dynamic co to jest
Co oznacza skrót dynamic SQL? Definicja dynamiczny SQL. Słownik SQL pozwala na styl programowania.

Czy przydatne?

Co to znaczy Sql Dynamic

Definicja DYNAMIC SQL: dynamiczny SQL

Co oznacza DYNAMIC SQL: SQL pozwala na styl programowania, w którym programista przygotowuje zdania SQL w postaci ciągów znaków, np. poprzez konkatenację fragmentów tekstu pochodzących z różnych źródeł. Przygotowane zdania można natychmiast wykonać, wykorzystując instrukcję execute immediate gdzie jest tekstem zapytania. Ta technologia uzyskała nazwę programowania dynamicznego (dynamic programming). Programowanie dynamiczne jest szczególnie przydatne dla tzw. programowania generycznego (generic programming), tj. techniki pisania programów działających dla wielu baz danych, tablic, atrybutów, etc. Np. takim generycznym programem jest program przeglądania tablic, gdzie nazwa bazy danych i nazwa tablicy są wczytywane z klawiatury, zaś nazwy i typy atrybutów są dowolne i nieznane. Instrukcje oraz obiekty programistyczne języka SQL, które umożliwiają programowanie dynamiczne, noszą nazwę dynamicznego SQL. Instrukcja execute immediate nie jest wystarczająca dla zdania select, gdyż wymaga ono dodatkowych konstrukcji, dzięki którym wynik zwrócony przez to zdanie może być przekazany na zmienne języka-gospodarza. Z tego względu wprowadzono instrukcję describe, która rolą jest odzyskanie informacji o ilości, nazwach, typach, rozmiarach, etc. atrybutów tablicy zwracanej przez zdanie select. Ta informacja jest używana do dynamicznego zaalokowania zmiennych gospodarza (host variables) w obszarze zwanym heap. Kursory, aktualizacja, oraz zdania z parametrami są powodem dalszego mnożenia opcji językowych. Dynamiczny SQL jest odmianą techniki znanej jako refleksja (reflection). W językach programowania ta technika ma nie najlepszą opinię, gdyż prowadzi do mało czytelnych, podatnych na błędy programów oraz utrudnia mocną kontrolę typów. Alternatywą dla niej jest polimorfizm typów; jednakże ten pomysł jest ciągle w strefie akademickich rozważań i prototypów.

Czym jest dynamic SQL znaczenie w Słownik komputerowy D .