inheritance co to jest
Co oznacza skrót inheritance? Definicja dziedziczenie. Słownik Zdolność nowego obiektu do.

Czy przydatne?

Co to znaczy inheritance

Definicja INHERITANCE: dziedziczenie

Co oznacza INHERITANCE: Zdolność nowego obiektu do automatycznego przyjmowania właściwości innego, istniejącego już obiektu. Przykładowo, podkatalog może dziedziczyć prawa dostępu przynależne katalogowi nadrzędnemu. W programowaniu obiektowym dziedziczenie oznacza związek między klasami obiektów pozwalający na przekazywanie cech (np. atrybutów, metod) w dół hierarchii (z klasy nadrzędnej do jej podklas). Techniki dziedziczenia mogą różnić się w zależności od użytego języka obiektowego. Najważniejsze z nich to: dziedziczenie dynamiczne (realizowane podczas wykonywania programu), dziedziczenie statyczne (realizowane podczas kompilacji) oraz dziedziczenie wielokrotne (dziedziczeniu podlegają właściwości kilku klas).

Zobacz także: multiple inheritance,single inheritance

Czym jest inheritance znaczenie w Słownik komputerowy I .