incertum nullum unbelastt co to jest
Ugier co znaczy uberrima fides krzyżówka URUS co to jest una salus victis słownik ukulele czym jest.

Znaczenie słowa, wyrazu na U

 • Znaczenie ubi ius incertum ibi ius nullum Co znaczy ubi ius incertum, ibi ius nullum ?Xac., prawn., gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
 • Znaczenie Unbelastt Krzyżówka Niemcu zbyt młodym na to, by można go było podejrzewać o współudział w zbrodniach hitlerowskich w momencie 1933-45
 • Znaczenie Eyes Western Under Co to jest oczach Zachodu. Etym. - powieść z życia ros. emigracji polit. XIX w. (1911, wyd. pol. 1925) Josepha Conrada
 • Znaczenie Idem Et Unum Słownik unum et idem ?Xac., jedno i to samo
 • Znaczenie Dingres Violon Un Czym jest Ingresa', (czyjeś) hobby, konik, amatorskie, ulubione zajęcie. Etym. - rysownik fr. Dominique Ingres [wym. ęgr], 1780-1867, w wieku od 13
 • Znaczenie Ugriumburcziejew Co oznacza pyszałkowaty, tępy biurokrata-administrator. Etym. - w powieści M. Sałtykowa-Szczedrina Dzieje pewnego miasta (1870, wyd. pol. 1953
 • Znaczenie Uberbrettl Tłumaczenie Überbrettl austr.nm., nadscenka, kabarecik, teatrzyk
 • Znaczenie Ulisses Przykłady pełen forteli. Etym. - Ulixes, ?Xac. forma imienia Odyseusza, króla Itaki, mądrego, wymownego i przebiegłego bohatera wojny trojańskiej (wg
 • Znaczenie Depinal Image Une Definicja z Épinal', wzruszająca prostota, sentymentalizm trochę zbyt naiwny. Etym. - od kolorowych rycin drukarza z Épinal (w Wogezach, w płn.-wsch
 • Znaczenie Urgens Encyklopedia pismo ponaglające. urgować przest. domagać się, naglić. Etym. - ?Xac. urgens p.pr. od urgēre 'cisnąć, pilić, naglić
 • Znaczenie Uaua Jak działa w muzyce jazzowej, rockowej - sukces zmiany barwy dźwięku podobny do przechodzenia z głoski u do a, osiągany w drodze elektroakustycznej
 • Znaczenie utinam falsus vates sim Czy jest utinam falsus vates sim! ?Xac., obym był fałszywym prorokiem; oby się moja przepowiednia nie spełniła! Etym. - z Liwiusza, 31, 10
 • Znaczenie List Uriasza Pojęcie doręczyciela; por. Bellerofonta list. Etym. - z Biblii (2. Ks. Władca., 11, 14); władca Dawid wysyła Uriasza, męża swej kochanki Betsaby
 • Znaczenie Sam Uncle Wyjaśnienie Sam', personifikacja rządu USA, narodu amer., Amerykanów. Etym. - z angielskiego: 'Wuj Sam' od US (United States 'Stany Zjednoczone
 • Znaczenie Infra Ut Opis ut infra ?Xac., jak niżej
 • Znaczenie Possidetis Uti Informacje formuła prawa międzynarodowego, przyznająca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów okupowanych poprzez nie w momencie zawierania
 • Znaczenie Umbra Znaczenie abażur, parasolka, daszek na oczy. 2. ciemnoczerwony ił zabarwiony związkami żelaza i magnezu; naturalna farba brunatnoczerwona. Etym. - 1
 • Znaczenie Betrachtungen Unzeitmassige Co znaczy Unzeitmässige Betrachtungen nm., 'Niewczesne rozważania'. Etym. - tytuł pracy (1873 r.) Nietzschego
 • Znaczenie Udżamaa Krzyżówka rozwijająca lokalne kooperatywy, rolnictwo kolektywne i przedsięwzięcia oparte na samopomocy, wywodząca się z tradycyjnej afrykańskiej
 • Znaczenie Unizm Co to jest abstrakcyjnej zainicjowana w 1928 r. poprzez Władysława Strzemińskiego, pozwalająca, wg jego teorii, na osiągnięcie w obrazie "
 • Znaczenie Poesis Pictura Ut Słownik malarstwie, tak i w literaturze', pochodząca z Listów, 5, 361, Horacego formuła bliskości i podobieństwa malarstwa i literaturze, obu
 • Znaczenie Une idee par jour Czym jest dzień. Etym. - pod tym tytułem Émile de Girardin (1806-81), fr. publicysta i wydawca, artysta fr. prasy pop., otworzył w swym dzienniku La
 • Znaczenie Upeksa Co oznacza upeksa zobacz karunā
 • Znaczenie Multis Pro Unus Tłumaczenie wielu'; por. tous pour un... Etym. - wg Wergiliusza (Eneida, 5, 814); sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, by
 • Znaczenie Umiak Przykłady wykonana ze skór rozpiętych na drewnianym szkielecie, dawn. łódź wielorybnicza, aktualnie stosowana gł. poprzez kobiety do przewozu całej
 • Znaczenie Uniwerbizacja Definicja wieloczłonowych (typu: łódź wyścigowa, autobus przegubowy) na neologizmy-derywatywy (typu: wyścigówka, przegubowiec). Etym. - zobacz uni
 • Znaczenie Utamonogatari Encyklopedia zawierające pieśni, gatunek w lit. jap. obejmujący różne typy prozy, której towarzyszą wiersze (uta); zobacz monogatari; nikki
 • Znaczenie Ubermensch Jak działa nadczłowiek; człowiek, który wzniósł się powyżej dobro i zło (wg Nietzschego); por. Jenseits von Gut und Böse. Etym. - nm. 'jw.'; über
 • Znaczenie Ucha Czy jest ucha ros., zupa rybna
 • Znaczenie Jack Union Pojęcie flaga bryt. Etym. - z angielskiego: 'bandera bryt. na dziobie okrętu'; union 'związek; związkowy' z późn.z łaciny unio, zobacz unia; jack
 • Znaczenie Vires Desint Ut Wyjaśnienie voluntas) ?Xac., aczkolwiek sił nie staje (to jednak chęć jest chwalebna). Etym. - z Owidiusza (Listy z Pontu, 3, 4, 79
 • Znaczenie Regum Ratio Ultima Opis argument królów (w okresie wojny - proch i kule). Etym. - ze sztuki Calderona (W tym życiu wszystko jest prawdą i kłamstwem; 1644 r
 • Znaczenie Uremia Informacje organizmu odpadkami przemiany materii w konsekwencji upośledzenia czynności nerek. Etym. - n.z łaciny uraemia 'jw.'; z gr. oúron, zobacz
 • Znaczenie Ulama Znaczenie zajmujących się opracowywaniem i interpretacją muzułm. mechanizmu prawnego opierając się na Koranu i in. źródeł uznanych za kanoniczne
 • Znaczenie ubi solitudinem faciunt pacem appellant Co znaczy appellant ?Xac., gdy państwo obrócą w pustynię, twierdzą, Iż przynieśli mu pokój. Etym. - z Tacyta (Żywot Juliusza Agrykoli, 30
 • Znaczenie Tomahawk Uncle Krzyżówka ameryki - pogard. nazwa amer. Indianina, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w organizacjach i
 • Znaczenie Ictu Uno Co to jest uno ictu (a. uno impetu) ?Xac., od (jednego) razu, za jednym zamachem
 • Znaczenie Uwularny Słownik jamie gardłowej), wymawiany z jego udziałem (jak przy fr. r tylnojęzykowym). Etym. - śrdw.z łaciny uvula, anat. 'języczek' zdrobn. od ?Xac
 • Znaczenie un Estat dans Estat Czym jest un Estat dans Estat fr., dosł. 'kraj w kraju'. Etym. - Théodore Agrippa d'Aubigné, 1552-1630, passim
 • Znaczenie Ultimatum Co oznacza żądanie, warunek) przedstawiona w pertraktacjach dypl., której odrzucenie skutkuje zerwanie rokowań, a niekiedy wykorzystanie represji
 • Znaczenie Discourse Of Universe Tłumaczenie universe of discourse z angielskiego:, uniwersum wypowiedzi. Etym. - z Augusta de Morgana (On the Structure of Syllogism), 1846 r
 • Znaczenie Herzens Des Ungeduld Przykłady Ungeduld des Herzens nm., Niecierpliwość serca. Etym. - tytuł powieści (1938 r.) pisarza austr. Stefana Zweiga (1881-1942
 • Znaczenie un ours mal leche Definicja wylizany niedźwiedź' osoba źle wychowana, nieokrzesaniec, gbur, grubianin, żłób; pokraka, łamaga. Etym. - z bajki Le Paysan du Danube fr
 • Znaczenie Utero Encyklopedia UTERO- w złożeniach: macica. Etym. - ?Xac. uterus 'jw
 • Znaczenie ut aliquid fecisse videamur Jak działa aliquid fieri videatur) ?Xac., by się (co najmniej) wydawało, Iż się coś (w tej kwestii) dzieje; placebo. Etym. - z Laktancjusza (poeta
 • Znaczenie Ulster Czy jest z domieszkami, spilśniana i drapana, zazwyczaj o innym zabarwieniu z lewej i innym z prawej strony; długi płaszcz irl. zrobiony z grubego
 • Znaczenie Uniwersalia Pojęcie odpowiedniki pojęć ogólnych, elementy wiedzy pojęciowej, posiadające tylko cechy wspólne danemu zbiorowi elementów (por. konceptualizm
 • Znaczenie Miscere Dulci Utile Wyjaśnienie utile dulci miscere ?Xac., łączyć przyjemne z pożytecznym; zobacz omne tulit punctum
 • Znaczenie Rostro Et Unguibus Opis unguibus et rostro ?Xac., szponami i dziobem; ze wszystkich sił, z całą zaciętością (bronić się, walczyć i tym podobne
 • Znaczenie Ubichion Informacje b. rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt, zaliczony do witamin, wyodrębniony w 1957 r. poprzez biochemika amer. F. L. Grane'a i
 • Znaczenie Utylitarny Znaczenie praktyczną, wygodę a. względy materialne; mający wykorzystanie praktyczne. utylitaryzm pogląd etyczny (XVIII-XIX w.), głoszący, Iż to, co
 • Znaczenie Uwertura Co znaczy realizowany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego (na przykład opery, oratorium); (u. koncertowa) samodzielny utwór na orkiestrę
 • Znaczenie Ten Upper Krzyżówka upper ten zobacz the upper ten
 • Znaczenie Fert Fama Ut Co to jest ut fama fert ?Xac., jak wieść niesie; jak słychać. ut fata trahunt ?Xac., na los szczęścia, na łasce losu, jak zrządził sytuacja
 • Znaczenie Ultracyzm Słownik skrajne; maksymalizm. ultramontanizm kierunek polit. dążący do zapewnienia papiestwu i duchowieństwu kat. maksymalnego wpływu na wszystkie
 • Znaczenie Underground Czym jest podziemna w Londynie; por. metro; "podziemie", kierunek amer. grup rockowych 60. lat XX w., preferujących długie, skomplikowane
 • Znaczenie une maison est une machine a habiter Co oznacza dosł. 'dom jest maszyną do mieszkania'. Etym. - fr. architekt i urbanista Le Corbusier (właśc. Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965) w
 • Znaczenie Pensant Roseau Un Tłumaczenie un roseau pensant fr., (człowiek to tylko trzcina..., lecz) trzcina myśląca. Etym. - z Pascala (Myśli, 6, 347
 • Znaczenie Aeterna Urbs Przykłady urbs aeterna ?Xac., dosł. 'wieczne miasto', jest to Rzym. Etym. - z Tibullusa, 2, 5, 23
 • Znaczenie Multorum Unus Definicja unus multorum ?Xac., jeden z wielu (ograniczonych, przeciętnych). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 9, 71
 • Znaczenie Uta Encyklopedia uta zobacz tanka
 • Znaczenie Urawniłowka Jak działa zrównywanie, ujednolicanie, podciąganie pod szablon, zwł. wynagrodzeń za pracę (bez uwzględnienia jej jakości i ilości). Etym. - ros. 'jw
 • Znaczenie Ratio Ultima Czy jest ultima ratio ?Xac., ostatni, decyzyjny argument; ostateczny środek (na przykład wykorzystanie siły
 • Znaczenie Ujutno Pojęcie ujutno przytulnie, swojsko, miło; por. gemütlich. Etym. - ros. 'jw.' od ujút 'przytulność
 • Znaczenie Vires Ultra Wyjaśnienie ultra vires ?Xac., prawn. powyżej siły (czyjeś
 • Znaczenie uomini liberi sono fratelli Opis uomini liberi sono fratelli zobacz Gli uomini liberi
 • Znaczenie Unanimizm Informacje dążący do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych), będący reakcją przeciw romantyzmowi i
 • Znaczenie Undecyma Znaczenie pomiędzy dwoma dźwiękami, wynosząca 11 stopni skali; por. prima. Etym. - ?Xac. undecima 'jedenasta' od undecim '11
 • Znaczenie Uboot Co znaczy U-Boot okręt podwodny. Etym. - nm. skr. od U(ntersee)boot 'jw.'; unter 'pod'; See 'morze'; Boot 'łódź
 • Znaczenie Ulwa Krzyżówka około 30 gatunków glonów, z których najpospolitszy, zw. sałatą morską, jest jadalny w Szkocji i w Japonii. Etym. - n.z łaciny ulva z ?Xac
 • Znaczenie untieroficerskaja wdowa sama siebia wysjekła Co to jest wysjekła ros., wdowa po podoficerze sama siebie wychłostała; wykrętne i nielogiczne usprawiedliwianie nadużycia władzy. Etym. - wg Gogola
 • Znaczenie Umlaut Słownik Umlaut w jęz. nm.: zamiana samogłosek a, o, u, au na ä, ö, ü, äu; przegłos. Etym. - nm. 'jw.'; ump 'prze-'; Laut 'głos; dźwięk
 • Znaczenie utinam populus Romanus unam cervicem haberet Czym jest haberet! ?Xac., o gdybyż lud rzymski miał jedną tylko szyję! Etym. - słowa Kaliguli wg Swetoniusza (Kaligula, 30
 • Znaczenie Unia Co oznacza się krajów, Kościołów (zwł. protestanckich); (kon)federacja; liga. unicum [wym. unikum] unikat, osobliwość, rarytas, biały kruk. unici
 • Znaczenie Thule Ultima Tłumaczenie wyspa położona na (płn.) krańcach świata; por. arktyczny. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 1, 30); zobacz ultimatum; tul
 • Znaczenie Finem Ad Usque Przykłady usque ad finem ?Xac., aż do końca. usque ad necem ?Xac., na Zgon, aż do zabicia. usque ad nauseam ?Xac., aż do mdłości, aż do obrzydzenia
 • Znaczenie Urdu Definicja urdu jeden z języków indyjskich, oficjalny język lit. Pakistanu, stosowany w Indiach; por. hindustani. Etym. - hindi 'jw
 • Znaczenie Uberfremdung Encyklopedia robotników cudzoziemskich (hasło bojowe skrajnej prawicy w Szwajcarii). Etym. - nm. 'inwazja obcych przedmiotów na państwo' über 'nad, na
 • Znaczenie Sunt Ubi Jak działa wiersza, zwł. śrdw., rozpoczynającego się (a. z każdą strofą zaczynającą się) od słów ubi sunt a. ich odpowiedników w innych jęz., którego
 • Znaczenie Ułus Czy jest dawn. osada, tabor plemion tur.-mongol. w Eurazji; dawn. jednostka adm.-terytorialna Jakucji. Etym. - osm.tur. 'plemię; lud
 • Znaczenie Ukaz Pojęcie ukaz w Rosji carskiej - dekret cara, edykt, rozkaz. Etym. - ros. ukáz 'edykt; dekret; werdykt; reskrypt' od ukazát 'pokazać; wskazać
 • Znaczenie Est Mos Ut Wyjaśnienie ut mos est ?Xac., wg zwyczaju. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 392
 • Znaczenie une politique de Gribouille Opis polityka Gribouille'a (naiwniaka, głupca)', wybór większego zła, postępowanie prowadzące do sytuacji jeszcze gorszej niż ta, której się
 • Znaczenie Abendlandes Des Untergang Informacje kultury a. cywilizacji) Zachodu. Etym. - tytuł pracy (1918-22) nm. filozofa historii i kultury Oswalda Spenglera (1880-1936
 • Znaczenie Uran Znaczenie srebrzystobiały, promieniotwórczy. uraninit blenda uranowa (smolista), ruda uranu, źródło otrzymywania radu. Urania mit. gr. muza
 • Znaczenie Undyna Co znaczy undyna zobacz ondyna
 • Znaczenie Usus Krzyżówka zwyczaj (jest) tyranem. usus excultus modernus et approbatus ?Xac., współczesny, aprobowany obyczaj językowy. ususfructus ?Xac
 • Znaczenie uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum Co to jest duo, alii vero unum ?Xac., dosł. 'dał jednemu 5 talentów, drugiemu zaś dwa, a trzeciemu jeden' (każdemu wg umiejętności). Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie une proposition que persone ne refuserait Słownik refuserait fr., propozycja nie do odrzucenia. Etym. - z Balzaka (tata Goriot, 1834-35), Vautrin do Rastrignaka; spopularyzowane poprzez
 • Znaczenie Utensylia Czym jest akcesoria. Etym. - ?Xac. utensilia 'sprzęty, naczynia, narzędzia' z l.mn. r.nij. od utensilis 'użyteczny' z uti, zobacz utylitarny
 • Znaczenie usłużliwyj durak opasnieje wraga Co oznacza usłużliwyj durak opasnieje wraga ros., usłużny głupiec gorszy (jest) od wroga. Etym. - z Kryłowa (bajka Pustelnik i niedźwiedź), 1814 r
 • Znaczenie Und wozu Dichter in durftiger Zeit Tłumaczenie Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? nm., I cóż po poecie w tak ciężkich czasach? Etym. - z J.Ch.F. Hölderlina (elegia Chleb i wino), 1801 r
 • Znaczenie un sot savant est sot plus quun sot ignorant Przykłady ignorant fr., dosł. 'głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk'. Etym. - z Moliera (Uczone białogłowy, 4, 3
 • Znaczenie Understatement Definicja umyślne) osłabienie, powściągnięcie, pomiarkowanie wypowiedzi (dla wywołania ironicznego kontrastu z tym, czego się słuchacz a. czytelnik
 • Znaczenie un coup de Jarnac Encyklopedia Jarnaca', cios niespodziewany, zdradziecki, lecz skuteczy. Etym. - w obecności króla Henryka II i całego dworu fr. odbył się 10 VII 1547
 • Znaczenie urbem lateritiam invenit marmoream reliquit Jak działa reliquit ?Xac., dosł. 'zastał miasto ceglane, zostawił marmurowe'. Etym. - adaptacja ze Swetoniusza (Boski August 2, 28, 3), 14 r.: cesarz
 • Znaczenie Uadi Czy jest uadi, ued zobacz wadi. Etym. - fr. oued (l.mn. ouadi) 'jw.' z arab. wādi 'jw
 • Znaczenie Utopia Pojęcie okolica, wyspa, państwo i tak dalej) stworzone w wyobraźni; kraj najlepsze, zwł. w zakresie praw, rządów i stosunków społ.; mrzonka, plan
 • Znaczenie Utrakwiści Wyjaśnienie odłam husytów czes., domagający się między innymi komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina). utrakwizm doktryna relig. kalikstynów
