ugriumburcziejew ugly co to jest
Ugriumburcziejew, Ugly American, Ufo, Uberbrettl, Ubichion, Utile Dulci Miscere, Uzurpacja, Ut.

Znaczenie słowa, wyrazu na U

 • Znaczenie Ulama Definicja zajmujących się opracowywaniem i interpretacją muzułm. mechanizmu prawnego opierając się na Koranu i in. źródeł uznanych za kanoniczne
 • Znaczenie Ulisses Definicja pełen forteli. Etym. - Ulixes, ?Xac. forma imienia Odyseusza, króla Itaki, mądrego, wymownego i przebiegłego bohatera wojny trojańskiej (wg
 • Znaczenie Ulster Definicja z domieszkami, spilśniana i drapana, zazwyczaj o innym zabarwieniu z lewej i innym z prawej strony; długi płaszcz irl. zrobiony z grubego
 • Znaczenie Ultimatum Definicja żądanie, warunek) przedstawiona w pertraktacjach dypl., której odrzucenie skutkuje zerwanie rokowań, a niekiedy wykorzystanie represji
 • Znaczenie Ultra Definicja przestrzeni); po drugiej stronie; trans-; poza zasięgiem a. granicami; przekraczający; przewyższający; extra-; przekraczający to co
 • Znaczenie Ultracyzm Definicja skrajne; maksymalizm. ultramontanizm kierunek polit. dążący do zapewnienia papiestwu i duchowieństwu kat. maksymalnego wpływu na wszystkie
 • Znaczenie Umbra Definicja abażur, parasolka, daszek na oczy. 2. ciemnoczerwony ił zabarwiony związkami żelaza i magnezu; naturalna farba brunatnoczerwona. Etym. - 1
 • Znaczenie Werte Aller Umwertung Definicja Przewartościowanie wszystkich wartości. Etym. - podtytuł niedokończonego dzieła Nietzschego Der Wille zur Macht. Versuch einer U.a.W. 'Wola
 • Znaczenie un sot savant est sot plus quun sot ignorant Definicja ignorant fr., dosł. 'głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk'. Etym. - z Moliera (Uczone białogłowy, 4, 3
 • Znaczenie un sot trouve toujorus un plus sot qui ladmire Definicja l'admire fr., dosł. 'każdy głupiec znajdzie zawsze głupszego, który go podziwia'. Etym. - z Nicolasa Boileau-Déspreaux (L'art poétique 1
 • Znaczenie Victis Salus Una Definicja ratunek (dla) zwyciężonych (nie spodziewać się żadnego ratunku); jedna dla zwyciężonych nadzieja - w rozpaczy. Etym. - z Wergiliusza
 • Znaczenie Uncja Definicja 1/12 funta)=29,88 g; (oz), 1/16 funta z angielskiego:=28,35 g. uncjała; pismo uncjalne zwł. w gr. i ?Xac. manuskryptach od IV do VIII w
 • Znaczenie Sam Uncle Definicja Sam', personifikacja rządu USA, narodu amer., Amerykanów. Etym. - z angielskiego: 'Wuj Sam' od US (United States 'Stany Zjednoczone
 • Znaczenie Und wozu Dichter in durftiger Zeit Definicja Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? nm., I cóż po poecie w tak ciężkich czasach? Etym. - z J.Ch.F. Hölderlina (elegia Chleb i wino), 1801 r
 • Znaczenie Eyes Western Under Definicja oczach Zachodu. Etym. - powieść z życia ros. emigracji polit. XIX w. (1911, wyd. pol. 1925) Josepha Conrada
 • Znaczenie Underground Definicja podziemna w Londynie; por. metro; "podziemie", kierunek amer. grup rockowych 60. lat XX w., preferujących długie, skomplikowane
 • Znaczenie Understatement Definicja umyślne) osłabienie, powściągnięcie, pomiarkowanie wypowiedzi (dla wywołania ironicznego kontrastu z tym, czego się słuchacz a. czytelnik
