internet co to jest
Co oznacza skrót Internet? Definicja sieć złożona, intersieć. Słownik Zbiór wzajemnie połączonych.

Czy przydatne?

Co to znaczy Internet

Definicja INTERNET: sieć złożona, intersieć

Co oznacza INTERNET: Zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN) z całego Świata. Za datę powstania Internetu przyjmuje się rok 1983. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie Internetu wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu była jego skalowalność, co w całości się powiodło gdyż o ile w 1990 r. liczył on około 100 000 komputerów, to w 1993 r. przekroczył już milion, a w 1997 r. było już przeszło 40 mln podłączonych do niego komputerów i liczba ta stale rośnie. Sieć Internet zaowocowała gamą różnorakich usług, które dobitnie przyczyniają się do jej popularności takich jak: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, IRC, ICQ, strony WWW czy marketing sieciowy. Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy naukowej, działań oświatowych jest wręcz ogromny. Sieć Internet rodzi ponadto wiele wyzwań natury społecznej. O dominację w niej walczą bowiem nie tylko firmy, lecz także politycy, moraliści i kościoły. Internet skutecznie opiera się próbom jakichkolwiek podporządkowań przez co nie bez przyczyny jest nazywany najbardziej demokratycznym forum świata. Za symboliczną datę początku polskiego Internetu uważa się dzień 17 sierpnia 1991 r., kiedy to pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze została nawiązana pierwsza łączność internetowa.

Czym jest Internet znaczenie w Słownik komputerowy I .