moratorium co to jest
Leczenie Moratorium co to znaczy. Definicja psychologa klinicznego i rozwojowego Jamesa Marcii.

Czy przydatne?

Definicja Moratorium

Co znaczy MORATORIUM: (z łaciny odroczenie terminu) – w koncepcji kanadyjskiego psychologa klinicznego i rozwojowego Jamesa Marcii znaczy faza w rozwoju tożsamości. Marcia nawiązuje do myśli psychoanalityka i psychologa rozwoju Erika Eriksona, który twierdził, Iż postęp trwa poprzez całe życie, a na każdym z jego etapów mamy inne zadania rozwojowe. Głównym zadaniem okresu dorastania jest ukształtowanie tożsamości indywidualnej. To kształtowanie wg Marcii dokonuje się w dwóch etapach.Pierwszy faza, który przypada na inicjalną fazę okresu dorastania, a więc pomiędzy 10. a 16. rokiem życia, to eksploracja, a więc badanie otoczenia, eksperymentowanie i odkrywanie granic, czego nie wolno nigdy, a co wolno pod pewnymi uwarunkowaniami, sprawdzanie swoich możliwości, nierzadko w ryzykownych działaniach. Drugi faza,przypadający na moment 16–20 lat, to podjęcie zobowiązania, zaangażowanie się w wybrany styl życia i mechanizm wartości i przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i gotowość do ponoszenia konsekwencji swych wyborów. Przejście kolejno tych dwóch etapów pozwala osiągnąć dojrzałą tożsamość. Zdarza się jednak, Iż podjęcie zobowiązania następuje bez wcześniejszej eksploracji, na przykład syn podejmuje się dalej prowadzić kancelarię prawną ojca, nie sprawdzając nawet, czy mu to pasuje, ulegając oczekiwaniom rodziny.Mówimy wtedy o tożsamości przejętej, odmiennie lustrzanej. Niekiedy zaś osoby z różnych powodów zatrzymują się na kroku eksplorowania, czemu towarzyszy przedłużający się kryzys. Nie umieją zaangażować się w nic na dłużej, następny raz zmieniają kierunek studiów, pracę, partnera życiowego i plany na przyszłość. Pozostają na kroku moratorium. Z badań Marcii wynika, Iż takie osoby cenią własną niezależność, są niespokojne, doświadczają wielu konfliktów wewnętrznych i wahań emocjonalnych, nastawione są nonkonformistycznie, regularnie się buntują

Czym jest Moratorium znaczenie w Słownik na M .