volk denker dichter co to jest
CO OZNACZA Volk Der Denker Und Dichter, Videomagnetofon, Verites De La Palisse, Veronique, Vivat.

Znaczenie słowa, wyrazu na V

 • Znaczenie Militari Virtuti Co to jest wojskowe (ustanowiony poprzez Stanisława Augusta w r. 1792, odnowiony w 1919). Etym. - ?Xac. 'jw.'; virtus dpn. virtutis, zobacz wirtuoz
 • Znaczenie Attractiva Vis Definicja vis attractiva ?Xac., siła przyciągająca; powab, urok
 • Znaczenie Voucher Co znaczy dokument stwierdzający zawartą transakcję; pisemne oświadczenie a. upoważnienie; certyfikat, list uwierzytelniający. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Curiosae Et Verbosae Słownik gadatliwe i wścibskie (mówiące, czego nie powinny). Etym. - z Wulgaty (1. List Pawła Ap. do Tymoteusza, 5, 13); chodzi tu o młode wdowy
 • Znaczenie voila bien du bruit pour une omelette au lard Znaczenie au lard! fr., aż tyle hałasu na skutek omletu na słoninie! Etym. - z sonetu Jacquesa Vallée des Barreaux, 1599-1673; przy śniadaniu w
 • Znaczenie Virtu Czym jest swojej dziedzinie sztuki; doskonałość artystyczna; umiłowanie i znajomość sztuk pięknych; zestawienie dzieł sztuki. Etym. - wł. 'cnota
 • Znaczenie Galere La Vogue Co oznacza żagle!; niech płynie galera; niech się dzieje, co chce; co ma być, to będzie; wszystko furda! Etym. - z Rabelais'go (ks. 1, r. 40): Vogue
 • Znaczenie Armis Et Vi Krzyżówka vi et armis ?Xac., prawn. siłą i orężem
 • Znaczenie Velarium Najlepszy płócienny, rozpinany w staroż. (amfi)teatrze rz. dla ochrony od żaru słonecznego. Etym. - ?Xac. velarium 'jw.' od velum 'żagiel; zasłona
 • Znaczenie Vigilantes Przykłady stanach zjednoczonych ameryki samozwańcze ekipy przestrzegania porządku publicznego powstające spontanicznie, gdy oficjalne władze nie chcą
 • Znaczenie Voyage au bout de la nuit Encyklopedia do kresu nocy (tł. Wacława Rogowicza). Etym. - tytuł powieści (1932 r.) pisarza fr. Louis Ferdinand Céline'a (1894-1961
 • Znaczenie Valsehesitation Jak działa valse-hésitation fr., dosł. 'walc-niezdecydowanie', przen. wahanie się, niezdecydowanie, wątpliwość, rozterka
 • Znaczenie Aetatis Venia Czy jest wieku; udzielenie małoletnieniu praw (i obciążenie odpowiedzialnością) osoby dorosłej, uznanie za pełnoletniego. venia docendi (a. venia
 • Znaczenie Libre Vers Pojęcie wiersz wolny, o nieregularnej strukturze metrum, zmiennym następstwie rymów a. nie rymowany. Etym. - fr. 'jw.'; vers, zobacz wers; libre
 • Znaczenie Vat Wyjaśnienie VAT skr. od value-added tax (zobacz
 • Znaczenie Mihi Misero Vae Opis Xac., biada mi nieszczęsnemu! (z jakichże wyżyn nadziei upadłem). Etym. - z Terencjusza (Heautontimorumenos, 2, 3, 9
 • Znaczenie Satana Retro Vade Informacje vade retro (me) Satana! ?Xac., idź precz (ode mnie), szatanie!; por. apage, Satana! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Marka, 8, 33
 • Znaczenie Breve Somnium Vita Co to jest Vita somnium breve ?Xac., Życie (jest) krótkim snem. Etym. - tytuł obrazu (1888 r.) Arnolda Böcklina
 • Znaczenie Est Vita Valere Definicja valere vita est ?Xac., życie to być mocnym. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 6, 70), 90 r
 • Znaczenie Victis Vae Co znaczy por. Gloria victis). Etym. - z Plauta (Pseudolus, 5, 2, 19); por. Liwiusz, 5, 48; tak wykrzyknąć miał (około 390 r. przed naszą erą
 • Znaczenie Vorschusslorbeeren Słownik Vorschusslorbeeren nm., wawrzyny zaliczkowe, laury przyznawane awansem. Etym. - wg Heinego (Romancero, 2, Plateniden
 • Znaczenie Varietes Znaczenie rozmaitości, rozrywkowy, o programie złożonym z piosenek, tańców, monologów, popisów akrobacji i tym podobne Etym. - fr. l.mn. od variété
 • Znaczenie ver incessu patuit dea Czym jest boginię prawdziwą zdradził (wydał, objawił). Etym. - z Eneidy 1, 405 Wergiliusza; mowa o Wenerze; Eneasz poznaje swą matkę
 • Znaczenie vitae non scholae discimus Co oznacza vitae, non scholae, discimus zobacz non scholae, sed vitae
 • Znaczenie Romancee Vie Krzyżówka życiu sławnego człowieka, powieść biograficzna, życiorys w formie powieści. Etym. - fr. 'jw.'; vie 'życie; żywot; życiorys' z ?Xac. vita
 • Znaczenie vita brevis ars longa Najlepszy jest) krótkie, sztuka długookresowa. Etym. - wg przekładu Seneki (O krótkości życia, 1) z (gr. Aforyzmów, 1) Hipokratesa; por. Goethego
 • Znaczenie Vide Przykłady videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat zobacz caveant consules. vide supra ?Xac., zobacz wyżej (w tekście). vide infra ?Xac
 • Znaczenie Parit Odium Veritas Encyklopedia Veritas odium parit zobacz obsequium amicos
 • Znaczenie Volteface Jak działa volte-face [wym. woltfas] fr., obrót (o 180°), zwrot, (nagła) zmiana, (nagły) zwrot w poglądach
 • Znaczenie Veto Czy jest prawo, zezwalające komuś na) niedopuszczenie do przyjęcia uchwały, prawa, uchylenie ich, nieudzielenie zgody; por. liberum veto. Etym
 • Znaczenie Mitte Der Verlust Pojęcie Verlust der Mitte nm., Strata środka. Etym. - podręcznik (1948 r.) nm. historyka sztuki Hansa Sedlmayra
 • Znaczenie Voto Wyjaśnienie voto; secundo). votum separatum ?Xac., zdanie odrębne, recenzja odmienna od poglądu większości, niezgodna z przyjętym wnioskiem, uchwałą i
 • Znaczenie Vixit Opis vixit ?Xac., żył(a), jest to już nie żyje; życia dokonał(a). Etym. - st.rz. formuła, użytkowana przy zawiadamianiu o czyimś zgonie
 • Znaczenie Vel Informacje vel ?Xac., lub; lub także; lub raczej; a więc; por. alias
 • Znaczenie Soli Vae Co to jest vae soli ?Xac., biada samotnemu. Etym. - z Wulgaty (Eklezjasta, 4. 10
 • Znaczenie Populi Vox Definicja to głos Boga). Etym. - z Listu do Karola Wielkiego (r. 800) mnicha, teologa i filozofa anglos. Alkuina (około 735-804
 • Znaczenie vigilate itaque quia nescitis diem neque horam Co znaczy neque horam, ?Xac., czuwajcież tedy, ponieważ nie znacie dnia ani godziny. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 25, 13
 • Znaczenie Vachelin Słownik waszlę] szwajc. a. fr. (Jura) ser podobny do gruyère'a; beza z kremem a. z lodami. Etym. - fr. od vache 'krowa' z ?Xac. vacca 'jp
 • Znaczenie Santo Vino Znaczenie vino santo wł., dosł. 'święte wino', toskańskie wino z rodzynków
 • Znaczenie Viritim Czym jest w. zasada udziału całej szlachty w elekcji (obiorze) króla; por. vivente rege. Etym. - ?Xac. 'pojedynczo; osobno; sam na sam
 • Znaczenie velut aes sonans aut cymbalum tinniens Co oznacza Xac., jako miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Etym. - z Wulgaty (1. List Pawła Ap. do Koryntian, 13, 1); o mowie człowieka pozbawionego
 • Znaczenie vien dietro a me e lascia dir le genti Krzyżówka wł., pójdź ze mną, a ludzie niech mówią dalej; por. segui il tuo corso... Etym. - z Dantego (Boska Komedia, Czyściec, 5, 13); Wergiliusz
 • Znaczenie Spiritus Sancte Veni Najlepszy veni, Sancte Spiritus ?Xac., znijdź, Duchu Święty. Etym. - start i nazwa XII-wiecznej sekwencji mszalnej na Pentekost
 • Znaczenie Legis Vacatio Przykłady próżnowanie ustawy'; prawn. moment pomiędzy datą ogłoszenia aktu prawnego a. normatywnego a datą jego wejścia w życie; por. promulgacja
 • Znaczenie Inceptor Venerabilis Encyklopedia venerabilis inceptor ?Xac., czcigodny początkodawca (Wilhelm Ockham; zobacz Ockhama brzytwa
 • Znaczenie voila justement comme on ecrit lhistoire Jak działa voilà justement comme on écrit l'histoire zobacz et voilà justement
 • Znaczenie Volta Czy jest v.) a. drugiego (seconda v.) zakończenia w powtarzanych odcinkach utworu (por. repetycja; wolta). Etym. - wł. 'zwrot, obrót; raz; wolta
 • Znaczenie Varsavianum Pojęcie materiał(y) o Warszawie, o kwestiach, ludziach, dziejach Warszawy, interesujące zbieraczy. Etym. - n.z łaciny od Varsavia (Varsovia
 • Znaczenie Paraitre De Vient Wyjaśnienie vient de paraître fr., świeżo ukazała się (podręcznik, nowość wydawnicza
 • Znaczenie Venta Opis venta hiszpańska oberża przydrożna, karczma. Etym. - hiszp. 'sprzedaż; 'jw.' z ?Xac. vendere, zobacz wenta
 • Znaczenie Lacrimarum Valles Informacje padół płaczu; przen. życie na Ziemi. Etym. - wg Wulgaty (Psalm 83, 7); Dolina Płaczu w pobliżu Jerozolimy
 • Znaczenie Volkstum Co to jest Volkstum nm., ludowość. Etym. - z Friedricha Ludwiga Jahna (Deutsches Volkstum), 1810 r
 • Znaczenie Vademecum Definicja poradnik, przewodnik, informator w określonej dziedzinie; kompendium. Etym. - ?Xac. vade mecum 'pójdź ze mną'; vadere 'iść; jechać' (por
 • Znaczenie Jeu Vieux Co znaczy szkoła (w sensie dodatnim a. ujemnym), niemodny, dawny (przestarzały), niedzisiejszy mechanizm, styl, sposób zachowania się, światopogląd
 • Znaczenie Vsop Słownik Very Superior Old Pale 'wysokogatunkowa stara czysta'; nie chroniony prawnie napis na butelkach brandy rozmaitej jakości, nie mający przeto
 • Znaczenie Darte Vissi Znaczenie aria Toski z 2. aktu opery (1900 r.) Giacomo Pucciniego; libretto: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa wg Victoriena Sardou
 • Znaczenie Sacrum Ver Czym jest płody) wiosny'; poświęcona wiosna. Etym. - w okresach niebezpieczeństwa a. niedostatku w staroż. Italii płody ludzkie i zwierzęce danej
 • Znaczenie Valdepenas Co oznacza Valdepeñas hiszp., wino stołowe, zazwyczaj czerwone, lecz niekiedy białe, z miasteczka Valdepeñas na płd. od Madrytu
 • Znaczenie Verde Vinho Krzyżówka vinho verde port., dosł. wino "zielone", młode wino z ostatniego zbioru; por. Heurige(r
 • Znaczenie vive la Pologne Monsieur Najlepszy żyje Polska, Panie! Etym. - słowa rzecznika niepodległości Polski, Francuza Charlesa Floquet (1828-96), rzucone carowi ros., Aleksandrowi
 • Znaczenie Banque Va Przykłady va banque! fr., w kartach - o cały bank!, kwota o całą sumę (w grze hazardowej
 • Znaczenie Varia Encyklopedia Etym. - n.z łaciny z ?Xac. r.nij. l.mn. od varius 'pstry, nakrapiany; różny, rozmaity'; por. variétés; variorum; wari(o
 • Znaczenie Morbo Occurrite Venient Jak działa venient occurrite morbo ?Xac., atakuj chorobę (już) przy pierwszych objawach. Etym. - z Persjusza (Satyry, 3, 64
 • Znaczenie Piscis Vesica Czy jest pęcherz', plast. aureola otaczająca postać Chrystusa i świętych na obrazach we wczesnej sztuce chrześcijańskiej
 • Znaczenie Via Pojęcie napis na przesyłkach pocztowych). via crucis (a. dolorosa) ?Xac., droga krzyżowa. via naturali ?Xac., drogą przyrodzoną, naturalną. via
 • Znaczenie Vichy Wyjaśnienie mieszanina soli nieorganicznych występująca w naturalnej wodzie mineralnej uzdrowiska Vichy, użytkowana w nieżytach przewodu pokarmowego
 • Znaczenie Vacat Opis wakujące, wolne, nie zajęte stanowisko, miejsce (pracy). Etym. - ?Xac. 'wakuje' od vacare 'być wolnym, próżnym
 • Znaczenie Veraikon Informacje sztuce zach. po 1400 r. typ acheiropity, obraz z odciskiem twarzy Chrystusa cierpiącego; por. mandylion. Etym. - ?Xac. vera r.ż. od verus
 • Znaczenie video meliora proboque deteriora sequor Co to jest Xac., widzę i pochwalam rzecz lepszą, idę (jednak) za gorszą. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 7, 20
 • Znaczenie Van Allena pasy radiacyjne Definicja utrzymywane poprzez ziemskie pole magnetyczne na wys. 3500-4000 km i 15000-25000 km nad równikiem geomagnetycznym. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Verbum Co znaczy verbum ?Xac., gram. czasownik; wyraz. verbum nobile ?Xac., szlacheckie wyraz (honoru
