digital certificate co to jest
Co oznacza skrót Digital Certificate? Definicja Cyfrowy certyfikat. Słownik Porcja danych (zwykle.

Czy przydatne?

Co to znaczy Certificate Digital

Definicja DIGITAL CERTIFICATE: Cyfrowy certyfikat

Co oznacza DIGITAL CERTIFICATE: Porcja danych (zwykle zapisana w pliku tekstowym) stanowiąca rodzaj gwarancji przy wymianie informacji w Sieci. Potwierdza tożsamość osoby bądż organizacji, bezpieczeństwo serwera lub witryny, autentyczność programu, dokumentu, wiadomości e-mail, itp. Cyfrowe certyfikaty tworzone są w oparciu o silne metody kryptograficzne zapewniając wysoki poziom pewności. Ich wydawaniem zajmują się Urzędy Certyfikacyjne (Certification Autohorities). Wśród cyfrowych certyfikatów można wyróżnić: Certyfikaty Urzędów Certyfikacji Certyfikaty serwerów. Certyfikaty osobiste Certyfikaty producentów oprogramowania Przykładem zastosowania cyfrowego certyfikatu serwera może być płatny serwis internetowy wymagający od użytkownika podania numeru jego karty kredytowej. Transakcja taka może odbyć się tylko pod warunkiem istnienia pełnego zaufania do strony prowadzącej usługę, co możliwe jest dzięki certyfikatom. jeżeli witryna posiada swój certyfikat, użytkownik w każdej chwili może sprawdzić jej autentyczność wykluczając w ten sposób możliwość podstawienia fałszywych stron, których celem mogłoby być przejmowanie ważnych danych. Z kolei certyfikaty osobiste przydają się podczas wymiany informacji pocztą elektroniczną, gdzie sfałszowanie zwykłej wiadomości jest szczególnie łatwe. Dołączony do przesyłki e-mail certyfikat stanowi gwarancję, że dotarła ona niezmieniona oraz rzeczywiście została wysłana przez osobę podającą się za nadawcę. Konstrukcja Z cyfrowymi certyfikatami nieodłącznie związana jest niezwykle popularna w Internecie metoda szyfrowania opierająca się na idei klucza publicznego. W rzeczywistości, certyfikaty zostały wprowadzone ze względu na jedyną wadę tej metody - możliwość wygenerowania kluczy i posługiwania się nimi przez podstawioną osobę (np. Jan Kowalski może utworzyć klucz na nazwisko Bill Clinton ). Certyfikaty wykluczają taką możliwość, chroniąc klucze prywatne przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie. Odbywa się to poprzez przyporządkowanie parze kluczy imienia i nazwiska właściciela oraz innych istotnych informacji identyfikujących. Prestiż Urzędu Certyfikacyjnego wydającego certyfikat stanowi gwarancję jego prawdziwości. Cyfrowy certyfikat można zatem porównać do prawa jazdy, które w jednym dokumencie wiąże fotografię kierowcy z jego danymi personalnymi i wydawany jest przez instytucję państwową. Informacje, jakie najczęściej umieszczane są w poświadczeniu autentyczności to m.in.: nazwa użytkownika, organizacji bądż serwera, dla których certyfikat został wystawiony nazwa urzędu wystawiającego (np. VeriSign, AT&T, GTE) okres ważności elektroniczny podpis certyfikatu Większość współczesnych przeglądarek umożliwia wygodne zarządzanie certyfikatami. Aby obejrzeć ich aktualny zbiór w Internet Explorerze, należy: W menu Widok wybrać polecenie Opcje internetowe Uaktywnić kartę Zawartość W obszarze Certyfikaty kliknąć jeden z przycisków: Osobiste, Witryny lub Wydawcy. Z kolei w przeglądarce Netscape Navigator należy: W menu Communicator wybrać polecenie Security info lub kliknąć przycisk Show security Information na pasku narzędzi. W otwartym oknie, w menu Certificates wskazać jedną z pozycji: Yours, People, Web Sites, Signers, aby przejść do odpowiedniej kategorii certyfikatów. Zaznaczyć certyfikat i kliknąć przycisk Edit w celu zapoznania się ze szczegółami. Uzyskiwanie W celu uzyskania certyfikatu należy zwrócić się do któregoś z Urzędów Certyfikacyjnych - organizacji odpowiedzialnych za wystawianie poświadczeń oraz ich ciągłą weryfikację. Przeglądarki firm Netscape i Microsoft posiadają wbudowane listy takich urzędów, pozwalając także uzyskać sam certyfikat. Po wygenerowaniu w przeglądarce niepowtarzalnej pary kluczy, do wybranego urzędu przesyłany jest klucz publiczny. Po sprawdzeniu tożsamości osoby starającej się o certyfikat i uzyskaniu pewności, że zamówienie pochodzi rzeczywiście od niej (procedura wygląda różnie w przypadku każdego urzędu), urząd wystawia indywidualny certyfikat - powiązany wewnętrznie z danym kluczem publicznym. Zostaje on zapisany w przeglądarce i jest gotowy do użycia.

Zobacz także: Digital Signature,Digital Watermark

Czym jest Digital Certificate znaczenie w Słownik komputerowy D .