angielskiego imprinting co to jest
Leczenie Imprinting z angielskiego co to znaczy. Definicja socjalne przywiązanie do obiektu, z.

Czy przydatne?

Definicja Imprinting z angielskiego

Co znaczy IMPRINTING Z ANGIELSKIEGO: po polsku wdrukowanie lub naznaczenie – znaczy trwałe socjalne przywiązanie do obiektu, z którym młody osobnik zetknął się bezpośrednio po urodzeniu. Termin wprowadził niemiecki uczony Oskar Heinroth w 1910 roku, aczkolwiek przedtem jako stamping in opisał je angielski biolog Douglas Spalding, a znane badania nad tym zjawiskiem u gęsi gęgawy prowadził austriacki etolog, laureat Nagrody Nobla Konrad Lorenz. Zaobserwował on, Iż gęsie pisklęta po wykluciu się z jaja zaczynają podążać za kimś, na kogo się wtedy natkną. Przeważnie to jest matka. Lecz zdarza się, Iż matka ginie – w jej miejsce pojawiał się prof. Lorenz i wtedy gęsie noworodki podążały za nim, a nawet za piłką. By uruchomić imprinting, przedmiot musi być większy od gęsi i musi się poruszać. Zdarzenie imprintingu opisano u ptaków zagniazdowników, również u ssaków, w szczególności stadnych, takich jak owca albo jeleń. Sedno wdrukowania jest oczywisty. Małe pisklę albo jelonek musi wiedzieć, kto jest jego opiekunem, podążać za nim i zachowywać się tak samo jak on. A gdy dorośnie, musi wiedzieć, jak ma wyglądać jego przyszły partner.  Imprinting występuje u młodych organizmów w ustalonym momencie rozwoju (tak zwany moment krytyczny, czasami trwający tylko kilka godz.), dotyczy utrwalenia się wzorca, praktycznie niepodlegającego modyfikacji. Jest specjalnym odpowiednikiem warunkowania. Wdrukowaniem jest również więź matka–dziecko i partner–partnerka, u wielu gatunków utrzymująca się poprzez całe życie. W momencie dojrzewania w sporym stopniu wdrukowaniu podlegają osobnicze preferencje seksualne. U człowieka podobne zjawiska także zachodzą, ale są bardziej rozciągnięte w okresie i nie mają tak ostro wyznaczonego okresu krytycznego. Dlatego zazwyczaj nie tytułujemy ich wdrukowaniem

Czym jest Imprinting z angielskiego znaczenie w Słownik na I .

Co znaczy Imago:
Porównanie wizerunek, obraz) – definicja wprowadzone poprzez Dana McAdamsa w jego koncepcji tożsamości narracyjnej. Zakłada on, Iż mamy naturalną skłonność do myślenia narracyjnego i tworzenia opowieści o nas i imprinting z angielskiego co znaczy.
Krzyżówka Inokulacja:
Dlaczego inoculatio – szczepienie) – termin zaczerpnięty z medycyny. Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, Iż organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju, co imprinting z angielskiego krzyżówka.
Co to jest Ironiczne Mechanizmy:
Jak lepiej a więc takie, które wywołują efekty przeciwne do zamierzonych, na przykład im bardziej staramy się nie myśleć na jakiś temat, tym częściej na ten temat myślimy imprinting z angielskiego co to jest.
Słownik Idealizacja:
Kiedy opierający na dostrzeganiu i wyolbrzymianiu w kimś albo czymś wyłącznie pozytywnych aspektów i zaprzeczaniu, Iż istnieje ta druga, gorsza albo słabsza strona. Przedmiot, wobec którego mamy imprinting z angielskiego słownik.
Czym jest Implementacyjne Intencje:
Od czego zależy modelem celowego działania Petera Gollwitzera – odgrywają istotną rolę w podejmowaniu działania. Mają postać postanowienia: zamierzam wykonać X, gdy pojawi się ustalona przypadek. Gollwitzer odznacza imprinting z angielskiego czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: