dysocjacja co to jest
Leczenie Dysocjacja co to znaczy. Definicja klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana.

Czy przydatne?

Definicja Dysocjacja

Co znaczy DYSOCJACJA: (z łaciny dissociatio, rozdzielenie) – wg amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które na ogół są zintegrowane, a więc świadomości, pamięci, tożsamości, czy percepcji”. Definicja to wprowadził w swojej pracy doktorskiej francuski psychiatra Pierre Janet. Znaczy ono system, wskutek którego nieświadome i utrwalone wyobrażenia, regularnie wywołane poprzez traumatyczne doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, oddzielają się od świadomości i stają się psychicznymi automatyzmami, które mogą przejmować kontrolę nad zachowaniem danej osoby.Należy rozróżnić przeżycia dysocjacyjne (na przykład chwilowa strata kontaktu z sobą albo otoczeniem, na przykład w trakcie marzeń na jawie) i utrwalone zaburzenia dysocjacyjne, do których należą: amnezja dysocjacyjna (niepamięć istotnych informacji osobistych, tego, kim jestem, co zrobiłem), fuga dysocjacyjna (niepamięć połączona z ucieczką), depersonalizacja (poczucie straty własnej tożsamości) i dysocjacyjne zaburzenia tożsamości – gdy jedna bądź kilka tożsamości rozpoczyna żyć niezależnym życiem. W najwyższym stopniu znanym odpowiednikiem omawianych zaburzeń są lekarz Jekyll i pan Hyde z powieści Roberta Louisa Stevensona

Czym jest Dysocjacja znaczenie w Słownik na D .