well ordering principle co to jest
Co oznacza skrót well-ordering principle? Definicja zasada minimum. Słownik co to znaczy.

Czy przydatne?

Co to znaczy Principle Ordering Well

Definicja WELL-ORDERING PRINCIPLE: zasada minimum

Czym jest well-ordering principle znaczenie w Słownik komputerowy W .