cant happen here gremio co to jest
It Cant Happen Here, In Gremio, In Gratiam, Il Maestro Di Color Che Sanno, Izobary, Izo, Iwan, Ius.

Znaczenie słowa, wyrazu na I

 • Znaczenie Infarctus Definicja infarctus ?Xac., med. infarkt, zawał
 • Znaczenie Im Definicja im- zobacz in
 • Znaczenie i dym otieczestwa nam sładok i prijatien Definicja prijatien ros., nawet dym ojczysty jest nam słodki i miły. Etym. - u Gribojedowa (Mądremu biada, 1, 7) jako cytat z Harfy poety ros
 • Znaczenie iam proximus ardet Ucalegon Definicja pali się u sąsiada Ukalegona; przen. niebezpieczeństwo tuż, tuż, u naszych drzwi; por. Hannibal ad portas. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2
 • Znaczenie iam seges est ubi Troia fuit Definicja teraz są pola (uprawne) tam, gdzie (niegdyś) była Troja; por. fuimus Troes... Etym. - z Owidiusza (Heroidy, 1, 53
 • Znaczenie Iatra Definicja specjalista w jakiejś dziedzinie). -IATRIA w złoż.: edukacja o pewnych chorobach, sposoby ich leczenia. -IATRYCZNY w złoż.: w odniesieniu
 • Znaczenie ich bin der Geist der stets verneint Definicja ich bin der Geist, der stets verneint nm., jestem duchem wiecznego przeczenia. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Pracownia); Mefistofeles
 • Znaczenie ich kenne meine Pappenheimer Definicja znam swoich Pappenheimerów (jest to moich dzielnych kirasjerów z pułku Pappenheima); przen., żart., iron. znam swoich ludzi, wiem, ile są
 • Znaczenie ich weiss nicht was soll es bedeuten Definicja ich weiss nicht was soll es bedeuten nm., nie wiem, co to ma znaczyć (iż jestem taki smutny). Etym. - z Heinego (Heimkehr, 2, Lorelei
 • Znaczenie Ichor Definicja ichor gr., mit. gr. ciecz eteryczna, płynąca w żyłach bogów zamiast krwi; krew bogów; por. nektar
 • Znaczenie Id Definicja z poziomów osobowości ludzkiej: zestaw nieświadomych, prymitywnych impulsów, których niekontrolowane działanie doprowadzić aby musiało
 • Znaczenie Idea Definicja myśli (poznania), definicja, wyobrażenie; myśl przewodnia, twórcza; kluczowa tendencja utworu; pomysł, koncepcja; definicja abstrakcyjne
 • Znaczenie Pismo Ideograficzne Definicja całe wyrazy dzięki znaków, ideogramów, reprezentujących definicje, a nie głoski. Etym. - zobacz idea; -graf-; -gram
 • Znaczenie Ikat Definicja farbowanie osnowy a. (i) wątku na różne barwy przed utkaniem, by uzyskać charakterystyczny sukces zamglenia; metoda użytkowana w staroż
 • Znaczenie Idio Definicja oddzielny; swoisty, odmienny; utworzony samodzielnie; powstający wewnątrz. idiofony muz. instrumenty perkusyjne (gdzie źródłem dźwięku jest
 • Znaczenie Idol Definicja bałwan (pogański), bożyszcze; (w l.mn.) filoz. (u Fr. Bacona) "ułudy umysłu", złudzenia poznawcze. idolatria bałwochwalstwo. Etym
 • Znaczenie Wy Na Idu Definicja wyruszam przeciw wam. Etym. - Światosław Igorowicz, książę kijowski (około 940-972), syn Igora Starego i Olgi, ruszył w r. 972 na Bułgarów
 • Znaczenie Idy Definicja miesiąca (w marcu, maju, lipcu i październiku - 15. dzień); por. kalendy. Etym. - ?Xac. idus 'jw.'. Idus Martiae - 'Idy marca', szczególnie
 • Znaczenie Idżma Definicja powszechna i zupełna zgoda społeczności muzułm., zwł. uczonych (zobacz ulama), na jakąś zasadę islamu, trzecie z czterech źródeł
 • Znaczenie Ignorancja Definicja nieuctwo. ignorować celowo, świadomie nie zauważać; nie brać pod uwagę, lekceważyć. ignorant nieuk. Etym. - ?Xac. ignorantia 'niewiedza' od
 • Znaczenie Ignotum Per Ignotum Definicja tłumaczyć, określać) nieznane poprzez nieznane; względny błąd log. w definiowaniu, opierający na objaśnianiu definicje definiownego
 • Znaczenie Ihs Definicja Jezusa. Etym. - późn.z łaciny IHS, IHC z gr. ogromnych liter iota, eta i sigma (Tabl. 40); skr. od Iēsoús 'Jezus
 • Znaczenie Loty Ikarowe Definicja szaleńcze na to, by mogły się nie skończyć katastrofą. Etym. - gr. Íkaros 'Ikar mit. gr., syn Dedala (Daídalos), wzbił się zbyt wysoko w
 • Znaczenie Ikon Definicja wizerunek. ikonoklasta obrazoburca. ikonologia w dawn. teorii sztuki - edukacja o treści i symbolice dzieł plast. ikonodul czciciel obrazów
 • Znaczenie Il est leve voici le jour sanglant Definicja Oto dziś dzień krwi i chwały (tł. Karola Sienkiewicza; muz. Karola Kurpińskiego). Etym. - start pieśni o stworzeniu 1831 r. La Varsovienne
 • Znaczenie il faut souffrir pour etre belle Definicja trzeba cierpieć, aby być ?Xadną (odnosi się to do dobrowolnie znoszonych, aczkolwiek przykrych zabiegów kosmetycznych
 • Znaczenie Il ne faut jurer de rien Definicja Il ne faut jurer de rien fr., Nie trzeba się zarzekać (tł. Boya-Żeleńskiego). Etym. - tytuł komedii (1836 r.) A. de Musseta
 • Znaczenie il ny a que le premier pas qui coute Definicja fr., tylko pierwszy krok jest trudny. Etym. - odpowiedź pisarki fr., markizy du Deffand (1697-1780), kardynałowi de Polignac (1661-1742
 • Znaczenie Il servitore di due padroni Definicja dwóch panów. Etym. - komedia (1753 r.) Carla Goldoniego; tytuł wg Wulgaty (Ew. wg Mat. 6, 24); Nemo potest duobus dominis servire 'Nikt nie
 • Znaczenie il y a des juges a Berlin Definicja jeszcze) sędziowie w Berlinie; przen. jeszcze prawo góruje nad samowolą władców (regularnie iron.). Etym. - parafr. z poet. opowieści
 • Znaczenie il y a fagots et fagots Definicja i wiązki (drewek); jest różnica pomiędzy wyrobem a wyrobem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie. Etym. - z Moliera
 • Znaczenie Iliacos intra muros peccatur et extra Definicja Xac., grzeszy się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz murów (trojańskich); przen. obie strony są nie bez winy (plamy, błędu). Etym. - z
 • Znaczenie Impeachment Definicja z angielskiego: i amer. - postawienie poprzez parlament w stan oskarżenia wysokiego urzędnika władzy wykonawczej, na przykład ministra
 • Znaczenie Iluminacja Definicja inicjały i miniatury rękopisów śrdw. iluminować rzęsiście oświetlać; zdobić rękopisy. iluminator świetlik, bulaj, okrągłe okienko
 • Znaczenie Ilustracja Definicja malarskie uzupełnienie a. objaśnienie tekstu; obrazek, rycina; (i. muzyczna) tło, podkład muz. filmu, sztuki teatr., słuchowiska, programu
 • Znaczenie Iluzja Definicja iluzoryczny, iluzyjny pozorny, złudny, nierealny, zwodniczy, fikcyjny. iluzjonizm malarstwo iluzjonistyczne (wywołujące złudzenie, Iż
 • Znaczenie Im Westen nichts Neues Definicja Zachodzie bez zmian. Etym. - tytuł powieści antywojennej (1929 r.) pisarza nm. Ericha Marii Remarque'a (1898-1970); zwyczajna formuła nm
 • Znaczenie Imigracja Definicja osiedlającej się na stałe w jakimś państwie; ogół imigrantów, przybyszów cudzoziemskich osiadłych na stałe; por. migracja. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Imitacja Definicja element tańszy, gorszy, naśladujący element kosztowniejszy, lepszy; muz. metoda kompozytorska, zwł. w utworach polifonicznych (na przykład
 • Znaczenie Immanentny Definicja tkwiący w czym, właściwy z natury danemu zjawisku, nie wynikający z działania czynników zewn., por. transcendentny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Impas Definicja kontynuować (posuwać do przodu; rozwijać) działania (pracy, twórczości; rokowań) bez nowych impulsów (środków, sił; pomysłów; ustępstw
 • Znaczenie Imperativus Definicja czasownika). imperator cesarz. imperatyw nakaz, reguła, norma moralna; (i. kategoryczny) wg Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie
 • Znaczenie Imperializm Definicja stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych
 • Znaczenie Libertas Et Imperium Definicja wolność. Etym. - hasło polit. (z r. 1879) premiera z angielskiego: Benjamina Disraeliego, lorda Beaconsfield (1804-81); parafr. z Tacyta
 • Znaczenie Impertynencja Definicja zuchwalstwo, grubiaństwo; zniewaga, obelga. impertynent zuchwalec, grubianin, arogant. Etym. - późn.z łaciny impertinens 'nie należący (do
 • Znaczenie Implicite Definicja domyślnie, w sposób uwikłany; por. explicite. implikacja ustalenie relacji logicznego: "jeśli..., to..." (moment warunkowy
 • Znaczenie Imponować Definicja impost(a), nasadnik, arch. płyta a. blok kamienny, umieszczone pomiędzy głowicą podpory (kolumny, filaru) a nasadą sklepienia albo łuku
 • Znaczenie impossible nest pas un mot francais Definicja quot;niemożliwe" - to nie po francusku. Etym. - parafraza ustępu z listu Napoleona I do gen. Lemarois, komendanta Magdeburga, 9
 • Znaczenie Indemnizacja Definicja i strat. Etym. - ?Xac. indemnis 'nieuszkodzony'; zobacz in- 1; damnum 'utrata, szkoda; grzywna'; por. kondemnata
 • Znaczenie Impresa Definicja sentencja, maksyma. impreza przedsięwzięcie (zazw. jednokrotne) z udziałem publiczności (widowisko, zawody sport., zabawa, koncert
 • Znaczenie Impresja Definicja krótki, nastrojowy utwór lit., muz. impresjonista. impresjonizm kierunek art., gł. w malarstwie (lecz także w lit. i muz
 • Znaczenie Buying Impulse Definicja amer. z angielskiego:, kupowanie impulsywne, bez zwracania uwagi na wydatek, jakość i przydatność zakupionych produktów, pod wpływem
 • Znaczenie Absentia In Definicja aequali iure melior est conditio possidentis ?Xac., prawn. przy równych prawach lepsza jest przypadek posiadającego. in aeternum ?Xac
 • Znaczenie in der Kunst ist das Beste gut genug Definicja w sztuce (to, co) idealne jest (ledwie) wystarczające. Etym. - z Goethego (Italienische Reise "Podróż do Włoch") 1813-17
 • Znaczenie Restituere Integrum In Definicja przywrócić do poprzedniego stanu prawnego. Etym. - z Cycerona (Pro Cluentio, 36, 98), Cezara (Wojna dom., 3, 1) i in
 • Znaczenie Res Medias In Definicja in medias res ?Xac., (przystąpienie od razu) do sedna kwestie, do rzeczy; por. ab ovo. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 148
 • Znaczenie in meinem Staate kann jeder nach seiner Facon selig werden Definicja Façon selig werden nm., w moim kraju każdy może być na swój sposób szczęśliwy. Etym. - Fryderyk II Pruski 22 VI 1740 r
