno Krzyżówka Il Maestro di color che sanno wł., Mistrz tych, którzy wiedzą. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 4, 131); o Arystotelesie
 • Znaczenie in meinem Staate kann jeder nach seiner Facon selig werden Co to jest Façon selig werden nm., w moim kraju każdy może być na swój sposób szczęśliwy. Etym. - Fryderyk II Pruski 22 VI 1740 r
 • Znaczenie Instancja Słownik urzędów, instytucji, organizacji i tym podobne; przest. wstawiennictwo, prośba. Etym. - ?Xac. instantia 'pilność, żądanie; wstawiennictwo
 • Znaczenie Izobary Czym jest izotopów różnych pierwiastków chem., mające taką samą liczbę nukleonów; (l.poj. izobara) linie na mapie pogody, łączące punkty o jednakowym
 • Znaczenie Indukcja Co oznacza polegająca na dochodzeniu do praw ogólnych opierając się na eksperymentów i doświadczalnie stwierdzonych faktów; pot. wyprowadzenie
 • Znaczenie Iwan Tłumaczenie wschodniej, raczej muzułmańskiej, monumentalny przedsionek w kształcie wnęki sklepionej kolebką a. konchą, skierowanej ku dziedzińcowi
 • Znaczenie i dym otieczestwa nam sładok i prijatien Przykłady prijatien ros., nawet dym ojczysty jest nam słodki i miły. Etym. - u Gribojedowa (Mądremu biada, 1, 7) jako cytat z Harfy poety ros
 • Znaczenie Res Mutat Ignis Definicja ignis mutat res ?Xac., ogień przekształca materię
 • Znaczenie Ignam Encyklopedia ignam bot., zobacz jams. Etym. - fr. igname 'jw.' z hiszp. iñame (dziś ñame) 'jw
 • Znaczenie Ikat Jak działa farbowanie osnowy a. (i) wątku na różne barwy przed utkaniem, by uzyskać charakterystyczny sukces zamglenia; metoda użytkowana w staroż
 • Znaczenie Internat Czy jest uczniów; uczelnia, zakład wychowawczy, gdzie uczniowie mieszkają. internować umieszczać przymusowo w miejscach odosobnionych, obozach
 • Znaczenie Indeterminizm Pojęcie uznający prawidłowości (przyczynowego uwarunkowania) wszelkich zjawisk (przyrody, rozwoju społeczeństw, działania ludzkiego). Etym
 • Znaczenie Włócznia Ituriela Wyjaśnienie oszustwo, podstęp a. kłamstwo. Etym. - z Miltona (Raj utracony, 4, 810) 1667 r.; najlżejsze dotknięcie włóczni anioła Ituriela ujawniało
 • Znaczenie Crabrones Irritabis Opis rozdrażnisz szerszenie'; poruszysz gniazdo os; włożysz kij w mrowisko. Etym. - z Plauta (Amfitrion, 2, 2, 75
 • Znaczenie ils ne passeront pas Informacje por. no pasaran; on les aura). Etym. - zawołanie wojsk fr., broniących Verdun przed atakami nm. (21 II-2 XI 1916 r
 • Znaczenie Ileus Znaczenie ileus ?Xac., med. niedrożność jelit

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Ileus co znaczy ils ne passeront pas krzyżówka irritabis crabrones co to jest Ituriela włócznia słownik indeterminizm czym jest internat co oznacza ikat. co to jest.

Słownik Ius et norma loquendi co znaczy indyferencja krzyżówka idylla co to co to znaczy.