 • Znaczenie American Ugly Opis nieładny Amerykanin'; Amerykanin mieszkający za granicą, którego obojętność na miejscową kulturę i bezduszny relacja do tubylców budzi w
 • Znaczenie Bulion Ureya Informacje pierwotna, hipotetyczna zupa prebiotyczna, protobiotyczna, mieszanina chemikaliów, która dała start życiu na Ziemi. Etym. - pierwszych
 • Znaczenie Uistiti Znaczenie małpka ogoniasta z rodz. pazurczatek, zamieszkująca lasy Ameryki (pod)zwrotnikowej. Etym. - fr. ouistiti 'jw.' dźwiękonaśl
 • Znaczenie Unipolarny Co znaczy zaprojektowany (a. nadający się) dla obu płci; nie wyróżniający a. nie dyskryminujący mężczyzn ani kobiet; równe traktowanie obu płci w
 • Znaczenie Unrowski Krzyżówka UNRRA. Etym. - z angielskiego: UNRRA skr. od United Nations Relief and Rehabilitation Administration 'Adm. ONZ ds. Pomocy i Odbudowy
 • Znaczenie Unanimiter Co to jest unanimiter ?Xac., jednomyślnie
 • Znaczenie Unperson Słownik dosł. 'nie-osoba', polityk a. inna postać publiczna, która straciła znaczenie i wpływy, i została zepchnięta na boczny tor, na szary
 • Znaczenie Uzurpacja Czym jest przywłaszczenie sobie władzy, cudzego stanowiska, cudzych praw. uzurpator. Etym. - późn.z łaciny usurpator 'użytkownik; przywłaszczyciel' i
 • Znaczenie ut re mi fa sol la si Co oznacza solmizacja. ut retro ?Xac., jak na odwrocie. ut supra ?Xac., jak wyżej; jak poprzednio. ut sequitur ?Xac., jak następuje
 • Znaczenie Ultra Tłumaczenie przestrzeni); po drugiej stronie; trans-; poza zasięgiem a. granicami; przekraczający; przewyższający; extra-; przekraczający to co
 • Znaczenie Unifikacja Przykłady ujednostajnienie, zespolenie, zjednoczenie. uniform (u)mundur(owanie). unilateralny jednostronny. Etym. - zobacz uni-; -fikacja od ?Xac
 • Znaczenie Ufo Definicja zidentyfikowany przedmiot latający. Etym. - inicjały wyrazów z angielskiego: unidentified flying object 'jw.'; un- 'nie'; identify
 • Znaczenie Uzus Encyklopedia uzus zobacz usus
 • Znaczenie ubi bene ibi patria Jak działa się) dobrze (powodzi), tam (jest moja) ojczyzna. Etym. - parafr. z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie, 5, 37); por. Arystofanes (Plutos, 1151
 • Znaczenie Ubahn Czy jest miejska (pod- i nadziemna); por. metro. Etym. - nm. skr. od U(ntergrund)bahn 'jw.'; unter 'pod'; Grund 'dno; grunt; ziemia'; Bahn 'kolej
 • Znaczenie Fuit Troia Ubi Pojęcie ubi Troia fuit ?Xac., gdzie (niegdyś) była Troja; zobacz campos ubi...; nec locus ubi...; iam seges...; fuimus Troes
 • Znaczenie Ureus Wyjaśnienie zwł. egipskich) umieszczany na głowie (zazw. nad czołem), mający kształt stylizowanego węża (okularnika egip.). Etym. - n.z łaciny uraeus
 • Znaczenie Voce Una Opis una voce ?Xac., [wym. .. wocze] jednogłośnie
 • Znaczenie Cabin Toms Uncle Informacje Chata Wuja Toma. Etym. - tytuł powieści (1852 r.) pisarki amer. Harriet Beecher Stowe (1811-96), która ukazała w niej światu grozę moralną
 • Znaczenie Usurae Znaczenie usurae ?Xac., prawn. odsetki, procenty
 • Znaczenie Urografia Co znaczy rentgenograficzne (części) przewodu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza) po dożylnym wstrzyknięciu substancji kontrastującej. urologia
 • Znaczenie Date To Up Krzyżówka aptudejt] dosł. 'aż do (bieżącej) daty'; wg najnowszych wymogów, wg obecnego stanu wiedzy, najnowocześniejszy, obecny, zawierający ostatnie
 • Znaczenie Oskorblonnyje I Uniżonnyje Co to jest Uniżonnyje i oskorblonnyje ros., Skrzywdzeni i poniżeni. Etym. - powieść (1861 r.) pisarza ros. Fiodora M. Dostojewskiego (1821-1881
 • Znaczenie ubi tu Gaius ego Gaia Słownik jesteś) Gajusem (tam) ja (jestem) Gają; gdzie ty jesteś panem i władcą, tam ja panią i władczynią. Etym. - z Plutarcha (Moralia, Sprawy
 • Znaczenie Carabosse Fee Une Czym jest Carabosse', zła wróżka, czarownica, wiedźma, jędza, sekutnica, megiera. Etym. - postać z bajki La belle au bois dormant (1697 r.) fr
 • Znaczenie uber allen Gipfeln ist Ruh Co oznacza wszystkimi szczytami panuje spokój. Etym. - z Goethego (Wanderers Nachtlied "Nokturn wędrowca"
 • Znaczenie un sot trouve toujorus un plus sot qui ladmire Tłumaczenie l'admire fr., dosł. 'każdy głupiec znajdzie zawsze głupszego, który go podziwia'. Etym. - z Nicolasa Boileau-Déspreaux (L'art poétique 1
 • Znaczenie Urbanistyka Przykłady rozbudowie i planowaniu miast. urbi et orbi ?Xac., 'miastu (jest to Rzymowi) i światu (uroczyste błogosławieństwo papieskie)'; do
 • Znaczenie Uni Definicja UNI- w złożeniach: jedno-; jeden; pojedynczy. Etym. - ?Xac. unus 'jeden'; por. uncja; unia
 • Znaczenie un paysage quelconque est un etat de lame Encyklopedia l'âme fr., każdy krajobraz jest stanem duszy. Etym. - z Henri-Frédérica Amiela (Dziennik poufny, 31 X 1852
 • Znaczenie Werte Aller Umwertung Jak działa Przewartościowanie wszystkich wartości. Etym. - podtytuł niedokończonego dzieła Nietzschego Der Wille zur Macht. Versuch einer U.a.W. 'Wola
 • Znaczenie Uhuru Czy jest uhuru suah., wolność
 • Znaczenie Forsan Ultima Pojęcie ultima forsan ?Xac., (Która godzina? To) ostatnia może. Etym. - napis na zegarach kośc
 • Znaczenie Uncja Wyjaśnienie 1/12 funta)=29,88 g; (oz), 1/16 funta z angielskiego:=28,35 g. uncjała; pismo uncjalne zwł. w gr. i ?Xac. manuskryptach od IV do VIII w
 • Znaczenie Ukulele Opis hawajska, pochodzenia port., spopularyzowana na Hawajach w latach 1880-90. Etym. - hawaj. 'jw.'; uku 'osóbka; pchła'; lele 'skaczący
 • Znaczenie Victis Salus Una Informacje ratunek (dla) zwyciężonych (nie spodziewać się żadnego ratunku); jedna dla zwyciężonych nadzieja - w rozpaczy. Etym. - z Wergiliusza
 • Znaczenie Urus Znaczenie URUS w złożeniach (nazwach gatunkowych): ogon. Etym. - n.z łaciny z gr. ourá 'ogon
 • Znaczenie Fides Uberrima Co znaczy uberrima fides ?Xac., dosł. 'najobfitsza wiara' dobra wiara, uczciwe zamiary; por. bona fides
 • Znaczenie Ugier Krzyżówka barwie od żółtej do brązowej, mieszanina glinokrzemianów i substancji barwnych, gł. tlenków żelaza, z której otrzymuje się ochrę paloną

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Ugier co znaczy uberrima fides krzyżówka URUS co to jest una salus victis słownik ukulele czym jest uncja co oznacza ultima forsan tłumaczenie uhuru przykłady. co to jest.

Słownik Ubi ius incertum ibi ius nullum co znaczy unbelastt krzyżówka Under co to znaczy.