 • Znaczenie Undyna Definicja undyna zobacz ondyna
 • Znaczenie Carabosse Fee Une Definicja Carabosse', zła wróżka, czarownica, wiedźma, jędza, sekutnica, megiera. Etym. - postać z bajki La belle au bois dormant (1697 r.) fr
 • Znaczenie Une idee par jour Definicja dzień. Etym. - pod tym tytułem Émile de Girardin (1806-81), fr. publicysta i wydawca, artysta fr. prasy pop., otworzył w swym dzienniku La
 • Znaczenie Possidetis Uti Definicja formuła prawa międzynarodowego, przyznająca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów okupowanych poprzez nie w momencie zawierania
 • Znaczenie Depinal Image Une Definicja z Épinal', wzruszająca prostota, sentymentalizm trochę zbyt naiwny. Etym. - od kolorowych rycin drukarza z Épinal (w Wogezach, w płn.-wsch
 • Znaczenie une maison est une machine a habiter Definicja dosł. 'dom jest maszyną do mieszkania'. Etym. - fr. architekt i urbanista Le Corbusier (właśc. Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965) w
 • Znaczenie une politique de Gribouille Definicja polityka Gribouille'a (naiwniaka, głupca)', wybór większego zła, postępowanie prowadzące do sytuacji jeszcze gorszej niż ta, której się
 • Znaczenie une proposition que persone ne refuserait Definicja refuserait fr., propozycja nie do odrzucenia. Etym. - z Balzaka (tata Goriot, 1834-35), Vautrin do Rastrignaka; spopularyzowane poprzez
 • Znaczenie Rostro Et Unguibus Definicja unguibus et rostro ?Xac., szponami i dziobem; ze wszystkich sił, z całą zaciętością (bronić się, walczyć i tym podobne
 • Znaczenie uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum Definicja duo, alii vero unum ?Xac., dosł. 'dał jednemu 5 talentów, drugiemu zaś dwa, a trzeciemu jeden' (każdemu wg umiejętności). Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Unia Definicja się krajów, Kościołów (zwł. protestanckich); (kon)federacja; liga. unicum [wym. unikum] unikat, osobliwość, rarytas, biały kruk. unici
 • Znaczenie Unifikacja Definicja ujednostajnienie, zespolenie, zjednoczenie. uniform (u)mundur(owanie). unilateralny jednostronny. Etym. - zobacz uni-; -fikacja od ?Xac
 • Znaczenie Jack Union Definicja flaga bryt. Etym. - z angielskiego: 'bandera bryt. na dziobie okrętu'; union 'związek; związkowy' z późn.z łaciny unio, zobacz unia; jack
 • Znaczenie Unipolarny Definicja zaprojektowany (a. nadający się) dla obu płci; nie wyróżniający a. nie dyskryminujący mężczyzn ani kobiet; równe traktowanie obu płci w
 • Znaczenie Urawniłowka Definicja zrównywanie, ujednolicanie, podciąganie pod szablon, zwł. wynagrodzeń za pracę (bez uwzględnienia jej jakości i ilości). Etym. - ros. 'jw
 • Znaczenie Urbanistyka Definicja rozbudowie i planowaniu miast. urbi et orbi ?Xac., 'miastu (jest to Rzymowi) i światu (uroczyste błogosławieństwo papieskie)'; do
 • Znaczenie urbem lateritiam invenit marmoream reliquit Definicja reliquit ?Xac., dosł. 'zastał miasto ceglane, zostawił marmurowe'. Etym. - adaptacja ze Swetoniusza (Boski August 2, 28, 3), 14 r.: cesarz
 • Znaczenie Uremia Definicja organizmu odpadkami przemiany materii w konsekwencji upośledzenia czynności nerek. Etym. - n.z łaciny uraemia 'jw.'; z gr. oúron, zobacz
