bruksela budżet budżet unii co to jest
Bruksela, Budżet, Budżet Unii Europejskiej, Bat, Beneficjant Bezpośredni, Brytyjski Rabat, Beneluks.

Definicja w słowniku UE na B

 • Czym jest beneficjanci netto budżetu ogólnego UE są mniejsze niż świadczenia z niego pozyskiwane. Największymi b.n. są państwa relatywnie mniej zamożne w porównaniu z
 • Czym jest Belgia Koninkrijk Belgie), kraj w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys
 • Czym jest budżet uzupełniający Unii Europejskiej razie wystąpienia specjalnych okoliczności budżet ogólny może zostać poddany ściśle określonej modyfikacji. Wówczas tworzony jest
 • Czym jest bezpaństwowiec państwa. Przypadek prawna b. jest bardzo negatywna: wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony ani opieki dyplomatycznej żadnego
 • Czym jest bezpieczny kraj trzeci rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej poprzez Radę UE w celu zharmonizowania postępowania krajów członkowskich przez wzgląd
 • Czym jest Biała księga wewnętrznych, gospodarczych czy politycznych; 2. dokument przygotowywany poprzez Komisję Europejską zawierający sporo propozycji
 • Czym jest bliższa współpraca flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji
 • Czym jest beneficjant końcowy organizacja wskazana poprzez dane kraj objęte pomocą, na której spoczywa wymóg kierowania otrzymanymi środkami pomocowymi i ostatecznie
 • Czym jest Bałkany obejmująca państwa Półwyspu Bałkańskiego, aktualnie: Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, europejska część Turcji, Jugosławia, Słowenia
 • Czym jest Bułgaria wschodniej części Europy, leżące na Bałkanach, nad Morzem Czarnym. Stolica: Sofia. Język urzędowy bułgarski. Graniczy z Rumunią, Macedonią
 • Czym jest Błękitny Anioł użytkowane od 1977, przyznawane spółkom działającym również poza terenem Niemiec. Najstarszy ekoznak w Europie. Zobacz także ekoznakowanie
 • Czym jest bezpieczny kraj pochodzenia jednoznacznie wykazać w obiektywny i podlegający weryfikacji sposób, Iż warunki w nim panujące nie zmuszają jego obywateli do starania się
 • Czym jest bezpieczeństwo dostaw określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich). Znaczy zapewnienie samowystarczalności żywności ludności z
 • Czym jest baza danych o śledztwach w sprawach celnych database, franc. fichier européen didentification des dossiers denquête, FIDE) tworzona jest w ramach współpracy celnej w UE w celu
 • Czym jest beneficjant będący odbiorcą pomocy. Przeważnie, w ramach Funduszy Strukturalnych, to są jednostki administracyjne różnego szczebla poszczególnych
 • Czym jest Biuro Europejskiej Komisji Konsumenckiej terenie Wspólnoty, reprezentująca interesy konsumentów i prowadząca działania skierowane przeciwko nieuczciwym praktykom użytkowanym
 • Czym jest budżet korygujący Unii Europejskiej okoliczności budżet ogólny może zostać poddany ściśle określonej modyfikacji. Zwłaszcza zmianie może ulegać użytek części kosztów. Ponadto
 • Czym jest Beneluks Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gospodarczej: unia ekonomiczna pomiędzy Belgią i
 • Czym jest brytyjski rabat wysokości składki wpłacanej poprzez Ogromną Brytanię do budżetu ogólnego UE. Ogromna Brytania uzasadniała, że w jej przypadku istnieje
 • Czym jest beneficjant bezpośredni instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia) korzystająca w sposób bezpośredni z otrzymanych, w ramach Funduszy Strukturalnych, środków
 • Czym jest BAT Technology) idealna dostępna technologia. Poziom technologii używany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska
 • Czym jest budżet Unii Europejskiej strukturę kosztów i źródła ich finansowania. B. UE złożona jest z b. ogólnego (general budget) i b. operacyjnego (operating budget) i
 • Czym jest budżet obejmujący rozmiar kosztów i sposób ich finansowania. Jest sporządzany przeważnie na moment roku przy uwzględnieniu ustalonych zasad
 • Czym jest Bruksela stolica UE, gdzie koncentruje się polityka europejska w dziedzinie integracji i bezpieczeństwa, siedziba głównych instytucji UE: Komisji

Ekonomiczne definicje w Unii Europejskiej i ich znaczenie - co to jest

Tłumaczenie prawa w UE. Co to znaczy w ekonomii. Słownik inwestycji ekonomicznych.

Definicja Bruksela, Budżet, Budżet Unii Europejskiej, Bat, Beneficjant Bezpośredni, Brytyjski Rabat, Beneluks, Budżet Korygujący Unii Europejskiej, Biuro Europejskiej co to jest.

Słownik Bruksela, Budżet, Budżet Unii Europejskiej, Bat co to znaczy.