incertum nullum usurae co to jest
Ut desint vires co znaczy Umlaut krzyżówka una salus victis co to jest Une idee par jour słownik.

Znaczenie słowa, wyrazu na U

 • Znaczenie ubi ius incertum ibi ius nullum Co znaczy ubi ius incertum, ibi ius nullum ?Xac., prawn., gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
 • Znaczenie Usurae Krzyżówka usurae ?Xac., prawn. odsetki, procenty
 • Znaczenie Multis Pro Unus Co to jest wielu'; por. tous pour un... Etym. - wg Wergiliusza (Eneida, 5, 814); sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, by
 • Znaczenie ut aliquid fecisse videamur Słownik aliquid fieri videatur) ?Xac., by się (co najmniej) wydawało, Iż się coś (w tej kwestii) dzieje; placebo. Etym. - z Laktancjusza (poeta
 • Znaczenie Utero Czym jest UTERO- w złożeniach: macica. Etym. - ?Xac. uterus 'jw
 • Znaczenie uomini liberi sono fratelli Co oznacza uomini liberi sono fratelli zobacz Gli uomini liberi
 • Znaczenie Sam Uncle Tłumaczenie Sam', personifikacja rządu USA, narodu amer., Amerykanów. Etym. - z angielskiego: 'Wuj Sam' od US (United States 'Stany Zjednoczone
 • Znaczenie Infra Ut Przykłady ut infra ?Xac., jak niżej
 • Znaczenie Uncja Definicja 1/12 funta)=29,88 g; (oz), 1/16 funta z angielskiego:=28,35 g. uncjała; pismo uncjalne zwł. w gr. i ?Xac. manuskryptach od IV do VIII w
 • Znaczenie Uta Encyklopedia uta zobacz tanka
 • Znaczenie Urdu Jak działa urdu jeden z języków indyjskich, oficjalny język lit. Pakistanu, stosowany w Indiach; por. hindustani. Etym. - hindi 'jw
 • Znaczenie Thule Ultima Czy jest wyspa położona na (płn.) krańcach świata; por. arktyczny. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 1, 30); zobacz ultimatum; tul
 • Znaczenie une politique de Gribouille Pojęcie polityka Gribouille'a (naiwniaka, głupca)', wybór większego zła, postępowanie prowadzące do sytuacji jeszcze gorszej niż ta, której się
 • Znaczenie utinam falsus vates sim Wyjaśnienie utinam falsus vates sim! ?Xac., obym był fałszywym prorokiem; oby się moja przepowiednia nie spełniła! Etym. - z Liwiusza, 31, 10
 • Znaczenie Umbra Opis abażur, parasolka, daszek na oczy. 2. ciemnoczerwony ił zabarwiony związkami żelaza i magnezu; naturalna farba brunatnoczerwona. Etym. - 1
 • Znaczenie Unanimizm Informacje dążący do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych), będący reakcją przeciw romantyzmowi i
 • Znaczenie Uboot Znaczenie U-Boot okręt podwodny. Etym. - nm. skr. od U(ntersee)boot 'jw.'; unter 'pod'; See 'morze'; Boot 'łódź
 • Znaczenie ubi tu Gaius ego Gaia Co znaczy jesteś) Gajusem (tam) ja (jestem) Gają; gdzie ty jesteś panem i władcą, tam ja panią i władczynią. Etym. - z Plutarcha (Moralia, Sprawy
 • Znaczenie un paysage quelconque est un etat de lame Krzyżówka l'âme fr., każdy krajobraz jest stanem duszy. Etym. - z Henri-Frédérica Amiela (Dziennik poufny, 31 X 1852
 • Znaczenie Ukulele Co to jest hawajska, pochodzenia port., spopularyzowana na Hawajach w latach 1880-90. Etym. - hawaj. 'jw.'; uku 'osóbka; pchła'; lele 'skaczący
 • Znaczenie Uniwersalia Słownik odpowiedniki pojęć ogólnych, elementy wiedzy pojęciowej, posiadające tylko cechy wspólne danemu zbiorowi elementów (por. konceptualizm
 • Znaczenie usłużliwyj durak opasnieje wraga Czym jest usłużliwyj durak opasnieje wraga ros., usłużny głupiec gorszy (jest) od wroga. Etym. - z Kryłowa (bajka Pustelnik i niedźwiedź), 1814 r
 • Znaczenie Umiak Co oznacza wykonana ze skór rozpiętych na drewnianym szkielecie, dawn. łódź wielorybnicza, aktualnie stosowana gł. poprzez kobiety do przewozu całej
 • Znaczenie Pensant Roseau Un Tłumaczenie un roseau pensant fr., (człowiek to tylko trzcina..., lecz) trzcina myśląca. Etym. - z Pascala (Myśli, 6, 347
 • Znaczenie Miscere Dulci Utile Przykłady utile dulci miscere ?Xac., łączyć przyjemne z pożytecznym; zobacz omne tulit punctum
 • Znaczenie Ulisses Definicja pełen forteli. Etym. - Ulixes, ?Xac. forma imienia Odyseusza, króla Itaki, mądrego, wymownego i przebiegłego bohatera wojny trojańskiej (wg
 • Znaczenie Sunt Ubi Encyklopedia wiersza, zwł. śrdw., rozpoczynającego się (a. z każdą strofą zaczynającą się) od słów ubi sunt a. ich odpowiedników w innych jęz., którego
 • Znaczenie Abendlandes Des Untergang Jak działa kultury a. cywilizacji) Zachodu. Etym. - tytuł pracy (1918-22) nm. filozofa historii i kultury Oswalda Spenglera (1880-1936
 • Znaczenie Uzus Czy jest uzus zobacz usus
 • Znaczenie Carabosse Fee Une Pojęcie Carabosse', zła wróżka, czarownica, wiedźma, jędza, sekutnica, megiera. Etym. - postać z bajki La belle au bois dormant (1697 r.) fr
 • Znaczenie Uhuru Wyjaśnienie uhuru suah., wolność
 • Znaczenie Vires Ultra Opis ultra vires ?Xac., prawn. powyżej siły (czyjeś
 • Znaczenie Ujutno Informacje ujutno przytulnie, swojsko, miło; por. gemütlich. Etym. - ros. 'jw.' od ujút 'przytulność
 • Znaczenie Uberfremdung Znaczenie robotników cudzoziemskich (hasło bojowe skrajnej prawicy w Szwajcarii). Etym. - nm. 'inwazja obcych przedmiotów na państwo' über 'nad, na
 • Znaczenie Est Mos Ut Co znaczy ut mos est ?Xac., wg zwyczaju. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 392
 • Znaczenie ubi bene ibi patria Krzyżówka się) dobrze (powodzi), tam (jest moja) ojczyzna. Etym. - parafr. z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie, 5, 37); por. Arystofanes (Plutos, 1151
 • Znaczenie Ulama Co to jest zajmujących się opracowywaniem i interpretacją muzułm. mechanizmu prawnego opierając się na Koranu i in. źródeł uznanych za kanoniczne
 • Znaczenie Uadi Słownik uadi, ued zobacz wadi. Etym. - fr. oued (l.mn. ouadi) 'jw.' z arab. wādi 'jw
 • Znaczenie Usus Czym jest zwyczaj (jest) tyranem. usus excultus modernus et approbatus ?Xac., współczesny, aprobowany obyczaj językowy. ususfructus ?Xac
 • Znaczenie Fert Fama Ut Co oznacza ut fama fert ?Xac., jak wieść niesie; jak słychać. ut fata trahunt ?Xac., na los szczęścia, na łasce losu, jak zrządził sytuacja
 • Znaczenie List Uriasza Tłumaczenie doręczyciela; por. Bellerofonta list. Etym. - z Biblii (2. Ks. Władca., 11, 14); władca Dawid wysyła Uriasza, męża swej kochanki Betsaby
 • Znaczenie untieroficerskaja wdowa sama siebia wysjekła Przykłady wysjekła ros., wdowa po podoficerze sama siebie wychłostała; wykrętne i nielogiczne usprawiedliwianie nadużycia władzy. Etym. - wg Gogola
