nemez nieszpory nulla poena co to jest
NAJLEPSZY Nemezis, Nieszpory, Nulla Poena Sine Lege, Numerus Clausus, Nessun Maggior Dolore Che.

Znaczenie słowa, wyrazu na N

 • Znaczenie noli turbare circulos meos Co to jest psuj moich kół. Etym. - słowa wypowiedziane rzekomo poprzez Archimedesa (kreślącego na piasku figury geometryczne) do żołnierza rzymskiego
 • Znaczenie Licet Non Definicja się. non olet zobacz pecunia non olet. non multa sed multum zobacz multum, non multa. non nova, sed nove ?Xac., nie (to jest rzecz) nowa
 • Znaczenie Nostalgia Co znaczy nostalgia tęsknota za ojczyzną. Etym. - n.z łaciny (tłum. z nm. Heimweh) 'jw.'; gr. nóstos 'powrót'; zobacz -alg
 • Znaczenie Noel Słownik Noël fr., zobacz Christmas
 • Znaczenie Nicoise Znaczenie niçoise [wym. nisua:z] fr., 'po nicejsku (od Nicei)', (potrawa przyrządzona) z pomidorami, cebulą, czosnkiem i czarnymi oliwkami
 • Znaczenie nil novi sub sole Czym jest nil novi sub sole ?Xac., nic nowego pod słońcem; por. nihil novi. Etym. - wg Wulgaty (Eklezjasta, 1, 10
 • Znaczenie Negritude Co oznacza przypadek Murzyna z racji na jego rasę; cechy charakterystyczne Murzynów, gł. Murzynów afryk., zwł. duma z kulturalnego i artystycznego
 • Znaczenie Nykt Krzyżówka NYKT- w złożeniach: noc. nyktofobia med. chorobliwa obawa ciemności. Etym. - gr. nyks dpn. nyktós 'noc
 • Znaczenie Neozoik Najlepszy neozoik zobacz kenozoik. Etym. - zobacz neo-; -zoik
 • Znaczenie Nut Przykłady nut żłobek stolarski, rowek, wpust. Etym. - nm. Nut(e) 'jw
 • Znaczenie Neuston Encyklopedia na błonie powierzchniowej wód a. pod nią, gł. roślinne. Etym. - nm. 'jw.' z gr. r.nij. od neustós 'pływający' od neín 'pływać
 • Znaczenie Newfoundland Jak działa nowofundlandczyk', wodołaz, wyhodowany w N. Fundlandii prawdop. poprzez skrzyżowanie z rasą lokalną psów Great Pyrenees przywiezionych
 • Znaczenie non scholae sed vitae discimus Czy jest uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Etym. - odwrócona myśl Seneki Mł. (Listy, 106), gdzie czytamy: non vitae, sed scholae discimus
 • Znaczenie nel mezzo del cammin di nostra vita Pojęcie nel mezzo del cammin di nostra vita wł., w połowie drogi naszego żywota. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 1, 1
 • Znaczenie Netsuke Wyjaśnienie rzeźbiony w drewnie a. kości słoniowej albo kuty w metalu, stosowany jako przetyczka do umocowania woreczka a. sakiewki do szarfy kimona
 • Znaczenie Najady Opis najady mit. gr. boginki źródeł, jezior i rzek; zobacz nimfy. Etym. - gr. l.poj., naiás dpn. naiádos 'jw.' od náein 'ciec; płynąć
 • Znaczenie Numerologia Informacje numerologia, arytmancja, wiedza tajemna o rzekomych pozamatematycznych znaczeniach liczb. Etym. - ?Xac. numerus zobacz Numeri
 • Znaczenie Neoimpresjonizm Co to jest fr. (od 1886 r.) dążący do uściślenia zasad impresjonizmu i przezwyciężenia jego sprzeczności; por. pointylizm. Etym. - zobacz neo
 • Znaczenie Neomaltuzjanizm Definicja burżuazyjna zakładająca działanie prawa zmniejszającego się przychodu z ziemi i propagująca wobec tego konieczność ograniczenia przyrostu
 • Znaczenie Nano Co znaczy miliardowa część jednostki podstawowej. nanotechnika metoda produkcji i pomiarów elementów o rozmiarach mikroskopijnie małych, wielkości
 • Znaczenie Naga Słownik zastępu duchów o połączonych cechach nadludzi i wężów, geniuszów wody i deszczu żyjących w królestwie podwodnym. Etym. - hindi nāg 'wąż
 • Znaczenie nulla dies sine linea Znaczenie bez kreski (jest to bez posunięcia aczkolwiek odrobinę do przodu pracy twórczej). Etym. - Pliniusz (Historia naturalna, 35, 36, 12
 • Znaczenie Nomadowie Czym jest nomadowie koczownicy; pasterskie i zbieracko-łowieckie ludy koczownicze. Etym. - gr. nomás dpn. nomádos 'pasterski; koczownik
 • Znaczenie nichts wurde mir erspart Co oznacza mi nie oszczędzono. Etym. - słowa cesarza austr. Franciszka Józefa I (1830-1916), którego syn, arcyksiążę Rudolf, popełnił w 1889
 • Znaczenie Biessłowiesnych Lubiat Nyncze Krzyżówka dziś (przecie) lubi się bezsłownych (tł. J. Tuwima); jest to milczących; niemych. Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 1, 7); słowa
 • Znaczenie Est Comoeda Natio Najlepszy natio comoeda est ?Xac. (Grecja to) naród aktorów (komediantów). Etym. - z Satyr, 3, 100, Juwenalisa
 • Znaczenie Noria Przykłady podnoszenia (na przykład wody, zboża, urobku węgla) dzięki czerpaków, osadzonych na zamkniętym łańcuchu; fr. rozszerz. organizacja
 • Znaczenie Captivabimus Neminem Encyklopedia Xac., nikogo nie uwięzimy (bez wyroku sądowego). Etym. - immunitet nietykalności przyznany szlachcie poprzez Władysława Jagiełłę
 • Znaczenie nyktes te kai emata Jak działa Etym. - z Hezjoda (Prace i dnie, 562); również u Homera; Erazm (Adagia, 1, 4, 24); por. tytuł powieści (1932-34) Marii Dąbrowskiej N. i D
 • Znaczenie Nom Czy jest jednostka podziału adm. we współczesnej Grecji. nomarcha naczelnik nomu w staroż. Egipcie a. we współczesnej Grecji. Etym. - gr. nomárchēs
 • Znaczenie Wolfen Unter Nackt Pojęcie wilków. Etym. - tytuł powieści (1958) pisarza nm. Bruno Apitza (ur. 1900), opartej na własnych przeżyciach autora w obozie koncentracyjnym
 • Znaczenie nemo dat quod non habet Wyjaśnienie nemo dat quod non habet ?Xac., prawn. nie da, kto nie ma
 • Znaczenie Nitr Opis NITR(O)- w złożeniach: azot; związek azotowy; saletra. Etym. - n.z łaciny nitro(genium) 'azot'; gr. nítron 'soda' z egip.; zobacz -gen
 • Znaczenie non est Iudaeus neque Graecus non est servus neque liber Informacje servus, neque liber ?Xac., nie ma Żyda, ani Greka; nie ma niewolnika, ani wolnego (jest to wszyscy ludzie są równi); por. nec accipietis
 • Znaczenie Neofita Co to jest dopiero co przyjął jakieś wyznanie, zazw. chrześc.; prozelita; przen. nowy (zazw. gorliwy) wyznawca jakiejś doktryny, edukacji, ideologii
 • Znaczenie Naktuz Definicja naktuz szafka, zawierająca kompas okrętowy oświetlony poprzez lampy. Etym. - z (?) hol. nachthuis dosł. 'dom nocny
 • Znaczenie Nife Co znaczy nife geol. żelazowo-niklowe jądro Ziemi, barysfera; zobacz geosfery. Etym. - ni(kiel) + ?Xac. fe(rrum) 'żelazo
 • Znaczenie Naliczniki Słownik drewniane, okrywające w ros. budownictwie lud. futryny zewn. okien i drzwi jako ich dekoracyjne obramowanie. Etym. - ros. 'listwa; futryna
 • Znaczenie Nepenthes Znaczenie bólów i zmartwień. Etym. - gr. 'jw.'; nē- 'nie'; pénthos 'troska; ból; żałoba'; por. Homer (Odyseja, 4, 228
 • Znaczenie Namaz Czym jest namaz zobacz salat. Etym. - tur. z pers. nämāz 'jw
 • Znaczenie Nynorsk Co oznacza odmiana pisanego języka norweskiego oparta na formach różnych dialektów mówionych, stosowana poprzez nie wszystkich pisarzy chętniej niż
 • Znaczenie Nowator Krzyżówka idee, definicje, zwyczaje, normy do jakiejś dziedziny; innowator; reformator. nowatorstwo. Etym. - ?Xac. novator 'odnowiciel' od novus
 • Znaczenie Bibendum Est Nunc Najlepszy pijemy!; czas uczcić ogromny (niespodziewany) efekt, radosną nowinę. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 37, 1); z gr.: okrzyk radości Alkaiosa
 • Znaczenie nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu Przykłady fuerit in sensu ?Xac., nie ma nic w umyśle, czego aby wcześniej nie było w zmysłach; umysł nie ma pojęć wrodzonych, jest on nie zapisaną
 • Znaczenie nil est in homine mente melius Encyklopedia nie masz w człowieku nic lepszego od zacnego umysłu. Etym. - napis na fasadzie domu Długosza (róg Kanoniczej i Podzamcza, u stóp Wawelu) w
 • Znaczenie nie po czynu bieriosz Jak działa rangi bierzesz! Etym. - z Nikołaja Gogola (Rewizor 1, 4), 1836 r., tł. Juliana Tuwima; mowa o wymuszonych łapówkach
 • Znaczenie Nurse Czy jest pielęgniarka Angielka. nursery rhyme [wym. nö:sery rajm] rodzaj z angielskiego: wierszowanej, rymowanej bajki dla małych dzieci. Etym. - z
 • Znaczenie numquid resina non est in Galaad Pojęcie czyż nie ma żywicy (balsamu) w Galaadzie?; czyż nie ma pomocy dla mego ludu? Etym. - z Wulgaty (Proroctwo Jeremiasza, 8, 22
 • Znaczenie Nefro Wyjaśnienie nefryt twardy, cenny kamień, zielony a. biały, stosowany, zwł. na Wschodzie, do wyrobu elementów ozdobnych. Etym. - gr. nephrós 'nerka
 • Znaczenie Niuans Opis odcień. Etym. - fr. nuance 'odcień' od nue 'chmurka, obłok' z ?Xac. nubes 'chmura; pył; mgła; tłum; smutek; nieszczęście
 • Znaczenie Na wsjakowo mudrieca dowolno prostoty Informacje ros., Koń ma cztery nogi, a także się potknie; trafi się i mądremu poszkapić. Etym. - komedia (1868 r.) dramatopisarza ros. Aleksandra N
 • Znaczenie Negocjacje Co to jest pertraktacje. negocjant przest. kupiec, handlowiec, hurtownik. negocjator ten, kto prowadzi rokowania, układy (w czyimś imieniu). Etym
 • Znaczenie Nektar Definicja ambrozja; ichor); przen. wyśmienity napój; przest. słodycz, rozkosz, upojenie; bot. słodycz kwiatowa, sok wydzielany poprzez kwiaty, będący
 • Znaczenie Admirari Nil Co znaczy dziwić (Numicjuszu, to niemal jedyna rzecz, jaka może uszczęśliwić człowieka). Etym. - z Horacego (Listy, 1, 6, 1), z gr., zobacz meden
 • Znaczenie Nus Słownik nus zobacz nous
 • Znaczenie Ultra Plus Nec Znaczenie nadto, nic oprócz tego, ani kroku dalej; szczyt doskonałości, rzecz nieprześcigniona. Etym. - parafr. z Wulgaty (Hiob, 38, 11); "dalej
 • Znaczenie Nabiści Czym jest działających w Paryżu w 1888-1903, pozostających pod mocnym wpływem Paula Gauguina; byli to między innymi malarze Paul Sérusier, Pierre
 • Znaczenie Nikotyna Co oznacza organiczny (alkaloid) zawarty w liściach tytoniu. Etym. - fr. nicotine 'jw.' z n.z łaciny (herba) nicotiana 'ziele Nicota, jest to tytoń
 • Znaczenie Nizam Krzyżówka nizam tytuł władców Hajdarabadu (w prowincji Dekanu w Indiach), panujących od 1713 do 1950 r. Etym. - hindi 'porządek; układ; król' z arab
 • Znaczenie Niacyna Najlepszy nikotynowego, przeciwdziałający pelagrze. Etym. - z angielskiego: niacin 'jw.', skr. od ni(cotinic) ac(id) 'kwas nikotynowy'; zobacz
 • Znaczenie Winnica Nabota Przykłady sąsiada. Etym. - z Biblii (3. Ks. Władca., 21, 2): "rzekł Achab do Nabota: Daj mi winnicę twoją, żebym sobie zrobił ogród warzywny
 • Znaczenie Riche Nouveau Encyklopedia nouveau riche zobacz nuworysz
 • Znaczenie Nivose Jak działa kalendarza republikańskiego. niwacja geogr. erozja śnieżna, niszczące działanie mechaniczne topniejącego i osuwającego się śniegu, gł. w
 • Znaczenie Nawa Czy jest pomiędzy prezbiterium a kruchtą: odróżnia się nawy podłużne (kluczowa, boczne) i poprzeczną (transept); przest. a. przen. statek, okręt; (N
 • Znaczenie Noniusz Pojęcie pomocnicza, dołączona do skali gł. przyrządu pomiarowego, wykorzystywana do odczytywania dziesiątych części najmniejszej jednostki skali
 • Znaczenie Dieduszkie Dierewniu Na Wyjaśnienie dziadka na wsi (o rozbrajającej naiwności, niewinnej prostocie; o nieprecyzyjnym adresie listowym). Etym. - z opowiadania Czechowa Wańka: 9
 • Znaczenie Numeri Opis biblijnego Pięcioksięgu; por. Genesis. Etym. - ?Xac. l.mn. od numerus 'liczba'; od spisu ludności, zawartego w pierwszych rozdziałach
 • Znaczenie Nenia Informacje nenia w staroż. Rzymie - pieśń żałobna; lamentacje; tren, elegia. Etym. - ?Xac. 'jw.; kołysanka
 • Znaczenie ne bis in idem Co to jest ne bis in idem ?Xac. z gr., (prawo) nie (pozwala, by mechanizm wszczynano) podwójnie (przeciw temuż oskarżonemu) w tej samej (sprawie
 • Znaczenie Narcystyczny Definicja narcyzm umiłowanie samego siebie, zwł. własnej urody; autoerotyzm, stan zakochania się w sobie, odczuwania mocnych uczuć pozytywnych do
 • Znaczenie Noisette Co znaczy kawałek mięsa; przyrządzany z orzechami laskowymi; ziemniaki w kawałkach wielkości orzecha laskowego; przyrządzany na przyrumienionym maśle
 • Znaczenie necessitas non habet legem Słownik necessitas non habet legem ?Xac., prawn. konieczność nie zna prawa
 • Znaczenie neque semper arcum tendit Apollo Znaczenie nie zawsze Apollo napina łuk, jest to nie zawsze wysyła śmiercionośne strzały. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 10
 • Znaczenie Napalm Czym jest galaretowaty materiał zapalający (paliwo utwardzone), użytkowany w miotaczach ognia, bombach, granatach. Etym. - z angielskiego: skr. z na
 • Znaczenie Nrt Co oznacza jednostka pojemności statku; por. BRT. Etym. - z angielskiego: skr. od n(et) r(egister) t(on) 'jw.'; net 'netto'; register 'rejestr'; ton
 • Znaczenie nigra sum sed formosa Krzyżówka czarna, lecz piękna; por. black is beautiful. Etym. - z Wulgaty (Pieśń nad pieśniami, 1, 4); mówi oblubienica
 • Znaczenie Nobil Najlepszy nadanie szlachectwa. nobliwy szlachetny, wykwintny; wytworny, elegancki. Etym. - fr. noble 'szlachecki, szlachetny' z ?Xac. nobilis 'sławny
 • Znaczenie Natamus Poma Nos Przykłady my, jabłka, pływamy!; por. my pachali. Etym. - Friedrich Dedekind Grobianus (1549 r.); tak wołają "jabłka" końskiego nawozu
 • Znaczenie non vidit mira qui non vidit maria Encyklopedia non vidit mira qui non vidit maria ?Xac., kto na morzach nie bywał, ten dziwów nie widział
 • Znaczenie Norma Jak działa wskazówka, zasada postępowania w określonej dziedzinie; liczba, miara obowiązująca a. wymagana w jakimś zakresie. normatywne mechanizmy
 • Znaczenie nec Hercules contra plures Czy jest nec Hercules contra plures ?Xac., i Herkules nie poradzi przeciw wielu; siła złego na jednego
 • Znaczenie Nasciturus Pojęcie może opierając się na regulaminu ustawy nabyć prawo (na przykład do spadku) pod warunkiem, Iż urodzi się jako żywe dziecko. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Mentis Compos Non Wyjaśnienie rozumu, nie przy zdrowych zmysłach; por. compos mentis. Etym. - por. Cyceron (Przeciw L. Pizonowi, 20, 48
 • Znaczenie never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few Opis was so much owed aby so many to so few z angielskiego:, nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak sporo, tak nielicznym. Etym
 • Znaczenie Notable Informacje obywatele (miasta, regionu i tak dalej). Etym. - fr. notables 'doradcy królewscy we Francji XIV-XVIII w.' od notable 'znaczący, wybitny
 • Znaczenie nec locus ubi Troia fuit Co to jest nec locus ubi Troia fuit ?Xac., nie ma (już) śladu po miejscu, gdzie była Troja; por. iam seges est
 • Znaczenie One Number Definicja number one [wym. namberuan] z angielskiego:, numer jeden, osoba główna, jest to ja (wł. numero uno, hiszp. número uno 'jp
 • Znaczenie Neo Co znaczy NEO- w złożeniach: nowy; świeży, niedawny; nowy moment, nowa postać czegoś; postać niedojrzała. Etym. - gr. néos 'nowy
 • Znaczenie nomina stultorum semper parietibus haerent Słownik haerent ?Xac., przysł. śrdw. na murach (ścianach) wypisane są zawsze imiona głupców. nominativus ?Xac., gram. mianownik. nomina sunt odiosa
 • Znaczenie nemo me impune lacessit Znaczenie nemo me impune lacessit ?Xac., nikt nie zadziera ze mną (wyzywa mnie) bezkarnie. Etym. - dewiza szkockiego orderu Ostu, szkockich pułków itd
 • Znaczenie Nodule Czym jest zalegające dna oceanów, składające się w znacznej mierze z cennych metali, gł. manganu, kobaltu, niklu, a również miedzi. Etym. - z
 • Znaczenie Naturalia Co oznacza świadczenia w naturze. naturalista przest. przyrodnik; zwolennik, przedstawieciel naturalizmu. naturalia non sunt turpia ?Xac. rzeczy
 • Znaczenie Naira Krzyżówka naira waluta Nigerii równa 100 kobo, wprowadzona w 1973 r
 • Znaczenie Wdochnowienije Prodajotsja Nie Najlepszy możno rukopis' prodat') ros., kupczyć natchnieniem - to rzecz zdrożna (lecz rękopis sprzedać można); tł. St. R. Dobrowolskiego. Etym. - z
 • Znaczenie Notacja Przykłady znakami; zestaw symboli; zapis utworu muz., pismo muz. nota linguae ?Xac., w szkołach jezuickich dawn. Polski - nagana za rozmowę po polsku
