ejdetyzm co to jest
Leczenie Ejdetyzm co to znaczy. Definicja przeżywania wyobrażeń w sposób tak wyrazisty, jak zdarzeń.

Czy przydatne?

Definicja Ejdetyzm

Co znaczy EJDETYZM: (od gr. eidçtikos – wiedzący, znający) to umiejętność do przeżywania wyobrażeń w sposób tak wyrazisty, jak zdarzeń realnych, a również umiejętność do przechowywania w umyśle poprzez pewien czas bardzo wyrazistych obrazów. Obrazy ejdetyczne – podobnie jak wyobrażenia – to są obrazy pamięciowe, cechujące się jednak znacząco większą wiernością i detalicznością. Niekiedy ustala się je mianem pamięci fotograficznej. Umiejętność tworzenia takich obrazów posiadał podobno niemiecki fizyk i filozof Gustaw Fechner, artysta psychofizyki i inicjator eksperymentalnych badań nad zjawiskami psychicznymi.  Badania nad ejdetyzmem zapoczątkował Erich Jaensch. Ustalił kryteria występowania obrazów ejdetycznych. Część z nich ma charakter fenomenologiczny – np. badani twierdzili, Iż „widzą” obraz w tym samym miejscu, gdzie pojawił się przedtem oglądany element; obrazy ejdetyczne trwają także dłużej niż zwyczajne obrazy następcze. Inne kryteria oparte są na behawioralnych danych, na przykład zgodności pomiędzy kierunkiem ruchu gałek ocznych a umiejscowieniem przedmiotów w obrazie.  Jak piszą Arthur i Emily Reber, widzenie ejdetyczne jest bardziej powszechne pośród dzieci niż u dorosłych, u których pojawia się nadzwyczajnie rzadko. Charles Stromeyer, badacz z laboratorium telefonicznego Bella, i Joseph Psotka, absolwent psychologii, opisują sytuacja 23-letniej Elizabeth, artystki i nauczycielki – potrafiła ona składać obrazy złożone z 10 tys. kropek, które pokazywano jej raz do prawego, raz do lewego oka. Dopiero po złożeniu obrazów pojawiał się obraz przedmiotu. Elizabeth potrafiła go ujrzeć, co oznacza, Iż poprzez krótki czas musiała przechować w pamięci wielką liczba przedmiotów

Czym jest Ejdetyzm znaczenie w Słownik na E .