archetyp co to jest
Leczenie Archetyp co to znaczy. Definicja wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia.

Czy przydatne?

Definicja Archetyp

Co znaczy ARCHETYP: (z gr. arche – „start, typos – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych przypadkach. Definicja to wprowadził do psychologii szwajcarski psycholog Carl Gustav Jung. W swojej teorii analitycznej Jung wyodrębniał nieświadomość zbiorową, a więc dziedziczne, archaiczne pokłady naszego umysłu, kształtujące się od tysiącleci w interakcji człowieka z naturą. Jej treści reprezentowane są w świadomości poprzez wyraziste skłonności. Strukturalnym składnikiem nieświadomości zbiorowej są archetypy. To są pewne uniwersalne idee, niosące ze sobą mocny ładunek emocjonalny. Wynikają one z utrwalonego w psychice zapisu powtarzających się poprzez sporo pokoleń doświadczeń. Wyrażają się w instynktownych reakcjach na określone sytuacje. Ich treść można ująć metaforycznie, w symbolach, z kolei nie można jej oddać słowami. Archetypy wprowadzają porządek w życie osoby i społeczności. Mogą uczynić nas mądrymi, z wyjątkiem posiadanej poprzez nas wiedzy. Zawierają wiedzę ukrytą, wykraczającą poza naszą świadomość.Zdaniem Junga w nieświadomości zbiorowej istnieje sporo różnych archetypów, takich jak archetyp narodzin, Zgonu, odrodzenia, bohatera, dziecka, boga, demona, matki ziemi, starego mędrca, persony a więc maski i tak dalej Archetyp cienia jest symbolem dualizmu dobra i zła, a również bezradności. Stanowi on uosobienie zwierzęcej strony naszej natury. Wyraża się w formie szatana, obrazu piekła i idei grzechu pierworodnego. Już w dzieciństwie natrafiamy na jego sedno pod postacią Baby-Jagi. Cień jest odpowiedzialny za pojawienie się w naszej świadomości i w zachowaniu społecznie nieakceptowanych myśli, uczuć i działań. Przed publicznym osądem ukrywa je persona, a więc nasza rola socjalna i zarazem maska

Czym jest Archetyp znaczenie w Słownik na A .