fiksacja co to jest
Leczenie Fiksacja co to znaczy. Definicja to jest usztywnienie zachowań, kurczowe trzymanie się.

Czy przydatne?

Definicja Fiksacja

Co znaczy FIKSACJA: (od ?Xac. fixus – zamocowany, stały) – w ogólnym rozumieniu to jest usztywnienie zachowań, kurczowe trzymanie się stałych, utrwalonych wzorców reagowania: myślenia i zachowania. Termin ma wykorzystanie w różnych dziedzinach psychologii, na przykład w psychologii poznania, uczenia się, twórczości (gdzie fiksacja jest traktowana jako jedna z barier twórczości), a również w psychologii socjalnej. Dlatego można ten termin różnie rozumieć. I tak fiksacja funkcjonalna znaczy nastawienie, aby dostrzegać jedną tylko funkcję przedmiotu, tę w najwyższym stopniu typową, gdzie element jest przeważnie używany. Przykładowo młotek służy do wbijania gwoździ; trudno dostrzec, Iż może być obciążnikiem w wahadle lub przyciskiem do papieru.  Fiksacja afektywna w koncepcji psychoanalitycznej traktowana jest jako przesadne przywiązanie do jakiegoś obiektu albo osoby – w sposób, jaki był odpowiedni we wcześniejszej fazie, co hamuje postęp i prowadzi do neurotycznych objawów. Do fiksacji prowadzić może nadmiar frustracji albo przeciwnie: nadmiar gratyfikacji w zaspokojeniu fundamentalnych dla danego wieku potrzeb. W rezultacie dorosła osoba ujawnia metody reagowania charakterystyczne dla młodszego wieku rozwojowego. Np. dorosły mężczyzna mieszka z rodzicami i nie dąży do założenia własnej rodziny. Fiksację można także rozumieć jako system obronny – powtarzając poprzednie rozwojowo, a zatem dobrze wyuczone metody reagowania, nie dopuszcza się do świadomości frustrujących myśli. Na krótką metę prowadzi to do spadku psychicznego napięcia, lecz utrudnia przystosowanie się do zmienionej sytuacji. Fiksacja może być również konsekwencją silnego stresu, przekraczającego możliwości adaptacji. Pojawiać się może np. w trakcie egzaminu, gdy zestresowany student powtarza tę samą frazę, mimo Iż egzaminator już zasygnalizował, Iż to błędna odpowiedź

Czym jest Fiksacja znaczenie w Słownik na F .