mimetyzm co to jest
Leczenie Mimetyzm co to znaczy. Definicja upodabnianie się. Jedną z jego form jest mimikra, która w.

Czy przydatne?

Definicja Mimetyzm

Co znaczy MIMETYZM:   (z gr. mimetés – naśladowca) znaczy naśladowanie, upodabnianie się. Jedną z jego form jest mimikra, która w świecie zwierząt pełni rolę przystosowania ochronnego. Zwierzęta bezbronne upodabniają się do zwierząt zdolnych do obrony, zyskując dlatego dodatkową ochronę przed wrogami. Zdarzenie mimikry jest częste w świecie owadów, znane jest także u węży i ryb. Okazuje się, Iż u ludzi także pojawia się naśladownictwo, które przeważnie ma charakter nieświadomy. Tanya Chartrand i John Bargh z Uniwersytetu Nowojorskiego zauważyli, Iż mamy naturalną tendencję do naśladowania gestów i mimiki drugiej osoby.Nie służy to jednak obronie przed naturalnymi wrogami (których gatunek ludzki w zasadzie nie posiada), ale zbliżeniu, umocnieniu stosunku pomiędzy ludźmi. W rezultacie wzajemnego upodabniania się rozmówców rodzi się pomiędzy nimi sympatia. Nieświadome naśladownictwo, określane jako tak zwany sukces kameleona, jest spoiwem społecznym. W eksperymentach Chartrand i Bargha badani wykonywali różne zadania wraz z inną osobą, która w rzeczywistości była współpracownikiem eksperymentatora. W czasie badania wykonywała ona jakieś czyny, np. kiwała nogą lub pocierała ręką podbródek.Okazało się, Iż badani mimowolnie skłonni byli naśladować te reakcje, podobnie jak ton głosu, prędkość i głośność mówienia. Jeżeli zaś współpracownik naśladował zachowania osoby badanej, to zaczynała go ona lubić, aczkolwiek zupełnie nie zdawała sobie kwestie z przyczyn tej sympatii. Chartrand i Bargh uważają, Iż mimikra jest klejem społecznym, który ułatwia empatię, powiększa atrakcyjność interpersonalną, utrwala więź pomiędzy ludźmi

Czym jest Mimetyzm znaczenie w Słownik na M .