kongruencja co to jest
Leczenie Kongruencja co to znaczy. Definicja oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość.

Czy przydatne?

Definicja Kongruencja

Co znaczy KONGRUENCJA: (z łaciny congruere – schodzić się, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin jest inną nazwą związku zgody; w matematyce znaczy relację równoważności.W psychologii termin występuje w koncepcji Carla Rogersa. Jako podejście fenomenologiczne kongruencja zakłada, Iż w działaniu kierujemy się subiektywnym doświadczeniem. Całość tych doświadczeń złożona jest na pole fenomenologiczne. Część z nich – szczególnie te dotyczące własnej osoby – uświadamiamy sobie i ujmujemy w formie symbolicznej.Kongruencja znaczy spójność, a więc zgodność pomiędzy tym, czego doświadczamy, a tym, co sobie uświadamiamy. Gdy brak tej zgodności, pojawia się lęk, a zachowanie usztywnia się i nabiera obronnego charakteru. Pojawia się niespójność naszych uczuć, przekonań na swój temat i zachowań. Spójność cechuje osobę w pełni funkcjonującą, która – jak opisuje Rogers – jest otwarta na doświadczenie, nie ujawnia nastawień obronnych, ma bezwarunkowe poczucie własnej wartości i harmonijne stosunki z ludźmi. Dąży do urzeczywistnienia posiadanych możliwości

Czym jest Kongruencja znaczenie w Słownik na K .

Co znaczy Kateksja Gr Kathéksis:
Porównanie psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie popędów id poprzez znalezienie odpowiedniej osoby kongruencja co znaczy.
Krzyżówka Konformizm:
Dlaczego conformate – upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi: „wejdziesz pomiędzy wrony, musisz krakać tak kongruencja krzyżówka.
Co to jest Katharsis:
Jak lepiej oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, Iż teatr służy katharsis. Wg Freuda kongruencja co to jest.
Słownik Koprolalia:
Kiedy  – patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych kongruencja słownik.
Czym jest Koneksjonistyczne Modele:
Od czego zależy komputerowe) wzorowane na pracy mózgu, które zakładają, Iż wiadomości są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek albo węzłów, przypominających neurony. Sieci te zdolne kongruencja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: