kongruencja co to jest
Leczenie Kongruencja co to znaczy. Definicja oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość.

Czy przydatne?

Definicja Kongruencja

Co znaczy KONGRUENCJA: (z łaciny congruere – schodzić się, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. W językoznawstwie termin jest inną nazwą związku zgody; w matematyce znaczy relację równoważności.W psychologii termin występuje w koncepcji Carla Rogersa. Jako podejście fenomenologiczne kongruencja zakłada, Iż w działaniu kierujemy się subiektywnym doświadczeniem. Całość tych doświadczeń złożona jest na pole fenomenologiczne. Część z nich – szczególnie te dotyczące własnej osoby – uświadamiamy sobie i ujmujemy w formie symbolicznej.Kongruencja znaczy spójność, a więc zgodność pomiędzy tym, czego doświadczamy, a tym, co sobie uświadamiamy. Gdy brak tej zgodności, pojawia się lęk, a zachowanie usztywnia się i nabiera obronnego charakteru. Pojawia się niespójność naszych uczuć, przekonań na swój temat i zachowań. Spójność cechuje osobę w pełni funkcjonującą, która – jak opisuje Rogers – jest otwarta na doświadczenie, nie ujawnia nastawień obronnych, ma bezwarunkowe poczucie własnej wartości i harmonijne stosunki z ludźmi. Dąży do urzeczywistnienia posiadanych możliwości

Czym jest Kongruencja znaczenie w Słownik na K .