numero nolens volens nei co to jest
Numero Uno, Nolens Volens, Nisei, Naszy Priedki Rim Spasli, Niob, Nastika, Nurse, Nonstop, Nie.

Znaczenie słowa, wyrazu na N

 • Znaczenie Nostalgia Definicja nostalgia tęsknota za ojczyzną. Etym. - n.z łaciny (tłum. z nm. Heimweh) 'jw.'; gr. nóstos 'powrót'; zobacz -alg
 • Znaczenie Dieduszkie Dierewniu Na Definicja dziadka na wsi (o rozbrajającej naiwności, niewinnej prostocie; o nieprecyzyjnym adresie listowym). Etym. - z opowiadania Czechowa Wańka: 9
 • Znaczenie Na wsjakowo mudrieca dowolno prostoty Definicja ros., Koń ma cztery nogi, a także się potknie; trafi się i mądremu poszkapić. Etym. - komedia (1868 r.) dramatopisarza ros. Aleksandra N
 • Znaczenie Nabab Definicja w imperium Mogołów w Indiach; dawn. Europejczyk wzbogacony w Indiach; bogacz, krezus. Etym. - hindi nabāb, naw(w)āb 'namiestnik' z arab
 • Znaczenie Nabiści Definicja działających w Paryżu w 1888-1903, pozostających pod mocnym wpływem Paula Gauguina; byli to między innymi malarze Paul Sérusier, Pierre
 • Znaczenie Nac Definicja nāc hindi, zabawa, której gł. punktem jest występ młodych tancerek
 • Znaczenie Nachdichtung Definicja wolny przekład poet. Nachgeschichte lit. poakcja, dopełnienie akcji, wiadomość autora o dalszych losach postaci utworu i o wydarzeniach
 • Znaczenie Nebel Und Nacht Definicja kryptonim akcji deportacyjnej członków ruchu oporu z Francji, Belgii i Holandii, wykonanej z rozkazu (z 7.XII.1941) Hitlera poprzez
 • Znaczenie Nachtmusik Definicja Nachtmusik [wym. ...zi:k] muz. serenada. Etym. - nm. 'jw.'; Nacht 'noc'; Musik 'muzyka
 • Znaczenie Natur Der Nachtseite Definicja Natury. Etym. - z filozofa nm. Gotthilfa Heinricha von Schuberta (Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften) 1808 r
 • Znaczenie Nacja Definicja zwolennik nacjonalizmu; członek partii narodowej; narodowiec. nacjonalizacja unarodowienie, uspołecznienie; upaństwowienie; przejęcie
 • Znaczenie Naftalen Definicja węglowodór aromatyczny otrzymywany z frakcji smoły węglowej, istotny surowiec chem., środek przeciw molom. Etym. - gr. náphta 'olej skalny
 • Znaczenie Najady Definicja najady mit. gr. boginki źródeł, jezior i rzek; zobacz nimfy. Etym. - gr. l.poj., naiás dpn. naiádos 'jw.' od náein 'ciec; płynąć
 • Znaczenie Nandu Definicja bezgrzebieniowy, mniejszy od strusia, o szczątkowych skrzydłach i mocnych nogach, żyjący w pampasach Ameryki Płd. Etym. - hiszp. ñandú
 • Znaczenie Nano Definicja miliardowa część jednostki podstawowej. nanotechnika metoda produkcji i pomiarów elementów o rozmiarach mikroskopijnie małych, wielkości
 • Znaczenie Napalm Definicja galaretowaty materiał zapalający (paliwo utwardzone), użytkowany w miotaczach ognia, bombach, granatach. Etym. - z angielskiego: skr. z na
 • Znaczenie Napoleondor Definicja bita za czasów Napoleonów I i III, z ich wizerunkiem; por. luidor. Etym. - fr. napoléon (d'or) 'jw.'; or 'złoto' z ?Xac. aurum, zobacz
 • Znaczenie Narcystyczny Definicja narcyzm umiłowanie samego siebie, zwł. własnej urody; autoerotyzm, stan zakochania się w sobie, odczuwania mocnych uczuć pozytywnych do
 • Znaczenie Nargile Definicja Bliskim Wschodzie, gdzie dym przechodzi poprzez naczynie z wodą i b. długie, giętkie cybuchy. Etym. - tur. 'jw.' z pers. nārgilä 'jw.' od
 • Znaczenie Nazarejczycy Definicja Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; nazwa kilku sekt chrześc. nazaretanki polskie zebranie zakonne, założ. w r. 1875 w Rzymie
 • Znaczenie Narkodolary Definicja eksportowi kokainy i in. narkotyków; por. petrodolary. narkoman człowiek cierpiący na narkomanię, chorobliwy nałóg zażywania środków
 • Znaczenie Narwal Definicja waleni uzębionych, żyjący w morzach arktycznych (u samców lewy siekacz rozwija się w długi, śrubowato żłobkowany cios); por. delfin. Etym
 • Znaczenie Nasciturus Definicja może opierając się na regulaminu ustawy nabyć prawo (na przykład do spadku) pod warunkiem, Iż urodzi się jako żywe dziecko. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie natione Polonus gente Ruthenus Definicja natione Polonus, gente Ruthenus ?Xac. hist. narodowości polskiej, z pochodzenia Rusin
 • Znaczenie Natron Definicja uwodniony węglan sodowy, stosowany w przemyśle chemicznym, hutniczym, szklarskim, papierniczym i in. Etym. - fr. z hiszp. natrón od arab
 • Znaczenie Natywizm Definicja psychol., pogląd, który przyjmuje istnienie poznania niezależnego od doświadczenia i utrzymuje, Iż pochodzi ono z pewnych pojęć
 • Znaczenie Nautilus Definicja głowonoga czteroskrzelnego o zewnętrznej wielokomorowej spiralnej muszli wapiennej, występujący w ciepłych wodach Pacyfiku; art. puchar
 • Znaczenie navigare necesse est vivere non est necesse Definicja necesse ?Xac. żeglowanie jest rzeczą niezbędną, życie - niekonieczną. Etym. - napis na Domu Żeglugi w Bremie; tł. z gr. (Plutarch
 • Znaczenie Nawa Definicja pomiędzy prezbiterium a kruchtą: odróżnia się nawy podłużne (kluczowa, boczne) i poprzeczną (transept); przest. a. przen. statek, okręt; (N
 • Znaczenie ne sutor supra crepidam Definicja trzymaj się (pilnuj) kopyta! Etym. - wg Pliniusza St. (Historia naturalna, 35, 85); Apelles poprawiwszy but na swym obrazie pod wpływem
 • Znaczenie Nebularny Definicja nebularny astr. w odniesieniu mgławic, mgławicowy. Etym. - ?Xac. nebula 'mgła; dym; chmury
 • Znaczenie nec accipietis cuiusquam personam Definicja nie będziecie mieć żadnego względu na osobę (jest to na stanowisko, zamożność, pozycję społ.); por. non est Iudaeus... Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Cladis Nuntius Nec Definicja świadek klęski (nie ocalał). Etym. - z Liwiusza (Dzieje Rzymu... 5, 49); o legendarnej bitwie pomiędzy Rzymianami (pod dowództwem Kamillusa
 • Znaczenie Ultra Plus Nec Definicja nadto, nic oprócz tego, ani kroku dalej; szczyt doskonałości, rzecz nieprześcigniona. Etym. - parafr. z Wulgaty (Hiob, 38, 11); "dalej
 • Znaczenie Negacja Definicja niekorzystny przeczący; odmowny; niekorzystny, negatywny; (rezultat badań) stwierdzający nieistnienie czegoś (na przykład dolegliwości
 • Znaczenie Negocjacje Definicja pertraktacje. negocjant przest. kupiec, handlowiec, hurtownik. negocjator ten, kto prowadzi rokowania, układy (w czyimś imieniu). Etym
 • Znaczenie Negritude Definicja przypadek Murzyna z racji na jego rasę; cechy charakterystyczne Murzynów, gł. Murzynów afryk., zwł. duma z kulturalnego i artystycznego
 • Znaczenie Negus Definicja Abisynii). 2. napój z wina bordoskiego, portwajnu a. innego wina, z gorącą wodą, osłodzony, zazw. z sokiem cytrynowym i gałką muszkatołową
 • Znaczenie nihil tetigit quod non ornavit Definicja upiększał wszystko, czegokolwiek się dotknął; odnosił ogromny efekt we wszystkim, co przedsięwziął. Etym. - oparte na epitafium ułożonym
 • Znaczenie Nekr Definicja zwłoki; Zgon; obumieranie; zanik, uwiąd; wymarły, kopalny. nekrolatria kult zmarłych. nekrofilia zboczenie opierające na pociągu płciowym
 • Znaczenie Nelson Definicja 111 rozmaicie interpretowana, na przykład jako: 1 funt, 1 szyling, 1 pens, lub jedno oko, jedna ręka, jeden zadek i tym podobne; uważana za
 • Znaczenie Nemezis Definicja sprawiedliwość, karząca butnych i zuchwałych; por. hybris. Etym. - gr. Némesis 'mit. gr. jedna z córek Nocy, bogini ludzkiego losu i
 • Znaczenie nemo ante mortem beatus Definicja przed śmiercią nie można nazwać człowiekiem szczęśliwym. Etym. - wg Owidiusza (Metamorfozy, 3, 136), z gr. słów Solona wg Herodota (Dzieje
 • Znaczenie nemo me impune lacessit Definicja nemo me impune lacessit ?Xac., nikt nie zadziera ze mną (wyzywa mnie) bezkarnie. Etym. - dewiza szkockiego orderu Ostu, szkockich pułków itd
 • Znaczenie nemo sapiens nisi patiens Definicja jest mądry, kto nie jest cierpliwy. nemo tenetur seipsum accusare ?Xac., prawn. nikt nie jest obowiązany obwiniać samego siebie. nemo sibi