 • Znaczenie nemo propheta in patria sua Encyklopedia nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie; nie masz proroka we własnym państwie. Etym. - wg Wulgaty (Ew. wg Mat., 13, 57; Marka, 6, 4; Łuk
 • Znaczenie Ngui Jak działa ngui tambola, jednostka monetarna Zambii i Malawi, równa 1/100 kuacza
 • Znaczenie Nie daj mnie Bog sojti s uma Czy jest Nie daj mnie Bog sojti s uma ros., O Boże, nie daj mi zwariować! Etym. - incipit wiersza (1833 r.) Aleksandra Puszkina, tł. Juliana Tuwima
 • Znaczenie Non c'e pace tra gli ulivi Pojęcie Non c’e pace tra gli ulivi wł., Nie ma pokoju pod oliwkami. Etym. - video (1952 r.) reżysera wł. Giuseppe De Santis
 • Znaczenie Newralgia Wyjaśnienie newralgia med. nerwoból. Etym. - fr. névralgie 'jw.'; zobacz neur-; alg
 • Znaczenie Nirwana Opis wyzwolenie ostateczne od przemian żywotów (reinkarnacji), od pragnień, namiętności, iluzji i empirycznej osobowości, osiągnięcie
 • Znaczenie Negr Informacje angielskiego: Negro 'Murzyn' z hiszp. a port. 'jp.; czarny' (por. albinos) z ?Xac. niger 'czarny'; por. niello, zobacz spiritual
 • Znaczenie non in solo pane vivit homo Co to jest non in solo pane vivit homo ?Xac., nie samym chlebem żyje człowiek. Etym. - z Wulgaty (Deut., 8, 3; Mat., 4, 4; Łuk., 4, 4
 • Znaczenie Nisei Definicja urodzona w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - amer.z angielskiego: z jap. dosł. 'drugie pokolenie'; ni 'drugie'; sei 'pokolenie
 • Znaczenie Volat Noctua Co znaczy staroż. szczęśliwy omen; staroż. właśnie ktoś bierze łapówkę, ktoś kogoś przekupuje. Etym. - z Erazma (Adagia, 1, 1, 76); zobacz glauk
 • Znaczenie na Antona i na Onufrija Słownik obchodzić imieniny i przyjmować prezenty) na Antoniego i na Onufrego; parokrotnie czerpać korzyści z tegoż powodu, tejże okazji. Etym. - z
 • Znaczenie Łukawo Mudrstwuja Nie Znaczenie wszystko) nie mędrkując chytrze (to, czego będziesz w swoim życiu świadkiem); zwyczajnie, bez fantazjowania. Etym. - z Aleksandra Puszkina
 • Znaczenie Niwalny Czym jest niwalny zobacz hiemalne (organizmy
 • Znaczenie Ns Co oznacza N/S żegl. statek o napędzie jądrowym. Etym. - z angielskiego: skr. od n(uclear) s(hip) 'jw.'; zobacz nuklearny; ship 'statek
 • Znaczenie Canorae Nugae Krzyżówka nugae canorae ?Xac., mile brzmiące błahostki, sympatyczne głupstewka, fraszki, bagatele
 • Znaczenie Nonsens Najlepszy nonsens bezsens, niedorzeczność, absurd, brednia, bzdura, głupstwo. Etym. - zobacz non-; sedno
 • Znaczenie Nordyczny Przykłady typ fizyczny człowieka wysokiego, długogłowego, o jasnych włosach, oczach i skórze. Etym. - fr. nordique 'jw.' od nord 'północ (strona
 • Znaczenie Noniron Encyklopedia prasowania (o koszulach i tym podobne). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; zobacz non-; iron 'prasować (żelazkiem); żelazo
 • Znaczenie Nankin Jak działa brązowożółtej, z mocnym połyskiem; przest. (w. l.mn.) spodnie a. ubranie z nankinu. Etym. - od nazwy miasta w Chinach
 • Znaczenie Numen Czy jest zamieszkujący (wg animistów) elementy a. zjawiska natury; duch opiekuńczy; bóstwo lokalne; moc twórcza, geniusz, por. noumen(on). Etym
 • Znaczenie Nylon Pojęcie nylon [wym. nylon; najlon] zobacz poliamidy. Etym. - nazwa handl
 • Znaczenie Nowicjat Wyjaśnienie pomieszczenie dla odbywających tę próbę. nowicjusz początkujący, nie obeznany; odbywający nowicjat. Etym. - śrdw.z łaciny noviciatus
 • Znaczenie non causa pro causa Opis zamiast powody; log. błąd fałszywej powody, popełniony poprzez przyjęcie w sposób nie dość uzasadniony pewnego zjawiska za przyczynę innego
 • Znaczenie Excepto Nemine Informacje nemine excepto ?Xac., nie wyłączając nikogo
 • Znaczenie Niuton Co to jest niuton (N) gł. jednostka siły w międzynarodowym układzie miar. Etym. - ku czci Izaaka Newtona
 • Znaczenie Nemat Definicja NEMAT(O)- w złożeniach: nić; zool. nicienie. nematologia dział zoologii zajmujący się nicieniami. Etym. - gr. nēma 'nić'; zobacz -logia
 • Znaczenie Contradicente Nemine Co znaczy nemine contradicente (a. nemine dissentiente) ?Xac., bez głosu sprzeciwu, jednomyślnie
 • Znaczenie Moriar Omnis Non Słownik non omnis moriar ?Xac., nie wszystek umrę; będę żył w moich utworach. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 30, 6
 • Znaczenie Nieudacznik Znaczenie nieudacznik pechowiec, nieszczęśliwiec. Etym. - ros., z nie- 'nie-'; udácza 'powodzenie, udanie się
 • Znaczenie Nuncjatura Czym jest Watykanu; urząd (a. moment sprawowania urzędu poprzez) nuncjusza, stałego dypl. przedstawiciela Watykanu; por. legatus. Etym. - wł
 • Znaczenie Neolit Co oznacza neolit młodsza epoka kamienna; epoka kamienia gładzonego. Etym. - zobacz neo-; -lit
 • Znaczenie Nimfomania Krzyżówka płciowy u kobiet (por. satyriasis); snębica u samic (zwł. krów i klaczy). nimfy mit. gr. córki Zeusa, piękne, śmiertelne, aczkolwiek
 • Znaczenie Nacja Najlepszy zwolennik nacjonalizmu; członek partii narodowej; narodowiec. nacjonalizacja unarodowienie, uspołecznienie; upaństwowienie; przejęcie
 • Znaczenie Savage Noble Przykłady szlachetny dzikus. Etym. - z Johna Drydena (The Conquest of Granada 1, 1, 1), 1670 r.; w lit. wyidealizowana postać człowieka naturalnego
 • Znaczenie Ens Non Encyklopedia non ens śrdw. ?Xac., coś, co nie istnieje
 • Znaczenie Nozdriowszczina Jak działa czelność, impertynencja, bezceremonialność. Etym. - od nazwiska Nozdriowa, jednego z bohaterów Martwych dusz (1842 r.) Gogola
 • Znaczenie Nora Czy jest buntującej się przeciw egoizmowi męża, który widzi w niej tylko zabawkę i lalkę. Etym. - gł. bohaterka dramatu Ibsena Nora; zobacz Et
 • Znaczenie Navicert Pojęcie wydane w okresie wojny poprzez upoważnionego urzędnika (na przykład konsularnego), stwierdzające, Iż przewożony statkiem ładunek nie jest
 • Znaczenie Nihilista Wyjaśnienie sześćdziesiątych latach XIX w. w Rosji: raznoczyniec, inteligent odrzucający tradycje i obyczaje szlachecko-burżuazyjne i ideologię
 • Znaczenie Paete Dolet Non Opis non dolet, Paete! zobacz Paete, non dolet. Etym. - z Marcjalisa (1, 14
 • Znaczenie No Informacje no klasyczny jap. balet dramatyczny ze śpiewami, o tematyce bohaterskiej; por. kabuki Etym. - jap. dosł. 'talent, umiejętność; jw
 • Znaczenie Koszula Nessosa Co to jest Nessosa koszula, szata - zobacz Dejaniry szata
 • Znaczenie Esse Nihil Definicja nihil esse ?Xac., nic nie istnieje. Etym. - z gr., maksyma filozofa gr. Zenona z Elei (około 490-około 430 przed naszą erą
 • Znaczenie Nisus Co znaczy nisus ?Xac., popęd. nisus formativus ?Xac., pęd do kształcenia się, do edukacji; natchnienie twórcze. nisus sexualis ?Xac., popęd płciowy
 • Znaczenie Nekr Słownik zwłoki; Zgon; obumieranie; zanik, uwiąd; wymarły, kopalny. nekrolatria kult zmarłych. nekrofilia zboczenie opierające na pociągu płciowym
 • Znaczenie Neoplatonizm Znaczenie rzeczywistości nowa synteza przedmiotów platońskich, pitagorejskich, arystotelesowskich i stoickich, będąca dominującą filozofią świata
 • Znaczenie Nonfiction Czym jest pisane prozą i nie będące powieścią, nowelą ani opowiadaniem. Etym. - z angielskiego:, 'jw.'; zobacz non-; fiction 'beletrystyka; fikcja
 • Znaczenie Nenufar Co oznacza łaciny 'jw.' z arab. nēnūfar, nēlūfar 'jw.' z sanskr. nilotpala 'jw.'; nila 'niebieski' + utpala 'kwiat lilii wodnej, lotosu
 • Znaczenie Nac Krzyżówka nāc hindi, zabawa, której gł. punktem jest występ młodych tancerek
 • Znaczenie Neorealizm Najlepszy rozwijający się pod wpływem walki z faszyzmem, w lit., plast., lecz gł. w filmie wł (1942-52): rozwojowy, krytyczny w stos. do
 • Znaczenie Tangere Me Noli Przykłady plast. obraz przedstawiający Chrystusa, gdy po zmartwychwstaniu pojawia się Marii Magdalenie; bot. niecierpek. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg
 • Znaczenie Niello Encyklopedia srebrnych elementów, polegająca na ryciu rysunków i wypełnianiu bruzd pastą z siarczków srebra, miedzi i ołowiu; rysunek wyryty tą techniką
 • Znaczenie Nebel Und Nacht Jak działa kryptonim akcji deportacyjnej członków ruchu oporu z Francji, Belgii i Holandii, wykonanej z rozkazu (z 7.XII.1941) Hitlera poprzez
 • Znaczenie Neologizm Czy jest neologizm słowo, zwrot, forma, znaczenie nowo utworzone, nowo powstałe w danym języku. Etym. - zobacz neo-; -log; log
 • Znaczenie nascimur poetae fimus oratores Pojęcie nascimur poetae, fimus oratores ?Xac., pisarzami się rodzimy, mówcami się (dopiero) stajemy. Etym. - przypisywane Cyceronowi
 • Znaczenie naszy priedki Rim spasli Wyjaśnienie przodkowie uratowali Rzym; zobacz kapitolińskie. Etym. - z bajki Kryłowa Gęsi (1811 r.); gęsi gnane poprzez chłopa na sprzedaż skarżą się
 • Znaczenie Oblige Noblesse Opis noblesse oblige fr., szlachectwo obowiązuje (do szlachetnego postępowania). Etym. - książę de Lévis (1764-1830), Maksymy i refleksje
 • Znaczenie Neopozytywizm Informacje empiryzm log., kierunek filozofii XX w. propagujący wiedzę opartą na doświadczeniu, sprowadzoną do pojęć fizyki, "filozofii naukowej
 • Znaczenie Ipsum Te Nosce Co to jest nosce te ipsum ?Xac., zobacz gnothi seauton
 • Znaczenie nocturna versate manu versate diurna Definicja Xac., studiujcie (wzory pozostawione nam poprzez Greków, jest to autorów gr.) dniem i nocą. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 260
 • Znaczenie Neoklasycyzm Co znaczy klasycyzm współczesny; różnorodne tendencje w kulturze europ. XIX i XX w. nawiązujące do antycznej tradycji gr.-rz. i do klasycystyczno
 • Znaczenie Probandi Nervus Słownik argument fundamentalny, kluczowy. nervus rerum ?Xac., rzecz główna, gł. siła sprawcza; grunt (rzeczy); żart. pieniądz
 • Znaczenie nemo sapiens nisi patiens Znaczenie jest mądry, kto nie jest cierpliwy. nemo tenetur seipsum accusare ?Xac., prawn. nikt nie jest obowiązany obwiniać samego siebie. nemo sibi
 • Znaczenie Nuworysz Czym jest arywista. Etym. - fr. nouveau riche 'dosł. nowy bogacz; jw.'; nouveau 'nowy' z ?Xac. novellus, zobacz nowela; fr. riche 'bogaty; bogacz
 • Znaczenie Nepotyzm Co oznacza stanowiska poprzez faworyzowanie, protegowanie krewnych a. ulubieńców. Etym. - ?Xac. nepos dpn. nepotis 'bratanek; wnuk
 • Znaczenie Pasaran No Krzyżówka ils ne passeront pas). Etym. - hasło rzucone poprzez La Pasionarię (Dolores Ibárruri) w przemówieniu radiowym dnia 19 VII 1936 r
 • Znaczenie Neosemantyzm Najlepszy neologizm semantyczny, słowo istniejący już, któremu umownie nadano nowe, dodatkowe znaczenie. Etym. - zobacz neo-; semant(o
 • Znaczenie Nunciakus Przykłady dwóch kijów z twardego drewna, dł. po 35 cm każdy, połączonych rzemienną gązwą, śrdw. broń chłopów jap., którym nie wolno było korzystać
 • Znaczenie never trust the artist trust the tale Encyklopedia z angielskiego:, nigdy nie ufaj artyście, ufaj opowieści. Etym. - Z Davida Herberta Lawrence'a (Studies in Classical Amer.Lit.), 1923 r
 • Znaczenie Nansuk Jak działa płótno bieliźniane. Etym. - z angielskiego: nainsook 'jw.' z jęz. hindi najnsukh dosł. 'radość oczu'; najn 'oko'; sukh 'radość
 • Znaczenie nescitis diem neque horam Czy jest nescitis diem neque horam zobacz vigilate itaque
 • Znaczenie ne sis patruus mihi Pojęcie wujem (jest to nie strofuj, nie przyganiaj jak wuj siostrzeńcowi). Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 3, 88
 • Znaczenie Nonparel Wyjaśnienie drukarskiej (6 punktów). Etym. - fr. nonpareille 'najmniejszy wielkość pewnych wyrobów, jak wstążki, czcionki' z r.ż. od nonpareil
 • Znaczenie Nachtmusik Opis Nachtmusik [wym. ...zi:k] muz. serenada. Etym. - nm. 'jw.'; Nacht 'noc'; Musik 'muzyka
 • Znaczenie Negliż Informacje żeński) poranny a. nocny; ubiór niekompletny, skąpy; bielizna. negliżować lekceważyć, zaniedbywać, ignorować. Etym. - fr. négligé 'negliż
 • Znaczenie Neopren Co to jest chloroprenowy, niepalny, trwalszy od naturalnego i odporniejszy na oleje i rozpuszczalniki. Etym. - amer. nazwa handl. (Du Pont, od 1931 r
 • Znaczenie navigare necesse est vivere non est necesse Definicja necesse ?Xac. żeglowanie jest rzeczą niezbędną, życie - niekonieczną. Etym. - napis na Domu Żeglugi w Bremie; tł. z gr. (Plutarch
 • Znaczenie Nike Co znaczy Nike gr., Zwycięstwo; uosobienie, bogini Zwycięstwa, wyobrażana jako kobieta ze skrzydłami u ramion i wieńcem w dłoni; por. wiktoria
 • Znaczenie Nakamaisiki Słownik grupowa', charakterystyczne dla pracowników wielkiego przedsiębiorstwa japońskiego poczucie mocnej solidarności, wspólnego losu i
 • Znaczenie natione Polonus gente Ruthenus Znaczenie natione Polonus, gente Ruthenus ?Xac. hist. narodowości polskiej, z pochodzenia Rusin
 • Znaczenie Nutacja Czym jest nachylenia osi obrotu ciała względem nieruchomej osi przechodzącej poprzez środek obrotu (drgania nutacyjne, równoczesne z precesją). Etym
 • Znaczenie Nereidy Co oznacza córek Nereusa, odznaczających się ogromną urodą (na przykład Amfitryta, Galatea, Tetyda). nerytyczny płytkomorski, w odniesieniu obszarów
 • Znaczenie Nostradamus Krzyżówka przepowiednie są mgliste i wykrętne. Etym. - od zlatynizowanej wersji nazwiska lekarza i astrologa fr. Michela de Nostre-Dame (1503-66
 • Znaczenie Nomia Najlepszy istniejący tylko z nazwy, tytularny, formalny; (wartość n-a) emisyjna. nominalizm stanowisko w śrdw. sporze o uniwersalia, odrzucające
 • Znaczenie Nobel Przykłady nobel chem. pierwiastek, otrzymany sztUCZNIE, Tabl. 1; zobacz aktynowce. Etym. - ku czci Alfreda B. Nobla
 • Znaczenie Neodym Encyklopedia neodym chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - zobacz neo-; n.z łaciny (di)dymium, zobacz dydym
 • Znaczenie Negentropia Jak działa negentropia entropia ujemna, synonim entropii. Etym. - neg(atywna) entropia
 • Znaczenie Value News Czy jest wälju] wartość informacyjna, walor nowości, świeżości (jako pożądana właściwość materiału prasowego); por. human interest. Etym
 • Znaczenie Uno Numero Pojęcie numero uno wł., zobacz number one
 • Znaczenie Nowenna Wyjaśnienie trwające 9 dni przed uroczystością a. świętem (niekiedy rozłożone na 9 innych okresów czasu). Etym. - śrdw.z łaciny novena 'jw.' z ?Xac. r
 • Znaczenie Neumy Opis używanej w śrdw. (do zapisu chorałów gregoriańskich) i w muz. Kościołów wsch; nota romana. Etym. - śrdw.z łaciny (p)neuma 'głos; nuta
 • Znaczenie nemo iudex idoneus in propria causa Informacje nemo iudex (a. testis) idoneus in propria causa ?Xac., prawn. nikt nie jest odpowiednim sędzią (świadkiem) we własnej sprawie
 • Znaczenie Nukleo Nuklei Nukle Co to jest jądro; jądrowy; kwas nukleinowy. nuklearny fiz. w odniesieniu jądra atomu; jądrowy. nukleoproteidy biol. wielocząsteczkowe związki
 • Znaczenie Napoleondor Definicja bita za czasów Napoleonów I i III, z ich wizerunkiem; por. luidor. Etym. - fr. napoléon (d'or) 'jw.'; or 'złoto' z ?Xac. aurum, zobacz
 • Znaczenie Nostryfikacja Co znaczy dyplomu, tytułu a. stopnia nauk. a. zawod. za równoważny z krajowym. Etym. - ?Xac. noster 'nasz'; -fikacja od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Nopal Słownik nopal bot. czerwiec amerykański, gatunek opuncji; rozszerz. opuncja, rodzaj z rodz. kaktusowatych. Etym. - hiszp. z jęz. nahuatl nopalli
 • Znaczenie Desperandum Nil Znaczenie nil desperandum ?Xac., nie ma powodu do rozpaczy; nie trzeba tracić nadziei. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 7, 27
 • Znaczenie Nomo Czym jest edukacja o sposobach sporządzania szczególnych wykresów (nomogramów) do szybkiego wykonywania obliczeń przybliżonych; przest. edukacja o
 • Znaczenie nihil tetigit quod non ornavit Co oznacza upiększał wszystko, czegokolwiek się dotknął; odnosił ogromny efekt we wszystkim, co przedsięwziął. Etym. - oparte na epitafium ułożonym
