wildcat strike wilajet co to jest
Wildcat Strike, Wilajet, Wiktymologia, Wermiszel, Welsh Rabbit, Wurlitzera Organy, Wudu, Wsjo Eto.

Znaczenie słowa, wyrazu na W

 • Znaczenie Waltornia Definicja waltornia muz. róg. Etym. - nm. Waldhorn 'jw.'; Wald 'las'; Horn 'róg; jw
 • Znaczenie Wa Definicja współżycie' skomplikowana i specyficznie jap. forma współistnienia społ., pozwalająca różnym grupom na współpracę mimo odmiennych, nieraz
 • Znaczenie Rhein Am Wacht Definicja Wacht am Rhein zobacz Die Wacht am Rhein
 • Znaczenie Wagabunda Definicja powsinoga. wagant goliard, śrdw. pieśniarz wędrowny (zbiegły mnich a. student), niekiedy aktor w wesołych widowiskach teatr. wagary
 • Znaczenie Wahhabizm Definicja 1744 r. w Nedżdzie (Arabia Saudyjska) poprzez Muhammada Abd al-Wahhaba, głosząca powrót do "pierwotnej czystości" islamu, do
 • Znaczenie See And Wait Definicja si:] czekajmy i przyglądajmy się; uzbrójmy się w cierpliwość; por. qui vivra, verra. Etym. - wyrażenie, którego używał wielokrotnie w 1910r
 • Znaczenie Wakans Definicja nie zadrukowana stronica w książce. wakować być nie obsadzonym, wolnym (o posadzie, stanowisku, miejscu pracy). Etym. - ?Xac. vacans p.pr
 • Znaczenie Wakcyna Definicja krowianka; obiekt oprogramowania zwalczający wirusy komputerowe. wakcynacja med. szczepienie przeciwzakaźne. Etym. - ?Xac. vaccinus 'krowi
 • Znaczenie Walbat Definicja zwrotna łódź okrętowa, zazw. 4-8-wiosłowa, wąska, o ostrym profilu dzioba i rufy, stosowana zwł. na statkach szkolnych. Etym. - z
 • Znaczenie Waldensi Definicja r. w Lyonie (Francja), głosząca nawrót do ubóstwa i prostoty pierwszych chrześcijan, która przyjęła doktrynę Kalwina w XVI w. i była
 • Znaczenie Walencja Definicja teorii Kurta Lewina (1890-1947) siła o wartości dodatniej a. ujemnej. walencyjny chem. wartościowy. Etym. - późn.z łaciny valentia 'siła
 • Znaczenie Wali Definicja terytorialnej w Turcji (por. sandżak); arab. zarządca prowincji; święty muzułm. Etym. - tur. 'zarządca' z arab. wāli dosł. 'dobroczyńca
 • Znaczenie Walkiria Definicja Odyna, które unosiły się nad polem bitwy, wybierając tych, którzy mieli polec, i odprowadzały dusze bohaterów do Walhalli. Etym. - nm
 • Znaczenie Walkman Definicja urządzenie elektroniczne wykorzystywane do odbioru muzyki na spacerze, ze słuchawkami na uszach. Etym. - z angielskiego:; walk 'spacer
 • Znaczenie Street Wall Definicja oligarchia finansowa USA; wpływ kapitału finansowego w gospodarce USA; por. city. Etym. - z angielskiego: 'aleja na dolnym Manhattanie
 • Znaczenie Dach Walmowy Definicja walmowy dach - bud. czterospadowy dach. Etym. - nm. Walmdach 'jw.'; Walm 'trójkątna połać dachowa' od wölben '(prze)sklepiać
 • Znaczenie Walor Definicja wartościowy; plast. natężenie tonu barwy, stopniowanie światła i cienia; (l.mn.) zalety, cnoty. walutowy związany z walutą (por. arbitraż
 • Znaczenie Wampum Definicja nanizanych na sznurki, wiązane w szarfy, paski, stosowane dawn. poprzez Indian płn.amer. jako jednostka płatnicza, zastaw a. ornament, dziś
 • Znaczenie Wanad Definicja trudno topliwy, b. twardy. wanadowce ekipa (rodzina) pierwiastków chem. ciężkich, trudno topliwych metali: wanad, niob, tantal. Etym. - st
 • Znaczenie Wandal Definicja dobra, wartości kulturalne, monumenty, dzieła sztuki i tak dalej; barbarzyńca, dewastator, niszczyciel. wandalizm rozmyślne niszczenie
 • Znaczenie Wanderlust Definicja wycieczek krajoznawczych, uważane w XVIII i XIX w. za cechę charakterystyczną młodzieży nm. Etym. - nm. 'jw.'; Wander 'wędrowny'; Lust
 • Znaczenie Wapory Definicja pot; dawna dolegliwość dam z towarzystwa, spazmy, fumy i tym podobne Etym. - ?Xac. vapor 'para wodna; wyziew'; por. ewaporacja
 • Znaczenie War is Peace Freedom is Slavery Ignorance is Strenght Definicja Ignorance is Strenght. z angielskiego:, Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolnictwem. Niewiedza jest siłą. Etym. - z George'a Orwella
 • Znaczenie Warcaby Definicja szachownicy poprzez dwóch graczy (z których każdy ma po 12 pionków poruszających się po przekątnej czarnych pól) aż do straty wszystkich
 • Znaczenie Wariacja Definicja modyfikacja, przeróbka; obłąkanie, szaleństwo; wybryk; głupstwo; muz. (l.mn.) temat z wariacjami, utwór składający się z wyrazistego tematu
 • Znaczenie Wasal Definicja feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności na rzecz seniora; kraj (niekiedy: osoba) wasalne, zależne od
 • Znaczenie Wassersuppe Definicja z...], wodzianka, wodnista zupa; przen. o wodnistych, rozwlekłych przemówieniach, tekstach lit., polit. i tak dalej Etym. - nm. Wasser
 • Znaczenie Watergate Definicja skandal polityczny administracji prezydenta USA Richarda M. Nixona; rozszerz. skandal polit. na sporą skalę, zwł. połączony z usiłowaniem
 • Znaczenie Waterklozet Definicja spłukiwany wodą z rezerwuaru. waterpolo [wym. water... a. uo:ter...] piłka wodna, gra w piłkę dwu drużyn po 7 graczy w basenie wodnym
 • Znaczenie Weba Definicja lnianego na wykwintną bieliznę pościelową. Etym. - nm. Webe 'jw.' od weben 'tkać, snuć; poet. poruszać się (pierw. tam i na powrót, przy
 • Znaczenie Naczynia Wedgwooda Definicja ceramiczne, między innymi kremowożółte fajanse (z angielskiego: queensware), nieszkliwione, półprzejrzyste kamionki jaspisowe szarozielone
 • Znaczenie Wedy Definicja okresu 1500 do 300 przed naszą erą, spisane w jęz. wedyjskim (staroind.), będące zbiorem obrzędów, rytuałów i wierzeń relig., obyczajów
 • Znaczenie Wegetacja Definicja roślin; roślinność; życie bezczynne, nudne, bierne, apatyczne; życie zapewniające tylko minimum egzystencji. wegetatywny o cechach
 • Znaczenie Weksel Definicja szczególnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty określonej sumy w ustalonym terminie poprzez osoby podpisane (por
 • Znaczenie Welin Definicja cienki, wysokiego gatunku. Etym. - fr. vélin 'skóra cielęca wyprawiona na kształt cienkiego pergaminu; łagodna koronka (z Alençon); jw.' z
 • Znaczenie Welingtonia Definicja olbrzymi, bot. olbrzymie (do 130 m wysokości i 12 m średnicy), długowieczne (do 4000 lat) drzewo iglaste gór Sierra Nevada w Kalifornii
 • Znaczenie Lion Roared Well Definicja dzielnieś, lwie, zaryczał! (iron. o pyszałkowatym, chełpliwym, nadętym mówcy). Etym. - z Szekspira (Sen nocy letniej, 5, 1
 • Znaczenie Welocyped Definicja z pedałami osadzonymi na osi przedniego, b. dużego koła. welodrom przest. arena kolarska. Etym. - fr. vélocipède 'welocyped; rower
 • Znaczenie Weltanschauung Definicja życia; ideologia. Weltschmerz dosł. 'ból świata'; depresja, smutek, apatia, wynikające z myśli o niedoskonałości świata; sentymentalny
 • Znaczenie Wena Definicja tworzenia, werwa; przest. powodzenie, szczęście, zwł. w grze; przest. anat. żyła. Etym. - ?Xac. vena, anat., geol. 'żyła; kanał
 • Znaczenie wenn ich Kultur hore Definicja meinen Browning nm., gdy słyszę wyraz "kultura"... odbezpieczam rewolwer. Etym. - słowa jednej z postaci sztuki hitlerowskiego
 • Znaczenie Wensleydale Definicja angielskiego:, blady, miękki ser, po dojrzeniu niebiesko żyłkowany; biały ser niedojrzewający; rasa bezrogich owiec powstała poprzez
 • Znaczenie wer ein Jude ist das bestimme ich Definicja o tym, kto jest Żydem, decyduję ja. Etym. - przypisywane burmistrzowi Wiednia Karlowi Luegerowi (1844-1910), powtórzone poprzez Hermanna
 • Znaczenie Werbalizm Definicja słowne, nie poparte doświadczeniem, dowodami, faktami, konkretami; pustosłowie, czcze, jałowe, akademickie rozprawianie. werbalny słowny
 • Znaczenie Werbena Definicja łaciny Verbena 'jw.' z ?Xac. l.poj. od verbenae 'gałęzie z poświęconych drzew lauru, oliwki i mirtu, stosowane przy zawieraniu przymierza
 • Znaczenie Werbunek Definicja pozyskiwanie (pracowników, członków organizacji, zwolenników i tym podobne); dawn. zaciąg ochotników do wojska (dzięki namowy, obietnic i
 • Znaczenie Werda Definicja werda stój, kto idzie? (dawniej okrzyk straży); por. qui vive? Etym. - nm. wer da? 'kto tam
 • Znaczenie Werdykt Definicja winie oskarżonego; wyrok sądu; decyzja komisji sędziowskiej, jury. weredyk człowiek mówiący wszystkim prawdę w oczy, bez ceremonii, bez
 • Znaczenie Werk Definicja czujnika i tym podobne przyrządów. Etym. - nm. 'dzieło; gest; system; fabryka' od wirken 'działać; skutkować'; por. maswerk
 • Znaczenie Werniks Definicja pokost, którym pokrywa się obrazy olejne i temperowe (a. również inne elementy) w celu nadania im połysku i zabezpieczenia ich przed
 • Znaczenie Werp Definicja kotwica na długim łańcuchu, którą wywozi się łodzią ze statku i wyrzuca za burtę łodzi dla dokonania manewru statkiem, na przykład dla
 • Znaczenie Wersaliki Definicja sporych liter alfabetu; por. kapitaliki. werset wiersz a. fragment tekstu (na przykład z Biblii a. z Koranu) stanowiący pewną całość
 • Znaczenie Wersja Definicja odmiennych stosunku o wydarzeniu; pogłoska; jedna z redakcji tego samego utworu; (wolny) przekład, wyjaśnienie. Etym. - fr. version
 • Znaczenie Wertep Definicja przejścia, wyboiste bezdroże; dawn. wsch. jasełka, szopka. Etym. - ukr. 'dwupiętrowa szopka połączona z teatrem kukiełkowym (XVII-XIX w
 • Znaczenie Winchester Definicja winczester, gwintowana strzelba myśliwska; dawny typ karabinu wojskowego. Etym. - od nazwiska Olivera Fishera Winchestera, 1810-1880, amer
 • Znaczenie Weryfikacja Definicja zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości. Etym. - śrdw.z łaciny verificatio 'sprawdzenie' z verificare
 • Znaczenie Weryzm Definicja sztuce i lit. (zwł. XIX w.). Etym. - wł. verismo 'jw.' od vero 'prawdziwy' z ?Xac. verus, zobacz weryfikacja
 • Znaczenie End West Definicja zachodni kraniec (miasta)'; dzielnice Londynu, gdzie mieszczą się między innymi rezydencje wyższych sfer, idealne magazyny, hotele, teatry
 • Znaczenie Westalka Definicja kapłanek rzymskiej bogini ogniska domowego, Westy, które przebywały w jej służbie poprzez lat 30, dochowując ślubu czystości i pilnując
 • Znaczenie Wet Definicja odwzajemnić się, odpłacić czym za co, pięknym za nadobne; (w l.mn.) wety deser, legumina na zakończenie posiłku. Etym. - śr.g.nm. wet(te
 • Znaczenie Weteran Definicja frontowy; dawn. w Polsce: uczestnik stworzenia styczniowego otrzymujący emeryturę państwową; człowiek zasłużony, który zestarzał się w
 • Znaczenie Wezykatoria Definicja wezykatoria przest. plaster leczniczy sporządzony z kantarydyny, drażniący skórę, wywołujący pęcherze. Etym. - ?Xac. vesica 'pęcherz
 • Znaczenie whats in a name Definicja czymże jest nazwa? (to, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie aby pachniało); czymże jest nazwisko? Etym. - z Szekspira (Romeo i Julia, 2
 • Znaczenie Mostek Wheatstonea Definicja pomiaru oporności elektrycznej. Etym. - od nazwiska z angielskiego: fizyka i wynalazcy Charlesa Wheatstone'a (1802-75), który w 1843 r., z
 • Znaczenie Whipcord Definicja diagonalna z mocno skręconych włókien (ba)wełny a. samodziału, stosowana na ubiory sport., mundury i tapicerkę. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Whisky Definicja zbożowa (z żyta, kukurydzy, prosa a. pszenicy) albo kartoflana, zawierająca zazw. 40-50% alkoholu (por. bourbon; scotch). Etym. - z
 • Znaczenie Burden Mans White Definicja brzemię białego człowieka (eufemistyczne ustalenie kolonializmu Imperium Bryt. końca XIX i pocz. XX w., usprawiedliwianego poprzez
 • Znaczenie Food Whole Definicja angielskiego:, 'pełnowartościowe jadło', hasło reklamowe wspólne dla wielu wegetariańskich diet o zabarwieniu mistycznym, w szczególności w
 • Znaczenie Wibr Definicja wstrząsy; falowanie. wibracja drganie. wibrafon perkusyjny instrument muz., podobny do dzwonków i ksylofonu, z metalowymi płytkami
 • Znaczenie Wideo Definicja wideokasecie. wideogra gra rozgrywana poprzez manipulowanie punktami świetlnymi na ekranie telewizora a. in. aparatu dzięki
 • Znaczenie wie es eigentlich gewesen ist Definicja jak to istotnie było; por. relata refero; sine ira et studio. Etym. - z Leopolda Ranke (Geschichte der romanischen und germanischen Völker
 • Znaczenie Wigna Definicja bot. podobna do fasoli, jadalna a. pastewna roślina pochodzenia afrykańskiego, uprawiana w państwach ciepłych i (pod)zwrotnikowych. Etym
 • Znaczenie Wigowie Definicja powstałe w XVII w., polegające się na sferach kupieckich i przem., przeciwne absolutyzmowi, popierające supremację parlamentu, zwalczające
 • Znaczenie Wigwam Definicja Jezior i terenów położonych na wschód od nich, zbudowany z wygiętych w łuk prętów pokrytych korą, matami plecionymi z sitowia a. skórami
 • Znaczenie Wikingowie Definicja w VIII-X w. przedsiębrali ze Skandynawii dalekie pirackie wyprawy morskie na wybrzeża Europy i rzeczne, w głąb kontynentu, na swych
 • Znaczenie Wikunia Definicja wikunia zobacz wigoń
 • Znaczenie Wilegiatura Definicja wypoczynek letni na wsi. Etym. - wł. villeggiatura 'letnisko' od villegaiare 'przebywać w willi na wsi' z villa 'willa' z ?Xac. 'dom
 • Znaczenie Wilhelmstrasse Definicja niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Etym. - gł. aleja berlińskiej dzielnicy rządowej do 1945 r., z pałacem prezydenta, kancelarią
 • Znaczenie Willywilly Definicja willy-willy z angielskiego:, pustynny cyklon w Australii; potężna burza tropikalna w płn.-zach. Australii
 • Znaczenie Chair Windsor Definicja najpopularniejszy w państwach anglosaskich typ drewnianego fotelika (istniejący od 20. lat XVIII w.): ażurowe oparcie z prętów osadzonych w
 • Znaczenie Knot Windsor Definicja angielskiego: 'węzeł windsorski' sposób wiązania krawata w elegancki trójkątny węzeł, co osiąga się poprzez dodatkowe przewinięcie. Etym
 • Znaczenie Windsurfing Definicja żeglarstwo deskowe uprawiane na nietonącej desce (pływaku) ze statecznikiem zamiast steru, z ruchomym masztem i bomem. Etym. - z
 • Znaczenie Windykacja Definicja poprzez właściciela zwrotu rzeczy od kogoś, kto nią włada. Etym. - ?Xac. vindicatio 'roszczenie; obrona niezbędna; zemsta' od vindicare
 • Znaczenie Words Winged Definicja winged words z angielskiego:, zobacz epea pteroenta
 • Znaczenie Winieta Definicja zazw. małych rozmiarów) najpierw a. końcu książki, rozdziału (albo artykułu w dawn. czasopismach). Etym. - fr. vignette 'młoda winorośl; jw
 • Znaczenie Winkulacja Definicja towaru od złożenia poprzez odbiorcę zabezpieczenia, gwarancji i tym podobne Etym. - późn.z łaciny vinculatio 'związanie' od ?Xac. vinculum
 • Znaczenie Wirginał Definicja bez nóg, dostępny w XVI i XVII w. (zwł. w Anglii). Etym. - (?) ?Xac. virginalis 'dziewiczy' od virgo 'dziewica; dziewczyna'; może dlatego
 • Znaczenie Wirologia Definicja wirusach, ich budowie, własnościach i zachowaniu się. wirozy wirusowe dolegliwości roślin dzikich i uprawnych. Etym. - zobacz wirusy
 • Znaczenie Wirulencja Definicja umiejętność wywoływania chorób. wirus komputerowy program, który bez wiedzy i wbrew woli użytkownika przedostaje się do komputera i tam
 • Znaczenie Wisceralny Definicja odniesieniu wnętrzności. Etym. - późn.z łaciny visceralis 'jw.; pachwinowy' z ?Xac. viscera 'trzewia; brzuch; płód; jądra; wnętrze
 • Znaczenie Wisk Definicja lepkość. wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy. wiskoza lepkość cieczy; surowiec otrzymywany z celulozy, stosowany do produkcji
 • Znaczenie Witalny Definicja i filoz. XIX w., zakładające istnienie w zjawiskach życiowych także czynników niematerialnych (por. élan vital; entelechia; vis vitalis
 • Znaczenie Witaminy Definicja chem. organicznych, pobieranych poprzez organizmy zwierzęce wspólnie z pokarmem, biorących udział w regulacji mechanizmów przemiany materii
 • Znaczenie Witraż Definicja dekoracyjne, ułożone z kolorowych szkieł oprawnych w ramki ołowiane, umieszczane w otworach okiennych, zwł. kościołach śrdw. witriol przest
 • Znaczenie Wizja Definicja przestrzeni a. czasie, widziane w urojeniu, we śnie a. w ekstazie, w sposób uważany za nadnaturalny, proroczy; obraz przekazywany poprzez
 • Znaczenie Woluta Definicja kształcie spirali a. zwoju (będący gł. elementem głowicy jońskiej, a pojawiający się także w głowicy korynckiej i kompozyTOWEJ); Tabl. 27
 • Znaczenie Wizytacja Definicja poprzez władzę zwierzchnią a. jej delegata, zwł. dla przeprowadzenia (ogólnej) kontroli działalności instytucji; przest. obchód lekarski w
 • Znaczenie Wjezdiechod Definicja wjezdiechod ros., auto terenowy
 • Znaczenie Dum Włastitiel Definicja rozmyślań, marzeń; snom naszym panujący (tł. M. Jastruna). Etym. - z poematu Puszkina K móriu ("Do morza") 1825 r.; o Napoleonie
 • Znaczenie Muzyka Wokalna Definicja wykonania poprzez głos ludzki (solo, w zespole śpiewaczym, w chórze), w przeciwieństwie od muz. instrumentalnej
 • Znaczenie Wolant Definicja pokryty skórą, z wetkanymi wkoło piórkami, który podbijano rakietami w grze o tejże nazwie (por. badminton); falbana a. powiewna suknia z
 • Znaczenie Wolfram Definicja metal półszlachetny, trudno topliwy, twardy (w państwach anglos. zwany tungstenem). Etym. - nm. 'jw.'; Wolf 'wilk'; śr.g.nm. rām 'brud
 • Znaczenie Wolicjonalny Definicja odnoszący się do woli. Etym. - śrdw.z łaciny volitio 'wola; chęć'; ?Xac. vol od velle 'chcieć'; -itio jak w ?Xac. positio, zobacz pozycja
 • Znaczenie Wolkameria Definicja wolkameria n.z łaciny, zobacz klerodendron
 • Znaczenie Wolta Definicja kółko zataczane przy takiej jeździe; unik, nagły zwrot (także przen.); muz. volta. Etym. - fr. volte 'wolta (jeździecka); w szermierce
 • Znaczenie Wolterianin Definicja zwolennik wolterianizmu hist. działalności i doktryn Woltera przepojonych ideałami oświecenia, odznaczających się sceptyczną, ale
 • Znaczenie Wolumen Definicja introligatorskim, bibliotecznym), bezwzględnie na to, czy zawiera część, całość dzieła albo kilka dzieł (a. tomów w znaczeniu wydawniczym
 • Znaczenie Womitorium Definicja wyjściowe przejście tunelowe poprzez trybuny (amfi)teatru otwierające się na zewnątrz portalem. Etym. - ?Xac. vomitorium 'jw.'; od
 • Znaczenie Ton Won Definicja won ton chiń., pierożki nadziewane mieloną pikantną wieprzowiną a. kurą, gotowane i podawane do zupy
 • Znaczenie Woonerf Definicja dzielnica miasta chroniona przed szybkim ruchem samochodowym. Etym. - hol.; woon- 'mieszkalny'; erf 'parcela; dwór; dziedzictwo
 • Znaczenie Words Words Words Definicja dosł. 'słowa, słowa, słowa'. Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); odpowiedź Hamleta na pytanie Poloniusza: "Cóż to czytasz, mości
 • Znaczenie Arms In World Definicja world in arms z angielskiego:, uzbrojony świat. Etym. - z Szekspira (Henryk IV, cz. I, 5, 1); por. Schillera Maria Stuart, 1, 6
 • Znaczenie Woschod Definicja pierwszego na świecie wieloosobowego pojazdu kosmicznego, gdzie, 12 X 1964 r., wystartowali do lotu wokół Ziemi kosmonauci radzieccy
 • Znaczenie Wiola Definicja strunowy, smyczkowy instrument muz., na którym gra się w pozycji siedzącej, opierając go o podłogę. wiolinista skrzypek. wiolin muz. górna
 • Znaczenie Wotum Definicja element ofiarowany Kościołowi w konsekwencji przyrzeczenia a. ślubowania, por. ex voto; (w. nieufności) uchwała parlamentu potępiająca
 • Znaczenie Nadołgo I Wsjerioz Definicja długo. Etym. - Lenin na IX Wszechrosyjskim Zjeździe Rad (1921 r.) o nowej polityce ekon. (zobacz nep): "Politykę tę realizujemy
 • Znaczenie Wulgarny Definicja niewybredny, grubiański; prostacki, uproszczony. Wulgata łaciński przekład Biblii poprawiony i uzupełniony poprzez św. Hieronima ze
 • Znaczenie Wulkanizacja Definicja syntetycznego) kauczuku z siarką a. jej związkami dla powiększenia jego elastyczności i wytrzymałości a. pomniejszenia plastyczności
 • Znaczenie Wun Definicja wun birm., gubernator, namiestnik, naczelnik w Birmie
 • Znaczenie Wuzak Definicja demonstrowanie na ekranach w miejscach publicznych (na dworcach lotniczych, statkach wycieczkowych, supermarketach, samolotach) wciąż
 • Znaczenie Wajśja Definicja Indii, utworzonej gł. z rolników, kupców i rzemieślników; por. kasta. Etym. - sanskr. waiśja 'jw.' od wiś 'osiedle
 • Znaczenie Weretyk Definicja weretyk zobacz werdykt
 • Znaczenie Western Definicja sztuka, słuchowisko, widowisko TV rozgrywające się na tak zwany Dzikim Zachodzie USA w momencie pionierskim (w 2. poł. XIX w.). Etym. - z
 • Znaczenie Wice Definicja WICE- w złożeniach: zastępca. Etym. - ?Xac. vice ablat. od vicis 'zmiana; los; miejsce, rola, zadanie'; por. wikariusz
 • Znaczenie Wpieriod Wriemia Definicja przodu! Etym. - ze sztuki satyrycznej Banja ("Łaźnia"), akt. 6, "Marsz czasu" (1930 r.) poety ros. Władimira W
 • Znaczenie Mein Wo Definicja wo mein chiń., makaron jajeczny w mięsnym sosie, z jarzynami i krewetkami a. krabami
 • Znaczenie Wojaż Definicja wojaż przest. podróż. Etym. - fr. voyage 'podróż; jazda' z ?Xac. viaticum, zobacz wiatyk; por. komiwojażer; sakwojaż
 • Znaczenie Watt Definicja watt zobacz wat
 • Znaczenie Weed Definicja weed z angielskiego:, zielsko; tytoń; zobacz cannabis
 • Znaczenie Wakuola Definicja protoplazmie komórek wypełniony płynem (sokiem komórkowym). Etym. - fr. vacuole 'mała próżnia; jw.' z ?Xac. vacuum, zobacz vacuum
 • Znaczenie Wapiti Definicja wapiti jeleń płn.amer. podobny do europ. jelenia szlachetnego, lecz znacząco większy. Etym. - z angielskiego: 'jw.' pochodz. algon
 • Znaczenie Wezyr Definicja muzułm., minister, radca stanu; (ogromny w.) najwyższy urzędnik w kraju muzułm., zwł. w dawn. Turcji sułtańskiej. Etym. - tur. wezir z arab
 • Znaczenie Willis Definicja willis, willys, zobacz jeep
 • Znaczenie Wanaprastha Definicja wānaprastha zobacz āśrama
 • Znaczenie Werwena Definicja werwena bot. zobacz werbena. Etym. - fr. verveine 'jw.' z ?Xac. verbena zobacz werbena
 • Znaczenie Wina Definicja wina zobacz vīnā
 • Znaczenie Wendetta Definicja wendetta zobacz vendetta
 • Znaczenie Wideta Definicja wideta zobacz wedeta
 • Znaczenie Walansjenka Definicja klockowa z deseniem kwiatowym na siatce z regularnych kwadratów a. rombów. Etym. - od nazwy miasta przemysłowego w płn. Francji
 • Znaczenie Werbigeracja Definicja nieustanne powtarzanie bezsensownych słów a. zdań. Etym. - ?Xac. verbigerare 'gawędzić, paplać'; verbum, zobacz werbalizm; -gerare od
 • Znaczenie Wortycyzm Definicja zainicjowany około 1912 r. w Anglii poprzez Wyndhama Lewisa (1882-1957), wywodzący się z kubizmu i futuryzmu. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Dichtung Und Wahrheit Definicja zmyślenie. Etym. - wg tytułu autobiograficznego dzieła Goethego pt. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (1809-31); 'Z mojego życia
 • Znaczenie Wataha Definicja wataha dawn. oddział zbrojny, hufiec, czereda, zgraja. watażka dawn. lider watahy. Etym. - ukr. watáżka 'jw.' od watáha 'jw
 • Znaczenie w karietie proszłowo nikuda nie ujediesz Definicja ujediesz ros., w karecie przeszłości nie zajedziesz donikąd. Etym. - z Gorkiego (Na dnie, akt 4); słowa Satina; regularnie cytuje się
 • Znaczenie Wachmistrz Definicja odpowiadający stopniem sierżantowi. wachta dyżur marynarza na statku (zazw. 4 godz.); część załogi statku wyznaczona do następnego
 • Znaczenie Wadi Definicja wadi arab., suche łożyska rzek na pustyniach płd.-zach. Azji i płn. Afryki, wypełniające się wodą tylko w porze deszczowej
 • Znaczenie Kara Wadialna Definicja wadium kaucja, zastaw, suma składana jako zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy, przetargu, licytacji i tym podobne Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Waginalny Definicja waginalny fizj. odnoszący się do pochwy, pochwowy (na przykład orgazm); por. klitoralny Etym. - ?Xac. vagina 'pochwa (miecza); anat. pochwa
 • Znaczenie Wahlverwandtschaften Definicja z wyboru; powinowactwa duchowe. Etym. - tytuł powieści Goethego (1809 r.); pierw.: ustalenie (ks. 1, rozdz. 4) powody chem. połączeń
 • Znaczenie Waleta Definicja na pożegnanie, na rozstanie (się). Etym. - ?Xac. valete 'bądźcie zdrowi' 2. os. l.mn. trybu rozkazującego od valēre, zobacz walor
