myślenie kontrfaktyczne co to jest
Leczenie Kontrfaktyczne myślenie co to znaczy. Definicja zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i.

Czy przydatne?

Definicja Kontrfaktyczne myślenie

Co znaczy KONTRFAKTYCZNE MYŚLENIE: (counterfactual thinking) to myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. Aczkolwiek wydaje się zbędnym „gdybaniem”, to jednak myślenie kontrfaktyczne spełnia – zdaniem Stevena Shermana i Allena McConnella – trzy funkcje: poprawia nam nastrój, daje poczucie kontroli nad światem i pozwala unikać tych samych błędów w przyszłości. Wyobrażanie sobie jeszcze gorszego biegu wydarzeń może sprawić, Iż łatwiej nam znieść nieszczęścia, które nas dotknęły, np. rozbite auto... Przecież możemy wyobrazić sobie, Iż mogło być jeszcze gorzej. Co więcej, gdybanie pozwala przemyśleć, jak w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.Myślenie kontrfaktyczne opiera się na heurystyce dostępności opisanej poprzez Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnemana. Odpowiednio z nią, bardziej prawdopodobne wydają nam się zdarzenia, które łatwo przywołać w myśli. Np. łatwiej wyobrazić sobie, Iż nigdy nie doszło do zdarzenia, które było odstępstwem od normy. Kahneman i Tversky przedstawili badanym dwie wersje wypadku, gdzie zginął pan Jones. W jednej z nich wyszedł on z pracy o zwykłej porze i wracał do domu zwykłą trasą. W drugiej zaś opuścił biuro przedtem, pojechał do domu inną drogą i wtedy doszło do tragedii. Ta druga przypadek bardziej sprzyjała rozmyślaniom: „co aby było, gdyby...”.Czasem osoby, które spotkało w życiu coś złego, próbują w myślach zmienić zjawisko, na które w rzeczywistości w ogóle nie miały wpływu. W rezultacie pogrążają się w poczuciu winy i beznadziejności. Pacjenci, którzy po wypadku zostali sparaliżowani, winili siebie za to, co ich spotkało i uważali, Iż mogli przewidzieć wypadek

Czym jest Kontrfaktyczne myślenie znaczenie w Słownik na K .