 • Znaczenie Urgens Definicja pismo ponaglające. urgować przest. domagać się, naglić. Etym. - ?Xac. urgens p.pr. od urgēre 'cisnąć, pilić, naglić
 • Znaczenie Possidetis Uti Encyklopedia formuła prawa międzynarodowego, przyznająca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów okupowanych poprzez nie w momencie zawierania
 • Znaczenie un coup de Jarnac Jak działa Jarnaca', cios niespodziewany, zdradziecki, lecz skuteczy. Etym. - w obecności króla Henryka II i całego dworu fr. odbył się 10 VII 1547
 • Znaczenie Uni Czy jest UNI- w złożeniach: jedno-; jeden; pojedynczy. Etym. - ?Xac. unus 'jeden'; por. uncja; unia
 • Znaczenie Depinal Image Une Pojęcie z Épinal', wzruszająca prostota, sentymentalizm trochę zbyt naiwny. Etym. - od kolorowych rycin drukarza z Épinal (w Wogezach, w płn.-wsch
 • Znaczenie une maison est une machine a habiter Wyjaśnienie dosł. 'dom jest maszyną do mieszkania'. Etym. - fr. architekt i urbanista Le Corbusier (właśc. Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965) w
 • Znaczenie Upeksa Opis upeksa zobacz karunā
 • Znaczenie Understatement Informacje umyślne) osłabienie, powściągnięcie, pomiarkowanie wypowiedzi (dla wywołania ironicznego kontrastu z tym, czego się słuchacz a. czytelnik
 • Znaczenie Uaua Znaczenie w muzyce jazzowej, rockowej - sukces zmiany barwy dźwięku podobny do przechodzenia z głoski u do a, osiągany w drodze elektroakustycznej
 • Znaczenie Utrakwiści Co znaczy odłam husytów czes., domagający się między innymi komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina). utrakwizm doktryna relig. kalikstynów
 • Znaczenie Uran Krzyżówka srebrzystobiały, promieniotwórczy. uraninit blenda uranowa (smolista), ruda uranu, źródło otrzymywania radu. Urania mit. gr. muza
 • Znaczenie Unanimiter Co to jest unanimiter ?Xac., jednomyślnie
 • Znaczenie Ubichion Słownik b. rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt, zaliczony do witamin, wyodrębniony w 1957 r. poprzez biochemika amer. F. L. Grane'a i
 • Znaczenie Regum Ratio Ultima Czym jest argument królów (w okresie wojny - proch i kule). Etym. - ze sztuki Calderona (W tym życiu wszystko jest prawdą i kłamstwem; 1644 r
 • Znaczenie uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum Co oznacza duo, alii vero unum ?Xac., dosł. 'dał jednemu 5 talentów, drugiemu zaś dwa, a trzeciemu jeden' (każdemu wg umiejętności). Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Underground Tłumaczenie podziemna w Londynie; por. metro; "podziemie", kierunek amer. grup rockowych 60. lat XX w., preferujących długie, skomplikowane
 • Znaczenie uber allen Gipfeln ist Ruh Przykłady wszystkimi szczytami panuje spokój. Etym. - z Goethego (Wanderers Nachtlied "Nokturn wędrowca"
 • Znaczenie Undyna Definicja undyna zobacz ondyna
 • Znaczenie Ucha Encyklopedia ucha ros., zupa rybna
 • Znaczenie Tomahawk Uncle Jak działa ameryki - pogard. nazwa amer. Indianina, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w organizacjach i
 • Znaczenie Ubahn Czy jest miejska (pod- i nadziemna); por. metro. Etym. - nm. skr. od U(ntergrund)bahn 'jw.'; unter 'pod'; Grund 'dno; grunt; ziemia'; Bahn 'kolej