 • Znaczenie Bulion Ureya Definicja pierwotna, hipotetyczna zupa prebiotyczna, protobiotyczna, mieszanina chemikaliów, która dała start życiu na Ziemi. Etym. - pierwszych
 • Znaczenie Urgens Definicja pismo ponaglające. urgować przest. domagać się, naglić. Etym. - ?Xac. urgens p.pr. od urgēre 'cisnąć, pilić, naglić
 • Znaczenie usłużliwyj durak opasnieje wraga Definicja usłużliwyj durak opasnieje wraga ros., usłużny głupiec gorszy (jest) od wroga. Etym. - z Kryłowa (bajka Pustelnik i niedźwiedź), 1814 r
 • Znaczenie Finem Ad Usque Definicja usque ad finem ?Xac., aż do końca. usque ad necem ?Xac., na Zgon, aż do zabicia. usque ad nauseam ?Xac., aż do mdłości, aż do obrzydzenia
 • Znaczenie Usurae Definicja usurae ?Xac., prawn. odsetki, procenty
 • Znaczenie Usus Definicja zwyczaj (jest) tyranem. usus excultus modernus et approbatus ?Xac., współczesny, aprobowany obyczaj językowy. ususfructus ?Xac
 • Znaczenie ut re mi fa sol la si Definicja solmizacja. ut retro ?Xac., jak na odwrocie. ut supra ?Xac., jak wyżej; jak poprzednio. ut sequitur ?Xac., jak następuje
 • Znaczenie utinam populus Romanus unam cervicem haberet Definicja haberet! ?Xac., o gdybyż lud rzymski miał jedną tylko szyję! Etym. - słowa Kaliguli wg Swetoniusza (Kaligula, 30
 • Znaczenie Utopia Definicja okolica, wyspa, państwo i tak dalej) stworzone w wyobraźni; kraj najlepsze, zwł. w zakresie praw, rządów i stosunków społ.; mrzonka, plan
 • Znaczenie Utrakwiści Definicja odłam husytów czes., domagający się między innymi komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina). utrakwizm doktryna relig. kalikstynów
 • Znaczenie Utylitarny Definicja praktyczną, wygodę a. względy materialne; mający wykorzystanie praktyczne. utylitaryzm pogląd etyczny (XVIII-XIX w.), głoszący, Iż to, co
 • Znaczenie Uwertura Definicja realizowany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego (na przykład opery, oratorium); (u. koncertowa) samodzielny utwór na orkiestrę
 • Znaczenie Uzus Definicja uzus zobacz usus
 • Znaczenie Ukulele Definicja hawajska, pochodzenia port., spopularyzowana na Hawajach w latach 1880-90. Etym. - hawaj. 'jw.'; uku 'osóbka; pchła'; lele 'skaczący
 • Znaczenie Unanimiter Definicja unanimiter ?Xac., jednomyślnie
 • Znaczenie Uni Definicja UNI- w złożeniach: jedno-; jeden; pojedynczy. Etym. - ?Xac. unus 'jeden'; por. uncja; unia
 • Znaczenie Unrowski Definicja UNRRA. Etym. - z angielskiego: UNRRA skr. od United Nations Relief and Rehabilitation Administration 'Adm. ONZ ds. Pomocy i Odbudowy
 • Znaczenie Ratio Ultima Definicja ultima ratio ?Xac., ostatni, decyzyjny argument; ostateczny środek (na przykład wykorzystanie siły
 • Znaczenie Utero Definicja UTERO- w złożeniach: macica. Etym. - ?Xac. uterus 'jw
 • Znaczenie Uhuru Definicja uhuru suah., wolność
 • Znaczenie Ictu Uno Definicja uno ictu (a. uno impetu) ?Xac., od (jednego) razu, za jednym zamachem
 • Znaczenie ubi ius incertum ibi ius nullum Definicja ubi ius incertum, ibi ius nullum ?Xac., prawn., gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
 • Znaczenie Herzens Des Ungeduld Definicja Ungeduld des Herzens nm., Niecierpliwość serca. Etym. - tytuł powieści (1938 r.) pisarza austr. Stefana Zweiga (1881-1942
 • Znaczenie Idem Et Unum Definicja unum et idem ?Xac., jedno i to samo
 • Znaczenie Ten Upper Definicja upper ten zobacz the upper ten
 • Znaczenie Uta Definicja uta zobacz tanka
 • Znaczenie Uboot Definicja U-Boot okręt podwodny. Etym. - nm. skr. od U(ntersee)boot 'jw.'; unter 'pod'; See 'morze'; Boot 'łódź
 • Znaczenie Ucha Definicja ucha ros., zupa rybna
 • Znaczenie Voce Una Definicja una voce ?Xac., [wym. .. wocze] jednogłośnie
 • Znaczenie Est Mos Ut Definicja ut mos est ?Xac., wg zwyczaju. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 392
 • Znaczenie Vires Ultra Definicja ultra vires ?Xac., prawn. powyżej siły (czyjeś
 • Znaczenie Undecyma Definicja pomiędzy dwoma dźwiękami, wynosząca 11 stopni skali; por. prima. Etym. - ?Xac. undecima 'jedenasta' od undecim '11
 • Znaczenie utinam falsus vates sim Definicja utinam falsus vates sim! ?Xac., obym był fałszywym prorokiem; oby się moja przepowiednia nie spełniła! Etym. - z Liwiusza, 31, 10
 • Znaczenie Uaua Definicja w muzyce jazzowej, rockowej - sukces zmiany barwy dźwięku podobny do przechodzenia z głoski u do a, osiągany w drodze elektroakustycznej
 • Znaczenie Ubahn Definicja miejska (pod- i nadziemna); por. metro. Etym. - nm. skr. od U(ntergrund)bahn 'jw.'; unter 'pod'; Grund 'dno; grunt; ziemia'; Bahn 'kolej
 • Znaczenie uber allen Gipfeln ist Ruh Definicja wszystkimi szczytami panuje spokój. Etym. - z Goethego (Wanderers Nachtlied "Nokturn wędrowca"
 • Znaczenie Ubermensch Definicja nadczłowiek; człowiek, który wzniósł się powyżej dobro i zło (wg Nietzschego); por. Jenseits von Gut und Böse. Etym. - nm. 'jw.'; über
 • Znaczenie Fides Uberrima Definicja uberrima fides ?Xac., dosł. 'najobfitsza wiara' dobra wiara, uczciwe zamiary; por. bona fides
 • Znaczenie ubi bene ibi patria Definicja się) dobrze (powodzi), tam (jest moja) ojczyzna. Etym. - parafr. z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie, 5, 37); por. Arystofanes (Plutos, 1151
 • Znaczenie Sunt Ubi Definicja wiersza, zwł. śrdw., rozpoczynającego się (a. z każdą strofą zaczynającą się) od słów ubi sunt a. ich odpowiedników w innych jęz., którego
 • Znaczenie Fuit Troia Ubi Definicja ubi Troia fuit ?Xac., gdzie (niegdyś) była Troja; zobacz campos ubi...; nec locus ubi...; iam seges...; fuimus Troes
 • Znaczenie Uistiti Definicja małpka ogoniasta z rodz. pazurczatek, zamieszkująca lasy Ameryki (pod)zwrotnikowej. Etym. - fr. ouistiti 'jw.' dźwiękonaśl
 • Znaczenie Ujutno Definicja ujutno przytulnie, swojsko, miło; por. gemütlich. Etym. - ros. 'jw.' od ujút 'przytulność
 • Znaczenie Forsan Ultima Definicja ultima forsan ?Xac., (Która godzina? To) ostatnia może. Etym. - napis na zegarach kośc
 • Znaczenie Thule Ultima Definicja wyspa położona na (płn.) krańcach świata; por. arktyczny. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 1, 30); zobacz ultimatum; tul
 • Znaczenie Ulwa Definicja około 30 gatunków glonów, z których najpospolitszy, zw. sałatą morską, jest jadalny w Szkocji i w Japonii. Etym. - n.z łaciny ulva z ?Xac
 • Znaczenie Ułus Definicja dawn. osada, tabor plemion tur.-mongol. w Eurazji; dawn. jednostka adm.-terytorialna Jakucji. Etym. - osm.tur. 'plemię; lud
 • Znaczenie Umiak Definicja wykonana ze skór rozpiętych na drewnianym szkielecie, dawn. łódź wielorybnicza, aktualnie stosowana gł. poprzez kobiety do przewozu całej
 • Znaczenie Umlaut Definicja Umlaut w jęz. nm.: zamiana samogłosek a, o, u, au na ä, ö, ü, äu; przegłos. Etym. - nm. 'jw.'; ump 'prze-'; Laut 'głos; dźwięk
 • Znaczenie un Estat dans Estat Definicja un Estat dans Estat fr., dosł. 'kraj w kraju'. Etym. - Théodore Agrippa d'Aubigné, 1552-1630, passim
 • Znaczenie un paysage quelconque est un etat de lame Definicja l'âme fr., każdy krajobraz jest stanem duszy. Etym. - z Henri-Frédérica Amiela (Dziennik poufny, 31 X 1852
 • Znaczenie Pensant Roseau Un Definicja un roseau pensant fr., (człowiek to tylko trzcina..., lecz) trzcina myśląca. Etym. - z Pascala (Myśli, 6, 347
 • Znaczenie Dingres Violon Un Definicja Ingresa', (czyjeś) hobby, konik, amatorskie, ulubione zajęcie. Etym. - rysownik fr. Dominique Ingres [wym. ęgr], 1780-1867, w wieku od 13
 • Znaczenie Unbelastt Definicja Niemcu zbyt młodym na to, by można go było podejrzewać o współudział w zbrodniach hitlerowskich w momencie 1933-45
 • Znaczenie Tomahawk Uncle Definicja ameryki - pogard. nazwa amer. Indianina, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w organizacjach i
 • Znaczenie Multorum Unus Definicja unus multorum ?Xac., jeden z wielu (ograniczonych, przeciętnych). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 9, 71
 • Znaczenie Discourse Of Universe Definicja universe of discourse z angielskiego:, uniwersum wypowiedzi. Etym. - z Augusta de Morgana (On the Structure of Syllogism), 1846 r
 • Znaczenie Uniwerbizacja Definicja wieloczłonowych (typu: łódź wyścigowa, autobus przegubowy) na neologizmy-derywatywy (typu: wyścigówka, przegubowiec). Etym. - zobacz uni
 • Znaczenie Unizm Definicja abstrakcyjnej zainicjowana w 1928 r. poprzez Władysława Strzemińskiego, pozwalająca, wg jego teorii, na osiągnięcie w obrazie "
 • Znaczenie Oskorblonnyje I Uniżonnyje Definicja Uniżonnyje i oskorblonnyje ros., Skrzywdzeni i poniżeni. Etym. - powieść (1861 r.) pisarza ros. Fiodora M. Dostojewskiego (1821-1881
 • Znaczenie Abendlandes Des Untergang Definicja kultury a. cywilizacji) Zachodu. Etym. - tytuł pracy (1918-22) nm. filozofa historii i kultury Oswalda Spenglera (1880-1936
 • Znaczenie untieroficerskaja wdowa sama siebia wysjekła Definicja wysjekła ros., wdowa po podoficerze sama siebie wychłostała; wykrętne i nielogiczne usprawiedliwianie nadużycia władzy. Etym. - wg Gogola
 • Znaczenie Multis Pro Unus Definicja wielu'; por. tous pour un... Etym. - wg Wergiliusza (Eneida, 5, 814); sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, by
 • Znaczenie Betrachtungen Unzeitmassige Definicja Unzeitmässige Betrachtungen nm., 'Niewczesne rozważania'. Etym. - tytuł pracy (1873 r.) Nietzschego
 • Znaczenie uomini liberi sono fratelli Definicja uomini liberi sono fratelli zobacz Gli uomini liberi
