adress co to jest
Co oznacza skrót IP adress? Definicja Adres IP. Słownik Niepowtarzalna kombinacja liczb.

Czy przydatne?

Co to znaczy IP adress

Definicja IP ADRESS: Adres IP

Co oznacza IP ADRESS: Niepowtarzalna kombinacja liczb oddzielonych kropkami, przypisana każdemu komputerowi w Internecie i odpowiadająca jego nazwie domenowej. Tłumaczeniem adresów IP na nazwy domenowe zajmują się serwery DNS. Adres IP jest 32-bitową liczbą całkowitą zawierającą informacje o tym do jakiej sieci włączony jest dany komputer, oraz jednoznaczny adres w tej sieci. Zapisywany jest on w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami, przy czym każda liczba dziesiętna odpowiada 8 bitom adresu IP. Np. 32-bitowy adres 10000000 00001010 00000010 00011110 jest zapisany jako 128.10.2.30 Adresy IP podzielone są na klasy. Klasa adresu IP określona jest przez najstarsze bity, przy czym do zidentyfikowania jednej z trzech zasadniczych klas (A, B, C) wystarczą dwa pierwsze bity. Taki mechanizm adresowania wykorzystują routery, które używają adresu sieci do wyznaczania trasy pakietów. Klasy adresów IP
Obserwując najstarsze bity adresu można stwierdzić do jakiej klasy należy dany adres, w efekcie można stwierdzić ile bitów będzie adresowało sieć, ile zaś sam komputer. Łatwo zauważyć, że adresów klasy A jest niewiele (27=128), ale w każdej z sieci tej klasy może być aż 65535 maszyn. Klasa B to 214 sieci i 216 komputerów. W klasie C sieć adresowana jest za pomocą 21 bitów - daje to 221 sieci, ale w każdej z nich może być co najwyżej 28=256 maszyn. Adres klasy D ma specjalne znaczenie - jest używany w sytuacji gdy ma miejsce jednoczesna transmisja do większej liczby urządzeń. Adresy zamiast w postaci bitowej, zwykle zapisuje się w postaci czterech liczb dziesiętnych. Wówczas podział na klasy wygląda następująco: Klasa Najniższy adres Najwyższy adres A 0.1.0.0 126.0.0.0 B 128.0.0.0 191.255.0.0 C 192.0.1.0 223.255.255.0 D 224.0.0.0 239.255.255.255 E 240.0.0.0 247.255.255.255 Przydzielanie adresów sieciowych W celu zapewnienia jednoznaczności identyfikatorów sieci, wszystkie adresy przydzielane są przez jedną organizację. Zajmuje się tym Internet Network Information Center (( InterNIC)). Przydziela ona adresy sieci, zaś adresy maszyn administrator może przydzielać bez potrzeby kontaktowania się z organizacją. Organizacja ta przydziela adresy tym instytucjom, które są lub będą przyłączone do ogólnoświatowej sieci INTERNET. Każda instytucja może sama wziąć odpowiedzialność za ustalenie adresu IP, jeśli nie jest połączona ze światem zewnętrznym. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, gdyż w przyszłości może uniemożliwić współpracę między sieciami i sprawiać trudności przy wymianie oprogramowania z innymi ośrodkami.

Zobacz także: subnets,IP

Czym jest IP adress znaczenie w Słownik komputerowy I .