 • Znaczenie Memoriam In Definicja in memoriam ?Xac., ku pamięci, na pamiątkę. in minus ?Xac., na niekorzyść; na zniżkę
 • Znaczenie Nuce In Definicja przen. w formie lapidarnej, zwartej; krótko i węzłowato. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 7, 21, 85): "Cyceron opowiada o
 • Znaczenie Sanctitatis Odore In Definicja żart. (umrzeć) w zapachu świętości: z reputacją (renomą; w glorii) osoby świętej. Etym. - słodki a. balsamiczny zapach (fr. odeur de
 • Znaczenie Partibus In Definicja państwie niewiernych; przen. w otoczeniu wrogim ideologicznie, nieprzychylnym, nieżyczliwym; (i.p.) tytuł biskupów nie mających własnej
 • Znaczenie Spe In Definicja in spe w przyszłości; spodziewany. Etym. - ?Xac. dosł. 'w nadziei; jw.' zobacz in- 2; spes, zobacz desperacja
 • Znaczenie Nascendi Statu In Definicja w stanie powstawania (dosł. rodzenia się). in statu pupillari ?Xac., prawn. pod kuratelą (zwł. o nieletnich). in statu quo (ante
 • Znaczenie Veritas Vino In Definicja in vino veritas ?Xac. (z gr.), w winie prawda, jest to wino rozwiązuje język, pijany zdradza swe tajemnice
 • Znaczenie Inauguracja Definicja zapoczątkowanie, rozpoczęcie czego. inaugurować. Etym. - ?Xac. inauguratio 'rozpoczęcie; poświęcenie' od inaugurare 'brać wieszczbę, wróżyć
 • Znaczenie Czasowniki Inchoatywne Definicja wyrażające zapoczątkowanie czynności a. stanu (na przykład wyruszyć, rozmarzyć się, zestarzeć się). Etym. - późn.z łaciny inchoativum l.poj
 • Znaczenie incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim Definicja Charybdim ?Xac., wpadasz na Scyllę chcąc ominąć Charybdę; wpadasz z deszczu pod rynnę; por. Scylla i Charybda. Etym. - z Gaultiera z Lille
 • Znaczenie inde irae et lacrymae Definicja inde irae et lacrymae ?Xac., stąd gniew i łzy; por. hinc illae lacrymae! Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 168
 • Znaczenie Indeks Definicja skorowidz, lista terminów (nauk.), haseł, nazw(isk) i tym podobne, umieszczony zazw. na końcu książki; książeczka studenta do wpisywania
 • Znaczenie Day Independence Definicja indipendens dej] dosł. 'Dzień Niepodległości', Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca), przypadające w rocznicę jej
 • Znaczenie indocti discant et ament meminisse periti Definicja periti ?Xac., laicy niech się (stąd) uczą, znawcy niech cieszą się wspomnieniem. Etym. - motto Skrótu chronologicznego historii Francji
 • Znaczenie Języki Indoeuropejskie Definicja języków typu fleksyjnego rozpowszechniona w całej niemal Europie (i częściach świata skolonizowanych poprzez Europejczyków od końca XV w
 • Znaczenie Indolencja Definicja niezaradność, nieporadność; ślmazarność; bierność. indolentny niezdarny; niemrawy, zobojętniały. Etym. - ?Xac. indolentia 'nieczułość na
 • Znaczenie Indukcja Definicja polegająca na dochodzeniu do praw ogólnych opierając się na eksperymentów i doświadczalnie stwierdzonych faktów; pot. wyprowadzenie
 • Znaczenie Genio Indulge Definicja indulge genio ?Xac., daj (swemu) geniuszowi szansę. Etym. - z Persjusza (Satyry, 5, 151); por. Erazm (Adagia, 2, 4, 74
 • Znaczenie Induna Definicja induna lider a. radca ludu afrykańskiego, zwł. Zulusów. Etym. - jęz. zulu in-duna 'urzędnik rządowy
 • Znaczenie Indygo Definicja barwnik, znany w staroż., otrzymywany dawn. z liści indygowca farbierskiego, rośliny tropikalnej, dziś - syntetyczny. Etym. - hiszp. indigo
 • Znaczenie Indywidualista Definicja się indywidualizmem, niezależnością w poglądach, odrębnością, oryginalnością, potrzebą swobody myślenia i postępowania w sposób odbiegający
 • Znaczenie Inercja Definicja niechęć do ruchu, wysiłku, czynu, zmian. inercyjny. Etym. - ?Xac. inertia 'niezdarność; próżniactwo; lenistwo' od iners 'niezgrabny
 • Znaczenie Inspicjent Definicja nad przebiegiem spektaklu, przedstawienia, od strony organizacyjno-techn. Etym. - ?Xac. inspiciens dpn. inspicientis p.pr. od inspicere
 • Znaczenie Infant Definicja księżniczek) domu królewskiego w Hiszpanii i Portugalii. infantylny przen. dziecięco naiwny, niepoważny. infanteria dawn. piechota
 • Znaczenie Infekcja Definicja zaraźliwy, zakaźny. Etym. - późn.z łaciny infectio 'zbrukanie, zakażenie' od inficere 'plamić, brukać; zarażać', por. dezynfekcja; zobacz
 • Znaczenie Infiltracja Definicja przesiąkanie (płynów, przen. wpływów). Etym. - zobacz in- 2; śrdw.z łaciny filtrare 'filtrować (poprzez filc wełniany, pilśń, wojłok)' od
 • Znaczenie Inflacja Definicja i w miarę błyskawiczny ogólny przyrost cen, regularnie na skutek zwiększenia się liczby pieniędzy w obiegu w relacji do liczby towarów i
 • Znaczenie Influenca Definicja influenza 'wpływ; grypa' ze śrdw.z łaciny influentia 'wpływ' (wpływowi gwiazd przypisywano powstawanie epidemii) z ?Xac. influere 'wpływać
 • Znaczenie Infra Definicja niższy (na skali i tym podobne); dolny; gorszy; po-, późniejszy; śród-, wewnątrz-: na przykład infraczerwone promienie - podczerwone
 • Znaczenie Infuzja Definicja kropelkowy); dawn. napar. infuzyjne płyny - med. środki krwiozastępcze, użytkowane w lecznictwie do uzupełniania ubytków krwi. Etym
 • Znaczenie Inhalacja Definicja a. rozpylonych roztworów leków z inhalatorów, aparatów do rozpylania, w inhalatorach, salach zaopatrzonych w inhalatory. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Inhibicja Definicja jakiegoś procesu w organizmie; psych. powstrzymywanie się od działań wynikających ze spontanicznych popędów, podniet, skłonności
 • Znaczenie Introdukcja Definicja część utworu muz., lit., dawn. wprowadzenie na nowy teren, urząd i tak dalej Etym. - ?Xac. introductio 'wprowadzenie' od introducere
 • Znaczenie Inicjacja Definicja większa, ozdobna) początkowa litera tekstu, rozdziału; (l.mn.) pierwsze litery imienia i nazwiska. inicjatywa bodziec do działania
 • Znaczenie Inka Definicja podbojem państwie poprzez Hiszpanów; członek królewskiego rodu Inków. Etym. - jęz. keczua 'władca; książę; mężczyzna krwi królewskiej
 • Znaczenie Inkantacja Definicja recytowane zaklinanie, czarowanie wg jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału. Etym. - późn.z łaciny incantatio 'czarowanie' od ?Xac
 • Znaczenie Inkaso Definicja pieniężnych, na zlecenie osoby trzeciej, poprzez inkasenta a. drogą wyliczenia bankowego. inkasować. Etym. - wł. incasso 'inkaso; utarg
 • Znaczenie Inkorporacja Definicja całości; zgromadzenie (różnych regulaminów prawn.); wcielenie, podłączenie (terytoriów). Etym. - późn.z łaciny incorporatio 'wcielenie
 • Znaczenie Inkrustacja Definicja powierzchni elementów kamieniami, metalem, kością słoniową, masą perłową i tak dalej, użytkowana (zwł. w staroż. i okresie renesansu) w
 • Znaczenie Inkrutowiny Definicja inkrutowiny, osiedliny, przyjęcie z okoliczności wprowadzenia się do nowego mieszkania (ros. nowosjélie). Etym. - lit. ikurtuves 'jw
 • Znaczenie Inkunabuł Definicja wydrukowana przed 1501 r. Etym. - ?Xac. incunabula (l.mn.) 'powijaki; kołyska; pochodzenie; miejsce urodzenia'; zobacz in- 2; cunae
 • Znaczenie Inkwizycja Definicja powołana około 1215 r. poprzez papiestwo dla tępienia herezji, sprawowana gł. poprzez dominikanów, stosująca tortury i palenie skazanych na
 • Znaczenie Inlet Definicja gładzona, stosowana na wsypy pościelowe. Etym. - nm. Inlett 'jw.' z angielskiego inlet 'wlot; zatoczka; wstawka (z materiału); wpustka (u
 • Znaczenie Inri Definicja Nazarenus Rex Iudaeorum 'Jezus Nazarejczyk Władca Żydowski', na zwoju (a. tabliczce) przybitym do krzyża nad głową Jezusa. Etym. - (Ew. wg
 • Znaczenie Inspekcja Definicja działalności; dawn. nadzór; organizacja nadzorująca, kontrolująca, inspektorat, urząd nadzorczy. inspektor. Etym. - ?Xac. inspectio
 • Znaczenie Inspiracja Definicja poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestia. inspirator sprawca moralny; tata (lider) duchowy; ten, kto zachęca, podszeptuje, inspiruje
 • Znaczenie Instalacja Definicja wykorzystywanych do przewodzenia sygnałów, czynnika energetycznego, produktów odpadowych i tak dalej w budynkach; zmontowanie urządzeń
 • Znaczenie Instant Definicja angielskiego: - (kawa, herbata, kakao i tak dalej) błyskawiczne, momentalne - ekstrakt gotowy do natychmiastowego użytku po zalaniu
 • Znaczenie Instrukcja Definicja postępowania (adm., techn. i tym podobne), zazw. pisemnie; (precyzyjne) pouczenie, wskazówka; polecenie, zarządzenie. instruktywny
 • Znaczenie Instygator Definicja judziciel, podszczuwacz; hist. oskarżyciel publ., prokurator królewski. instygować dawn. podjudzać; hist. oskarżać przed sądem. Etym
 • Znaczenie Instytucja Definicja działający w jakiejś dziedzinie; zespół norm prawnych a. obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia; organizacja
 • Znaczenie Inteligencja Definicja rozumienia, kojarzenia; pojętność, bystrość; umiejętność znajdowania właściwych, celowych reakcji na nowe zadania i warunki życia
 • Znaczenie Quotient Intelligence Definicja angielskiego:, [wym. intelidżens kuouszent (ajkju:)] iloraz inteligencji; potencjalne umiejętności człowieka, zmierzone specjalnie w tym
 • Znaczenie Intencja Definicja motyw działania; myśl przewodnia, chęć, marzenie. intendent kierownik działu gosp. instytucji; zarządca gmachu; zarządzający intendenturą
 • Znaczenie Interdykt Definicja nałożona na osoby a. terytorium, zakazująca przyjmowania pewnych sakramentów i odprawiania nie wszystkich czynności kultu relig.; por
 • Znaczenie Interdyscyplinarny Definicja udziałem a. współpracą dwu a. więcej dyscyplin naukowych, gałęzi wiedzy. Etym. - zobacz inter-; dyscyplina
 • Znaczenie Interfolium Definicja kartka wklejona poprzez introligatora pomiędzy dwie zadrukowane stronice książki. interfoliowany egzemplarz książki - gdzie, w procesie