 • Znaczenie Nemrod Definicja niezrównany myśliwy. Etym. - hebr. Nimrōd; Biblia (Genesis, 10, 9) "Jako Nemrod spory łowiec przed Panem"
 • Znaczenie Neofita Definicja dopiero co przyjął jakieś wyznanie, zazw. chrześc.; prozelita; przen. nowy (zazw. gorliwy) wyznawca jakiejś doktryny, edukacji, ideologii
 • Znaczenie Neomaltuzjanizm Definicja burżuazyjna zakładająca działanie prawa zmniejszającego się przychodu z ziemi i propagująca wobec tego konieczność ograniczenia przyrostu
 • Znaczenie Neoplatonizm Definicja rzeczywistości nowa synteza przedmiotów platońskich, pitagorejskich, arystotelesowskich i stoickich, będąca dominującą filozofią świata
 • Znaczenie Neopozytywizm Definicja empiryzm log., kierunek filozofii XX w. propagujący wiedzę opartą na doświadczeniu, sprowadzoną do pojęć fizyki, "filozofii naukowej
 • Znaczenie Neopren Definicja chloroprenowy, niepalny, trwalszy od naturalnego i odporniejszy na oleje i rozpuszczalniki. Etym. - amer. nazwa handl. (Du Pont, od 1931 r
 • Znaczenie Neorealizm Definicja rozwijający się pod wpływem walki z faszyzmem, w lit., plast., lecz gł. w filmie wł (1942-52): rozwojowy, krytyczny w stos. do
 • Znaczenie Neotenia Definicja rozrodczych poprzez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym (na przykład u aksolotla); zatrzymanie u form dorosłych pewnych cech
 • Znaczenie Nereidy Definicja córek Nereusa, odznaczających się ogromną urodą (na przykład Amfitryta, Galatea, Tetyda). nerytyczny płytkomorski, w odniesieniu obszarów
 • Znaczenie Probandi Nervus Definicja argument fundamentalny, kluczowy. nervus rerum ?Xac., rzecz główna, gł. siła sprawcza; grunt (rzeczy); żart. pieniądz
 • Znaczenie Neseser Definicja na podręczne przybory, zwł. toaletowe. Etym. - fr. necessaire 'potrzebny, niezbędny; (rzeczy) konieczne; jw.; puzderko (na drobiazgi)' z
 • Znaczenie nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria Definicja del tempo felice nella miseria wł., nic tak nie boli, jak chwile szczęścia wspominać w niedoli. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 5
 • Znaczenie Nestor Definicja człowiek najpoważniejszy, najdoświadczeńszy w danej dziedzinie (edukacji, sztuki i tym podobne), na danym terenie. Etym. - gr. 'mityczny
 • Znaczenie Nestorianizm Definicja teologiczna powstała w V w., przyjmująca istnienie dwóch osób w Chrystusie, boskiej i ludzkiej, dająca więc Marii tytuł nie Bogarodzicy
 • Znaczenie Netto Definicja opakowania; (cena) po potrąceniu rabatów, odliczeniu prowizji i tak dalej; (dochód, zysk) czysty, po uwzględnieniu wydatków, podatków
 • Znaczenie Neufchatel Definicja niedojrzewający ser z mleka krowiego, ze śmietaną a. bez niej i regularnie z przyprawami. Etym. - fr. od nazwy kantonu Neufchâtel
 • Znaczenie Neumy Definicja używanej w śrdw. (do zapisu chorałów gregoriańskich) i w muz. Kościołów wsch; nota romana. Etym. - śrdw.z łaciny (p)neuma 'głos; nuta
 • Znaczenie Neur Definicja tkanka nerwowa, nerwowy. neurologia med. edukacja o układzie nerwowym i jego zaburzeniach. neurastenia med. nerwica neurasteniczna, gdzie
 • Znaczenie Neutralizacja Definicja zobojętnienia pomiędzy kwasem i zasadą, wskutek której powstaje odpowiednia sól i woda; traktatowe zobowiązanie się państwa do
 • Znaczenie never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few Definicja was so much owed aby so many to so few z angielskiego:, nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak sporo, tak nielicznym. Etym
 • Znaczenie never trust the artist trust the tale Definicja z angielskiego:, nigdy nie ufaj artyście, ufaj opowieści. Etym. - Z Davida Herberta Lawrence'a (Studies in Classical Amer.Lit.), 1923 r
 • Znaczenie Deal New Definicja quot;, społ.-polit. program walki z ogromną depresją ekon. po kryzysie 1929-30 r., zapoczątkowany poprzez rząd USA w r. 1933 pod
 • Znaczenie Newfoundland Definicja nowofundlandczyk', wodołaz, wyhodowany w N. Fundlandii prawdop. poprzez skrzyżowanie z rasą lokalną psów Great Pyrenees przywiezionych
 • Znaczenie Value News Definicja wälju] wartość informacyjna, walor nowości, świeżości (jako pożądana właściwość materiału prasowego); por. human interest. Etym
 • Znaczenie nichts wurde mir erspart Definicja mi nie oszczędzono. Etym. - słowa cesarza austr. Franciszka Józefa I (1830-1916), którego syn, arcyksiążę Rudolf, popełnił w 1889
 • Znaczenie Nie daj mnie Bog sojti s uma Definicja Nie daj mnie Bog sojti s uma ros., O Boże, nie daj mi zwariować! Etym. - incipit wiersza (1833 r.) Aleksandra Puszkina, tł. Juliana Tuwima
 • Znaczenie Mołczat Mogu Nie Definicja milczeć; por. le silence des peuples... Etym. - tytuł artykułu (1908 r.) Lwa N. Tołstoja, wzywającego rząd do zaprzestania egzekucji
 • Znaczenie Łukawo Mudrstwuja Nie Definicja wszystko) nie mędrkując chytrze (to, czego będziesz w swoim życiu świadkiem); zwyczajnie, bez fantazjowania. Etym. - z Aleksandra Puszkina
 • Znaczenie Wdochnowienije Prodajotsja Nie Definicja możno rukopis' prodat') ros., kupczyć natchnieniem - to rzecz zdrożna (lecz rękopis sprzedać można); tł. St. R. Dobrowolskiego. Etym. - z
 • Znaczenie Sjerom W Niekto Definicja Ktoś w szarym ubraniu (nazywany On); znak losu, przeznaczenia; iron. o postaci zagadkowej, niewyraźnym indywiduum. Etym. - postać ze sztuki
 • Znaczenie Nieszpory Definicja brewiarzowej, którą odmawia się wieczorem. nieszpory sycylijskie masakra Francuzów na Sycylii w poniedziałek wielkanocny 1282 r., gdy
 • Znaczenie nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu Definicja fuerit in sensu ?Xac., nie ma nic w umyśle, czego aby wcześniej nie było w zmysłach; umysł nie ma pojęć wrodzonych, jest on nie zapisaną
 • Znaczenie Novi Nihil Definicja sejmu radomskiego z 1505 r. stwierdzająca, Iż władca bez zgody sejmu nie może stanowić) "nic nowego" (co aby godziło w prawa i
 • Znaczenie Nihilista Definicja sześćdziesiątych latach XIX w. w Rosji: raznoczyniec, inteligent odrzucający tradycje i obyczaje szlachecko-burżuazyjne i ideologię
 • Znaczenie Nike Definicja Nike gr., Zwycięstwo; uosobienie, bogini Zwycięstwa, wyobrażana jako kobieta ze skrzydłami u ramion i wieńcem w dłoni; por. wiktoria
 • Znaczenie Nikotyna Definicja organiczny (alkaloid) zawarty w liściach tytoniu. Etym. - fr. nicotine 'jw.' z n.z łaciny (herba) nicotiana 'ziele Nicota, jest to tytoń
 • Znaczenie nil est in homine mente melius Definicja nie masz w człowieku nic lepszego od zacnego umysłu. Etym. - napis na fasadzie domu Długosza (róg Kanoniczej i Podzamcza, u stóp Wawelu) w
 • Znaczenie Nimb Definicja okrąg, koło (a. inna figura geom.), umieszczane nad głowami Chrystusa i świętych; por. aureola. nimbus meteor. chmura deszczowa
 • Znaczenie Nisus Definicja nisus ?Xac., popęd. nisus formativus ?Xac., pęd do kształcenia się, do edukacji; natchnienie twórcze. nisus sexualis ?Xac., popęd płciowy
 • Znaczenie Nisza Definicja skale; biol. zestaw wszystkich wyróżnialnych cech środowiska danego gatunku. Etym. - fr. niche 'wnęka, nisza' z ?Xac. nidus 'gniazdo
 • Znaczenie Nivose Definicja kalendarza republikańskiego. niwacja geogr. erozja śnieżna, niszczące działanie mechaniczne topniejącego i osuwającego się śniegu, gł. w
 • Znaczenie Nizam Definicja nizam tytuł władców Hajdarabadu (w prowincji Dekanu w Indiach), panujących od 1713 do 1950 r. Etym. - hindi 'porządek; układ; król' z arab
 • Znaczenie Nn Definicja znam; ktoś nieznany. Etym. - inicjały te pochodzą w rzeczywistości od starorzymskich ćwiczeń procesowych dla uczących się prawników, gdzie
 • Znaczenie Pasaran No Definicja ils ne passeront pas). Etym. - hasło rzucone poprzez La Pasionarię (Dolores Ibárruri) w przemówieniu radiowym dnia 19 VII 1936 r