 • Znaczenie Nautilus Krzyżówka głowonoga czteroskrzelnego o zewnętrznej wielokomorowej spiralnej muszli wapiennej, występujący w ciepłych wodach Pacyfiku; art. puchar
 • Znaczenie Shopkeepers Of Nation Najlepszy naród sklepikarzy, kramarzy; por. l'Angleterre est une nation... Etym. - wg Biblii (Sofoniasz, 1, 11): "(wytrącony będzie wszystek
 • Znaczenie Coasting Narrow Przykłady narrow coasting z angielskiego: 'wąskie rozpowszechnianie', w RTV programy dla ustalonych, niewielkich grup radiosłuchaczy a. telewidzów
 • Znaczenie Jazz Orleans New Encyklopedia dżäz] jazz nowoorleański, najwcześniejszy (od 1890 r.) styl jazzowy, charakteryzujący się improwizacją, zwany także hot jazz. Etym. - od
 • Znaczenie Carter Nick Jak działa ka:ter] detektyw prywatny, amer. odpowiednik Sextona Blake; por. Sherlock Holmes. Etym. - bohater serii niedrogich amer. książeczek
 • Znaczenie Nephelokokkygia Czy jest idealistyczny plan zreformowania świata, projekt wizjonerski, utopijny. Etym. - gr. 'jw.'; nephélē 'chmura; mgła; tłum'; kókkys 'kukułka
 • Znaczenie Neueinstudierung Pojęcie rung], Neuinszenierung [wym. nojinscenirung], nm., nowe wystawienie, nowa inscenizacja dzieła dramatycznego a. operowego; por. remake
 • Znaczenie Spiro Tibi Non Wyjaśnienie non tibi spiro ?Xac., żyję nie dla ciebie, jest to nie dla twojej przyjemności
 • Znaczenie Neandertalczyk Opis kopalny człowiek z górnego plejsTOCENU, Tabl. 7 (szczątki odkopano w wielu miejscach Europy, Azji, Afryki i na Jawie). Etym. - od miejsca
 • Znaczenie naturam expellas furca tamen usque recurret Informacje tamen usque recurret ?Xac. choćbyś naturę wypędzał widłami, ona zawsze powróci; por. chassez le naturel... Etym. - z Horacego (Listy 1, 10
 • Znaczenie Sumy Neapolitańskie Co to jest na przykład ogromny spadek), które się jednak nie realizują; por. bajońskie. Etym. - od sum wywiezionych z Polski w r. 1556 (około 500
 • Znaczenie Nemrod Definicja niezrównany myśliwy. Etym. - hebr. Nimrōd; Biblia (Genesis, 10, 9) "Jako Nemrod spory łowiec przed Panem"
 • Znaczenie Nokaut Co znaczy przeciwnika ciosem, po którym nie może się podnieść z desek ringu poprzez przynajmniej 10 sek.; (n. techn.) uznanie boksera za niezdolnego
 • Znaczenie Nowosjelie Słownik nowosjelie zobacz inkrutowiny. Etym. - ros. 'czyjeś nowe mieszkanie; jw
 • Znaczenie Novus Znaczenie novus ?Xac., przest. nowość
 • Znaczenie Spiritus Nutrimentum Czym jest nutrimentum spiritus ?Xac., pokarm dla ducha. Etym. - napis na dawnej Bibliotece Królewskiej w Berlinie zbudowanej w r. 1780
 • Znaczenie Nonstop Co oznacza podróż) bez przystanków; (lot) bez lądowania po drodze; (program widowiskowy) pokazywany nieprzerwanie i ciągle na nowo, na który zazw
 • Znaczenie Nep Krzyżówka Radzieckiej (1921-28 r.) na miejsce komunizmu wojennego, dopuszczająca w ustalonych granicach produkcję i handel kapitalistyczny i wolną
 • Znaczenie Nikiel Najlepszy metal srebrzystobiały, miękki, ciężki, trwały na powietrzu, odporny na działanie zasad. nikielin arsenek niklu, istotny kruszec niklu
 • Znaczenie Norbertanin Przykłady regularnych reguły św. Augustyna, założ. w 1121 r. w miejscowości Prémontré (stąd nazwa premonstranci), koło Laon we Francji. Etym. - od
 • Znaczenie nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua Encyklopedia dextera tua ?Xac., (gdy dajesz jałmużnę) niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 6, 3
 • Znaczenie Guerre De Nom Jak działa pierw. wojsk.); por. alias. nom de plume fr., pseud. lit. (dosł. pióra). nomen (atque) omen ?Xac., imię (i poza tym jeszcze) wróżba (z
 • Znaczenie nil mortalibus ardui est Czy jest śmiertelnikowi wszystko jest dostępne. Etym. - z Horacego (Pieśni 1, 3, 37), 30 przed naszą erą, tł. Lucjana Siemieńskiego
 • Znaczenie nam tua res agitur Pojęcie ardet) ?Xac., ciebie wszak rzecz dotyczy; ty sam jesteś przecież zagrożony (gdy ściana u sąsiada płonie). Etym. - z Horacego (Listy 1, 18
 • Znaczenie Nasi Wyjaśnienie nasi jap., słynna eksportowa odmiana gruszki japońskiej
 • Znaczenie Notoryczny Opis osławiony, nieprawidłowy. notyfikacja urzędowe zawiadomienie, podanie do informacje ważnego faktu, postanowienia i tym podobne (zwł. w
 • Znaczenie Nomansland Informacje niczyja; teren położony pomiędzy przednimi pozycjami walczących z sobą wojsk. Etym. - z angielskiego: 'teren nie posiadający właściciela
 • Znaczenie Gladium Puero Ne Co to jest ne puero gladium ?Xac., nie dawaj dziecku miecza
 • Znaczenie Nohajcy Definicja nad M. Azowskim), jednej z feudalnych formacji państwowych utworzonych nareszcie XIV w. w wyniku rozpadu Złotej Ordy. Etym. - od imienia
 • Znaczenie non sum qualis eram Co znaczy już), jakim byłem. Etym. - z Pieśni 4, 1, 3, Horacego: n.s.q.e. bonae sub regno Cinarae 'n.j. (j.)j.b. pod władzą dobrej Cynary' (mowa o
 • Znaczenie Nmr Słownik NMR skr. z angielskiego: Nuclear Magnetic Resonanse; med. magnetyczny rezonans jądrowy
 • Znaczenie Paszport Nansenowski Znaczenie tożsamości wydawany po 1. wojnie świat. bezpaństwowcom różnych kategorii, pełniący funkcję paszportu a. dokumentu podróży. Etym
 • Znaczenie nous dansons sur un volcan Czym jest tańczymy na wulkanie. Etym. - Narcisse Achille Salvandy (1795-1856), poseł fr. w Neapolu, powiedział te słowa, wieszczące upadek władzy
 • Znaczenie Ape Naked Co oznacza angielskiego:, dosł. 'naga małpa', człowiek, homo sapiens. Etym. - termin spopularyzowany poprzez etnologa brytyjskiego Desmonda Morrisa w
 • Znaczenie Nul Krzyżówka nul przest. zero. Etym. - nm. Null, ros. nul 'jw.' z ?Xac. nullus 'żaden
 • Znaczenie non bis in idem Najlepszy non bis in idem zobacz ne bis in idem
 • Znaczenie Nn Przykłady znam; ktoś nieznany. Etym. - inicjały te pochodzą w rzeczywistości od starorzymskich ćwiczeń procesowych dla uczących się prawników, gdzie
 • Znaczenie Natywizm Encyklopedia psychol., pogląd, który przyjmuje istnienie poznania niezależnego od doświadczenia i utrzymuje, Iż pochodzi ono z pewnych pojęć
 • Znaczenie Nelson Jak działa 111 rozmaicie interpretowana, na przykład jako: 1 funt, 1 szyling, 1 pens, lub jedno oko, jedna ręka, jeden zadek i tym podobne; uważana za
 • Znaczenie Biezmołwstwujet Narod Czy jest bezsilny w obliczu bezprawia); również iron. o milczeniu świadków oburzających postępków; por. le silence des peuples... Etym. - tragedia
 • Znaczenie Neufchatel Pojęcie niedojrzewający ser z mleka krowiego, ze śmietaną a. bez niej i regularnie z przyprawami. Etym. - fr. od nazwy kantonu Neufchâtel
 • Znaczenie Nicht der Morder der Ermordete ist schuldig Wyjaśnienie schuldig nm., Nie morderca jest winien, ale zamordowany. Etym. - powieść (1920 r.) pisarza austr. Franza Werfla (1890-1945
 • Znaczenie non quo sed quo modo Opis non quo sed quo modo ?Xac., nie (istotne) dokąd, lecz (istotne) w jaki sposób
 • Znaczenie Sjerom W Niekto Informacje Ktoś w szarym ubraniu (nazywany On); znak losu, przeznaczenia; iron. o postaci zagadkowej, niewyraźnym indywiduum. Etym. - postać ze sztuki
 • Znaczenie Nunatak Co to jest nunatak esk., geol. występ skalny wystający powyżej powierzchnię lodowca
 • Znaczenie num et Saul inter prophetas Definicja num et Saul inter prophetas? ?Xac., przysł. czyż i Saul pomiędzy prorok(am)i? Etym. - z Wulgaty (1. ks. Samuel., 10, 2; 19, 24
 • Znaczenie nikto nie obnimiet nieobjatnowo Co znaczy żart. nikt nie obejmie rzeczy nieobjętej (nie ogarnie - nieogarnionej). Etym. - z Koźmy Prutkowa (wspólny pseud. 4 pisarzy ros.: Aleksieja
 • Znaczenie Net Słownik net w tenisie (stołowym), siatkówce: muśnięcie piłką serwowaną górnej krawędzi siatki. Etym. - z angielskiego: 'siatka, sieć; jw
 • Znaczenie Nestorianizm Znaczenie teologiczna powstała w V w., przyjmująca istnienie dwóch osób w Chrystusie, boskiej i ludzkiej, dająca więc Marii tytuł nie Bogarodzicy
