instance co to jest
Co oznacza skrót instance? Definicja instancja (wystąpienie). Słownik Inaczej obiekt. Termin.

Czy przydatne?

Co to znaczy Instance

Definicja INSTANCE: instancja (wystąpienie)

Co oznacza INSTANCE: Inaczej obiekt. Termin "wystąpienie" podkreśla związek obiektu z jego klasą. można mówić o bezpośrednich wystąpieniach klasy, czyli obiektach powiązanych z daną klasą bez pośrednictwa innych klas, oraz o pośrednich wystąpieniach klasy, tj. wszystkich obiektach, które w jakikolwiek sposób korzystają z definicji umieszczonych w tej klasie (tego rodzaju wystąpienie jest też określane jako "członek"). Terminu "wystąpienie" używa się także w innych kontekstach, w których istotne jest podkreślenie związku pewnego konkretnego bytu z jego definicją, typem lub deklaracją. W szczególności, wystąpieniem związku lub asocjacji jest konkretne powiązanie, wystąpieniem przypadku użycia jest konkretna interakcja użytkownika z systemem, wystąpienie procesu jest pewien jego konkretny przebieg, podobnie dla wystąpienia przepływu prac, itd. Często spotykanym synonimem terminu wystąpienie jest instancja (kalka terminu angielskiego).

Czym jest instance znaczenie w Słownik komputerowy I .