engram co to jest
Leczenie Engram co to znaczy. Definicja prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon.

Czy przydatne?

Definicja Engram

Co znaczy ENGRAM: a więc ślad pamięciowy w mózgu. Termin ten wprowadził prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon. Istniały przeciwstawne poglądy na temat tego, czy ślady pamięciowe zlokalizowane są w jakimś konkretnym miejscu w mózgu. Niektórzy naukowcy, pośród nich Karl Lashley, twierdzili, Iż nie ma takiego miejsca, które byłoby magazynem wspomnień. Przeciwne stanowisko: lokalizacji wspomnień w ustalonych  rejonach mózgu reprezentował kanadyjski neurochirurg Wilder Penfield, który zauważył, Iż przy drażnieniu lewego płata skroniowego pacjentom spontanicznie wracały wspomnienia z dzieciństwa. Kanadyjski psycholog Donald Hebb zaproponował koncepcję zespołu komórek. Odpowiednio z nią w złożone mechanizmy poznawcze, takie jak pamięć, zaangażowane są nie pojedyncze neurony, a całe ich zespoły – rozproszone ale współdziałające ze sobą. Aktualnie uważane jest, Iż lokalizacja pamięci w mózgu jest rozproszona, lecz poszczególne obszary magazynują różne aspekty wspomnienia. Określone rejony mózgu mają wyspecjalizowane funkcje i każdy z nich ma odmienny wkład w magazynowanie wspomnienia

Czym jest Engram znaczenie w Słownik na E .