 • Znaczenie Interiekcja Definicja część mowy), na przykład oj! hej! bęc! (i. właściwa), przebóg! biada! do przodu! (i. pochodna, wtórna, związana pochodzeniem z inną częścią
 • Znaczenie Interlingua Definicja międzynarodowy, oparty na łacinie pozbawionej fleksji (stąd pierwotna nazwa: Latino sine flexione), stworzony poprzez matematyka wł
 • Znaczenie Interlokutor Definicja interlokutor rozmówca. Etym. - ?Xac. interlocutus p.p. od interloqui 'wmieszać się w rozmowę'; zobacz inter-; loqui, zobacz lokucja
 • Znaczenie Intermedium Definicja dialogowa, baletowa a. muz. pomiędzy aktami sztuki, opery poważnej; interludium; intermezzo. intermezzo krótki, nastrojowy fragment
 • Znaczenie Caur Du Intermittences Definicja les) intermittences du caur fr., wahania serca. Etym. - z Marcela Prousta (Sodoma i Gomora 2, 1), 1922 r., tł. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
 • Znaczenie Internacjonalistyczny Definicja internacjonalizmu. internacjonalny międzynarodowy. internacjonalizm dążenie do równouprawnienia, współpracy i przyjaźni wszystkich narodów
 • Znaczenie Internalizacja Definicja przyswajanie sobie, w momencie rozwoju, świadomie a. nieświadomie, norm, wartości, poglądów, zasad społ., zahamowań, motywów działania
 • Znaczenie Interpolacja Definicja tekstu wyrazów, zwrotów, zdań, których pierwotnie nie zawierał; (przybliżone) oblicze, oszacowanie wartości (zwł. funkcji mat
 • Znaczenie Interpunkcja Definicja przestankowych; zasad przestankowania; znaki pisarskie. Etym. - ?Xac. interpunctio 'jw.'; zobacz inter-; punkcja
 • Znaczenie Interview Definicja prasowy (a. RTV). Etym. - z angielskiego: 'spotkanie; rozmowa; wywiad dziennikarski' ze śr.fr. entrevue r.ż. p.p. od (s')entrevoir
 • Znaczenie Interwencja Definicja sprawę; wywieranie wpływu na kogo w jakiejś sprawie w celu osiągnięcia określonego efektu (na przykład zmiany decyzji); starania, zabiegi z
 • Znaczenie Intifada Definicja intifada arab. dosł. 'odrzucenie', stworzenie, bunt
 • Znaczenie Introcepcja Definicja introcepcja psychol. przyjmowanie od otoczenia postaw, norm, poglądów i tak dalej; por. internalizacja. Etym. - zobacz intro-; (re)cepcja
 • Znaczenie Introspekcja Definicja analizowanie własnych mechanizmów psych.; samoobserwacja. Etym. - ?Xac. introspectus p.p. od introspicere 'wglądać'; zobacz intro-; specere
 • Znaczenie Intuicja Definicja mechanizm bezpośredniego uzyskiwania wiedzy a. pewności w jakiejś sprawie bez rozumowania a. wnioskowania. intuicjonizm doktryna
 • Znaczenie Inv Definicja skomponował, wynalazł) w dawn. grafice na rycinach przed nazwiskiem autora, gdy zawodowy rytownik sztychował rysunek na płycie metalowej a
 • Znaczenie Inwalida Definicja częściowo umiejętności do pracy na skutek kalectwa a. straty zdrowia. Etym. - ?Xac. invalidus 'słaby, bezsilny, chory'; zobacz in- 1
 • Znaczenie Inwar Definicja dokładnych, o współczynniku liniowej rozszerzalności cieplnej ok. 0, 000001 cm na 1°C w zwyczajnych temperaturach, zawierająca około 36
 • Znaczenie Inwazja Definicja cudze terytorium w celu przywłaszczenia go a. złupienia; przen. najście, najazd, wtargnięcie (pasożytów, zarazków; petentów, turystów
 • Znaczenie Inwencja Definicja art.; nazwa różnych utworów muz. XVI-XVIII w. inwentaryzacja przeprowadzenie spisu inwentarza z natury; rejestracja opisowa zabytków
 • Znaczenie Inwersja Definicja wartości przedmiotów, faz procesu i tak dalej; przestawnia, odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu, przestawienie ich; meteor
 • Znaczenie Inwestor Definicja dokonywające inwestycji. inwestycje nakłady pieniężne na (roz)budowę środków trwałych; elementy będące rezultatem inwestycji. inwestować
 • Znaczenie Iperyt Definicja musztardowo-chrzanowym. Etym. - fr. ypérite 'jw.', od miejscowości Ypres w płn.-zach. Belgii, gdzie był stosowany po raz pierwszy poprzez
 • Znaczenie Fecit Ipse Definicja w okolicy podpisu twórcy). ipso facto ?Xac., tym samym; jako naturalny wynik faktu a. czynu. ipso iure ?Xac., legalnie, z mocy regulaminu
 • Znaczenie Ironia Definicja zawarta w pozornej aprobacie; lekki sarkazm, ujęty w wypowiedź, której zamierzony sedno jest odwrotnością dosłownego znaczenia słów. Etym
 • Znaczenie Ironsides Definicja Cromwella czasu z angielskiego: wojny domowej 1644-60, złożona z wolnych kmieci, słynna z bojowości, dyscypliny i świadomości ideowej. Etym
 • Znaczenie Irradiacja Definicja promieniowanie pobudzenia; fiz. złudzenie optyczne, sprawiające, Iż elementy jasne a. błyszczące wydają się na ciemnym tle większe; (i
 • Znaczenie Irredenta Definicja połączenia w jednym kraju ziem o ludności zachowującej mowę i obyczaje państwie macierzystego; (i. włoska) - ruch polit. we Włoszech w XIX
 • Znaczenie Isagoga Definicja przygotowawcza (zwł. do studiów biblijnych); por. propedeutyka. Etym. - ?Xac. z gr. eisagōgē 'wprowadzenie' z eiságein 'wprowadzać'; eis
 • Znaczenie iSantiago y a ellos Definicja ¡Santiago y a ellos! hiszp., Święty Jakub i na nich! Etym. - hiszp. zawołanie bitewne, zwł. konkwistadorów (XV-XVI w
 • Znaczenie Isdn Definicja Services Digital Network 'zintegrowana sieć służb cyfrowych', łącząca urządzenia takie jak komputer z telefonem, wideofonem, telewizorem
 • Znaczenie Ismailijah Definicja najaktywniejsza jako ruch relig.-polit. od IX do XIII w., gł. przy udziale swych podsekt: fatymidów, karmatian i asasynów
 • Znaczenie it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing Definicja sound and fury, signifying nothing z angielskiego:, (życie) to jest opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, (ale) nic nie znacząca
 • Znaczenie it tolls for thee Definicja tolls; it tolls for thee z angielskiego:, nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon, (ponieważ zawsze) tobie bije; por. For Whom the Bell
 • Znaczenie Iteracja Definicja z każdorazowym przekształceniem w analogiczny sposób); mat. następne powtórzenie danej operacji odniesione do rezultatu poprzedniego jej
 • Znaczenie its a long way to Tipperary Definicja angielskiego:, daleka jest droga do Tipperary, (przen.) do domu rodzinnego, do celu, do kresu trudów i tym podobne Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Włócznia Ituriela Definicja oszustwo, podstęp a. kłamstwo. Etym. - z Miltona (Raj utracony, 4, 810) 1667 r.; najlżejsze dotknięcie włóczni anioła Ituriela ujawniało
 • Znaczenie Caduco Iure Definicja podstawy prawnej. ius dispositivum ?Xac., regulaminy prawa obowiązujące względnie (w braku odmiennej woli stron). ius albanagii śrdw.z
 • Znaczenie ius et norma loquendi Definicja słów wyszłych z użycia zmartwychwstanie, niemało dziś ulubionych zginie, jeżeli tak zechce zwyczaj językowy, jedyna wyrocznia), reguła i
 • Znaczenie Praetium Iustum Definicja sprawiedliwa (wg pojęć późn.śrdw.). ius utendi ?Xac., prawo do bezpłatnego i niezyskownego używania czyjejś własności bez naruszania jej
 • Znaczenie Niepomniaszczij Iwan Definicja Niepamiętający. Etym. - w Rosji carskiej schwytani zbiegli katorżnicy, ukrywając własną przeszłość, nie zdradzali swego prawdziwego imienia
 • Znaczenie Izolacja Definicja otoczenia, odseparowanie; stan odosobnienia; materiał (jego powłoka, warstwa) nie przewodzący ciepła, prądu elektr.; izolator, niedobry
 • Znaczenie Izometria Definicja nie zmieniające wzajemnych odległości punktów figury, na przykład obrót. izotropia fiz. charakterystyczna właściwość ośrodka (gł. ciał
 • Znaczenie Librorum Index Definicja Index librorum zobacz indeks
 • Znaczenie is fecit cui prodest Definicja is fecit cui prodest ?Xac., prawn. uczynił ten, komu to przyniosło korzyść; por. cui prodest
 • Znaczenie Ivf Definicja angielskiego:: In Vitro Fertilization 'zapłodnienie w probówce', poza żywym organizmem; zobacz in vitro; por. AID
 • Znaczenie Pauperis Forma In Definicja in forma pauperis ?Xac., prawn. w charakterze ubogiego, nie ponoszącego wydatków i opłat
 • Znaczenie Clausis Ianuis Definicja ianuis clausis ?Xac., przy zamkniętych drzwiach
 • Znaczenie It Definicja IT z angielskiego:, zobacz telematyka
 • Znaczenie i ja jewo ljagnuł Definicja kopnąłem; por. coup de pied de l'âne. Etym. - z Kryłowa (Lisica i osioł; 1825 r.); Osioł chwali się, Iż kopnął zniedołężniałego Lwa, przed
 • Znaczenie Ideesforces Definicja idées-forces fr., idee-siły. Etym. - z Alfreda Fouillée, 1838-1912, passim
 • Znaczenie Ignam Definicja ignam bot., zobacz jams. Etym. - fr. igname 'jw.' z hiszp. iñame (dziś ñame) 'jw
 • Znaczenie Il Definicja il- zobacz in
 • Znaczenie Implantacja Definicja implantacja med. wszczepianie. Etym. - zobacz in- 2; plantacja
 • Znaczenie Slave Improductivite Definicja improductivité slave fr., słowiańska nieproduktywność. Etym. - z Henryka Sienkiewicza (Bez dogmatu, Rzym, 10 stycznia), 1891 r
 • Znaczenie Quarto In Definicja in quarto [wym. ... kwarto] czwórka, format książki wielkości 1/4 arkusza; por. plano. Etym. - ?Xac.; zobacz in- 2; kwart
 • Znaczenie Innuendo Definicja innuendo ?Xac., mglista aluzja do czegoś; insynuacja; ukryta przymówka; zamaskowana wycieczka osobista
 • Znaczenie Service Intelligence Definicja Intelligence Service z angielskiego:, [wym. intelidżens sö:wis] brytyjska służba wywiadu i kontrwywiadu
 • Znaczenie Labores Ad Iuniores Definicja iuniores ad labores ?Xac., młodsi do roboty
 • Znaczenie in sudore vultus tui vesceris pane Definicja in sudore vultus tui vesceris pane ?Xac., w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba. Etym. - z Wulgaty (Gen., 3, 19
 • Znaczenie Immortels Definicja immortels zobacz quarante immortels
 • Znaczenie Dignitatem Infra Definicja infra dignitatem ?Xac., poniżej (czyjejś) godności
 • Znaczenie inter spem et metum Definicja inter spem et metum ?Xac., pomiędzy nadzieją a obawą
 • Znaczenie Est Alea Iacta Definicja zobacz Rubikon. Etym. - ze Swetoniusza (Boski Juliusz, 32); ?Xac. wyjaśnienie gr. słów Cezara; anerrhíphtō kýbos (z Menandra) 'kostka