 • Znaczenie verweile doch du bist so schon Słownik verweile doch! du bist so schön! nm., (o, chwilo) trwaj! jesteś tak piękna! Etym. - z Goethego (Faust, cz. I., Pracownia
 • Znaczenie vox clamantis in deserto Znaczenie vox clamantis in deserto ?Xac., głos wołającego na puszczy (Wulgata, Izajasz, 40, 3; Ew. wg Mat., 3, 3 i in
 • Znaczenie Redde Legiones Vare Czym jest Vare, legiones redde! zobacz redde legiones
 • Znaczenie Veloute Co oznacza kury a. ryby, ze śmietaną i żółtkami. Etym. - fr. dosł. 'aksamitny, miękki, krem' od velours zobacz welur
 • Znaczenie Terrent Vestigia Krzyżówka mnie) ślady (innych), jest to poprzedników, którym się nie udało. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 1, 74); wg bajki Ezopa (nr 246), odpowiedź
 • Znaczenie Patitur Qui Vincit Najlepszy vincit qui patitur ?Xac., zwycięża ten, kto wytrwa
 • Znaczenie Intacta Virgo Przykłady virgo intacta ?Xac., dosł. 'nietknięta dziewica'; por. westalka. Etym. - z Katullusa (Carmina; 'Pieśni', 62, 45 i 56
 • Znaczenie Pollice Verso Encyklopedia ponieważ zabijają) kręcąc kciukiem. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 3, 36); żądanie dobicia rannego gladiatora w rz. cyrku wyrażano poprzez
 • Znaczenie Dingres Violon Jak działa violon d'Ingres zobacz un violon d'Ingres
 • Znaczenie Vocativus Czy jest vocativus ?Xac., gram. wołacz
 • Znaczenie Vesperae Pojęcie vesperae zobacz nieszpory
 • Znaczenie voila le soleil dAusterlitz Wyjaśnienie słońce spod Austerlitz! Etym. - okrzyk, z jakim zwrócić się miał Napoleon I do swych oficerów o wschodzie słońca pod Moskwą 7 IX 1812 r
 • Znaczenie Villanella Opis pieśni neapolitańskiej, charakteryzującej się (w odróżnieniu do kunsztownego, polifonicznego madrygału) prostą budową zwrotkową i
 • Znaczenie Garage De Voie Informacje przen. boczny tor, przypadek człowieka odsuniętego od życia politycznego i tym podobne, który wypadł z łask a. popadł w zapomnienie
 • Znaczenie Coeli Volucres Co to jest swobodne, szybujące po niebie). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 8, 20); tytuł tomu literaturze Leopolda Staffa; Ptakom niebieskim (1905
 • Znaczenie Maior Vis Definicja wystąpienia a. skutków nie można było przewidzieć, ani im zapobiec, która więc, w pewnych wypadkach, zwalnia od zobowiązań umowy; por
 • Znaczenie Vizsla Co znaczy myśliwski przypominający wyżła pointera, o krótkiej, gładkiej, czerwonozłocistej a. piaskowej sierści; przodków tej rasy sprowadzili
 • Znaczenie Saxe Vieux Słownik Vieux Saxe fr. dosł. 'stara saska'; stara porcelana miśnieńska (z Miśni, nm. Meissen
 • Znaczenie volenti non fit iniuria Znaczenie volenti non fit iniuria ?Xac., prawn. chcącemu nie odbywa się krzywda. Etym. - wg prawnika rz. Domitiusa Ulpiana (około 170-228
 • Znaczenie Reel Virginia Czym jest wiejski taniec amer. realizowany zazw. poprzez cztery do ośmiu par ustawionych w dwa szeregi; pochodzi od rinnce fadha, przedchrześc
 • Znaczenie Vendetta Co oznacza odwet rodu za krzywdę wyrządzoną jednemu z jego członków (na Korsyce i Sycylii do pocz. XX w.). Etym. - wł. 'zemsta, odwet' z ?Xac
 • Znaczenie Verstehen Krzyżówka stosowany w Niemczech od końca XIX w., oznaczający rozumienie wewnętrzne, dzięki empatii, intuicji albo wyobraźni, w odróżnieniu do wiedzy
 • Znaczenie Volksdeutsche Najlepszy folksdojcz, w momencie okupacji hitlerowskiej (1939-45) osoba wpisana na Volksliste, jest to na listę osób pochodzenia (faktycznie a
 • Znaczenie Est Sat Voluisse Przykłady voluisse sat est zobacz in magnis et voluisse
 • Znaczenie Remis Et Velis Encyklopedia velis et remis ?Xac., żaglami i wiosłami; z największym pośpiechem, jak najszybciej, całą parą
 • Znaczenie Vero Impendere Vitam Jak działa vitam impendere vero ?Xac., życie poświęcić dla prawdy. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 4, 91); dewiza J. J. Rousseau
 • Znaczenie Vence Quien Viva Czy jest viva quien vence hiszp., niech żyje ten, kto zwycięża. Etym. - z Cervantesa (Don Kichote, 2, 20
 • Znaczenie Nummos Post Virtus Pojęcie majątku; wpierw dbacie o dorobek, potem dopiero o cnotę. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 1, 54); pisarz wyszydza obyczaje Rzymian
 • Znaczenie Variorum Wyjaśnienie klasycznego, opatrzone uwagami, przypisami) różnych (komentatorów, wydawców, autorów); (publikacja, wydanie, zawierające) różne (redakcje
 • Znaczenie vivat Polonus unus defensor Mariae Opis vivat Polonus, unus defensor Mariae! ?Xac., niech żyje Polak, jedyny obrońca Marii! Etym. - z Mickiewicza (Dziady, cz. 3, 1, 413), 1832 r
 • Znaczenie Naturae Medicatrix Vis Informacje vis medicatrix naturae ?Xac., lecznicze działanie natury, samoleczenie się organizmu, powrót do zdrowia bez pomocy leków
 • Znaczenie Lennemi Voila Co to jest voilà l'ennemi! fr., oto wróg! Etym. - hasło radykałów fr. w walce z klerykalizmem
 • Znaczenie Pays Du Vin Definicja vin du pays [wym. wę dü peji] fr., wino lokalne, wytwarzane w okolicznych winnicach
 • Znaczenie Hannibal Scis Vincere Co znaczy nescis) ?Xac., umiesz zwyciężać, Hannibalu (zastosować zwycięstwa nie potrafisz); por. Hannibal ad portas. Etym. - z Liwiusza, 22, 51, 4
 • Znaczenie Volumen Słownik Xac., dosł. 'tomy praw'; wydawnictwo praw i konstytucji polskich od XIV do XVIII w. w 10 tomach publikowanych w latach 1732-1952
 • Znaczenie Act Volstead Znaczenie wolsted äkt] ustawa uchwalona poprzez Kongres USA 28 X 1919, przygotowująca wprowadzenie 18. poprawki (dotyczącej prohibicji) do
 • Znaczenie vedi Napoli e poi muori Czym jest vedi Napoli, e poi muori wł., patrz Neapol, a później umrzyj
 • Znaczenie Somnia Aegri Velut Co oznacza velut aegri somnia ?Xac., (podręcznik bez ładu i składu) jak sny chorego, jak majaki gorączkującego. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 7
 • Znaczenie Delectat Variatio Krzyżówka odmiana (rozmaitość) bawi, sprawia przyjemność; por. amant alterna... Etym. - por. gr.: Eurypides (Orestes, 234
 • Znaczenie Vale Najlepszy vale bądź zdrów, bywaj zdrów, żegnaj! valete bywajcie zdrowi! Etym. - ?Xac. 'jw.' od valēre, zobacz walor
 • Znaczenie Verso Przykłady manuskryptu), którą czyta się po stronicy zwanej recto; stronica (w książce), oznaczana numerem parzystym; por. folio. verte odwróć (kartkę
 • Znaczenie Volley Encyklopedia volley zobacz wolej
 • Znaczenie Valpolicella Jak działa czerwone wino stołowe z winnic w pobliżu jeziora Garda w Wenecji Euganejskiej (płn.-wsch. Włochy). Etym. - wł. nazwa doliny w płn.-wsch
 • Znaczenie Gloriosum Vitrum Czy jest kielichów stosowanych w Polsce za czasów saskich w trakcie uczt. Etym. - ?Xac. 'jw.'; vitrum, zobacz witraż; gloriosum 'chwalebny' od
 • Znaczenie Viola Pojęcie wł. instrument smyczkowy w różnych odmianach i wielkościach. viola da braccio poprzedniczka altówki. viola di bordone spora viola d'amore
 • Znaczenie Vici Vidi Veni Wyjaśnienie zobaczyłem, zwyciężyłem. Etym. - wg Plutarcha (Żywot Juliusza Cezara); słowa Cezara w liście do przyjaciela w Rzymie, Amatiusza, na temat
 • Znaczenie Varroasis Opis varroasis n.z łaciny, niebezpieczna dolegliwość pszczół spowodowana poprzez pasożytnicze roztocze Varroa jacobsoni
 • Znaczenie Volauvent Informacje gorąca z ciasta półfrancuskiego śmietanowego nadziana potrawką z mięsa, drobiu, dziczyzny a. ryby, albo brukselką. Etym. - fr. dosł. 'lot z
