fenotyp co to jest
Leczenie Fenotyp co to znaczy. Definicja genów (genotypu) nazywa się w biologii fenotypem. W.

Czy przydatne?

Definicja Fenotyp

Co znaczy FENOTYP: Pewien zespół zewnętrznych przejawów aktywności naszych genów (genotypu) nazywa się w biologii fenotypem. W psychiatrii ustala się tym mianem zespół klinicznych objawów opisujący daną jednostkę chorobową. Zakłada się przy tym, Iż jednostka ta ma biologiczne (genetyczne) podłoże. Lecz w razie schizofrenii badanie stosunku między „symptomami” a „genami” okazało się bardzo trudne. Zaczęto więc poszukiwać takich systemów czy mechanizmów związanych z naszym biologicznym uposażeniem, które nie są klinicznym symptomem, a zarazem w sposób bardziej bezpośredni powiązane są z genezą schizofrenii. Określono je mianem endofenotypów, najczęściej rozumiejąc pod tą nazwą behawioralne i neurofizjologiczne parametry, które pozwalają określać podatność na zachorowanie. W razie schizofrenii wiele prac poświęconych jest zaburzeniom w generowaniu ruchów gałki ocznej, zarówno tak zwany płynnych ruchów gałki ocznej (smooth pursuit) jak i sakadowych (saccadic). Zaburzenia motoryki gałek ocznych obserwowane są nie tylko u osób dotkniętych schizofrenią (regularnie jeszcze przed wystąpieniem właściwego zespołu klinicznego), lecz także u ich krewnych biologicznych, nie mniej jednak obie ekipy wykazują mniej więcej zbliżony poziom zaburzeń. Czyni to właśnie nieprawidłowości ruchów gałki ocznej dobrym kandydatem na endofenotyp schizofrenii.Badania dotyczące zaburzeń poznawczych, występujących w schizofrenii, mogą mieć implikacje kliniczne. Rezultaty zastosowanego leczenia próbuje się oceniać w kontekście natężenia zaburzeń kognitywnych, a nie wyłącznie ustępujących objawów. Taka ocena okazuje się bardziej dokładna. Można się gdyż spodziewać, Iż stopień sprawności nie wszystkich funkcji poznawczych bardziej koreluje z szansą powrotu chorego do normalnej aktywności socjalnej. Można także błyskawicznie włączać leki optymalizujące funkcjonowanie poznawcze. Które spośród użytkowanych współcześnie leków taką rolę mogłyby spełniać? Wyniki prowadzonych badań dotyczą tak zwany atypowych neuroleptyków, jak: risperidon, olanzapina, zyprazydon, asenapina czy aripiprazol. W badaniach klinicznych wykazano, Iż mogą one pozytywnie wpływać na mechanizmy poznawcze zaburzone w schizofrenii, takie jak: pamięć operacyjna, pamięć werbalna, funkcje wykonawcze, uwaga, czy poznanie socjalne (na przykład empatia). Chociaż ciągle trudno ustalić, czy poszczególne leki posiadają swój własny profil oddziaływania na określone mechanizmy poznawcze. W przyszłości przydatne okazać się mogą badania genetyczne precyzujące, jak pacjent będzie reagował na użytkowane leczenie. W listopadzie 2007 roku amerykańska FDA rozpoczęła mechanizm rejestracyjny nowego atypowego neuroleptyku – iloperidonu – który docelowo ma być sprzedawany z testem genetycznym. W przyszłości będziemy w stanie ustalić, czy wpływ danego leku na funkcje poznawcze zależny jest od określonego wariantu genu (genów)

Czym jest Fenotyp znaczenie w Słownik na F .