genogram co to jest
Leczenie Genogram co to znaczy. Definicja jak i zmarłych jej członków. Użytkowany jest w.

Czy przydatne?

Definicja Genogram

Co znaczy GENOGRAM: graficzny model rodziny, uwzględniający zarówno żyjących, jak i zmarłych jej członków. Użytkowany jest w poradnictwie i psychoterapii systemowej w celu diagnozy stosunku w rodzinie. Pozwala poznać historię rodziny. Przypomina on drzewo genealogiczne. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia członków rodziny. Przy każdej osobie zaznacza się charakterystyczne cechy, powiązane z nią istotne wydarzenia życiowe, dolegliwości, rozwody i tym podobneGenogram pozwala poznać tradycje rodzinne, które mogą być nieświadomie przekazywane następnym pokoleniom.Z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne mity rodzinne i przekonania. Czasem są one wyrażane wprost. Np. tata mówi: „Synu, nigdy się nie żeń” lub „dzieci to tylko kłopoty”. Regularnie są one przekazywane nie wprost. Wszystkim w rodzinie coś wiadomo. Mity i przekazy służą podtrzymaniu homeostazy i bezpieczeństwa mechanizmu rodzinnego, a równocześnie regularnie go usztywniają i zamykają jej członkom sposobność rozwoju. Bywa, Iż utrwalają jakąś patologię.Genogram umożliwia poznanie tych dysfunkcyjnych „tradycji” rodzinnych, nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich jak trudności w związkach interpersonalnych czy alkoholizm. W rezultacie także możemy w ten sposób dotrzeć do wizji własnego życia, jaką otrzymaliśmy od naszej rodziny. Patrząc na genogram, możemy zrozumieć, dlaczego nasza matka albo tata tak postępuje, z czego to wynika, jacy byli ich rodzice. Np., jak mówi psychoterapeutka Ewa Chalimoniuk, tata pije, ponieważ jako dziecko był bity lub stracił kogoś. Ucieczką od destrukcji stała się inna destrukcja

Czym jest Genogram znaczenie w Słownik na G .