 • Znaczenie Nobil Definicja nadanie szlachectwa. nobliwy szlachetny, wykwintny; wytworny, elegancki. Etym. - fr. noble 'szlachecki, szlachetny' z ?Xac. nobilis 'sławny
 • Znaczenie Savage Noble Definicja szlachetny dzikus. Etym. - z Johna Drydena (The Conquest of Granada 1, 1, 1), 1670 r.; w lit. wyidealizowana postać człowieka naturalnego
 • Znaczenie Nodule Definicja zalegające dna oceanów, składające się w znacznej mierze z cennych metali, gł. manganu, kobaltu, niklu, a również miedzi. Etym. - z
 • Znaczenie Nohajcy Definicja nad M. Azowskim), jednej z feudalnych formacji państwowych utworzonych nareszcie XIV w. w wyniku rozpadu Złotej Ordy. Etym. - od imienia
 • Znaczenie Nokaut Definicja przeciwnika ciosem, po którym nie może się podnieść z desek ringu poprzez przynajmniej 10 sek.; (n. techn.) uznanie boksera za niezdolnego
 • Znaczenie Noktowizor Definicja widzenie w ciemności, przetwarzający promienie podczerwone (cieplne) w światło widzialne. nokturn krótki muz. utwór instrumentalny
 • Znaczenie noli turbare circulos meos Definicja psuj moich kół. Etym. - słowa wypowiedziane rzekomo poprzez Archimedesa (kreślącego na piasku figury geometryczne) do żołnierza rzymskiego
 • Znaczenie Nom Definicja dziedzinie edukacji, zdolności. -NOMIA w złożeniach: mechanizm praw rządzących daną dziedziną; tematyka edukacji, zdolności. -NOM(O)- w
 • Znaczenie Guerre De Nom Definicja pierw. wojsk.); por. alias. nom de plume fr., pseud. lit. (dosł. pióra). nomen (atque) omen ?Xac., imię (i poza tym jeszcze) wróżba (z
 • Znaczenie Nomansland Definicja niczyja; teren położony pomiędzy przednimi pozycjami walczących z sobą wojsk. Etym. - z angielskiego: 'teren nie posiadający właściciela
 • Znaczenie Nomia Definicja istniejący tylko z nazwy, tytularny, formalny; (wartość n-a) emisyjna. nominalizm stanowisko w śrdw. sporze o uniwersalia, odrzucające
 • Znaczenie Nomo Definicja edukacja o sposobach sporządzania szczególnych wykresów (nomogramów) do szybkiego wykonywania obliczeń przybliżonych; przest. edukacja o
 • Znaczenie non causa pro causa Definicja zamiast powody; log. błąd fałszywej powody, popełniony poprzez przyjęcie w sposób nie dość uzasadniony pewnego zjawiska za przyczynę innego
 • Znaczenie Mentis Compos Non Definicja rozumu, nie przy zdrowych zmysłach; por. compos mentis. Etym. - por. Cyceron (Przeciw L. Pizonowi, 20, 48
 • Znaczenie non erat his locus Definicja zgodne) miejsce; to było nie w porę, w niestosownym czasie (powiedziane, zrobione); dygresja nie na miejscu. Etym. - z Horacego (Sztuka
 • Znaczenie non est Iudaeus neque Graecus non est servus neque liber Definicja servus, neque liber ?Xac., nie ma Żyda, ani Greka; nie ma niewolnika, ani wolnego (jest to wszyscy ludzie są równi); por. nec accipietis
 • Znaczenie Licet Non Definicja się. non olet zobacz pecunia non olet. non multa sed multum zobacz multum, non multa. non nova, sed nove ?Xac., nie (to jest rzecz) nowa
 • Znaczenie non scholae sed vitae discimus Definicja uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Etym. - odwrócona myśl Seneki Mł. (Listy, 106), gdzie czytamy: non vitae, sed scholae discimus
 • Znaczenie Nonfiction Definicja pisane prozą i nie będące powieścią, nowelą ani opowiadaniem. Etym. - z angielskiego:, 'jw.'; zobacz non-; fiction 'beletrystyka; fikcja
 • Znaczenie Nonkonformizm Definicja postawa niezgody z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami a. poglądami; relig. dysydentyzm protestancki w relacji do
 • Znaczenie Nopal Definicja nopal bot. czerwiec amerykański, gatunek opuncji; rozszerz. opuncja, rodzaj z rodz. kaktusowatych. Etym. - hiszp. z jęz. nahuatl nopalli
 • Znaczenie Norbertanin Definicja regularnych reguły św. Augustyna, założ. w 1121 r. w miejscowości Prémontré (stąd nazwa premonstranci), koło Laon we Francji. Etym. - od
 • Znaczenie Nordyczny Definicja typ fizyczny człowieka wysokiego, długogłowego, o jasnych włosach, oczach i skórze. Etym. - fr. nordique 'jw.' od nord 'północ (strona
 • Znaczenie Noria Definicja podnoszenia (na przykład wody, zboża, urobku węgla) dzięki czerpaków, osadzonych na zamkniętym łańcuchu; fr. rozszerz. organizacja
 • Znaczenie Norma Definicja wskazówka, zasada postępowania w określonej dziedzinie; liczba, miara obowiązująca a. wymagana w jakimś zakresie. normatywne mechanizmy
 • Znaczenie Nostradamus Definicja przepowiednie są mgliste i wykrętne. Etym. - od zlatynizowanej wersji nazwiska lekarza i astrologa fr. Michela de Nostre-Dame (1503-66
 • Znaczenie Notacja Definicja znakami; zestaw symboli; zapis utworu muz., pismo muz. nota linguae ?Xac., w szkołach jezuickich dawn. Polski - nagana za rozmowę po polsku
 • Znaczenie Notofagus Definicja wiecznie zielony, buk nowozelandzki. Etym. - n.z łaciny nothofagus; gr. nóthos 'bękart; nieślubny; fałszywy, rzekomy'; ?Xac. fagus 'buk
 • Znaczenie Notoryczny Definicja osławiony, nieprawidłowy. notyfikacja urzędowe zawiadomienie, podanie do informacje ważnego faktu, postanowienia i tym podobne (zwł. w
 • Znaczenie nulla dies sine linea Definicja bez kreski (jest to bez posunięcia aczkolwiek odrobinę do przodu pracy twórczej). Etym. - Pliniusz (Historia naturalna, 35, 36, 12
 • Znaczenie Noumen Definicja sobie; zobacz Ding an sich; por. fenomen, numen. nous [wym. nu:s] nus, gr. filoz. staroż. rozumna, pierwsza powód istnienia rzeczywistości
 • Znaczenie Riche Nouveau Definicja nouveau riche zobacz nuworysz
 • Znaczenie Roman Nouveau Definicja nowa powieść, antypowieść', typ powieści awangardowej, jaki rozwinął się, gł. we Francji lat 50-60. XX w. (Alain Robbe-Grillet, Michel
 • Znaczenie Vague Nouvelle Definicja we fr. powieści, dramacie, a zwł. w filmie, rozpoczęty nareszcie lat 50. XX w. (będący reakcją na tak zwany monolog wewnętrzny
 • Znaczenie Nowator Definicja idee, definicje, zwyczaje, normy do jakiejś dziedziny; innowator; reformator. nowatorstwo. Etym. - ?Xac. novator 'odnowiciel' od novus
 • Znaczenie Nowela Definicja prozą; prawn. ustawa a. dekret wprowadzające zmiany do obowiązującej ustawy a. dekretu. nowelista autor nowel lit. nowelizacja wprowadzenie
 • Znaczenie Nozdriowszczina Definicja czelność, impertynencja, bezceremonialność. Etym. - od nazwiska Nozdriowa, jednego z bohaterów Martwych dusz (1842 r.) Gogola
 • Znaczenie Nudysta Definicja praktyki towarzyskiego przebywania obu płci nago na powietrzu latem dla higieny fiz. i psych. Etym. - z angielskiego: nudist, nudism, fr
 • Znaczenie Nukleo Nuklei Nukle Definicja jądro; jądrowy; kwas nukleinowy. nuklearny fiz. w odniesieniu jądra atomu; jądrowy. nukleoproteidy biol. wielocząsteczkowe związki
 • Znaczenie nulla poena sine lege Definicja kary bez (regulaminu) prawa; zasada prawna, w przekonaniu której gest tylko wtedy może podlegać karze, jeżeli przewiduje ją wydany
 • Znaczenie Numeraire Definicja pieniędzy; miernik ustanowiony dla wartości (kursów) innych walut; waluta będąca takim miernikiem (jak na przykład dolar w postanowieniach
 • Znaczenie numero deus impare gaudet Definicja numero deus impare gaudet ?Xac., bogów radują liczby nieparzyste
 • Znaczenie Clausus Numerus Definicja ograniczona, rozmiar oznaczona max. liczbą a. odsetkiem kandydatów pewnej kategorii (jak na przykład narodowościowej, rasowej, klasowej
 • Znaczenie Numizmat Definicja wartość zabytkową. numizmatyka edukacja o numizmatach. numizmatyk specjalista w zakresie numizmatyki; zbieracz numizmatów. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie nunc dimittis servum tuum Domine Definicja teraz, Panie, sługę Twego puść z pokojem. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 2, 29); tłum. wg A. Mickiewicza (Pan Tadeusz, 10, 894
 • Znaczenie Nuncjatura Definicja Watykanu; urząd (a. moment sprawowania urzędu poprzez) nuncjusza, stałego dypl. przedstawiciela Watykanu; por. legatus. Etym. - wł
 • Znaczenie Nutacja Definicja nachylenia osi obrotu ciała względem nieruchomej osi przechodzącej poprzez środek obrotu (drgania nutacyjne, równoczesne z precesją). Etym
 • Znaczenie Nutria Definicja hodowany dla futra; skórka nutrii (a. jej imitacja, na przykład z pluszu). nutriety futra ze skór owczych barwione na brązowo, strzyżone i
 • Znaczenie Spiritus Nutrimentum Definicja nutrimentum spiritus ?Xac., pokarm dla ducha. Etym. - napis na dawnej Bibliotece Królewskiej w Berlinie zbudowanej w r. 1780
 • Znaczenie Nuworysz Definicja arywista. Etym. - fr. nouveau riche 'dosł. nowy bogacz; jw.'; nouveau 'nowy' z ?Xac. novellus, zobacz nowela; fr. riche 'bogaty; bogacz
 • Znaczenie nyktes te kai emata Definicja Etym. - z Hezjoda (Prace i dnie, 562); również u Homera; Erazm (Adagia, 1, 4, 24); por. tytuł powieści (1932-34) Marii Dąbrowskiej N. i D
 • Znaczenie Nynorsk Definicja odmiana pisanego języka norweskiego oparta na formach różnych dialektów mówionych, stosowana poprzez nie wszystkich pisarzy chętniej niż
 • Znaczenie Minervam Sus Ne Definicja ne sus Minervam (doceat) ?Xac., niech świnia nie poucza Minerwy; zobacz sus Minervam
 • Znaczenie Newralgia Definicja newralgia med. nerwoból. Etym. - fr. névralgie 'jw.'; zobacz neur-; alg
 • Znaczenie Nikki Definicja obejmujący dzienniki dworskie i pamiętniki z podróży; włączano do nich regularnie pieśni i poematy; por. uta-monogatari
 • Znaczenie Nunatak Definicja nunatak esk., geol. występ skalny wystający powyżej powierzchnię lodowca
 • Znaczenie Est Non Definicja non est inventus (a. non est), (a. non inventus) ?Xac., dosł. 'nie został znaleziony'; prawn. zaginiony, poszukiwany
 • Znaczenie non quo sed quo modo Definicja non quo sed quo modo ?Xac., nie (istotne) dokąd, lecz (istotne) w jaki sposób
 • Znaczenie Paete Dolet Non Definicja non dolet, Paete! zobacz Paete, non dolet. Etym. - z Marcjalisa (1, 14
 • Znaczenie Nus Definicja nus zobacz nous
 • Znaczenie Spirituals Negro Definicja Negro Spirituals [wym. nigrou spiritjuylz] zobacz spiritual
 • Znaczenie nel mezzo del cammin di nostra vita Definicja nel mezzo del cammin di nostra vita wł., w połowie drogi naszego żywota. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 1, 1
 • Znaczenie Koszula Nessosa Definicja Nessosa koszula, szata - zobacz Dejaniry szata
 • Znaczenie Neuston Definicja na błonie powierzchniowej wód a. pod nią, gł. roślinne. Etym. - nm. 'jw.' z gr. r.nij. od neustós 'pływający' od neín 'pływać
 • Znaczenie Nl Definicja N.L. zobacz non liquet
 • Znaczenie Moriar Omnis Non Definicja non omnis moriar ?Xac., nie wszystek umrę; będę żył w moich utworach. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 30, 6
 • Znaczenie Ipsum Te Nosce Definicja nosce te ipsum ?Xac., zobacz gnothi seauton
 • Znaczenie Nut Definicja nut żłobek stolarski, rowek, wpust. Etym. - nm. Nut(e) 'jw
 • Znaczenie Neoklasycyzm Definicja klasycyzm współczesny; różnorodne tendencje w kulturze europ. XIX i XX w. nawiązujące do antycznej tradycji gr.-rz. i do klasycystyczno
 • Znaczenie Neofilologia Definicja neofilologia filologia języków i literatur nowożytnych. Etym. - zobacz neo-; filologia
 • Znaczenie Nitouche Definicja nitouche zobacz sainte nitouche
 • Znaczenie Noel Definicja Noël fr., zobacz Christmas
 • Znaczenie Noetyczny Definicja pojąć tylko rozumem, intelektem; intelektualny, abstrakcyjny (o myśleniu). Etym. - gr. noētikós 'poznawczy' od noētós 'dający się poznać
 • Znaczenie Possumus Non Definicja non possumus ?Xac., nie możemy (nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli). Etym. - z Wulgaty (Dzieje Apost., 4, 20
 • Znaczenie Contradicente Nemine Definicja nemine contradicente (a. nemine dissentiente) ?Xac., bez głosu sprzeciwu, jednomyślnie
 • Znaczenie Nadir Definicja nieba przeciwległy zenitowi, znajdujący się w kierunku pionowym pod nami; zenit antypodów. Etym. - arab. nazir (as-samt) 'przeciwległy
 • Znaczenie Nuance Definicja nuance zobacz niuans
 • Znaczenie Negentropia Definicja negentropia entropia ujemna, synonim entropii. Etym. - neg(atywna) entropia
 • Znaczenie Nenia Definicja nenia w staroż. Rzymie - pieśń żałobna; lamentacje; tren, elegia. Etym. - ?Xac. 'jw.; kołysanka
 • Znaczenie Neozoik Definicja neozoik zobacz kenozoik. Etym. - zobacz neo-; -zoik
 • Znaczenie necessitas non habet legem Definicja necessitas non habet legem ?Xac., prawn. konieczność nie zna prawa
 • Znaczenie nil novi sub sole Definicja nil novi sub sole ?Xac., nic nowego pod słońcem; por. nihil novi. Etym. - wg Wulgaty (Eklezjasta, 1, 10
 • Znaczenie Sequitur Non Definicja non sequitur ?Xac. log. dosł. 'nie wynika'; wniosek nie wypływający z przesłanek
 • Znaczenie Neodym Definicja neodym chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - zobacz neo-; n.z łaciny (di)dymium, zobacz dydym
 • Znaczenie Neogen Definicja neogen geol. młodszy podokres trzeciorzędu obejmujący miocen i pLIOCEN, Tabl. 7. Etym. - zobacz neo-; -gen
 • Znaczenie non vidit mira qui non vidit maria Definicja non vidit mira qui non vidit maria ?Xac., kto na morzach nie bywał, ten dziwów nie widział
 • Znaczenie non omne licitum honestum Definicja non omne licitum honestum ?Xac., prawie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe (godziwe
 • Znaczenie Esse Nihil Definicja nihil esse ?Xac., nic nie istnieje. Etym. - z gr., maksyma filozofa gr. Zenona z Elei (około 490-około 430 przed naszą erą
 • Znaczenie Ns Definicja N/S żegl. statek o napędzie jądrowym. Etym. - z angielskiego: skr. od n(uclear) s(hip) 'jw.'; zobacz nuklearny; ship 'statek
 • Znaczenie Nul Definicja nul przest. zero. Etym. - nm. Null, ros. nul 'jw.' z ?Xac. nullus 'żaden
 • Znaczenie Gladium Puero Ne Definicja ne puero gladium ?Xac., nie dawaj dziecku miecza
 • Znaczenie Nagan Definicja zazw. 7-strzałowego produkowanego w Belgii (koniec XIX w.), w Rosji (od 1893) i w Polsce (przed 2. wojną światową). Etym. - ros. 'jw.' od
 • Znaczenie Nefro Definicja nefryt twardy, cenny kamień, zielony a. biały, stosowany, zwł. na Wschodzie, do wyrobu elementów ozdobnych. Etym. - gr. nephrós 'nerka
 • Znaczenie Nequam Definicja nequam ?Xac., ladaco, nicpoń, niegodziwiec
 • Znaczenie Wolfen Unter Nackt Definicja wilków. Etym. - tytuł powieści (1958) pisarza nm. Bruno Apitza (ur. 1900), opartej na własnych przeżyciach autora w obozie koncentracyjnym
 • Znaczenie Nagana Definicja dolegliwość wielu ssaków w Afryce zwrotnikowej, wywoływana poprzez świdrowce (trypanosomy), przenoszona poprzez muchy tse-tse. Etym. - z
 • Znaczenie Nahualt Definicja Nahualt hiszp. z nahuatl, nahuanie ludność pierwotna płd. Meksyku i Ameryki Śr., łącznie z Aztekami; nahua, język tej ludności
 • Znaczenie Naira Definicja naira waluta Nigerii równa 100 kobo, wprowadzona w 1973 r
 • Znaczenie Nakamaisiki Definicja grupowa', charakterystyczne dla pracowników wielkiego przedsiębiorstwa japońskiego poczucie mocnej solidarności, wspólnego losu i
 • Znaczenie Ape Naked Definicja angielskiego:, dosł. 'naga małpa', człowiek, homo sapiens. Etym. - termin spopularyzowany poprzez etnologa brytyjskiego Desmonda Morrisa w
 • Znaczenie Naktuz Definicja naktuz szafka, zawierająca kompas okrętowy oświetlony poprzez lampy. Etym. - z (?) hol. nachthuis dosł. 'dom nocny
 • Znaczenie Naliczniki Definicja drewniane, okrywające w ros. budownictwie lud. futryny zewn. okien i drzwi jako ich dekoracyjne obramowanie. Etym. - ros. 'listwa; futryna
 • Znaczenie ne sis patruus mihi Definicja wujem (jest to nie strofuj, nie przyganiaj jak wuj siostrzeńcowi). Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 3, 88
 • Znaczenie nam tua res agitur Definicja ardet) ?Xac., ciebie wszak rzecz dotyczy; ty sam jesteś przecież zagrożony (gdy ściana u sąsiada płonie). Etym. - z Horacego (Listy 1, 18