 • Znaczenie Werte Aller Umwertung Pojęcie Przewartościowanie wszystkich wartości. Etym. - podtytuł niedokończonego dzieła Nietzschego Der Wille zur Macht. Versuch einer U.a.W. 'Wola
 • Znaczenie Ulwa Wyjaśnienie około 30 gatunków glonów, z których najpospolitszy, zw. sałatą morską, jest jadalny w Szkocji i w Japonii. Etym. - n.z łaciny ulva z ?Xac
 • Znaczenie Ultracyzm Opis skrajne; maksymalizm. ultramontanizm kierunek polit. dążący do zapewnienia papiestwu i duchowieństwu kat. maksymalnego wpływu na wszystkie
 • Znaczenie Und wozu Dichter in durftiger Zeit Informacje Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? nm., I cóż po poecie w tak ciężkich czasach? Etym. - z J.Ch.F. Hölderlina (elegia Chleb i wino), 1801 r
 • Znaczenie Finem Ad Usque Znaczenie usque ad finem ?Xac., aż do końca. usque ad necem ?Xac., na Zgon, aż do zabicia. usque ad nauseam ?Xac., aż do mdłości, aż do obrzydzenia
 • Znaczenie Urografia Co znaczy rentgenograficzne (części) przewodu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza) po dożylnym wstrzyknięciu substancji kontrastującej. urologia
 • Znaczenie Cabin Toms Uncle Krzyżówka Chata Wuja Toma. Etym. - tytuł powieści (1852 r.) pisarki amer. Harriet Beecher Stowe (1811-96), która ukazała w niej światu grozę moralną
 • Znaczenie Jack Union Co to jest flaga bryt. Etym. - z angielskiego: 'bandera bryt. na dziobie okrętu'; union 'związek; związkowy' z późn.z łaciny unio, zobacz unia; jack
 • Znaczenie Unipolarny Słownik zaprojektowany (a. nadający się) dla obu płci; nie wyróżniający a. nie dyskryminujący mężczyzn ani kobiet; równe traktowanie obu płci w
 • Znaczenie Uistiti Czym jest małpka ogoniasta z rodz. pazurczatek, zamieszkująca lasy Ameryki (pod)zwrotnikowej. Etym. - fr. ouistiti 'jw.' dźwiękonaśl
 • Znaczenie Uzurpacja Co oznacza przywłaszczenie sobie władzy, cudzego stanowiska, cudzych praw. uzurpator. Etym. - późn.z łaciny usurpator 'użytkownik; przywłaszczyciel' i
 • Znaczenie un sot trouve toujorus un plus sot qui ladmire Tłumaczenie l'admire fr., dosł. 'każdy głupiec znajdzie zawsze głupszego, który go podziwia'. Etym. - z Nicolasa Boileau-Déspreaux (L'art poétique 1
 • Znaczenie Ten Upper Przykłady upper ten zobacz the upper ten
 • Znaczenie Utamonogatari Definicja zawierające pieśni, gatunek w lit. jap. obejmujący różne typy prozy, której towarzyszą wiersze (uta); zobacz monogatari; nikki
 • Znaczenie Ulster Encyklopedia z domieszkami, spilśniana i drapana, zazwyczaj o innym zabarwieniu z lewej i innym z prawej strony; długi płaszcz irl. zrobiony z grubego
 • Znaczenie Unizm Jak działa abstrakcyjnej zainicjowana w 1928 r. poprzez Władysława Strzemińskiego, pozwalająca, wg jego teorii, na osiągnięcie w obrazie "
 • Znaczenie Unbelastt Czy jest Niemcu zbyt młodym na to, by można go było podejrzewać o współudział w zbrodniach hitlerowskich w momencie 1933-45
 • Znaczenie un ours mal leche Pojęcie wylizany niedźwiedź' osoba źle wychowana, nieokrzesaniec, gbur, grubianin, żłób; pokraka, łamaga. Etym. - z bajki Le Paysan du Danube fr
