identyfikacja co to jest
Leczenie Identyfikacja co to znaczy. Definicja więc utożsamienie się z konkretną albo fikcyjną.

Czy przydatne?

Definicja Identyfikacja

Co znaczy IDENTYFIKACJA: (fr. identique, ?Xac. identicus, od ?Xac. idem – to samo) a więc utożsamienie się z konkretną albo fikcyjną osobą, ekipą albo ideą, upodabnianie się do jakiegoś wybranego wzorca i przejmowanie od niego wartości, postaw, metody postępowania. W psychologii termin ten pojawia się w różnych kontekstach: rozwojowym, społecznym i klinicznym.Rozwojowo identyfikacja z istotnymi osobami, szczególnie z rodzicami, stanowi fundamentalny system rozwoju osobowości dziecka. Fundamentem identyfikacji jest silna więź emocjonalna z wybraną osobą albo osobami. W rezultacie dziecko utożsamia się z przeżyciami tych osób i przyswaja sobie ich właściwości. Dzięki identyfikacji dziecko uczy się różnych ról małżeńskich czy socjalnych. Np. udana identyfikacja z ojcem albo z matką pozwala na przyswojenie roli związanej z płcią. Identyfikacja z płcią – dokonująca się w momencie dorastania – znaczy zaakceptowanie własnej płci i przypisanych jej społecznie ról i zadań.W psychologii socjalnej identyfikacja – w okolicy ulegania i internalizacji – jest uznawana za system wpływu społecznego i konformizmu. Elliot Aronson nazywa ją efektem wujka Karola. Odpowiednio z tym mechanizmem, marzenie upodobnienia się do osoby albo ekipy (na przykład do podziwianego wujka Karola) prowadzi do utożsamiania się z ich przekonaniami albo wartościami i przyjmowania ich za swoje. Wpływ ten działa pod nieobecność źródła wpływu (wspomnianego wujka Karola), a nagrodą za dopasowanie się jest przyrost samooceny.Identyfikacja znaczy także system obronny, opierający na zastępczym realizowaniu swoich potrzeb albo dążeń przez identyfikowanie się z bliską osobą, która te dążenia faktycznie realizuje. Np. matka, która nie miała okazji zrealizować swych aspiracji zawodowych, może mocno angażować się w karierę swego dziecka, przeżywając jego rezultaty jako osobiste sukcesy albo klęski.Mechanizmem obronnym jest także identyfikacja z agresorem a więc z postacią, która jest groźna, a równocześnie obdarzona mocą, władzą i prestiżem. Identyfikacja ta wynika ze strachu, a przyswojenie sobie cech czy zachowań osoby karzącej powiększa poczucie bezpieczeństwa

Czym jest Identyfikacja znaczenie w Słownik na I .