 • Znaczenie Nonet Czym jest wykonawców; utwór na taki zespół. Etym. - wł. nonetto 'jw.' od nono 'dziewiąty' z ?Xac. nonus, zobacz nona
 • Znaczenie Vacuum Abhorret Natura Co oznacza natura (ab)horret vacuum ?Xac., natura nie znosi próżni
 • Znaczenie Naos Krzyżówka naos archit. staroż. część świątyni gr. mieszcząca posąg bóstwa (z łaciny cella). Etym. - gr. 'świątynia; jw
 • Znaczenie Notofagus Najlepszy wiecznie zielony, buk nowozelandzki. Etym. - n.z łaciny nothofagus; gr. nóthos 'bękart; nieślubny; fałszywy, rzekomy'; ?Xac. fagus 'buk
 • Znaczenie Nonkonformizm Przykłady postawa niezgody z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami a. poglądami; relig. dysydentyzm protestancki w relacji do
 • Znaczenie Pactum Nudum Encyklopedia pakt'; prawn. umowa, ugoda, układ, kontrakt, zawarte bez niezbędnych formalności, a przeto pozbawione mocy prawnej, nie do wyegzekwowania
 • Znaczenie Lapillo Notanda Nigro Jak działa niepomyślny, fatalny) do zaznaczenia czarnym kamykiem (odpowiednio z obyczajem starorzymskim); por. lub lapillo
 • Znaczenie Narteks Czy jest chrześc., w śrdw. przekształcony w kruchtę. Etym. - późn.gr. nárthēks 'jw.' z gr. 'koper olbrzymi'; poprzez porównanie wąskiego, długiego
 • Znaczenie numero deus impare gaudet Pojęcie numero deus impare gaudet ?Xac., bogów radują liczby nieparzyste
 • Znaczenie nichts fur die Unsterblichkeit getan Wyjaśnienie nichts für die Unsterblichkeit getan nm., zobacz dreiundzwanzig Jahre
 • Znaczenie Nom Opis dziedzinie edukacji, zdolności. -NOMIA w złożeniach: mechanizm praw rządzących daną dziedziną; tematyka edukacji, zdolności. -NOM(O)- w
 • Znaczenie Neon Informacje neon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, gaz szlachetny, helowiec. Etym. - gr. r.nij. od néos, zobacz neo
 • Znaczenie Nikki Co to jest obejmujący dzienniki dworskie i pamiętniki z podróży; włączano do nich regularnie pieśni i poematy; por. uta-monogatari
 • Znaczenie natura non facit saltus Definicja natura non facit saltus ?Xac. natura nie czyni skoków. Etym. - Raoul Fournier (De sermonis latini studio) około 1627 r
 • Znaczenie nunc dimittis servum tuum Domine Co znaczy teraz, Panie, sługę Twego puść z pokojem. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 2, 29); tłum. wg A. Mickiewicza (Pan Tadeusz, 10, 894
 • Znaczenie Neptun Słownik otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od nazwy 8. planety układu słonecznego, Neptun (odkr. 1846 r.), z ?Xac. Neptūnus 'mit. rz
 • Znaczenie Impar Pluribus Nec Znaczenie kilku (słońcom); niezrównany, wywyższony nad wszystkich na świecie. Etym. - dewiza Ludwika XIV, którego emblematem było słońce
 • Znaczenie Volens Nolens Czym jest nolens volens ?Xac., chcąc nie chcąc
 • Znaczenie Nekton Co oznacza nekton ogół organizmów pływających czynnie w otwartej strefie wód; por. plankton. Etym. - gr.r.nij. od nēktós 'pływający' z nēchein 'pływać
 • Znaczenie Folge Neue Krzyżówka neue Folge nm., dosł. 'nowa seria', ustalenie wyróżniające numery serii tomów czasopisma, które zmieniło redakcję a. przeszło w inne ręce
 • Znaczenie Narkodolary Najlepszy eksportowi kokainy i in. narkotyków; por. petrodolary. narkoman człowiek cierpiący na narkomanię, chorobliwy nałóg zażywania środków
 • Znaczenie Nudysta Przykłady praktyki towarzyskiego przebywania obu płci nago na powietrzu latem dla higieny fiz. i psych. Etym. - z angielskiego: nudist, nudism, fr
 • Znaczenie naj bude jak buwało Encyklopedia naj bude jak buwało ukr. niech będzie jak było. Etym. - Mikołaj Kowbasiuk, poseł chłopski z Kołomyi, przed 1878 r
 • Znaczenie nonumque prematur in annum Jak działa nonumque prematur in annum ?Xac., i zatrzymaj (swój utwór) aż do dziewiątego roku (w biurku). Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 388
 • Znaczenie Nasa Czy jest NASA z angielskiego:, skr. od National Aeronautics and Space Administration, amer. urząd ds. lotniczych i kosmicznych, zał. w r. 1958
 • Znaczenie nave senza nocchiero in gran tempesta Pojęcie wł. okręt bez sternika w okresie nawałnicy. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Czyściec, 6, 77); o Italii
 • Znaczenie Noruz Wyjaśnienie Nōrūz (n.)pers., Nowy Dzień, święto Nowego Roku i początku wiosny, obchodzone 21. marca
 • Znaczenie Neur Opis tkanka nerwowa, nerwowy. neurologia med. edukacja o układzie nerwowym i jego zaburzeniach. neurastenia med. nerwica neurasteniczna, gdzie
 • Znaczenie Nickelodeon Informacje ameryki - nazwa inicjalnych kin, zwł. sprzed 1. wojny świat. Etym. - amer.z angielskiego: nickel '5 centów', tyle, ile kosztował bilet
 • Znaczenie Niwelacja Co to jest do jednego poziomu, znoszenie różnic, nierówności; w geodezji: pomiar różnicy wysokości punktów terenowych. niweleta projektowany profil
 • Znaczenie Nahualt Definicja Nahualt hiszp. z nahuatl, nahuanie ludność pierwotna płd. Meksyku i Ameryki Śr., łącznie z Aztekami; nahua, język tej ludności
 • Znaczenie Nona Co znaczy dwoma dźwiękami, wynosząca 9 stopni skali (por. prima); zobacz hora 1. Nony w staroż. Rzymie - 7. dzień maja, lipca i października; w
 • Znaczenie Neotenia Słownik rozrodczych poprzez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym (na przykład u aksolotla); zatrzymanie u form dorosłych pewnych cech
 • Znaczenie Nazyrejczycy Znaczenie święci charyzmatycy dożywotnio poświęcający się Bogu, nie ścinający włosów i nie pijący wina; potem mężczyźni, którzy ślubowali poprzez
 • Znaczenie Noumen Czym jest sobie; zobacz Ding an sich; por. fenomen, numen. nous [wym. nu:s] nus, gr. filoz. staroż. rozumna, pierwsza powód istnienia rzeczywistości
 • Znaczenie Nagan Co oznacza zazw. 7-strzałowego produkowanego w Belgii (koniec XIX w.), w Rosji (od 1893) i w Polsce (przed 2. wojną światową). Etym. - ros. 'jw.' od
 • Znaczenie Varietur Ne Krzyżówka ne varietur ?Xac., (akt, dokument, wydanie książkowe, gdzie) nic nie powinno być zmienione
 • Znaczenie non est bonum esse hominem solum Najlepszy non est bonum esse hominem solum ?Xac., niedobrze być człowiekowi samemu. Etym. - z Wulgaty (Gen., 2, 18); Bóg o Adamie
 • Znaczenie non cuivis homini contingit adire Corinthum Przykłady Corinthum ?Xac., prawie każdego stać na podróż do Koryntu. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 17, 36), 20 r. przed naszą erą; wejście do portu
 • Znaczenie Verbis Nudis Encyklopedia nudis verbis ?Xac., (mówiąc) bez ogródek, nie owijając w bawełnę, prosto z mostu (dosł. nagimi słowami
 • Znaczenie Noktowizor Jak działa widzenie w ciemności, przetwarzający promienie podczerwone (cieplne) w światło widzialne. nokturn krótki muz. utwór instrumentalny
 • Znaczenie Hut Nissen Czy jest Nissena', prefabrykowana konstrukcja z blachy falistej, w kształcie połowy walca przeciętego wzdłuż średnicy podstawy, stosowana po raz
 • Znaczenie nemo ante mortem beatus Pojęcie przed śmiercią nie można nazwać człowiekiem szczęśliwym. Etym. - wg Owidiusza (Metamorfozy, 3, 136), z gr. słów Solona wg Herodota (Dzieje
 • Znaczenie nolite iudicare ut non iudicemini Wyjaśnienie nolite iudicare, ut non iudicemini ?Xac., nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 1; por. Łuk., 6, 37
 • Znaczenie Nimb Opis okrąg, koło (a. inna figura geom.), umieszczane nad głowami Chrystusa i świętych; por. aureola. nimbus meteor. chmura deszczowa
 • Znaczenie Nitouche Informacje nitouche zobacz sainte nitouche
 • Znaczenie Mołczat Mogu Nie Co to jest milczeć; por. le silence des peuples... Etym. - tytuł artykułu (1908 r.) Lwa N. Tołstoja, wzywającego rząd do zaprzestania egzekucji
 • Znaczenie Thing New Definicja quot;muzyka natchnienia", "muzyka chwili", murzyński, awangardowy kierunek muzyki jazzowej 60. lat XX w. (John Coltrane
 • Znaczenie Vague Nouvelle Co znaczy we fr. powieści, dramacie, a zwł. w filmie, rozpoczęty nareszcie lat 50. XX w. (będący reakcją na tak zwany monolog wewnętrzny
 • Znaczenie Niob Słownik z gatunku wanadowców; (w l.mn.) przest. płaskie pukle włosów na skroniach i policzkach kobiet. Niobe przen. matka rozpaczająca po stracie
 • Znaczenie nec bella nec puella Znaczenie nec bella, nec puella ?Xac., ani ?Xadna, ani dziewczyna
 • Znaczenie Nefoskop Czym jest nefoskop meteorol. przyrząd do określania kierunku i prędkości ruchu chmur. Etym. - gr. néphos ‘chmura; mgła; ciemność; tłum’; zobacz -skop
 • Znaczenie Nisza Co oznacza skale; biol. zestaw wszystkich wyróżnialnych cech środowiska danego gatunku. Etym. - fr. niche 'wnęka, nisza' z ?Xac. nidus 'gniazdo
 • Znaczenie Naplewatielstwo Krzyżówka pogardliwy, niedbały, niesumienny, nierzetelny relacja do kogo a. czego; por. je-m'en-foutisme. Etym. - ros. 'jw.' od naplewat' 'napluć
 • Znaczenie Obstat Nihil Najlepszy Kośc. rz.kat. formuła zezwolenia na druk dzieła a. na objęcie stanowiska kościelnego; por. Index librorum
 • Znaczenie Naumachia Przykłady przedstawiające bitwę morską. nautyka tematyka wiedzy żegl., obejmująca dewiację, locję, nawigację i astronomię nautyczną, żeglarską. Etym
 • Znaczenie no man is an island Encyklopedia nikt nie jest (samotną) wyspą. Etym. - z Johna Donne (Devotions upon Emergent Occasions, 17), 1624 r.; tytuł pracy amer. zakonnika trapisty
 • Znaczenie Neofilologia Jak działa neofilologia filologia języków i literatur nowożytnych. Etym. - zobacz neo-; filologia
 • Znaczenie Nachdichtung Czy jest wolny przekład poet. Nachgeschichte lit. poakcja, dopełnienie akcji, wiadomość autora o dalszych losach postaci utworu i o wydarzeniach
 • Znaczenie nous avons change tout cela Pojęcie to wszystko zmienili (i teraz uprawiamy medycynę zupełnie nowym systemem). Etym. - z Moliera (doktor mimo woli, 2, 6); odpowiedź Sganarela
 • Znaczenie Novi Nihil Wyjaśnienie sejmu radomskiego z 1505 r. stwierdzająca, Iż władca bez zgody sejmu nie może stanowić) "nic nowego" (co aby godziło w prawa i
 • Znaczenie Nesselrode Opis mieszanymi owocami, posypana skrobaną czekoladą. Etym. - od nazwiska hr. Karła Nesselrode, ros. ministra spraw zagr. 1822-56
 • Znaczenie Nonszalancja Informacje bezceremonialność; lekceważenie otoczenia; nieco arogancka swoboda w zachowaniu się. Etym. - fr. nonchalance 'jw.'; zobacz non-; chaland
 • Znaczenie Nabab Co to jest w imperium Mogołów w Indiach; dawn. Europejczyk wzbogacony w Indiach; bogacz, krezus. Etym. - hindi nabāb, naw(w)āb 'namiestnik' z arab
 • Znaczenie Conradus Est Natus Definicja natus est Conradus zobacz Gustavus obiit
 • Znaczenie Deal New Co znaczy quot;, społ.-polit. program walki z ogromną depresją ekon. po kryzysie 1929-30 r., zapoczątkowany poprzez rząd USA w r. 1933 pod
 • Znaczenie noscere volunt omnes mercedem solvere nemo Słownik noscere volunt omnes, mercedem solvere nemo ?Xac., wszyscy chcą wiedzieć, nikt nie chce zapłacić
 • Znaczenie Naturyzm Znaczenie charakteryzujących się kultem (zazw. uosobionych) sił przyrody; nudyzm. Etym. - ?Xac. natura, zobacz naturalia
 • Znaczenie Negacja Czym jest niekorzystny przeczący; odmowny; niekorzystny, negatywny; (rezultat badań) stwierdzający nieistnienie czegoś (na przykład dolegliwości
 • Znaczenie Narodnicy Co oznacza socjalistycznego w latach 70.-90. XIX w. w Rosji, którzy sądzili, Iż przemiany społ. w Rosji zależą od chłopstwa i Iż nowoczesne
 • Znaczenie Minervam Sus Ne Krzyżówka ne sus Minervam (doceat) ?Xac., niech świnia nie poucza Minerwy; zobacz sus Minervam
 • Znaczenie Nard Najlepszy gatunków roślin, zwł. kozłka lekarskiego, lawendy; olejek eteryczny otrzymany z tych roślin. Etym. - gr. nárdos 'jw
 • Znaczenie Nadir Przykłady nieba przeciwległy zenitowi, znajdujący się w kierunku pionowym pod nami; zenit antypodów. Etym. - arab. nazir (as-samt) 'przeciwległy
 • Znaczenie Nandu Encyklopedia bezgrzebieniowy, mniejszy od strusia, o szczątkowych skrzydłach i mocnych nogach, żyjący w pampasach Ameryki Płd. Etym. - hiszp. ñandú
 • Znaczenie Nef Jak działa dwumasztowy, stosowany na M. Śródziemnym i w Europie Zach. w XI-XIV w., także w wyprawach krzyżowych. Etym. - fr. 'nawa; jw.' z ?Xac
 • Znaczenie Prosequi Nolle Czy jest chcieć kontynuować (postępowania sąd.)'; oświadczenie powoda o całkowitym a. częściowym odstąpieniu od powództwa. nolo episcopari, ?Xac
 • Znaczenie Spirituals Negro Pojęcie Negro Spirituals [wym. nigrou spiritjuylz] zobacz spiritual
 • Znaczenie Nestor Wyjaśnienie człowiek najpoważniejszy, najdoświadczeńszy w danej dziedzinie (edukacji, sztuki i tym podobne), na danym terenie. Etym. - gr. 'mityczny
 • Znaczenie Nutria Opis hodowany dla futra; skórka nutrii (a. jej imitacja, na przykład z pluszu). nutriety futra ze skór owczych barwione na brązowo, strzyżone i
 • Znaczenie Cladis Nuntius Nec Informacje świadek klęski (nie ocalał). Etym. - z Liwiusza (Dzieje Rzymu... 5, 49); o legendarnej bitwie pomiędzy Rzymianami (pod dowództwem Kamillusa
 • Znaczenie Neseser Co to jest na podręczne przybory, zwł. toaletowe. Etym. - fr. necessaire 'potrzebny, niezbędny; (rzeczy) konieczne; jw.; puzderko (na drobiazgi)' z
 • Znaczenie Gestio Negotiorum Definicja negotiorum gestio ?Xac., prawn., prowadzenie spraw innej osoby bez jej zlecenia i zgody
 • Znaczenie Mam Nuok Co znaczy nuok mam wietn., wietnamski ostry sos rybny
 • Znaczenie Bene Nota Słownik dobrze (iż); (nie mniej jednak) zwróć uwagę na to (iż); do tego, w dodatku, nawiasem mówiąc; à propos; (skr. nb
 • Znaczenie Neogen Znaczenie neogen geol. młodszy podokres trzeciorzędu obejmujący miocen i pLIOCEN, Tabl. 7. Etym. - zobacz neo-; -gen
 • Znaczenie Sequitur Non Czym jest non sequitur ?Xac. log. dosł. 'nie wynika'; wniosek nie wypływający z przesłanek
 • Znaczenie Navarin Co oznacza navarin [wym. nawarę] duszona baranina z jarzynami i korzeniami. Etym. - fr. od nazwy miejsca bitwy pod Navarino 20 X 1827 r
 • Znaczenie Numizmat Krzyżówka wartość zabytkową. numizmatyka edukacja o numizmatach. numizmatyk specjalista w zakresie numizmatyki; zbieracz numizmatów. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Nargile Najlepszy Bliskim Wschodzie, gdzie dym przechodzi poprzez naczynie z wodą i b. długie, giętkie cybuchy. Etym. - tur. 'jw.' z pers. nārgilä 'jw.' od
 • Znaczenie Noetyczny Przykłady pojąć tylko rozumem, intelektem; intelektualny, abstrakcyjny (o myśleniu). Etym. - gr. noētikós 'poznawczy' od noētós 'dający się poznać
 • Znaczenie Nawarch Encyklopedia nawarch w staroż. Grecji - admirał. Etym. - ?Xac. navarchus z gr. naúarchos 'dowódca floty'; naús zobacz naumachia; -archa
 • Znaczenie Nebularny Jak działa nebularny astr. w odniesieniu mgławic, mgławicowy. Etym. - ?Xac. nebula 'mgła; dym; chmury
 • Znaczenie Neutralizacja Czy jest zobojętnienia pomiędzy kwasem i zasadą, wskutek której powstaje odpowiednia sól i woda; traktatowe zobowiązanie się państwa do
 • Znaczenie Nazarejczycy Pojęcie Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; nazwa kilku sekt chrześc. nazaretanki polskie zebranie zakonne, założ. w r. 1875 w Rzymie
 • Znaczenie Numeraire Wyjaśnienie pieniędzy; miernik ustanowiony dla wartości (kursów) innych walut; waluta będąca takim miernikiem (jak na przykład dolar w postanowieniach
 • Znaczenie Negus Opis Abisynii). 2. napój z wina bordoskiego, portwajnu a. innego wina, z gorącą wodą, osłodzony, zazw. z sokiem cytrynowym i gałką muszkatołową
 • Znaczenie nihil est ab omni parte beatum Informacje nie ma rzeczy pod każdym względem błogosławionej (dobrej); nie ma pełnego szczęścia. Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 16
 • Znaczenie Nazi Co to jest hitlerowiec, członek hitlerowskiej partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP). nazizm [wym. nac-izm a. naz-izm] narodowy socjalizm
 • Znaczenie Non Definicja NON- w złożeniach: nie-; odwrotność, synonim czego; nieobecność. Etym. - ?Xac. non 'nie
 • Znaczenie Academia Cedat Ne Co znaczy Akademia nie ustępuje! Etym. - napis na portalu jednej z sal krakowskiego Collegium Maius, umieszczony w 1964r. wg projektu Karola
 • Znaczenie Natur Der Nachtseite Słownik Natury. Etym. - z filozofa nm. Gotthilfa Heinricha von Schuberta (Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften) 1808 r
 • Znaczenie Nagana Znaczenie dolegliwość wielu ssaków w Afryce zwrotnikowej, wywoływana poprzez świdrowce (trypanosomy), przenoszona poprzez muchy tse-tse. Etym. - z
 • Znaczenie Roman Nouveau Czym jest nowa powieść, antypowieść', typ powieści awangardowej, jaki rozwinął się, gł. we Francji lat 50-60. XX w. (Alain Robbe-Grillet, Michel
 • Znaczenie Nastika Co oznacza osoby i szkoły myślenia nie akceptujące autorytetu Wed, kastowej struktury społ. i wyższości braminów (kapłanów); do nāstików zalicza się
 • Znaczenie Narwal Krzyżówka waleni uzębionych, żyjący w morzach arktycznych (u samców lewy siekacz rozwija się w długi, śrubowato żłobkowany cios); por. delfin. Etym
 • Znaczenie Noho Najlepszy nowojorska, w dolnym Manhattanie, znana jako narastający ośrodek sztuki, muzyki, filmu i mody awangardowej; por. SoHo. Etym. - (1976) od
 • Znaczenie Netto Przykłady opakowania; (cena) po potrąceniu rabatów, odliczeniu prowizji i tak dalej; (dochód, zysk) czysty, po uwzględnieniu wydatków, podatków
 • Znaczenie ne sutor supra crepidam Encyklopedia trzymaj się (pilnuj) kopyta! Etym. - wg Pliniusza St. (Historia naturalna, 35, 85); Apelles poprawiwszy but na swym obrazie pod wpływem
 • Znaczenie Natia Jak działa pochodzenia relig. i dziś jeszcze przeznaczony gł. odgrywaniu opowieści o bogach, obejmujący misterny mechanizm pozycji ciała i gestów rąk
 • Znaczenie nie Szekspir gławnoje a primieczanija k niemu Czy jest k niemu ros., żart. nie Szekspir jest główny, lecz przypisy do niego. Etym. - z notatek Czechowa; myśl przypisana jakiemuś profesorowi
 • Znaczenie Nequam Pojęcie nequam ?Xac., ladaco, nicpoń, niegodziwiec
 • Znaczenie Nataka Wyjaśnienie nātaka sanskr., w Indiach - dramat a. komedia bohaterska, kluczowy z dziesięciu typów teatru indyjskiego
 • Znaczenie Quadrata Nota Opis quadrata) ?Xac., 'nuta kwadratowa' (jest to w kształcie rombu a. prostokąta), notacja do zapisu tekstów muz. chorału gregoriańskiego
 • Znaczenie Naftalen Informacje węglowodór aromatyczny otrzymywany z frakcji smoły węglowej, istotny surowiec chem., środek przeciw molom. Etym. - gr. náphta 'olej skalny
 • Znaczenie Natron Co to jest uwodniony węglan sodowy, stosowany w przemyśle chemicznym, hutniczym, szklarskim, papierniczym i in. Etym. - fr. z hiszp. natrón od arab
 • Znaczenie nemo mittit vinum novum in utres veteres Definicja veteres ?Xac., nikt nie leje młodego wina w stare miechy (ponieważ aby je rozsadziło). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 9, 17; Marka 2, 22
 • Znaczenie Nana Co znaczy nana fr., (poł. XX w.) pop. dziewczyna a. młoda kobieta
 • Znaczenie non erat his locus Słownik zgodne) miejsce; to było nie w porę, w niestosownym czasie (powiedziane, zrobione); dygresja nie na miejscu. Etym. - z Horacego (Sztuka
 • Znaczenie non omne licitum honestum Znaczenie non omne licitum honestum ?Xac., prawie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe (godziwe
 • Znaczenie Est Non Czym jest non est inventus (a. non est), (a. non inventus) ?Xac., dosł. 'nie został znaleziony'; prawn. zaginiony, poszukiwany
 • Znaczenie Nikodem Co oznacza stronnik; (kompleks Nikodema) dążenie do początków, do źródeł natury człowieka, świadomy atawizm psychiczny. Etym. - gr. Nikódēmos (dosł
 • Znaczenie nec amor nec tussis celatur Krzyżówka nec amor, nec tussis celatur ?Xac., nie da się ukryć ani miłości, ani kaszlu
 • Znaczenie Nowela Najlepszy prozą; prawn. ustawa a. dekret wprowadzające zmiany do obowiązującej ustawy a. dekretu. nowelista autor nowel lit. nowelizacja wprowadzenie
 • Znaczenie Verba Novissima Przykłady novissima verba ?Xac., ostatnie słowa (zwł. umierającego
 • Znaczenie Nl Encyklopedia N.L. zobacz non liquet
 • Znaczenie Possumus Non Jak działa non possumus ?Xac., nie możemy (nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli). Etym. - z Wulgaty (Dzieje Apost., 4, 20
 • Znaczenie Narracja Czy jest opowiadania (w utworze epickim). narrator lit. postać opowiadająca przebieg akcji; opowiadacz, gawędziarz. Etym. - ?Xac. narratio
 • Znaczenie Nimis Quid Ne Pojęcie ne quid nimis ?Xac., wszystko stosunkowo, w niczym za sporo. Etym. - z Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 1, 34) z gr.; zobacz meden agan
 • Znaczenie Newspeak Wyjaśnienie Etym. - z George Orwella (Rok 1984, r.1), 1949 r., tł. Juliusza Mieroszewskiego; nowy język tworzony poprzez monopolistyczną władzę, mający
 • Znaczenie Naked and the Dead Opis Nadzy i martwi. Etym. - tytuł powieści (1948) pisarza amer. Normana Mailera (ur. 1923); dzieje plutonu piechoty amer. lądującego na
 • Znaczenie Nuance Informacje nuance zobacz niuans
 • Znaczenie Veritas Nuda Co to jest nuda veritas ?Xac., naga prawda. Etym. - wg Horacego (Pieśni, 1, 24, 7
 • Znaczenie Nahaj Definicja krótkiej rękojeści; batog, bizun, kańcug, knut. Etym. - ukr. nahájka; ros.nagájka 'jw.; pierw. bicz nogajski (tatarski
 • Znaczenie nec accipietis cuiusquam personam Co znaczy nie będziecie mieć żadnego względu na osobę (jest to na stanowisko, zamożność, pozycję społ.); por. non est Iudaeus... Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie nullum vinum nisi hungaricum Słownik nullum vinum nisi hungaricum ?Xac., nie masz wina nad węgierskie; por. Hungariae natum
 • Znaczenie Pompiliusz Numa Znaczenie legendarny władca rzymski (por. Egeria); Numa wyszła za Pompiliusza - żart. zakończenie małżeństwem akcji (fabuły) utworu dramatycznego a
 • Znaczenie ni dieu ni maitre Czym jest pana. Etym. - dewiza fr. utopijnego komunisty i przywódcy rewolucyjnego Louis Auguste Blanqui (1805-81); tytuł wydawanej poprzez niego (XI
 • Znaczenie Noo Co oznacza NOO- w złożeniach; umysł. noosfera sfera działalności ludzkiego rozumu i techniki. Etym. - gr. noós, zobacz nous; sfera
 • Znaczenie Norito Krzyżówka ludzi do bóstwa w japońskim kulcie sinto; modlitwa, której skuteczność opiera się na koncepcji koto-dama, siły duchowej zawartej w wyrazach
 • Znaczenie Wave New Najlepszy New Wave z angielskiego:, 'nowa fala' rocka 70. lat XX w., punk rock
 • Znaczenie nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria Przykłady del tempo felice nella miseria wł., nic tak nie boli, jak chwile szczęścia wspominać w niedoli. Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Piekło, 5
 • Znaczenie Clausus Numerus Encyklopedia ograniczona, rozmiar oznaczona max. liczbą a. odsetkiem kandydatów pewnej kategorii (jak na przykład narodowościowej, rasowej, klasowej
 • Znaczenie nulla poena sine lege Jak działa kary bez (regulaminu) prawa; zasada prawna, w przekonaniu której gest tylko wtedy może podlegać karze, jeżeli przewiduje ją wydany
 • Znaczenie Nieszpory Czy jest brewiarzowej, którą odmawia się wieczorem. nieszpory sycylijskie masakra Francuzów na Sycylii w poniedziałek wielkanocny 1282 r., gdy
 • Znaczenie Nemezis Pojęcie sprawiedliwość, karząca butnych i zuchwałych; por. hybris. Etym. - gr. Némesis 'mit. gr. jedna z córek Nocy, bogini ludzkiego losu i

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie NAJLEPSZY Nemezis, Nieszpory, Nulla Poena Sine Lege, Numerus Clausus, Nessun Maggior Dolore Che Ricordarsi Del Tempo Felice Nella Miseria, New Wave, Norito, Noo, Ni Dieu co to jest.

Słownik Czym jest Nemezis, Nieszpory, Nulla Poena Sine Lege, Numerus Clausus co to znaczy.