 • Znaczenie Vcr Co to jest VCR z angielskiego: skr. od videocasette recorder 'magnetowid kasetowy
 • Znaczenie Verbung Definicja narodowy taniec żołnierzy węg. złożony z dwu części: powolnego lassú i szybkiej friss, utrzymany w takcie parzystym 2/4 a. 4/8; odmianą
 • Znaczenie Vitalis Vis Co znaczy vis vitalis ?Xac., siła życiowa; por. witalizm
 • Znaczenie Comica Vis Słownik budzenia wesołości, wywoływania śmiechu. Etym. - (błędnie odczytane zamiast: virtus comica) z paru heksametrów Cezara o Terencjuszu; por
 • Znaczenie Vice Znaczenie vice- zobacz wice- vice versa ?Xac., na odwrót
 • Znaczenie Vulgo Czym jest vulgo ?Xac., pospolicie, zazwyczaj, powszechnie (zwany); por. alias
 • Znaczenie Canto Puerisque Virginibus Co oznacza virginibus puerisque (canto) ?Xac., dla dziewcząt i dla chłopców (śpiewam); dla młodzieży. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 1, 4
 • Znaczenie Imago Vana Krzyżówka vana imago ?Xac., pusty obraz, nikły cień, próżna, czcza mara, upiór
 • Znaczenie Veldschoens Najlepszy grube buty z surowej skóry bydlęcej, zazw. bez brandzla. Etym. - z angielskiego: z afrik. velskoen l.poj.; vel 'skóra'; skoen 'but
 • Znaczenie venter non habet aures Przykłady venter non habet aures ?Xac., brzuch nie ma uszu; słowami głodnego nie nakarmisz
 • Znaczenie vivos voco mortuos plango fulgura frango Encyklopedia frango ?Xac., żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę. Etym. - napis na dawn. dzwonach kośc. (motto Pieśni o dzwonie Schillera
 • Znaczenie vituperatio stultorum laus est Jak działa vituperatio stultorum laus est ?Xac., nagana ze strony głupców jest pochwałą
 • Znaczenie veni vidi Deus vicit Czy jest zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Etym. - parafraza słów Cezara (zobacz veni, vidi, vici); słowa wypowiedziane poprzez cesarza Karola V po
 • Znaczenie Vaquero Pojęcie cowboy (w płd.-zach. stanach USA i w Meksyku). Etym. - hiszp. 'pastuch bydła, pasterz' od vaca 'krowa' z ?Xac. vacca, zobacz wakcyna
 • Znaczenie Siciliani Vespri Wyjaśnienie sycylijskie. Etym. - masakra Francuzów w okresie stworzenia lud. na Sycylii w poniedziałek wielkanocny 1282 r., gdy dzwony wzywały na
 • Znaczenie Spiritus Creator Veni Opis veni, Creator Spiritus ?Xac., znijdź Duchu, Stwórco. Etym. - z hymnu śrdw
 • Znaczenie Veffekt Informacje sukces obcości; gł. definicja teorii teatru głoszonej poprzez pisarza nm. Bertolta Brechta (1898-1956), zwł. w Małym organonie dla teatru
 • Znaczenie Lempereur Vive Co to jest r] niech żyje cesarz! (Napoleon I). vivente rege ?Xac., (elekcja, obiór) za życia króla; por. viritim. vive valeque ?Xac., żyj i bywaj
 • Znaczenie Voces Et Verba Definicja nic więcej). verba veritatis ?Xac., słowa prawdy (bez ogródek); por. weredyk. verba volant, scripta manent ?Xac., słowa ulatują, pismo
 • Znaczenie Vendaval Co znaczy zimowy, wiejący w okolicach Cieśniny Gibraltarskiej; jesienna nawałnica burzowa na wybrzeżach Meksyku. Etym. - hiszp. z fr. vent d'aval
 • Znaczenie Vip Słownik person, 'b. istotna osoba', osoba o sporym autorytecie, znaczeniu, prestiżu, o szerokich wpływach; wysoki urzędnik, któremu się należą
 • Znaczenie Aureus Vitulus Znaczenie cielec', złoto, pieniądz jako element kultu, gorączki, żądzy zdobycia, posiadania. Etym. - wg Wulgaty (Ex. 32, 135) posąg w formie byka
 • Znaczenie Fair Vanity Czym jest próżności. Etym. - diabelskie targowisko z alegorycznej opowieści pisarza z angielskiego: Johna Bunyana (1628-88) Wędrówki pielgrzyma
 • Znaczenie vous creez un frisson nouveau Co oznacza vous créez un frisson nouveau fr., tworzy pan nowy dreszcz (grozy). Etym. - Wiktor Hugo w liście do Charlesa P. Baudelaire'a z 6 X 1859
