gender co to jest
Leczenie Gender co to znaczy. Definicja i znaczy rodzaj gramatyczny (męski, ?Xeński, nijaki), a.

Czy przydatne?

Definicja Gender

Co znaczy GENDER: termin pochodzi od ?Xac. genus (a więc właściwość, rodzaj) i znaczy rodzaj gramatyczny (męski, ?Xeński, nijaki), a również kulturowo ustalaną tożsamość płciową. W okolicy płci biologicznej (z angielskiego: sex), zdeterminowanej genetycznie, istnieje płeć definiowana społecznie – właśnie gender. Złożona jest na nią zbiór ról, stereotypów i zachowań przypisywanych w ramach danej kultury kobietom bądź mężczyznom. Kultura ustala, co to oznacza być kobietą lub mężczyzną, jakie są właściwości męskie, jakie żeńskie, co wolno każdej z płci, a co nie. Nabywamy te role w drodze socjalizacji, przez uczenie się i powtarzanie obserwowanych zachowań. Podobnie Światowa Organizacja Zdrowia definiuje gender jako role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. Np. role pełnione poprzez kobiety w kulturze zachodniej zmieniły się pośrodku ostatniego wieku i różnią się zdecydowanie od ról, jakie przypisuje się kobietom w kulturze arabskiej.  Edukacja, która zajmuje się opisywaniem tych różnic i zmian w definiowaniu kulturowej tożsamości płciowej to gender studies. Analizuje ona kulturowe i socjalne mechanizmy konstruowania norm męskości bądź kobiecości i skutki ich obowiązywania

Czym jest Gender znaczenie w Słownik na G .