self monitoring co to jest
Leczenie Monitoring self co to znaczy. Definicja jako obserwacyjną kontrolę własnych zachowań.

Czy przydatne?

Definicja Monitoring self

Co znaczy MONITORING SELF: termin, który (z trudem) można przetłumaczyć na j. polski jako obserwacyjną kontrolę własnych zachowań. Odpowiednio z koncepcją Marka Snydera, sformułowaną w 1974 r., ludzie tworzą różne scenariusze siebie na przeznaczenie danej sytuacji i w różnym stopniu kontrolują własne zachowania tak, by dobrze wypaść. Osoby o wysokim self-monitoringu, tak zwany pragmatycy, koncentrują się na tym, jakiej osoby wymaga dana przypadek i jak mogą stać się taką osobą. Są wyczuleni na socjalne i interpersonalne wskazówki co do działań należytych w danej sytuacji. Ich zachowanie wymienia się z sytuacji na sytuację. Żyją w świecie pozorów wykreowanych na publiczny przeznaczenie. Z kolei osoby o niskim self-monitoringu, tak zwany pryncypialiści, koncentrują się na tym, kim są i jak mogą pozostać sobą z wyjątkiem sytuacji. Ich zachowania są względnie stałe i odzwierciedlają wprost ich postawy, emocje i przekonania o sobie. Brakuje im umiejętności do kreowania wizerunku własnej osoby. Snyder stworzył kwestionariusz (Self-Monitoring Scale) do pomiaru tej zmiennej. Koncepcja self-monitoringu pozwoliła częściowo wyjaśnić duży co do roli osobowości i sytuacji w determinowaniu zachowań

Czym jest Monitoring self znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Mimetyzm:
Definicja naśladowca) znaczy naśladowanie, upodabnianie się. Jedną z jego form jest mimikra, która w świecie zwierząt pełni rolę przystosowania ochronnego. Zwierzęta bezbronne upodabniają się do zwierząt monitoring self co to jest.
Co znaczy Moratorium:
Definicja odroczenie terminu) – w koncepcji kanadyjskiego psychologa klinicznego i rozwojowego Jamesa Marcii znaczy faza w rozwoju tożsamości. Marcia nawiązuje do myśli psychoanalityka i psychologa rozwoju monitoring self definicja.
Co znaczy Mentalizacja:
Definicja mentalizowanie, od ?Xac. mens – umysł, mentalis – umysłowy) ma wg Oxford English Dictionary dwa znaczenia. W pierwszym znaczy konstruowanie obrazu w umyśle, wyobrażanie sobie; nadawanie wymiaru monitoring self co znaczy.
Co znaczy Muzyczny Rytm:
Definicja uporządkowanie materiału dźwiękowego w okresie; określa relacje czasów trwania dźwięków monitoring self słownik.
Co znaczy Meataanaliza:
Definicja łączenia wyników pochodzących z wielu różnych badań dotyczących tego samego problemu, lecz przeprowadzonych poprzez różnych autorów, w różnym czasie, w różnych uwarunkowaniach i na różnych próbach monitoring self znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: