decentracja co to jest
Leczenie Decentracja co to znaczy. Definicja sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych.

Czy przydatne?

Definicja Decentracja

Co znaczy DECENTRACJA: synonim centracji, umiejętność ujmowania rzeczywistości – sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych perspektyw. Odznacza się dwie postacie decentracji: poznawczą i socjalną. Pierwsza, to umiejętność do uwzględniania w myśleniu równocześnie wielu aspektów sytuacji problemowej i dostrzegania stosunku pomiędzy nimi (na przykład jakiś wytwór jest droższy, lecz za to lepszej jakości). Pojawia się ok. 7.-8. roku życia jako sukces rozwoju myślenia operacyjnego. Druga, zwana odmiennie decentracją interpersonalną, to umiejętność przyjmowania innych niż własny punktów widzenia. Kształtuje się około 8.-10. roku życia i pozwala zrozumieć, Iż ludzie, także ci najbliżsi, mogą mieć różne potrzeby, odmiennie niż my doświadczać sytuacji. Dzięki decentracji możemy wejść w położenie innej osoby, spojrzeć na świat jakby jej oczami. Pozwala to trafniej spostrzegać innych ludzi, lepiej się z nimi porozumiewać i skuteczniej pomagać im, gdy tego potrzebują. Jeszcze szerzej ujmuje decentrację Melvin Feffer – jako zdolność widzenia sytuacji socjalnych z perspektywy różnych osób w niej uczestniczących i równoczesnego koordynowania tych perspektyw. Dzięki niej potrafimy modyfikować własne działania w zależności od spodziewanej reakcji innych osób. Możemy wyjść poza swój sposób myślenia, spojrzeć na problem z różnych stron, także ze strony oponenta, nie tracąc równocześnie własnej perspektywy

Czym jest Decentracja znaczenie w Słownik na D .