html document co to jest
Co oznacza skrót HTML document? Definicja dokument HTML. Słownik Plik tekstowy zawierający właściwą.

Czy przydatne?

Co to znaczy Document Html

Definicja HTML DOCUMENT: dokument HTML

Co oznacza HTML DOCUMENT: Plik tekstowy zawierający właściwą treść dokumentu oraz znaczniki języka HTML. Na treść składają się dowolne znaki drukowalne, natomiast znaczniki określają sposób prezentacji treści - ich interpretacją zajmuje się przeglądarka internetowa. Wynikiem jest wyświetlana na ekranie strona WWW. Przeglądarka rozpoznaje znaczenie przypisane poszczególnym elementom oznakowania tekstu i na tej podstawie oddaje na ekranie strukturę tekstu, szczegóły formatowania (np. rodzaj, wielkość i kolor czcionki), rysuje linie, umieszcza i wypełnia tabele, wstawia odsyłacze hipertekstowe do innych dokumentów HTML. możliwość użycia w dokumencie wskazania na dowolny zasób internetowy pozwala osadzać na stronach WWW inne typy danych (grafikę, multimedia), uruchamiać programy (Java, ActiveX) a także ustanawiać połączenia w innych protokołach (FTP, SMTP, Telnet, itp.). Zasady, na jakich przeglądarka łączy zewnętrzne żródła danych określane są przez protokół HTTP oraz metodę identyfikacji zasobów URL. Funkcjonalność "czystego" dokumentu HTML można znacznie zwiększyć przez włączenie do niego bloków poleceń języków skryptowych - interpretowanych równolegle z dokumentem. Sposób tłumaczenia znaczników HTML, a właściwie pozostawiony przez twór­ców języka margines pozwalający na pewną dowolność ich interpretacji jest przyczyną niewielkich rozbieżności w wyglądzie strony w różnych przeglądarkach. Takie rozwiązanie posiada jednak ogromną zaletę - umożliwia otrzymanie podobnie wyglądających stron WWW na każdej maszy­nie, na której jest zainstalowana przeglądarka internetowa. Przełamywany jest w ten sposób odwieczny brak porozumienia między różnymi platformami. Nie jest istotne, pod kontrolą jakiego systemu operacyjnego działa sama przeglądarka (UNIX, DOS, Win­dows, OS/2), ale że posiada zaimplementowaną obsługę mechanizmów sieciowych oraz potrafi należycie interpretować znaczniki HTML.

Czym jest HTML document znaczenie w Słownik komputerowy H .