 • Znaczenie Ictu Uno Wyjaśnienie uno ictu (a. uno impetu) ?Xac., od (jednego) razu, za jednym zamachem
 • Znaczenie urbem lateritiam invenit marmoream reliquit Opis reliquit ?Xac., dosł. 'zastał miasto ceglane, zostawił marmurowe'. Etym. - adaptacja ze Swetoniusza (Boski August 2, 28, 3), 14 r.: cesarz
 • Znaczenie American Ugly Informacje nieładny Amerykanin'; Amerykanin mieszkający za granicą, którego obojętność na miejscową kulturę i bezduszny relacja do tubylców budzi w
 • Znaczenie Uwertura Znaczenie realizowany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego (na przykład opery, oratorium); (u. koncertowa) samodzielny utwór na orkiestrę
 • Znaczenie un Estat dans Estat Co znaczy un Estat dans Estat fr., dosł. 'kraj w kraju'. Etym. - Théodore Agrippa d'Aubigné, 1552-1630, passim
 • Znaczenie ubi solitudinem faciunt pacem appellant Krzyżówka appellant ?Xac., gdy państwo obrócą w pustynię, twierdzą, Iż przynieśli mu pokój. Etym. - z Tacyta (Żywot Juliusza Agrykoli, 30
 • Znaczenie Ugier Co to jest barwie od żółtej do brązowej, mieszanina glinokrzemianów i substancji barwnych, gł. tlenków żelaza, z której otrzymuje się ochrę paloną
 • Znaczenie Urbanistyka Słownik rozbudowie i planowaniu miast. urbi et orbi ?Xac., 'miastu (jest to Rzymowi) i światu (uroczyste błogosławieństwo papieskie)'; do
 • Znaczenie Idem Et Unum Czym jest unum et idem ?Xac., jedno i to samo
 • Znaczenie Ultra Co oznacza przestrzeni); po drugiej stronie; trans-; poza zasięgiem a. granicami; przekraczający; przewyższający; extra-; przekraczający to co
 • Znaczenie Fuit Troia Ubi Tłumaczenie ubi Troia fuit ?Xac., gdzie (niegdyś) była Troja; zobacz campos ubi...; nec locus ubi...; iam seges...; fuimus Troes
 • Znaczenie Utopia Przykłady okolica, wyspa, państwo i tak dalej) stworzone w wyobraźni; kraj najlepsze, zwł. w zakresie praw, rządów i stosunków społ.; mrzonka, plan
 • Znaczenie Unperson Definicja dosł. 'nie-osoba', polityk a. inna postać publiczna, która straciła znaczenie i wpływy, i została zepchnięta na boczny tor, na szary
 • Znaczenie Fides Uberrima Encyklopedia uberrima fides ?Xac., dosł. 'najobfitsza wiara' dobra wiara, uczciwe zamiary; por. bona fides
 • Znaczenie Ultimatum Jak działa żądanie, warunek) przedstawiona w pertraktacjach dypl., której odrzucenie skutkuje zerwanie rokowań, a niekiedy wykorzystanie represji
 • Znaczenie Ufo Czy jest zidentyfikowany przedmiot latający. Etym. - inicjały wyrazów z angielskiego: unidentified flying object 'jw.'; un- 'nie'; identify
 • Znaczenie Ureus Pojęcie zwł. egipskich) umieszczany na głowie (zazw. nad czołem), mający kształt stylizowanego węża (okularnika egip.). Etym. - n.z łaciny uraeus
 • Znaczenie Utylitarny Wyjaśnienie praktyczną, wygodę a. względy materialne; mający wykorzystanie praktyczne. utylitaryzm pogląd etyczny (XVIII-XIX w.), głoszący, Iż to, co
 • Znaczenie Bulion Ureya Opis pierwotna, hipotetyczna zupa prebiotyczna, protobiotyczna, mieszanina chemikaliów, która dała start życiu na Ziemi. Etym. - pierwszych
 • Znaczenie Udżamaa Informacje rozwijająca lokalne kooperatywy, rolnictwo kolektywne i przedsięwzięcia oparte na samopomocy, wywodząca się z tradycyjnej afrykańskiej
