co to jest
Co oznacza skrót DCE? Definicja Distributed Computing Environment. Słownik Zbiór zintegrowanych.

Czy przydatne?

Co to znaczy Dce

Definicja DCE: Distributed Computing Environment

Co oznacza DCE: Zbiór zintegrowanych usług (funkcji) zarejestrowanych i zalecanych przez Open Software Foundation (OSF). Usługi te zawierają zdalne wywoływanie procedur (RPC), nazewnictwo, wątki (threads), kontrolę upływu czasu, rozproszony system plików, rozproszone usługi bezpieczeństwa, usługi systemu operacyjnego, usługi transportowe; po raz pierwszy specyfikację OSF/DCE opublikowano we wrześniu 1991 r.

Czym jest DCE znaczenie w Słownik komputerowy D .