 • Znaczenie ils nont rien appris ni rien oublie Definicja niczego się nie nauczyli i niczego nie zapomnieli. Etym. - przypisywane Talleyrandowi; również generałowi Dumouriez (1739-1823) o
 • Znaczenie im Anfang war die Tat Definicja im Anfang war die Tat! nm., najpierw był gest! (por. in principio erat verbum). Etym. - z Goethego (Faust, cz. 1, sc. 3
 • Znaczenie Octavo In Definicja in octavo [wym. ...oktawo] ósemka, format książki wielkości 1/8 arkusza; por. plano. Etym. - ?Xac.; zobacz in- 2; oktawa
 • Znaczenie Inderweltsein Definicja In-der-Welt-sein nm., bycie w świecie. Etym. - z Martina Heideggera (Bycie i czas, Einleitung II, 5, § 99), 1927 r
 • Znaczenie Indykator Definicja indykator chem. parametr. Etym. - późn.z łaciny indicator 'wskazywacz' od indicare, zobacz indeks
 • Znaczenie Infinitivus Definicja Etym. - późn.z łaciny z ?Xac. infinitus 'nieskończony'; zobacz in- 1; finitus p.p. od finire 'ograniczać; kończyć' od finis zobacz finish
 • Znaczenie Interregnum Definicja sprawujący najwyższą władzę w kraju w momencie bezkrólewia (w Polsce 1573-1764 - prymas). Etym. - ?Xac., zobacz inter-; regnum 'panowanie
 • Znaczenie Ir Definicja ir- zobacz in
 • Znaczenie Italiki Definicja italiki druk. kursywa humanistyczna. Etym. - fr. italique 'kursywa' od italien 'włoski' z wł. italiano
 • Znaczenie Gewagt Habs Ich Definicja ich hab's gewagt! nm., odważyłem się na to. Etym. - z Urlicha von Hutten, 1488-1523 passim
 • Znaczenie Imbroglio Definicja imbroglio wł., [wym. imbrolio] zagmatwanie, zawikłanie (lit. intrygi); złączenie dwu tematów muz. o różnym takcie
 • Znaczenie Honorem In Definicja in honorem ?Xac., na cześć
 • Znaczenie Ido Definicja zreformowane esperanto), przygotowany w 1908 r. we Francji poprzez de Beaufronta i Couturata. Etym. - 'potomek' z gr. -idēs 'przyrostek
 • Znaczenie Deo Ignoto Definicja ignoto Deo ?Xac., nieznanemu Bogu. Etym. - z Wulgaty (Dzieje Ap., 17, 23
 • Znaczenie Vigilantium Insomnia Definicja insomnia vigilantium ?Xac., sny na jawie. Etym. - Grzegorz z Sanoka (1406-77) o scholastyce śrdw
 • Znaczenie Nicht Grolle Ich Definicja ich grolle nicht nm., nie ronię łez; nie gniewam się (aczkolwiek serce pęka...). Etym. - z Heinego (Lyrisches Intermezzo, 18
 • Znaczenie i wieriowoczka w dorogie prigoditsja Definicja i wieriowoczka w dorogie prigoditsja ros., i postronek przyda się w drodze. Etym. - z Gogola (Rewizor, 4, 10); słowa Osipa
 • Znaczenie Iaido Definicja iaido japońska forma szermierki na szable lekko zagięte u końca. Etym. - jap., z iai 'wyciągnięcie miecza', do 'droga
 • Znaczenie Ib Definicja ib. zobacz ibidem
 • Znaczenie Iberoamerykański Definicja pochodzący z) Ameryki Łacińskiej. iberyjski w odniesieniu Półwyspu Pirenejskiego a. jego mieszkańców (Hiszpanów, Portugalczyków, Basków
 • Znaczenie Ibidem Definicja ibidem (w skr. ibid., ib.) ?Xac., tamże
 • Znaczenie Ibn Definicja ibn arab., (a. ben) syn (w imionach arab
 • Znaczenie ich kann nicht anders Definicja ich kann nicht anders nm., nie mogę odmiennie (postąpić, uczynić). Etym. - (?) Marcin Luter w przemówieniu na sejmie wormackim 18 IV 1521
 • Znaczenie ich singe wie der Vogel singt Definicja ich singe wie der Vogel singt nm., śpiewam, jak śpiewa ptak. Etym. - z Goethego (Śpiewak), 1783 r
 • Znaczenie Ichtio Definicja edukacja o rybach. ichtiozaur rybojaszczur, morski gad kopalny żyjący od środkowego triasu do górnej KREDY (Tabl. 7), przypominający
 • Znaczenie ici on parle francais Definicja ici) on parle français fr., [wym. (isi:) ąparl frsãe] (tutaj) mówi się po francusku; por. English spoken
 • Znaczenie Fixe Idee Definicja idée fixe fr., natrętna myśl, pomysł stale zaprzątający umysł; chorobliwe opanowanie psychiki poprzez nawracającą myśl, ideę prześladowczą
 • Znaczenie Idem Definicja jak w pozycji bezpośrednio poprzedzającej; ta sama, co poprzednio, pozycja bibliograficzna, ten sam autor, tytuł i tym podobne idem per
 • Znaczenie Igdrasil Definicja ogromne drzewo świata", legendarny, wiecznie zielony jesion, obejmujący konarami niebo, a korzeniami ziemię i podziemny świat umarłych
 • Znaczenie Ferroque Igni Definicja igni ferroque zobacz ferro et igni
 • Znaczenie Fatuus Ignis Definicja ignis fatuus ?Xac., omyłkowy ognik
 • Znaczenie Res Mutat Ignis Definicja ignis mutat res ?Xac., ogień przekształca materię
 • Znaczenie Strength Is Ignorance Definicja Ignorance is Strength zobacz War is Peace
 • Znaczenie Cupido Nulla Ignoti Definicja ignoti nulla cupido ?Xac., nieznane nie nęci. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 3, 397
 • Znaczenie Igumen Definicja chrześc. Kościołach wsch.). Etym. - ros. igúmien, ukr. ihúmen 'jw.' z gr. hēgoúmenos 'kierujący' od hēgeisthai, zobacz hegemonia
 • Znaczenie Ihram Definicja znajduje się muzułmanin w okresie pielgrzymki do Mekki; ceremonialnie prosty, biały bawełniany ubiór pielgrzyma
 • Znaczenie Koło Iksjona Definicja cierpienie bez kresu. Etym. - w mit. gr. Iksíōn, władca Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został
 • Znaczenie Ikt Definicja iloczasowym akcent metryczny (niezależny od akcentu wyrazowego); arsa, mocna sylaba w stopie wierszowej; med. nagły atak dolegliwości, zwł
 • Znaczenie il faut cultiver notre jardin Definicja trzeba uprawiać nasz ogródek, jest to zajmować się własnymi swoimi sprawami. Etym. - z Woltera (Kandyd, a więc optymizm; 1759 r.); ostatnie
 • Znaczenie il faut mourir en brave Definicja il faut mourir en brave fr., trzeba umrzeć odważnie. Etym. - książę Józef Poniatowski w okresie bitwy pod Lipskiem 19 X 1813 r
 • Znaczenie il faut parmi le monde une vertu traitable Definicja traitable fr., w naszym świecie potrzebna jest cnota ugodowa. Etym. - z Moliera (Mizantrop, 1, 1); słowa Filinta
 • Znaczenie il y a des longeurs Definicja dłużyzny. Etym. - poeta fr. pochodzenia wł. Antoine Rivarol (1752-1801), autor sentencji i maksym, mówił tak, ilekroć pytano go o zdanie
 • Znaczenie Tempore Illo Definicja in) illo tempore ?Xac., w owym czasie; niegdyś
 • Znaczenie Promptu In Definicja natychmiast; por. impromptu. in (puris) naturalibus ?Xac., w stanie (kompletnie) naturalnym, nago. in propria persona ?Xac., we własnej
 • Znaczenie Inkaust Definicja inkaust dawn. atrament. Etym. - gr. énkaustos 'malowany gorącymi farbami woskowymi, enkaustyką'; en- 'w; na'; zobacz kaustyczny
 • Znaczenie Ileus Definicja ileus ?Xac., med. niedrożność jelit
 • Znaczenie Manibus Illotis Definicja illotis manibus ?Xac., z nie umytymi rękami; bez należytego przygotowania
 • Znaczenie Perdues Illusions Definicja Les) Illusions perdues fr., Stracone złudzenia. Etym. - ogólny tytuł cyklu trzech opowieści (1837-43) Balzaka
 • Znaczenie Ilot Definicja ilot(a) zobacz helota
 • Znaczenie im wunderschonen Monat Mai Definicja cudownym miesiącu maju (gdy wszystkie pąki się otwierają, miłość rozkwita w mym sercu). Etym. - z Heinego (Lyrisches Intermezzo, 1 i 9
 • Znaczenie Maiorum Imagines Definicja przodków'; staroż. woskowe maski pośmiertne członków rodziny rz., przechowywane w domowych armariach wspólnie z opisem zasług zmarłego
 • Znaczenie Imam Definicja duchowny muzułm.; prorok i lider relig. szyitów; kalif, lider duchowny i świecki islamu; tytuł nie wszystkich książąt muzułm. na Wschodzie
 • Znaczenie Imbecyl Definicja niedorozwinięty umysłowo. imbecylizm nieporadność umysłowa; por. oligofrenia. Etym. - ?Xac. imbecillus 'słaby (na umyśle
 • Znaczenie Pecus Servum Imitatores Definicja imitatores, servum pecus! zobacz o imitatores
 • Znaczenie Immatrykulacja Definicja poczet studentów wyższej uczelni; uroczystość przyjęcia nowych studentów na 1 rok studiów. Etym. - śrdw.z łaciny immatriculare 'wciągnąć do
 • Znaczenie Vulnus Immedicabile Definicja immedicabile vulnus ?Xac., nieuleczalna rana; również przen. psych. Etym. - z Metamorfoz 1, 190, Owidiusza
 • Znaczenie Pectore Imo Definicja imo pectore ?Xac., z głębi serca. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 11, 377
 • Znaczenie Impaktowy Definicja w wyniku uderzenia (meteorytu), kolizji, wstrząsu. Etym. - z angielskiego: impact 'uderzenie; wstrząs' z ?Xac. impactus, p.p. od impingere
 • Znaczenie Imperfectum Definicja czas przeszły niedokonany. Etym. - ?Xac. r.nij. od imperfectus 'niedokonany; niedoskonały'; im- zobacz in- 1; zobacz perfectum
 • Znaczenie Imprinting Definicja szczególny typ nabywania trwałych reakcji (schematów zachowania się) we inicjalnym, b. krótkim okresie życia (Konrad Lorenz, 1935 r
 • Znaczenie Effectu In Definicja in effectu ?Xac., wskutek; w rzeczywistości. in effigie ?Xac., śrdw. (wykonać wyrok) na wizerunku (zbiegłego a. zmarłego przestępcy
 • Znaczenie Saeculorum Saecula In Definicja in saecula saeculorum ?Xac., na wieki wieków. Etym. - z Wulgaty (List św. Pawła do Galatów, 1, 5 i in
 • Znaczenie Inkoherencja Definicja inkoherencja brak koherencji; med. rozkojarzenie. Etym. - zobacz in- 2; koherencja
 • Znaczenie Impet Definicja raptus, pasjonat, człowiek impetyczny przest. popędliwy, porywczy, gwałtowny, wybuchowy, impulsywny. Etym. - ?Xac. impetus 'atak, napaść
 • Znaczenie Impluwium Definicja impluwium zobacz atrium. Etym. - ?Xac. impluvium 'jw.'; im- zobacz in- 2; -pluvium od pluere 'padać (o deszczu
 • Znaczenie Imponderabilia Definicja dające się zważyć, zmierzyć, precyzyjnie określić, mogące jednak oddziaływać, mieć znaczenie, wpływ. Etym. - n.z łaciny im- zobacz in- 1
 • Znaczenie Situ In Definicja in situ ?Xac., w (naturalnym, prawidłowym, pierwotnym) miejscu, położeniu
 • Znaczenie Import Definicja kapitałów, usług; por. eksport. importer osoba, przedsiębiorstwo, kraj, które importuje. Etym. - ?Xac. importare 'wwozić'; im- zobacz in- 2
 • Znaczenie Animi Impos Definicja impos animi ?Xac., słaby na umyśle. Etym. - z Plauta (Bacchides, Menaechmi i tak dalej
 • Znaczenie Impotent Definicja impotencję, niemoc płciową. Etym. - ?Xac. impotentia 'brak panowania nad sobą' od impotens dpn. impotentis 'bezsilny; niepohamowany
 • Znaczenie Imprimis Definicja imprimis szczególnie, nade wszystko, w pierwszej kolejności. Etym. - ?Xac. 'jw.' od in primis 'jp.'; zobacz in- 2; primus, zobacz prym
 • Znaczenie Impromptu Definicja muz., na instrument solo (zazwyczaj fortepian), o kontrastujących tematach, regularnie w 3-częściowej formie pieśni (Schubert, Chopin
 • Znaczenie Improperia Definicja odmawiane a. śpiewane w Ogromny Piątek w okresie tak zwany adoracji krzyża; w XVI w. opracowania wielogłosowe (Palestrina; T.L. de Victoria
 • Znaczenie Imputować Definicja pomawiać, obwiniać, posądzać o co. Etym. - ?Xac. imputare '(po)rachować, przyznać, przydać co komu'; im- zobacz in- 2; putare, zobacz
 • Znaczenie In Definicja w (co), wewnątrz; do, ku, na; por. en-. Etym. - ?Xac. 1. 'przeczenie'. 2. 'jw. 2; wzmocnienie'. Zazwyczaj przed głoską l wymienia się w il
 • Znaczenie Blanco In Definicja formularz, weksel, pełnomocnictwo i tym podobne); por. blankiet. Etym. - wł. (spółka) in bianco '(podpis) in blanco'; in 'w; na'; bianco
 • Znaczenie Iubilo Dulci In Definicja in dulci iubilo ?Xac., w słodkiej radości; hulaszczo. Etym. - start kolędy z XIV w
 • Znaczenie Duplo In Definicja in duplo ?Xac., dwukrotnie
 • Znaczenie Favorem In Definicja in favorem ?Xac., na korzyść (czyjąś
 • Znaczenie Flagranti In Definicja na gorącym (uczynku schwytany); por. flagrante delicto. Etym. - z Kodeksu Justyniana (r. 529); por. corpus iuris
 • Znaczenie Folio In Definicja in folio ?Xac., w formacie arkusza raz złożonego; zobacz folio
 • Znaczenie Legis Fraudem In Definicja in fraudem legis ?Xac., z obejściem prawa (ustawy
 • Znaczenie Parentis Loco In Definicja in loco parentis ?Xac., prawn. w miejsce rodzica; pełniący wymagania ojca a. matki
 • Znaczenie in my minds eye Horatio Definicja angielskiego:, przed oczami mojej duszy, Horacy. Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 2); odpowiedź Hamleta na zapytanie, gdzie widzi swego
 • Znaczenie Natura In Definicja in natura ?Xac., (spłacić dług) w naturze (w towarach
 • Znaczenie Nubibus In Definicja in nubibus ?Xac., dosł. 'w obłokach'; mgliście, niepewnie; mglisty, niepewny, problematyczny
 • Znaczenie in sieben Sprachen schweigen Definicja milczeć w siedmiu językach. Etym. - Friedrich August Wolf (1759-1824) o tym, co potrafi August Immanuel Bekker, filolog klasyczny (1785
 • Znaczenie in terram fluentem lacte et melle Definicja Xac., do ziemi... opływającej mlekiem i miodem, jest to do krainy żyznej; do Ziemi Obiecanej; por. terra repromissionis. Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Terrorem In Definicja in terrorem ?Xac., jako ostrzeżenie
 • Znaczenie Toto In Definicja in toto ?Xac., kompletnie
 • Znaczenie Triplo In Definicja in triplo ?Xac., potrójnie
 • Znaczenie Paratus Utrumque In Definicja in utrumque paratus ?Xac., opracowany na obie możliwości; na wszelaką ewentualność. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 61
 • Znaczenie Vacuo In Definicja in vacuo ?Xac., w próżni
 • Znaczenie Magistri Verba In Definicja in verba magistri zobacz iurare in verba
 • Znaczenie Inca Definicja inca zobacz inka
 • Znaczenie Incipit Definicja wyrazy utworu. Etym. - ?Xac. 'rozpoczyna (się)' od incipere 'rozpoczynać'; zobacz in- 2; -cipere od capere, zobacz antycypacja
 • Znaczenie Inclusive Definicja inclusive ?Xac., włącznie
 • Znaczenie Incognito Definicja końji...] nie dając się poznać; pod przybranym nazwiskiem; skrycie, tajnie, nieoficjalnie; zatajenie swojej tożsamości; por. anonim. Etym
 • Znaczenie Incomunicado Definicja bez możności porozumienia się z kimkolwiek; w izolatce, pojedynce, celi jednoosobowej. Etym. - hiszp. 'jw.' z p.p. od incomunicar
 • Znaczenie Ind Definicja ind chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - od dwóch indygowo-niebieskich linii w widmie pierwiastka; zobacz indygo
 • Znaczenie Indagacja Definicja się; badanie kogo. indagować. Etym. - ?Xac. indagare 'śledzić, szperać, badać' od indago 'badanie, śledztwo
 • Znaczenie Intruz Definicja nieproszony, niepożądany. Etym. - ?Xac. intrusus p.p. od intrudere 'wepchnąć, wcisnąć'; zobacz in- 2; trudere 'pchać
 • Znaczenie Ineffabile Est Individuum Definicja individuum est ineffabile ?Xac., to, co jednostkowe, jest niewypowiedzialne. Etym. - formuła scholastyki śrdw
 • Znaczenie Indoktrynacja Definicja zorganizowane wpajanie jakichś przekonań, poglądów, idei; por. brainwashing. Etym. - z angielskiego: indoctrination 'szkolenie, jw.' od
 • Znaczenie Indulgencja Definicja przebaczenie, pobłażliwość; odpust. indult Kośc. rz.kat. przywilej papieski, zezwalający jakiejś osobie (a. osobom) na odstąpienie od
 • Znaczenie Indygenat Definicja cudzoziemcowi obywatelstwa państwie, gdzie przebywa; przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi szlachectwa polskiego; nadanie szlachectwa
 • Znaczenie Inedita Definicja życia pisarza), pozostałe w rękopisach, nie opublikowane; por. oeuvre posthume. Etym. - n.z łaciny z ?Xac. r.nij. od ineditus 'nie wydany
 • Znaczenie Ineksprymable Definicja żart. kalesony. Etym. - fr. inexprimable 'niewyrażalny, niewysłowiony'; zobacz in- 1; fr. exprimer 'wyrażać' z ?Xac. exprimere, zobacz
 • Znaczenie infandum regina iubes renovare dolorem Definicja dolorem ?Xac., każesz mi, królowo, rozdrapywać bolące rany (odnawiać niewypowiedziany ból); żart. ostrzeżenia wstępne opowiadającego. Etym
 • Znaczenie Infernalny Definicja łaciny infernalis 'jw.' od infernus 'piekło' ?Xac. 'niższy; leżący poniżej; kraina zmarłych'; wł. Inferno ("Piekło") 1. część
 • Znaczenie Infiks Definicja słowotwórcza występująca w rdzeniu wyrazu w nie wszystkich formach gram.; por. afiks. Etym. - ?Xac. infixus p.p. od infigere 'wbijać
 • Znaczenie Infima Definicja infima w dawnych szkołach w Polsce - najniższa klasa. infimus uczeń infimy. Etym. - ?Xac. infimus (-ma) 'najniższy (-sza
 • Znaczenie Infirmeria Definicja klasztorach, szkołach, koszarach). Etym. - fr. infirmerie 'sala dla chorych' od infirme 'słab(owit)y, ułomny' z ?Xac. infirmus 'słaby
 • Znaczenie Informel Definicja artyści nie przedstawiający obrazu rzeczywistości, lecz wyrażający tylko stany, wrażenia, spowodowane w nich poprzez jej widok; ich dzieła
 • Znaczenie Irofa Definicja układzie znaków w przeciwieństwie od układu naukowego opartego na sanskrycie. Etym. - jap. od i+ro+ha, jej pierwsze trzy sylaby
 • Znaczenie Infrakcja Definicja czegoś, zwł. prawa. Etym. - ?Xac. infractio 'złamanie' od infringere 'potłuc, (po)łamać; zniszczyć'; zobacz in- 2; frakcja
 • Znaczenie Ingerencja Definicja ingerencja mieszanie się do czegoś, wtrącanie się; wpływ na co. Etym. - ?Xac. ingerere 'wprowadzać; nalegać'; zobacz in- 2; gerundium
 • Znaczenie ingrata patria ne ossa quidem habebis Definicja Xac., niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości. Etym. - przypisywane Scypionowi Afrykańskiemu, wodzowi rz. (236-184
 • Znaczenie Iniekcja Definicja iniektor, inżektor, smoczek przy kotłach parowych; wtryskiwacz w silnikach spalinowych. Etym. - ?Xac. iniectio 'wrzucanie' od in(i)icere
 • Znaczenie Inkarnacja Definicja ucieleśnienie bóstwa; por. awatar. inkarnatka bot. koniczyna krwistoczerwona a. szkarłatna. Etym. - późn.z łaciny incarnatio 'jw.' i
 • Znaczenie Inkomodować Definicja niewygodę, przeszkadzać; trudzić. Etym. - ?Xac. incommodare 'jw.' od incommodus 'niewygodny, nieprzyjemny'; zobacz in- 1; commodus
 • Znaczenie Inkongruencja Definicja nieodpowiedniość; brak kongruencji, brak harmonii; niedorzeczność. Etym. - późn.z łaciny incongruentia 'niestosowność'; zobacz in- 2
 • Znaczenie Inkrecja Definicja produkowanych poprzez gruczoły) do krwiobiegu wprost, bez pośrednictwa przewodów; por. ekskrecja. inkrety zobacz hormony. Etym. - zobacz in
 • Znaczenie Inkryminować Definicja posądzać, oskarżać (kogo - o co). Etym. - późn.z łaciny incriminare 'obwiniać'; zobacz in- 2; ?Xac. crimen dpn. criminis, zobacz
 • Znaczenie Inkwilinizm Definicja zwierzęta jednego gatunku (inkwiliny) mieszkają w gniazdach a. norach innego gatunku. Etym. - ?Xac. inquilinus 'dzierżawca; lokator
 • Znaczenie Innigkeit Definicja intymność, szczerość, ciepło uczucia, zwł. jako właściwość muzyki a. jej wykonania. Etym. - nm 'serdeczność; zażyłość, intymność' od innig
 • Znaczenie inopem me copia fecit Definicja inopem me copia fecit ?Xac., obfitość czyni mnie biedakiem. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 3, 466), 7 r
 • Znaczenie Inro Definicja inro jap., japońska szkatułka z laki na leki
 • Znaczenie Insekt Definicja owadobójcze. Etym. - ?Xac. insectum 'owad (dosł. nacięty, nasiekany)' od insecare 'narozcinać' (por. dezynsekcja); zobacz in- 2; secare
 • Znaczenie Inserat Definicja Etym. - ?Xac. 'niech włączy, wstawi (uwaga umieszczana na aktach; por. ad acta)' od inserere 'wstawić; włączać'; zobacz in- 2; serere
 • Znaczenie Trading Insider Definicja insider trading zobacz achats d'initié
 • Znaczenie Instancja Definicja urzędów, instytucji, organizacji i tym podobne; przest. wstawiennictwo, prośba. Etym. - ?Xac. instantia 'pilność, żądanie; wstawiennictwo
 • Znaczenie Crucis Instantiae Definicja instantiae crucis ?Xac., przykłady-drogowskazy (rozstrzygające w rozumowaniu). Etym. - z Francisa Bacona (Novum organum 2, 36), 1620 r
 • Znaczenie Omnium Instar Definicja instar omnium ?Xac., jak wszyscy; jak każdy inny. Etym. - z Cycerona
 • Znaczenie Insularny Definicja produkowany w trzustce (poprzez wysepki Langerhansa), regulujący przemianę węglowodorów w organizmie. Etym. - ?Xac. insularis 'wyspiarski
 • Znaczenie Insurekcja Definicja zwł. i. kościuszkowska w 1794 r.). Etym. - późn.z łaciny insurectio 'stworzenie' z ?Xac. insurgere 'powstawać przeciw komu, buntować się
 • Znaczenie Insynuować Definicja podsuwać myśli krzywdzące kogoś; umyślnie budzić podejrzenia; imputować, wmawiać, sugerować. insynuacja. Etym. - ?Xac. (se) insinuare
 • Znaczenie Intabulacja Definicja intabulacja przest. prawn. wpisanie do księgi wieczystej (hipotecznej, gruntowej). Etym. - zobacz in- 2; ?Xac. tabula zobacz tabula rasa
 • Znaczenie Intelsat Definicja Telecommunications Satellite (Consortium), z angielskiego:, 'międzynar. zjednoczenie telekomunikacji satelitarnej', nazwa organizacji
 • Znaczenie Inter Definicja INTER- w złożeniach: pomiędzy-, śród-; wzajemny, współ-; wewnątrz-. Etym. - ?Xac. 'pomiędzy; przy; na; wpośród
 • Znaczenie Intercyza Definicja przedślubny, umowa majątkowa pomiędzy małżonkami. Etym. - śrdw.z łaciny intercisa 'rozstrzygnięcie' od ?Xac. intercisio 'rozcięcie' z
 • Znaczenie Introjekcja Definicja przyjmowanie od środowiska wzorców, ideałów i norm kulturowych, kształtowanie się extra-ego; por. internalizacja. Etym. - zobacz intro
 • Znaczenie Interfon Definicja telefonicznego poprzez głośniki w obrębie budynku, instytucji i tak dalej Etym. - zobacz inter-; -fon
 • Znaczenie Interglacjał Definicja cieplejszego a. suchszego klimatu pomiędzy glacjałami, moment zanikania lodowców i podnoszenia się poziomu mórz. Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie Interkom Definicja wewnętrznej dzięki mikrofonów i głośników (na przykład pomiędzy studiami, obsługą i biurami RTV). Etym. - z angielskiego: intercom skr. od
 • Znaczenie Interliga Definicja interliga sport. mechanizm rozgrywek w piłce nożnej pomiędzy przodującymi zespołami kilku państw. Etym. - zobacz inter-; liga
 • Znaczenie Interlinia Definicja stosowana do odstępów pomiędzy wierszami (zobacz justunek); odstęp pomiędzy wierszami tekstu. Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie Interludium Definicja instrumentalna pomiędzy częściami większego utworu (na przykład suity); lit. intermedium; por. intermezzo. Etym. - zobacz inter-; ?Xac
 • Znaczenie Interna Definicja wewnętrznych; oddział chorób wewn. w szpitalu; por. internista. Etym. - ?Xac. r.ż. od internus 'wewnętrzny'; zobacz inter
 • Znaczenie Interpelacja Definicja a. polityki ministra a. rządu w formie zapytania postawionego poprzez członka parlamentu (interpelanta), które pociąga za sobą wymóg
 • Znaczenie Interwizja Definicja programów TV 8 krajów europejskich (Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i byłego ZSRR). Etym. - zobacz inter
 • Znaczenie Intestat Definicja sporządziwszy ważnego testamentu. Etym. - ?Xac. intestatus 'jw.'; zobacz in- 1; testatus p.p. od testari zobacz testament
 • Znaczenie Intoksykacja Definicja intoksykacja med. zatrucie. Etym. - zobacz in- 2; toksyczny
 • Znaczenie Intra Definicja INTRA- w złożeniach: śród-, wewnątrz-; pomiędzy warstwami; w trakcie; pod-; zobacz intro-. Etym. - ?Xac. intra 'wewnątrz
 • Znaczenie Intro Definicja INTRO- w złożeniach: w (co), do wnętrza (czegoś); wewnątrz-; zobacz intra-. Etym. - ?Xac. intro 'do wewnątrz
 • Znaczenie Introit Definicja mszy. Etym. - śrdw.z łaciny introitus ('śpiew na) wejście (kapłana)' z ?Xac. 'wejście' z p.p. od introire 'wchodzić'; zobacz intro-; ire
 • Znaczenie Intronizacja Definicja objęcie urzędu poprzez papieża a. biskupa; por. detronizacja. intronizować. Etym. - śrdw.z łaciny inthronizatio 'jw.' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Intymny Definicja intymny ściśle osobisty; poufny, tajny; bliski; zażyły. Etym. - ?Xac. intimus 'wewnętrzny; jw
 • Znaczenie Invandrare Definicja odpowiednik nm. Gastarbeiter), pracownik, który imigrował do Szwecji w momencie braku rąk do pracy, w poszukiwaniu zajęcia i w miarę
 • Znaczenie Inwektywa Definicja obrażający zarzut. Etym. - późn.z łaciny investivus 'łający' z ?Xac. invehere 'wnosić; wjeżdżać; łajać, złorzeczyć'; zobacz in- 2; vehere
 • Znaczenie Inwigilacja Definicja dyskretna, systematyczna obserwacja kogoś poprzez organa policyjne a. poprzez detektywów prywatnych. Etym. - ?Xac. invigilare 'czuwać nad
 • Znaczenie Inwolucja Definicja zarządów w historii rodowej organizmów (por. ewolucja); pomniejszenie się narządu do normalnych wymiarów (na przykład po chorobie
 • Znaczenie Barbato Nondum Iove Definicja Jowisz zapuścił brodę (jest to bardzo dawno); por. a Deucalione. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 15) około 120 r
 • Znaczenie Ippon Definicja ippon jap., dosł. 'pkt.'; zdobycie całego punktu w dżudo, odpowiednik nokautu w boksie
 • Znaczenie Ipsacja Definicja ipsacja zobacz masturbacja. ipsofon samoczynnie nagrywający magnetofon telefoniczny. Etym. - z ?Xac. ipse 'sam; osobiście'; zobacz -fon
 • Znaczenie ira furor brevis est Definicja ira furor brevis est ?Xac., gniew jest krótkotrwałym obłędem. Etym. - z Horacego (Listy, 2, 62
 • Znaczenie Irbis Definicja irbis ros., zool. śnieżna pantera, białawoszara, plamista, występująca w górach Azji Środkowej
 • Znaczenie Heel Iron Definicja stopa (dosł. pięta). Etym. - tytuł powieści fantastycznej (1907, wyd. pol. 1923) pisarza amer. Jacka Londona (1876-1916), będącej wizją
 • Znaczenie Iros Definicja Iros żebrak, włóczęga, nędzarz. Etym. - z Homera (Odyseja, 18); postać żebraka Arnajosa o przezwisku Iros (goniec
 • Znaczenie Unda Irremeabilis Definicja irremeabilis unda ?Xac., fala, od której nie ma powrotu; Zgon. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 425); o Styksie
 • Znaczenie Crabrones Irritabis Definicja rozdrażnisz szerszenie'; poruszysz gniazdo os; włożysz kij w mrowisko. Etym. - z Plauta (Amfitrion, 2, 2, 75
 • Znaczenie Irygacja Definicja uprawnych; med. przepłukiwanie dzięki irygatora. Etym. - ?Xac. irrigatio 'polewanie; skrapianie' od irrigare 'nawadniać; zwilżać'; ir
 • Znaczenie Ischias Definicja kulszowa, zapalenie nerwu kulszowego, (dawn.) scyjatyka. Etym. - gr. 'jw.' z ischíon 'staw biodrowy; biodro
 • Znaczenie Isei Definicja w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - amer. z angielskiego: z jap. dosł. 'pierwsze pokolenie'; is 'pierwszy'; sei zobacz nisei
 • Znaczenie Isra Definicja isrā arab., w islamie - podróż Mahometa z Mekki do Jerozolimy, odbyta, wg tradycji, pośrodku jednej nocy
 • Znaczenie Itacyzm Definicja itacyzm jęz. wymawianie gr. litery ēta (Tabl. 40) jako i; por. jotacyzm. Etym. - modyfikacja gr. ēta
 • Znaczenie Italia fara da se Definicja L') Italia farà da sé wł., Włochy same sobie dadzą radę. Etym. - dewiza rewolucji wł. 1849 r
 • Znaczenie Irredenta Italia Definicja Italia irredenta zobacz irredenta
 • Znaczenie Itinerarium Definicja itinerarium plan, dziennik, opis podróży. Etym. - z późn.z łaciny 'plan podróży' z ?Xac. iter dpn. itineris 'droga; (długi) marsz; podróż
 • Znaczenie Itis Definicja ITIS przyrostek ?Xac., z gr., w złożeniach: med. dolegliwość (zwł. zapalna) określonej części ciała, na przykład appendicitis
 • Znaczenie Itr Definicja itr chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzysty metal. Etym. - od nazwy miasta Ytterby w Szwecji; por. erb
 • Znaczenie iurare in verba magistri Definicja iurare in) verba magistri ?Xac., (przysięgać na) słowa mistrza; por. ipse dixit. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 1, 14
 • Znaczenie Iudicabo Vestras Iustitias Definicja sprawiedliwość waszą sądzić będę. Etym. - napis na ścianie sali sądowej trybunałów w dawn. Polsce; trawestacja Wulgaty (Psalm 75, 2): cum
 • Znaczenie Koń Izabelowaty Definicja maści brunatnożółtej, płowej. Etym. - fr. (couleur) isabelle 'jw.'; Isabelle fr. imię ?Xeńskie; couleur 'kolor' z ?Xac. color, por
 • Znaczenie izbawi Bog i nas ot etakich sudiej Definicja izbawi Bog i nas ot etakich sudiej! ros., zachowaj nas, Boże, od takich sędziów! Etym. - z Kryłowa (Osioł i słowik
 • Znaczenie Izokefalia Definicja śrdw. tendencja do umieszczania na jednym poziomie głów wszystkich przedstawionych postaci. Etym. - zobacz izo-; -cefal(o
 • Znaczenie Izomery Definicja o jednakowym składzie atomowym, lecz o różnej budowie. Etym. - gr. isomerēs 'równo podzielony'; zobacz izo-; méros 'część; udział'; por
 • Znaczenie Inszallah Definicja inszallah w imię boże, z boską pomocą, w imię Allaha. Etym. - arab. in szā'llāh 'jw.' użyte jako wykrzyknik
 • Znaczenie Izoleksa Definicja wyznaczająca granice zasięgu terytorialnego jakiegoś wyrazu jako elementu słownikowego. Etym. - zobacz izo-; gr. léksis, zobacz leksyka
 • Znaczenie Item Definicja item ?Xac., również, także. ite, missa est ?Xac., Kośc. rz.kat. idźcie, msza jest (skończona); słowa kończące mszę
 • Znaczenie Dusz Czełowieczeskich Inżyniery Definicja inżynierowie dusz ludzkich (jest to pisarze). Etym. - I. W. Stalin o pisarzach radzieckich 26 X 1932 na spotkaniu z literatami u Gorkiego
 • Znaczenie Intrada Definicja suit (XVI-XVII w.), zazwyczaj w tempie marsza. intratny zyskowny, popłatny, dochodowy, rentowny, lukratywny. intrata przest. dochód; zysk
 • Znaczenie Ismael Definicja społeczeństwem; wyrzutek, wyjęty spod prawa, banita; człowiek postronny. Etym. - z Biblii (Gen., 16, 12); anioł mówi do Agary: "Otoś
 • Znaczenie Izm Definicja mechanizm, teoria, kierunek art. Etym. - od ich nazw kończących się na -izm (fr. -isme; ?Xac. -isma, -ismus; gr. -isma; ismos
 • Znaczenie Dabondance Indigestion Definicja indigestion d'abondance fr., ekon. niestrawność z nadmiaru (dóbr na przesyconym rynku
 • Znaczenie Infrastruktura Definicja przedsiębiorstwa i instytucje usługowe nieodzownie potrzebne do właściwego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki (i
 • Znaczenie Romana Interpretatio Definicja rzymska; utożsamianie obcych, celt. i germ. bóstw z rzymskimi. Etym. - Długosz około 1460 r. próbował nawet uczynić to z bóstwami