 • Znaczenie Date To Up Definicja aptudejt] dosł. 'aż do (bieżącej) daty'; wg najnowszych wymogów, wg obecnego stanu wiedzy, najnowocześniejszy, obecny, zawierający ostatnie
 • Znaczenie List Uriasza Definicja doręczyciela; por. Bellerofonta list. Etym. - z Biblii (2. Ks. Władca., 11, 14); władca Dawid wysyła Uriasza, męża swej kochanki Betsaby
 • Znaczenie Urus Definicja URUS w złożeniach (nazwach gatunkowych): ogon. Etym. - n.z łaciny z gr. ourá 'ogon
 • Znaczenie Aeterna Urbs Definicja urbs aeterna ?Xac., dosł. 'wieczne miasto', jest to Rzym. Etym. - z Tibullusa, 2, 5, 23
 • Znaczenie Urdu Definicja urdu jeden z języków indyjskich, oficjalny język lit. Pakistanu, stosowany w Indiach; por. hindustani. Etym. - hindi 'jw
 • Znaczenie Ureus Definicja zwł. egipskich) umieszczany na głowie (zazw. nad czołem), mający kształt stylizowanego węża (okularnika egip.). Etym. - n.z łaciny uraeus
 • Znaczenie Vires Desint Ut Definicja voluntas) ?Xac., aczkolwiek sił nie staje (to jednak chęć jest chwalebna). Etym. - z Owidiusza (Listy z Pontu, 3, 4, 79
 • Znaczenie Fert Fama Ut Definicja ut fama fert ?Xac., jak wieść niesie; jak słychać. ut fata trahunt ?Xac., na los szczęścia, na łasce losu, jak zrządził sytuacja
 • Znaczenie Infra Ut Definicja ut infra ?Xac., jak niżej
 • Znaczenie Utensylia Definicja akcesoria. Etym. - ?Xac. utensilia 'sprzęty, naczynia, narzędzia' z l.mn. r.nij. od utensilis 'użyteczny' z uti, zobacz utylitarny
 • Znaczenie Uwularny Definicja jamie gardłowej), wymawiany z jego udziałem (jak przy fr. r tylnojęzykowym). Etym. - śrdw.z łaciny uvula, anat. 'języczek' zdrobn. od ?Xac
 • Znaczenie Uadi Definicja uadi, ued zobacz wadi. Etym. - fr. oued (l.mn. ouadi) 'jw.' z arab. wādi 'jw
 • Znaczenie Upeksa Definicja upeksa zobacz karunā
 • Znaczenie Utamonogatari Definicja zawierające pieśni, gatunek w lit. jap. obejmujący różne typy prozy, której towarzyszą wiersze (uta); zobacz monogatari; nikki
 • Znaczenie Ukaz Definicja ukaz w Rosji carskiej - dekret cara, edykt, rozkaz. Etym. - ros. ukáz 'edykt; dekret; werdykt; reskrypt' od ukazát 'pokazać; wskazać
 • Znaczenie Uberfremdung Definicja robotników cudzoziemskich (hasło bojowe skrajnej prawicy w Szwajcarii). Etym. - nm. 'inwazja obcych przedmiotów na państwo' über 'nad, na
 • Znaczenie ubi solitudinem faciunt pacem appellant Definicja appellant ?Xac., gdy państwo obrócą w pustynię, twierdzą, Iż przynieśli mu pokój. Etym. - z Tacyta (Żywot Juliusza Agrykoli, 30
 • Znaczenie ubi tu Gaius ego Gaia Definicja jesteś) Gajusem (tam) ja (jestem) Gają; gdzie ty jesteś panem i władcą, tam ja panią i władczynią. Etym. - z Plutarcha (Moralia, Sprawy
 • Znaczenie Udżamaa Definicja rozwijająca lokalne kooperatywy, rolnictwo kolektywne i przedsięwzięcia oparte na samopomocy, wywodząca się z tradycyjnej afrykańskiej
 • Znaczenie Ugier Definicja barwie od żółtej do brązowej, mieszanina glinokrzemianów i substancji barwnych, gł. tlenków żelaza, z której otrzymuje się ochrę paloną
 • Znaczenie Regum Ratio Ultima Definicja argument królów (w okresie wojny - proch i kule). Etym. - ze sztuki Calderona (W tym życiu wszystko jest prawdą i kłamstwem; 1644 r
