icmp co to jest
Co oznacza skrót ICMP? Definicja Internet Control Message Protocol. Słownik Rozszerzenie protokołu.

Czy przydatne?

Co to znaczy Icmp

Definicja ICMP: Internet Control Message Protocol

Co oznacza ICMP: Rozszerzenie protokołu Internet Protocol (IP). Protokół ICMP umożliwia generowanie komunikatów o błędach, pakietów testowych i komunikatów informacyjnych związanych z protokołem IP. Protokół ICMP jest ściśle związany z IP, chociaż zaprojektowano go jako osobny protokół. Podstawowym zadaniem ICMP jest powiadamianie o błędach związanych z doręczaniem datagramów IP. ICMP posiada też kilka rodzajów komunikatów informacyjnych, zgrupowanych w pary pytanie - odpowiedż. Nagłówki ICMP nie mają jednolitej struktury, ich zawartość zależy od dwu ośmiobitowych pól: typ komunikatu kod komunikatu danego typu. W każdym nagłówku występuje jeszcze 16-bitowa suma kontrola obliczana z pierwszych 8 bajtów pakietu. Typy komunikatów informacyjnych: echo i odpowiedż na echo używany do testowania osiągalności węzłów IP (program ping). Węzeł, który otrymał komunikat "echo" ma obowiązek wysłania odpowiedzi; prośba o informacje i odpowiedż z informacjami służy do uzyskania adresu sieci. Przestarzałe; prośba o maskę podsieci i odpowiedż z maską podsieci służy do uzyskania maski podsieci. Przestarzałe ; prośba o znacznik czasu i odpowiedż ze znacznikiem czasu zaprojektowane do synchronizacji czasu. Przestarzałe; Komunikaty informacyjne ICMP z wyjątkiem pary echo - odpowiedż na echo mają bardzo ograniczone zastosowanie, gdyż ich funkcje przejęły wyspecjalizowane protokoły: BOOTP i DHCP obsługują konfigurację maszyn bezdyskowych, a NTP jest najbardziej powszechnym protokołem synchronizacji czasu. Komunikaty o błędach ICMP są reakcją na błędy powodujące zazwyczaj usunięcie pewnego datagramu IP. Komunikat o błędzie zawiera pierwsze 64 bajty (w tym nagłówek) pakietu, który spowodował błąd: odbiorca nieosiągalny (ang. destination unreachable) Wysyłane przez ruter, który nie potrafi obsłużyć pakietu, gdyż nie zna drogi do jego odbiorcy, albo przez odbiorcę, który nie obsługuje przenoszonego przez datagram IP protokołu lub usługi; przekroczenie terminu (ang. time exceeded) wysyłany przez ruter, który usuwa pakiet z TTL=0, lub przez odbiorcę, który usuwa fragmenty niekompletnego pakietu z pamieci, gdyż upłynął termin ich złożenia; tłumienie nadawcy (ang. source quench) służy do powiadomienia nadawcy pakietu o zatorze w sieci powodującym usunięcie pakietu. Jego wysłanie nie jest obligatoryjne. Komunikat powinien być wysyłany raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt usuwanych pakietów pochodzących z danego żródła; kłopot z parametrami datagramu (ang. parameter problem) wysyłany przez węzeł, który nie potrafi zinterpretować któregoś pola w nagłówku IP; przekierowanie (ang. redirect) komunikat wysyłany przez pierwszy ruter na drodze pakietu, jeśli musi on wysłać pakiet przez ten sam interfejs, z którego go otrzymał. Bardzo ważną zasadą, wprowadzoną w celu zapobieżenia przeciążeniom sieci i lawinom pakietów jest zakaz wysyłania komunikatu o błędzie spowodowanym przez komunikat rozgłoszeniowy IP lub inny komunikat o błędzie ICMP.ZOBACZ TAKŻE:

Czym jest ICMP znaczenie w Słownik komputerowy I .