 • Znaczenie Namaz Definicja namaz zobacz salat. Etym. - tur. z pers. nämāz 'jw
 • Znaczenie Nana Definicja nana fr., (poł. XX w.) pop. dziewczyna a. młoda kobieta
 • Znaczenie Nansuk Definicja płótno bieliźniane. Etym. - z angielskiego: nainsook 'jw.' z jęz. hindi najnsukh dosł. 'radość oczu'; najn 'oko'; sukh 'radość
 • Znaczenie Naos Definicja naos archit. staroż. część świątyni gr. mieszcząca posąg bóstwa (z łaciny cella). Etym. - gr. 'świątynia; jw
 • Znaczenie Nard Definicja gatunków roślin, zwł. kozłka lekarskiego, lawendy; olejek eteryczny otrzymany z tych roślin. Etym. - gr. nárdos 'jw
 • Znaczenie Narracja Definicja opowiadania (w utworze epickim). narrator lit. postać opowiadająca przebieg akcji; opowiadacz, gawędziarz. Etym. - ?Xac. narratio
 • Znaczenie Academia Cedat Ne Definicja Akademia nie ustępuje! Etym. - napis na portalu jednej z sal krakowskiego Collegium Maius, umieszczony w 1964r. wg projektu Karola
 • Znaczenie Varietur Ne Definicja ne varietur ?Xac., (akt, dokument, wydanie książkowe, gdzie) nic nie powinno być zmienione
 • Znaczenie neque semper arcum tendit Apollo Definicja nie zawsze Apollo napina łuk, jest to nie zawsze wysyła śmiercionośne strzały. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 10
 • Znaczenie Narteks Definicja chrześc., w śrdw. przekształcony w kruchtę. Etym. - późn.gr. nárthēks 'jw.' z gr. 'koper olbrzymi'; poprzez porównanie wąskiego, długiego
 • Znaczenie Nasa Definicja NASA z angielskiego:, skr. od National Aeronautics and Space Administration, amer. urząd ds. lotniczych i kosmicznych, zał. w r. 1958
 • Znaczenie Nasi Definicja nasi jap., słynna eksportowa odmiana gruszki japońskiej
 • Znaczenie Nataka Definicja nātaka sanskr., w Indiach - dramat a. komedia bohaterska, kluczowy z dziesięciu typów teatru indyjskiego
 • Znaczenie Est Comoeda Natio Definicja natio comoeda est ?Xac. (Grecja to) naród aktorów (komediantów). Etym. - z Satyr, 3, 100, Juwenalisa
 • Znaczenie Vacuum Abhorret Natura Definicja natura (ab)horret vacuum ?Xac., natura nie znosi próżni
 • Znaczenie naturam expellas furca tamen usque recurret Definicja tamen usque recurret ?Xac. choćbyś naturę wypędzał widłami, ona zawsze powróci; por. chassez le naturel... Etym. - z Horacego (Listy 1, 10
 • Znaczenie Naturyzm Definicja charakteryzujących się kultem (zazw. uosobionych) sił przyrody; nudyzm. Etym. - ?Xac. natura, zobacz naturalia
 • Znaczenie Conradus Est Natus Definicja natus est Conradus zobacz Gustavus obiit
 • Znaczenie Navarin Definicja navarin [wym. nawarę] duszona baranina z jarzynami i korzeniami. Etym. - fr. od nazwy miejsca bitwy pod Navarino 20 X 1827 r
 • Znaczenie Nawarch Definicja nawarch w staroż. Grecji - admirał. Etym. - ?Xac. navarchus z gr. naúarchos 'dowódca floty'; naús zobacz naumachia; -archa
 • Znaczenie ne bis in idem Definicja ne bis in idem ?Xac. z gr., (prawo) nie (pozwala, by mechanizm wszczynano) podwójnie (przeciw temuż oskarżonemu) w tej samej (sprawie
 • Znaczenie Neandertalczyk Definicja kopalny człowiek z górnego plejsTOCENU, Tabl. 7 (szczątki odkopano w wielu miejscach Europy, Azji, Afryki i na Jawie). Etym. - od miejsca
 • Znaczenie nec bella nec puella Definicja nec bella, nec puella ?Xac., ani ?Xadna, ani dziewczyna
 • Znaczenie Nef Definicja dwumasztowy, stosowany na M. Śródziemnym i w Europie Zach. w XI-XIV w., także w wyprawach krzyżowych. Etym. - fr. 'nawa; jw.' z ?Xac
 • Znaczenie nec Hercules contra plures Definicja nec Hercules contra plures ?Xac., i Herkules nie poradzi przeciw wielu; siła złego na jednego
 • Znaczenie nec locus ubi Troia fuit Definicja nec locus ubi Troia fuit ?Xac., nie ma (już) śladu po miejscu, gdzie była Troja; por. iam seges est
 • Znaczenie Impar Pluribus Nec Definicja kilku (słońcom); niezrównany, wywyższony nad wszystkich na świecie. Etym. - dewiza Ludwika XIV, którego emblematem było słońce
 • Znaczenie Nefoskop Definicja nefoskop meteorol. przyrząd do określania kierunku i prędkości ruchu chmur. Etym. - gr. néphos ‘chmura; mgła; ciemność; tłum’; zobacz -skop
 • Znaczenie Gestio Negotiorum Definicja negotiorum gestio ?Xac., prawn., prowadzenie spraw innej osoby bez jej zlecenia i zgody
 • Znaczenie Negr Definicja angielskiego: Negro 'Murzyn' z hiszp. a port. 'jp.; czarny' (por. albinos) z ?Xac. niger 'czarny'; por. niello, zobacz spiritual
 • Znaczenie Nektar Definicja ambrozja; ichor); przen. wyśmienity napój; przest. słodycz, rozkosz, upojenie; bot. słodycz kwiatowa, sok wydzielany poprzez kwiaty, będący
 • Znaczenie Nekton Definicja nekton ogół organizmów pływających czynnie w otwartej strefie wód; por. plankton. Etym. - gr.r.nij. od nēktós 'pływający' z nēchein 'pływać
 • Znaczenie Nemat Definicja NEMAT(O)- w złożeniach: nić; zool. nicienie. nematologia dział zoologii zajmujący się nicieniami. Etym. - gr. nēma 'nić'; zobacz -logia
 • Znaczenie nemo dat quod non habet Definicja nemo dat quod non habet ?Xac., prawn. nie da, kto nie ma
 • Znaczenie nemo iudex idoneus in propria causa Definicja nemo iudex (a. testis) idoneus in propria causa ?Xac., prawn. nikt nie jest odpowiednim sędzią (świadkiem) we własnej sprawie
 • Znaczenie nemo mittit vinum novum in utres veteres Definicja veteres ?Xac., nikt nie leje młodego wina w stare miechy (ponieważ aby je rozsadziło). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 9, 17; Marka 2, 22
 • Znaczenie Nenufar Definicja łaciny 'jw.' z arab. nēnūfar, nēlūfar 'jw.' z sanskr. nilotpala 'jw.'; nila 'niebieski' + utpala 'kwiat lilii wodnej, lotosu
 • Znaczenie Neo Definicja NEO- w złożeniach: nowy; świeży, niedawny; nowy moment, nowa postać czegoś; postać niedojrzała. Etym. - gr. néos 'nowy
 • Znaczenie Neoimpresjonizm Definicja fr. (od 1886 r.) dążący do uściślenia zasad impresjonizmu i przezwyciężenia jego sprzeczności; por. pointylizm. Etym. - zobacz neo
 • Znaczenie Neon Definicja neon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, gaz szlachetny, helowiec. Etym. - gr. r.nij. od néos, zobacz neo
 • Znaczenie Nepotyzm Definicja stanowiska poprzez faworyzowanie, protegowanie krewnych a. ulubieńców. Etym. - ?Xac. nepos dpn. nepotis 'bratanek; wnuk
 • Znaczenie Neolit Definicja neolit młodsza epoka kamienna; epoka kamienia gładzonego. Etym. - zobacz neo-; -lit
 • Znaczenie Neosemantyzm Definicja neologizm semantyczny, słowo istniejący już, któremu umownie nadano nowe, dodatkowe znaczenie. Etym. - zobacz neo-; semant(o
 • Znaczenie Nepenthes Definicja bólów i zmartwień. Etym. - gr. 'jw.'; nē- 'nie'; pénthos 'troska; ból; żałoba'; por. Homer (Odyseja, 4, 228
 • Znaczenie nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua Definicja dextera tua ?Xac., (gdy dajesz jałmużnę) niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 6, 3
 • Znaczenie nescitis diem neque horam Definicja nescitis diem neque horam zobacz vigilate itaque
 • Znaczenie Net Definicja net w tenisie (stołowym), siatkówce: muśnięcie piłką serwowaną górnej krawędzi siatki. Etym. - z angielskiego: 'siatka, sieć; jw
 • Znaczenie Netsuke Definicja rzeźbiony w drewnie a. kości słoniowej albo kuty w metalu, stosowany jako przetyczka do umocowania woreczka a. sakiewki do szarfy kimona
 • Znaczenie Folge Neue Definicja neue Folge nm., dosł. 'nowa seria', ustalenie wyróżniające numery serii tomów czasopisma, które zmieniło redakcję a. przeszło w inne ręce
 • Znaczenie Neueinstudierung Definicja rung], Neuinszenierung [wym. nojinscenirung], nm., nowe wystawienie, nowa inscenizacja dzieła dramatycznego a. operowego; por. remake
 • Znaczenie ni dieu ni maitre Definicja pana. Etym. - dewiza fr. utopijnego komunisty i przywódcy rewolucyjnego Louis Auguste Blanqui (1805-81); tytuł wydawanej poprzez niego (XI