 • Znaczenie Iterb Definicja iterb chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich, por. lantanowce. Etym. - od miasta Ytterby w Szwecji; por. erb
 • Znaczenie Inwokacja Definicja pomoc, o natchnienie do Muz, bóstw, na wstępie epopei; liturgiczne wezwanie do modlitwy. Etym. - ?Xac. invocatio 'wezwanie; błaganie' od
 • Znaczenie Indicativus Definicja indicativus gram. tryb oznajmiający. Etym. - ?Xac. od indicare zobacz indeks
 • Znaczenie Imagizm Definicja Brytanii i USA w latach 1910-18, przeciwstawiający się romantyzmowi i abstrakcyjnemu idealizmowi i kierunkom współczesnym, odrzucającym
 • Znaczenie iz iskry wozgoritsja płamia Definicja iskry płomień rozgorzeje. Etym. - z napisanego na zesłaniu wiersza ros. poety-dekabrysty Aleksandra I. Odojewskiego (1802-39) Odpowiedź na
 • Znaczenie Instynkt Definicja wykonywania pewnych stereotypowych, nie wyuczonych, mniej a. bardziej skomplikowanych czynności swoistych dla danego gatunku i ważnych dla
 • Znaczenie in der Beschrankung zeigt sich erst der Meister Definicja Meister nm., w zakreślonych granicach (tematu a. formy) ukazuje się dopiero kunszt mistrza. Etym. - z Goethego (sonet z prologu Co
 • Znaczenie Dubio In Definicja in dubio (pro reo) ?Xac., prawn. w sytuacji wątpliwym (należy orzec na korzyść oskarżonego
 • Znaczenie Żurawie Ibykusa Definicja świadkowie zbrodni. Etym. - na gr. poecie lirycznym Ibykusie (VI w. przed naszą erą) popełniono wg legendy mord, którego świadkiem był
 • Znaczenie Est Id Definicja id est ?Xac., tj., to oznacza
 • Znaczenie Brevi In Definicja wyrazach. incerta pro nullis habentur ?Xac. prawn. niepewne nie liczy się. in caducum parietem inclinare ?Xac., podpierać walącą się
 • Znaczenie Iettatura Definicja iettatura wł., wg wierzeń lud. - niedobry urok, jest to przynoszący nieszczęście; por. malocchio
 • Znaczenie Inferencyjny Definicja wydedukowany. Etym. - śrdw.z łaciny inferentia 'wnioskowanie' od ?Xac. inferre 'wnieść; atakować; wejść; wprowadzić; wywołać; dedukować
 • Znaczenie Inspekty Definicja oszklone płytkie skrzynie z regulacją temp., do uprawy rozsady a. nowalii. Etym. - nm. Mistbeet (l.poj.) 'jw.'; Mist 'nawóz'; Beet
 • Znaczenie Interpretacja Definicja wytłumaczenie, komentowanie czegoś; sposób odtworzenia, wykonania utworu muz., zagrania roli poprzez aktora. Etym. - ?Xac. interpretatio
 • Znaczenie Suspenso In Definicja in suspenso ?Xac., w zawieszeniu
 • Znaczenie Istm Definicja istm(us) geogr. międzymorze, przesmyk (zwł. Koryncki, ?Xączący Peloponez z Grecją Śr.). Etym. - ?Xac. isthmus 'jw.' z gr. isthmós 'jw
 • Znaczenie Inwit Definicja inwit pierwsze wyjście kartą w grze. Etym. - ?Xac. invitare 'zapraszać
 • Znaczenie Bajildi Imam Definicja imam bajildi tur., potrawa turecka z bakłażanów, cebuli, pomidorów i czosnku
 • Znaczenie Interklub Definicja Interklub klub międzynarodowy; org. międzyklubowa. Etym. - zobacz inter-; klub
 • Znaczenie Inti Definicja inti hiszp., waluta Peru od 1985 r
 • Znaczenie Ivg Definicja IVG skr. ?Xac. Interruptio Voluntaris Graviditatem med. 'dobrowolne przerwanie ciąży
 • Znaczenie i skuczno i grustno i niekomu ruku podat Definicja podat' ros., i nudno, i smutno, i nie ma komu podać ręki. Etym. - z Lermontowa (I nudno, i smutno) 1840 r
 • Znaczenie I will make yon shorter by a head Definicja angielskiego:, skrócę cię o głowę. Etym. - jedno z ulubionych powiedzeń królowej z angielskiego: Elżbiety I
 • Znaczenie ich bin besser als mein Ruf Definicja lepszy od swojej reputacji; por. ipsa sua melior fama. Etym. - z Schillera (Maria Stuart, 3, 4) 1801 r.; por. u Beaumarchais'go (Wesele
 • Znaczenie Ichabod Definicja utraconą chwałą. Etym. - hebr. īchābhōdh 'niesława; hańba'; w Biblii (1. ks. Samuel., 4, 19-22) synowa Helego, umierając nazywa swego nowo
 • Znaczenie Ichneumon Definicja faraonów", ssak drapieżny, występujący w płn. Afryce, Palestynie, Azji Mniejszej (w staroż. Egipcie czczony jako rzekomy pożeracz
 • Znaczenie Identyczny Definicja jednakowy. identyfikować, stwierdzać, rozpoznawać, ustalać tożsamość, utożsamiać. identyfikacja określenie, stwierdzenie tożsamości
 • Znaczenie Ideolog Definicja określonej ideologii. ideowiec człowiek idei, nie oglądający się na swoje korzyści, ideowy, wierny, oddany idei. ideologia całokształt idei
 • Znaczenie Idylla Definicja spokojne, pogodne, szczęśliwe (zwł. wiejskie) życie bez konfliktów; sielanka; niczym nie zmącona miłość. idylliczny. Etym. - ?Xac. idyllium
 • Znaczenie Igloo Definicja Eskimosów z darni, drzewa a. kamienia albo, jeżeli prowizoryczny, z bloków ubitego śniegu, ustawionych w kształcie kopuły. Etym. - z
 • Znaczenie Ignorabimus Et Ignoramus Definicja wiemy i nie będziemy wiedzieć (formuła nierozwiązywalności zagadki świata, zakreślająca granice wiedzy ludzkiej
 • Znaczenie Excusat Facti Ignorantia Definicja nieznajomość faktu jest usprawiedliwieniem. ignorantia legis excusat neminem ?Xac., prawn. nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo
 • Znaczenie Iguana Definicja nadrzewna Ameryki tropikalnej, o długości do 1,8 m. iguanodon ogromny, roślinożerny gad kopalny pod rząd dinozaurów, żyjący we inicjalnym
 • Znaczenie Ikebana Definicja bukieciarstwa jap., sztuki układania kwiatów (i in. części roślin) w kompozycje, na przykład w stylu rikka (abstrakcyjny, linearny, 7-11
 • Znaczenie Il faut quune porte soit ouverte ou fermee Definicja fermée fr., Trzeba, by drzwi były lub otwarte, lub zamknięte; jedno z dwojga, trzeciego wyjścia nie ma. Etym. - tytuł komedii (1845 r
 • Znaczenie Rifiuto Gran Il Definicja Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 3, 60); aluzja (?) do Celestyna V, który, obrany w 1294 r. papieżem, abdykował po pięciu
 • Znaczenie il ny a plus de Pyrenees Definicja przestały istnieć. Etym. - słowa przypisywane poprzez Woltera (Siècle de Louis XIV, r. 28) Ludwikowi XIV, który miał je powiedzieć z
 • Znaczenie il ny a plus denfants Definicja il n'y a plus d'enfants! zobacz ah, il n'y a plus
 • Znaczenie Vitro In Definicja badanie tkanek, rozwoju zarodka i tak dalej) poza żywym organizmem, w probówce a. innym otoczeniu sztucznym. in vivo n.z łaciny, dosł. 'na
 • Znaczenie Illuminati Definicja uczone, oczytane (a. podające się za takie). Etym. - wł. l.mn. 'jw.' z n.z łaciny, z ?Xac. r.m. l.mn. od illuminatus p.p. od illuminare
 • Znaczenie ils ne passeront pas Definicja por. no pasaran; on les aura). Etym. - zawołanie wojsk fr., broniących Verdun przed atakami nm. (21 II-2 XI 1916 r
 • Znaczenie Imaginacja Definicja umiejętność wyobrażania, art. tworzenia; urojenie, produkt wyobraźni. imago postać dojrzała owadów, powstała po przebyciu stadiów
 • Znaczenie Imażynizm Definicja 1919-24 wyłoniony z futuryzmu, pod wpływem anglosaskich imagistów (zobacz imagizm) uważający obraz za fundamentalny obiekt literaturze
 • Znaczenie Immersja Definicja niebieskiego poprzez drugie a. wejście w jego cień; fiz. wprowadzenie cieczy (zwł. olejku cedrowego) pomiędzy obiektyw mikroskopu a
 • Znaczenie Immun Definicja zwolniony od czego; chroniony, strzeżony; odporność, uodpornienie. immunologiczna bariera - reakcja organizmu na transplantację, polegająca
 • Znaczenie Impast Definicja wypukłe nałożenie farby pędzlem a. szpachlą dla oddania efektów światła a. wzbogacenia faktury; farba w ten sposób nałożona. Etym. - wł
 • Znaczenie Impedancja Definicja elektr., akustycznych, mech.). impedimenta, impedymenta prawn. przeszkody w zawarciu małżeństwa. Etym. - fr. impédance 'jw.' i ?Xac
 • Znaczenie Inbred Definicja krewniaczy, dobór i łączenie do rozrodu spokrewnionych z sobą zwierząt hodowlanych. Etym. - z angielskiego: inbreeding 'jw.' z rzecz
 • Znaczenie Implozja Definicja naczynia próżniowego (na przykład lampy kineskopowej) poprzez wtłoczenie do wewnątrz, wywołane różnicą ciśnień; (1969) psychol. leczenie
 • Znaczenie Impregnacja Definicja materiałów wieloma substancjami chem. w celu konserwacji, uodpornienia na wilgoć, kurczenie się, bakterie gnilne, ogień i tak dalej Etym
 • Znaczenie Infratest Definicja bezstronną organizację ankieta pośród reprezentacyjnej ekipy odbiorców RTV, mająca stwierdzić stopień (a. zmiany w) popularności jakiejś
 • Znaczenie Improwizacja Definicja dokonana na poczekaniu, bez przygotowania; mowa, utwór muz. a. lit., przekład powstały bez przygotowania; wykonanie czegoś na poczekaniu
 • Znaczenie Impuls Definicja przewodzony wzdłuż włókna nerwowego a. mięśniowego; fiz. przebieg b. krótkotrwałej wielkości fiz. (na przykład napięcia elektr.); popęd do
 • Znaczenie Concreto In Definicja sytuacji, w rzeczywistym przypadku; por. in abstracto. in contumaciam ?Xac., (wyrok wydany zaocznie) wobec niestawienia się (pozwanego
 • Znaczenie Esse In Definicja por. in posse. in extremis ?Xac., w ostatecznej konieczności; med. w agonii, w momencie konania; por. in articulo mortis. in extenso ?Xac
 • Znaczenie in hoc signo vinces Definicja znakiem zwyciężysz. Etym. - wg teologa i historyka kościoła Euzebiusza z Cezarei, około 263-około 340, (Życie Konstantyna, 1, 28) cesarz rz
 • Znaczenie in magnis et voluisse sat est Definicja rzeczach ogromnych wystarczy (zasługą jest) choćby chcieć, jest to mieć wolę i chęć ich spełnienia. Etym. - z Propercjusza, 2, 10, 6
 • Znaczenie in nova fert animus mutatas dicere formas corpora Definicja formas corpora ?Xac., w nową postać zmienione chcę opiewać ciała (tł. B. Kicińskiego). Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 1), 7 r
 • Znaczenie in principio erat verbum Definicja in principio erat verbum ?Xac., najpierw było wyraz; por. im Anfang war die Tat! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 1
 • Znaczenie Delphini Usum In Definicja przeznaczenie Delfina, jest to fr. następcy tronu; (publikacja) okrojona, ocenzurowana, przykrojona na doraźny przeznaczenie, uprzyzwoicona