 • Znaczenie un coup de Jarnac Definicja Jarnaca', cios niespodziewany, zdradziecki, lecz skuteczy. Etym. - w obecności króla Henryka II i całego dworu fr. odbył się 10 VII 1547
 • Znaczenie un ours mal leche Definicja wylizany niedźwiedź' osoba źle wychowana, nieokrzesaniec, gbur, grubianin, żłób; pokraka, łamaga. Etym. - z bajki Le Paysan du Danube fr
 • Znaczenie Unanimizm Definicja dążący do przedstawiania przeżyć i uczuć grup i zbiorowisk ludzkich (zamiast przeżyć indywidualnych), będący reakcją przeciw romantyzmowi i
 • Znaczenie Cabin Toms Uncle Definicja Chata Wuja Toma. Etym. - tytuł powieści (1852 r.) pisarki amer. Harriet Beecher Stowe (1811-96), która ukazała w niej światu grozę moralną
 • Znaczenie Uniwersalia Definicja odpowiedniki pojęć ogólnych, elementy wiedzy pojęciowej, posiadające tylko cechy wspólne danemu zbiorowi elementów (por. konceptualizm
 • Znaczenie Unperson Definicja dosł. 'nie-osoba', polityk a. inna postać publiczna, która straciła znaczenie i wpływy, i została zepchnięta na boczny tor, na szary
 • Znaczenie Uran Definicja srebrzystobiały, promieniotwórczy. uraninit blenda uranowa (smolista), ruda uranu, źródło otrzymywania radu. Urania mit. gr. muza
 • Znaczenie Urografia Definicja rentgenograficzne (części) przewodu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza) po dożylnym wstrzyknięciu substancji kontrastującej. urologia
 • Znaczenie ut aliquid fecisse videamur Definicja aliquid fieri videatur) ?Xac., by się (co najmniej) wydawało, Iż się coś (w tej kwestii) dzieje; placebo. Etym. - z Laktancjusza (poeta
 • Znaczenie Poesis Pictura Ut Definicja malarstwie, tak i w literaturze', pochodząca z Listów, 5, 361, Horacego formuła bliskości i podobieństwa malarstwa i literaturze, obu
 • Znaczenie Uzurpacja Definicja przywłaszczenie sobie władzy, cudzego stanowiska, cudzych praw. uzurpator. Etym. - późn.z łaciny usurpator 'użytkownik; przywłaszczyciel' i
 • Znaczenie Miscere Dulci Utile Definicja utile dulci miscere ?Xac., łączyć przyjemne z pożytecznym; zobacz omne tulit punctum
 • Znaczenie Ubichion Definicja b. rozpowszechniony w świecie roślin i zwierząt, zaliczony do witamin, wyodrębniony w 1957 r. poprzez biochemika amer. F. L. Grane'a i
 • Znaczenie Uberbrettl Definicja Überbrettl austr.nm., nadscenka, kabarecik, teatrzyk
 • Znaczenie Ufo Definicja zidentyfikowany przedmiot latający. Etym. - inicjały wyrazów z angielskiego: unidentified flying object 'jw.'; un- 'nie'; identify
 • Znaczenie American Ugly Definicja nieładny Amerykanin'; Amerykanin mieszkający za granicą, którego obojętność na miejscową kulturę i bezduszny relacja do tubylców budzi w
 • Znaczenie Ugriumburcziejew Definicja pyszałkowaty, tępy biurokrata-administrator. Etym. - w powieści M. Sałtykowa-Szczedrina Dzieje pewnego miasta (1870, wyd. pol. 1953

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Ugriumburcziejew, Ugly American, Ufo, Uberbrettl, Ubichion, Utile Dulci Miscere, Uzurpacja, Ut Pictura Poesis, Ut Aliquid Fecisse Videamur, Urografia, Uran co to jest.

Słownik Ugriumburcziejew, Ugly American, Ufo, Uberbrettl, Ubichion co to znaczy.