co to jest
Co oznacza skrót SDM? Definicja Sigma Delta Modulation. Słownik Modulacja sigma delta Opracowany by.

Czy przydatne?

Co to znaczy Sdm

Definicja SDM: Sigma Delta Modulation

Co oznacza SDM: Modulacja sigma delta Opracowany by uniknąć ograniczeń modulacji delta rodzaj modulacji kodowej która polega na zapisie sumy (sigma) różnicy (delta) zmian kolejnej próbki w stosunku do poprzedniej. Integrator umieszczony jest na wejściu kwantyzatora. Przebieg sygnału jest stały wraz ze wzrostem częstotliwości. Dlatego ten typ modulacji zwany jest także modulacją gęstości impulsów (Pulse Density Modulation - PDM). Podobnie jak PCM SDM kwantyzuje sygnał bezpośrednio, a nie jest jego pochodną jak przy modulacji delta. Dlatego maksymalny zakres kwantyzacji określony jest przez maksymalną amplitudę, a nie przez widmo sygnału. Podobnie jak w innych niskobitowych koderach aby osiągnąć wysoką rzozdzielczość wymagane są wysokie częstotliwości próbkowania. Dla przykładu dla sygnału o paśmie do 22,1 kHz i 64-krotnym nadpróbkowaniu częstotliwość jest równa 2,8224 MHz. Na poniższym rysunku pokazany jest sinusoidalny sygnał wejściowy o częstotliwości 1,5 kHz z maksymalną amplitudą równą 1 i 4 bitowym próbkowaniem, czyli 16 poziomom kwantyzacji. Aby otrzymać rozdzielczość odpowiadającą 4 bitowej kwantyzacji z 4 kHz częstotliwością próbkowania wymagany jest współczynnik nadpróbkowania równy 16 (42)/(12)*4kHz=64kHz). Sprawdź w książkach co to jest SDM.

Czym jest SDM znaczenie w Słownik komputerowy S .