autorytaryzm co to jest
Leczenie Autorytaryzm co to znaczy. Definicja charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Autorytaryzm

Co znaczy AUTORYTARYZM: W psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji. Osoba o wysokim poziomie autorytaryzmu żywi przekonanie o niezmienności istniejących norm socjalnych i oczekuje, Iż wszyscy będą ich przestrzegać. Stosunki socjalne spostrzega w kategoriach dominacji – uległości. Cechuje ją skrajna uległość wobec silniejszych i bezrefleksyjne podporządkowanie się autorytetom, przy jednoczesnej pogardzie dla tych, którzy są słabsi i stoją niżej w hierarchii socjalnej. Żywi uogólnioną wrogość wobec innych, szczególnie tych, którzy myślą odmiennie. Ujawnia uprzedzenia wobec wielu grup socjalnych. Świat spostrzega poprzez pryzmat stereotypów, i widzi go jako zagrażający. W rezultacie takiego metody myślenia ludzie o wysokim poziomie autorytaryzmu są bardziej podatni na myślenie paranoiczne i spiskowe teorie zdarzeń.Theodor W. Adorno, niemiecki filozof i socjolog, dzięki autorytaryzmu próbował wyjaśnić, jak doszło do rozprzestrzenienia się nazizmu w Europie. Osobowość autorytarna to zespół powiązanych ze sobą cech, takich jak: konwencjonalizm i agresja wobec tych, którzy odrzucają konwencjonalne wartości, bezkrytyczne podporządkowanie się wyidealizowanym autorytetom, kult siły, wiara w mistyczną determinację indywidualnego losu, destrukcyjność, cynizm, ogólna wrogość i pogarda dla człowieka. Cechy te warunkują podatność na rasistowskie przekonania. Można je mierzyć dzięki skali F. Adorno zakładał, Iż skłonności autorytarne mają własne źródło w specyficznych wzorcach socjalizacji, gdy jedno z rodziców – zazwyczaj tata – jest surowe i karze za najdrobniejsze przewinienia. Okazywanie miłości uzależnione jest od tego, czy dziecko bez reszty podporządkuje się rodzicom. Naturalną reakcją dziecka jest wrogość wobec rodzica, która – wyparta – przenosi się później na inne bezpieczne obiekty, na przykład mniejszości narodowe.Teoria Adorno, mająca psychoanalityczne korzenie, regularnie była przywoływana w analizie przyczyn faszyzmu, aczkolwiek zarazem spotkała się z krytyką ze strony naukowców

Czym jest Autorytaryzm znaczenie w Słownik na A .