 • Znaczenie Wal Definicja wal zool. ssak morski, rodzaj z podrzędu waleni bezzębnych, fiszbinowych. Etym. - nm. 'jw.; wieloryb
 • Znaczenie Waldhar Definicja morska trawka), stosowana, zwł. dawn., do napychania materaców, poduszek i tym podobne Etym. - nm. Waldhaar 'jw.'; Wald 'las'; Haar 'włos
 • Znaczenie Waleriana Definicja waleriana bot. kozłek, zwł. lekarski; dawny lek uspokajający z kozłka lekarskiego. Etym. - śrdw.z łaciny valeriana 'jw
 • Znaczenie Walhalla Definicja Odyn przyjmował dusze poległych w walce bohaterów; panteon. Etym. - nm. Walhall(a) 'jw.' ze st.skand. Valhöll dosł. 'pałac poległych'; valr
 • Znaczenie Walonki Definicja wojłokowe buty na skórzanej podeszwie, wkładane w trakcie mrozów. Etym. - ros. wálenki 'jw.' od walját' 'tarzać; falować; pilśnić (wełnę
 • Znaczenie Noc Walpurgi Definicja Walpurgę), kiedy, wg legend śrdw., odbywały się sabaty czarownic na górze Brocken (granitowy szczyt, najwyższy w górach Harcu, 1142 m
 • Znaczenie Wamp Definicja niebezpiecznej dla mężczyzn, opętującej ich swą demoniczną urodą, by ich doprowadzić do ruiny a. do zguby. Etym. - z angielskiego: vamp
 • Znaczenie Wams Definicja podwatowany kaftan męski z sukna, aksamitu, atłasu, sięgający do pasa; por. sajan. Etym. - nm. 'kaftan; kabat' ze st.fr. wambais 'kaftan
 • Znaczenie Wanderjahre Definicja por. Lehrjahre. Etym. - nm. 'jw.'; wandern 'wędrować'; Jahr 'rok'; z tytułu powieści Goethego (Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die
 • Znaczenie Wanilina Definicja benzaldehydu, ciało krystaliczne o mocnym zapachu wanilii, pozyskiwane z owoców wanilii a. syntetycznie. Etym. - od nazwy wanilii, n.z
 • Znaczenie Wanta Definicja wanta żegl. lina stalowa usztywniająca maszt, łącząca go z burtą statku. Etym. - nm. Want 'jw
 • Znaczenie Warhawks Definicja wojny. Etym. - w stanach zjednoczonych ameryki o zwolennikach wojny z Francją w 1798 r. i z Anglią w 1811 r
 • Znaczenie Wari Definicja wari zobacz mankala. Etym. - nazwa lokalna w Afryce Zach
 • Znaczenie was ist der langen Rede kurzer Sinn Definicja was ist der langen Rede kurzer Sinn? nm., jakiż jest krótki sedno tej długiej mowy? Etym. - z dramatu Piccolomini, 1, 2 (1800 r.) Schillera
 • Znaczenie Whitehall Definicja brytyjski; por. Downing Street. Etym. - z angielskiego: 'aleja w Londynie, przy której znajdują się liczne ministerstwa
 • Znaczenie Washboard Definicja angielskiego:, (blaszana) tarka do prania, stosowana dawn. jako instrument perkusyjny poprzez zespoły jazzu tradycyjnego, skifflowe
 • Znaczenie Wat Definicja moc urządzenia, które w każdej sekundzie wykonuje pracę 1 dżula. Etym. - od nazwiska szkoc. mechanika i wynalazcy: James Watt (1736-1819
 • Znaczenie Weber Definicja weber (Wb) jednostka miary strumienia magnetycznego. Etym. - od nazwiska fizyka nm.: Wilhelm E. Weber (1804-91
 • Znaczenie Wedanta Definicja wedanta sanskr., dosł. 'koniec Wed', ortodoksyjna filozofia ind. oparta na końcowej części Wed, dotyczącej ostatecznego celu kontemplacji
 • Znaczenie Weekend Definicja zakończeniem jednego tygodnia pracy a rozpoczęciem kolejnego (na przykład od sobotniego popołudnia do poniedziałku rano), przeznaczony
 • Znaczenie Weganin Definicja wszelakie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, sery, jaja i miód. Etym. - skr. od wegetarianin
 • Znaczenie Wehrmacht Definicja zbrojnych w latach 1935-45; por. Reichswehr. Etym. - nm. 'jw.'; Wehr 'obrona'; Macht 'siła; władza; moc(arstwo
 • Znaczenie Weihnacht Definicja Weihnacht(en) zobacz Christmas
 • Znaczenie Wek Definicja zamknięty, do przechowywania przetworów z jarzyn, owoców i tym podobne Etym. - nm. Weckglas 'jw.'; nm. nazwa handl.; Glas 'szkło; szklanka
 • Znaczenie Spółgłoska Welarna Definicja tylnojęzykowa (tylnojęzykowomiękkopodniebienna), jak: k, g, ch. Etym. - n.z łaciny velaris 'miękkopodniebienny' od ?Xac. velum, zobacz
 • Znaczenie State Welfare Definicja o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społ. Etym. - z angielskiego: (social) welfare 'opieka społ.'; welfare 'powodzenie, dobrobyt' state
 • Znaczenie Welur Definicja strzyżona, naśladująca aksamit; skóry na cholewki i lekkie obuwie, garbowane chromowo, o pow. aksamitnej, barwione; por. welwet. Etym. - fr
 • Znaczenie Welwet Definicja por. manczester. Etym. - z angielskiego: velvet 'aksamit' z śr.fr. velu 'kosmaty' od ?Xac. villus 'jp
 • Znaczenie Weneracja Definicja weneracja przest. cześć, szacunek, poważanie. wenerować. Etym. - ?Xac. veneratio 'cześć; uwielbienie' od venerari, venerare 'czcić; błagać
 • Znaczenie Wenta Definicja na cel dobroczynny. Etym. - fr. vente 'sprzedaż' od vendre 'sprzedawać' z ?Xac. vendere 'jp.'; por. venta
 • Znaczenie Wentyl Definicja wentylacja przewietrzanie (pomieszczeń). Etym. - ?Xac. ventilatio 'przewiew(anie)' od ventilare 'przewiewać; kołysać; wachlować, wzniecać
 • Znaczenie Werbel Definicja gdzie nad napiętą skórą naciągnięte są metalowe struny, uderzany drążkami; odgłos bicia w werbel. Etym. - nm. Wirbel 'wir; (bicie w
 • Znaczenie Wermut Definicja z ziół aromatycznych (jak kolender, korzeń kosaćca, kora chinowa, tatarak, kwiat bzu czarnego, dzięciel, goździki, gałka muszkatołowa
 • Znaczenie Wernalizacja Definicja wernalizacja zobacz jarowizacja. Etym. - ?Xac. vernalis 'wiosenny' od vernus 'jp.' z ver 'wiosna
 • Znaczenie Wernier Definicja wernier zobacz noniusz. Etym. - fr. vernier 'jw.'; od nazwiska wynalazcy, matematyka fr.: Pierre Vernier (1580-1637
 • Znaczenie Wersal Definicja elegancja zachowania się, konwenansu towarzyskiego, etykiety; ceremonialność. Etym. - fr. Versailles 'Wersal, wspaniała rezydencja królów
 • Znaczenie Wersyfikacja Definicja budowie) i formach wiersza; całokształt prawideł budowy wiersza. Etym. - `z łaciny versificatio 'wierszopisarstwo' od versificare 'pisać
 • Znaczenie Werter Definicja sentymentalny, tragiczny, młodzieńczy bohater romantyczny, ofiara nieszczęśliwej miłości. Etym. - bohater powieści Goethego Cierpienia