 • Znaczenie Niacyna Definicja nikotynowego, przeciwdziałający pelagrze. Etym. - z angielskiego: niacin 'jw.', skr. od ni(cotinic) ac(id) 'kwas nikotynowy'; zobacz
 • Znaczenie Nicht der Morder der Ermordete ist schuldig Definicja schuldig nm., Nie morderca jest winien, ale zamordowany. Etym. - powieść (1920 r.) pisarza austr. Franza Werfla (1890-1945
 • Znaczenie nichts fur die Unsterblichkeit getan Definicja nichts für die Unsterblichkeit getan nm., zobacz dreiundzwanzig Jahre
 • Znaczenie Carter Nick Definicja ka:ter] detektyw prywatny, amer. odpowiednik Sextona Blake; por. Sherlock Holmes. Etym. - bohater serii niedrogich amer. książeczek
 • Znaczenie nie po czynu bieriosz Definicja rangi bierzesz! Etym. - z Nikołaja Gogola (Rewizor 1, 4), 1836 r., tł. Juliana Tuwima; mowa o wymuszonych łapówkach
 • Znaczenie Thing New Definicja quot;muzyka natchnienia", "muzyka chwili", murzyński, awangardowy kierunek muzyki jazzowej 60. lat XX w. (John Coltrane
 • Znaczenie Ngui Definicja ngui tambola, jednostka monetarna Zambii i Malawi, równa 1/100 kuacza
 • Znaczenie Nickelodeon Definicja ameryki - nazwa inicjalnych kin, zwł. sprzed 1. wojny świat. Etym. - amer.z angielskiego: nickel '5 centów', tyle, ile kosztował bilet
 • Znaczenie Niello Definicja srebrnych elementów, polegająca na ryciu rysunków i wypełnianiu bruzd pastą z siarczków srebra, miedzi i ołowiu; rysunek wyryty tą techniką
 • Znaczenie Nieudacznik Definicja nieudacznik pechowiec, nieszczęśliwiec. Etym. - ros., z nie- 'nie-'; udácza 'powodzenie, udanie się
 • Znaczenie Nife Definicja nife geol. żelazowo-niklowe jądro Ziemi, barysfera; zobacz geosfery. Etym. - ni(kiel) + ?Xac. fe(rrum) 'żelazo
 • Znaczenie nigra sum sed formosa Definicja czarna, lecz piękna; por. black is beautiful. Etym. - z Wulgaty (Pieśń nad pieśniami, 1, 4); mówi oblubienica
 • Znaczenie nihil est ab omni parte beatum Definicja nie ma rzeczy pod każdym względem błogosławionej (dobrej); nie ma pełnego szczęścia. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 16
 • Znaczenie Obstat Nihil Definicja Kośc. rz.kat. formuła zezwolenia na druk dzieła a. na objęcie stanowiska kościelnego; por. Index librorum
 • Znaczenie Admirari Nil Definicja dziwić (Numicjuszu, to niemal jedyna rzecz, jaka może uszczęśliwić człowieka). Etym. - z Horacego (Listy, 1, 6, 1), z gr., zobacz meden
 • Znaczenie Desperandum Nil Definicja nil desperandum ?Xac., nie ma powodu do rozpaczy; nie trzeba tracić nadziei. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 7, 27
 • Znaczenie Nirwana Definicja wyzwolenie ostateczne od przemian żywotów (reinkarnacji), od pragnień, namiętności, iluzji i empirycznej osobowości, osiągnięcie
 • Znaczenie Niuans Definicja odcień. Etym. - fr. nuance 'odcień' od nue 'chmurka, obłok' z ?Xac. nubes 'chmura; pył; mgła; tłum; smutek; nieszczęście
 • Znaczenie Niuton Definicja niuton (N) gł. jednostka siły w międzynarodowym układzie miar. Etym. - ku czci Izaaka Newtona
 • Znaczenie No Definicja no klasyczny jap. balet dramatyczny ze śpiewami, o tematyce bohaterskiej; por. kabuki Etym. - jap. dosł. 'talent, umiejętność; jw
 • Znaczenie nocturna versate manu versate diurna Definicja Xac., studiujcie (wzory pozostawione nam poprzez Greków, jest to autorów gr.) dniem i nocą. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 260
 • Znaczenie Nitr Definicja NITR(O)- w złożeniach: azot; związek azotowy; saletra. Etym. - n.z łaciny nitro(genium) 'azot'; gr. nítron 'soda' z egip.; zobacz -gen
 • Znaczenie Niwalny Definicja niwalny zobacz hiemalne (organizmy
 • Znaczenie Nmr Definicja NMR skr. z angielskiego: Nuclear Magnetic Resonanse; med. magnetyczny rezonans jądrowy
 • Znaczenie no man is an island Definicja nikt nie jest (samotną) wyspą. Etym. - z Johna Donne (Devotions upon Emergent Occasions, 17), 1624 r.; tytuł pracy amer. zakonnika trapisty
 • Znaczenie Oblige Noblesse Definicja noblesse oblige fr., szlachectwo obowiązuje (do szlachetnego postępowania). Etym. - książę de Lévis (1764-1830), Maksymy i refleksje
 • Znaczenie Noho Definicja nowojorska, w dolnym Manhattanie, znana jako narastający ośrodek sztuki, muzyki, filmu i mody awangardowej; por. SoHo. Etym. - (1976) od
 • Znaczenie Tangere Me Noli Definicja plast. obraz przedstawiający Chrystusa, gdy po zmartwychwstaniu pojawia się Marii Magdalenie; bot. niecierpek. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg
 • Znaczenie nolite iudicare ut non iudicemini Definicja nolite iudicare, ut non iudicemini ?Xac., nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 1; por. Łuk., 6, 37
 • Znaczenie Prosequi Nolle Definicja chcieć kontynuować (postępowania sąd.)'; oświadczenie powoda o całkowitym a. częściowym odstąpieniu od powództwa. nolo episcopari, ?Xac
 • Znaczenie Nom Definicja jednostka podziału adm. we współczesnej Grecji. nomarcha naczelnik nomu w staroż. Egipcie a. we współczesnej Grecji. Etym. - gr. nomárchēs
 • Znaczenie Nomadowie Definicja nomadowie koczownicy; pasterskie i zbieracko-łowieckie ludy koczownicze. Etym. - gr. nomás dpn. nomádos 'pasterski; koczownik
 • Znaczenie Non Definicja NON- w złożeniach: nie-; odwrotność, synonim czego; nieobecność. Etym. - ?Xac. non 'nie
 • Znaczenie non bis in idem Definicja non bis in idem zobacz ne bis in idem
 • Znaczenie Non c'e pace tra gli ulivi Definicja Non c’e pace tra gli ulivi wł., Nie ma pokoju pod oliwkami. Etym. - video (1952 r.) reżysera wł. Giuseppe De Santis
 • Znaczenie Ens Non Definicja non ens śrdw. ?Xac., coś, co nie istnieje
 • Znaczenie non in solo pane vivit homo Definicja non in solo pane vivit homo ?Xac., nie samym chlebem żyje człowiek. Etym. - z Wulgaty (Deut., 8, 3; Mat., 4, 4; Łuk., 4, 4
 • Znaczenie Spiro Tibi Non Definicja non tibi spiro ?Xac., żyję nie dla ciebie, jest to nie dla twojej przyjemności
 • Znaczenie Nonet Definicja wykonawców; utwór na taki zespół. Etym. - wł. nonetto 'jw.' od nono 'dziewiąty' z ?Xac. nonus, zobacz nona
 • Znaczenie Noniron Definicja prasowania (o koszulach i tym podobne). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; zobacz non-; iron 'prasować (żelazkiem); żelazo
 • Znaczenie non est bonum esse hominem solum Definicja non est bonum esse hominem solum ?Xac., niedobrze być człowiekowi samemu. Etym. - z Wulgaty (Gen., 2, 18); Bóg o Adamie
 • Znaczenie Nonparel Definicja drukarskiej (6 punktów). Etym. - fr. nonpareille 'najmniejszy wielkość pewnych wyrobów, jak wstążki, czcionki' z r.ż. od nonpareil
 • Znaczenie Nonsens Definicja nonsens bezsens, niedorzeczność, absurd, brednia, bzdura, głupstwo. Etym. - zobacz non-; sedno
 • Znaczenie nonumque prematur in annum Definicja nonumque prematur in annum ?Xac., i zatrzymaj (swój utwór) aż do dziewiątego roku (w biurku). Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 388
 • Znaczenie Noo Definicja NOO- w złożeniach; umysł. noosfera sfera działalności ludzkiego rozumu i techniki. Etym. - gr. noós, zobacz nous; sfera
 • Znaczenie Noruz Definicja Nōrūz (n.)pers., Nowy Dzień, święto Nowego Roku i początku wiosny, obchodzone 21. marca
 • Znaczenie Natamus Poma Nos Definicja my, jabłka, pływamy!; por. my pachali. Etym. - Friedrich Dedekind Grobianus (1549 r.); tak wołają "jabłka" końskiego nawozu
 • Znaczenie noscere volunt omnes mercedem solvere nemo Definicja noscere volunt omnes, mercedem solvere nemo ?Xac., wszyscy chcą wiedzieć, nikt nie chce zapłacić
 • Znaczenie Nostryfikacja Definicja dyplomu, tytułu a. stopnia nauk. a. zawod. za równoważny z krajowym. Etym. - ?Xac. noster 'nasz'; -fikacja od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Notable Definicja obywatele (miasta, regionu i tak dalej). Etym. - fr. notables 'doradcy królewscy we Francji XIV-XVIII w.' od notable 'znaczący, wybitny
 • Znaczenie nous avons change tout cela Definicja to wszystko zmienili (i teraz uprawiamy medycynę zupełnie nowym systemem). Etym. - z Moliera (doktor mimo woli, 2, 6); odpowiedź Sganarela
 • Znaczenie Verba Novissima Definicja novissima verba ?Xac., ostatnie słowa (zwł. umierającego
 • Znaczenie Veritas Nuda Definicja nuda veritas ?Xac., naga prawda. Etym. - wg Horacego (Pieśni, 1, 24, 7
 • Znaczenie Verbis Nudis Definicja nudis verbis ?Xac., (mówiąc) bez ogródek, nie owijając w bawełnę, prosto z mostu (dosł. nagimi słowami
 • Znaczenie Pactum Nudum Definicja pakt'; prawn. umowa, ugoda, układ, kontrakt, zawarte bez niezbędnych formalności, a przeto pozbawione mocy prawnej, nie do wyegzekwowania
 • Znaczenie Canorae Nugae Definicja nugae canorae ?Xac., mile brzmiące błahostki, sympatyczne głupstewka, fraszki, bagatele
 • Znaczenie Novus Definicja novus ?Xac., przest. nowość
 • Znaczenie Nowenna Definicja trwające 9 dni przed uroczystością a. świętem (niekiedy rozłożone na 9 innych okresów czasu). Etym. - śrdw.z łaciny novena 'jw.' z ?Xac. r
 • Znaczenie Nowosjelie Definicja nowosjelie zobacz inkrutowiny. Etym. - ros. 'czyjeś nowe mieszkanie; jw
 • Znaczenie Nrt Definicja jednostka pojemności statku; por. BRT. Etym. - z angielskiego: skr. od n(et) r(egister) t(on) 'jw.'; net 'netto'; register 'rejestr'; ton
 • Znaczenie num et Saul inter prophetas Definicja num et Saul inter prophetas? ?Xac., przysł. czyż i Saul pomiędzy prorok(am)i? Etym. - z Wulgaty (1. ks. Samuel., 10, 2; 19, 24
 • Znaczenie One Number Definicja number one [wym. namberuan] z angielskiego:, numer jeden, osoba główna, jest to ja (wł. numero uno, hiszp. número uno 'jp
 • Znaczenie Numerologia Definicja numerologia, arytmancja, wiedza tajemna o rzekomych pozamatematycznych znaczeniach liczb. Etym. - ?Xac. numerus zobacz Numeri
 • Znaczenie numquid resina non est in Galaad Definicja czyż nie ma żywicy (balsamu) w Galaadzie?; czyż nie ma pomocy dla mego ludu? Etym. - z Wulgaty (Proroctwo Jeremiasza, 8, 22
 • Znaczenie Nunciakus Definicja dwóch kijów z twardego drewna, dł. po 35 cm każdy, połączonych rzemienną gązwą, śrdw. broń chłopów jap., którym nie wolno było korzystać
 • Znaczenie Mam Nuok Definicja nuok mam wietn., wietnamski ostry sos rybny
 • Znaczenie Nylon Definicja nylon [wym. nylon; najlon] zobacz poliamidy. Etym. - nazwa handl
 • Znaczenie Natia Definicja pochodzenia relig. i dziś jeszcze przeznaczony gł. odgrywaniu opowieści o bogach, obejmujący misterny mechanizm pozycji ciała i gestów rąk
 • Znaczenie nemo propheta in patria sua Definicja nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie; nie masz proroka we własnym państwie. Etym. - wg Wulgaty (Ew. wg Mat., 13, 57; Marka, 6, 4; Łuk
 • Znaczenie Bene Nota Definicja dobrze (iż); (nie mniej jednak) zwróć uwagę na to (iż); do tego, w dodatku, nawiasem mówiąc; à propos; (skr. nb
 • Znaczenie Biessłowiesnych Lubiat Nyncze Definicja dziś (przecie) lubi się bezsłownych (tł. J. Tuwima); jest to milczących; niemych. Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 1, 7); słowa
 • Znaczenie nec amor nec tussis celatur Definicja nec amor, nec tussis celatur ?Xac., nie da się ukryć ani miłości, ani kaszlu
 • Znaczenie Nowicjat Definicja pomieszczenie dla odbywających tę próbę. nowicjusz początkujący, nie obeznany; odbywający nowicjat. Etym. - śrdw.z łaciny noviciatus
 • Znaczenie Naplewatielstwo Definicja pogardliwy, niedbały, niesumienny, nierzetelny relacja do kogo a. czego; por. je-m'en-foutisme. Etym. - ros. 'jw.' od naplewat' 'napluć
 • Znaczenie Wave New Definicja New Wave z angielskiego:, 'nowa fala' rocka 70. lat XX w., punk rock
 • Znaczenie nave senza nocchiero in gran tempesta Definicja wł. okręt bez sternika w okresie nawałnicy. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Czyściec, 6, 77); o Italii
 • Znaczenie Nikiel Definicja metal srebrzystobiały, miękki, ciężki, trwały na powietrzu, odporny na działanie zasad. nikielin arsenek niklu, istotny kruszec niklu
 • Znaczenie nullum vinum nisi hungaricum Definicja nullum vinum nisi hungaricum ?Xac., nie masz wina nad węgierskie; por. Hungariae natum
 • Znaczenie Bibendum Est Nunc Definicja pijemy!; czas uczcić ogromny (niespodziewany) efekt, radosną nowinę. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 37, 1); z gr.: okrzyk radości Alkaiosa
 • Znaczenie Quadrata Nota Definicja quadrata) ?Xac., 'nuta kwadratowa' (jest to w kształcie rombu a. prostokąta), notacja do zapisu tekstów muz. chorału gregoriańskiego
 • Znaczenie Hut Nissen Definicja Nissena', prefabrykowana konstrukcja z blachy falistej, w kształcie połowy walca przeciętego wzdłuż średnicy podstawy, stosowana po raz
 • Znaczenie Naga Definicja zastępu duchów o połączonych cechach nadludzi i wężów, geniuszów wody i deszczu żyjących w królestwie podwodnym. Etym. - hindi nāg 'wąż
 • Znaczenie Coasting Narrow Definicja narrow coasting z angielskiego: 'wąskie rozpowszechnianie', w RTV programy dla ustalonych, niewielkich grup radiosłuchaczy a. telewidzów
 • Znaczenie Nicoise Definicja niçoise [wym. nisua:z] fr., 'po nicejsku (od Nicei)', (potrawa przyrządzona) z pomidorami, cebulą, czosnkiem i czarnymi oliwkami
 • Znaczenie Nobel Definicja nobel chem. pierwiastek, otrzymany sztUCZNIE, Tabl. 1; zobacz aktynowce. Etym. - ku czci Alfreda B. Nobla
 • Znaczenie Numen Definicja zamieszkujący (wg animistów) elementy a. zjawiska natury; duch opiekuńczy; bóstwo lokalne; moc twórcza, geniusz, por. noumen(on). Etym
 • Znaczenie Nona Definicja dwoma dźwiękami, wynosząca 9 stopni skali (por. prima); zobacz hora 1. Nony w staroż. Rzymie - 7. dzień maja, lipca i października; w
 • Znaczenie Nimfomania Definicja płciowy u kobiet (por. satyriasis); snębica u samic (zwł. krów i klaczy). nimfy mit. gr. córki Zeusa, piękne, śmiertelne, aczkolwiek
 • Znaczenie Naked and the Dead Definicja Nadzy i martwi. Etym. - tytuł powieści (1948) pisarza amer. Normana Mailera (ur. 1923); dzieje plutonu piechoty amer. lądującego na
 • Znaczenie Nimis Quid Ne Definicja ne quid nimis ?Xac., wszystko stosunkowo, w niczym za sporo. Etym. - z Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 1, 34) z gr.; zobacz meden agan
 • Znaczenie Newspeak Definicja Etym. - z George Orwella (Rok 1984, r.1), 1949 r., tł. Juliusza Mieroszewskiego; nowy język tworzony poprzez monopolistyczną władzę, mający
 • Znaczenie Volat Noctua Definicja staroż. szczęśliwy omen; staroż. właśnie ktoś bierze łapówkę, ktoś kogoś przekupuje. Etym. - z Erazma (Adagia, 1, 1, 76); zobacz glauk
 • Znaczenie Biezmołwstwujet Narod Definicja bezsilny w obliczu bezprawia); również iron. o milczeniu świadków oburzających postępków; por. le silence des peuples... Etym. - tragedia
 • Znaczenie Captivabimus Neminem Definicja Xac., nikogo nie uwięzimy (bez wyroku sądowego). Etym. - immunitet nietykalności przyznany szlachcie poprzez Władysława Jagiełłę
 • Znaczenie Nesselrode Definicja mieszanymi owocami, posypana skrobaną czekoladą. Etym. - od nazwiska hr. Karła Nesselrode, ros. ministra spraw zagr. 1822-56
 • Znaczenie nil mortalibus ardui est Definicja śmiertelnikowi wszystko jest dostępne. Etym. - z Horacego (Pieśni 1, 3, 37), 30 przed naszą erą, tł. Lucjana Siemieńskiego
 • Znaczenie Negliż Definicja żeński) poranny a. nocny; ubiór niekompletny, skąpy; bielizna. negliżować lekceważyć, zaniedbywać, ignorować. Etym. - fr. négligé 'negliż
 • Znaczenie Nora Definicja buntującej się przeciw egoizmowi męża, który widzi w niej tylko zabawkę i lalkę. Etym. - gł. bohaterka dramatu Ibsena Nora; zobacz Et
 • Znaczenie nomina stultorum semper parietibus haerent Definicja haerent ?Xac., przysł. śrdw. na murach (ścianach) wypisane są zawsze imiona głupców. nominativus ?Xac., gram. mianownik. nomina sunt odiosa