 • Znaczenie Ventose Krzyżówka ventôse szósty miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. ventosus 'wietrzny; chełpliwy" z ventus zobacz wentyl
 • Znaczenie Nolens Volens Najlepszy volens nolens zobacz nolens volens
 • Znaczenie vous etes orfevre Monsieur Josse Przykłady pan jesteś złotnikiem, panie Josse (tł. Boya-Żeleńskiego), jest to pańska porada jest wyborna, lecz nieco zbyt interesowna. Etym. - z
 • Znaczenie vos valete et plaudite Encyklopedia vos valete et plaudite ?Xac., żegnajcie i klaszczcie; por. finita la commedia. Etym. - z Terencjusza (końcowe słowa wielu komedii
 • Znaczenie Vingtetun Jak działa vingt-et-un fr., "21", oczko, hazardowa gra w karty; por. trente-et-quarante
 • Znaczenie Virelai Czy jest virelai [wym. wirle] zobacz firleje
 • Znaczenie Vina Pojęcie staroindyjski instrument muz. strunowy szarpany, wykonany z drzewa różanego a. z hebanu, rodzaj lutni z półkolistym korpusem rezonansowym z
 • Znaczenie Vatermorder Wyjaśnienie sztywne kołnierzyki męskie (do koszul) o wpijających się w szyję szpicach. Etym. - nm. l.mn. dosł. 'mordercy ojca; jw.'; Vater 'tata
 • Znaczenie Virga Opis virga deszcz, który wymienia się w parę wodną przed spadnięciem na ziemię. Etym. - n.z łaciny 'rózga, gałązka
 • Znaczenie Valentine Informacje angielskiego:, "sympatia" wybrana dziennie św. Walentego (14 lutego); upominek przesłany a. dany "sympatii" w dniu św
 • Znaczenie victrix causa diis placuit sed victa Catoni Co to jest Catoni ?Xac., bogowie byli po stronie zwycięzcy, lecz Kato - po stronie zwyciężonego. Etym. - z Lukana (Pharsalia, 1, 128); o Katonie
 • Znaczenie Volkerfruhling Definicja ustalenie europ. ruchów rewolucyjnych 1848-49. Etym. - u Ludwiga Börnego użyte w zapowiedzi pisma "Die Wage" (1818 r.) i w
 • Znaczenie vari et mutabile semper femina Co znaczy niestałą i zmienną (jest) zawsze kobieta (por. la donna è mobile; souvent femme varie...). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 569
 • Znaczenie Vendemiaire Słownik vendémiaire pierwszy miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. vindemia 'winobranie; winne grono
 • Znaczenie Tradunt Lampada Vitae Znaczenie się jedne narody, inne marnieją... i jak gońcy) przekazują pochodnie życia. Etym. - z Lukrecjusza (O naturze wszechrzeczy 2, 77-79
 • Znaczenie Vivarium Czym jest vivarium zobacz wiwarium
 • Znaczenie Voyeur Co oznacza osoba, której popęd seksualny znajduje ujście w podglądaniu organów i aktów płciowych; nazbyt wścibski obserwator, poszukujący spraw
 • Znaczenie vanitas vanitatum et omnia vanitas Krzyżówka Xac., marność nad marnościami i wszystko marność; por. tout passe... Etym. - z Wulgaty (Eklezjasta, 1, 2
 • Znaczenie Wissenschaft Voraussetzungslose Najlepszy voraussetzungslose Wissenschaft nm., edukacja bez wstępnych założeń. Etym. - z Heinricha Treitschkego (Deutsche Geschichte, t. V), 1894 r
 • Znaczenie viva la gallina aunque sea su pepita Przykłady hiszp., wiwat kura, choćby i pypciowata!; lepsze jest wrogiem dobrego; małymi rzeczami gardzić nie trzeba. Etym. - z Cervantesa (Don
 • Znaczenie Vaporetto Encyklopedia dziś motorowy, zwł. tramwaj wodny weneckich lagun i Canal Grande. Etym. - wł. vaporetto, vaporello, vaporino 'stateczek parowy
 • Znaczenie votre patrie est ici Jak działa ojczyzna jest tutaj! Etym. - cesarzowa ros. Katarzyna II w okresie audiencji na dworze petersburskim 24 II 1793 r. do Szczęsnego Potockiego
 • Znaczenie Tax Valueadded Czy jest podatek od wartości dodanej' na każdym etapie procesu produkcji towaru; w praktyce - forma podatku od zakupu
 • Znaczenie Voodoo Pojęcie voodoo, voudou zobacz wudu
 • Znaczenie Vox Wyjaśnienie Xac., muz. organowa głos "niebiański". vox acuta ?Xac., muz. organowa wysoki, ostry głos. vox angelica ?Xac., muz. organowa głos
