morfy co to jest
Leczenie Morfy co to znaczy. Definicja różniące się pod względem własności fizycznych na dwóch.

Czy przydatne?

Definicja Morfy

Co znaczy MORFY: to sztuczne twarze o neutralnej ekspresji emocjonalnej, różniące się pod względem własności fizycznych na dwóch wymiarach: ufności i dominacji. Wymiary te ujawniły się we poprzednich badaniach, gdzie Alexander Todorov, prof. psychologii z Princeton University i badacz percepcji twarzy, prosił badanych, aby opisywali osoby widniejące na zdjęciu. W dalszym ciągu generował komputerowo zmienione buźki, a więc morfy różniące się pod względem wyrażanego poprzez nie zaufania i dominacji.Morfy umożliwiają dokładne manipulowanie tymi dwoma wymiarami. Pozwoliło to stwierdzić, Iż część wniosków z twarzy wyciągamy poza świadomością. Kiedy np. przed twarzą neutralną pojawiała się na ułamek sekundy (zbyt krótko, aby badani zauważyli ją świadomie) twarz budząca nieufność, to także tę pierwszą twarz badani oceniali negatywnie, nie mniej jednak nie wiedzieli, dlaczego. Wykryto ponadto, Iż wymiar dominacji pokrywa się w zasadzie z męskością – im bardziej męska twarz, tym bardziej wydaje się dominująca. Natomiast wymiar zaufania pokrywa się z mimicznym wyrazem gniewu bądź szczęścia. Twarze budzące nieufność są zagniewane, a te szczęśliwe wzbudzają zaufanie. Szczęście albo gniew malujące się na obliczu drugiej osoby pozwalają wnioskować o intencjach tej osoby – osoby szczęśliwej nie musimy się obawiać

Czym jest Morfy znaczenie w Słownik na M .