asymetria szacowaniu dystans co to jest
Leczenie Asymetria w szacowaniu dystans oacute w co to znaczy. Definicja wydać bardziej bliskie czy.

Czy przydatne?

Definicja Asymetria w szacowaniu dystans oacute w

Co znaczy ASYMETRIA W SZACOWANIU DYSTANS OACUTE W: kiedy porównujemy dwa obiekty A i B, to A może nam się wydać bardziej bliskie czy podobne do B niż B do A. Lub na odwrót. Absurdalne? Oceny i zachowania ludzi rzadko bywają logiczne. Sukces asymetrii ujawniły pionierskie badania Eleonory Rosch dotyczące obiektów konkretnych, np. liczb. Okazało się, Iż okrągła liczba 100 (jako prototypowa) wydawała się bardziej oddalona na przykład od liczby 113 niż odwrotnie. A przecież odległość pomiędzy liczbami jest taka sama, z wyjątkiem kierunku porównań. Podobne zdarzenie dotyczy oceny odległości pomiędzy miejscami: miejsca dobrze nam znane oceniamy jako bardziej odległe od mniej znanych, pełnią gdyż rolę prototypu w szacowaniu odległości. Amos Tversky pokazał, Iż podobna asymetria ujawnia się w szacowaniu podobieństw: amerykańskim studentom Polska wydawała się bardziej podobna do ZSRR niż odwrotnie. Wskazać można dwa wyjaśnienia tego efektu. Pierwsze wynika z prototypowości: to ZSRR był prototypem państwa komunistycznego. Drugie dotyczy różnicy znaczeń: przedmiot mniej znaczny wydaje się bardziej podobny do znaczącego.  Badania J.-P. Codola i Marii Jarymowicz dowiodły, Iż podobna asymetria występuje w porównaniach pomiędzy sobą a innymi ludźmi. Swoje Ja (jako bardziej znaczne i wyraziste) staje się prototypem w percepcji socjalnej i w rezultacie wydaje się mniej podobne do innych, niż inni do Ja. Ten sukces znika, jak pokazała w swych badaniach Marta Kamińska-Feldman, w uwarunkowaniach deindywiduacji, gdy słabnie, zaciera się wyrazistość Ja. Kierunek asymetrii zależy także od kultury, w jakiej żyjemy. W kulturach kolektywistycznych, jak dowodzą badania Sinobu Kitayamy i Hazel Markus, to Inni (jako znaczny i wyraziści) wydają się mniej podobni do Ja niż Ja do nich. Inni stanowią gdyż kontekst, do którego japońskie czy koreańskie. Ja próbuje się dopasować

Czym jest Asymetria w szacowaniu znaczenie w Słownik na A .