kathéks kateksja co to jest
Leczenie Kateksja gr kathéksis co to znaczy. Definicja popędu i zainwestowanie w niego energii.

Czy przydatne?

Definicja Kateksja gr kathéksis

Co znaczy KATEKSJA GR KATHÉKSIS: trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id poprzez znalezienie odpowiedniej osoby, przedmiotu, idei albo czynności. Energia, jaką dysponuje id (mechanizm pierwotny osobowości, zawierający popędy), może być łatwo przerzucona z jednego działania albo wyobrażenia na inne. To jest możliwe, gdyż id nie odróżnia różnych obiektów, na przykład głodne niemowlę połyka wszystko, co jest w zasięgu jego rąk i ust. Id nie odróżnia także rzeczywistości od subiektywnych wyobrażeń.  Równie dobrze upragniony element pojawia się w formie wyobrażenia (mechanizm pierwotny), na przykład głodny człowiek wyobraża sobie smakowity posiłek. Oczywiście, nie można najeść się wyobrażeniem. Dzięki drugiemu systemowi osobowości – ego – uczymy się odróżniać to, co w umyśle, od rzeczywistości i odraczać gratyfikację dopóty, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiedni przedmiot, pozwalający na zaspokojenie potrzeby. W tym celu ego powstrzymuje id od impulsywnego, irracjonalnego działania. Te hamujące siły nazywa się antykateksją. Ego kształtuje także nowe kateksje obiektów, które nie zaspokajają bezpośrednio fundamentalnych potrzeb, ale są z nimi luźno powiązane. W razie popędu głodu nowe kateksje dotyczą kolekcjonowania regulaminów kulinarnych, bywania w nietypowych restauracjach czy zamiłowania do chińskiej porcelany. Pierwsze kateksje niemowlęcia dotyczą jego rodziców, gdyż to oni zaspokajają jego potrzeby. W dalszym ciągu dziecko dokonuje kateksji ideałów prezentowanych poprzez rodziców (tak wyłania się „ja” najlepsze) i kateksji zakazów rodzicielskich (które stają się jego sumieniem)

Czym jest Kateksja gr kathéksis znaczenie w Słownik na K .