multifrenia co to jest
Leczenie Multifrenia co to znaczy. Definicja Kennetha Gergena. Znaczy stan świadomości będący.

Czy przydatne?

Definicja Multifrenia

Co znaczy MULTIFRENIA: termin zaproponowany poprzez psychologa społecznego Kennetha Gergena. Znaczy stan świadomości będący konsekwencją zmian technologicznych i kulturowych, w jakich żyjemy. Technologia pozwala nam być w nieustającym kontakcie z innymi ludźmi, zwalczyć przestrzeń i czas. Związki z innymi ludźmi zostają zwielokrotnione, co prowadzi do społecznego nasycania, zaludnienia i zwielokrotnienia naszego Ja. Ja jest zaludniane wieloma, nierzadko sprzecznymi, możliwościami bycia i cząstkowymi tożsamościami. Próbując zastosować te moż­liwości, popadamy w stan multifrenii. Wiąże się on z trzema konsekwencjami.Pierwsza to zawrót głowy od nadmiaru tego, co cenimy. Coraz więcej jest tego, co musimy, chcemy, potrzebujemy. Każde marzenie pociąga zobowiązania, ogranicza nas, aż stajemy się jego niewolnikiem. Drugą konsekwencją jest ekspansja nieadekwatności, uboczny skutek zaludnienia Ja. Poszerza się zakres mierników samooceny, które domagają się spełnienia. Zawsze jakieś pozostają niespełnione, każdy okres życia okupiony jest poczuciem winy. Po trzecie mulifrenia zagraża racjonalności. Wielość stosunku przekłada się na wielość oczekiwań, sądów i przekonań. Do każdego stanowiska można znaleźć argumenty za i przeciw. Idea racjonalnego wyboru traci sedno. Oczywisty dawniej wybór staje się tak złożony, Iż każda decyzja staje się męką

Czym jest Multifrenia znaczenie w Słownik na M .