 • Znaczenie Visavis Opis naprzeciwko; naprzeciw siebie; osoba znajdująca się (mieszkająca) naprzeciwko. Etym. - fr. 'twarzą w twarz; jw.'; st.fr. vis 'twarz' od
 • Znaczenie vulnerant omnes ultima necat Informacje vulnerant omnes, ultima necat ?Xac., wszystkie ranią, ostatnia zabija (o godzinach). Etym. - napis na dawn. zegarach (wieżowych
 • Znaczenie Vernichtungslager Co to jest Vernichtungslager nm., obóz zagłady
 • Znaczenie Vacuum Definicja vacuum [wym. wakuum] próżnia. Etym. - ?Xac. 'jw.' z r.nij. od vacuus 'próżny; bezludny; bez zajęcia'; por. ewakuacja; wakuola
 • Znaczenie Veld Co znaczy veld(t) afrik, płaski step, gł. wsch. i płd.afrykański, zazw. przemieszany z rzadko rosnącymi krzewami i drzewami
 • Znaczenie vos estis sal terrae Słownik jesteście solą ziemi' (jest to najwartościowszymi ludźmi). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 5, 13; por. Marek, 9, 49, Łuk., 14, 34); Jezus
 • Znaczenie Vouvray Znaczenie Vouvray [wym. wuwre] fr., nie musujące a. musujące białe wino z Touraine w dolinie Loary (Francja
 • Znaczenie Vulgivaga Czym jest jeden z przydomków Wenery, jako opiekunki nierządnic; por. Pandemos. Etym. - ?Xac. r.ż. od vulgivagus 'włóczący się tam i ówdzie'; vulgus
 • Znaczenie Vichyssoise Co oznacza amer. zupa z porów i ziemniaków na rosole, z dodatkiem cebuli, szczypiorku i śmietany, podawana przeważnie na zimno. Etym. - fr
 • Znaczenie Vermicelli Krzyżówka vermicelli zobacz wermiszel
 • Znaczenie vous lavez voulu George Dandin Najlepszy vous l'avez voulu, George Dandin zobacz tu l'as voulu
 • Znaczenie Vates Przykłady vates ?Xac., prorok, wieszcz, natchniony pisarz. vaticinia post eventum ?Xac., iron. przepowiednie po wydarzeniu; mądry Polak po szkodzie
 • Znaczenie Volapuk Encyklopedia stworzony w 1879 r. poprzez nm. księdza J. M. Schleyera, oparty gł. na angielszczyźnie, częściowo na nm., fr. i ?Xac. (por. esperanto
 • Znaczenie Virement Jak działa przenoszenie kredytów budżetowych; powiększenie kosztów budżetowych na jakiś cel kosztem uszczuplenia ich na inny cel. Etym. - fr
 • Znaczenie Unitis Viribus Czy jest viribus unitis ?Xac., wspólnymi siłami
 • Znaczenie vive la petite difference Pojęcie vive la petite différence! fr., żart. niech żyje drobna różnica (płci)!; niech błogosławione będzie istnienie dwóch odmiennych płci
 • Znaczenie Eundo Acquirit Vires Wyjaśnienie renoma, recenzja, fama, potwarz) nabiera sił idąc (rozchodząc się, szerząc się). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 175
 • Znaczenie Volkermord Opis Völkermord nm., ludobójstwo; zobacz genocide. Etym. - z Augusta von Platena (wiersz Der Künftige Held), 1831, wyd. 1834 r
 • Znaczenie Vivat Informacje sequens! ?Xac., niech żyje kolejny! vivat, crescat, floreat! ?Xac., niech żyje, wzrasta (i) kwitnie! Etym. - ?Xac. vivat 'jw.' od vivere
 • Znaczenie Veronique Co to jest Véronique fr., dosł. 'Weronika', (potrawa) garnirowana białymi winogronami
 • Znaczenie verites de La Palisse Definicja Palisse'a, jest to truizmy, prawdy oczywiste. Etym. - Jacques de Chabannes, seigneur de La Palisse (a. La Palice), działający jako
 • Znaczenie Videomagnetofon Co znaczy videomagnetofon zobacz magnetowid. Etym. - z angielskiego: film 'telewizyjny' z ?Xac. vidēre, zobacz vide; magnetofon
 • Znaczenie Volk der Denker und Dichter Słownik Volk der Denker und Dichter zobacz das Volk der Denker

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie CO OZNACZA Volk Der Denker Und Dichter, Videomagnetofon, Verites De La Palisse, Veronique, Vivat, Volkermord, Vires Acquirit Eundo, Vive La Petite Difference, Viribus co to jest.

Słownik Co oznacza Volk Der Denker Und Dichter, Videomagnetofon, Verites De La co to znaczy.