autodestrukcja co to jest
Leczenie Autodestrukcja co to znaczy. Definicja bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu.

Czy przydatne?

Definicja Autodestrukcja

Co znaczy AUTODESTRUKCJA: to dobrowolne podejmowanie zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Z racji na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, wyodrębniamy silne formy autodestrukcji – a więc bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu, formy ?Xagodne i takie, które potencjalnie szkodzą, lecz także przynoszą różne korzyści. Do silnych form autoagresji należą: samobójstwo, samookaleczenia, uzależnienia (od substancji czynnych) i autoagresywne formy odżywiania (anoreksja i bulimia). ?Xagodne formy to uprawianie hazardu, zakupoholizm, uzależnienie od sieci. Zachowania autodestrukcyjne, które mogą nam czasem przynosić korzyści to: samoutrudnianie a więc rzucanie sobie kłód pod nogi albo sztywne uporczywe zachowania. Te ostatnie typy zachowań zalicza się do autodestrukcji pośredniej, gdzie istnieje dystans pomiędzy zachowaniem a jego szkodliwymi skutkami. Do tych form autodestrukcji Anna Suchańska zalicza seryjne niepowodzenia i porażki na swoje życzenie, bezradność i rezygnację z działania, zachowania ryzykowne i impulsywne, uleganie pokusom, zaniedbania (na przykład zdrowotne). Czasem przynoszą one doraźne korzyści, lecz gdy uruchamiane są bezwzględnie na wydatki – stają się autodestrukcją.Przyczyną autodestrukcji mogą być przekonania, które działają jak samospełniająca się przepowiednia, niekorzystne emocje, błędna ocena prawdopodobieństwa możliwych szkód i niskie poczucie własnej wartości

Czym jest Autodestrukcja znaczenie w Słownik na A .