standard deviation co to jest
Co oznacza skrót standard deviation? Definicja odchylenie standardowe. Słownik Pojęcie z zakresu.

Czy przydatne?

Co to znaczy Deviation Standard

Definicja STANDARD DEVIATION: odchylenie standardowe

Co oznacza STANDARD DEVIATION: Pojęcie z zakresu statystyki matematycznej. Odchylenie standardowe (SD) to miara zmienności wewnątrz grupy. Jeśli rozkład danych ma charakter normalny wówczas 68% wartości znajduje się w odległości jednego SD od średniej, 95% w odległości 2SD, a 99.7% w odległości 3SD. Odchylenie standardowe jest obliczane na podstawie wszystkich zmiennych i jest wyrażane w tych samych jednostkach. Im dane są bardziej zróżnicowane tym większe jest odchylenie standardowe.

Czym jest standard deviation znaczenie w Słownik komputerowy S .