 • Znaczenie Jazz Coast West Definicja angielskiego: 'jazz Zach. Wybrzeża (USA)', cool jazz powstały nareszcie 40. lat XX w. w Kalifornii (Miles Davis, Gerry Mulligan i in.); por
 • Znaczenie Westybul Definicja westybul przedsionek, przedpokój (zwł. obszerny, w budynku publ.); hall. Etym. - ?Xac. vestibulum 'plac przed domem; przedsionek; wejście
 • Znaczenie Weterynaria Definicja zwierząt (zwł. hodowlanych). weterynarz. Etym. - ?Xac. veterinarius 'w odniesieniu zwierząt hodowlanych' od veterina(e) 'zwierzęta domowe
 • Znaczenie Weto Definicja weto zobacz veto
 • Znaczenie Wety Definicja wety zobacz wet
 • Znaczenie what has posterity done for us Definicja angielskiego:, (a) co potomność uczyniła dla nas? Etym. - Sir Boyle Roche w przemówieniu w parlamencie irl. (1780 r
 • Znaczenie Wiktuały Definicja żywność, prowiant. Etym. - ?Xac. victualis 'żywnościowy' od victus 'pożywienie' z p.p. od vivere, zobacz vivat
 • Znaczenie Wherry Definicja wherry [wym. ueri] z angielskiego:, łódź do przewozu pasażerów na rzece a. na jeziorze
 • Znaczenie Collar White Definicja white collar z angielskiego:, dosł. 'biały kołnierzyk', pracownik umysłowy; urzędnik; por. blue collar
 • Znaczenie Label White Definicja etykieta', biała nalepka oznaczająca płytę gramofonową jeszcze nie poświęconą do sprzedaży, wypuszczoną na przykład w celach reklamowych a
 • Znaczenie Paper White Definicja angielskiego: bryt., Biała Księga, oficjalny raport w kwestii ustalonej polityki, przedstawiony poprzez rząd brytyjski
 • Znaczenie Who Whos Definicja Etym. - tytuł wielu almanachów (leksykonów) biograficznych z angielskiego: i amer., które zazw. podają biografie i dane personalne
 • Znaczenie Wiadukt Definicja przerzucony nad doliną, wąwozem, drogą, torami i tak dalej (regularnie, poza tym, nad wodą). Etym. - zobacz via; akwedukt
 • Znaczenie Wibram Definicja wibram guma z wyżłobieniami stosowana na podeszwy. wibramy l.mn., obuwie na podeszwach z wibramu. Etym. - pochodzenie niejasne
 • Znaczenie Widymacja Definicja cyferka, podpis stwierdzający zaznajomienie się z treścią dokumentu. Etym. - ?Xac. vidimus 'widzieliśmy' od vidēre, zobacz vide
 • Znaczenie wie gewonnen so zerronnen Definicja wie gewonnen, so zerronnen nm., jak (prędko) przyszło, tak poszło (roztrwoniło się
 • Znaczenie wiek żywi wiek uczis Definicja wiek żywi - wiek uczis' (a umri durakom) ros., trzeba się uczyć, póki się żyje (ale i tak umrze się głupim); por. ancora imparo
 • Znaczenie Blut Wiener Definicja Wiener Blut nm., Wiedeńska krew. Etym. - operetka (1899 r.) Johanna Straussa-syna; libretto: Victor Léon i Leo Stein
 • Znaczenie Wigor Definicja wigor siła, krzepkość, energia, rześkość ciała i umysłu. Etym. - ?Xac. vigor 'jw.' od vigēre 'być krzepkim; być w rozkwicie
 • Znaczenie Wihajster Definicja narzędzie o nieznanej mówiącemu a. chwilowo poprzez niego zapomnianej nazwie. Etym. - nm. wie heisst er? 'jak on się zwie?; jak mu tam
 • Znaczenie Wihara Definicja sanskr. dosł. 'miejsce wypoczynku; jw.' od wiharati 'on spędza czas, spaceruje'; wi 'roz-'; harati 'bierze; nosi
 • Znaczenie Wikariusz Definicja wikariusz, wikary kapłan będący pomocnikiem proboszcza a. biskupa. Etym. - późn.z łaciny 'zastępujący' od vicis, zobacz wice
 • Znaczenie Wimpel Definicja wimpel nm., żegl. trójkątna flaga rozpoznawcza instytucji a. przedsiębiorstw okrętowych albo zrzeszeń sport., wywieszana na statkach
 • Znaczenie Wimperga Definicja wieńczący portale a. okna w archit. gotyckiej. Etym. - nm. Wimperg 'jw.' ze śr.g.nm. wintberge; wint 'wiatr'; bergen 'osłaniać
 • Znaczenie Winegret Definicja pieprzem, musztardą, pietruszką, estragonem i tak dalej; sałatka, surówka z takim sosem. Etym. - fr. vinaigrette 'sos jw.' od vinaigre
 • Znaczenie Winidur Definicja winylu (do wyrobu rurociągów, zaworów i tak dalej). Etym. - nazwa handl.; winy(l) + ?Xac. durus zobacz dur
 • Znaczenie Wiorsta Definicja wiorsta dawna ros. jednostka długości, równa 1066,78 m. Etym. - ros. wierstá 'jw
 • Znaczenie Wiraż Definicja wiraż zakręt drogi, toru, linii lotu i tym podobne Etym. - fr. virage 'skręt, zakręt; jw.' od virer, zobacz virement
 • Znaczenie Wirtualny Definicja wirtualny (teoretycznie) możliwy, mogący zaistnieć. Etym. - śrdw.z łaciny virtualis 'efektywny' od ?Xac. virtus, zobacz wirtuoz
 • Znaczenie Wirydarz Definicja ogród) klasztorny, otoczony zazw. arkadowymi krużgankami; dawn. ogródek ozdobny z kwiatami i ziołami. Etym. - ?Xac. viridarium 'ogród
 • Znaczenie Wirydon Definicja wirydon zieleń pigmentowa, barwnik syntetyczny metalokompleksowy, nitrozowy. Etym. - ?Xac. viridis, zobacz wirydarz
 • Znaczenie Wist Definicja wist (dawn. wisk) gra w 52 karty na 4 osoby grające parami (por. brydż; wint). Etym. - z angielskiego: whist 'jw.' od dawn. whisk 'jw
 • Znaczenie Wistaria Definicja wistaria (chińska) - bot. glicynia. Etym. - n.z łaciny 'jw.' od nazwiska lekarza amer.: Caspar Wistar (1761-1818
 • Znaczenie Wiza Definicja cudzoziemca na pobyt a. wjazd na (przejazd poprzez) terytorium danego państwa, wydane poprzez konsulat, przedstawicielstwo dypl. a. straż
 • Znaczenie Tmy Włast Definicja ciemnoty (a. ciemności). Etym. - tragedia (1886 r.) Lwa Tołstoja pt. 'Ciemna potęga'; z Biblii (Ew. wg Łuk., 22, 53
 • Znaczenie wo Es war soll Ich werden Definicja było id, tam powinno stać się ego. Etym. - z Sigmunda Freuda (Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 31), 1933 r
 • Znaczenie Wokaliczny Definicja wokaliza solowy utwór wokalny bez tekstu a. ćwiczenia głosowe, opierające na śpiewaniu samogłosek a. pewnych sylab. Etym. - fr. vocalise
 • Znaczenie Wolej Definicja znajdującej się w locie. Etym. - z angielskiego: volley 'salwa; lot (piłki); jw.' z fr. voler zobacz wolant
 • Znaczenie Woliera Definicja woliera spora klatka na ptaki; ptaszarnia. Etym. - fr. volière 'jw.' od voler, zobacz wolant
 • Znaczenie Wolina Definicja wolina wełna drzewna, cienkie, wąskie i długie wiórki do wyrobu płyt budowlanych a. do opakowań. Etym. - nm. Wolle 'wełna; meszek; puszek
 • Znaczenie Wolt Definicja różnicy potencjałów, siły elektromotorycznej. Etym. - od nazwiska fizyka wł. Alessandro Volta (1745-1827
 • Znaczenie Woluntaryzm Definicja wolę za gł. czynnik poznania, a nawet za istotę bytu; kierunek psychol., uważający akty woli za gł. i najtypowsze mechanizmy psych. Etym
 • Znaczenie Wombat Definicja wombat krępy, krótkonogi torbacz austral., przypominający z wyglądu niedźwiadka. Etym. - z języka krajowców Nowej Płd. Walii
 • Znaczenie Movement Liberation Womens Definicja Women's Liberation Movement z angielskiego:, Ruch Wyzwolenia Kobiet w państwach anglosaskich; por. feministka
 • Znaczenie Won Definicja won (jęz. koreański), waluta Koreańskiej Rep. Lud. (=100 dzon
 • Znaczenie Wrak Definicja wrak rozbity, zniszczony, nie nadający się do naprawy statek (także wehikuł, system); ruina człowieka. Etym. - nm. Wrack 'jw
 • Znaczenie wri da znaj że mieru Definicja wri, da znaj Iż mieru! ros., łżyj, ale znajże miarę! Etym. - z Aleksandra Gribojedowa (Mądremu biada 4, 4), 1824 r.; tł. Juliana Tuwima
 • Znaczenie Wsjo choroszo priekrasnaja markiza Definicja Wsjo choroszo, priekrasnaja markiza ros., zobacz Tout va bien
 • Znaczenie Wunderkind Definicja to wybitnie uzdolnione a. nad wiek rozwinięte umysłowo; por. enfant prodige. Wunderteam nm. + z angielskiego:, sport. wspaniała
 • Znaczenie Wunderwaffe Definicja pociski dalekiego zasięgu V-1 i V-2, zastosowane poprzez Niemców w 2. wojnie świat.), która, wg obietnic propagandy hitlerowskiej, miała
 • Znaczenie Wunschtraum Definicja marzeniach. Etym. - nm. 'pragnienie; jw.'; Wunsch 'życzenie, marzenie' od wünschen 'chcieć, pragnąć, życzyć sobie'; Traum 'sen, mara
 • Znaczenie Waribasi Definicja jedzenia, utworzonych z jednego kawałka drewna rozszczepianego przy stole poprzez konsumenta, który ma wobec tego pewność, Iż nikt przed
 • Znaczenie Whitsunday Definicja Ducha Św., zobacz Pentekost. Etym. - z angielskiego: ze st.z angielskiego: 'biała niedziela' od zwyczaju chrzczenia biało odzianych
 • Znaczenie Wallombrozjanin Definicja odgałęzień zakonu benedyktynów, utworzonego poprzez św. Jana Gwalberta w r. 1038 dla studiów teol. i życia w kontemplacji. Etym. - od
 • Znaczenie whos afraid of the big bad wolf Definicja angielskiego:, kto się boi wielkiego, złego wilka?; kto aby tam się wilka bał? (tł. Mariana Hemara). Etym. - z piosenki Trzy małe świnki
 • Znaczenie w Moskwu w Moskwu w Moskwu Definicja Moskwy, do Moskwy, do Moskwy! (znak bezpłodnych tęsknot, niedorzecznych marzeń). Etym. - z dramatu (komedii?) Czechowa Trzy siostry, akt 2
 • Znaczenie Wiatyk Definicja zagrożony (a. na łożu) Zgonu. Etym. - ?Xac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od viare 'podróżować' od via, zobacz via; por. wojaż
 • Znaczenie Wadery Definicja nieprzemakalny ubiór składający się z butów połączonych ze spodniami sięgający niekiedy po pachy, nakładany na zwyczajne ubranie i buty
 • Znaczenie Wagotonia Definicja układu nerwu błędnego, wpływający na zwolnienie akcji serca i rytmu oddechowego i na obniżenie tętniczego ciśnienia krwi, a będący
 • Znaczenie Wajdelota Definicja zapewne (w późniejszych czasach) niższych kapłanów, guślarzy, wróżbitów i śpiewaków-bardów pogańskiej Litwy. Etym. - nm. Waidler 'guślarz
 • Znaczenie Wakan Definicja Sioux, w wierzeniach Indian amer., zwł. Siuksów, nadnaturalna potęga, podobna do many wyspiarzy polinezyjskich, objawiająca się w
 • Znaczenie Walidacja Definicja stopnia odpowiedniości, trafności, celowości testu a. ważności, dokładności narzędzia pomiarowego. Etym. - śrdw.z łaciny validatus p.p. od
 • Znaczenie Walkover Definicja sport. przyznanie zwycięstwa zawodnikowi a. drużynie na skutek niestawienia się przeciwnika a. niespełnienia poprzez niego warunków
 • Znaczenie Wampuka Definicja konwencji i zakrzepłej rutyny przedstawień operowych; bezwartościowy, lichy, pretensjonalny, banalny spektakl teatr. Etym. - ros. 'jw.' od
 • Znaczenie Wari Definicja wariometr fiz. przyrząd do pomiaru zmian (na przykład indukcyjności, magnetyzmu, grawitacji); przyrząd pokładowy wskazujący szybkość
 • Znaczenie Wasp Definicja amer.z angielskiego: inicjały ustalenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej, pochodzenia anglosaskiego, religii
 • Znaczenie Wedeta Definicja gwiazda sceny, estrady, kabaretu; dawn. wojsk. wideta warta, pikieta, czaty; czujka, żołnierz na straży. Etym. - fr. vedette 'czujka; budka
 • Znaczenie Weduta Definicja przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt. wedutysta wł., plastyk malujący a. rysujący weduty. Etym
 • Znaczenie Wehikuł Definicja wehikuł pojazd, wóz. Etym. - ?Xac. vehiculum 'jw.' od vehere 'wozić'; por. inwektywa; konwekcja; wektor
 • Znaczenie Weimaraner Definicja myśliwskiej, wyhodowany na pocz. XIX w. poprzez nm. arystokrację dworu weimarskiego, przypominający wyżła pointera o zwisających uszach
 • Znaczenie Wein Weib und Gesang Definicja kobieta i śpiew. Etym. - ze starej sentencji nm.: Wer nicht liebt W., W. und G. der bleibt ein Narr sein Lebenslang ("Kto nie miłuje
 • Znaczenie Wektor Definicja jeden z końców nazywa się początkiem, a drugi końcem, tzn. odcinek, któremu przypisujemy zwrot (przykładami wielkości wektorowych są
 • Znaczenie Wint Definicja wint dawna gra w karty, wist z licytacją. Etym. - ros. 'śruba; jw.' z nm. Gewinde 'skręt; zwój; gwint (śruby
 • Znaczenie Corgi Welsh Definicja rasy owczarków walijskich o podobnym wyglądzie (małe, krótkonogie, o długim tułowiu, lisim pyszczku i stojących uszach), lecz różnym
 • Znaczenie Wigoń Definicja alpaką, żyjący w niewielkich stadach w Andach (Ekwador, Peru, Boliwia); łagodna wełna z sierści wigonia. Etym. - fr. vigogne 'jw.' z hiszp
 • Znaczenie Wenera Definicja kobieta; znak miłości, miłość (por. Kallipygos; Pandemos; Vulgivaga); druga planeta układu słonecznego. weneryczne dolegliwości
 • Znaczenie wer den Dichter will verstehen muss in Dichters Lande gehen Definicja Dichters Lande gehen nm., kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego państwie. Etym. - z Goethego (motto do not i rozpraw do cyklu
 • Znaczenie Wer einmal aus dem Blechnapf frisst Definicja Kto raz z blaszanej miski żarł. Etym. - powieść (1934 r.) pisarza nm. Hansa Fallady (1893-1947) tł. polskie Czyż nie ma powrotu? (1958
 • Znaczenie Werdiura Definicja wyobrażeniem drzew i krzewów a. całych krajobrazów z postaciami zwierząt i ptaków; odmianą werdiury są tapiserie mille-fleurs (zobacz
 • Znaczenie Weronika Definicja łaciny veronica z późn.gr. berenikion 'jakaś roślina' od gr. imienia ?Xeńskiego Berenikē, Pherenikē, dosł. 'nosicielka zwycięstwa'; zobacz
 • Znaczenie Wers Definicja kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza. Etym. - fr. vers 'wiersz' z ?Xac. versus 'bruzda; rząd, linia
 • Znaczenie Wertować Definicja papiery), czytać pobieżnie (przerzucając kartki); przeglądać pilnie, studiować, zgłębiać. wertykalny przest. pionowy. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Winyl Definicja rodnik wchodzący w skład związków winylowych, które w drodze polimeryzacji dają liczne tworzywa syntetyczne (żywica, kauczuk syntet
 • Znaczenie whats Hecuba to him or he to Hecuba Definicja z angielskiego:, czym dlań Hekuba, czym on dla Hekuby (aby miał aż płakać z jej powodu)? Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); Hamlet o
 • Znaczenie when Adam delved and Eve span who was then a gentleman Definicja then a gentleman? z angielskiego:, gdy Adam ziemię kopał, a Ewa przędła, kto wtedy był szlachcicem? Etym. - wiersz użyty poprzez z
 • Znaczenie Wikijap Definicja prowizoryczny, stożkowaty, eliptyczny szałas koczowniczych Indian bezwodnych okolic zach. i płd.-zach. USA, o szkielecie krytym matami z
 • Znaczenie Wiktoria Definicja rodzaj powozu czterokołowego z opuszczoną budą i z kozłem dla stangreta (XIX w.; od imienia królowej bryt. Wiktorii, 1837-1901
 • Znaczenie Wimbledon AllEngland Lawn Tennis Championships Definicja Championships z angielskiego:, 'wimbledońskie (wszechang.) turnieje o mistrzostwo (w tenisie na trawie)' od 1877 r. słynne doroczne
 • Znaczenie Winkiel Definicja ekierka. winkielak druk., przest. wierszownik, przyrząd do ręcznego składania czcionek w wiersze. Etym. - nm. Winkelhaken 'wierszownik druk
 • Znaczenie Wirtuoz Definicja muz.; znakomity solista. Etym. - wł. virtuoso 'jw.' od 'cnotliwy; uczony; wprawny' z późn.z łaciny virtuosus 'cnotliwy; uzdrawiający
 • Znaczenie Wirylista Definicja parlamentu w nie wszystkich krajach monarchicznych, zasiadający w niej z tytułu swego stanowiska (na przykład rektor, biskup), a nie z
 • Znaczenie Thinking Wishful Definicja branie własnych pragnień za rzeczywistość. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; wishful 'pełen pragnienia; pragnący'; wish 'życzenie; marzenie
 • Znaczenie Wiwarium Definicja terrariów. wizjer przest. celownik, postrzegalnik (broni palnej, aparatu fot., geodezyjnego i tym podobne); dawn. osłona twarzy w hełmie
 • Znaczenie Wizon Definicja wizon zool. norka amerykańska (o dolnej wardze białej). Etym. - z angielskiego: vison 'jw.' z fr. 'norka; nurki (futro)' ze śr.fr. 'kuna
 • Znaczenie Wodewil Definicja sceniczny z przewagą dialogów (w przeciwieństwie od operetki), ze śpiewami, tańcami, muzyką i pantomimą. Etym. - fr. vaudeville, dawn
 • Znaczenie Wokanda Definicja kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane. Etym. - ?Xac. vocanda l.mn. r.nij. od vocandus 'mający być spowodowany' z vocare
 • Znaczenie Worcester Definicja uuster (so:s)], ostry sos, pierw. wyrabiany w Worcester w zach. śr. Anglii, z soi, octu i wielu innych składników
 • Znaczenie Wolontariusz Definicja praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. Etym. - ?Xac. voluntarius 'dobrowolny' od voluntas, zobacz woluntaryzm
 • Znaczenie Woltyżer Definicja specjalizujący się w konnych popisach zręczności; w wojsku fr. za Napoleona I i w latach 1917-18 żołnierz kompanii wyborowych, działających
 • Znaczenie Workaholic Definicja nałogowiec pracy, człowiek odczuwający nieustanną potrzebę wytężonej pracy. work song dosł. 'pieśń pracy' w muzyce jazzowej - rodzaj
 • Znaczenie Wostok Definicja pierwszego na świecie załogowego statku kosmicznego, gdzie, 12 V 1961, okrążył Ziemię kosmonauta radziecki Jurij A. Gagarin (1934-68
 • Znaczenie wsjo eto było by smieszno kogda by nie było tak grustno Definicja nie było tak grustno ros., i byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne. Etym. - z Michaiła Lermontowa (Do A.O. Smirnowej
 • Znaczenie Wudu Definicja pochodzenia afrykańskiego, praktykowany jeszcze pośród Murzynów na Haiti i w pewnej mierze również na innych wyspach Ogromnych Antylów i w
 • Znaczenie Organy Wurlitzera Definicja muz. zbudowany podobnie jak fisharmonia z tą różnicą, Iż drgania języczków przetworzone są na drgania elektr., które pobudzają głośniki
 • Znaczenie Rabbit Welsh Definicja a. herbatniki polane roztopionym serem zazw. przyprawionym korzeniami (niekiedy błędnie: Welsh rarebit). Etym. - z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Wermiszel Definicja cieńszy niż spaghetti. Etym. - fr. vermicelle 'jw.' z wł. vermicelli 'jw.' z l.mn. od vermicello zdrobn. od verme 'robak; glista' z ?Xac
 • Znaczenie Wiktymologia Definicja zajmujący się ofiarami przestępstwa. Etym. - fr. victimologie; victime 'ofiara' z ?Xac. victima; zobacz -logia
 • Znaczenie Wilajet Definicja wilajet zobacz wali. Etym. - tur. 'jw.' z arab. vilājat 'rządy; prowincja' od wāli, zobacz wali
 • Znaczenie Strike Wildcat Definicja dziki strajk, strajk nie autoryzowany poprzez związek zawodowy. Etym. - z angielskiego:; wildcat 'dziki kot; awanturnicze przedsięwzięcie

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Wildcat Strike, Wilajet, Wiktymologia, Wermiszel, Welsh Rabbit, Wurlitzera Organy, Wudu, Wsjo Eto Było By Smieszno Kogda By Nie Było Tak Grustno, Wostok co to jest.

Słownik Wildcat Strike, Wilajet, Wiktymologia, Wermiszel, Welsh co to znaczy.