cidr co to jest
Co oznacza skrót CIDR? Definicja Classless Inter-Domain Routing. Słownik Bezklasowy routing.

Czy przydatne?

Co to znaczy Cidr

Definicja CIDR: Classless Inter-Domain Routing

Co oznacza CIDR: Bezklasowy routing międzydomenowy. Korzysta z bitów maski do ustalenia zmiennej części 32 bitowego adresu IP sieci, podsieci lub hosta. CIDR wykonuje "agregację trasy" na różnych poziomach hierarchi sieci, dzięki czemu routery mogą przechowywać tylko pojedynczą tablicę routingu, zapewniając dostęp do wielu niższych warstw sieci. Agregację trasy oznacza iż pojedyńczy wpis w tabeli routingu może reprezentować przestrzeń adresową kilkutysięcy tradycyjnych tras opartych na klasach, przez co redukuje liczbę wpisów w tabelach routingu. CIDR umożliwia bardziej wydajny sposób dla przydziału przestrzeni adresowej IPv4, przez eliminację tradycyjnej koncepcji klas A, B i C. Pozwala to na rozwinięcie dowolnej wielkości sieci przez co nie ogranicza standardowymi 8-mio, 16-to lub 24-ro bitowymi numerami sieciami skojarzonymi z klasami. W modelu CIDR, każda część informacji routingu jest rozgłaszana z długością prefiksu, która określa liczbę bitów (licząc od lewej strony) używanych dla części sieciowej adresu IP. CIDR pomaga tylko osłabić problem adresacji, ale go nie likwiduje. CIDR nie gwarantuje sprawnej i skalowalnej hierarchii. W celu uniknięcia osobnego wpisu dla każdej trasy, jest ważne aby routery w niższej hierarchi sieci (które naturalnie mają dłuższe przedrostki numeru) były "zbierane" razem w mniejsze i mniej specyficzne trasy, na wyższym poziomie w hierarchi routingu.

Czym jest CIDR znaczenie w Słownik komputerowy C .