gekümmert co to jest
Leczenie Gekümmert co to znaczy. Definicja emocjonalną i intelektualną więź z opiekunem.

Czy przydatne?

Definicja Gekümmert

Co znaczy GEKÜMMERT: definicja to w języku niemieckim znaczy opiekuńczość i emocjonalną i intelektualną więź z opiekunem. Odpowiednio z teorią dostosowania łącznego Williama Hamiltona pomaganie krewnym, łącznie z poświęceniem dla nich własnego życia, służy w istocie propagacji własnych genów, tyle Iż nie przez dochowanie się własnych potomków, lecz przez przyczynienie się do przetrwania bliskich krewnych. Im bliższe pokrewieństwo, tym bardziej jesteśmy skłonni pomóc.istotnym faktorem prócz stopnia pokrewieństwa jest jego pewność. Na skutek wewnątrzustrojowego charakteru zapłodnienia u ludzi pewność ta jest zawsze większa dla kobiet niż dla mężczyzn. Dlatego w większości społeczeństw obserwuje się – jak pisze prof. Bogdan Wojciszke w Psychologii socjalnej – większe nakłady rodzicielskie matek niż ojców. Babcie częściej zajmują się wnukami po córkach niż po synach.Podobnie wnuki czują się bardziej powiązane z rodzicami matki niż ojca. Badani oceniali, jak mocno związani byli z dziadkami i babciami. Okazało się, Iż za w najwyższym stopniu gekümmert była uważana matka matki, czyli babcia, co do pokrewieństwa której nie było cienia zastrzeżenia; najmniej zaś gekummert wydawał się tata ojca – który mógł nie być genetycznym ojcem swego syna, i którego syn mógł nie być genetycznym ojcem swego dziecka. Im pewniejsze zatem pokrewieństwo z babcią albo dziadkiem, tym silniejsza więź i skłonność do opieki nad wnuczkiem albo wnuczką

Czym jest Gekümmert znaczenie w Słownik na G .