intencje implementacyjne co to jest
Leczenie Implementacyjne intencje co to znaczy. Definicja – odgrywają istotną rolę w podejmowaniu.

Czy przydatne?

Definicja Implementacyjne intencje

Co znaczy IMPLEMENTACYJNE INTENCJE: odpowiednio z modelem celowego działania Petera Gollwitzera – odgrywają istotną rolę w podejmowaniu działania. Mają postać postanowienia: zamierzam wykonać X, gdy pojawi się ustalona przypadek. Gollwitzer odznacza4 etapy. W pierwszej, przeddecyzyjnej, dokonujemy wyboru pomiędzy wieloma pragnieniami. Kończy się ona ogólnym określeniem celu: zamierzam osią-gnąć X. W drugiej fazie, przeddziałaniowej, budujemy plan działania, określający: kiedy, gdzie i w jaki sposób będziemy realizować dany zamierzenie. Ta etap kończy się sformułowaniem właśnie intencji implementacyjnej (planu), która jest wykonywana w kolejnej fazie – działania. Na koniec, w fazie podziałaniowej, oceniamy osiągnięty rezultat. Podjęcie działania wymaga przejścia od pragnień do zamiarów (celów). Lecz to nie wystarcza. Drugim wymogiem jest przekształcenie zamiaru w intencje implementacyjne (plan) – np. intencje rozpoczęcia, określające czas, warunki i sposób działania. Po sformułowaniu takiej intencji, inicjacja działania następuje w sposób automatyczny. Intencje implementacyjne przygotowują osobę na wystąpienie momentów krytycznych, grożących przerwaniem albo zaniechaniem działania, ułatwiają radzenie sobie z nimi

Czym jest Implementacyjne intencje znaczenie w Słownik na I .