 • Znaczenie Unifikacja Znaczenie ujednostajnienie, zespolenie, zjednoczenie. uniform (u)mundur(owanie). unilateralny jednostronny. Etym. - zobacz uni-; -fikacja od ?Xac
 • Znaczenie Uniwerbizacja Co znaczy wieloczłonowych (typu: łódź wyścigowa, autobus przegubowy) na neologizmy-derywatywy (typu: wyścigówka, przegubowiec). Etym. - zobacz uni
 • Znaczenie Uberbrettl Krzyżówka Überbrettl austr.nm., nadscenka, kabarecik, teatrzyk
 • Znaczenie Poesis Pictura Ut Co to jest malarstwie, tak i w literaturze', pochodząca z Listów, 5, 361, Horacego formuła bliskości i podobieństwa malarstwa i literaturze, obu
 • Znaczenie Voce Una Słownik una voce ?Xac., [wym. .. wocze] jednogłośnie
 • Znaczenie Unrowski Czym jest UNRRA. Etym. - z angielskiego: UNRRA skr. od United Nations Relief and Rehabilitation Administration 'Adm. ONZ ds. Pomocy i Odbudowy
 • Znaczenie Urawniłowka Co oznacza zrównywanie, ujednolicanie, podciąganie pod szablon, zwł. wynagrodzeń za pracę (bez uwzględnienia jej jakości i ilości). Etym. - ros. 'jw
 • Znaczenie un sot savant est sot plus quun sot ignorant Tłumaczenie ignorant fr., dosł. 'głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk'. Etym. - z Moliera (Uczone białogłowy, 4, 3
 • Znaczenie utinam populus Romanus unam cervicem haberet Przykłady haberet! ?Xac., o gdybyż lud rzymski miał jedną tylko szyję! Etym. - słowa Kaliguli wg Swetoniusza (Kaligula, 30
 • Znaczenie Uwularny Definicja jamie gardłowej), wymawiany z jego udziałem (jak przy fr. r tylnojęzykowym). Etym. - śrdw.z łaciny uvula, anat. 'języczek' zdrobn. od ?Xac
 • Znaczenie Ubermensch Encyklopedia nadczłowiek; człowiek, który wzniósł się powyżej dobro i zło (wg Nietzschego); por. Jenseits von Gut und Böse. Etym. - nm. 'jw.'; über
 • Znaczenie Undecyma Jak działa pomiędzy dwoma dźwiękami, wynosząca 11 stopni skali; por. prima. Etym. - ?Xac. undecima 'jedenasta' od undecim '11
 • Znaczenie Oskorblonnyje I Uniżonnyje Czy jest Uniżonnyje i oskorblonnyje ros., Skrzywdzeni i poniżeni. Etym. - powieść (1861 r.) pisarza ros. Fiodora M. Dostojewskiego (1821-1881
 • Znaczenie Discourse Of Universe Pojęcie universe of discourse z angielskiego:, uniwersum wypowiedzi. Etym. - z Augusta de Morgana (On the Structure of Syllogism), 1846 r
 • Znaczenie Urus Wyjaśnienie URUS w złożeniach (nazwach gatunkowych): ogon. Etym. - n.z łaciny z gr. ourá 'ogon
 • Znaczenie Rostro Et Unguibus Opis unguibus et rostro ?Xac., szponami i dziobem; ze wszystkich sił, z całą zaciętością (bronić się, walczyć i tym podobne
 • Znaczenie une proposition que persone ne refuserait Informacje refuserait fr., propozycja nie do odrzucenia. Etym. - z Balzaka (tata Goriot, 1834-35), Vautrin do Rastrignaka; spopularyzowane poprzez
 • Znaczenie Ratio Ultima Znaczenie ultima ratio ?Xac., ostatni, decyzyjny argument; ostateczny środek (na przykład wykorzystanie siły
 • Znaczenie Ułus Co znaczy dawn. osada, tabor plemion tur.-mongol. w Eurazji; dawn. jednostka adm.-terytorialna Jakucji. Etym. - osm.tur. 'plemię; lud
 • Znaczenie Betrachtungen Unzeitmassige Krzyżówka Unzeitmässige Betrachtungen nm., 'Niewczesne rozważania'. Etym. - tytuł pracy (1873 r.) Nietzschego
 • Znaczenie ut re mi fa sol la si Co to jest solmizacja. ut retro ?Xac., jak na odwrocie. ut supra ?Xac., jak wyżej; jak poprzednio. ut sequitur ?Xac., jak następuje
 • Znaczenie Ukaz Słownik ukaz w Rosji carskiej - dekret cara, edykt, rozkaz. Etym. - ros. ukáz 'edykt; dekret; werdykt; reskrypt' od ukazát 'pokazać; wskazać
 • Znaczenie Uremia Czym jest organizmu odpadkami przemiany materii w konsekwencji upośledzenia czynności nerek. Etym. - n.z łaciny uraemia 'jw.'; z gr. oúron, zobacz
 • Znaczenie Herzens Des Ungeduld Co oznacza Ungeduld des Herzens nm., Niecierpliwość serca. Etym. - tytuł powieści (1938 r.) pisarza austr. Stefana Zweiga (1881-1942
 • Znaczenie Dingres Violon Un Tłumaczenie Ingresa', (czyjeś) hobby, konik, amatorskie, ulubione zajęcie. Etym. - rysownik fr. Dominique Ingres [wym. ęgr], 1780-1867, w wieku od 13
 • Znaczenie Utensylia Przykłady akcesoria. Etym. - ?Xac. utensilia 'sprzęty, naczynia, narzędzia' z l.mn. r.nij. od utensilis 'użyteczny' z uti, zobacz utylitarny
 • Znaczenie Eyes Western Under Definicja oczach Zachodu. Etym. - powieść z życia ros. emigracji polit. XIX w. (1911, wyd. pol. 1925) Josepha Conrada
 • Znaczenie Ugriumburcziejew Encyklopedia pyszałkowaty, tępy biurokrata-administrator. Etym. - w powieści M. Sałtykowa-Szczedrina Dzieje pewnego miasta (1870, wyd. pol. 1953
 • Znaczenie Multorum Unus Jak działa unus multorum ?Xac., jeden z wielu (ograniczonych, przeciętnych). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 9, 71
 • Znaczenie Aeterna Urbs Czy jest urbs aeterna ?Xac., dosł. 'wieczne miasto', jest to Rzym. Etym. - z Tibullusa, 2, 5, 23
 • Znaczenie Date To Up Pojęcie aptudejt] dosł. 'aż do (bieżącej) daty'; wg najnowszych wymogów, wg obecnego stanu wiedzy, najnowocześniejszy, obecny, zawierający ostatnie
 • Znaczenie Forsan Ultima Wyjaśnienie ultima forsan ?Xac., (Która godzina? To) ostatnia może. Etym. - napis na zegarach kośc
 • Znaczenie Unia Opis się krajów, Kościołów (zwł. protestanckich); (kon)federacja; liga. unicum [wym. unikum] unikat, osobliwość, rarytas, biały kruk. unici
 • Znaczenie Une idee par jour Informacje dzień. Etym. - pod tym tytułem Émile de Girardin (1806-81), fr. publicysta i wydawca, artysta fr. prasy pop., otworzył w swym dzienniku La
 • Znaczenie Victis Salus Una Znaczenie ratunek (dla) zwyciężonych (nie spodziewać się żadnego ratunku); jedna dla zwyciężonych nadzieja - w rozpaczy. Etym. - z Wergiliusza
 • Znaczenie Umlaut Co znaczy Umlaut w jęz. nm.: zamiana samogłosek a, o, u, au na ä, ö, ü, äu; przegłos. Etym. - nm. 'jw.'; ump 'prze-'; Laut 'głos; dźwięk
 • Znaczenie Vires Desint Ut Krzyżówka voluntas) ?Xac., aczkolwiek sił nie staje (to jednak chęć jest chwalebna). Etym. - z Owidiusza (Listy z Pontu, 3, 4, 79

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Ut desint vires co znaczy Umlaut krzyżówka una salus victis co to jest Une idee par jour słownik unia czym jest ultima forsan co oznacza up to date tłumaczenie. co to jest.

Słownik Ubi ius incertum ibi ius nullum co znaczy usurae krzyżówka unus pro co to znaczy.