multi media co to jest
Co oznacza skrót multi-media? Definicja multimedialny. Słownik Termin odnosi się do systemu, który.

Czy przydatne?

Co to znaczy Media Multi

Definicja MULTI-MEDIA: multimedialny

Co oznacza MULTI-MEDIA: Termin odnosi się do systemu, który jest zdolny udostępniać, przechowywać lub przetwarzać informacje wizualne, takie jak grafika wektorowa (tworzona poprzez edytory graficzne), grafika bitowa (np. zdjęcia), animację, sekwencje wideo, dżwięk, oraz kombinację tych form. Zastosowania multimedialne, w szczególności udostępnianie informacji multimedialnej w formie hipertekstu (np. zrealizowanego na stronach WWW), są uważane za przyszłość informatyki. Np. interakcyjne wideo oznacza sekwencje klatek wideo,które są zapamiętane na nośnikach laserowych. Klatki/sekwencje posiadają adresy, które mogą być zapamiętane jako wartości atrybutów w bazie danych. Dzięki temu (przy zastosowaniu już dostępnych rozwiązań technicznych) można zbudować prostą aplikację, w której tekst komputerowy jest spleciony z sekwencjami wideo. Nieco trudniejsze problemy są związane ze trukturą, przetwarzaniem i udostępnianiem animacji, takiej jak np. w grach komputerowych. W związku z WWW wiele prac jest ostatnio poświęcone organizacji hipertekstu.

Czym jest multi-media znaczenie w Słownik komputerowy M .