keepalive packet co to jest
Co oznacza skrót keepalive packet? Definicja pakiet sygnalizujący aktywność. Słownik Przesyłany.

Czy przydatne?

Co to znaczy Packet Keepalive

Definicja KEEPALIVE PACKET: pakiet sygnalizujący aktywność

Co oznacza KEEPALIVE PACKET: Przesyłany okresowo, aby zaznaczyć, że łącze między komputerami jest aktywne.

Czym jest keepalive packet znaczenie w Słownik komputerowy K .