co to jest
Leczenie Ego co to znaczy. Definicja koncepcji, w jakiej jest stosowany. W fundamentalnym.

Czy przydatne?

Definicja Ego

Co znaczy EGO: (z ?Xac. ja) – termin ma różne znaczenie zależnie od koncepcji, w jakiej jest stosowany. W fundamentalnym, neutralnym znaczeniu odnosi się do „ja” pojmowanego jako podmiot życia psychicznego. Z tym podmiotowym aspektem powiązane są różne tendencje działające „w służbie ego”, takie jak np. egocentryzm (skłonność do koncentrowania się i odnoszenia wszystkiego do siebie), egotyzm atrybucyjny (wyjaśnianie rezultatów działań w sposób dla siebie korzystny) albo totalitarne ego, termin zaproponowany poprzez Anthony’ego Greenwalda na oznaczenie zniekształceń, jakie pojawiają się w przetwarzaniu informacji na temat własnej osoby.W teorii psychoanalitycznej to jest fundamentalny konstrukt. W modelu Freuda to jest jeden z trzech składników osobowości, jeden z (w okolicy id i superego) z aspektów psychiki. Odpowiada za adaptację do rzeczywistości i stosunki ze światem zewnętrznym, próbując pogodzić czynniki popędowe (id) z wymaganiami otoczenia i normami społecznymi (superego).Jak pisze Władysław Łosiak, konieczność szukania kompromisu i mediowania pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym zmusza ego do stosowania zabiegów określanych mianem systemów obronnych – np. wyparcia, a więc niedopuszczania nieakceptowanych impulsów do świadomości. Funkcje psychiczne składające się na ego rozwijają się z wiekiem i mogą cechować się większą albo mniejszą skutecznością. 

Czym jest Ego znaczenie w Słownik na E .