co to jest
Leczenie Fas co to znaczy. Definicja płodowy, FAS) wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy.

Czy przydatne?

Definicja Fas

Co znaczy FAS: Termin „Fetal Alcohol syndrome” (a więc  alkoholowy zespół płodowy, FAS) wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy, Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. FAS to szereg fizycznych i umysłowych zaburzeń, będących wynikiem działania alkoholu na dziecko w momencie prenatalnym. Zaburzenia te mogą się wyrażać jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcje mózgu, anomalie rozwojowe, problemy w uczeniu się, a również o charakterze psychicznym i społecznym.FAS występuje wskutek nagminnego spożywania alkoholu poprzez przyszłą matkę. Rzadsze bądź sporadyczne picie alkoholu może spowodować FAE (Fetal Alcohol Effects), bądź ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder). FAE charakteryzuje się takimi samymi objawami jak FAS, ale o mniejszym natężeniu.  Z kolei ARND to zaburzenie, gdzie pojawiają się objawy powiązane wyłącznie ze sferą umysłową (problemy w nauce, zła pamięć) i socjalną (niepoprawne kontakty socjalne), zaś symptomy fizyczne zwykle nie występują. FAS i zaburzenia pochodne: FAE, ARND, PFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome), ARBD (Alcohol-Related Birth Defects) są określane ogólnie terminem spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD a więc Fetal Alcohol Spectrum Disorder). FASD nie jest terminem wykorzystywanym w diagnozie klinicznej

Czym jest Fas znaczenie w Słownik na F .