 • Znaczenie Incest Definicja pomiędzy osobami, którym obowiązujące prawo a. obyczaj tego obcowania (a. małżeństwa) zabrania z racji na zbyt bliskie pokrewieństwo
 • Znaczenie Incompatibilia Definicja inkom...] w dawn. Polsce - zakaz łącznego sprawowania ustalonych urzędów; zakaz łączenia mandatu poselskiego z pewnymi funkcjami publ. a
 • Znaczenie Incydent Definicja incydentalny uboczny, nawiasowy, przypadkowy, okolicznościowy. Etym. - ?Xac. incidens dpn. incidentis p.pr. od incidere 'zdarzać się
 • Znaczenie Indeterminizm Definicja uznający prawidłowości (przyczynowego uwarunkowania) wszelkich zjawisk (przyrody, rozwoju społeczeństw, działania ludzkiego). Etym
 • Znaczenie Summer Indian Definicja indiańskie lato', babie lato, ciepłe i pogodne dni wczesnej jesieni; nm. Altweibersommer; hiszp. el veranillo de San Martin; Francuzi
 • Znaczenie Indos Definicja weksla, czeku na inną osobę; por. żyro. indosant osoba przekazująca weksel, czek innej osobie; por. żyrant. indosat(ariusz) osoba, na rzecz
 • Znaczenie Industrializacja Definicja wprowadzenie wielkoprzemysłowej techniki do gospodarki państwie. industrialny przemysłowy. Etym. - ?Xac. industria 'pilność; czynność
 • Znaczenie Indyferencja Definicja indyferentyzm obojętność jako postawa intelektualna w relacji ds. polit., relig., społ., moralnych i tak dalej indyferentny bez
 • Znaczenie Infamia Definicja pozbawienia czci i ochrony prawnej; przen. hańba; gest haniebny, nikczemny. infamis dawn., prawn. skazany na utratę czci i praw; przen
 • Znaczenie Infibulacja Definicja a. klamry do genitaliów (do labia maiora dziewcząt a. do napletka chłopców), by uniemożliwić spółkowanie, użytkowane dawn. w Nubii
 • Znaczenie Informacja Definicja rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat; pouczenie, powiadomienie, zakomunikowanie o czymś; dane; pokój, okienko, stanowisko, gdzie
 • Znaczenie Infuła Definicja trakcie spełniania czynności liturgicznych. infułat prałat posiadający przywilej noszenia infuły. Etym. - ?Xac. infula 'biało-czerwona
 • Znaczenie Ingrediencje Definicja domieszki, przyprawy. ingres uroczystość przybycia nowego biskupa do diecezji; hist. uroczysty wjazd, obrządek objęcia władzy poprzez
 • Znaczenie Inherentny Definicja strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze, w określonych obyczajach; nieodłączny od. Etym. - ?Xac. inhaerens dpn. inhaerentis p
 • Znaczenie Inskrypcja Definicja trwałym materiale (kamień, metal) na nagrobkach, tablicach, monetach i tak dalej Etym. - ?Xac. inscriptio 'pisanie; napis na monumencie
 • Znaczenie Inklinacja Definicja sympatia, pociąg do kogo; fiz. kąt nachylenia, nachylenie. Etym. - ?Xac. inclinatio 'nachylenie' od inclinare 'nakłaniać; naginać
 • Znaczenie Inkluz Definicja siła dobroczynna zawarta w jakimś przedmiocie (amulecie, monecie i tak dalej); śrdw. asceta zamykający się na całe życie w celi
 • Znaczenie Inkub Definicja demon niewolący kobiety w okresie snu; koszmar senny; por. sukkub(us). inkubacja med. moment wylęgania się dolegliwości (do chwili
 • Znaczenie Innowacja Definicja rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma. Etym. - późn.z łaciny innovatio 'odnowienie' od ?Xac. innovare 'odnawiać'; zobacz in- 2; novare
 • Znaczenie Inozyt Definicja związek organiczny zaliczany do witamin z gatunku B, rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt; użytkowany w miażdżycy i chorobach
 • Znaczenie Inscenizacja Definicja dramatycznych na scenie; interpretacja art. tekstu dramatycznego na scenie teatru. inscenizator reżyser. Etym. - zobacz in- 2; scenariusz
 • Znaczenie Sztuczna Inseminacja Definicja sztuczne zapładnianie. Etym. - ?Xac. inseminare 'zasiewać'; zobacz in- 2; seminare 'zapładniać; siać' od semen, zobacz seminarium
 • Znaczenie Insygnia Definicja dostojeństwa, stanu, urzędu, zasług (królewskie: korona, berło i jabłko; papieskie: tiara i klucze; biskupie: mitra i pastorał); (por
 • Znaczenie Intaglio Definicja Etym. - wł. 'jw.'; gemma rzeźbiona wklęsło od intagliare 'rytować, żłobić'; zobacz in- 2; późn. ?Xac. taliare 'ciąć
 • Znaczenie Intarsja Definicja elementów drewnianych ornamentami z kawałków różnych gat. drewna (mozaiką z forniru), użytkowana (zwł. w staroż., okresie renesansu i XVIII
 • Znaczenie Integracja Definicja tworzenia całości z części a. włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społ. integralny
 • Znaczenie Intelekt Definicja przeciwieństwie od uczucia, woli, zmysłów), suma umiejętności umysłowych, doświadczenia, wiedzy człowieka. intelektualista człowiek
 • Znaczenie inter arma silent Musae Definicja inter arma silent Musae ?Xac., w okresie wojny milczą Muzy, tzn. twórczość art. schodzi na dalszy plan; por. silent leges
 • Znaczenie Interferencja Definicja się dwóch a. więcej fal, prowadzące do wzmocnienia a. osłabienia fali wypadkowej. interferon biol. proteina przeciwwirusowa produkowana
 • Znaczenie Interieur Definicja terytorium położone w głębi państwie, daleko od ośrodków cywilizacji, przemysłu, daleko od wybrzeża morskiego, portów (zwł. w Ameryce Płd
 • Znaczenie Internat Definicja uczniów; uczelnia, zakład wychowawczy, gdzie uczniowie mieszkają. internować umieszczać przymusowo w miejscach odosobnionych, obozach
 • Znaczenie Interpol Definicja kryminalnej. Etym. - skr. od fr. (Organisation) Inter(nationale de) Pol(lice Criminelle) 'Międzynarod. Org. Policji Kryminalnej'; zał. w
 • Znaczenie Interwał Definicja okresie a. przestrzeni pomiędzy zjawiskami a. punktami; muz. odległość pomiędzy dwoma dźwiękami współbrzmiącymi (i. harmoniczny) a
 • Znaczenie Intonacja Definicja jedną osobę śpiewu zbiorowego; muz. stopień precyzji w osiąganiu właściwej wysokości dźwięków, na przykład w śpiewie, na instrumentach
 • Znaczenie Intromisja Definicja wprowadzenie w posiadanie (a. na urząd) w sposób formalny, oficjalny. Etym. - śrdw.z łaciny intromissio 'zawładnięcie' od ?Xac
 • Znaczenie Introwersja Definicja w sobie, wyłącznego interesowania się swoimi myślami i uczuciami, lubowania się w nich, z czym łączy się regularnie rozluźnienie kontaktu z
 • Znaczenie Inula Definicja długoletnich Starego Świata, z rodz. złożonych, liczący prawie sto gatunków; z gatunków rosnących w Polsce azjatycki oman ogromny hoduje
 • Znaczenie Minerva Invita Definicja Minerwy, jest to bez talentu, bez natchnienia; por. lucernam olet. Etym. - na przykład z Cycerona (O powinnościach, 1, 31, 110; Ad fam., 3
 • Znaczenie Ipekakuana Definicja narastający w Brazylii i Kolumbii, z którego korzeni otrzymuje się środek wykrztuśny i wymiotny. Etym. - port. ipecacuanha 'jw.' z jęz
 • Znaczenie ipsa sua melior fama Definicja ipsa sua melior fama ?Xac., (jestem) lepszy od swej reputacji; por. ich bin besser... Etym. - z Owidiusza (Listy z Pontu, 1, 2, 143) 12 r
 • Znaczenie Dixit Ipse Definicja powiedział (por. autos epha; dictum; iurare in verba...). Etym. - Cyceron (O naturze bogów, 1, 5, 10) nie pochwala zwyczaju pitagorejczyków
 • Znaczenie Stew Irish Definicja duszona z ziemniakami i cebulą w gęstym sosie. Irish wolfhound z angielskiego:, 'wilczur irl.', największy ze wszystkich psów ogar
 • Znaczenie Irracjonalizm Definicja idealistyczne, negujące wartość obiektywnego poznania naukowego, któremu przeciwstawiają poznanie pozarozumowe, intuicję, instynkt
 • Znaczenie Iryd Definicja użytkowany gł. jako stop z platyną. irys bot. kosaciec; cukierek śmietankowy. Etym. - gr. iris dpn. iridos 'tęcza; mit. posłanka bogów
 • Znaczenie Iryzacja Definicja na przykład na bańce mydlanej, macicy perłowej, plamie oleju na wodzie) powstałe w konsekwencji interferencji światła białego; por. lustr
 • Znaczenie is pater est quem nuptiae demonstrant Definicja Xac., prawn. ojcem jest ten, kogo wskazuje (legalne) małżeństwo; dziecko, nawet nie poczęte w małżeństwie, ma za ojca - w braku dowodu
 • Znaczenie Islam Definicja wiara w Allaha jako jedynego Boga i w jego proroka, Mahometa (por. hidżra; Koran). Etym. - arab. 'poddanie się (woli Boga)' od aslama
 • Znaczenie Ityfallus Definicja ityfallus plast. wzwiedziony fallus. Etym. - n.z łaciny ithyphallus 'jw.' z gr. ithýphallos 'jp.' od ithýs 'prosty'; zobacz falliczny
 • Znaczenie Iunctim Definicja prawn. łączność, to co łączy kwestie, rzeczy; wspólność; por. dysjunkcja. Etym. - ?Xac. 'wspólnie, łącznie' od iungere 'sprzęgać; łączyć
 • Znaczenie Fruendi Ius Definicja czyjejś własności bez naruszania jej substancji. ius Romanum ?Xac., prawo rzymskie. ius gentium ?Xac., prawo narodów, międzynarodowe. ius
 • Znaczenie Iwan Definicja wschodniej, raczej muzułmańskiej, monumentalny przedsionek w kształcie wnęki sklepionej kolebką a. konchą, skierowanej ku dziedzińcowi
 • Znaczenie Izo Definicja IZO- w złożeniach: jednakowy, równy; jednorodny; jednolity; izomer określonego typu; por. hom(o)-. Etym. - gr. isos 'równy'; por. anizo
 • Znaczenie Izobary Definicja izotopów różnych pierwiastków chem., mające taką samą liczbę nukleonów; (l.poj. izobara) linie na mapie pogody, łączące punkty o jednakowym
 • Znaczenie Il Maestro di color che sanno Definicja Il Maestro di color che sanno wł., Mistrz tych, którzy wiedzą. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 4, 131); o Arystotelesie
 • Znaczenie Gratiam In Definicja in gratiam ?Xac., na skutek, z racji (na
 • Znaczenie Gremio In Definicja in gremio ?Xac., dosł. 'w łonie', zbiorowo, razem, w komplecie (por. in corpore; gremialny
 • Znaczenie It Cant Happen Here Definicja To się u nas stać nie może. Etym. - powieść antyfaszystowska (1935 r.) pisarza amer. Sinclaira Lewisa (1885-1951

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie It Cant Happen Here, In Gremio, In Gratiam, Il Maestro Di Color Che Sanno, Izobary, Izo, Iwan, Ius Fruendi, Iunctim, Ityfallus, Islam, Is Pater Est Quem co to jest.

Słownik It Cant Happen Here, In Gremio, In Gratiam, Il Maestro Di co to znaczy.