 • Znaczenie Naumachia Definicja przedstawiające bitwę morską. nautyka tematyka wiedzy żegl., obejmująca dewiację, locję, nawigację i astronomię nautyczną, żeglarską. Etym
 • Znaczenie na Antona i na Onufrija Definicja obchodzić imieniny i przyjmować prezenty) na Antoniego i na Onufrego; parokrotnie czerpać korzyści z tegoż powodu, tejże okazji. Etym. - z
 • Znaczenie Noniusz Definicja pomocnicza, dołączona do skali gł. przyrządu pomiarowego, wykorzystywana do odczytywania dziesiątych części najmniejszej jednostki skali
 • Znaczenie Nazyrejczycy Definicja święci charyzmatycy dożywotnio poświęcający się Bogu, nie ścinający włosów i nie pijący wina; potem mężczyźni, którzy ślubowali poprzez
 • Znaczenie nascimur poetae fimus oratores Definicja nascimur poetae, fimus oratores ?Xac., pisarzami się rodzimy, mówcami się (dopiero) stajemy. Etym. - przypisywane Cyceronowi
 • Znaczenie Jazz Orleans New Definicja dżäz] jazz nowoorleański, najwcześniejszy (od 1890 r.) styl jazzowy, charakteryzujący się improwizacją, zwany także hot jazz. Etym. - od
 • Znaczenie naj bude jak buwało Definicja naj bude jak buwało ukr. niech będzie jak było. Etym. - Mikołaj Kowbasiuk, poseł chłopski z Kołomyi, przed 1878 r
 • Znaczenie Neologizm Definicja neologizm słowo, zwrot, forma, znaczenie nowo utworzone, nowo powstałe w danym języku. Etym. - zobacz neo-; -log; log
 • Znaczenie Paszport Nansenowski Definicja tożsamości wydawany po 1. wojnie świat. bezpaństwowcom różnych kategorii, pełniący funkcję paszportu a. dokumentu podróży. Etym
 • Znaczenie Nephelokokkygia Definicja idealistyczny plan zreformowania świata, projekt wizjonerski, utopijny. Etym. - gr. 'jw.'; nephélē 'chmura; mgła; tłum'; kókkys 'kukułka
 • Znaczenie Nikodem Definicja stronnik; (kompleks Nikodema) dążenie do początków, do źródeł natury człowieka, świadomy atawizm psychiczny. Etym. - gr. Nikódēmos (dosł
 • Znaczenie Lapillo Notanda Nigro Definicja niepomyślny, fatalny) do zaznaczenia czarnym kamykiem (odpowiednio z obyczajem starorzymskim); por. lub lapillo
 • Znaczenie natura non facit saltus Definicja natura non facit saltus ?Xac. natura nie czyni skoków. Etym. - Raoul Fournier (De sermonis latini studio) około 1627 r
 • Znaczenie Nahaj Definicja krótkiej rękojeści; batog, bizun, kańcug, knut. Etym. - ukr. nahájka; ros.nagájka 'jw.; pierw. bicz nogajski (tatarski
 • Znaczenie Sumy Neapolitańskie Definicja na przykład ogromny spadek), które się jednak nie realizują; por. bajońskie. Etym. - od sum wywiezionych z Polski w r. 1556 (około 500
 • Znaczenie Nykt Definicja NYKT- w złożeniach: noc. nyktofobia med. chorobliwa obawa ciemności. Etym. - gr. nyks dpn. nyktós 'noc
 • Znaczenie Naturalia Definicja świadczenia w naturze. naturalista przest. przyrodnik; zwolennik, przedstawieciel naturalizmu. naturalia non sunt turpia ?Xac. rzeczy
 • Znaczenie Shopkeepers Of Nation Definicja naród sklepikarzy, kramarzy; por. l'Angleterre est une nation... Etym. - wg Biblii (Sofoniasz, 1, 11): "(wytrącony będzie wszystek
 • Znaczenie non sum qualis eram Definicja już), jakim byłem. Etym. - z Pieśni 4, 1, 3, Horacego: n.s.q.e. bonae sub regno Cinarae 'n.j. (j.)j.b. pod władzą dobrej Cynary' (mowa o
 • Znaczenie Pompiliusz Numa Definicja legendarny władca rzymski (por. Egeria); Numa wyszła za Pompiliusza - żart. zakończenie małżeństwem akcji (fabuły) utworu dramatycznego a
 • Znaczenie Nep Definicja Radzieckiej (1921-28 r.) na miejsce komunizmu wojennego, dopuszczająca w ustalonych granicach produkcję i handel kapitalistyczny i wolną
 • Znaczenie Noisette Definicja kawałek mięsa; przyrządzany z orzechami laskowymi; ziemniaki w kawałkach wielkości orzecha laskowego; przyrządzany na przyrumienionym maśle
 • Znaczenie Navicert Definicja wydane w okresie wojny poprzez upoważnionego urzędnika (na przykład konsularnego), stwierdzające, Iż przewożony statkiem ładunek nie jest
 • Znaczenie Neptun Definicja otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od nazwy 8. planety układu słonecznego, Neptun (odkr. 1846 r.), z ?Xac. Neptūnus 'mit. rz
 • Znaczenie Niwelacja Definicja do jednego poziomu, znoszenie różnic, nierówności; w geodezji: pomiar różnicy wysokości punktów terenowych. niweleta projektowany profil
 • Znaczenie Nankin Definicja brązowożółtej, z mocnym połyskiem; przest. (w. l.mn.) spodnie a. ubranie z nankinu. Etym. - od nazwy miasta w Chinach
 • Znaczenie Numeri Definicja biblijnego Pięcioksięgu; por. Genesis. Etym. - ?Xac. l.mn. od numerus 'liczba'; od spisu ludności, zawartego w pierwszych rozdziałach
 • Znaczenie Winnica Nabota Definicja sąsiada. Etym. - z Biblii (3. Ks. Władca., 21, 2): "rzekł Achab do Nabota: Daj mi winnicę twoją, żebym sobie zrobił ogród warzywny
 • Znaczenie nikto nie obnimiet nieobjatnowo Definicja żart. nikt nie obejmie rzeczy nieobjętej (nie ogarnie - nieogarnionej). Etym. - z Koźmy Prutkowa (wspólny pseud. 4 pisarzy ros.: Aleksieja
 • Znaczenie Excepto Nemine Definicja nemine excepto ?Xac., nie wyłączając nikogo
 • Znaczenie Nonszalancja Definicja bezceremonialność; lekceważenie otoczenia; nieco arogancka swoboda w zachowaniu się. Etym. - fr. nonchalance 'jw.'; zobacz non-; chaland
 • Znaczenie Nazi Definicja hitlerowiec, członek hitlerowskiej partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP). nazizm [wym. nac-izm a. naz-izm] narodowy socjalizm
 • Znaczenie non cuivis homini contingit adire Corinthum Definicja Corinthum ?Xac., prawie każdego stać na podróż do Koryntu. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 17, 36), 20 r. przed naszą erą; wejście do portu
 • Znaczenie Norito Definicja ludzi do bóstwa w japońskim kulcie sinto; modlitwa, której skuteczność opiera się na koncepcji koto-dama, siły duchowej zawartej w wyrazach
 • Znaczenie nous dansons sur un volcan Definicja tańczymy na wulkanie. Etym. - Narcisse Achille Salvandy (1795-1856), poseł fr. w Neapolu, powiedział te słowa, wieszczące upadek władzy
 • Znaczenie Narodnicy Definicja socjalistycznego w latach 70.-90. XIX w. w Rosji, którzy sądzili, Iż przemiany społ. w Rosji zależą od chłopstwa i Iż nowoczesne
 • Znaczenie nie Szekspir gławnoje a primieczanija k niemu Definicja k niemu ros., żart. nie Szekspir jest główny, lecz przypisy do niego. Etym. - z notatek Czechowa; myśl przypisana jakiemuś profesorowi
 • Znaczenie Nonstop Definicja podróż) bez przystanków; (lot) bez lądowania po drodze; (program widowiskowy) pokazywany nieprzerwanie i ciągle na nowo, na który zazw
 • Znaczenie Nurse Definicja pielęgniarka Angielka. nursery rhyme [wym. nö:sery rajm] rodzaj z angielskiego: wierszowanej, rymowanej bajki dla małych dzieci. Etym. - z
 • Znaczenie Nastika Definicja osoby i szkoły myślenia nie akceptujące autorytetu Wed, kastowej struktury społ. i wyższości braminów (kapłanów); do nāstików zalicza się
 • Znaczenie Niob Definicja z gatunku wanadowców; (w l.mn.) przest. płaskie pukle włosów na skroniach i policzkach kobiet. Niobe przen. matka rozpaczająca po stracie
 • Znaczenie naszy priedki Rim spasli Definicja przodkowie uratowali Rzym; zobacz kapitolińskie. Etym. - z bajki Kryłowa Gęsi (1811 r.); gęsi gnane poprzez chłopa na sprzedaż skarżą się
 • Znaczenie Nisei Definicja urodzona w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - amer.z angielskiego: z jap. dosł. 'drugie pokolenie'; ni 'drugie'; sei 'pokolenie
 • Znaczenie Volens Nolens Definicja nolens volens ?Xac., chcąc nie chcąc
 • Znaczenie Uno Numero Definicja numero uno wł., zobacz number one

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Numero Uno, Nolens Volens, Nisei, Naszy Priedki Rim Spasli, Niob, Nastika, Nurse, Nonstop, Nie Szekspir Gławnoje A Primieczanija K Niemu, Narodnicy, Nous co to jest.

Słownik Numero Uno, Nolens Volens, Nisei, Naszy Priedki Rim Spasli co to znaczy.